Home / Hizmetlerimiz / MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK

MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK

Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri

Muhasebe Hizmetleri

 • Yerinde veya ofiste 3568 sayılı Kanun’una  göre Muhasebe Desteği,
 • Bütçe ve Nakit Akış Tablolarının Hazırlanması,
 • Hesapların Yönetimi,
 •  3568 sayılı Kanun’una  göre mali müşavirlik hizmetleri,
 • Türk mevzuatına ve muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlaması,
  Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama,
 • Bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
  Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerinizi düzenlemek veya bu konularda müşavirlik hizmetleri vermek
 • Yukarıda yazılı konularda, belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak,

Bordro Hizmetleri

 • Çalışanın belirli yada belirsiz süreli iş sözleşmelerini düzenlenmesi,
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve muhafaza edilmesi,
 • Firma çalışanlarına ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması,
 • Ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
 • Yıllık izin ve satış primlerinin takibi,
 • Yıllık izin defterlerinin tutulması,
 •  SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşteri firmaların bilgilendirilmesi,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması
 • İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,
 • Özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenlemek,
 • İş sözleşmeleri, sağlanan hak ve avantajlar, işten çıkarma, emeklilik, İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları çerçevesinde dava öncesinde ve süresince ihtilafların çözülmesi konularında  danışmanlık sunmak.

Diğer Şirket İşlemleri

 •  muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlemleri  düzenlemek veya bu konularda danışmanlık ,
 • Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemleri,
 • Şirket kuruluşu, birleşme ve satın almalar,nevi değişikliği ve tüm şirket işlemleri
 •  kapsamlı inceleme (due diligence),
 • Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve halka arzında danışmanlık.

Mali Hukuk Hizmetleri

 • Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek,
 •  Rapor ve benzerleri çalışmalar yapmak,
 •  Tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak,
 • Vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirmek,
 •  Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik  hizmetleri,
  Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik,
 • Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerinde çözümler.

Danışmanlık Hizmetleri

 • Süreç İyileştirme danışmanlıkları
 • Fizibilite raporları hazırlamak (Yatırımların  tespit ve değerlendirilmesi, sermaye piyasası kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemleri)
 • Proje finansmanı ve öz kaynak finansmanı bulunmasında danışmanlık hizmetleri
 • Sürekli vergi danışmanlığı
 • SGK ve İŞ Hukuku Mevzuatı konusunda danışmanlık ,
 • Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık ,
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir