Ana Sayfa / Etiket Arşivleri: Sabit Kıymette Değerleme

Etiket Arşivleri: Sabit Kıymette Değerleme

Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerleme İmkanı

Bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerlemesine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530) 16.07.2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 …

Devamını Oku »