En Son
Ana Sayfa / Tag Archives: Web Sitesi Zorunluluğu

Tag Archives: Web Sitesi Zorunluluğu

Yeni TTK’ya Göre Kooperatiflerde Web Sitesi Zorunluluğu

1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 1. maddesinde “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.” şeklinde tanımlanan Kooperatifler 6102 sayılı Yeni Türk TicaretKanunun 124. maddesinde “(1)Ticaret …

Devamını Oku

Yeni Ticaret Yasamızda İnternet Sitesi Zorunluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu kanun ise 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.Yürürlüğe girecek kanunun Ticaret Unvanı ve İşletme Adı olarak geçen Üçüncü kısmında her tacirin kullanması zorunlu bilgiler 39. Maddede sayılmış maddenin son bölümüne “Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. “ İbaresi konulmuştur. Bu da tüm …

Devamını Oku