En Son
Ana Sayfa / Tag Archives: AŞ Yönetim Kurulu Kamuya Karşı Sorumlulukları

Tag Archives: AŞ Yönetim Kurulu Kamuya Karşı Sorumlulukları

Anonim Şirketlerin Ödenmemiş Kamu Borcundan Kim Sorumludur?

Anonim Şirketlerin Ödenmemiş Kamu Borcundan Kim Sorumludur? Amme alacağının tüzel kişiliğin mal varlığından kısmen veya tamamen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halinde; kanuni temsilciler şirketin ödenmemiş borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. Şirketi temsil yetkisi murahhas üye veya üyeler ile şirkette pay sahibi olmayan sorumlu müdürlere bırakılmış ise, amme alacağının bunlardan takip ve tahsiline gidilir. Temsil yetkisi murahhas üyelere veya …

Devamını Oku