Ana Sayfa / Hakkında

Hakkında

1967 yılında Kars’ta doğdum. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden öğretmenlik formasyon eğitimi aldım…

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programına katıldım.

Uzun yıllar profesyonel olarak çeşitli firmalarda muhasebe, finans, dış ticaret departmanlarında üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra, mali müşavir oldum ve kendi müşavirlik ofisimi açtım. Yaklaşık on dokuz yıldır farklı sektörlerde firmaların Mali Müşavirliğini, Mali Danışmanlığını ve Yönetim Danışmanlığını yap­ıyorum…

Yıllar içerisinde kendi mesleğim ile ilgili çeşitli konularda özellikle vergi uygulamaları, vergi planlaması, vergi suç ve cezaları, vergi avantajları, kayıt dışı,İş Hukuku konularında uzmanlaştım. Uzmanlık alanlarımı genel olarak;

 • Muhasebe (genel muhasebe, ileri muhasebe, sektörel muhasebe uygulamaları)
 • Vergi uygulamaları (geçici vergi, kurumlar vergisi, dönem sonu işlemleri)
 • Vergi suç, cezaları ve kanunlarımıza göre kurtulma yolları,
 • Şirket işlemleri (kuruluş, birleşme, tasfiye, yabancı ortaklı işlemler, şekil değişikliği)
 • Kar ve vergi planlama,
 • Kayıt dışı ekonomi ve çözüm yolları,
 • Kara para, yolsuzluk
 • Elektronik ticaret,
 • Marka ve patent hakları,
 • Mali ve vergisel denetim,
 • Bağımsız denetim,
 • İş mevzuatı uygulamaları,
 • Sermaye piyasasına açılma, halka arz,
 • Şirket tahlili ve yönetim süreçleri…olarak sıralayabilirim.

Başta vergi olmak üzere bu konularda yürüttüğüm danışmanlıkların yanı sıra yaklaşık on beş yıldır muhtelif eğitim kurumlarında bilgilerimi  eğitim, panel ve konferanslarla paylaşmaktayım.

Ayrıca 2014 yılından beri  farklı basın kurumlarında  mesleki konularda haftalık makaleler yazmaktayım

Mesleki konularda:

 • Girişimciye 10 adımda yol haritası
 • İş Hukukunda Önemli Konular 2
 • İş Hukukunda Önemli Konular
 • Bilişim Sektöründe Vergi
 • İhracatta KDV İstisnası ve İhraç Kayıtlı Satış
 • Güncel Vergi Makaleleri
 • Şirketler
 • Marka – Patent Belgelendirme
 • Elektronik Ticaret
 • Vergi İdaremiz ve Denetim
 • Mali Tablolar ve Tek Düzen Hesap Planı
 • Kayıt Dışı
 • Türk Vergi Sistemi

isimlerinde mesleki kitaplarım yayınlanmıştır.

Mesleki yayınlarımın yanı sıra Can Özüm ve Sahibini Bilen Şiirler isimli 2 şiir kitabı ile makalelerden oluşan Duygularla Söyleşi isimli yayınlarım da bulunmaktadır.

Ayrıca; KOBİ’lerde Risk Yönetimi, Girişimciye Tavsiyeler, Güncel Sosyal Makaleler olmak üzere üç yeni kitabım yayına hazırlanmaktadır.