Son Haberler

Asker Kaçaklarına Para ve Hapis Cezası

nevzat-erdag-448-asker-kacaklarina-ceza

Askerlik hizmetinin temel dayanağı Anayasanın 72. maddesidir. Bu maddede belirtildiği üzere; Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir.” Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.

1111 Sayılı Askerlik Kanunu’muzun 1. Maddesi de; “Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur” demek suretiyle düzenleme getirmiştir.

1111 sayılı askerlik Kanunu’muzun 12 maddesinde askeri suçların tanımı şu şekilde yapılmıştır:

 “Yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara (Yoklama kaçağı), yoklamada bulunarak asker edildikleri halde, istenildikleri sırada gelmeyenlere veya gelip de askerlik yapacakları kıtalara gitmeksizin, toplandıkları yerlerden veya yollardan savuşanlara (bakaya), denir” demektedir.

İşlemlerini süresinde yapmayarak, yoklama kaçağı veya bakaya kalan yükümlüler, hakkında, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’muzun 89. Maddesinde idari para cezası öngörülmüştür.

Yoklama kaçağı veya bakaya olarak kalmaya devam edenler hakkında (barışta ve özrü yoksa) Askeri Ceza Kanununda cezai hükümler getirilmiştir.

Asker Kaçağına Hapis Cezası

Askeri Ceza Kanunu Madde 63 – 1 – (Değişik: 31/3/2011-6217/4 md.),  buna göre;

Barışta, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 89. maddesi uyarınca haklarında verilen idari para cezası kesinleştikten sonra kabul edilecek, bir özrü olmadan yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup olmamasına bakılmaksızın askerlik şubesince sevk edildiği kıtasına katılmayan veya geç katılanlar için, kendilerine tanınan kanuni yol süresinin bitiminden, itibaren

  • Dört ay içinde gelenler altı aya kadar,
  • Yakalananlar iki aydan altı aya kadar;
  • Dört aydan sonra bir yıl içinde gelenler iki aydan bir yıla kadar,
  • Yakalananlar dört aydan bir yıla kadar;
  • Bir yıldan sonra gelenler dört aydan iki yıla kadar,
  • Yakalananlar altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Verilen idari para cezaları ve hapis cezalarının infazı askerlik hizmetinden sonraya bırakılır. Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karar ile bu suçlara ilişkin zaman aşımı, suçun işlendiği andan itibaren işlemeye başlayacağı belirtilmiştir. İnfazın, askerlik hizmeti sonrasına bırakılması bu hususu değiştirmez.

Yoklama kaçağı ve bakayalara ilişkin cezai düzenlemeler Askeri Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Yargılamalar da Askeri Mahkeme’de yapılmaktaydı. Ancak 29.06.2006 tarihinde yapılan değişiklik ile yoklama kaçağı ve bakayaların, Askeri Ceza Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle, Adli Yargı mahkemeleri tarafından yargılanacağı belirtilmiştir. Bu davalar, Asliye Ceza Mahkemesinde görülmektedir.

Asker Kaçaklarına Para Cezası

2013 yılında askerlik süresi 15 aydan 12 aya indirilirken, 1111 Sayılı Askerlik Kanununda yapılan değişiklikle, asker kaçaklarına ağır para cezaları getirildi. Halen yürürlükte olan uygulamaya göre, yoklama kaçağı ve bakayalara uygulanan para cezaları, işlenen fiilin süresine göre belirleniyor. Düzenlemeye göre, kendiliğinden askerliğe giden yükümlüler için daha az idari para cezası verilirken, yakalanarak askerliğe götürülen yükümlülere ağır idari para cezaları kesiliyor.

Askerlik çağı geldiği halde yoklama yaptırmayanlara ya da kaçak duruma düşenlere idari para cezası kesiliyor. Daha sonra teslim olsanız veya polis zoruyla birliğinize getirilseniz bile bu ceza mutlaka uygulanıyor. Cezayı belirleyen ise kaçaklık süreniz. Bu rakam da 1111 sayılı Yasa’nın 39. maddesine göre 296 TL’den başlayıp, 46.335 TL’ye kadar çıkabiliyor. (Cezaya esas sürelerine göre para cezaları ile ilgili kapsamlı tablo aşağıda bulunmaktadır.) Üstelik bu rakamlar her yıl güncellendiği için sürekli artıyor. Yasaya göre cezanın tahsilatı tezkereden sonraya bırakılıyor. Yani ben askerliğimi yaptım, bana ceza uygulanmaz’ diye düşünmeyin. Bu cezalara zaman aşımı işlemediği gibi vergi daireleri de bu ödemelerin sıkı takibini yapmakta. Gönderilen tebligatlara rağmen ödeme yapılmazsa, ceza e-haciz ile banka hesaplarınızdan tahsil ediliyor. Ayrıca banka hesaplarınıza da bloke konuluyor.

İdari Para Cezası Nedir?

İdari para cezası, devletin idari kurumları tarafından verilen para cezalarıdır. İdari para cezaları vatandaşın kabahat niteliğindeki fiillerine karşı verilir. Bu nedenle idari para cezası ödenmezse, hapis cezasına çevrilemez. İdari para cezası ödenmezse, cezanın tahsili amacıyla borçlu kişi hakkında yalnızca icra işlemleri yapılabilir. Uygulamada çoğu zaman kişi adına kayıtlı taşınmaz mallar ile araba veya banka hesaplarına haciz konulmaktadır.

İdari Para Cezasına İtiraz Makamı ve Süresi

1111 sayılı Askerlik Kanununun 86. Maddesi gereği, yoklama kaçağı cezası ve bakaya cezası hukuki niteliği itibariyle idari para cezası olup, il veya ilçe idare kurulları tarafından verilmektedir. İlçe İdare Kurulları kaymakamlık bünyesinde, İl İdare Kurulları ise valilik bünyesinde görev yapan kurullardır. Bu kurulların verdiği yoklama kaçağı veya bakaya kalma nedeniyle verilen idari para cezası kararlarına karşı, kararın muhatabına ulaşmasından itibaren 15 gün içinde kararı veren idarenin bulunduğu yerin yetkili Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edilebilir.

Askeri Ceza Kanunundaki özel düzenleme nedeniyle hakkında ceza verilen kişi askerdeyse, idari para cezasının tahsili askerliğin bitiminden sonraya bırakılmaktadır.

Peki, Ne Yapmalıyız? 

Gerek e-devlet uygulaması, gerekse gib.gov.tr adresinden üzerinizde bir vergi ya da idari para cezası borcu olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer varsa, en kısa zamanda gidip vergi dairesiyle görüşerek, detaylar hakkında bilgi almalısınız. İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme indirimi, amme alacağının kanuni ödeme süresi geçtikten sonra uygulanamayacağından, dava açma süresinden daha az ödeme süresi olan para cezaları için indirim, ödeme süreleri içerisinde yapılan ödemelerle sınırlı olacaktır. Buna karşın, kanuni ödeme süresi dava açma süresini aşan, para cezalarında ise peşin ödeme indirimi dava açma süresi içerisinde yapılan ödemelere uygulanacak, bu süreden sonra yapılan ödemelerde ise peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır.

CEZAYA ESAS SÜRELERİNE GÖRE ALACAKLARI PARA CEZALARI
YOKLAMA KAÇAKLARI
SÜRE KENDİLİĞİNDEN GELENLER (TL) YAKALANARAK GETİRİLENLER (TL)
1111-86/1 (1 YILA KADAR) 118 118
YOKLAMA KAÇAKLARI VE BAKAYALAR.
1111-86/2 YOKLAMA KAÇAKLARI VE 1111-89 BAKAYALAR.
SÜRE (1 YILDAN SONRA) KENDİLİĞİNDEN GELENLER (TL) YAKALANARAK GETİRİLENLER (TL)
0 AY – 4 AY 296 TL 1.187 TL
4 AY – 1 YIL 593 TL 2.376 TL
1 YIL-2 YIL 890 TL 3.564 TL
2 YIL-3 YIL 2.079 TL 5.943 TL
3 YIL-4 YIL 3.268 TL 8.320 TL
4 YIL-5 YIL 4.456 TL 10.696 TL
5 YIL-6 YIL 5.645 TL 13.073 TL
6 YIL-7 YIL 6.833 TL 15.450 TL
7 YIL-8 YIL 8.022 TL 17.829 TL
8 YIL-9 YIL 9.211 TL 20.206 TL
9 YIL- 10 YIL 10.399 TL 22.583 TL
10 YIL-11 YIL 11.588 TL 24.960 TL
11 YIL- 12 YIL 12.776 TL 27.337 TL
12 YIL- 13 YIL 13.965 TL 29.715 TL
13 YIL – 14 YIL 15.154 TL 32.092 TL
14 YIL – 15 YIL 16.342 TL 34.469 TL
15 YIL- 16 YIL 17.531 TL 36.846 TL
16 YIL – 17 YIL 18.719 TL 39.223 TL
17 YIL – 18 YIL 19.908 TL 41.601 TL
18 YIL- 19 YIL 21.097 TL 43.978 TL
19 YIL-20 YIL 22.285 TL 46.355 TL

Beğen Paylaş

Pinterest

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Pinterest
EmailEmail
PrintPrint