En Son
Ana Sayfa / Tag Archives: İcra ve İflas Kanunu

Tag Archives: İcra ve İflas Kanunu

Tebrikler, Vergi Borcu Mirasına Kondunuz!

Miras hukukuna göre; ölen kişinin borcu, kişinin şahsi mal varlığından tahsil edilir denmektedir. Ölüm, mirasçının mal varlığında ölüm anından itibaren menfi veya müsbet bir değişime neden olabilir. Mirasın mirasçıya geçtiği andan sonra bu mal varlığı üzerinde mirasçının yapacağı tasarruflar artık kendi mal varlığı üzerindeki tasarrufları olacağından özel borçlar için İcra ve İflas Kanunu hükümlerine kamu borçları açısından ise, 6183 sayılı …

Devamını Oku

Borca Batık Şirketlerde Bir Kurtuluş Yolu İflas Erteleme

İflas Nedir? Kanunlarımızda iflas, “tacir ya da tacir statüsündeki bir borçlunun borç mükellefiyetini artık ifa edememesi (borcunu ödeyememesi) halidir” şeklinde tanımlanmıştır. Sözlük karşılığı ise; 1. Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararıyla saptanan ve ilan olunan tüccarın durumu 2. yenilgiye uğrama, değerini yitirmedir. Bir borç mükellefiyetinin, borçlu tarafından rıza ile ödenmemesi halinde, devletin zor kullanma yollarından biri olan  iflas, cebri icranın bir çeşididir. İflas halinde …

Devamını Oku