Ana Sayfa / Soru Cevap

Soru Cevap

DİKKAT !!!

Sevgili Okuyucularımız,

İş yoğunluğumuz nedeni ile gelen soruları bir süre yanıtlayamadık.  Ancak bugünden itibaren sorularınızı yanıtlamaya başlayacağız. Sizden ricamız; sorularınızın cevaplanması zaman almakta ve bizim günde 5-7 arası soru cevaplayabilme zamanımız bulunmaktadır. O yüzden öncelikle sorunuzun cevabı başka birine verilen cevapta verilmiş olabilir verilen cevaplar içerisinde cevabınızı kontrol edip sorunuzun karşılığı cevap yok ise sorunuzu sorun bu şekilde cevaba ihtiyacı olan bir başka kişinin zamanını almamış olursunuz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımla,
Nevzat Erdağ

Cevaplanan Sorular

539 yorumlar

 1. işe iade ile açmış olduğum davayı kazandım lakin işyerim beni tehdit eder gibi istediğim yere diğer fabrikalarımıza gönderirim diyor ne gibi haklarım var.Teşekkür ederim

  • Mustafa bey merhaba,
   işveren işe iadenizi kabul ediyor iş sözleşmenizde çalışma yeri ile alkalı madde nedir işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapmadan işyerinizi değiştirebilir

 2. merhaba hocam ben besyo 3.sınıf öğrencisiyim .suan bir kulüpte işe başladım ve karşılıksız bursu var .bana sigorta yapıcak kulüp ve ben haftada 4 gun gıtcem ıse bursum bu durumda kesilir mi biliyorum cok sorulmuş bu soru ama cevap bekliyorum acil bir şekilde .stajer olarak mı gosterimelimiyim bu durumda ne dersınız 🙁

  • sayın hocam ben 2006 yılının ocak ayında emekli oldum aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorum.sgk. pirim yatırıyorlar .07/06/2014 tarihinde işimi bırakacam tekrar kıdem tazminatı alırmıyım . bunu nekadar zaman zarfında öderler. SAYĞILARIMLA .abdullah taşkıran

   • Abdullah bey merhaba,
    ikinci kez çalışmanız sorun değil fakat kıdem alabilmenin yolu işverenin işten çıkartmasıdır anladığım kadarı ile siz işten ayrılıyorsunuz bu durumda işveren kıdem ödemeyebilir

    • Peki hocam, emekli oldum, aynı iş yerinde çalışmaya devam ediyorum. Emekli olduğumda kıdem tazminatım ödenmedi. İkinci dönemin diyelim ki 2 yılında özel nedenle istifa edersem tazminat durumum ne olur?

     • Merhaba Hakan bey,
      Yargıtay yakın tarihli bir kararında bu durumu açıklamıştır. İşçinin son işten ayrılma nedenini özel nedenler olarak belirttiği, haklı bir nedene dayanmadığı olayda, emeklilikle sona eren ilk dönem çalışması için kıdem tazminatına hak kazandığını, ilk dönem çalışması için belirlenecek kıdemi üzerinden ve ilk sona erme tarihindeki ücreti baz alınarak kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine, sonraki dönem içinse kıdem tazminatına hak kazanılmadığına karar vermiştir.

   • Merabalar kdem tazminatının fona devretmesini istemiyorum çalışan olarak itiraz dilekçesini hangi kuruma yazmalıyım

  • Merhaba haziran ayinda is yerimize guvenlik kamerasi takdirdik parasını elden peşin ödedik hic bir şekilde bir yere imza atmadık yani satıcı istemedi böyle bir evrak yok bizde odedigimize dair bir evrak almadık garanti belgesi fatura vs. Çünkü satıcı tanidikti yalnızca şehitlerimiz var parayı odedigimize dair
   Postahaneden iadeli taahütlü fatura göndermiş biz zannettik ki ödediğimiz paranın faturası sonradan öğrendim ki kaşeyi üste basınca alacaklı oluyormuş bilmediğimiz için itiraz etmedik daha sonra icra takibi kagidi geldi sok olduk hemen icraya itiraz dilekcesi verip tüketici hakları derneğine gittik ve dava dilekçesi verdik daha sonra bizi arabulucu avukatı aradı zannediyorum karşı taraf da dava açtı gittik fakat şahıs gelmedi ama avukat sanki gelmiş gibi ondan imzayı önceden almış ve tutanağı sanki iki tarafda gitmiş de anlaşamamış gibi tuttu itiraz ettiğimizde formalite zaten bu deyip imzayı bize de attırdı görüştük anlaşamadık diye bu durum nasil sonuçlanır? haklı olduğumuz davayi kaybetme ihtimalimiz var mı?bu süreçte ne yapabiliriz ? Zira bu şahıs bu yolla başka kişileride dolandırmış yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim

   • Merhaba İsmail bey,
    Faturanın altında veya üstünde kaşenin olması faturanın ödendiği anlamına gelmez ödendiğinin ispatlanması gerekir.
    Arabulucunun yaptığı işlem hukuki değil ama sizde imza atmış anlaşamadık demişsiniz bu durumda alacak dava konusu olacaktır davada şahitleriniz alacağın ödendiği konusunda ispatlayacı olacaktır diğer şartlarada hakim dikkat edecektir mutlaka

    • 29. madde ile işten çıkarılmışım ve çalıştığım günlerin ücretini yatırmadi fabrika öyle bir hakkı var mı

     • Merhaba Mehmet bey,
      Sorunuzu başkalarınada faydalı olması için kapsamlı cevaplıyorum.
      5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 9.maddesinde, sigortalılığın sona erme halleri ve bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim süreleri detaylı olarak açıklanmıştır. Buna göre 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının a bendi (SSK) kapsamında sigortalı olan kişilerin işten ayrılış bildirgesinin, hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde işverenleri tarafından kuruma bildirilme zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu işten ayrılış bildirgesi kuruma bildirilirken sigortalının işten ayrılış nedeninin de belirtilmesi zorunludur
      SGK işten ayrılış kodlarına göre 29 kodu: “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına gelmektedir. İşverenin işçisini bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II bendi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekmektedir.
      4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II bendinde belirtilen fiiller ise aşağıdaki gibidir.
      İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
      Madde 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
      ….
      II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
      a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
      b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
      c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
      d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
      e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
      f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
      g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
      h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
      ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
      Kanun maddesinde de görüldüğü üzere, 25/II bendinde birden fazla fiil bulunmaktadır. Fakat işçinin bu fiillerden birini işlemesi halinde işten ayrılış bildirgesinde işten ayrılış nedeni 29 olarak belirtilmektedir. Dolayısıyla işçinin hangi fiili işlediği açıkça belirtilmediğinden 29 işten ayrılış kodu, işçi açısından işsizlik maaşı ve tazminat alamamanın ötesinde daha sonraki işe girişlerinde olumsuz referans olabilmektedir. Çünkü 29 kodunun altında hayatın olağan akışında normal bir durum olan devamsızlık da bulunmakta, işçinin işyerindeki başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması, uyuşturucu madde kullanması, hırsızlık yapması gibi yüz kızartıcı fiiller de bulunmaktadır. Bu bakımdan bu kod işçileri bazen zor durumda bırakabilmektedir.

      29 Koduyla İşten Çıkışı Verilen Sigortalı Ne Yapabilir?
      İşten ayrılış nedeni 29 olarak bildirilen işçi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işsizlik maaşına hak kazanamamakta ayrıca işvereninden de tazminat talep edememektedir. Fakat verilen bu kod işverenin tek taraflı bir beyanı olup aksi ispat edilebilir bir durumdur. İşveren söz konusu kodu sehven bildirdi ise işçinin hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde yani yasal bildirim süresinde işten ayrılış bildirgesindeki bu kodu düzeltebilmektedir.
      Birikmiş ücretli izinlerin ücreti
      İşten çıkış ihbarın yapıldığı güne kadar ki maaşı
      Fazla mesailerin ücretleri işciye ödenmelidir

 3. Sigortasız işci çalışma cezası yedim 14 687 tl ama bunu ödeyecek gücüm yok.ödemessem cezası nedir.kısacası hapis yada icra başlar mı 28.04.2014 son gün cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum.
  çok teşekkür ederim .

  • Merhaba,
   amme borçlarında olduğu gibi borcunuızu zamanında ödemez iseniz faiz ödersiniz prim borcunda haciz sınırı kalktı tüm amme alacakları için yurt çapında mal varlığı araştırması elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Alacaklı tahsil daireleri, yetki alanlarına bağlı kalmaksızın doğrudan haciz bildirisi tebliğ ederek elektronik ortamda haciz yapabiliyor. Bu mallar için yazılı ortamda mal varlığı araştırması olmadan. Gayrimenkuller varlığı araştırmaları, tapu sicil müdürlüklerine haciz bildirisinin tebliği suretiyle gerçekleştiriliyor. Elektronik ortamda haciz uygulanabiliyor.Tüm bunlardan sonra size önerim biran önce gidip borcunuzu yapılandırın

 4. Merhaba Nevzat Bey;
  Yaklaşık 4 yıldır havalimanında yer hizmetleri görevinde çalışmaktayım. 3 yıldır bel fıtığı şikayeti içerisindeyim. 6 ay önce ameliyatlık duruma ulaştım ve ameliyatım gerçekleşti. İşim gereği kontuarlarda check-in memurluğu yaptığım için sürekli bagajları çekiştiriyor ve etiketleme yaptığım için ters hareketlerde bulunup eğilip kalkıyorum sürekli. 3 ay kadar önce departman müdürüme işi yapamadığımı departman değiştirip, masa başı bir işte çalışmam gerektiğini belirttim ilgileneceğini söyledi ama hiç bir şey yapmadı. Şirket koşullarımız gittikçe ağırlaştı ve vardiya saatlerimiz arttırılmaya, izin günlerimiz düşürülmeye başlandı ve zaten ağır gelen iş tanımı benim için iyice zorlaşmaya ve iyice sağlığımı tehlikeye sokmaya başladı. Bana masa başı iş bile verseler yine de ihtiyaç doğrultusunda bu işi yapmamı isteyeceklerini bildiğim için artık bu işte çalışmak istemiyorum.
  Araştırmalarım sonucunda bu işi yapamadığıma dair doktor raporu alarak iş akdimi tek taraflı olarak fesh edebildiğimi ve kıdem tazminatımı da alabildiğimi öğrendim. Ben süreci gerçekleştirirken nasıl bir yol izlemem gerektiğine dair birilerinden akıl almak istiyorum. Çünkü şirketimin bu konuda bana bir takım zorluklar çıkaracağına dair korkularım var. Bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.

 5. Merhaba nevzat bey,

  Ben bir firmada kalite kontrol elemanı olarak çalışıyorum. Bir süre önce ürünün yanlış gönderilmesi ile ilgili savunmam alındı ve ihtar aldım. Buna dayanarak beni haklı fesih ile işten çıkarabilir mi? Veya kaç ihtar alınırsa işveren haklı olarak fesih edebilir. Alınan ihtarların zaman aşımı var mıdır veya çalışılan süre ile devam eder mi? Ben işten çıkmak istiyorum. Çalıştığım yerde sendika yok. Sendikal faaliyete katılsam veya organize etsem işveren beni haklı fesih ile çıkarabilir mi yada ben haklarımı alabilir miyim? Çünkü başka türlü işveren tazminat vermiyor. bırakmak istiyorsan istifa et diyor. Böyle durumda 6 yıllık çalıştığım tazminatı alamamış oluyorum. Lütfen cevap yazın. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

 6. nevzat bey merhaba erken emeklilikle ilgili sorum olacak devlet hastanesinden % 57 engelli raporum var 1997 /4 ayından sigorta girişim var pirim gün sayım 3800 nezaman ve nasıl emekli olabilirim.emekli olmadan önce sigorta pirimlerimi bir kaç ay yüksek yatırılmasında emekli maaşım yüksek olurmu.teşekkür ederim

 7. Hocam halkbankta sozlesmeli memur olarak calisirken zorla emekli etmek istediler direndim sozlesmeyi sonlandirdilar dava acabilimiyim dava acma suresi ne kadar siz benim adima tkip yapamisiniz dava acarak

 8. Merhabalar Nevzat Bey
  Yaklaşık iki senedir bir dekorasyon firmasında üretim müdürü olarak görev yaptım. Çalıştığım süre boyunca sigortam yarı zamanlı gösterilmiş olup asgari ücretten primim yatırılmış. Ben 2000tl maaşla çalışıyordum. İşverenin maddi sıkıntılarından dolayı maaşım hep eksik alındı. Şimdi işten ayrıldım .ne yapmam gerekiyor ?Bana konuyla ilgili yardımcı olabilir misiniz? Yardımlarınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  • Ebru hanım merhaba,önerim öncelikle işverenle konuşup hakedişlerinizi vermesini isteyin vermez veya sorun çıkartırsa aldığınız ücreti ve tam gün çalıştığınızı ispatlamak kaydı ile dava konusu yapabilir veya sgk ve işkura şikayette bulunabilirsiniz

 9. 2008 yılından beri çalıştığım iş yerinden 31.10.2014 tarihinde noter kanalı ile ihtarname çekerek fazla mesailerim ve resmi tatil çalışmalarım ödenmediğinden dolayı iş aktimi fesh ettiğimi ve bu ücretlerin 7 gün içerisinde tarafıma ödenmesi ve aksi taktirde mahkemeye gideceğimi belirttim. ancak ihtarname daha ellerine geçmediği için de işyerim, 3 gün üst üste işe gelmediğim için tutanak tutarak beni işten atacaklarmış. bu durum bana sıkıntı çıkarırmı? ne yapmalıyım. beni acil olarak bilgilendirirseniz sevinirim.
  saygılarımla

  • Merhaba,
   İhtar adresiniz şirketin ticaret sicilde tescilli adresi ise ihtarınız gecerlidir ellerine ulaşmamış olması önemli değil

   • Babamin borcuna kefil oldm kardesmle fakat ikiside odeme yapmiyor bnm her ay maasimdan belli miktr kesiliyor ne yapacagim ben kendi hakkima dusen azami tutari odedim esimle aramda acildi bu yuzden

    • Merhaba Süheyla hanım,
     kefalette asıl borçlu gibi mesulsünüz ödediklerinizden dolayı kefaletten rucu hakkınız var fakat asıl borçlu sizin kefaletinizi kaldırtabilir başka kefil sunarak bu durumda sizde sorumluluktan kurtulabilirsiniz. Yoksa borç devam ettiği sürece mesuliyetiniz devam edecektir

 10. Nevzat Bey Merhaba;
  sizi anlayışınız ve sabrınız için öncelikle tebrik ederim neredeyse yüzlerce kişinin aynı özellikte sormuş olduğu soruya verdiğiniz aynı cevaplar için 🙂 Benim soruma gelince; yaklaşık 8 aydır bir şirkette Mağaza MÜDÜRÜ olarak çalışıyorum. Çalışmış olduğu şirket maaşımı asgari ücretin 100 TL üzerinde gösteriyor. Benim aldığım maaş 1500 TL aylık prim de aldığımız zaman 2000 TL’yi buluyor Resmi olan tutarını her ayın 10 hesabıma yatırılıyor. Diğer tutar ise her ayın 20. xxx xxx diye bir isim tarafından hesabıma havale ediliyor. Bu konu ben işe alınırken bana söylenmediği için bilmiyordum. Bu konuda yapabileceğim herhangi bir işlem varmıdır ? Ayrıca 2. ve en önemli sorum da şu:
  Çalıştığım şirketin adı …….. malumunuz son zamanlarda haberleri duymuşsunuzdur. Gümrükten kaçırılan ve piyasaya sürülen zehirli ayakkabılar ile ilgili. Bu tamamen ve kasti olarak yapılan bir durumdur. Dolayısıyla biz müşteriler ile 1. dereceden ilgili olduğumuz için Şirket toplum içerisindeki itibarımı, güvenilirliğimi zedelemiştir. Artık herkes yalancı gözü ile bize bakmaktadır. Bu nedenle şirkete herhangi bir tazminat davası açabilirmiyim? bilgilendirebilirseniz çok memnun olurum

  İyi Çalışmalar

  • merhaba Murat bey açıktan ödenen maaş farklarının banka hesabına yatması ispatlayıcı bir durumdur bu durum size düşük maaş sebebi ile haklı fesih hakkı verebilir ayrıca bahsettiğiniz kamuoyununda bildiği durumda fesih sebebi olabilir size önerim durumunuzu ve beklentilerinizi bir iş hukuku alanında çalışan avukatla paylaşıp ona göre bir eylem planı yapın

   • Nevzat bey bu konuya ek olarak. Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine doğrudan veya elektronik ortamda (www.iskur.gov.tr) başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

    böyle bir madde var pekala ben son 3 ay içinde 3 günlük ücretsiz izin kullandım peki ya bu benim işsizlik maaşı almamı engeller mi ? geçmişe dönük 3 yıl içerisinde ise 800 gün primim ödenmiş

 11. Çalışan Kadına bakıcı desteği için çalışan kadın mı başvuru yapacak?Çalışma ne aşamadadır? SGK il müdürlüğünün konudan haberi yok henüz.

 12. Merhaba,

  Öncelikle bu konu hakkında size binlerce soru geldiğini biliyorum ama değerli bilgilerini paylaşırsanız çok mutlu olurum.
  01.06.2010 tarihinde beri çalışmakta olduğum şirkette muhasebe sorumlusu personeliyim. 31.10.14 tarihinde çay ve temizlik personelimiz işten çıktı. Haliyle onun işleri ben ve daha çok muhasebe yardımcısına kaldı. Bu durumdan dolayı (çay, kahve servisleri…) 09.12.14 tarihinde muhasebe yardımcısı da kendi isteğiyle işten ayrıldı.

  Telefon trafiği, muhasebe ve misafir çay servisleri bana kaldı. Muhasebeci arkadaş çıkınca benim baskılarımla çaycı aramaya başladılar ama gelen adayları beğenmiyorlar, zorluk çıkarıyorlar. Yani amaçları beni mi yıldırmak mı yoksa almak istemediklerinden mi bilemiyorum.
  Bu durumda ben iş akdimi haklı nedenden fes edip tazminat ve işsizlik maaşı alabilir miyim?
  Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

  • Merhaba Sevim hanım,
   Çalışma koşullarında esaslı değişiklikler, bildiğiniz gibi işçiye yazılı olarak bildirilir ve işçinin altı iş günü içinde yazılı olarak kabul etmediği değişiklikler işçiyi bağlamaz (İş Kanunu m.22). Muhasebeciye çaycılık yaptırmak iş koşullarında değişikliktir. Bu çalışanın kabul etmemesi halinde uygulanamaz bu durumu reddedin işveren diretirse bu durumu haklı fesih sebebi kullanabilirsiniz bu hususta T.C.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2006/9-613 K. 2006/644T. 11.10.2006 mevcuttur.
   tabi burada hizmet cetvellerinde muhasebeci olarak göründüğünüzü teyit edin ve gerekirse bir iş hukuku avukatına danışarak fesih işlemlerinizi onun nezaretinde yapın

 13. merhaba,özel bir kurumda 4 senelik öğretmenlik yapan bir çalışanım,2 senedir sigortasız çalışmışım sgk ya şikayet ettiğimde o geçen iki sene içerisinde çalıştığım kurumla ilgili elimde geçmiş tarihli üye olduğum sosyal medyada olan fotoğraflarım ve videolarım var kanıtlamam için geçerliler midir. teşekkürler

  • merhaba,
   bahsettiğiniz şeyler ispatlayıcı belge olur fakat önerim bunlar yanında kişisel şahitlerde gösterin

 14. merhaba özlel bir şirkette çalışmaktayım 12 yıldan beri kendi istegimle işten ayrılmak istiyorum işden ayrılacağıma adir 58 günlük süre dairide ihtar çektim ihtar konusu şirketrinizde uzun süredir çalışmaktayım sosyal haklarım saklanmak kaydı ile işyerinizden ……… şu tarihden itibaren işi bırakacağım beim haklarım mı ala bilirmiyim çok teşekür ederim

  • Bülent bey merhaba kendi istifanızda kıdem alamazsınız diğer haklarınızı kullanılmamış izin mesai varsa alırsınız fakat sgk da 15 yılınız dolsu ise 3600 gün 15 yıldan kıdeminizi alarak ayrılabilirsiniz

 15. mehaba ben 2013 de piknik actım fakat vergimi ve bağkurumu ödeyemedim .6 ay bile işletemedim .ve yazar kasayı kapattırdım ama başka hiç bir işlem yaptırmada devrettim.maddi imkansızlıktan ödeyemedim .3 cocuklu bir bayan olarak birşeyler yapmak istedim ama olmadı ve eşimin sigortasındanda yararlanamıyorum.nasıl yaralana bilirim bağkuru ve vergiyi öderken ne kadar ceza alırım .işe girsem otamatik bağkur kapanırmı ve sonrasında bağkuran biriken borcumuu nasıl ödeye bilirim siğorta bağlanınca acil cevap .

  • merhaba Filiz hanım,
   yazar kasayı kapatmakla işletme kapanmaz vergi dairesine dilekce verip mükellefiyetinizi kapattırın ordan alacağınız kapanış tutanağını bagkura götürüp mükellefiyetinizi kapattırın.

 16. Merhaba,

  %55 engelli raporum bulunmaktadır. %10’luk kısmını göz rahatsızlığım kalan kısmı ise ruhsal durumum oluşturmaktadır. Çalıştığım kurumda mobing uygulandığını amirlerime birden fazla kez bildirdim fakat herhangi bir şey değişmedi. yaklaşık 4 yıldır çalıştığım kurumdan bir takım kağıtlar pskolojik baskı uygulanarak imzalatıldı. Görme engelim olduğu için verilen kağıtta ne yazdığını okuyamadım ek olarak o anki ruhsal durumumda ne yaptığımı bilmeyerek kağıda imza attım. İlgili kağıtta liderime küfür ettiğim yazıyormuş fakat bana kağıdı imzalatan kişi liderim değil onun bir üst amiriydi. İmzayı atarken odada sadece ikimiz vardı ben küfür etmemiştim. Savunmamı aldı. Savunmamda bana mobing uygulandığı için tahrike kapıldığımı ve tepki gösterdiğimi yazdım fakat ruhsal halimden dolayı tahriklere malesef kapılıyorum fakat hiçbir şekilde küfür etmedim. Şirketi mahkemeye vermek istiyorum. Lütfen bana bu konuda yardımcı olun. Saygılarımla

  • Merhaba;
   Öncelikle çalıştığınız kurumda size mobbing uygulandığını şahit, kamera gibi görsel ve kesin kanıtlarla mahkemeye sunmanız durumunda haklı çıkarsınız. Bunun dışında liderinize küfür etmediğiniz beyanını ve size imzalatılan kağıtların ruhsal durumunuzdan ve tahrik unsurundan faydalanılıp imzalatıldığını mahkemede ifadenize eklemeniz gerekmektedir. Mahkeme bilir kişi atayabilir veya iş yerindeki çalışma arkadaşlarınızın ifadesine başvurabilir. Ayrıca amirlerinize tarafınıza mobbing uygulandığını bildirdiğiniz dilekçe yada bildirim aldıklarının tarafınızda olmasının veya şahitlerle kanıtlanmasının da önemi büyüktür. Ancak yukarıda da söylendiği üzere asıl olan size mobbing uygulandığını ve psikolojik durumunuzdan yararlanılarak o belgelerin imzalatıldığını şahıs ifadeleri (aynı iş yerinde çalışan) veya varsa iş yeri kamera görüntüleri ile kanıtlamanız gerekmektedir.

 17. slm lütfen bana yardımcı olur musunuz.2001 yılında bir bankadan bir arkadaşım 2000 TL kredi çekti. ben ve 2 arkadaş da kefil olduk.kredinin ödendiğini biliyorduk.ancak mayıs 2015 tarihinde icra ödeme emri geldi.Banka TMSF ye geçmiş bize borç çıkartıyor.yaklaşı faiziyle 15.000 TL biz icra dairesine itirazda bulunduk ancak ne olacağını bilmiyorum.avukat tutmam gerek mi.eğer tutmak gerekirse size müracat edebilir miyim tşklr

  • Merhaba Hasan Bey,
   Biz bir mali müşavirlik bürosuyuz. Fakat bilgimiz dahilinde ticaret hukuku konusunda takipçilerimizin sorularınıda yanıtlıyoruz. Kefillik aslı borçlu gibi mesuliyet gerektirir. Daha can sıkıntılı durumlar yaşamamanız için bahsettiğiniz husus tamamen hukuki bir durum olduğu için bana göre bir ticaret hukuku alanında çalışan avukatla temasa geçmeniz daha doğru olur.

 18. Sn. Hocam,

  Bağkur borçlarımın silinmesi için başvurdum. Sildiler ve 01/05/2015 tarihi itibariyle yeniden bağkurlu yaptılar. Şirket gayrifaal. 2014/11 den beri SSK’lı olarak çalışmaktayım. 2014/04 den geriye doğru da SSK’lı olarak çalıştım. 25/04/2015 tarihinde de emeklilik hakkımı elde ettim. Son 3,5 yılda 1260 gün SSK hizmetim bulunmaktadır. Hizmet birleştirme talebim var, sonucu gelince emeklilik başvurusu yapacağım.

  Fakat; Bağkur borcumu sildirdikten sonra 01/05/2015 tarihi itibariyle yeniden Bağkur kapsamına alındım ve kademeye göre yeniden borç çıkarttılar. İtiraz yazısı gönderdim.

  SSK’lı olarak çalışırken, yeniden Bağkur Kapsamına alınmam doğru bir uygulamamıdır?

  Değil ise; ne yapmam gerekiyor.

  Şimdiden teşekkürler…

  Kolay Gelsin…

  • Merhabalar;
   6111 sayılı yasa ile sigorta başlangıç tarihi olarak hangi sigorta kolu üstün ise anılan sigorta kolundan sigortalılığınızın devam etmesi gerekmektedir. Siz borçlarınızı sildirmişsiniz ancak memur standart rutin uygulama işleyişi uygulayarak sildirdiğiniz ayı takip eden aybaşından itibaren Bağkur tekrar tescilinizi yapmıştır ve bu yanlış yapılan bir uygulamadır.
   Sizin ssklı olarak devam etmeniz gerekirdi ancak ssk günlerinizde rapor hariç eksik gün yada boşluk varsa bağkura geçmeniz çok doğal tabi.
   Bağkur mükellefiyetinin tescili için şirketinizin faal yada gayrı faal olmasının belirleyici etkisi yoktur.İtirazınıza ve hizmet birleştirme talebinize gelen cevabı bekleyiniz ve cevap olumlu gelirse emeklilik başvurunuzu sskdan yapınız.

 19. teşekkürler hocam saolun

 20. Iyi günler Nevzat bey biz kardeşimle inşaatta işinde çalışıyorduk kardesimin 3 Aylik maasi benim 2 aylık maaşimi ve fazla mesai ücretlerini ödemediler ihtar çektim iş feshimi ilettim tüm haklarimiZi alabilirmiyiz teşekkür ederim ..

  • Rüstem bey merhaba, maaşlarınızın ödenmediğini belgeleyerek dava acabilirsiniz

  • İyi günler hocam ben devlet memurluğundan emekli oldum.Bakmakla yükümlü olduğum kızım SSK lı bir işte çalışıyordu.İş yeri kapandığı için kızım işsiz kaldı.Tekrar sigortamdan faydalanması için ne yapamam gerekiyor.Teşekkürler

   • Selahattin bey merhaba,
    çocuğun ebeveynlerinden biri üzerinden bakmakla yükümlü olunan kapsamında sağlık aktivasyonu yapılması halinde bu hizmetlerden faydalanır işten çıkış bildirgesi ile bir dilekceye kurumunza müracat edip adınıza aktivasyonunu yaptırın

 21. Nevzat Bey merhaba. Hem memleket olarak aynı hem de meslek olarak benzer tecrübelere sahip olduğumuzu görmek şaşırtıcı ve güzel. Ben de Kars’lıyım. Finans ve bankacılık uzmanlık alanım. Size başarılar dilerim ve teşekkür ederim.
  Ben en son ziraat bankasında mali analiz uzmanlığı yaptım. genel müdürlüğe bağlı olarak İzmir de görev aldım. 2013 yılında benim isteğim bölge başkanlığının da onayı ile bir şubeye yetkili olarak atandım. Resmi yazım onaylandı. Ancak mali analizdeki daire başkanım beni aradı ve eğer bu atamaya riayet edersem beni en uzak şubelere ve en alt pozisyonlara sürdürmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Mali analiz ekibinden gitmemi istemiyordu. Bu tehditvari yaklaşım nedeninden dolayı ben bankadan istifa etmek istedim. İnsan kaynakları bana aslında haklı olduğumu ama istifa edersem tazminat alamayacağımı söyledi. işten çıkarılmayı ve bu sayede ihbar ve kıdem tazminatlarımı kazanmayı teklif etti. Ben de kabul ettim. Tazminatları aldım ama bu aynı zamanda benim sonum oldu. Benim işten çıkarılma sebebim için çok sık rapor kullanır gerekçesi yazılmış. Bu sebep çoğu zaman aleyhime bir durum yarattı. 3 senedir işsizim. Sizce bu nedene bağlı olarak işe geri dönme yada kurumu dava etme hakkım olabilir mi. Saygılarımla,

  • Engin bey merhaba, Anlattıklarınızdan istifa etmeyip işten çıkarıldığınız gerekce olarakda fazla rapor kullanma gösterildiğini anlıyorum. iş kanunumuz işverene işcinin İhbar bildirim süresinden 6 hafta daha fazla rapor kullanması halinde işverene haklı fesih hakkı verir. siz ne kadar rapor kullandığınızı bu veriye göre hesaplarsanız haklı fesih sebebinin gercekleşip gercekleşmediği görülür buna görede işe iade davası açıp açmayacağınıza karar verirsiniz

 22. Necati bey merhaba mevzuatta burs ve kredinin kesilmesi”süreklilik arzeden asgari ücrette çalışma” olarak tanımlanmış asgari ücret altında süreklilik arz etmeyen(4 ay yaz tatilinde çalışma böyledir)burs/kredinin kesilmesine sebep olmaz mesailer ile asgari ücreti gecen maaştan emin değilim bunu kyk ya sormanızı öneririm

 23. Nevzat bey öncelikle selamlar.Yaklaşık 5 sene önce total larenjektomi ameliyatı oldum,hastalığa yakalandığımda faal olarak çalışmaktaydım,gırtlak ve ses tellerim alındı.Acaba malulen emeklilik hakkım var mı? Ne yapmam gerekir ? Malulen emekli olursam benim için avantajlı olur mu ?(8400 gün ödenmiş primim var) Halen çalışmaya devam ediyorum ,ne önerirsiniz. Çok teşekkürler.

  • Tolga bey merhaba,
   Larenks
   Etiyolojisine bakılmaksızın sürekli kanül kullanmayı gerektiren total yada kısmi larenks yokluğu tanımlaması alacağınız raporda gececek ise bu size diğer iki şartı(10 yıl sigortalılık,1800 gün prim ödemesi)tamamlanması ile malülen emeklilik şansı verir. Fakat 8400 gününüz varmış normal emeklilik şartınızı kontrol etmenizi öneririm malülen emeklilikte daha düşük maaş alacaksınız normal emeklilik şartlarınız gercekleşiyorsa bunu kullanmanızı öneririm

 24. merhabalar ben part time bir işe gireceğim saatleri sanırım 6-10 oluyor sigortanın akşam çalışanı olacağım fakat üniversite yaz stajım içinde bana 8-5 sağlık sigortası yatacak bu sigorta için problem olur mu çakışır mı yada 1 kişiye 2 tane sigorta yapılır mı ? şimdiden teşekkür ederim.

 25. merhabalar..

  eşim mavi kartlı alman vatandaşı tr bir dağıtım pazarlama nakliyat şirketi kursak yada ortak olsak almanyadan getircek olan tır vb araçların vergi muahifeyit olurmu yada nasıl bir yol izlenmeli şirketi almanyadamı kurmak daha antıklı olur

  • Merhaba, yabancılar Türkiyede şirket kurabilir bu şirkette kullanılmak üzere gecici kabulle alet makine getirebilir fakat bu sadece alınan o iş içindir sonra getirilenler yurtdışına çıkarılmalıdır.

 26. hocam kolay gelsin
  dernek statüsünde tekwando spor kulubü vergi dairesinden geldiler hakkınızda şikayet var 200 tl almıssınız makbuz vermemissiniz diye çarşamba günü görüşmeye gidecegiz ne yapmamız gerekli cevabınız için çok tsk ler

  • Merhaba Abdullah bey,
   dernekler kanunun 13. maddesi “dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.
   Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.”
   demektedir. Dernekler faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefiyetine tabi değillerdir. Ancak Derneklere bağlı iktisadi işletmeler diğer işletmeler gibi mükellefiyet tesis ettirme, defter tutma, beyanname verme, belge düzenine uyma (fatura, gider pusulası, ödeme kaydedici cihaz fişi vb.) ile Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen tüm vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bu açıklamadalardan sonra şunu söyleyebiliriz dernekte sürekli spor aktivitesini ücret karşılığı yapıldığı vergi dairesince tespit edilmişse mükellef olup vergi vermeniz gerekir ama bu spor faaliyetleri ücretsizse o alınan 200 TL de katılımcı tarafından dernege bağışlanmısa vergi mükellefiyeti gerekmeyecektir. Durumunuzun ne olduğunu yazmadığınız için daha fazla yönlendirme yapamıyorum.

 27. Merhaba Nevzat Bey öncelikle teşekkür ederim birçok sorumun yanıtını sitenizde buldum.Birkaç hususta bilginize ihtiyacım var.Ev için çektiğim kredi ile satışı yapan kişinin tapudaki belirttiği satış bedeli uyuşmadığı için tapu harcını eksik yatırdığıma dair bir bildirim aldım.Ancak bu bildirimi öncesinde haber kağıdı göndermeden ve şahsıma tebliğ etmeden direk ilanen tebliğ ettikleri için eksik ödeme kaynaklı cezadan haberim olmadı ve tebliğde usulsüzlük gerekçesi ile vergi mahkemesine yasal süreç içerisinde dava açtım.(2 kez tebliğ edilmesi gerektiğine dair bir mahkeme kararı ekleyerek).Ödeme emrini tebliğden 7 gün içerisinde işlemlerimi tamamladım ve dava dilekçesini verdim.Ancak banka hesaplarıma e haciz blokesi yapıldı.BU bloke bana belirtilen rakam olan 2140 liradan daha fazla üstelik.size sorum şu
  1.Vergi mahkemesine başvurmuş olmama rağmen ve ödeme emrine itiraz etmiş olmama rağmen bloke işleminin uygulanması yasal mıdır? Bir hukuki süreç işlemekte ve belki haklı bulunacağım bu parayı süreç sonunda ödemem gerek miyor muydu? Dava yürütmeyi durdurma işlemini gerektirmez mi?
  2.Blokajı kaldırmak için ödeme yapmam bu şartlarda zorunlu mudur? Veya başka bir yol var mıdır?
  3. Ödeme yapmam şart ise bu ödeme esnasında durumun hukuksal süreç içerisinde olduğunu bildirmek için yapmam gereken başka bir işlem var mıdır?
  Teşekkür ederim.

  • Merhaba Nursen hanım,
   sorularınızın cevabı aşağıdadır
   1-Vergi mahkemelerinde vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümün tahakkukunu; mahkeme karar verene kadar ertelemiş olmakta,verginin tahsili de durmaktadır.
   Vergi mahkemesinin kararının mükellefin lehine olması durumunda, mükellef açısından bir vergi söz konusu olmayacaktır. Mükellefe ödediği vergiler geri verilecektir, fakat herhangi bir faiz ödemesi yapılmayacaktır.
   Vergi mahkemesinin kararının mükellefin aleyhine olması durumunda, verginin tahakkuku gerçekleşecektir. İdare tahakkuk ettirdiği vergiyi ödemeye ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi (bildirimi) ile mükellefe bildirmektedir. Mükellef de bu ihbarnamenin tebliğinden itibaren 1 ay içinde dava konusu yaptığı ve ödeme süresi geçmiş vergi ile cezaların tamamını ödemesi gerekir.Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, söz konusu verginin normal
   vade tarihinden, mahkeme kararının vergi idaresine tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanacaktır.
   2-3- Blokaj teminat gösterilerek veya ödenerek kaldırılabilir Ödeme yapacak iseniz itirazi kayıtla ödeme yapmanızı öneririm bu durumda davayı kazanmanız halinde ödemenizi geri alma imkanınız olur

 28. Merhaba nevzat bey bi konuda bilgi ve fikirlerinize ihtiyacım var.üniversite öğrencilerine yönelik ve yaz aylarında ilçemize gelen yazlikçılara yönelik 4 katlı 24 daire 1+1 yaklaşık olarak 44 kişilik apart yaptırdım. 2 katını tamamen bitirip faliyete açtım fakat diger iki katını da tamamlayıp faliyete geçirebilmem için yaklaşık olarak 200 -300 bin lira daha desteğe ihtiyacım var herhangi destek alabileceğim bi yer varmı? Cevabınız için simdiden Teşekkürler. İyi günler dilerim.

  • Merhaba Tahsin bey,
   apart tesisler turizim desteklerinden faydalanamamkta fakat aklıma kosgeb girişimcilik destek programına müracat edebilirsiniz ayrıca bankalardan proje finansmanı müracatınız olabilir

 29. Öncelikle Merhaba;
  Çalıştığım bölüm kapatılması gerekçesi ile işten çıkarılacağım yarın itibariyle.. Bazı problemlerim doğuyor. bana yardımcı olursanız sevinirim.
  Öncelikle 20.04.2015 tarihinde işe başladım. Fakat işveren kosgeb destekli maaş yardımı almak adına sigortamı 01.07.2015 de başlatmış. (nitelikli eleman statüsünde maaşımın yarısını kosgeb ödüyormuş) 30.06.2016 tarih itibariyle iş çıkışım verilecek bu durumda yasal olarak 1 yılımı doldurmamış oluyorum(1 gün ile kaçırıyorum). işverene durumu anlattım 1 gün sonra çıkışımı verin dedim ama tazminatlarımı vermemek adına kabul etmediler.
  Sigortamın geç başlatıldığını kanıtlamam durumunda tazminatlarımı alabilir miyim?
  Gec başlatıldığını nasıl kanıtlamam lazım ve hangi yolları izlemeliyim?
  Sgk ya nasıl gitmeliyim? (kıdem+ihbar+yıllık izin+ ihbar süresince iş arama izni (günlük 2 saat) bunlara hakkım var diye biliyorum doğrumu?
  gecmişe yönelik sigortamı nasıl hakederim?
  Mağdur durumdayım lütfen acil sorumu cevaplayabilir misiniz ?

  • Kenan bey merhaba,
   karşılaştığınız durumdan dolayı üzgünüm.
   Sigortasız çalıştığınız dönemlerin ispatını yaparak sgk,işkur a şikayette bulunmanız veya dava açmanız halinde sigortasız süreler sayılırsa bahsettiğiniz tüm haklarınızı alma imkanınız olabilir
   sigortasız çalıştığınızı nasıl ispatlarsınız
   1-şahitlerle
   2-çalıştığınızı belgeleyecek şirkete ait resmi mail adresinden gönderiler,alımlarla,
   3-banka hesabına ödenene maaş,avans vs ödeme dekontları ile
   4-şirket adına 3. kişilerle yapılan iş temasları

 30. Üstadım kolay gelsin! öncelikle çok teşekkürler değerli bilgilerinizle bizleri aydınlatıyorsunuz.
  ltd.şti. ahşap kalıp işçiliği taşeron sözleşmesi ile almıstır işin süresi 70 gün, işin bedeli demir işçiliği 340 ton, tonu 300 Tl.den – kalıp işçiliği 11680 m2, m2’si 22.-Tl.den şeklindedir taşeron olarak SGK asgari işçilik bildirimi yapılması gerekiyormu gerekiyorsa hesaplama şekli nasıl olması gerekmektedir. taşeronların ilişiksizlik belgesi almak gibi bir sorumluluğunun olmadığını duymuştum. taşeronların taahhüt işleri ile ilgili dikkat etmemiz gereken nelerdir yardımcı olursanız çok sevinirim bu konularda bilgi alabileceğim herhangi bir yayın veya link varmıdır cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

 31. Merhabalar Nevzat Bey
  Şu anda devlet üniversitesinde 3. yılımı okumaktayım. İkinci üniversite için açıköğretime başvuru yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda geri ödemesiz kyk bursu alıyorum. Aöf stajı yaparken bu bursumun kesilme ihtimali var mı acaba ?

  • Burcu hanım merhaba AÖF de zorunlu staj olmadığını biliyorum bu durumda yapacağınız staj dönemi ödenecek sigorta maaş olarak görülecektir ve maaşın sürekliliği bursunuzun kesilmesine sebep olabilir fakat daha ayrıntılı bilgiyi KYK müdürlüğünden yazılı sormanızı öneririm.

 32. Merhaba Nevzat Bey,

  Bana bu geçen nisan ayı içerisinde yoklama kaçağıyım(aslında öyle bi durum hiç olmadı) diye ilçe idare kurulu ceza kesmiş hemen ilgili nöbetçi sulh mahkemesine gönderilmek üzere bulunduğum yerden itiraz ettim ve yoklama kaçağı olmadığımı belgeledim. birkaç gün sonra askerlik şubesi beni aradı ve yoklama kaçağı olmadığımı cezanın nasıl ve neden kesildiğini onlarda bilmiyormuş neyse cezayı sileceklerini söylediler. Ancak 2 gün önce edevlet hesabıma girip vergi borcumu sorguladığımda askerlik para cezası adı altında vergi borcum olduğunu gördüm ve miktar da aynı,
  bu durumda ne yapmam gerekyor o para cezasını nasıl maliyeden sildirebilirim ?
  Yanıtınız için şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba Mehmet bey,
   size kesilen cezanın gerekcesini bildiğiniz için yoklama kaçağı olmadığınızı belgeleyerek bir dilekce ile askerlik şubesine yazılı müracat ederek yoklama kaçağı işleminin düzeltilerek gelir idaresine bildirilmesini isteyin hatta size önerim ceza kaldırma yazısını elden vergi dairesine götürerek haczi ve vergi cezasını kaldırtın

 33. Merhaba, Nevzat Bey… Şu iki konuda kısa da olsa cevap yazarsanız, memnun olurum;
  Kira geliriyle ilgili bir incelemede, gayrimenkul hissedarından icra yoluyla yapılan tahsilat için avukat ve icra kesintileri de gelir olarak eklenmiş (elime geçen miktarı belgesiyle sunmuştum) bu hesaplama şekli ne derece doğrudur?

  Daha da önemlisi, bu gelir safi irat kabul edilip, brüt hesaplanmış. bu durumda aradaki farkın stopaj kesintisi olarak kabul edilmesi ve vergiden düşülmesi gerektiği konusunda, hukuki yoldan itiraz edebilir miyiz?

  Değerli bilgileriniz için şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba Osman bey,
   kira ile ilgili vergi incelemesinde gayrimenkul ortağından yapılan tahsilat cümlesi çok açık değil ordan kasdınız ortak olduğunuz bir gayrimenkulün diğer ortağına yaptığınız ödemeyi icra ile tahsilinizde alınan para gelir kabul edildi. Eğer bunu kasdetti iseniz ortaklıktan dolayı diğer malikten yaptığınız tahsilat gelir kabul edilip üzerinden vergi tahsil edilemez
   Fakat kasdınız kira tahsilleri ise burada vergi matrahı masraflar(icra,avukatlık) dışındaki kalan rakamdır
   Kira gelirinin beyanı ile ilgili 2015 yılı için belirlenen ölçülerde şu şekilde izah edilmiştir;
   Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;
   ● Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2015 yılı için 3.600 TL) aşanlar,
   ● İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2015 yılı için 29.000 TL) aşanlar,
   (Beyanname verme sınırı olan 29.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde,gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.)
   ● Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme
   sınırını (2015 yılı için 1.500 TL) aşanlar yıllık beyanname vereceklerdir.
   Yukarıdaki bilgilerin tamamına baktığımızda brüt üzerinden tarhiyatta hata yoktur
   Fakat;indirim,istisnalar dikkate alındıktan sonra tarhiyat yapılması gerekir yazdıklarınızdan bu yapılmamış anlıyorum bu duruma itiraz etmenizi öneririm.

 34. Merhabalar,

  2003-2008 yılları arasında KYKdan kredi aldım. Yanlış bilmiyorsam aldığım toplam para 7500TL civarında idi. Sonrasında 2010 yılı gibi ödemelere başlayıp 1000 lira kadarını ödedim. Sonrasında ise ödemeleri bıraktım. 2016 yılı şubat ayında banka hesaplarıma bloke kondu. Borcum vergi dairesine aktarılmış. 1500 TL yatırdım ve blokeyi kaldırıp kalan borcu taksitlendirdiler. Bu şekilde ödemeye devam edersem yaklaşık 14.000 TL civarı bir ödeme yapmış olacağım. Şu anda çıkmakta olan torba yasa ile aftan yararlanıp borcumu kredi çekip nakit ödesem, 2010 yılında ödediğim 1000 lira ve 2016 şubatında ödediğim 1500 lira olmak üzere toplam 2500 liralık ödemem ana borcum olan 7500 liradan düşecek mi?

  Şimdiden çok teşekkür ederim.

  Saygılarımla

  • Merhaba Meltem hanım,
   konuşulan vergi affı gelirse borçlarınız yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilecektir.Fakat daha önce ödediklerinizin tamamı ana paradan düşmemiştir bir bölümü ana para bir bölümü faizlerden düşmüştür.Çıkacak torba yasada nasıl bir uygulama yapılacağı yasallaştıktan sonra belli olacaktır ama geçmiş aflar gibi olur ise faizleri silip ana parayı ve belirlenen bir faiz yeniden yapılandırılacaktır bu durumda da sizin vergi dairesinde görünen borcunuz esas alınacaktır.

 35. stadım kolay gelsin! öncelikle çok teşekkürler değerli bilgilerinizle bizleri aydınlatıyorsunuz.
  ltd.şti. ahşap kalıp işçiliği taşeron sözleşmesi ile almıstır işin süresi 70 gün, işin bedeli demir işçiliği 340 ton, tonu 300 Tl.den – kalıp işçiliği 11680 m2, m2’si 22.-Tl.den şeklindedir taşeron olarak SGK asgari işçilik bildirimi yapılması gerekiyormu gerekiyorsa hesaplama şekli nasıl olması gerekmektedir. taşeronların ilişiksizlik belgesi almak gibi bir sorumluluğunun olmadığını duymuştum. taşeronların taahhüt işleri ile ilgili dikkat etmemiz gereken nelerdir yardımcı olursanız çok sevinirim bu konularda bilgi alabileceğim herhangi bir yayın veya link varmıdır cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

 36. Merhaba. Benim nafaka hesabı ile ilgili bir kaç sorum olucaktı.
  Öncelikle bildirmek istediğim 2014 de açılan bir borç davası varmış annemde itiraz etmediği için borcu kabul etmiş durumuna düşmüş. O zamandan bu yana annemin hali hazırda bulunan maaş hesabının 1/4’lük kısmına yasal olarak haciz işlem uygulanmış ve hala ödenmeye devam ediyor.Bu dava ile ilgili olarak 22.07.2016 tarihinde nafaka hesabına da bloke geldi.
  İlk sorum, ortada çok eskiden açılan bir dava var ve borç zaten haciz işlemi ile ödeniyor uzun süredir.Buna rağmen alacaklı taraf nafaka hesabına bloke gönderebilir mi?
  İkinci sorum, bu gelen blokenin itiraz süresi 7 günmüş diye bir bilgi aldım ve biz bu süreyi doldurduk.Bu yüzden itiraz edemiyeceğimiz söylendi.Bu vakitten sonra bizim yapmamız gereken işlemleri sırasıyla anlatabilir misiniz.
  Üçüncü sorum, avukat ücretine verecek yeterli param olmadığı için avukat tutamıyorum.Bu ikinci sorumun cevabında anlatıcağınız işlemleri biz vatandaş sıfatıyla gerçekleştirebilir miyiz? Yoksa avukat tutmamız şart mı ?
  Şimdiden vakit ayırdığınız ve cevaplarınız için teşekkür ediyorum.
  İyi Çalışmalar…
  Ömer Faruk Pekel

  • Merhaba,
   Kısmen haczi caiz olan şeyler:
   Madde 83 – (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)
   Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.
   (Değişik: 12/4/1968 – 1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez
   İcra ve İflas Kanunu’nun 265/1 hükmüne göre;”Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.Müddetinde yapılmayan itiraz haczi durdurmaz haciz devam eder

 37. Merhaba Nevzat Bey, 1999 temmuz – 2000 aralık döneminde özel sektörde çalıştım. Ancak sigorta yapılmadığı için çıktım. Çalışmama şahit 10 kişinin üzerinde şahidim var. Aklım başıma biraz geç geldi. Emeklilik yaşımın düşmesi için bu durumda ne yapmam lazım. Tevellüt 1982.

  • Merhaba Kadir bey,
   şahitlerle ispatlaya biliyorsanız Hizmet tespiti davası açmanızı öneririm.Bunun için Bir iş hukuku avukatına danışıp süreci onunla yürütmeniz faydanıza olacaktır

 38. merhaba; tsk dan adi malul olarak emekli oldum, özel bir şirkette çalışmak istiyorum, emekli maaşımdan herhangi bir kesinti olur mu? çalışacağım şirket ne kadar sigorta primi öder? agi den faydalanabilir miyim? bu konularda bilgilendirirseniz sevinirim, iyi çalışmalar..

  • Anıl bey merhaba,
   “adi malul” aylığı bağladıktan sonra dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar özel sektöre ait işyerlerinde sigortalı olarak kısa adı SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödeyerek çalışabilirsiniz, ayrıca emekli aylığınızı almaya devam edebilirsiniz. Veya yine dilerseniz işyeri-dükkân açabilirsiniz, bu durumda da aldığınız malullük aylığı SGK tarafından yüzde 15 eksik ödenir. Özelde çalışmak veya işyeri açmak için herhangi bir yerden muvafakat ihtiyacınız yok.

   • Merhaba benim sorum tekstilde çalışıyorum 2 tane kucuk çocuğum var kimsede duramiyorlar bende acilen işten çıkmam gerektiğini söyledim patronu ma lakin 2 hafta önceden söylemedin için 15 gününü kesecegim maaşını an dedi okadar mesaiye kaldım bu yasalmi lütfen bilgi verirmisiniz

    • Merhaba,
     ihbar öneli işci içinde işveren içinde geçerlidir işci işten ayrılacak ise ihbar öneli kadar çalışmalı veya bedelini ödemeli .Fakat fazla mesai maaş vs alacaklarınız var ise bunlar hesaplanıp ihbar öneli düşüldükten sonra ödeme yapılabilir

 39. mrb.. sgk primlerimin eksik ve asılsız ödenmesinden dolayı haklı fesih ister isem bunu ispatlamam kanıtlamam gerekirmi?

 40. Nevzat Bey Merhaba,
  Ortalama 6 yıl gibi bir zaman aralığında özel bir şirketin müşteri hizmetleri ekibinde sabah 09:00 akşam 18:00 ve sürekli mesailerle birlikte gece 21:00 lere kadar telefonda müşteri hizmetleri biriminde yetkili olarak çalıştım. Özellikle son yılda sesimle ilgili sıkıntılar yaşadım doktor raporları aldım. Ve ses kısıklığı problemin oldu. Fakat aldığım istirahat raporlarından sonra ve işe tekrar başladıktan sonra ses kısıklığı rahatsızlığı tekrar etti. Son 1 yıl gibi bir zamanım bu raporları almakla geçti. İlk önce özel hastaneden rapor aldım ve raporda sürekli konuşması sağlığı açısından tehlikeli olacaktır diye doktor yazı yazdı. Şirketime bu durumdan dolayı iş kanununda belirtilen maddeye göre istifamı ve tazminatımın ödenmesi konusunda dilekçe sundum. İş yeri tazminatı kabul etmedi fakat istifamı kabul etti. Heyet raporu istediler İstanbul daki tüm devlet hastanelerine gittim fakat hiç biri böyle bir rapor vermedi talebimi dahi kabul etmediler. Bende devlet hastanesinden tek doktor raporu aldım ve şirketime verdim. Sonuç yöne kabul etmediler. Mahkemeye müracaat ettim. Mahkeme beni Cerrahpaşaya heyete gönderdi. Ben heyete girmeyi beklerken yine tek doktor muayene etti ve rahatsızlıkla ilgili raporda sürekli konuşması sağlığı açısından gelecekte tehlike arz edebilir diye belirtildi. İş mahkemesi bu rapora istinaden davayı tedavi edilebilir yönünde karar vererek red etti. Temyize gittim. Temyiz de kararı onadı. Sormak istediğim iş kanununda belirtilen madde yapılab işin niteliğinden işçinin yaşayışını sağlığını tehlikeye sokarsa kıdem tazminatını alır diyor. Benim raporlarına istinaden ben davayı kaybettim. Üstelik iki devlet ve bir özel hastane raporu olmasına rağmen. Benim sağlığım tehlikeye girdi ve bende yasal hakkımı kullandım. İş kanununda tehlike arz ederse diyor gerçekleşirse deniyor. Bu durumda benim yapabileceğim ne olabilir?

  • Merhaba Erkan bey,
   Öncelikle Allah acil şifalar versin sorunuzu kısa bir bişlgilendirme ile cevaplayacağım.
   İş Kanunu’nun 24. maddesi işçi açısından haklı nedenle fesih sebeplerini, 25. maddesi de işveren açısından haklı nedenle fesih hallerini düzenlemektedir. Her iki maddenin alt başlıklarından bir tanesini ‘sağlık sebepleri’ başlığı oluşturmaktadır.
   İşçi açısından var olan düzenleme;
   “a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması” şeklinde tanımlanmıştır.
   Burada işçi için en önemli neden işin yapılması,işin niteliğinden doğan sebeple çalışanın sağlığı ciddi olarak etkileniyor yada yaşamını tehlikeye sokuyorsa işçi haklı nedenle iş akdini fesh eder.
   Özetleyecek olursak feshin haklı fesih olması için bir hastalığın işcinin işi yapmakla sağlığının tehlikeye gireceğinin bir “Sağlık kurulu” raporu ile(tek doktor raporu değil) ispatlanması gerekir.
   Bu konuda yargıtayın kararlarıda mevcuttur siz yazdıklarınızdan anladığım kadarı ile feshi yanlış yapmışsınız ve heyet raporu alamamışsınız buda sizin için dezavantaj olmuş bu süreçte avukatınız temyiz kararının düzeltmesini talep edebilir görünen onun dışında hukuki bir yolunuz kalmamış

   • Nevzat Bey, dediklerinize katılıyorum fakat a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması” maddesi kesinleşmiş tamamen yerleşmiş anlamına gelmiyor. Sağlığı işin niteliğinden dolayı tehlikeye girerse diyor yani tedavi ile düzelir olması. Ve bu mahkemenin gönderdiği hastane raporunda da aynı işe devam ederse sağlığı açısından ileride tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir diyor. Böyle bir heyet raporuna istinaden nasıl oluyorsa mahkeme inanmıyor. Benim anladığım hakimlerin çoğu kafasına göre o günkü ruh haline göre karar veriyor. Yargıtay da gelen dosyaları titizlikle incelemediği kanısındayım. Verilen raporda tedavi ile düzelir olması yanlış anlaşılıyor. Tedavi ile düzeliyor olamaması benim malulen emeklilik olma gibi bir durum oluşturuyor. O zaman ya iş kanunu yanlış ya da mahkemelerin hakimleri. Ayrıca kanunda heyet raporu alması zorunludur diye de belirtmiyor. Kaldı ki heyet meyet zaten görmüyor. Sağlık kurulu zaten görmüyor. Baştan aşağı yanlışlarla dolu bir uygulama. Dediğimiz gibi yapacağım.

 41. öncelikle merhaba ;

  İnternette birçok karışık bilgi olduğundan ilk kez size danışmak istedim. ben yaklaşık 10-11 senedir aynı firmada çalışmaktayım. Ancak artık istifamı vermek istiyorum. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere tazminatsız olarak da çıkmak istemiyorum. Sigorta başlangıç tarihim (4A) 01.08.2001 ve 4242 toplam gün sayım vardır. bu durumda tazminat hakkım var mıdır? veya 1 sene daha bekleyip 15 yıl 4600 günden faydalanabiliyor muyum. Görüş ve Tavsiyeleriniz için teşekkürler.

  • merhaba Korcan bey,
   08.09.1999 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 4447 sayılı Kanun ile çalışanların emeklilik şartları arasında bir üçüncü şart olarak yaş şartı da eklendi. Bu şart sonrasında bir de kıdem tazminatının yasal düzenlemesi olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14 üncü maddesine aşağıdaki 5 inci bent ilave edildi.
   “5. 506 Sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,” kıdem tazminatı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

   Maddenin içeriğine göre;
   -08.09.1999 gününden sonra ilk defa işe girenler için;
   -Kadın ya da erkek en az 4500 günü olanlar, işlerinden ayrılıp evlerinde emekliliği beklemek için SGK’dan yazı alıp işverene verip aynı gün işyerlerinden kıdem tazminatlarını alarak ayrılabilirler.
   -08.09.1999 gününden önce ilk defa işe girenler için;

   -İster kadın olsun ister erkek en az 15 yıldan beri sigortalı olması ve en az 3600 gün sayısını tamamlayanlar, emeklilik yaşlarını beklemek için SGK’dan yazı alıp işverene verip aynı gün işi bırakıp, işyerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler.

   • Merhaba Nevzat Bey ;

    4500 günü doldurduğum takdirde tazminat yazısı alabileceğimi söylediniz. Bazı sitelerde ise bununla beraber 25 yıl sigortalılık süresinden de bahsediliyor. Ben daha önceki sorumda da yazdığım üzere sigorta girişim 01.08.2001 tarihli gözüküyor. Bu şartlarda şu anda 4200 küsür olan günümü 4500 e tamamladığımda tazminat hakkı elde edebiliyor muyum? eğer öyle ise işyerimde bu günümü tamamlayıp da tazminat almamı tavsiye eder misiniz.Teşekkürler İyi Çalışmalar.

 42. Merhaba nevzat bey ben 03.032015 tarihinde itibaren bir ozelhastenesinde calismktayim ise girerken hastanenin anlasmali oldugu otellerdeki doktor ofisi personeli olarak anlastim ve ilk sezon boyle oldu truzim sezonunun bitmesi ile kisin hastane bunyesinde acil yogun bakim eleman ihtiyaci olan servislerde calistim yine sezon baslarken otele gectim fakat gecirdikleri otelde bi takim benim hastane ile anlasmamda bulunmayan cunku biz doktor ofisinde muayne sirasinda doktoru asiste etmek acil mudahalelerde otel icinde tibbi mudehale etmek ve bitakim evrak islerini yapmak icin anlastik yeni gectigim otelde ise bana bu islerle birlikte doktor ofisinin temizligi, coplerin dokulmesi ve klimanin suyunun takip edilip dokulmesi otel yetkileri tarafindan uzerime yuklendi bu durumuhastane sorumlularima bildirmeme ragmen dikkate alinmadi ve isleri yapmayinca oteldeki yetkisiz insannlar tarafindan hakaret ve yuksek sesli konusmalara sahit oldum yinede sesim cikmadi ve sorumlularima bildirdim bu durum karsinda oteldende sorumluluarima sikayet gitmesi uzerine beni hastaneye cekmek istyorlar sezon bitmedigi halde ne yapmaliyim lutfen yardimci olurmusunuz, onceligim var olan kosullarda isime devam etmek ama hastaneye zorlanirsam kidem ihbar tazminatimi nasil alirim

  • Merhaba,
   asıl işvereniniz hastane olduğu için gecici görevle gönderdiği otelden geri çekebilir merkezde veya başka bir yerde görev verebilir işveren talimatlarına uymanız gerekir

 43. kolay gelsin, Nevzat Bey ben lisans öğrencisiyim ve KYK dan burs almaktayım. Sigorta başlangıcım yok. İşkurdan işsizlik maaşı talep edersem alabilir miyim? bu durumda bursum kesilir mi? Yaz döneminde sigortalı olarak iki veya üç ay çalışmak bursun kesilmesine neden olur mu? Teşekkürler şimdiden

 44. Nevzat bey merhaba.
  6 yıldır uluslararası bir firmada çalışmaktayım. Biri farklı olmak üzere 3 ayrı konuda ihtar aldım. Bu ihtarlar 25nci maddenin h bendine uygun nitelikte. Yalnız bu ihtarları almak için yöneticimle danışıklı bir şekilde hareket ettik. Daha öncede yöneticimle başka bir arkadaşım bu yönetmele iş hakkını firma tarafından feshettirdi ve ihber kıdem tazminatını alabildi. Bana farklı uygulamada bulunurlarsa yani beni tazminatsız işten atarlarsa daha önce bu sistemle işte attıkları arkadaşımı örnek gösterip işe iade davası açabilir miyim? Saygılarımla.

  • Mustafa bey merhaba,
   4857/25 maddesi işverene haklı fesih hakkı veren bir maddedir işverenin daha önce haklı fesih yaptığı birine kıdem ödemesi sizede ödeyeceği anlamına gelmez bu maddeye göre fesihlerde kıdem ödenmez. İşe iade husus dava konusudur bu ancak mahkeme sürecinden sonra belli olabilir

 45. merhabalar nevzat bey.ben 7 yıldır çalıştığım iş yerinden bildirimsiz olarak işi bıraktım ve işyerim bana noterden iş sözleşmesinin feshi ihbarnamesini gönderdi benim şimdi tam olarak ne yapmam lazım.birde şu an 1-2 güne kadar başka işe başlamayı düşümüyorum bi sıkıntı olurmu.şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Ümit bey merhaba iş kanunumuzda ihbar önelleri işci içinde işveren içinde gecerlidir ihbar öneline uymadan işi bıraktığınız için işverenin işten çıkışınızı yapıp ihbar önelini talep etme hakkı vardır

   • nevzat bey işten çıkmada haklı sebeplerim var. 7 yıldır yıllık izinimi kullandırmıyorlar ve ücretinide vermiyorlar, AGİ parasınıda vermiyorlar, yıllık 275 saatten fazla zorunlu mesaiye kalıyorum 450 saati buluyor, özel günlerde yani(23 nisan,19 mayıs, 1 mayıs) gibi rızam olmadan çalıştırıyorlar, 2008 in kasım ayında işe girdim 2009 un nisan ayında sigortam yapıldı 5 ay sigortasız çalıştırdılar. işten çıktım tazminatımıda vermediler. bende şimdi noterden ihtar gönderyimmi.şimdiden çok teşekkür ederim.

 46. Merhaba Nevzat Bey,

  Adıma düzenlenen 2469,00 tl lik askerlik vergi cezasının haksız yere düzenlenmiş olduğunu düşünüyorum. İlk yoklama tarihim 29.02.2012 dir. Eylül 2012 tarihinde yuksek lisansa başladım ve 03.11.2015 tarihinde yuksek lisansım bitti. Normal askerlik işlemlerine göre 28.10.2015 tarihine kadar askerlik işlemleri yönünden bir sakıncası yoktur belgem var. Ben 24.08.2015 tarihinde tecil bozdurup askere başvuru yaptım. Askere başvuru esnasında herhangi bir şekilde bakaya işlemine de tabii olmadım. Çünkü yasal süre içerisinde zaten üniversitede öğrenciydim. Ödeme emri şeklindeki 2469,00 tl lik vergi cezasını ben Kıbrıs’ta askerlik yaparken Türkiye’deki aileme göndermişler. 7 günlük süre çoktan geçti. Böyle bir durumda ne yapmak uygun olacaktır? Mahkemeye başvurmak mı gerekir yoksa vergi dairesine askerlik belgelerini göndersem kayda alırlar mı? Bana yardımcı olabilir misiniz?

  • Merhaba Yusuf bey,
   hatalı yapıldığını düşündüğünüz vergi tahakkuku için süresi içinde itiraz etmeniz veya 1 ay içinde dava konusu yapmanız gerekir bu süreler gecti ise borca hukuki olarak itiraz şansınız kalkıyor ancak çıkacak vergi affından istifade ederek faizsiz ödeyebilirsiniz

 47. Merhabalar Nevzat Bey, 14 yıl önce usta olarak çalıştığım tekstil firmasının sahibi beni ve birkaç kişiyi daha 2001 yılı ve 2002’nin 5. ayına kadar hissedar yaptı. Hisse payım %40 tı. Bu dönem içinde hiçbir şekilde gelir elde etmedim, aynı şekilde işçi olarak çalışmaya devam ettim yani ortaklık kağıt üzerindeydi. Kendi menfaatleri için olduğu muhtemel bi sebeple bana açıklama yapmadı kendisi yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. 2002 Mayısında şirket ortaklığından ayrıldım, ticaret sicil merkez müdürlüğünden sicilimin silindiğine dair belge aldım. Bu 1- 1,5 yıllık dönem içinde vergi borcu ve sigorta prim borçları olmuş şirketin, bundan haberim olmadı. Elime hiçbir şekilde tebligat ulaşmadı ama 2016 yani bu yılın Martında vergi dairesinden maaşıma haciz konduğunu öğrendim. Fakat SSKdan prim borçları için herhangi bir haciz vb işlem yapılmadı. Kendim SSK müdürlüğüne gittiğimde ismime kayıtlı bir borç olmadığı ve konu ile ilgili borç varsa Konak İcra Müdürlüğüne gitmemi söylediler. İcra Müdürlüğünde sadece şirket borcunun gözüktüğü ve TC kimlik numaramla bakıldığında ismime kayıtlı bir borç olmadığı anlaşıldı. Ortaklığımın bitmesinin üstünden 14 yıl gibi bir süre geçmiştir. Şu andan itibaren SSK’dan üstüme bir borç çıkma olasılığı nedir? Zaman aşımı durumu var mıdır? Şimdiden teşekkürler..

 48. Merhaba,

  Haftanın 5 günü saat 9-18 arası çalışmaktayız. Haftalık çalışma saatimiz 45 saat oluyor, öğlen 30 dakika yemek tatili yapıyoruz. Bu 45 saatlik çalışma süresini düşürse de işveren tarafından bu kadar ince hesap yapılmıyor.

  Bir hafta yıllık izin aldığımızda cumartesi gününü de hesaba katarak bunu 6 gün olarak hesaplıyoruz.
  Hafta içinde, hafta başında 2-3 gün , veya cuma günü izin alıp bunu yıllık izin olarak kullanan personelde aslında işe gelinmeyen cumartesi gününü haftalık 45 saati doldurmadığı için kullanılan yıllık izin süresine ekleyecek miyiz.
  İşveren bu cumartesi günlerini yıllık izin hesabına eklemek taraftarı.
  Biiiglendirmenizi rica ediyorum.
  Teşekkürler

  • Meral hanım merhaba,
   yıllık izin bir gün şeklinde kullandırılamaz en az 10 gün kullandırılmalı cumartesi iş günü olması sebebi ile izin hesaplamalarında dikkate alınır fakat işveren haftalık 45 saati hafta içi kullandırıyor ise bu durumda hafta sonu tatil gibi düşünülecektir

   • Merhaba,
    Şöyle sormak istiyorum : İzin hakkı 20 gün olan biri, önce 10 günlük iznini kullandı. Sonrasında hafta içi pazartesi, çarsamba veya cuma günü yıllık iznine sayılmak üzere bir günlük izin aldı diyelim; o haftanın sonundaki cumartesi günü, işyerinde cumartesi günü çalışılmasa da haftalık 45 saati doldurmadığından dolayı yıllık izin günü mü sayılmalı ? yıllık izin hesabında 2 gün mü hesaplanmalı ?
    (Haftalık 45 saati tamamlayamıyoruz zaten her an cumartesileri de yarım gün çalışılacak denilebilir ve cumartesi izin sorunumuz ortadan kalkar iki tarafta rahatlar)
    Ayrıca genelde bir hafta izin isteyene zorla 10 gün izin yapmalısın mı demeli bunda esneklik yok mu ?

    Teşekkürler

 49. İyi günler
  ben bir konu hakkında bilgi almak istiyorum;arazi kiralar isem sera kurup devlet desteği veya kosgeb kredisi alabilirmiyim

  • Günaydın Erol bey, Devletin tarım destekleri ve girişimci destekleri bulunmaktadır bunlar bölgeye göre değişiklik arz edebilir bölgenizdeki kosgeb, tarım il müdürlüğü ile ve bölgenize bakan kalkınma ajansı ile görüşün

 50. Nevzat Bey Merhalar,
  Benim sorum; şu an sigortalı olarak çalışıyorum hafta sonu mesaim olmadığı için cumartesi pazar ek işe gidiyorum bununla ilgili sigortam yok yaptırmak istemedim. Şimdi kredi için gelirim yetmiyor sigortasız çalıştığım iş yerinden belge alsam sigorta yaptırmadığım için firmaya cezai bir sorumluluk doğar mı. Bunun için sizden görüşlerinizi bekliyorum. Sigortasız yapmış olduğum işin hayati bir tehlikesi olmadığı için ve cumartesi pazar 09:00 18:00 arasında çalıştığım için istemedim sigorta yapılmasını.

  • Altan bey merhaba,
   sigortasız çalıştığınız işten ücretle alkalı alacağımız ve bankaya vereceğiniz bir belge o firmayı bağlar sizi sigortasız çalıştıramaz bu yüzden ya sigortanızı yaptırıp yazı alın yada bu ek işinizi dikkate almayın

 51. Merhaba Nevzat Bey. Ben ozel sektorde kimyager olarak çalışmaktayım. Çalıştığım sure zarfında belirsiz is sozlesmesi diye bir sozlesme imzalatildi bize. Bu sözleşmenin bir maddesinde işten ayrildiktan sonra ayni isi ayni sektörde faaliyet gösteren bir firmada bes yildan once yapamazsiniz yaziyor. Ben bes yil boyunca ayni sektorde calisamayacakmisim. Boyle bir durumda bana dava açabilirler mi? Calistigim sektor kozmetik. Ilginiz icin tesekkur ederim simdiden.

  • Merhaba Canan hanım,

   İş sözleşmesi devam ederken işçinin işverenle rekabet yasağının kaynağını işçinin sadakat borcu oluşturmaktadır. Bu borç-
   tan söz edebilmek için, tarafların rekabet yasağı sözleşmesi yapması ya da iş sözleşmesine rekabet yasağı kaydı konulması gerekmemektedir.
   BK m. 348/1’e göre, “… her iki taraf, akdin hitamından sonra, işçinin kendi namına iş sahibi ile bir iş yapmamasını ve rakip bir müessesede çalışamamasını ve böyle bir müessesede şerik veya sair sıfatla alâkadar olamamasını şart edebilirler.” Buna göre rekabet yasağı sözleşmesinin konusu, işçinin iş sözleşmesi sona erdikten sonra, kendi adına işvereni ile rekabet edecek bir iş yapmaması, rakip bir kuruluşta çalışmaması, rakip bir
   kuruluşa ortak olmaması ve ortaklıktan başka bir sıfatla dahi rakip bir kuruluşla ilgisinin olmamasıdır.
   Yukarıda nalattıklarımdan çıkan sonuç şudur bu yasak maddesi rekabet yasagıdır aynı iş kolu için uygulanabilir fakat sektör gibi genellenemez
   Bu konuda bazı yargıtay kararlarıda mevcuttur;

   Yarg. 9. HD., 18.5.1999, E.1999/5784, K.1999/9049. Bkz. kazanci.com. Yargıtay’ın bir kararına göre, “Taraflar arasında 22.3.1999 tarihinde imzalanan iş sözleşmesinin eki niteliğindeki rekabet yasağı sözleşmesinde, davalı işçinin fesih tarihinden itibaren bir yıl içinde davalı şirketin iştigal alanına giren hiçbir işi kabul etmeyeceği,bu türden şirketlerde görev yapmayacağı kararlaştırılmış ve coğrafi sınır olarak Türkiye belirlenmiştir. Davalının iş sözleşmesi, 19.8.2003 tarihinde davacı işveren tarafından feshedilmiş ve tazminatlar davalı işçiye ödenmiştir. Davalı işçinin bir yıllık süre geçmeden davacı işverene rakip bir firmada yönetici sıfatıyla göreve başladığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. … Somut olayda, davacı işveren, davalı
   işçinin iş sözleşmesinin feshinde işçinin kusuruna dayanmamıştır. Davalının iş sözleşmesinin işçinin yasal hakları ödenmek suretiyle feshedildiği, işverenin de kabulündedir. Böyle olunca, Borçlar Kanunu’nun 352. maddesi hükmü, davacı işverenin rekabet yasağı sözleşmesi sebebiyle tazminat isteğinin reddine karar verilmesi gerekir. Mahkemece davanın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.” Yarg. 9. HD., 3.4.2007, E.2007/913, K.2007/9258

 52. NEVZAT BEY MERHABA ,
  BİZİM BİR ATÖLYEMİZ VAR VE ORADA BİR KİŞİ HARİÇ DİĞER ELEMANLARIMIZ SİGORTALI BABAMDAN KALMA BU ATÖLYEYİ 2 YIL ÖNCE ÜSTÜME ALDIM.BABAM ÇOK ZOR EKONOMİK KOŞULLARA RAĞMEN ATÖLYESİNİ AYAKTA TUTMUŞ İŞÇİLERİNE KARŞI SON DERECE SAYGILI SEVECEN VE ONLARIN HAKLARINI GÖZETEN BİRİSİDİR FAKAT BİR KİŞİYİ SİGORTALI YAPMAMASININ SEBEBİ O KİŞİN DÜZENSİZ BİR HAYATININ OLMASI İŞE GELİŞ VE İŞTEN ÇIKIŞLARINDA SON DERECE KEYFİ OLMASI HAFTANIN BİRKAÇ GÜNÜ İŞE GELMEMESİ(ONA RAĞMEN HAFTALIĞININ TAM ÖDENMESİ).İŞYERİNDE DİSİPLİNİ BOZAN BU KİŞİ BEĞENMİYORSAK ÇIKABİLECEĞİNİ FAKAT HELLAŞMEMİZ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR BÖYLE BİR KONUDA NE YAPABİLİRİM.TEŞEKKÜRLER

  • Arda bey merhaba,
   öncelikle yasal olarak sigortasız eleman çalıştırmakla bir mesuliyet almışsınız sizde çalıştığını ispatlaması halinde işten ayrıldığında size karşı yaptırımlar uygulanmasını isteyebilir.
   Benim size önerim bu çalışan işinize yarayan biri ise hemen sigortasını yapın değil ise o zaman çıkartın kıdem,ihbar gibi bir ödeme yapacaksanız da bunları yazılı bir şekilde tespit ederek yapın

 53. Merhaba Nevzat Bey,
  Ben Ramazan Bir hava yolu şirketinin teknik malzeme deposunda 2.5 yıldır çalışmaktaydım.
  yanlış malzeme göndermekten 3. uyarımı insan kaynaklarından aldım hepsindede savunmam raporum alındı.
  depoda sevk sorumlusu olarak çalışmaktayım fakat resmiyette böyle bir pozisyon yok depo müdürünün verdiği bir pozisyon aylık programdada ismimim karşısında depo sevk sorumlusu yazılmakta . En baştan bu sorumluluğu istemediğimi depo müdürüne belirttim. Yanlış gönderilen malzemelerden 1. si anlış gönderimi beraber çalıştığın arkadaşlardan birtanesinin yaptığı yanlış gönderimden sorumlu tutuldum onu kontrol etmem gerektiği söylendi onun için ilk savunmam alındı fakat yanlış gönderilen malzeme ertesi gün bakımda olan uçağa gönderildi ve uçak 2 hafta sonra bakımdan çıktı yani herhangi bir gecikmeye mahal vemedi bu yanlış gönderim. son yanlış gönderimi ben yaptım arızalı bir uçağa 2 malzeme istendi 1 tanesi tamamen yanlış bir malzeme gitti. kasti yapılan birşey oladığını malzemenin yanlış gönderildiğini belirttim savunmamda. buna göre 3. savunmamdan dolayı iş yerini zarara uğratmaktan işten çıkarıldım hiçbir tazminat ve işsizlik maaşı alamadım 29 temmuz 2016. dava açmalıyım sizce şansın varmı tavsiyeniz nedir.

  • Ramazan bey merhaba,
   anladığım kadarı ile kurumsal bir firmada çalışmışsınız muhtemelen personel yönetmenliği ve görev tanımları yapılmış ve tebliğ edilmiştir.
   Eğer bunlar var ise açılacak davada şansınız çok olmayacaktır fakat size tebliğ edilmiş imzaladığınız bir görev tanımı yoksa davanızı haksız fiilden açarsanız şansınız doğar ayrıca işe iade davasıda açmanızı öneririm

 54. Merhaba Nevzat bey, magaza perakende sektorundu bır ayakkkabı fırmasında calısmaktaydım. 02 agustosta sozlemeyı ımzaladım ve 06 agustos tarıhı ıtıbarı ıle ızınsız olarak 3 gun ıse gıtmedım. Sımdı ıse benden ıstıfa dılekcemı ıstıyolar ve zannedersem 6 ay dan az calısanların zorunlu oldugu ıhbar suresıne tabı tutmaya calısıyrlar ben ıse bu sureye dahıl olmamak uzere ıs akdının feshını bekledım. Fakat ık benden ısrarla ıstıfa dılekcemı bekledıgını soyluyor. Bu durumda en kısa surede nasıl sozlesmeyı sonlandırırım. Imzaladıgım sozlesmede -derhal fesıh sebeblerınde 3 gun ıse ızınsız gelmemek vardı. Is yerı su anda bu karara uymadan benden ıstıfa mı ıstıyor.

  • Sedat bey merhaba,
   iş kanununa göre iki aylık deneme süresinde işcide işverende mazeretsiz iş akdini sonlandırabilir sizi işten çıkartacaklarsa bu sebeple çıkışınızı yapsınlar

 55. Merhaba Nevzat bey, 20 yaşındayım 2 sene boyunca sadece yaz ayları boyunca çalıştım bu sure içinde hiç bir sigortam yapılmadı ustelik iş kazası gecirdigimizde hastaya gidince burda çalıştığını söyleme diyorlar artık işçi hakkını aramalı diye düşünüyorum bende bu yüzden sizden onerilerizi bekliyorum ssk ya şikayet etmeden önce bu arada iş yerinde calistigima dair kamera kayitlari birde iş arkadaşlarım var kanıt olarak maasida elden veriyor zaten son olarak şikayet edersem ne gibi durumlar ortaya çıkar lütfen bu iki konuda neler yapabilecegimi söylerseniz çok minnettar olurum teşekkür ederim

  • Serdar bey merhaba,
   size önerim öncelikle işvereninizle konuşarak sigortanızı yapmasını ve sigortasız dönem kayıplarınızı telafi etmesini isteyin
   Bunu kabul etmezse durumunuzu belgeleyebiliyorsanız sgk müdürlüğüne dilekce ile müracat ederek şikayette bulunabilir alo 170 hattınada ihbar edebilirsiniz

 56. Nevzat bey merhaba,sorum alınan ücretsiz izine denk gelen bayram tatili ile ilgili.Personel Kurban bayramı öncesi 06.09-16.09 tarihleri arasında ücretsiz izine çıkmak istediğini belirtti.İşverende bu izni onayladı.Sormak istediğim işçi ücretsiz izindeyken denk gelen 4,5 günlük Kurban bayramı ücretsiz izin süresinden sayılır mı?
  Ayrıca işçi istirahatli iken denk gelen resmi ve dini tatillerde yapılması gerekilen doğru uygulama nedir?

  • [one_sixth]merhaba Merve hanım,
   İşçiye verilen yıllık izin süresi içerisinde kalan 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos vs. ulusal bayramlar ile Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ve genel tatil günü olan pazar günleri işçinin yıllık izin süresinden sayılmaz. Cumartesi günleri ise normal şartlarda çalışılmayan gün dahi olsa yıllık izinde dikkate alınır. Dolayısıyla işçinin dönüş tarihi belirlenirken, her bir hafta 6 gün sayılacak ve dönüş tarihi buna göre tespit edilecektir. Uygulamada genelde bu hususa dikkat edilmeyip, işçilerin izne çıktıkları güne yıllık izin süresi eklenmek suretiyle dönüş tarihi belirlenmektedir..

 57. Merhaba Nevzat Bey: Biz D.bakırda arapça ve ilmi dersler verecek enaz yüz yataklı bir külliye açmak için çalışıyoruz. bu konularda devletin herhangi bi desteği varmıdır acaba. iyi çalışmalar diliyorum.

 58. Merhaba nevzat bey ben ulusal bir şirket te 11 yıldır çalışmaktayım turist vizesi ile yurt dışına çıkıp çalışmakta ve busure içindeki harcamalarınızı da fislendirip belgelendirilir turkiye de şirket erip onayından sonra da kalan i artan hesaplanıp onay verilip günlük 90 dolardan harcirah dan miktar almaktaydı lakin bu yurt dışı görevlerinden bir dönem in fislerde usulsüzlük fazla yazıldığına kanaat getirip ki onaylanmış belge olmakta olup ben den o do em komple harcamasını geri istemektedir. Yurt dışına da çalışma vizesi değil turist vizesi ile gitmekteydim buradan bana tazminatlar çıkış hakkı doğar mı a a tabii o dönemde usulsüzlük yaptığını kabul etmemekle birlikte cevap landirirsaniz sevininirim

  • Cengiz bey merhaba,
   işveren harcırah vererek ayrıca harcamaları belgelendirmeniz kaydıyla giderlerinizi ödeyerek gönderdiği iş seyahatlerinizde yapılan harcamaların iç kontrol sisteminde teamüle aykırılığını bulup bunu iade talep etme hakkına sahiptir bundan dolayı iş akdinizi haklı fesih hakkınız olmaz ancak bu iade talepleri şeklen kişisel hakaret vs şeklinde değil ise fesih şekliniz haklı fesih olamaz

 59. Merhaba nevzat bey ben özel bir şirkette 14 aydır çalışmaktadayım. 2016 yılının mart ve nisan ayı maaşı gecikmeli olarak haziran ayında yattı. mayıs, haziran ve temmuz maaşı ağustos ayının ortasında toplu olarak yattı. size sorum işyerinden ayrılmayı düşünüyorum kıdem tazminatı alabilirmiyim?

 60. Merhaba nevzat bey 2001 SSK girişli olup 10 yıl bir fiil aynı şirkette çalışmaktayım 3700. İş günüm vardır yazminatli çıkış hakkim doğar mı? Acaba

 61. 2 arkadas ıs yerımızden 15/8/2016 tarıhılı ısten cıkarıldık

  benım ıs baslangıcım 3/8/2016 15/8/2016 arkadasınkı 03/11/2015 15/8/2016
  yalnız sırket bızı 2 ay deneme suresıle ıse alıyor ve bu tarıhte cıkarıyor ıhbar tazmınatımız olurmu
  bır de hafta ıcı sabah saat 8.30 aksam 6.30 cumartsıde sabah 8.30 aksam 4.30 calısma seklımız fazla çalısma saatımız olurmu

  • Merhaba Mustafa bey,
   işveren işten çıkartıyor ise ihbar tazminatınız ödenmelidir
   günlük mesai 7,5 saat haftalık 45 saattir üstündeki çalışmalarınız mesaiye tabidir çalışma durumunuzu ispatlayabilirseniz fazla mesai talep edebilirsiniz

 62. Nevzat bey merhaba ben geri ödemesiz burs aliyorum. Acaba 3 ayligina sigortalı ise giris yaptiktan sonra isten ayrildigimda geri yeniden bursum yatmaya başlar mı

  • Ayşenur hanım bu hususda sitede onlarca cevabım var ama okumadınız sanırım mevzuat burs ve kredide süreklilik kavramını kullanmış kısa süreli asgari ücretle çalışmalar bursu kesmez işten cıkışınızda devam eder

 63. nevzat bey 7 aydır öözel sektörde çalışıyorum ve sadece 4 bir aydan 7günde bir aydan sigortam yatmıs başka herhangi bi sigorta gözükmüyor benim bu süreçte gecmişteki sigorta primlerimi yatırtmam mümkünmü veya maddi olarak zararımı firma karşılarmı.ve bunu kanıtlamam için işyerindeki çalışan arkadaşlarımın şahitliği yeterlimi

  • Merhaba Mehmet bey,
   durumunuzu sgk ve şikayet hattına bildirmeniz halinde iş müfettişleri çalıştığınız kurumda sizin çalıştığınızı tespit eden tutanaklar düzenlerler ise o zaman işveren o dönemleri cezalı şekilde beyan etmek zorunda kalır fakat sizin geriye dönük kendi primlerinizi ödeme imkanınız bulunmamaktadır.

 64. Merhaba nevzat bey eşimin rahatsızlığı hakkında bana yardımcı olabilirmisiniz geçen haftada yazdım ama cevap alamadım sanırım ulaşmadı tarafınıza eşimin hastalığına gelince kendisi intahaplı ramatizma hastası aynı zaman da akdeniz anemisi çok ağır ilaçlar kullanıyor romatizma için ağrılarıda çok fazla oluyor kendiside mecburen çalışıyor dolayısıyla çok zorlanıyoruz.size danışmak istediğim konu bunlar eşim 6 yıldır çalışıyor acaba malülen emekli olma şansı varmıdır varsa nereye müracat etmemiz gerekiyor bana yardımcı olursanız çok memnum olurum.saygılar diliyorum.

 65. İyi günler nevzat bey
  Ben Silahlı Kuvvetlerden adi malul olarak emekli oldum. TSK sağlık yönetmeliği çerçevesinde 2006 yılında sınıfı görev yapamaz kararına istinaden 2006 yılında emekli sandığı hakkımda adi malul kararı verdi bende sınıfımı değiştirerek hakkımı mart 2016 yılında kullandım ve adi malul emekli oldum. nisan 2016 yılında bir devlet üniversitesinde tekrardan 4-c kapsamında öğretim üyesi olarak açıktan atama ile göreve başladım. SGK’ya dilekçe yazıp emekli maaşımı kestirdim ve şahsıma ödenen fazla 2 aylık emekli maaşını iade ettim.Halihazırda emekli maaşı almıyorum ve 4-C kapsamında çalışan gözüküyorum. Öğretim üyesi olurken sağlık kurulundan öğretim üyesi olur şeklinde rapor aldım. Geçen gün SGK dan gelen yazı ile şahsımın kontrol muayenesine gitmesi gerektiği bildirilmiş ve kontrol muayenesine gittiğim hastanede ise özür oranı yoktur şeklinde rapor verdiler. Soracağım soru kısaca şu şekilde muhtemelen sgk malulluğumu iptal edecek bu durum mevcut işimi etkiler mi ve TSK sağlık yönetmeliği ile sgk malulluk yönetmeliği aynı değil bu şekilde uygulama yapılırsa tsk dan emekli tüm adi malullerin emekli aylığı kesilmez mi uygulama olarak hata var mı. Saygılarımla.

  • Merhaba Özgür bey,
   Sorularınıza geçmeden bu hususun başka okuyucularada faydalı olması niyeti ile birkaç mevzuat hususnu belirmek isterim
   Türk silahlı kuvvetleri (TSK) kapsamında adi malullük şartları ile normal malulen emekli edilen kişiler arasında bazı farklılar vardır.
   Bunlardan en önemlisi normal şartlarda maluliyet aylığı bağlanan kişiler, malulen emekli edildikten sonra tekrar bir işte çalışamazlar, çalıştıkları tespit edildiklerinde ise, bağlanan malulen emeklilik aylıkları kesilir. TSK’dan ise “görev yapamaz sağlık raporu ile adi malul olan kişiler, sosyal güvenlik primi (SGDP) ödeyerek çalışabilir, veya bir iş yeri açabilirler
   TSK Sağlık yeteneği yönetmeliğinin 37. Maddesi subay ve astsubayların sağlık kurulu muyanesi hallerini belirlemektedir
   Yine TSK Sağlık yönetmeliğinin 47. Maddesi
   Sağlık durumları nedeniyle sınıfı görevini yapamayacağı tespit edilen subaylar ….. Bunlar fiili kıta görevine atandırılmaz, idari, yönetim ve diğer geri hizmetlerle ilgili kadro görev yerlerine atandırılır. Bu fıkra gereğince sınıfları değiştirilmeyen subay ve astsubayların 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Kanun uyarınca malullük hakları saklıdır.
   Aynı yönetmeliğin 52. Maddesi ise ;(1) Vazifenin sebep ve tesiriyle haklarında “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz” raporu düzenlenen subay ve astsubayların raporları, bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu söz konusu subay ve astsubayların malullük durumunu tespit eder.demektedir
   Malüllük raporunun Karar hanesine Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin tanıya uygun madde, dilim ve fıkra numaralarının yazılması zorunludur

   bu kısa açıklamadan sonra sorularınıza gelecek olursam
   1-Malülen emekliliğe iptal veya başka bir işlem yapılması mevcut işinizi etkilemeyeceği kanaatindeyim,
   2-İkinci sorunuz kapsamlı araştırılması gereken bir konu bu hususu önümüzdeki günlerde ayrıntılı araştıracağım bulgu ve düşüncelerimi makale haline getirip sizinlede paylaşacağım fakat bufgün sizin için okuduğum yönetmeliklşerde malülen emekliler için emekli sandığı ve sgk mevzuatına atıf yapılması bu durumlarda bu mevzuatların dikkate alınması gerektiği düşüncesini bende oluşturdu

 66. Merhaba Nevzat bey

  ben 3 yıl 4 aydır aynı şirkette çalışmaktayım son bir yılı geçik bir süredir bir mağazanın sorumlusu olarak görev alıyordum son 3.5 yılda suana kadar toplam 35 gün yıllık iznim bulunmakta ve kullanamamaktayım konu ile ilgili yazdığınız yazıyı okudum ,
  bu konu haricinde suanda istanbul tuzlada ikamet ettiğim halde gebze mutlukentte mağaza tadilatı için yazılı olmamak suretiyle görevlendirildim ve bir haftayı geçk bir zamandır burada çalışmaktayım
  tuzlaya döndüğüm zaman suana kadar biriinci yetkili olduğum mağazamdan alındığımı ve başka bir mağazaya mağaza personeli olarak görevlendirileceğimi yazılı olmayan bir şekilde öğrenmiş durumdayım çalışmakta bulunduğum şirket bölge şefi yıldırma politikası uygulayarak istifa etmemi istemektedir bölge dağalımında dahi adımı belirtmemiştir , hangi şartlar altında iş akdimi tek taraflı fes edebilir ve tazminat talep edebilirim
  konu ile ilgili yardımlarınızı rica ederim
  iyi akşamlar

  • Emrah bey merhaba,
   işverenin çalıştığınız magazayı iş sözleşmenizde var ise değiştirme hakkı var fakat bu iş değişiklikleri statü değişikliği olmadan olmalıdır iş sözleşmenizde magaza yöneticisi olarak işe girdi iseniz bu pozisyonda değişimler işverence haklı olacaktır fakat bahsettiğiniz magaza müdürlüğünden elemanlığa alınmak İş Sözleşmeleri tanımı dışında farklı bir iş tanımı ile yeni iş koşullarına uyulması istenen işçinin 6 günlük onayı olmadığı takdirde, işçi bu nedenle fesih yoluna giderek işverenden kıdem ve ihbar tazminatlarını isteyebilir.

 67. NEVZAT BEY MERHABA;
  ben 5 mart 2016 tarihinde işe girdim fakat 2 nisanda sigortamı başlatmış. 31 mayıs da çıkışımı istedim ama bana sadece 5 mart ile 1 nisan arası maaşımı elden verdi. çıkış sebebim maaş vermemesi idi.
  nisan ayı içerisinde elden 5500 tl borç verdim patronuma .oda şahsi hesabından geri iade etti bana. şimdide o parayı maaştan sayarım borçlu çıkarsın diyo. sgk ya gittim 5 mart ile 2 nisan arası orada çalıştığına dair belge getir diyo ama yok 3 tane şahit var.. hala paramı alamadım. ne gibi yol izlememizi uygun görürsünüz ? saygılar iyi çalışmalar

 68. İyi günler Nevzat Bey;

  3 Yıldır Bilgisayar Yazılım firmasında çalışmaktayım. Normalde çalışma saatlerimiz 8:00 – 18:00 dir. Cumartesi pazar ise tatil. 4-5 ay öncesine kadar 2-3 günlüğüne bazen 1 haftalığına şehir dışı iş seyahatlerimiz oluyordu. Bu zamanlarda iş yoğunluğu olduğu için genelde sabah 9 gece 12 saatleri arasında çalışıyorduk. Tabi bu çalışmanın karşılığı olarak herhangi bir mesai ücreti de alamıyorduk. Yazının başında da belirttiğim gibi 4-5 aydır böyle bir iş gezisi olmadı. Ancak sene sonu yaklaştığı için Kasım-Nisan ayı içerisinde sürekli böyle seyahatlerimiz olacaktır. Yeri geldiğinde 1 ay boyunca hafta içi her gün sabah 9 gece 12 çalışıyoruz. Ama ben artık bu tempoda çalışmak istemiyorum.

  Size sormak istediklerim:

  1. Sorum : Önceki tarihlerdeki fazla çalışma karşılıklarını alamadığım için “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,” maddesinden yararlanıp haklı sebeple fesih hakkımı kullanabilir miyim.

  2. Sorum : (Başka bir konu) Çalıştığım firma hiç katılmadığım bir eğitim kursu için benim adıma Sertifika almış ve bunu bir yerlerde kullanmış. Bunun için “İşçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler ….” maddesinden yararlanıp haklı sebeple fesih hakkımı kullanabilir miyim.

  Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • Emrah bey merhaba,
   sorularınızın cevabı şöyledir
   1-konuya ait Yargıtay 9. HD. 2009/14312 E. 2011/14381 K. 11.05.2011. tarihli kararı şöyledir “…Tüm dosya kapsamı ile davacının iş yerinde fazla çalışma yaptığı ve ücretlerinin işveren tarafından ödenmediği sabittir. Bu durumda davacının iş akdini fazla çalışma ücret alacağının ödenmemesi üzerine haklı nedenle feshettiğinin kabulü ile kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
   2-bu husus 4857 sayılı yasa 24. maddesine girer

 69. nevzat bey öncelikle sizi takdir ve tebrik ediyorum ki insanları mağdur eden bir sürü kişinin karşısında hiç üşenmeden herkese cevap verip yardımcı olmuşsunuz bu gerçekten çok asilce bir davranış ve sizin gibi insanlar inanın parmakla sayılacak kadar az herkes adına teşekkür ediyorum size. benim sorunum bizim 5 yıllık çalışma süresinden sonra tazminatlarımızı şirket vereceğini söyledi fakat benim yemek ücretimi günlük net 15 tl olduğu halde (multinet yemek kartı olarak veriliyor) 6 tl olarak hesaplamış ve yol ücreti olarak ta 4 tl olarak hesaplamışlar( bordroda brüt 252 tl görünüyor) kabul etmedim ben şimdi nasıl bir yol izlemeliyim ve taşeron firmayla mı yoksa üst işveren le mi muhatab olmalıyım. biraz uzun oldu ama kusura bakmayın tekrar teşekkür ederim iyi çalışmalar

  • Merhaba Resul bey,
   Güzel sözleriniz için teşekkür ederim.
   Özlük haklarınızda öncelikli sorumlu asıl işvereninizdir kimin ücret bordrosunda görünüyorsanız onunla muhatap olmanız gerekir

 70. Merhaba 170 bin tl civarı vergi borcum var 2 arabama ve bankadaki bir miktar parama haciz konuldu bu borcumu yapılandırsam taksite böldürsem haciz kalkarmı acil cevap verirseniz çok sevinirim iyi çalışmalar

  • Merhaba Meehmet emin bey,
   Vergi yada sigorta prim affından yararlanmak için başvuranlar, borçlarını örneğin 36 ay vadede ödemek için dilekçe verdiklerinde, bu borçlardan kaynaklanan hacizler hemen kaldırılmayacaktır. Ödeme yapıldıkça, ödemeye isabet eden oranda hacizler kaldırılacak ve alınan teminatların iadesi söz konusu olacaktır.

 71. Merhaba Nevzat bey

  2009 senesinde kendi ad ve hesabıma sigorta satisi yapmak icin home office bir sahis sirketi actim. 1 sene kadar bu isi yaptim. Muhasebe ve vergi islerini de disaridan anlasmali bir muhasebeci yapti. 2010 senesinde bu isi biraktim ve sgkli olarak ozel bir sirkette calismaya basladim ama adıma actigim bu sahis sirketini kapatmak icin gerekeni yapmadim.

  Vergi dairesine gittigimde durumu anlattim ve resen takdir komisyonuna gitmedigimi ogrendim ama zamaninda verilmeyen beyannameler icin 2009 senesine ait 6000 tl usulsuzluk cezası cikmis. Her ay icin 500 tl. Adresi bulamadiklari icin bana teblig edememisler.

  Dilekce verip geriye donuk kapanis talep ettim. Evime kapanis icin yoklama memuru gelecekmis.

  Bu 6000 tl borcun zamanasimina ugramamasi gerekmez mi? Yoksa Halime sukredip bunu odemeli miyim.

  Ben bu isle ilgili 2010 dan beri faaliyette bulunmadigimi nasil ispatlarim.

  • Hasan bey merhaba,
   o işi yapmadığınızı sigortalı işe girişle ispatlayabilirsiniz bununla geriye doğru kapanışınız yapılırsa beyan cezaları düşer yapılmaz ise Bu durumlarıda kapsayan şimdi uygulamada olan borç yapılandırması çıktı bundan istifade edebilirsiniz

 72. BABAM BİR SİTEDE SİTE GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIYOR BU SİTEDEN 3 YIL ÖNCE EMEKLİ OLDU AMA HALAN ÇALIŞIYOR.. VE ŞİMDİ İŞTEN ÇIKMASI İÇİN EZİYET EDİYOLAR KENDİ ÇIKSIN TAZMİNAT ÖDEMEYELİM DİYE KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILSA BİRİKİMİNİ – TAZMİNATINI TÜM HAKLARINI ALABİLİRMİ….

  vede beni bir iş yerinde 13 ay sigortasız çalıştırdılar çıkarkende elime kaşeli imzalı kağıt verdiler 13 ay sigorta yapmadığımızdan dolayı 5bin beş tl alacaklıdır diye .. bununla napabilirim

  • Emel hanım merhaba,
   emekli olsa bile sgk sız personel çalıştırılamaz verilen belgede kendilerince bu durumun kabülüdür bunu haklı fesih sebebi yapabilirsiniz bu durumda kayıplarınızı ve kıdeminizi talep edebilirsiniz

 73. Nevzat bey merhaba;

  2011 ekim ayında bşr firmada işe başladım saha satış personeli olarak. Ssk 6 ay sonra başlattılar ve ilk sene 6 ay asgari artı prim olarak anlaştık. En son aldığım maaş 4000 tl primle beraber.Ancak öğrendiğim kadarı ile e devletten şirket ssk asgari ücret üzerinden yatırıyor.bankaya gittim dedim benim hesabıma her ay maaş artı prim şeklinde mi yatıyor diye, çalışan hayır dedi peki asgarinin üstünde yatan tutarı kim yatırıyor dedim delil açısından,kendiniz hesabınıza yatırmışsınız dediler ancak ben böyle bi para her ay gidip yatırmadığımı ve yine ispat açısından yardımcı olabilmesi için atm den mi yatmış diye sordum göremiyoruz dediler. Sonuçta maaşın üstünde gelen rakamı ben yatırmıyorum bunu ispatlayabilir miyim, firmada toplam 3 çalışan var ikisi akraba yani işyerimden bir şahidim söz konusu değil. Aynı zamanda yıllık izin sadece 5 gün kullandırılıyor bunlar için be yapabilirim, ayrılıp normal hakedişim kıdem ve ihbar tazminatımı almak istiyorum yardımcı olur musunuz

  • Merhaba,
   Çalışan sayısı 5 kişinin altında olduğu için maaşın bankadan yatma zorunluluğu yok. Fakat banka hesabınıza sürekli aynı rakamlarda maaştan sonra para yatması maaşın düşük ödendiğine işaret edebilir fakat bu ancak dava konusu mahkeme kanaatine ve bilirkişi incelemesine bağlı bir avukatla görüşmenizde fayda var.

 74. Merhabalar,

  Sizden bir konuda yardım rica edeceğim.

  3 Yıl 1 aydır bir işletmede çalışmaktayım, aylık 3500TL ücret + %4.5 satıştan prim olarak anlaşmıştık ve bu şekilde maaşımı düzenli alıyorum.

  Fakat geçen kredi başvurusu için Bankaya gittiğimde Asgari ücretli olduğum için kredi veremeyeceklerini söylediler ve kredi çıkmadı.
  Sonrasında nasıl olur vs derken öğrendim ki girdiğim günden beri Asgari ücretli gösterilmişim.

  Hemen Patronum ile görüştüm ve aradaki zararımı karşılamazlarsa Mahkemeye gideceğimi belirttim, kendileri de aman mahkemeye filan gitme biz hesaplayalım aradaki fark neyse sana verelim dediler.
  Ancak bu olanlardan sonra güvenim kalmadı tabii, ben de hesaplamak istiyorum ama nasıl hesap edeceğim bilemedim?

  Maaş+ prim çalıştığım için primlerde hesaplanır mı?
  Primlerimle beraber girdiğim günden beri maaş ortalamam 7300TL ye denk geliyor net ücret.

  Hesaplamayı yaparken 7300TL üzerinden mi yapacağım yoksa 3500TL üzerinden mi?

  Birde Sgk farkı na muhtasar farkını da ilave edecekmiyim?
  Tam olarak hangi kalemleri toplayıp hangi rakamı talep edeceğim bilemedim.

  Konuyla ilgili olarak yardımcı olursanız sevinirim.

  Saygılarımla,

 75. Nevzat Bey Merhaba

  Yakın zamanda arkadaşlarımdan bazıları yatırım networkü adı altında bazı firmalarla ilgili tekliflerde bulunuyorlar. Özellikle …………..adlı uluslar arası paraya benzer şekilde kendi sanal para birimine dayalı network oluşumlarının teklifleri geliyor. ………….. bir çok firmanın kendi bilgisayar tarlalarında ürettiği ve insanlara bunları belli bir ücret karşılığı kayıt olmak için teklif ettiği anlaşılıyor. Farzedelim 3000 euro ile girdiniz size 1 yıl içinde 5000 euro gibi bir rakam olarak geri dönüyor hiç kimseyi kayıt yapmasanızda. Ama yaptığınız kayıtlardan da yine komisyon kazanıyorsunuz. Ayrıca bir de tüm altlarınızdakilerden belli bir kazanç sistemine göre de para kazanıyorsunuz. Arkadaşlarım ciddi paralar kazanıyorlar. Bana da teklif ediyorlar.

  Öncelikle;

  1- Yasal olarak ………. bir dayanağı var mı?
  2- Bu şekilde sanal bir para alınıp satılabilir mi?
  3- ………. ‘in istanbulda anonim şirketi varmış? Bir şirket böyle bir işi yapabilir mi?
  4- Verilen para karşılığında fatura veya makbuz nasıl olmalı?
  5- Hiç kayıt yapmasan da paranı fazlasıyla aldığın için bu kanundaki piramit organizyon tanımının dışına çıkmış oluyor mu?
  6- Bu işten elde edilen kazancın vergisi olurmu olursa nasıl ödenmeli?
  7- Bunun için BDDK yada bir başka kuruluştan lisans almak gerekir mi yada alınabilir mi?
  8- Bu işi yapabilmek için şirketin doğrudan satış yetki belgesi alması gerekir mi?
  9- Bu işi yapanlar nasıl sorumluluk altında olurlar?

  Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba Tuncay bey,
   mailinizden sonra bahsettiğiniz konuyu ve firmayı biraz inceledim
   öncelikle şunu söyleyeyim bir şirket kurulması yapılan işi yasal kılmaz Türkiyede finans firmalarının kuruluşu kanun iznine tabidir ve BDDK onayı gerekir anladığım kadarı ile bunlarda bu yok fakat firmadan bu izin belgelerini talep etmek veya ilgili kurumlardan sormak gerekir.bu kısa bilgi ışığında sorularınıza gececek olursam
   1- Yasal olarak ………. bir dayanağı var mı?
   Şirket olsa bile ilgili kurum izinleri yoksa gayri yasaldır şirketin izinleri olup olmadığını kontrol edin
   2- Bu şekilde sanal bir para alınıp satılabilir mi?
   Bu yapılabilir fakat bunun için dediğim gibi devlet izinleri gerekir
   3- ………. ‘in istanbulda anonim şirketi varmış? Bir şirket böyle bir işi yapabilir mi?
   bu soruyu yukarda yanıtladım
   4- Verilen para karşılığında fatura veya makbuz nasıl olmalı?
   iş yasal yapılır ise hizmet karşılığı yasal belgeler düzenlemek zorunludur
   5- Hiç kayıt yapmasan da paranı fazlasıyla aldığın için bu kanundaki piramit organizyon tanımının dışına çıkmış oluyor mu?
   Bu soruyu biraz araştırmam lazım bakacağım sizede bilgi veririm
   6- Bu işten elde edilen kazancın vergisi olurmu olursa nasıl ödenmeli?
   İş sürekli yapılıyorsa gelir vergisi kanununa göre mükellefiyet gerekir gelir beyana tabi olmalı ve üstünden vergi ödenmelidir
   7- Bunun için BDDK yada bir başka kuruluştan lisans almak gerekir mi yada alınabilir mi?
   Finans işinin nasıl yapılacağı yasayla belirlenmiş izin mercide BDDK olarak beli,rtilmiştir
   8- Bu işi yapabilmek için şirketin doğrudan satış yetki belgesi alması gerekir mi?
   evet
   9- Bu işi yapanlar nasıl sorumluluk altında olurlar?
   Şirket ayrı sorumlu bireysel bu işi yapanlar ayrı sorumludur
   1- beliri beyan edip vergisini ödemeli
   2-gelir süreklilik arz ediyorsa burda öyle vergi mükellefi olunmalı ve beyan verilip defter tutulmalı

 76. Mrb iyi günler biz 2 arkadaş dönercide çalısıyoruz işe girerken sigortamızın hemen yapılacağı soylendi fakat 2 bucuk ay gecti hala sigortamiz yapilmadi ve biz kendilerine sorduk ama hic yapma taraftari degiller 170i arayip sikayette bulunduk ve sikayeti kendi adimiza actik fakat hala bir sonuc cikmadi beklemedeyiz sizce bu isin sonucu ne olur yani biz hakkimizi alabilirmiyiz

  • merhaba,
   Bahsettiğiniz durumlar çok fazla oluyor orada çalıştığınız fotoğraf maaş yazısı gibi şeylerle belgeleyin ayrıca sgk müdürlüğünede yazılı şikayette bulunun sigortanız yapılmaz ise şikayetlerinize cevapta alamazsanız haklarınızı hukuk yolu ilede arayabilirsiniz. Fakat 170 şikayetinizi dikkate alacaktır mutlaka kontrole gelirler

 77. Nevzat bey merhaba,

  Mart 2010 yılında meslek yetkilisi kadrosu ile başladığım kurumda Ocak 2016 tarihinde yönetici kadrosuna terfi ettim. Ancak çalıştığım birimde yönetici maaşı meslek yetkilisi maaşından düşük. Haziran ayına kadar maaşımı meslek yetkilisi maaşı ile ödediler ancak Haziran ayından sonra maaşım yönetici maaşı olarak ödendi. Maaşın eksik yattığını ilettiğimde atama yapılırken “mevcut hakları ile aranacaktır” ibaresi hata ile yazılmadığı için maaşın düştüğünü şimdiye kadar maaş hesaplarken bu detayın atlanmış olduğunu bundan sonra böyle ödeme yapılacağı ve kurumda ilerde yapılacak yeniden yapılanma ile düzeltileceğini söylediler.

  Yönetici olarak daha fazla sorumluluk alıp daha az maaş almak istemiyorum ve bu şartlar altında çalışmak istemiyorum. Sözleşmeyi haklı fesh hakkım varmıdır. Bu şartlarda ihbar süresi beklemeden ve ihbar tazminatı ödemeden kurumdan ayrılabilirmiyim. Veya benim talep edebileceğim bir hakkım varmıdır.

  Saygılarımla.

  • Merhaba Faruk bey,
   4857 sayılı İş Kanunu’nun 62. maddesine göre; “Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.” Bu şekilde işçi ücretinde azaltma yapılmasının herhangi bir müeyyidesi yoktur.

   Ancak, işçi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e maddesinin “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” hükmü gereği haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanıp iş sözleşmesini sona erdirebilecek ve yasal haklarını işverenden talep edebilecektir. Hükümleri bulunmaktadır bu bilgiler ışığında yapmanız gereken
   1- işverene bu maddeleride hatırlatarak maaştaki düşüşüşün düzeltilmesini yazsılı olarak talep edin
   2- Yazılı talebinize rağmen düzeltilmezse maaş farklarını belgeleyin
   3- Bir avukata belgelerinizle müracat edip onun yönlendirmesi, ile haklı fesih sürecini yürütün

 78. Merhaba Nevzat bey,
  Aynı işyerinde 6 yıldır çalışmaktayım. Aldığım maaş 2750 TL, sigorta ise asgari ücret üzerinden yatırılmaktadır.
  İşveren şu sıralar maaşları ödeyememektedir, parça parça elden veya bankaya havale vs şeklinde göndermekte.
  1 aylık ihbar süresi bitiminde iş feshini sonlandıracağız. Aldığım ücret üzerinden ve de taksitli biçimde kıdem tazminatımı ödemeyi kabul etti. Fakat bunu resmi belgelemek için senet yapmayı düşünüyorum, bu doğru olur mu? Resmi kısmı için ayrı senetler, diğer kalan için ise yine şahsi borç senedi almayı düşünüyorum. Bu arada bu şirket üzerinde resmi olarak tek çalışan ben kaldım, diğer yeni giren arkadaşlar yeni bir şirket açılıp oraya kaydedilmekteler. Yani benim iş akdim sona erer ermez şirket kapanışı da verecek bu işveren. Şirket ise şahıs şirketi. Kapanış olsa dahi resmi tutarlı senetleri ve diğer tutar senetlerini tahsil edebilir miyim? Nasıl bir yol izlemeliyim? İş sonlandırma evrakına nasıl bir açıklama yazarak imzalayabilirim? Bu açıklama dikkate alınır mı resmi olarak?

  • Merhaba Metin bey,
   iflas eden şirketten alacağınız eğer şirketin bir varlığı yoksa tahsilinde zorlanabilirsiniz senet almak bir çözüm olabilir fakat tavsiyem şirket senedinede şirket sahibinin kişisel kefaletinide alın bu durumda onun ortak olduğu diğer şirketinede rucu hakkınız olur

 79. Merhaba Nevzat bey,
  Aynı isyerinde 6 yıldır çalısmaktayım. Aldıgım maas 2750 TL, sigorta ise asgari ücret üzerinden yatırılmaktadır.
  Isveren su sıralar maasları ödeyememektedir, parça parça elden veya bankaya havale vs seklinde göndermekte.
  1 aylık ihbar süresi bitiminde is feshini sonlandıracagız. Aldıgım ücret üzerinden ve de taksitli biçimde kıdem tazminatımı ödemeyi kabul etti.
  Fakat bunu resmi belgelemek için senet yapmayı düsünüyorum, bu dogru olur mu? Resmi kısmı için ayrı senetler, diger kalan için ise yine sahsi borç senedi almayı düsünüyorum.
  Bu arada bu sirket üzerinde resmi olarak tek çalısan ben kaldım, diger yeni giren arkadaslar yeni bir sirket açılıp oraya kaydedilmekteler.
  Yani benim is akdim sona erer ermez sirket kapanısı da verecek bu isveren.
  Sirket ise sahıs sirketi. Kapanıs olsa dahi resmi tutarlı senetleri ve diger tutar senetlerini tahsil edebilir miyim?
  Nasıl bir yol izlemeliyim? Is sonlandırma evrakına nasıl bir açıklama yazarak imzalayabilirim? Bu açıklama dikkate alınır mı resmi olarak?

 80. 2senedir bu firmadayım. İlk 5ay sonrasında teknik support olarak işime devam ettim 2sene sonrasında proje kapanması nedeniyle bize proje kapanmasından 3gün önce haber vererek farklı bir projeye geçirdiler alel acele 1ay sonrasında kulaklarımda sorun oldu bu nedenle hastane rapor verdi. Bugün insan kaynaklarının aslında mobing uyguladığını düşünüyorum.

  • Merhaba Zühal hanım ,
   iş sözleşmenizde bir proje için sözlşeme yapılmış ise bitiminde işverenin göstereceği başka işi yapmayı kabulde etmişseniz burada haksız bir durum yok fakat sözleşmenizde bunlar yok ise işinizdeki esaslı değişiklikler sizin onayınız olmadan yapılamaz yapıldı ise bu size hukuki haklar verir

 81. Şuan çalıştığım iş yerinde 1900 tl olan maaşım, 1300 tl asgari ücret bankaya yatıyor sigortam da o şekilde ödeniyor birde 1300 tl haricinde olan 600 tl yi şirketin genel merkezinde çalışmakta olan ismini yazmim, o kişinin kendi hesabından aynı banka üzerinden havale usulü yatıyor bu şekilde çalışırken çıkmak istiyorum ihbar süremi kullanmak istemiyorum bunu nasıl yapmam gerek, ayrıca bunları nasıl bir yol izleyerek şikayet edebilirim. Birde burada 10 kişiden fazlayız herkese aynı uygulama var. Çalışmaya başladığımız günden beri hepimize maaş bordrosu istesek dahi vermediler. Bana bir yol gösterirseniz sevinirim. Saygılarımla

 82. Merhaba nevzat bey benim sorum ben otel sektöründe hizmetli olarak çalışıyorum iş yerim maasimizin tamamını bankaya yatirmadigi için geri kalan kısmını elden alıyoruz ve dun elden maasimizi almaya gittiğimizde bize prosedur gereği düzenleme var diyerek açık çek imzalatmislar bende sabahına öğrendim kendilerine bunu sorduğumda da ikna edici bir cevap vermeyerek elden aldığınız parayı çek olarak verdik gibi şeyler söylediler bende o halde benim yanimda imzalattiginiz çeki yazın arkasını önünü kapatın bende rahatlayayim dedim ama yapmadılar biz halledip size bir fotokopisini vereceğiz deyip bizi yolladılar ben ne yapabilirim nasıl bir yol izleyebildim benim gibi aynı iş yerinden çok arkadaşıma da yapıldı onlarda her türlü şahit olacaklarinizi söylediler ltfn acil cevap yazarsanız sevinirim

  • Esma hanım merhaba,
   çok ciddi bir hata yapmışsınız bedel yazılmamış bir senet vermekle Bu şekilde sanırım işveren şikayet halinde açık ödemeleri borç aldığınız gibi gösterecek
   bu durumu işverene noterden veya yazılı olarak bildirip senetlerinizi geri almanızı öneririm

 83. Nevzat bey merhaba,
  5 yıldır çalışmakta olduğum iş yerinde sürekli ayakta çalışıyorum ve ayaklarım düz taban olduğu için belli bir saatten sonra çalışmaya taakatim kalmıyor. bu rahatsızlığımdan dolayı işten ayrılmış olsam kıdem tazminatımı alabilir miyim. nasıl bir yol izlemem gerekli.

  • merhaba Ediz bey,
   işten dolayı oluşan bu sağlık sorununu heyet raporu ile ispatlayabilirseniz işinizin değiştirilmesini talep edebilirsiniz yapılmaması halinde bun haklı fesih sebebi olabilir

 84. merhaba nevzat bey ben 2000 yılın da askere gittim 20 gün sonra hastalandım revire çiktım revir beni askeri hastaneye sevketti hastane bana verem teşisi koydular 28 gün yattım sonra 3 ay hava degişimi aldim sonra askere dödüm 10 gün egitimlere çıkardılar sonra revire gittim bana sen askerlik yapma dedi beni tekrar askeri hastaneye sevketti ler 15 gün burada yattıktan sonra bana çürük verdiler eve gönder diler ben malül sayılabilir miyim sağlam raporu ile askere alınan kişi askerde çürüğe ayrılmışsa 5434/56 gereğince kendisine aylık verilmelidir… ne yapmam gerekir teşekkürler

 85. Selam Nevzat Bey,
  Özel okulda rehber öğretmen olarak çalışıyorum.Daimi elemanım. Sigortam 30 gün üzerinden yatıyor.Aynı zamanda Ziraat mühendisiyim.Diplomamı hayvansal üretim yapan bir yere vermek istiyorum.Buraya haftada veya iki haftada bir uğrayacağım. Burada da sigorta tam 30 gün yatacak.İş veren açısından ve benim açımdan bir sorun olur mu?
  Teşekkür ederim.Sözleşme günüm azaldı. ACİİL.

  • Yakup bey merhaba,
   ilk işiniz asıl işyeri ikincisi ek işyeri olacaktır fakat iş sözleşmeniz gereği işkinci işte çalışmanız sorun olabilir size önerim asıl işyerinizden çalışmasında engel yoktur diye yazılı izin alın çünkü işveren izni olmadan ikinci işyerinde çalışmayı haklı fesih sebebi yapabilir

 86. sağlık sebebiyle iş feshinde ihbar tazminatı alabilirmiyim ?

  • merhaba Ertyan bey,
   gerek işçinin feshinde ve gerekse işverenin sağlık nedeni ile feshi halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanır, ancak ihbar tazminatı hakkı doğmaz.

   25.maddenin I ve III numaralı bentlerinde gösterilen fesih sebeplerinin ayırıcı özelliği ( I numaralı bendin son fıkrasındaki istisnai düzenleme hariç ) bu bentlere göre hizmet akitleri feshedilen işçilere, işveren tarafından ihbar öneli veya ihbar tazminatı verilmesi zorunluluğunun bulunmamasıdır.

 87. Nevzat bey Merhaba

  4 sene yakın aynı iş yerinde çalışmaktayım son 1 yılda çalıştığım bölümdeki ustabaşı yaptığım işin üstüne farklı işler yüklemeye başladı ve bunun yanı sıra şahsıma hakaret ederek daha ileri boyutlara taşıdı olayı işverene durumu anlattığım zaman bana usta başınız ne dese kulagınız kapatacaksınız gibi laflar söyledi en son olayda ustabaşıyla tartıştığımda bana benim dediğimi yapmak zorundasın yoksa tutanak tutdurup işten attırıım gibi laflar söyledi bana iktar vermeden işden çıkartabilirmi ? başka bir olayda işe girdiğim seneden bu yana sigortamdan benden habersiz giriş çıkış göstermiş nasıl biyol izlemeliyim şikayet etme durumunda tazminatımı alabilirmiyim veya iktar vermeden işten çıkarılırsam tazminatımı alabilirmiyim…

  • Hasan bey merhaba,
   işveren işten çıkartmak için ihtar vs gibi gerekce kullanabilir fakat iş hukukunda işciyi işten çıkartabilmek için haklı bir gerekce olması gerekir haklı bir gerekce olmadan işten çıkartılırsanız işe iade davası açabilirsiniz

 88. Merhaba Nevzat Bey,

  Çalıştığım iş yerinde çalıştığım bölüm kapatılarak, çalışanlara başka bölüm ve departmanlarda görev dağılımı yapılacak, bölüm değişikliği istemeyenlere hakları verilerek iş feshi yapılacaktır. Benim öğrenmek istediğim; eğer diğer bölüme geçmeyi kabul eder ve bu bölümden memnun kalmazsam haklarımı alarak işten çıkmam mümkün müdür?

  Çok teşekkür ederim.

  • Merhaba Erkan bey,
   iş değişikliğini rızaen kabül ettikten ve çalışmaya başladıktan sonra haklarını işveren isterse öder

 89. Nevzat Bey Merhaba,

  Vakit ayırıp sorusu ve sorunu olanlara cevap verdiğiniz için kendi adıma teşekkür ederim.

  Benim durumum şöyle: 16 Mayıs 2016 tarihinde bu işyerinde belirsiz süreli sözleşmeli olarak çalışmaya başladım. Şirkette 30 kişiden fazla çalışan bulunmaktadır. 6 ayımın dolmasına henüz 1 ay kadar daha var. 2 gün önce aramızda ast-üst ilişkisi olmayan şirketteki bir üst düzey yönetici tarafından patronumun benimle yollarını ayırmayı düşündüğünü öğrendim. Gerekçesi ise, şirkete maliyetimin yüksek olması imiş, beni çıkartıp farklı departmanlara daha düşük maaşla işçi almayı planlıyormuş. Patronumdan henüz bu konuda doğrudan sözlü/yazılı herhangi bir talep bana ulaşmadığı için;

  1. Üçüncü şahıs aracılığıyla dolaylı olarak bilgilendirildiğimden ötürü fesih sürecinin başlamadığını kabul etmem hatalı mıdır?
  2. Söz konusu gerekçe ve bildirilme yöntemi 4857 SK’nun 18. ve 19. maddelerine aykırılık teşkil etmiyor mu?
  3. Eğer 6 ayım dolmadan önce iş akdim fesholursa ne gibi haklarım var?
  4. İkale sözleşmesi imzalamayı tavsiye eder misiniz, veya işverenden böyle bir talep gelirse ne yapmalıyım?

  Teşekkürler

  • Merhaba Ahmet bey,
   Güzel sözleriniz için teşekkür ederim.Sorularınızın cevapları şöyledir.
   1. Üçüncü şahıs aracılığıyla dolaylı olarak bilgilendirildiğimden ötürü fesih sürecinin başlamadığını kabul etmem hatalı mıdır?
   İş kanunumuz ve yargıtay kararları ışığında iş akdinin fesih şekline baktığımızda
   4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. Maddesinin başlığı “Sözleşmenin Feshinde Usul” şeklinde düzenlenmiş ve işverenin belirsiz süreli iş akdini feshetmesi bazı şekil şartlarına tabi tutulmuştur. Buna göre iş akdini –İş Kanunu’nun 25/II maddesindeki Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık Nedeniyle Haklı Fesih hali hariç– geçerli bir sebeple fesheden işveren; fesih bildirimini yazılı olarak yapmak, bu fesih bildiriminde fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek ve iş akdi işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan bir sebeple feshediliyorsa hakkındaki iddialara karşı işçinin yazılı savunmasını almak zorundadır.
   Getirilen bu şekil şartları ile, belirsiz süreli iş akdinin geçerli sebeplere dayanarak feshinde, daha güçlü olan işverene karşı işçinin haklarının korunması amaçlanmıştır. Burada dikkat edilecek husus, maddede öngörülen şekil şartlarının iş akdinin geçerli sebeple ve işverence feshi halinde aranacağıdır. Dolayısıyla iş akdinin işverence 25/II. maddede yer alan sebeplerle feshi, işçi tarafından feshi veya İkale Sözleşmesiyle akdin feshi durumlarında 19. madde hükmü uygulanamayacaktır.
   Maddede belirtilen şekil şartları iş akdinin feshinde geçerlilik şartı olup, Mahkemece de açılacak bir işe iade davasında işin esasına girilmeden önce akdin feshinin şekil şartlarına uygun yapılıp yapılmadığının öncelikle incelenmesi gerekir. Feshin öngörülen şekle riayet edilmeden yapılmış olması durumunda, artık geçerli fesih sebebinin oluşup oluşmadığının incelenmesine gerek duyulmadan işçi lehine karar verilmesi gerekecektir .
   2. Söz konusu gerekçe ve bildirilme yöntemi 4857 SK’nun 18. ve 19. maddelerine aykırılık teşkil etmiyor mu?
   Yukarıda açıkladığım gibi kanun ve yargı kararları şekil şartını belirlemiştir sözlü ita amiriniz olmayan birinin bildirimi gecerli bir bildirim değildir
   3. Eğer 6 ayım dolmadan önce iş akdim fesholursa ne gibi haklarım var?
   6. ayın dolmasına yakın bir zamanda işten çıkarılmanız halinde yargıtay kararlarında bu durumun tazminattan kaçınma kabul edildiği vakalar mevcuttur ve yargı genelde işci lehine kararlar vermiştir. Bunun dışında ihbar tazminatınızında ödenmesi gerekir
   4. İkale sözleşmesi imzalamayı tavsiye eder misiniz, veya işverenden böyle bir talep gelirse ne yapmalıyım?
   İş sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin bu anlaşmaya (sözleşmeye), uygulamada “ikale” denilmektedir. bu sözleşme ile bir hak elde edebilecekseniz ve işe devam ettirilmeyeceğiniz kesinse faydalı olabilir

 90. Merhaba Nevzat Bey
  Facebookta bir şahıs başka bir isimle,fotoğraflarımı kullanarak hesap açmış. 2 ay önce şikayette bulundum ve savcılığa soruşturmaya verildi. Sanırım araştırma halinde, kişi bulunmadığı ve araştırma sürecinde olduğu için dava bildirimi henüz bana gelmedi. Fakat ben şikayetimi geri almak istiyorum bu mümkün müdür acaba? Şimdiden teşekkürler.

 91. Merhaba Nevzat Bey,

  Özel sektörde 1 yıl 5 ay çalışmaktayım. Nişanlım başka bir şehirde olduğundan dolayı nikah yapıp kıdem tazminatı hakkımı almak istiyorum.
  Sağlık raporu alınan süre içerisinde nikah yapılabilir mi?
  İşverene herhangi bir bildirimde bulunmama gerek var mıdır?

  • merhaba özlem hanım,
   raporlu sürede evlenebilirsiniz evlilikten sonra bir yıl içinde kıdeminizi alma hakkınız var fakat evlilik dolayısı ile kıdem talebinizi yazılı olarak bildirin

 92. Temel Yıldırım

  Merhaba 31/08/2016 tarihinde devam eden projemimizi tamamlayarak faturasını kestik. Sözleşme şartına göre maliyet + %10 karla çalışıyoruz.
  30/09/2016 3.ncü vergi dönemine esas olmak üzre, Gelir tablosu hesaplarımız kabaca şöyle

  Net Satışlar: 900.000
  Satılan Malın maliyeti : 540.000

  Ancak bu işe ait maliyet faturalarından biri 15/10/2016 tarihli olarak tarafımıza kesildi. Bunun tutarı da 270.000 TL .
  Şimdi biz ft zamanında gelseydi. 90.000 kar = 18.000 TL vergi ödeyecekken
  360.000 TL kar, 72.000 TL vergi ödeyeceğim.
  Ve 4.cü geçici vergi döneminde ve kurumlar vergisinde ise vergi iade alacağım çıkacak.

  Ekim ayında geç gelen fatura için, 3. geçici vergi döneminde karşılık ayırıp, gelir tablosunu düzeltebilir miyim.

  teşekkürler

  • Merhaba Temel bey,
   V.U.K. nun 229 uncu maddesine göre Fatura;, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Şeklinde tanımlanmış
   Yine adı gecen kanunda Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. demektedir
   Vergi Usul Kanunu’nun 219. maddesinde kayıt süresi düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmüne göre,

   “- Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir”.
   gelir ve kurumlar vergilerinde geçerli bulunan dönemsellik ilkesi gereği bu faturaların bedellerinin ait olduğu(fatura tarihi) dönem gider olarak dikkate alınması gerek
   Bu mevzuat açıklamalarından sonra
   ilgili dönemde olmayan sonraki dönemdeki bir ödeme nin faturası için karşılık ayıramazsınız kanaatindeyim ilgili dönemde beyan edilip sonraki dönemde iade talep edilecek veya faturanın dönemi değiştirilerek siz ve kesen düzeltme vererek işlem yapacaksınız

 93. Merhaba Nevzat Bey, Biz kamu kurumunda sözleşmeli güvenlik görevlisiyiz ilk sorumuz 16 kişi sözleşmede vardiyalı çalışan olarak geçmekte fakat 1 kişi sabit gündüzde çalışıyor biz onun nöbetlerinide tutmaktayiz kurumdaki amirimiz isteğiyle bu durum, bu durum yasalmidir. ikincisi ise toplu sözleşme farklarinin alınacağı haberi dogrumudur?

  • Merhaba Turgay bey,
   gece vardiyası dışında sürekli gündüz vardiyasında da görev verilmesi işcinin rızası dışında yasal değildir bu çalışma fazla mesaiye giriyorsa o durumdada fazla mesai ücretinin ödenmesi gerekir.
   Toplu sözleşme farkları ile ilgili sorunuzu bilmiyorum fakat araştıracağım

  • Selam 1993 girişim var 2008 .11.aydan itibaren aynı şirkette çalışıyorum 2018 .10. ayda sigorta mı durdurdu 2019 .1. aydan devam etti şimdi işten çıkarsam tazminatımı ala bilirmi yim ne yapmam gerek teşekürler

   • Merhaba Selim bey,
    Son işyerinde en az bir yıl çalışılarak hak kazanılan kıdem tazminatı normalde ;
    emeklilikte,
    vefat halinde veya
    işveren tarafından işten atılma durumunda alınabiliyor.
    Bunun dışında kıdem tazminatı alabilmek için işçinin haklı bir nedenle istifa etmesi veya
    erkeklerin askerlik,
    kadınların da evlendikten sonra bir yıl içinde istifa etmesi gerekiyor.
    Halen 8 Eylül 1999’dan önce ilk işe girişi olanlara 15 yıl ve 3600 gün koşuluyla emekliliği ya da işten çıkarılmayı beklemeden kıdem tazminatı alma hakkına sahip. 9 Eylül 1999’dan sonra ilk kez işe girenler Eylül 2019’dan itibaren 7000 gün primi doldurmuşlarsa tazminatlı ayrılabilecek. Eylül 2024’ten itibaren ise 25 yıl sigorta ve 4500 günü dolduran herkes bu hakkı kullanabilecek.

 94. Merhaba, bir işyerinde 1.5 sene sigortasız çalıştım ayrıca 5 ay maaşımı almadım. Sonra isten ayrıldım maaşımın ödeneceği söylendi ama ödenmedi. Şu an şikayette bulunmak istiyorum faturalarda imzam var kameralarda işe girip çıktığım görüntüler var ancak şöyle bir durum var iflas ettiklerini kapattıklarını söylüyorlar. Yine de şikayette bulunsam sonuç alabilir miyim?

  • Yasemin hanım şirket tamamen kapatılmamış ortaklarına ulaşılamıyor değil ise iddialarınızı ispatlamanız halinde yapacapğınız şikayet dikkate alınır sosyal güvenlik kurumu müfettişleri tespitlerinizde iddialarınızın doğrulunu rapor ederlerse geriye dönük sigortalarınız resen yapılır bunu kaynak göstererek alacaklarınız için şirket hakkında dava açma imkanınızda doğar

   • Şirket tamamen kapatıldı şikayet edemiyor muyum bu durumda?

    • Merhaba Yasemin hanım,
     Şirket tasfiye sürecinden dolayı tamamen kapandı ise Borçlar Kanunun 126/3 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Fazla çalışma, ikramiye, çocuk, aile, eğitim, yol vc yakacak yardımı alacakları bu tür alacaklardandır.zaman aşımı süreci dolmamışsa şirket ortaklarına rucu edebilirsin bunun için bir avukata danışmanı öneririm

 95. Nevzat Bey Merhaba,

  Sorum kısa :

  Kendi yazdığım besteleri ve sözleri yurt dışındaki sanatçılara telif haklarıyla birlikte satıyorum. Bunu internet üzerinden yapıyorum ve belli bir kazanç sağlıyorum (bu kazanç yıllık 20.000 TL’nin üzerinde)

  Acaba bunun vergilendirmesini nasıl yapmam gerekiyor? Vergi vermem gerekiyor mu? Bir şirkete bağlı değilim, tek başıma, evden çalışıyorum.

  Sevgiler,

  Yiğit

  • Merhaba Yiğit bey,
   vergi mükellefi olmanız gerekir bu hususta sitemde bilişimle alakalı makaleler içinde birçok makale mevcut

 96. merhabalar 2005 yılında emekli oldum ve aynı iş yerinde 10 yılı aşkın süredir çalışmaya devam ediyorum ikinci emeklilik vb şeklinde medyada birtakım haberler yapıldı fakat kanunlaşmadığı kanaatindeyim.bu konuda kesin bir bilginiz var mı?ayrıca emeklilk sonrası çalışmamla ilgili birtakım haklarım var mı?varsa neler?teşekkürler

  • Merhaba Mehmet bey,
   bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olduktan sonra tekrar sgk ya baglı çalışanlarda tekrar emeklilik imkanı yoktur.
   Basından okuduğunuz ikinci emeklilik hususu bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklikle bireysel emeklilik sigortasından emeklilik ile alkalıdır onunla alakalı bu yıl yasal düzenlemeler yapıldı uygulamaya geçti.
   Emeklililk sonrası çalışmanın tek avantajı şu olabilir düşük prim ödenerek emekli oldu iseniz emeklilik sonrası sigortalılığınız yüksek bedelle ise sgdp ödemeyi kestirip normal sigortalı olup sonra tekrar emekliliğe müracaat ederek aldığınız maaşı yükseltme gibi bir yol olabilir fakat yüksek prim ödenerek maaş bağlandı ise bu durumun hiçbir faydası olmaz.

 97. Üstat iyi çalışmalar dilerim
  6736 kanun ile kanundan iki hususun aydınlanması için soruyorum bir türlü tam anlamıyla cevap bulamadım ve bence çok önemli bir konu şöyleki;

  1 – 2013 yılı içinde vermediğimiz 5 adet ba ve bs formu mevcut ve henüz Maliye bunlarla ilgili özel usz cezası kesmemiştir
  Vergi Dairesi 2013 yılına ilişkin vermediğimiz ba bs formlarının cezasını 2017 yılında keserse bu durumda 6736 yasa ile indirimli ödeme imkanı var mıdır?

  2 – 2013 yılına ilişkin kdv ve kurum matrah artırımında bulunduk, bundan dolayı maliyenin 2013 yılındaki ba bs form verilmediğinden ötürü özel usz cezasını yine de kesebilir mi? yoksa 2013 yılında matrah artırımı yapıldığı için BA BS formu vermemekten ötürü artık özel usz cezası da kesilemez mi?

  Saygılar Sunar İyi Çalışmalar Dilerim

  • Merhaba Okay bey,

   sorularınızın cevabı aşağıdaki gibidir;
   1-ceza dönemi kanunun kapsamı olduğu için kanun haklarından faydalanılır fakat önerim verilmeyen beyannameleri öncelikli şimdi verip süresi içindede yasadan faydalanmanız daha mantıklı olacaktır
   2-ba-bs formları farklı bildirimlerdir matrah artırımları verrgi incelemesini kaldırır verilmeyen beyana karşı korumaz

 98. Nevzat bey merhaba,
  Babam 2005 yılında vefat etti.ciro ettiği cekten dolayı alacaklının kardeşi bizi mahkemeye verdi yalnız alacaklı da vefat etmıs durumda. Ve suan bankalarda bu borctan dolayı hesabımda e haciz görülüyor yanı hesaplarımda bloke var sagos borclarından dolayı bankalarda e haciz oluyormu itiraz etme gibi bi durumum var mı acaba ne yapmam gerekıyor 2 yıldır bununla ugrasıyorum.lütfen cevaplarsanız sevinirim sayg

  • Merhaba sorunuz hukuki bir soru bir avukat daha yrıntılı cevaplayabilir
   ama size faydalı olmak adına bildiklerimi paylaşayım
   1- babanızın verasetini kabul etmediyseniz borcu reddedebilirsiniz kabul etseniz bile borca batıklık varsa yine reddedebilirsiniz
   2- alacaklı adına varisleri takibat yapmalı çek şirkete verilmiş çekse kardeşte ortaksa takibat yapabilir çekin durumuna bakın
   takibat yapanın takibat ehliyeti varmı ona bakın size verebileceğim öneriler bunlar

 99. kolay gelsin nevzat bey banka müdürü şube hariç kefil imzası attırabilirmi böyle bi yetkisi varmı biz çok zor durumdayız babama çapraz kefil olacaz diye kandırıp 35 bin liraya imza attrmışlar sonra olmuyo denilmiş ama bu şube dışında imzalanmış napabiliriz dava açabilirmiyiz bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  • Semra hanım merhaba,
   kefil bir borç için rızaen olunur kredi kefaleti onaylanmadı ise kefalet sözleşmesini alıp iptal edin dışarda sözleşmenin imzalanması hususunu bir avukata danışmanızı öneririm sizi yanlış yönlendirmek istemem

 100. Merhabalar yaklasık 7yıldır magazacılık yapıyorum ve sureklı kolı kaldırmakfan ayakta durmaktan boyun fıtıgı oluştu ve bırtanesı yok buyuk ve ılerı boyutta oldugundan omur ılıgıme baskı yapmaktaymıs.doktorum agır ıs yapmamam gerektıgını uzun sure ayakta durmamam gerektıgını ve ılerde daha buyuk sorunlara sebep olabılıcegını belırttı.durumum bu sekılde asıl sızden ogrenmek ıstedıgım konuyu şöyle ozetlıyım kendısın bana ayakta calısamaz ve agır ıslerde bulunmamam gerektıgınedaır rapor verebılecegını soyledı ozel ssk ıle anlasmalı hastanede uzman doktor 6aya kadar da rapor verebılecegını soyledı sırketmden yakın zamanda bu sekılde cıkan kısı oldu bende sırketıme bu raporumu goturdugumde tazmınatımı alarak ısten ayrılabılırmıyım?hastanenın ozel yada devlet olması cok onemlımı sonuc olarak bana bu rapor verılıyor avukatla gorustm bana sırket vermese bıle dava actıgımızda her turlu kazanabılıcegımızı soyledı sızınde fıkrınızı almak ıstedm yardımcı olabılırsenın cok sevınırım sımdıden tşkederimm.

  • Özge hanım merhaba,
   sağlık sebebi ile fesih için durumun mutlaka devlet hastanesinden heyet raporu ile belirlenmesi gerekir bu durumdada öncelikle işinizin değiştirilmesini talep etmelisiniz yapılmazsa haklı fesih hakkınız doğar

 101. Merhaba hocam
  3yıl 11 ay çalıştığım şirket 20.10.2016 da kıdem tazminatımın ödenmesi koşuluyla işten çıkardı beni 21.10.2016 da başka bi yerde siğortalı olarak çalışmaya başladım 31.10.2016 da çıkarak 01.11.2016 da kıdem tazmınatım yatmadan tekrar eski yerde çalışmaya başladım ve 4 gün sonra istifa ederek ayrıldım iş akdim fesih edilirken kıdem parası bidahaki ayin 15 inden sonra yatacagı söylenmişti ben 4 gün tekrar çalışıp istifa edip ayrıldığımdan dolayı kıdem tazmınatını şirketin vermeme hakkı varmı 38 günlük yıllık izin paramı ödediler

  • Merhaba Fırat bey,
   ilk çıkışınız işveren tarafından çıkarma şeklinde yapıldı ise kıdemi haketmişsiniz demektir.İkinci girişiniz ve çıkışınız ayrı dikkate alınmalıdır fakat ilk çıkışınız istifa diye yapıldı ise işveren kıdem ödemeyebilir bu durumda dava açmanız gerekebilir verdiğiniz bilgiler tam açık olmadığı için size somut bilgi veremiyorum

 102. Bir apartmanda her şeyi ile aynı olan daireler, aynı miktardamı belediye bina vergisi öder,bizim binada hemen hemen her daire farklı vergi ödüyör. Bu konuda bilgi rica ediyorum. Saygılarımla

 103. merhabalar ;
  üniversite öğrencisiyim şuan cıraklık sigortam okul tarafından yapıldı ve devam ediyor. iş buldum çalışıcam sigorta yapacaklar stajer sigortası gözükür mü ? ve stajer sigortam normal sigortamı etkiler mi ?

  • Merhaba Büşra hanım,
   stajer sigortası normal sigortayı etkilemez bir kişi aynı anda iki farklı iştede çalışabilir

 104. Ben bimde kasiyer olarak çalışıyorum. Sessiz sakin bir kişiliğe sahip olduğum için bölge sorumlusu beni işten çıkarmak istiyor. 2 ay deneme süresi. Şuan 4. Ayimdayim ne yapmam lazım

  • Nuri bey merhaba,
   deneme süresi sonrası işten çıkarılacaksanız ihbar tazminatınız ödenecektir. Fakat anladığım kadarı ile siz çalışmak istiyorsunuz bu noktada size tavsiyem bölge sorumlusu ile konuşarak bu sorunu çözmeye çalışmanızdır

 105. Firmamız inşaatların (Köprü-Alışveriş merkezi-Bina vs.) çelik konstrüksiyon işlerini yapmaktadır. Projeye uygun çelik malzemesi sipariş verilmekte ve gelen çelikler kesim, büküm ve boyama işlemleri ile projeye uygun hale getirip inşaata montajları yapılmaktadır.
  Çelik malzemelerinin projeye uygun hale getirirken yani imalat sırasında hurdaya ayrılan atık malzeme çıkmaktadır fakat çıkan hurda atık malzeme imalatın % 40 ını bulmaktadır. Bu oran yasal olarak % 2 dir en fazla ancak yanlış imalattan veya hatalı işlemlerden dolayı % 40 hurda çelik malzememiz hurda durumundadır.
  * Yasal fire oranı en fazla % 2 iken hatalı imalat sonucu % 40 fire nedeniyle hurda atık olan çelik malzemesi KDV siz olarak satışı yapılabilinir mi? Yoksa yasal oran % 2 ye kadar mı sadece KDV siz çıkış yapılabilinir?
  * KDV siz satış yapılan hurda atık çelik malzemesi için alımda indirilmiş olan KDV satış döneminde ilave edilecek kdv olarak beyan edilmelimidir?(Yasal fire oranı ve yasal orandan fazla hurda satışı için ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekirsek)
  * İmalat esnasında hurda metal konumuna gelen çelik malzemesinin hurda olarak tespit edilip kdv siz satışı için vergi dairesinden takdir komisyonunu çağırmak zorundamıyız? Yoksa biz kendimiz bunu belirleriz? Burada hurda metal tespiti ve kdv siz satış hakkının belirlenmesinin yasal prosedürü nasıldır? (Yasal % 2 ye kadar fire oranı ile bizde ki hatalı imalat sonucu % 40 oluşan hurda metal için ayrı ayrı değerlendirirsek)
  2016 yılında bugüne kadar 7.000.000 tl imalat yaptık ancak hatalı imalattan yaklaşık 3.000.000 tl hurda atık çelik malzemesi depomuzdadır bu 3.000.000 tl direk KDV siz satabilir miyiz satarsak alımdaki indirdiğimiz kdv ödermiyiz ne yapmalıyız prosedür nasıl yapılmalıdır? Vergi dairesi takdir komisyonu kararı gerekir mi?
  Teşekkür ederim

  • Merhaba Murat bey sorduğunuz soru çok kapsamlı açıklanması gereken bir husus fakat size kısaca cevabı özetleyeyim
   öncelikle vergi idaresinden zayi olan malın tespitini talep edin tespit tutanagı ile gerekli muhasebe kayıtları yapılabilir
   sonra bu hususta mevzuatı kontrol edin
   Hurda ile alakalı vergi boyutunu atlamayın şöyleki;

   Daha önce istisna konusu olmayan ve KDV kesintisine tabi bulunan,
   Hurda veya atık metal,
   Hurda veya atık plastik,
   Hurda veya atık cam ve
   Hurda veya atık kağıt
   teslimleri, KDV Kanunu’nun 17 nci maddesinin (g) bendine hüküm eklenmek suretiyle, 1.1.2004 tarihinden itibaren kısmi istisna kapsamına alınmıştır.
   Buna göre söz konusu hurda veya atıkların satışında KDV siz fatura düzenlenecek, bu malların tedarikinde yüklenilen KDV varsa indirilmeyecek, daha önce indirilmişse, indirim iptali yapılacaktır.
   Bu hususta mali müşavirinizden daha ayrıntılı bilgi talep edebilirsiniz

 106. Merhaba, ben şöyle bir proje düşünüyorum.Öncelikle bir internet sitesi kuracağım ve buradan para karşılığında üyelerime puan,kod türü bir şey satacağım.Daha sonra üyeler bu puanları kullanarak site üzerinden en ufak bir marka veya model barındırmayan hizmet satın alacaklar.Hizmet tamamen kendi yapımım.(Reklam türü bir şey).Bu durumda üyelere ücret karşılığında bir mal teslimi olmadığından firma sahibi olmak,vergi vermek veya fatura kesmekle yükümlü olmadığımı düşünüyorum.Sizinde bu konuda görüşlerinizi öğrenmek isterim.

 107. Merhaba Nevzat Bey
  2012-2013 Döneminde sahibinden com gittigidiyor ve facebook üzerinden satış yapıyordum vergi levham da vardı toy ve gençlik dönemindeydim az kar marjı ile ürünler sattım facebook da 200 300 bin tl üzerinde reklam verdim yıllar boyunca ama verim alamadım zarar ettim ataköy 5.kısım dan orta ölcekli vergi dairesinden çağrıldım ordaki müfettiş bana 500 bin tl ceza kesti yurt dısı reklamları türkiyeye fatura vermediği icin faturayı gösteremedim ve kargo ile gönderdiğim ürünlerin de faturaları yoktu cogunun ve e-haciz koydu devletimiz inanın ben bu paranın %5 ini bile kazanmadım kar bile etmedim benim bu parayı ödiyecek durumum da yok su an işsizim iş arıyorum neler yapmalıyım nereye basvurmalıyım bankamatik kartım bile yok e haciz den dolayı. Cevabınız için şimdiden tşk ederim hayırlı günler dilerim.

  • Merhaba Emre bey,
   yaşadıklarınızdan dolayı üzgünüm. Sizin bilgisizce yaptığınız hata bilişim alanında girişimci birçok kişinin yaptığı bir hata vergi müfettişi tarafından tespitler yapıldıktan sonra yapabilecekleriniz sınırlı
   bunların başında cezalara karşı uzlaşma talep etmek veya dava konusu yapmak gelir fakat dava konusu yapmanın bir handikapı var uzlaşma şansınızı kaybedersiniz. Şahsi görüşüm uzlaşma yoluna giderek kesilen cezaların indirimini sağlamaya çalışmanızdır

   • Cevabınız ve ilginiz için öncelikle teşekkür ederim efendim ordaki müfettiş bana uzlaşmaya gelmenize gerek yok fazla bir indirim olmayacağını dile getirdi bende uzlaşmaya gitmedim dava açsam bu borcu sildirebilirmiyim yada 5 yıl dolmak üzere silir diyenler var tabi itimat etmiyorum bu söylemlere bir yol gösterirseniz sevinirim.

    • Emre bey uzlaşma sizin hakkınızdır personelin ne dediği önemli değildi uzlaşmayı reddetti iseniz sürelere dikkat edin süre dolmamış ise dava hakkınız vardır borcun silinmesi sizin durumunuzda mümkün değil şöyleki borç silme 5 yıl içinde borç istenmemiş takip edilmemişse ancak zaman aşımına ugrar oysa sizin inceleme uzlaşma süreçleriniz olmuş bu durumda zaman aşımı işlemez

     • Nevzat Bey ilginize tekrardan çok teşekkür ederim uzlaşmaya gerek yok dedi bu rakam uzlasmada yine ödiyemeyeceğim bir rakam olacakmış o yüzden gelmene gerek yok dedi bende gitmedim uzlaşmaya bu 500 bin tl gibi bir rakamı ömrüm boyunca ödeyemem başka yapabileceğim bir seyler varmı birde evime haciz gelirmi hayırlı günler cevabınız için şimdiden yine teşekkür ederim.

 108. mrb nevzat bey daha önce size yazmıştım ama yine yazıyorum 09/03/2009 yılında çalıştıgım firmadan emekli oldum ve tazminatımı aldım ama iş yerine hiç ara vermeden 05/07/2014 yılına kadar aynı iş yerinde sigortasız çalışmaya devam ettim ve 05/07/2014 yılı itibarı ile 30/10/2016 yılına kadar part time olarak yani 15 gün sıgortalı olarak gösterilerek çalışmaya devam ettim şimdi bu işyerinden ayrıldıgımda yasal haklarım nelerdir teşekkkürler

  • Merhaba Yılmaz bey,
   sigortasız çalıştığınız sürelerin tespiti davası açabilir sgk müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz bunun ispatı halinde sigortasız dönemde dikkate alınarak kıdem talebiniz olabilir ama bunu yapmazsanız sigortalı olduğunuz dönemden itibaren sadece ihbar tazminatı hakkınız oluşur

 109. Merhabalar. İşyeri tuvaletinde sigara içtim ve idari amirim sorduğunda sözlü olarak birkaç kişi önünde bunu doğruladım.Tek sayfa bir tutanak hazırlandı ve bana o tutanak altına aynı sayfaya bir savunma yazmam istendi. Bende sigara içtiğimi kabullendiğim bir yazı yazdım ve imzaladım. Bu tutanağın bir geçerliliği olup olmadığını ve işverenin bu tutanağı ne zaman isterse kullanıp kullanamayacağını , bu tutanağa dayanarak iş akdimi fesh edip edemeyeceğini öğrenmek istiyorum.
  işyerinde 08:00-18:00 cumartesı dahil çalışmaktayım. Ücretim asgari ücret gösterilmekte olup kalan para elden verilmekte. Yıllık izinler bir hafta oalrak kulandırılmakta ve resmi tatillerde (bayram tatilleri hariç) çalışma şartı vardır.
  Bu tutanağa dayanarak işime son verilmesi halinde,mahkemeye başvurup birikmiş mesailerimi, yıllık izin paramı ve resmi tatil ücretlerimi alma hakkım var mı? Teşekkür ederim.

  • Merhaba Koray bey,
   işiniz ve işvereninizin durumunu bilmiyorum ama işverenin işyerinde uyulması gereken kurallar talimatı var ise sizde bunu kabul ettiğiniz halde bu kurallara sigara içerek uymadı iseniz bunu işveren fesih sebebi yapabilir. Tutulan tutanağın şu kadar olması halinde bir kural yok tutanağın çalışanıın işini aksatması,işverene zarar vermesi veya şirket kurallarına uymaması gibi birçok sebepden dolayı işverenin hizmet akdini tek tutanakla bile sonlandırma hakkı olabilir fakat genelde uygulamada işcinin aynı konuda üç tutanağı var ise hizmet akdi sonlandırma yoluna gidiliyor

   • hocam merak ettiğim bir diğer konu da ; iş akdim bu nedenden ötürü sonlandırılırsa, mahkeme yolu ile birikmiş mesai ücretlerimi, yıllık izin paramı ve resmi tatil ücretlerimi alabilirmiyim.

 110. Aytaç Kabaharnup

  sayın nevzat bey;6,5 sene sonra sigortasız çalıştığımı hastaneye gittiğimde anladım ve işverenimle görüşüp anlaşamayınca ssk’ya başvurup işyerinde tespit yaptırıp ifadem patronuma okutulup imzalatıldıktan sonra doğal olarak akabinde işten kovuldum geçen yıllar içerisinde hiç bir netice alamadım meğerse dosyam hasıraltı edilmiş fakat kayıt no ve tarih bende mevcut ve bu olay olalı 10 sene falan oldu ne yapabilirim hakkım bakimidir sigortasız yıllarımı ve tazminatımı alabilirmiyim saygılar..

  • Merhaba Aytaç bey,
   “Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları nazara alınır.”

   8.fıkrasında ÖNGÖRÜLEN 5 YILLIK SÜRE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE olup hak düşürücü sürenin özelliği dolayısı ile davanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi mahkemece re’sende dikkate alınacaktır.

   Madde metninden de anlaşılacağı üzere 5 yıllık sürenin başlangıcı hizmetin sona erdiği senenin sonundan itibaren hesaplanarak 5 yıldır.

   yargıtay kararı Hukuk Genel Kurulu E: 1999/21-985, K: 1999/985, Tarih: 24.11.1999 Konu ile alakalı hemen bir avukatla görüşmenizi öneririm

 111. Merhaba 16 aydır sigorta yapılmayan işyerimi 2 agustos itibari ile sgk ya şikayet ettim ve 1 Aralık itibari ile denetmenler geldi.işyeri sahibi o sinirle çalıştığım süreleri aldığım yüksek maaşı kabul etti ve beni denetmen in yanında işten çıkardı.denetmen in bana dediği 1 senelik sigortandan yatacak ve kıdem ihbar tazminatını alabilirsin şeklinde ancak 1 hafta oldu daha sigortam işlenmedi ve son maaşım dahi verilmedi ne yapabilirim teşekkürler.tutanak 2 aralıkta yazıldı

  • Merhaba Ali bey,
   müfettiş tespiti yazılı olarak yapıldı ise onun raporu ve cezaları işverene gelecektir mutlaka ama bu zaman alabilir

 112. Ayrıca 15 bin TL teklif ettiler şikayetimi geri almak için tutanak tutulduktan sonra şikayetimi geri almanın bana zararı olurmu

  • Şikayetini geri alman durumunuda hakedişlerin ödenecekse denetmen zaten raporunu tutacağı için sigortalılık işlemlerini yapmak zorunda kalacaklar ama bu süreçler uzayabilir o yüzden parayı almak senin kararın olmalı

 113. Merhaba, evliyim ve eşim ile aynı iş yerinde çalışıyoruz. Evlilik sürecine kadar ve evlendikten sonra aynı iş yerinde çalışmamızda bir sakınca olmadığı tarafımıza insan kaynakları tarafından söylendi. Temmuz 2016’da evlendim ve şuan itibari ile Aralık ayında aynı iş yerinde çalışmanız uygun değil denilerek bir anda eşlerden birinin işten çıkaracaklarını ilettiler. 4 aylık hamileyim ve hamilelik nedeni ile de verim alamayacaklarını söyleyip benim çıkarılmamın daha uygun olduğunu söylediler. Resmi olarak hamile olduğuma dair bir evrak teslim etmedim fakat düşük tehlikesi nedeni ile insan kaynaklarına vermiş olduğum 1 haftalık istirahat raporum mevcut.
  Beni işten çıkarma nedenlerinin hamilelik olduğu için evliliği öne sürerek iş akdimi sonlandırmak istiyorlar. tüm haklarımı vereceklerini ilettiler fakat ben bir anda böyle bir sebep sunulmasından oldukça rahatsızlık duydum daha öncesinde aynı iş yerinde çalışmak sorun değilken şuan hamileliğimi öğrendiklerinde sorun teşkil etmesi beni rahatsız etti. bu durumda iş çıkışı yapılırken evrak imzalamaz isem ne gibi sorunlar olur ve ne gibi bir sebep sunulduğunda çıkış evraklarını imzalamalıyım aksi halde hakkımı arayacağım için haksız konumuna düşmek istemiyorum. noter aracılığı ile çıkışımı vermelerini talep etme hakkım varmıdır ve yanlış mı olur bu talep. bilgi alabilirsem çok memnun olurum teşekkürler

  • Elif hanım merhaba,
   Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilen nedenlerden birisiyle feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekiyor. Buna göre Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşemesini sona erdirmesi halinde, sizin bu süreniz dolmamış bunda dolayı kıdeminizi talep edip alarak ayrılabilirsiniz fakat işverenin hamilelik dolayısı ile haklı fesih yapması doğru bir gerekce değildir.
   Benim önerim size haklarınız tamamen ödeniyor ise dava konusu yapmanız size zaman kaybettirecektir. fakat çıkış sebebiniz hamilelik gösterilerek yapılacak ise o zaman işe iade davası açma hakkınız, ayrıca eşlerin çalışamayacağı bildirilmedi ise bu gerekce ile çıkışınızın doğru olmayacağı sebebiylede işe iade dava hakkınız vardır

 114. Merhaba Nevzat Bey,

  2013 Temmuz’undan beri aynı iş yerimde sigortalı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Tezli Yükseklisans öğrencisiyim. Ve Erasmus programına gitmeye hak kazandım. Hibem de çıktı. İşten ayrılmak zorundayım. İstifa etmek zorunda olduğumu ve Kıdem Tazminatı’mı alamayacağımı söylüyorlar. Bu konunun haklı fesih olup olmadığını, Kıdem Tazminatı hak edip etmediğimi öğrenmek istiyourm.

  Şimdiden teşekkürler

  • Merhaba Meltem hanım,
   eğitim haklı fesih sebebi değildir haklı fesih veya işveren çıkarması söz konusu değilse kıdem alamazsınız

 115. MERHABA HOCAM BEN 295 SAAT CALIIORUM HAFTA TATİLLLERİ CIKTIKTAN SONRA FAKAT BENI 185 SAAT USTUNDEN BODRODA GOSTERIOLAR NEYAPABILIRIM

  • Hakan bey merhaba,
   fazla mesaileriniz ödenmiyor ise durumu (yazılı olarak noterden ihtarla olması daha doğru)işverene bildirip durumu düzeltmesini talep edebilirsiniz aynı zamanda sgk müdürlüğüne yapacağınız yazılı bildirimlerde ihbar niteliğinde olacağından tespiti halinde işveren ceza yiyecektir ihtara rağmen durumunuzu değiştirmez ise bu durumda haklı fesih hakkınız doğabilir o durumdada bir iş hukuku avukatı veya iş hukuku uzmanına danışarak haklı fesih yapabilirsiniz

 116. Merhaba Nevzat Bey

  İstanbulda bir şirkette 2013 yılı temmuz ayında muhasebe sorumlusu olarak işe başladım. Çalıştığım şirkete 2016 yılı ekim ayında Kayyım atandı. Kasım ayı içerisinde yöneticilik hizmeti verdiğimiz bir site yönetimine geçici olarak vekaleten 2 aylık muhasebe işlerini yaptım ve bu süreçte bir kat maliki daire borçlarını ( aidat, fatura vb.) bankaya gidemeyeceğini söyleyerek elden verip kendi adına ödemeyi yapmamızı istedi. Bende ilgili meblağı elden alıp kendi vadesiz hesabımdan ödemeyi yaptığım gün şirket insan kaynaklarından çağrılıp tmsf yetkililleri tarafından zimmetime para geçirdiğim yönünde ( halbuki ödemeyi yaptım dekontum bile varken, tmsf de bile bu dekont varken) bir suçlama ile karşı karşıya kaldım ve savunmam alınmak istendi. Konuyu detaylı açıklayıcı bir metin hazırlayarak İK aracılığıyla TMSF yetkililerini ilettiler ancak buna rağmen tarafımın çalıştığım şirketten 25 md. ile işten çıkarılma kararı alındığı yada kendi haklarımdan (tazminat vb.) vazgeçip ileriki iş hayatımda olumsuzluk sıkıntı yaşamamam adına istifam istendi bu suçlamalar karşısında istifa etmek mecburiyetinde kaldım. Yasal olarak kıdem, ihbar vb. haklarımı alabilmem mümkün müdür, yardımlarınızı talep ediyorum

  • Ümit bey merhaba,
   işverenin sorumlulardan para almama kuralı var ise sizin durumunuzda görev tanımlarınız yapılırken bu nasıl yapıldı bunu bilmiyorum böyle bir kural var ise siz bu kurala muhalefeten para alıp ödeme için bile olsa işlem yapmanız haklı fesih sebebi olabilir haklı fesihte işveren tazminat ödemez. Böyle bir durumda açılacak davalarda işveren lehine sonuçlanabilir akldı ki siz kendi rızanızla ayrıldığınızı yazmışsınız bu durumdada sadece izin fazla mesai gi,bi haklarınız var ise bunları talep edebilirsiniz

   • Nevzat bey, bu uygulama 20 sitemizde son 5 yıllık süreçte hep yapıldı hemde sayısız kez oldu. ayrıca ben ödemeyi yaptığıma dair elimde dekont varken, bana zimmetime para geçirme şeklinde bir suçlama ile 25.maddeden işten çıkartılacağımı yada istifamın verilmesi yönünde bir baskı kuruldu, bende istifa etmek mecburiyetinde kaldım ancak kendi isteğimle kendi rızamla istifa etmedim.

 117. Nevzat bey merhaba, 28.0.2016 tarihinde bir şirkette işe başladım.
  19.12.2016 tarihinde şirket insan kaynaklarına istifa dilekçemi mail olarak ilettim. ve aynı gün elden de dilekçemi sundum. fakat i.k. istifamı kabul etmedi. 20.12.2016 tarihinde istifa dilekçemi elden vermek sureti ile yineledim. bu sefer masasının üzerine alıp koydu. işleme alıp almadığını bilmiorum. ve istifa ederken ben ihbar süresine uymayacağımı belirttim. bu sebeple üzerime düşen ihbar süresi tazminatını da ödeyeceğimi belirttim. ama yine kabul etmediler.(ihbar sürem 28 gün) 21.12.2016 tarihinde tekrar yüzyüze görüşerek ben istifamı yineliyorum dediğimde tamam o zmn 22.12.2016 tarihinde gel, üzerine zimmetli herşeyi getir, aralık ayı maaşını kestiğimizde senin bize ödiyeceğin tutar bu kadar dediler. yani ödemeyi kabul ettiler. fakat 22.12.2016 tarihinde gittiğimde biz sana 28 gün ihbar süreni kullandıracağız dediler. ben de bunun üzerine notere giderek istifa ettiğimi ve olayları anlatan durumu ihtaren iş yerine bildirdim. büyük ihtimal noter ihtarı ellerine 26.12.2016 tarihinde ulaşacaktır. bunun için bende bu süreçte her gün işe gittim. sadece 24.12.2016 cumartesi günü işe gitmedim. onlarda bunun için işe gitmedim diye tutanak tutmuşlar.
  Ve ben 26.12.2016 tarihinde başka bir iş yerinde işe başlayacağım. yeni işe başlamamda herhangi bir sorun olur mu? ayrıca istifa ettiğim iş yeri benim yasal olarak çıkışımı ne zaman verecektir. vermezlerse diğer iş yerine sigortalı olarak başlayabiliyor muyum? konu hakkında acil olarak yardımlarınızı arz ederim.

  • Merhaba İlker bey,
   Aynı anda iki yerde sigortalı görünüyor olmanızda hukuki bir sakınca yok.İlk iş yeriniz noter vasıtası ile yaptığınız ihtardan sonra ihbar önelinin dolumunda sigortalı işten çıkışınızı yapmak zorunda ihbar sürenizin dolumunda e devlet sisteminden veya sgk müdürlüğünüzden sigortalı çıkışınızın yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz

 118. Nevzat Bey merhaba.Tarafların rızasına göre kararlaştırılan ücretsiz izinle ilgili bir sorum olacak. Örneğin bir kişinin askerlik tecilinin bitmesine 3 ay var ve bu kişi bir şirkette işe giriyor.Buna göre;
  Şirketle yaptığı sözleşmeye bir madde koyulmak suretiyle 3 ay çalışıp askerlik için ücretsiz izne ayrılabilir mi? yani bu şekilde ücretsiz izin kullanılması tarafların iradesiyle mümkün olabilir mi yoksa bunun gerçekleşmesi için belirli bir süre çalışmış olma şartı var mıdır?

  • Merhaba Emre bey,
   4857 Sayılı İş Kanunu Madde 56 ve 74’te işçiye hak olarak verilen ücretsiz izinler dışında diğer tüm ücretsiz izinlerin tarafların rızasıyla kullanılması gerekmektedir. işçiye verilmiş ücretsiz izinlerin 10 günü aşması durumunda gelir testi yaptırılarak GSS primi ödendiği takdirde sağlık hizmetlerinde faydalanmaya devam edilir. 10 günden kısa süren izinler için sağlık hizmetleri kesintisiz devam edecektir.

 119. Hocam merhaba.

  Bir meslektaşımın banka kredisine kefil oldum. Kendisi borcunu ödemeyince banka borcu benden faiziyle tahsil etti. Bu kişinin eşinin mali durumu iyi. Bu süreçte eşinden boşandı ancak beraber yaşıyorlar yani anlaşmalı boşandılar. Kendisi sonrasinda herhangi bir iş yapmadı. Emekli olduğu ve üzerine de herhangi bir malı olmadığı için bana yapacak birşey olmadığını söylediler.
  Hocam bu durumda ne yapılabilir ? Yani borçlunun kefile karşı hiçbir sorumluluğu yok mu ? Bu ilişki içerisinde borçlunun borcu ödeme çabası hiç olmadı. Burada borçlu-kefil ilişkisi suistimali edilerek hukuksuz bir süreç işlemiş olmuyor mu ? Bu konuda ne yapabilirim ? Yardimlariniza müteşekkir kalırım, Saygılarımla.

  • Merhaba Başer bey,
   ben bir hukukcu değilim sorunuzu bir hukukcu çok daha kapsamlı cevaplayacaktır
   fakat bilgim dahilinde şunu söyleyebilirim
   asıl borçlu ödeme yapan kefile karşı sorumludur kefil ödemelerini rucu edebilir boşanma hileli ise açılacak davada bu hileli boşanmanın tespiti halinde müşterek edinimler üzerinde hak iddia edebilirsiniz benim önerim size hızlı bir şekilde bir hukukcu ile temas kurarak durumu onunla müteala edin

 120. MERHABA NEVZAT BEY, YAZILIM İHRACAT VE SATIN ALMALARINDAKİ KDV KONUSUNU ARAŞTIRIRKEN SAYFANIZDAKİ BİLGİLENDİRMEYE ULAŞTIM. TŞK.LER. ÖNCELİKLE ÖZELLİKLİ BİR DURUM OLARAK SERBEST BÖLGEDE MUKİM VE RUHSAT SAHİBİ FİRMALAR AÇISINDAN KDV DURUMU KONUSUNDA TEREDDÜTTE KALDIM. AŞAĞIYA DA ALDIĞIM YAZINIZ İÇERİĞİNE GÖRE YURTİÇİNDE YERLEŞİK BİR BİLİŞİM FİRMASINDAN TEMSİLCİSİ OLDUĞU BİR YAZILIMI SERBEST BÖLGE FİRMASI OLARAK SATIN ALIRKEN KDV Lİ FATURA ALINIP ALINMAYACAĞINI NETLEŞTİREMİYORUM. GÖRÜŞLERİNİZLE YARDIMCI OLABİLİRSENİZ SEVİNİRİM. SAYGILARIMLA.

  Öte yandan, KDV Kanununun 11/1-a maddesi ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV den istisna edilmiştir. Kanunun 12/2 nci maddesi ile 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümü uyarınca, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için;
  1- Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
  2- Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,
  3- Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve
  4- Hizmetten yurt dışında faydalanılması
  Şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
  Buna göre, verilen danışmanlık hizmetleri, yurtdışındaki firmanın yurtdışındaki faaliyetlerine yönelik olması durumunda KDV Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri ile konuyla ilgili genel tebliğlerdeki açıklamalar kapsamında KDV den istisna olacaktır. Ancak söz konusu danışmanlık hizmetlerinin yurtdışındaki firmanın Türkiye’de yürüteceği faaliyetlerine yönelik olması durumunda bu hizmetler genel esaslar çerçevesinde KDV ye tabi tutulacaktır.

  • Erdem bey merhaba,
   Türkiyedeki firma serbest bölge firmasının şubesi vs değil ise yapılan ticaret ihracat istisnasına tabidir

 121. nevzat bey merhaba ben özel sektörde calişiyorum ücretli doğum iznimi kullandıktan sonra 2 ay çalıştım 6 ay ücretsiz iznimi kullanmadım talep ettim işyerim bu isteğimi kabul etmiyor .işverenin böyle bir hakkı var mıdır bunun bir yAPTIRIMI var mıdır haklı neden olur mu kıdem tazminatı almak için

  • Merhaba,
   4857 sayılı iş kanunumuzun /74’üncü madde gereğince, “İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz”
   denildiğinden, 16 haftanın bitiminden itibaren isteyen kadına işveren altı aya kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. Bu konuda işverenin inisiyatifi yoktur, vermem diyemez.

 122. Merhaba Nevzat Bey;
  Şuan çalışmış olduğum şirket başka şirket üzerinden sigortamı yapıyor ve aynı zamanda maaşımı ödemiyor ve bununla beraber çalıştığım süre zarfı boyunca 138 gün sigortasız olarak gözüktüm herhangi bir kuruma gidip ihbar edebilme olanağım var ise nereye ve ne şekilde beyan etmeliyim?

  • Merhaba Sinan bey,
   sorunuzda iki husus var
   1-ödenmeyen maaş
   2-başka şirketten sigorta
   ödenmeyen maaşın fesih hakkı verdiğine dair sitemizde birkaç makale var onlardan ne yapabileceğinizi ayrıntılı okuyabilirsiniz.
   iş hukuku ile ilgili şikayetlerinizi bağlı olduğunuz sgk müdürlüğüne yazılı yapabilirsiniz
   ayrıca bağlı olduğunuz vergi dairesinede vergisel açıdan şikayet hakkınız var

 123. Esselamu Aleykum,

  Nevzat Bey öncelikle böylesine bir yardımda bulunduğunuz için teşekkür ederim.

  Benim cevabını merak ettiğim konular şunlardır;

  1)Avustralya kaynaklı, bir web tasarım, grafik gibi alanlarda ürün satılabilen bir internet sitesi var. Bu siteye tüm dünyadan müşteriler kayıt olup ürün satın alabiliyorlar. Siteye üye olunup web tasarım ve benzeri konularda ürün satışı gerçekleştirildiğinde, site kendi vergi kurallarına göre bir kesinti yapıyor. Vergilendirme ve mükellefiyet bizim ülkemiz için de geçerli midir?
  2)Yapılan satışların ücreti Türkiye sınırları içine dahil olunca mı vergilendiriliyor? Yani yurtdışında bulunan para için, ülkeye giriş yapmadan vergi ödemek gerekir mi?
  3)Yaptığım araştırmalar neticesinde kazanılan paranın miktarına göre vergi taalluk ettiğini gördüm, -hatalı bilgi ise düzeltin lütfen, eğer benim vergilendirmem parayı yurtiçine sokunca başlıyorsa, haksız vergilendirme olmaması için ne yapmam gerekir? Örneğin, hesabımda 20 tl var, ben hepsini ülkeye sokarsam %10, eğer 10tl olarak sokarsam %5 gibi.

  İlginiz için teşekkür ederim.

  • Muhammed bey merhaba,
   yurtdışı bilişim gelirleri ile ilgili web sitemde bilişim bölümünde birçok makale var size faydalı olacaktır
   yurtdışı kazancınız Türkiyeye getiğrildiğinde burada vergiye tabidir

 124. Merhaba nevzat bey ;

  Malülen emeklilikle ilgili bir konuyu danışa bilirmiyim.

  Yazım uzun gözüksede içerik oldukça kısadır.

  Anlaşılır olması için boşluk bırakarak satır satır yazdım.

  Yardımlarınız ve ilginiz için şimdiden çok teşekkür ederim.

  27 yaşındayım.

  2006 yılı ekim ayında stajyer olarak sgk girişim yapıldı.9 ay stajyer olarak çalıştım.sgk işe giriş tarihi 2006 ekim olarak gözüküyor.

  2008 yılı 01 nisan ayında akut böbrek yetmezliği tanısıyla hastahaneye yatırıldım. 1 ay tedavi gördüm.

  2008 nisan 30 tarihinde sigortalı olarak işe girdim. 02.05.2008 tarihinde işten çıkış işlemim oldu.2 gün pirim yatırdım.

  2009 ocak ayında böbrek nakli oldum.

  2009 nisan ayında % 40 engelli raporu aldım.aslı bende mevcut.

  2009 mayıs ayında engelli raporuyla iş hayatına başladım.%40 olarak engelli indirm belgem vardır.

  2013 yılında böbrek nakilli hastalara % 70 oran verildiği için yeni rapor aldım diğer hastalıklarla beraber % 78 olarak elimde mevcut.Vergi indirimi başvurusunda bulunmadım.

  Bugün itibariyle 2.630 sigorta pirim günüm mevcut.

  2.630 gün için işveren sigrotaya benim adıma toplam 300.000 tl yatırdı.ortalama 8 yıllık bürütüm 3.200 tl civarında.

  Yukarıdaki şartlar altında malülen emekli olabilirmiyim.

  Sigortalı çalışma başlangıcım stajyer girişim olan 2006 yılımı sayılıyor yoksa ilk sigorta girişi olan 2008 nisan ayımı.

  Ben böbrek nakli olduğum 2009 yılında %40 engelli raporu veriliyordu.Sgk böbrek nakillileri malül saymıyordu.?

  2013 yılındaki yasayla böbrek nakli olanlarıda malül olarak saymaya başladı. ?

  Benim ilk böbrek yetmezliği teşhisim 2008 nisan 1 olduğu için sgk malüllük başvurusu yaptığımda bana sen ilk sigorta girişinden önce böbrek yetmezliği tanısı konmuş bu yüzden olamazsın dermi.?

  2008 nisan 1 günü teşhis konulduğunu görmesi için yazılan reçeteler veya akut böbrek yetmezliği için diyalize girerken sistemde yazılan raporları ve reçeteleri incelmesi gerekiyor.?

  Sgk benim başvurumu redettiğinde benim itirazım aşağıdaki konuları vurgulayarak olursa kabul ederlermi. ?

  2008 nisan 1 tarihinde teşhis konulduğu doğrudur fakat sonrasında 2009 ocak ayında böbrek nakli olarak 2009 yılındaki mavzuata göre böbrek nakli olan kişiler malül sayılmıyordur.bu durumda malüllük 2009 ocak tarihi itibariyle düşmüş olmaktadır.fakat 2013 tarihinde yürürlüğe giren yasa çerçevesinde böbrek nakli olan hastalar malül sayılmaktadır.diye bir dilekçeyle kabul ederlermi ?

  Sgk malülen emekliğimi kabul ettiğinde maaş bağlanma oranım ne olacaktır.kimi yerde % 40 kimi yerde % 50 kimi yerde % 60 olarak geçmekte.

  Konuyu çok uzattım biliyorum ama en önemli kısmıda sormak istiyorum. J

  Diyelimki 2018 nisan ayında malülen emeklilik şartlarım oluştu sgk başvurdum kabul etti.

  Sonrasında hiç biryerde çalışamıyorum.bildiğim kadarıyla.

  ı okuduğum bir yazıda başkur’lu olarak malülen emekli olanlar 4a kapsamında sigortalı olarak çalışabilir destek pirimi öderler denmişti.

  2018 nisan ayından 2 ay önce işten ayrılıp isteğe başlı bağkur ödediğimde bağkurlu olarak malülen emeklilik başvurusu yapabilirmiyim.

  Okumuş olduğum bir yazıda bağkurlu olarak malülen emeklilikte maaş bağlanma oranı % 50 olarak uygulanmaktadır. Yazmakta.?

  Bu durumda bağkurlu olarak malülen başvuruda bulunup emekli olursam sgk lı olarak başka bir yerde çalışabilirmiyim.

  Yukarıdaki şartlara göre bağkur’lu olarak emekli olduğumda kaç tl maaş sgk olarak emekli olduğumda kaç tl maaş alabilirim.?

  Hangisi benim için avantajlıdır.

  Yukarıdaki soruları sormamın asıl sebebi aşağıdaki gibidir.

  Engelli ( özürlü emeklisi olmam için 2023 yılını beklemem gerekiyor.)

  2023 yılında özürlü emeklisi olduğumda okuduklarımdan anladığım kadarıyla çalışmış olduğum her 365 gün için %2 oranında maaş bağlanıyor.

  2023 yılına kadar 2555 gün daha sigorta pirimi ödeyeceğim.

  Toplam pirim gün sayım 5.185 gün olacak. 5.185 / 365 = 14,20 yıl olarak çıkmakta 14,20 X 2 = 28,41

  2023 yılında özürlü emeklisi olduğumda maaş bağlanma oranı m 28,41 olacak.

  7 yıl içinde ortalama aylık bürüt kazancım 6.000 tl olacağını düşünüyorum.

  2023 yılında kadar sgk’ya ilave olarak 504.000 tl ödeyeceğim.

  2023 yılında sgk toplam tahminen 804.000 tl ödemiş olacağım.

  804.000 tl üzerinden maaş hesaplanmadığını biliyorum.senelik çarpanlar vs gibi bir sürü etkenleri var.ortalama olarak tahminen 804.000 tl’nin % 20 fazlasının üzerinden maaş hesaplması yapılır diye düşünüyorum.

  %20 oranının fazlasıyla yapıldığında çıkan rakam 964.800 tl olacak.

  964.800 tl günlüklük kazancımı hesapladğımda ise 964.800/5.185 =187 tl olarak çıkmaktadır.

  Aylık kazancım ise 187×30 = 5.610 tl olacaktır.

  5.610 tl’nin % 28,41 ise ortalama 1.600 tl çıkmaktadır.

  Hesaplamarım yanlış değil ise 2023 yılının parasıyla alacağım rakam aylık 1.600 tl olacak.

  Fakat malülen emekli olduğumda hesaplamalarım doğru ise aşağıdaki tablo çıkmaktadır.

  Sgk lı olarak maaş bağlanma oranını % 60 olarak kabul edersek ;

  Toplam kazancım 300.000 tl % 20 fazlası 360.000 tl çıkmaktadır.

  Şuan itibariyle ödemiş olduğum gün sayısı 2.630 gündür.

  360.000 tl / 2630 = 137 tl günlük kazanca tekabül etmektedir.

  137×30 4.110 tl olmaktadır.

  4.110 tl’nin % 60 oranı ise 2.460 tl tekabül etkmektedir.

  Bağkur maaş bağlanma oranını hesap ederdek ortalama 2.050 tl çıkmaktadır.

  Özet olarak ;

  2023 yılında emekli olursam : 1.600 tl emekli maaşı

  2018 yılında sgk emekli olursam : 2.460 tl

  2018 yılında bağkur emeklisi olursam : 2.050 tl

  nevzat bey işte yukardaki hesaplar benim gözümü korkutmakta ve malülen emekliği düşünmekteyim.

  Birde şöyle bir durum var

  2018 yılında emekli olduğumda

  2023 yılına kadar ortalama % 7 oranında alacağım zamlarla maaş farkı çok daha açılacaktır.

  2018 yılında sgk’lı olarak emekli olduğumda 2023 yılına kadar maaşım 3.450 tl olacak.

  2018 yılında bağkurlu emeklisi olduğumda ise 2.875 tl olacak.

  Yardımcı olursanız çok memnun olurum.

  Konuyu çok uzattım.

  Hakkınızı helal edin .

  İlginiz için çok teşekkür ederim..

  • Ahmet bey merhaba, evet gercekten çok uzun içice birçok soru sormuşsunuz kısaca özetlediğimde iki sorunun cevabı aslında çoğunu karşılıyor
   onlarıda şöyle özetleyebiliriz
   Sigortalı çalışma başlangıcım stajyer girişim olan 2006 yılımı sayılıyor yoksa ilk sigorta girişi olan 2008 nisan ayımı.

   5510 Sayılı Kanunun 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 5510 Sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmış olup, bunlar 5510 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılmışlardır.,
   Kanundaki yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere hem 3308 sayılı kanuna göre çırak ve stajyerlik yapanlar hem de 2547 sayılı kanuna göre çalışanlar hakkında kısa vadeli sigorta hükümleri uygulanmakta ve bu kişiler adına uzun vadeli sigorta primi yani emeklilik primi yatırılmamaktadır.Dolayısıyla stajyerlik ve çıraklıktaki sigorta başlangıcı emeklilik hesabında dikkate alınmamaktadır.
   Yani stajerlik süreniz malullüğe sayılmayacak diğer şartlara bakılacaktır
   10 yıl sgk+1800 gün prim +%60 mlaül raporu ile malulen emekli olabileceksiniz

   okuduğum bir yazıda başkur’lu olarak malülen emekli olanlar 4a kapsamında sigortalı olarak çalışabilir destek pirimi öderler denmişti.
   Normal şartlarda malülen emekli olanlar, malüllük aylıklarını alıp da yeniden çalışamazlar. Çalışırlarsa malullük aylıkları kesilir. Ancak, kanuni tabiriyle sakatlıktan emekliliğin malulen emeklilikle hiçbir ilgisi yoktur. Engelli olarak emekli olanlar, malulen emekli değil de normal emekli sayıldığından hem emekli aylığınızı alıp hem de bir işyerinde çalışabilirsiniz. Tabii çalıştığınız işyerinden alacağınız ücretten SGK`ya SGDP (Sosyal güvenlik destek primi) kesilmesi şartı var.

 125. Burak Can Yiğit

  Nevzat Bey öncelikle merhaba
  Burada yazmış olduğunuz değerli makaleleri sık sık takip etmekteyim. Yazmış olduğunuz iki farklı iş üzerinde ve sigortalanma makalelerinizi de okudum. Ancak biraz şahsi olarak detaylandırarak sizden bilgi almak istedim.
  Özel bir yükseköğretim öğrenci yurdunda müdür yardımcısı olarak sigoratalıyım.Devamlı burada bulunmam gerekmiyor hafta sonları veya haftada bir kaç gün kısa süreli uğramam yeterli oluyor. Ancak resmi sorumluluk olduğu için 30 gün üzerinden asgari ücret maaş ile yatırılan bir prim var. Başka özel bir firmada ise tam zamanlı olarak yine asgari ücretten çalışıyorum ve sigorta yaptırmak istiyorum. İş verenim tam zamanlı sigorta olamayacağını söylüyor.
  1)iş aktimde bunlara mani bir madde yokken İki tarafta da tam zamanlı sigorta yaptırabilir miyim?
  2)Asgari ücret vergi diliminden muaf tutulmasına rağmen çift gelir olduğu ve ücret geliri olduğu için beyanname vermeme gerek var mıdır? Yoksa ücret üzerinden yapılan kesintiler dışında başka bir vergi ödememe gerek yok mu?
  3) İşveren Agi’yi(asgari geçim indirimini) maaş içerisinde olduğunu idda edip ödememezlik yapabilir mi?
  İlgilinize şimdiden teşekkür ederim.

  • Burak bey merhaba,
   birden fazla işyerinde sigortalı çalışmanızda bir sakınca yok fakat sigorta olarak sadece 30 günlük en yüksek ödenen prim esas alınacaktır
   fakat ikinci ücretiniz bazı sınırlar dahilinde beyana tabi olacaktır
   Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden,
   birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi (Gelir Vergisi Kanununun
   103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşan ücretliler,
    Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı
   (istisna kapsamında olanlar hariç)

 126. Nevzat Bey Merhaba;
  2008 yılında Yönetici asistanı olarak çalışmaya başladığım A firması bir süre sonra isim değişikliği yaptı. ve B firması oldu. beni eski firma yani A firması üzerinden sigortalı göstermeye devam ettiler. 4 yıl sonra da sigorta dökümümde beni girdi çıktı yaptı olarak gösterdiler ve A firmasının da kapanışını verdiler. Firmanın isim değişikliği daha önce olmuştu. ama bana 4 yıl sonra Firma ismi değişti yeni sözleşme imzalaman gerekiyor diyerek yeni sözleşmeyi imzalattılar. bu durumda 4 yıllık tazminatım yanmış oluyor mu? Bu arada sigortam A firmasında devam ederken ben zaten B firmasında çalışmaya devam ediyordum. Mail adreslerimiz değişti tabi. Firmalarla yazışmalar filan hep B firması üzerinden yapılıyordu. Bu durumu mahkemeye taşıyıp sigortam A firmasından ödenirken ben zaten B firmasında çalışmaya devam ediyordum diyerek bunlarda o dönemdeki mailler desem. Tazminatımı alma şansım nedir?

  • Merhaba,
   yazdıklarınızdan değişenin firma değil sadece ünvan olduğunu anlıyorum. Ünvan değişikliği sözleşmenin değişmesini gerektiren bir husus değildir fakat ünvan değil fiili şirket değişti ise bu durumda sözleşme yenilemek gerekir işcinin özlük haklarınıda ya yeni şirkete devretmek veya ödemek gerekir. size önerim bahsettiğiniz hususların belgeleri ile bir iş hukuku avukatı ile görüşüp belgelerinizi inceleterek bir davranış modeli belirlemenizdir

 127. Mrb öncelikle sabrınız ve yardımınız için çok teşekkür ederim ben3.5 yıldır çalışmaktayken bölge müdürü tarafından işden cıkartıldım ve istifa imzalamaya zorlandım işyerinde ortalama 12 saat calışıyorum mağaza müdürüyüm bankaya asgari ücret yatıyo fakat ortalama 3500 TL para alıyorum kalanı elden veriliyor yıllık iznim falanda duruyor kullansmadım sonra kulkanırsın dediler ayrıca 2014 yılında iki ay sigprtamı yatırmamışlar çıkış göstermişler bu arada işe giriş ağustos 2013 şimdi tazminatını vermiyorlar noterfen protesto çektim ama çıkış da yapmıyolar ne yapmam gwrekiyo

 128. Mrb öncelikle sabrınız ve yardımınız için çok teşekkür ederim ben3.5 yıldır çalışmaktayken bölge müdürü tarafından işden cıkartıldım ve istifa imzalamaya zorlandım ama imzalamadım işten cıkalı bir hafta oldu ama halen çalışıyo gösteriyorlar beni inşaatına nakil olarak göstermişler işyerinde ortalama 12 saat calışıyorum mağaza müdürüyüm bankaya asgari ücret yatıyo fakat ortalama 3500 TL para alıyorum primim le beraber kalanı elden veriliyor yıllık iznim falanda duruyor kullansmadım sonra kulkanırsın dediler ayrıca 2014 yılında iki ay sigprtamı yatırmamışlar çıkış giriş göstermişler noterfen protesto çektim ama halen bi cevap vermediler ne yapmsm gerekiyordu şimdi haklarını alabilirmiyim lütfen yardım edin

 129. merhaba hocam benim kuşadasında 2 tane yanyana olan otelim var bunlar için turizm teşvik veya destek kredisi başvurusunu yapmak istiyorum ve bunlardan yararlana bilirmiyim 2 ci oteli daha yeni aşdım ne yapmaylım bir yol gösteririrmisiniz?

  • Murat bey merhaba,
   Antalya bölgesi Turizim teşvik belgesi kapsamında 3 yıldız ve üzeri oteller desteklenmektedir ancak Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında “3 yıldız ve üzeri” şartı aranmaz. Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları. Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır.

 130. Merhaba
  Bir ambulans firmasında sağlık personeli olarak görev yapmaktayımçıkarılma aşamasında olduğum şirkette 6 ay çalıştım.Nöbet tuttuğum görev yerinde Ambulans sürücüsü tarafından tacize uğradım bunu bildirmeme rağmen herhangi bit işlem yapılmadı,nöbetlerimde değiştirilmedi.Müdürümüz o personelin öyle yapmayacağını düşünüyorum diyerek konuyu geçiştirdi.Daha sonrasında nöbet tutmakta olduğum revire ailem şehir dışında olduğu için bir akrabam ziyaretime geldi.Bunun hakkında tutanak tutulmuş ve beni işten çıkarıcaklarını söylediler.Bu konuşma 10.01.2017 tarihinde gerçekleşti 16.01.2017 tarihinde aavunmam alındı fakat hakkım olan 14 günlük ihbar sürem verilmedi.Patronumla görüştüğümde kabahatinden dolayı ben istesem o ihbar süresinide vermem sana tarzında bi açıklamada bulundu.İhbar sürem verilmediği için ihbar tazminatı isteme hakkım varmı? Saygılar.

  • Elif hanım işveren haklı fesih şeklinde çıkışınız yaptı ise ihbar tazminatınızı almazsınız fakat çıkışınız istifa veya işveren çıkışı ise ihbar hakkınız vardır

 131. Nevzat Bey merhabalar ,

  Özel bir şirkette Bilgi İşlem departmanında çalışıyorum aralık ayında iş güvenliği sınavını geçerek C sınıfı iş güvenlik uzmanı olmaya hak kazandım.Şuan çalıştığım şirketteki iş sözleşmemde 2. bir iş yerinde çalışmayacağıma dair madde bulunmakta aylık 270 saati doldurmamak şartıyla 2. bir iş olarak is güvenlik uzmanlığı yapmak istiyorum.
  Yasal dayanaklara göre aşağıdaki gibi bir ibare mevcut.

  İşçinin başka işte çalışmasının sözleşme hükümleri ile yasaklanabileceği veya sınırlanabileceği ileri sürülse de, böyle bir hüküm Medeni Kanunun 23. maddesi (“Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak sınırlayamaz”) uyarınca işçinin sahip olduğu kişilik haklarına aykırılık teşkil edeceği gerekçesiyle mahkemede geçersiz sayılacaktır.

  aynı zamanda işçinin aynı anda ikinci bir işte çalışmasının işveren tarafından fesih sebebi sayılacağına dair şöyle bir ibare de mevcut.

  -İşçinin ikinci bir işte çalışmayacağına dair yazılı bir muvafakati varsa,İşçinin başka işte çalıştığı SGK kayıtlarından ispatlanabilir.

  Bu durumda 2. bir işte asıl iş yerimin haberi olmadan çalışmam haklı fesih sebebi doğurur mu iş mahkemesine gitsem yukarıda belirttiğim medeni kanunun 23. maddesine göre haklı sayılır mıyım .

  Değerli yanıtlarınız için çok teşekkür ederim saygılarımla.

  • Recep bey merhaba,
   iş sözleşmesinde ikinci işte çalışamaz ibaresi var ise siz bu sözleşmeyi imzaladı iseniz bu bağlayıcıdır işveren izni olmadan çalışmanız sözleşme şartlarına uymamayı gerektir bu fesih sebebidir ayrıca işveren ikinci işte çalışma sonucu performans düşüklüğü gerekcesinide sunabilir benim önerim çalıştığınız işletmeden izin alarak (yazılı) bu işi yapın

 132. Merhabalar,

  1.5 yıldır özel okulda öğretmen olarak çalışmaktayım. Geçen seneden beri maaşlarımız düzensiz olarak yatmakta hatta son 3 ayda sadece 1 maaş yatmış bulunmaktadır. 2.dönem için başka bir okulla anlaşmam halinde sözleşmemi haklı nedenle fesih edebilir miyim ve içeride kalan maaşlarımı alabilir miyim yardımlarınızı rica ediyorum. Sözleşmelerimiz 1 yıllık düzenlenmekte ve 01.09.2017 itibariyle son bulmaktadır. Ayrıca kurum sene başında eğitim öğretime hazırlık ödeneği vermiyor ve maaşın bir kısmını elden alıyoruz primleri düşük gösteriyorlar. Şimdiden teşekkür ederim.

 133. Merhaba 2buçuk ay çalıştığım işyerimde sigortasız çalıştırıldığım için yeni bir iş bulup ayımı doldurup çıkma kararı aldım ve bu kararı iş verene bildirmem üzerine “çıkcaksan şimdi çık” cevabını aldım ve işten ayrıldım . Sigortasız çalıştırıldığım için şikayette bulunmak istiyorum ve ödenmeyen paramı almak istiyorum. Bunun için sgk ya şikayette bulunmam yeterli olurmu?

  • Merhaba Gizem hanım sigortasız çalıştığınızı ispatlayan belge veya şahidiniz var ise sgk ya yapacağınız şikayet mutlaka değerlendirilecektir

 134. Nevzat Bey merhaba,

  Şirketimizde çalışan kişilerin özel üniversitede yüksek lisans yapması için destek sağlamak istiyoruz. Özel üniversiteye çalışanımızın öğrenim görmesi için ücret ödeyebilir miyiz ve bu ücreti gider gösterebilir miyiz?

  Yanıtınız için teşekkür ederim.

  • Merhaba Ali bey,
   Gelir Vergisi Kanunumuzda bu konuda yer alan düzenlemelere göre, verilen bursların gider olarak değerlendirilmesi için öncelikle bursun işle ilgili olması yani burs alan öğrencinin bursun bitiminde ilgili işletmede görev alması gerektiği yönündedir.
   Şirketler ve şahıslar adına Türkiye’de veya yabancı ülkelerde okutulan veya staj gören öğrencilere yeme, içme, konaklama ve eğitim masraflarını karşılamak üzere verilen burslar; bazı koşulların varlığı halinde gelir ve kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınabilmektedir. Belirlenen koşulları taşımayan eğitim ve öğrenim burslarının masraf yazılması mümkün değildir.
   Gelir Vergisi Kanunumuzda bu konuda yer alan düzenlemelere göre, verilen bursların gider olarak değerlendirilmesi için öncelikle bursun işle ilgili olması yani burs alan öğrencinin bursun bitiminde ilgili işletmede görev alması gerektiği yönündedir.
   Kurumlar Vergisi Kanunumuzda ise mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı, belirtilerek bir açıklama yapılmıştır. Konu ile ilgili yayımlanan 128 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde konu şöyle açıklanmıştır; “Hizmet erbabına evvelce yapılan veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.”

 135. Alper Kırlangıç

  Merhaba Nevzat Bey,
  Öncelikle ilginiz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Yaklaşık 4.5 yıldır çalıştığım mağazalar zincirinin bir şubesinde net maaş ile çalışırken şirket brüt maaşa geçmek istediğini ve bizden ilerleyen günlerde imza alacaklarını dile getirdiler (tahminimce yeni sözleşme yapılacak). Araştırmalarıma göre brüt ücret ile maaş alan işçiler, gelir vergisi matrahının yıl sonuna doğru artması nedeniyle maaşlarında düşüş yaşamaktalarmış. Ben ne ücretimin düşmesini istiyorum ne de işten çıkmak istiyorum. Ne yapacağımı, nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum, nasıl bir yol izlemeliyim lütfen bana yardımcı olun Nevzat Bey.Saygılarımla.

  • Alper bey merhaba,
   İş sözleşmeniz de sizinle netten anlaşmışlar ve sonradan bunu brüte çevirecekler ise bu durumu size yazılı olarak bildirmek zorundalar. İşverenin size yapacağı yazılı bildirimi 6 gün içinde yazılı olarak kabul etmemişseniz

   İşveren maaş kaybına uğramamanız için zam yapıp yapmamak konusunda serbesttir ama işçi ücretini düşürecekse bunu işçinin rızasını almadan yapamaz. Sizin ne yazılı ne sözlü rızanızı almadan ücretinizi düşürüyorsa 4857 24-II-e maddesine göre haklarınız oluşur.

 136. Nevzat Hocam iyi günler…

  1 mayıs 2012 yılında bir fabrikada operatör olarak işe başladım 1 ağustos 2016 tarihinde ise aynı fabrikada bölüm değiştirerek Elektik ve Enstrüman Bakım Teknisyeni oldum ve bu güne kadarda aynı pozisyonda sürekli gündüz ve hafta içi çalışıyorum. Fakat işveren bu bölümde ”On call” dediğimiz nöbet sistemini uyguluyor. Bu sistem o bölümde çalışan sayısı kadar sırayla tarafıma nöbet düşüyor. yani benimle beraber 5 kişi çalışıyorsa 5 günde 1 nöbet geliyor. Bu durum pozisyon değiştirdikten sonra tarafıma yazılı olarak bildirilerek imza ile onaylamam istendi. Hatta onaylamaz isek işten çıkarılacağım bile söylendi. Bende işimi kaybetmemek uğruna baskı altında bu bildiriyi imzaladım. Benim gibi aynı durumda olan 4 arkadaşım var.

  Size sorum şu;
  ‘TEK TARAFLI OLARAK İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN UYGULAMALAR İŞÇİNİN RIZASI YOKSA İŞÇİYİ BAĞLAMAZ’ diyerek kıdem tazminatımı isteyerek işten çıkışımı isteyebilir miyim? Ayrıca iş kanununda ”On call” dediğimiz bu sistemin yeri var mıdır ve yasal mıdır?

  Saygılar…

  • Mehmet bey merhaba,
   işverence tek taraflı uygulamadan bahsedilemez değişiklik ve nöbet durumunu yazılı kabul ettiğinizi yazmışsınız bu sizi bağlar fakat bunu istem dışı yaptığınızı belirtiyorsanız bunu ispatlamanız gerekecek ve bu dava konusu olacaktır

 137. Nevzat Bey Merhaba;
  Bir anonim şirketin muhasebesini tutmaktayım firma iflas erteleme başvurusu yaptı bu sıkıntılı zamanda vergi ve sgk borçlarını ödemedi. 6736 sayılı yasadan yararlanarak yapılandırdı ve ödemeye başladı 6736 sayılı yasaya girmeyen borçları için sgk taksitlendirdi ve onlarda ödüyor. Vergi dairesi taksitlendirmeyi kabul etmedi. firmanın ihraç kaydı ile satışlarından dolayı KDV iade alacağı vardı bu alacaklarını 6736 sayılı yasaya girmeyen borçlarına mahsup yazdı. En son 30.11.2016 tarihli mahsup dilekçeleri var. Ancak vergi dairesinin ilgili servisi (Tarama servisi) henüz işlemlerini bitirmedi ve düzeltme fişini yapmadı. Doğan güncel stopaj ve diğer vergi borçları ödeniyor. Ancak vergi dairesi 23.12.2016 veya 27.12.2016 tarihinde e-haciz göndermiş. toplam vergi borcuma ve cezasına karşılık yazdığım mahsup dilekçem ve teciller düşüldüğünde 11.000 tl civarı borcum kalıyor Bu parayı Emanete yatırayım E-haczi Kaldırın diyoruz kabul etmiyorlar. Vergi dairesi tecilli ve mahsup talepli toplam borcuma e-haciz koymuş ve mahsuplar tecil kdv yi kesinleşmeden kabul etmiyor ve e haczi kaldırmıyorlar ne yapabilirim lütfen yardımcı olur musunuz.

  • Davut bey merhaba,
   Cuma günü resmi gazetede yayınlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bozulan yapılandırmalara erteme ve af imkanı geldi vergi dairesi teminat alarak e haczi kaldırabilir. vebiliyorsanız teminat verip haczi kaldırtın

 138. NEVZAT bey merhaba, 4 yıl önce emekli oldum. çalışmaya devam ediyorum SGK katılım payını ve kadromu yapmadılar, ve beraberinde yaptığım iş haricinde idare işleri, satın alma, şoförlük gibi işleride yapmaktayım 4 yıldır da hiç maaşıma zam yapmadılar ayrılırsam veya işime son verilirse tazminat alabilirmiyim. SAYGILAR

  • İrfan bey merhaba,
   emeklilik sonrası çalışmanızda sigortanızın yapılmadığını anlıyorum sigortasız çalıştırmak iş kanunu açısından suçtur.Bunu ispatlamanız halinde işveren sgk teftişinde bunun tespiti halinde sigortasız çalıştırdığı dönemler için beyan vermek ve ceza ödemek zorunda kalır sizde işci payı kesintilerinizi talep edebilirsiniz ayrıca sigortasız çalıştırmak haklı fesih sebebidir bu durumda kıdem hakkınızda doğar
   ama önemli olan
   1- sigortasız çalıştığınızı ispatlamalısınız
   2-sgk teftişinde bu durum tespit edilmeli

 139. Merhaba Nevzat Bey
  Benim adima icrada bir dosya var. Bir bankaya adima yuklu bir odeme yapilacak.Paranin yattigi gun ayni aninda hesaba para yatar yatmaz hemen cekilse bu paraya aninda el koyulma durumu varmi ? Yani elektronik bir sistem bu paraya aninda el koyabilir mi? Paranin bu icrasi olan kisinin hesabina yatmasi gerekiyor Ve ya alternatif olarak ne onerebiirsiniz.Bu konuda yardimci olursaniz cok sevinirim.

  Ilginiz icin tesekkur ederim

 140. Nevzat Bey iyi günler;
  Ben bir haber sitesinde 6 yılı aşkın süredir gece editörlüğü yapmaktayım. Akşam saat 18:00’de işe başlayıp sabah 07:00’da mesaimi bitiriyorum.
  Bir hafta 5 gün bir hafta 2 gün çalışıyorum, tatile çıkacağım zamanlarda ise aralıksız 1 hafta çalışıyorum. 6 yıl boyunca hiç yıllık izin kullanmadım. Haftalık izinlerimle tatile çıktım.
  Benim sorum şu, aylık olarak dinlenme molasını düşersek 168 saat çalışıyorum ve denkleştirme yapıyorlar. Fakat öğrendiğim kadarıyla denkleştirme 4 ayı geçemiyor. Benim aylık olarak çok fazla mesai aşımım olmasa da haftada 5 gün çalıştığım zamanlarda mola hariç 60 saat mesai yapmış oluyorum. Günlük olarak da 11 saati geçiyor çalışmalarım. Ve resmi tatillerde eğer izin günüme denk gelmiyorsa o gün çalışıyorum bunun karşılığında mesai ücreti almıyorum.
  İşe girerken ‘270 saat mesai ücretin içindedir’ maddesini imzalayıp imzalamadığımı hatırlamıyorum ama gece çalıştığım ve çok uzun mesai sürem olduğu için bu madde geçerliliğini yitiriyor mu?
  Bu şartlar altında işten ayrılmadan mesai ücretimi talep etsem ve mahkemeye başvursam eğer ödemezlerse de istifa etsem haklı sebepten dolayı tazminat alma hakkım var mı?
  Ayrıca yıllık izin ücretlerini işten ayrılırken basın iş kanuna göre çarpı 2 katı olarak alabilir miyim?
  İşe giriş çıkışlarım kartlı sistem olduğu için tespit edilebilir ve çok sayıda şahit de gösterebilirim.
  Teşekkürler…

  • Metin bey merhaba,
   çalışma şartları iş kanunun tanımladığı süreç dışında oluştu ise oluşan haklarınızı talep edebilirsiniz
   Telafi Çalışması Yapılabilecek Haller
   4857 sayılı İş Kanunu md. 64’e göre telafi çalışması yaptırılabilecek durumlar üç başlık altında toplanabilir:
   a. Zorunlu nedenlerle işin durması,
   b. Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması, tamamen tatil edilmesi,
   c. İşçinin talebi ile kendisine izin verilmesi halleridir.
   Telafi çalışması yaptırılabilecek bu üç durum ana hatları ile ele alınacaktır. Buna göre;
   anlattıklarınızdan sizin bu üç şarta uymadan telafi çalışmasına tabi tutulduğunuz görülüyor ayrıca yıllık izin kanuni haktır kullandırılmaması yasal değildir
   benim size önerim iş hukuku alanında çalışan bir avukatla temasa geçip
   iş sözleşmenizi
   işe girişi çıkış zaman kartlarınızı ve diğer belgelerinizi inceletip bu duruma görede bir yol haritası çizmenizdir

 141. Merhaba Nevzat Bey,

  Ticari faliyette bulunmak için şahış şirketi veya limited şirket kurmak istiyorum. Türkiye’de yabancılar üzerine kurulu şirketlerin Türk vatandaşları adına kurulu şirketlere göre vergi vs konularda avantajı varmıdır? Eşim yabancı ve aile ikamet izni ile Türkiye’de bulunmakta. Kaydadeğer avantajlar mevcut ise şirketi eşimin adına kurmayı düşünebilirim. Bu konuda bilgi verebilirmisiniz lütfen.

  • Ümit bey merhaba,
   Türkiyede ticaret için bir yabancı veya Türk vatandaşının mükellefiyeti açısından ciddi bir fark yoktur

 142. Nevzat bey merhaba
  ben kurumsal bir mobilya firmasında 1 yılı mağaza müdürlüğü olmak üzere yaklaşık 3 yıldır satış departmanında çalışmaktayım.Firma bize her ay satış kotası vermekte yaptığımız takdirdede karşılığında prim alıyoruz. İşimiz mobilya satışı olduğu içinde kış aylarında kotaları herzaman yapamıyoruz genelde yaz aylarında iş oluyor. Buraya kadar herşey normal ama mağaza müdürlüğünden alınıp başka bir şubeye verildikten sonra kota geçemediğim gerekçesiyle performans düşüklüğü gerekçesiyle bana ihtar gönderdiler bende yazılı savunmamı yaptım ardından 6 ay arka arkaya kotalarımı geçtim devamında kasım 2016da yıllık izne çıktım kotamı geçemedim aralık dada kış zamanı olduğu için yine kotamı geçemedim çalıştığım şubedeki diğer personellerde geçemedi ama bana tekrar kasım ve aralık aylarında kotamı geçemediğim için performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek tekrar ihtar gönderildi bende yine savunmamı yazıp yolladım. Bu durumu. Bölge yöneticimize sorduğumda prosedür olduğuna dair konuşmalarla geçiştiriliyor ama bana öyle gelmedi tabikide.Sonuç olarak merak ettiğim 1 1.5 yıl önce hiç yapılmayan bu ihtarların satış anlamında en küçük düşüklükte hemen yapılmasının amacı ve hükmü nedir. Firmadaki çalışma yılım arttığı için kıdem tazminatsız işten çıkarmayımı kolluyorlar ? Bu durum beni gerçekten rahatsız ediyor sonuçta ben üzerime düşen görevleri yerine getiriyorum. Firmamı en iyi şekilde temsil edip sattığım ürünü en iyi şekilde müşterilere tanıtıyorum. Ama sonuçta her zaman istenilen ciro yapılcak diyede birşey yok. Bu konuda bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

 143. Merhabalar ben 657 ye tabi devlet memuruyum. Hocam hiyp siteleri diye gecen siteler var. Bu sitelere para yatiriliyo gunluk kazancla bize odeme yapiyo. Payeer hesabina aktariyorm paypal gibi bi hesap yani. Gunluk 80 lira aylik 2400 gbi kazanc elde edecegim. Ben memur oldgm icin bu isi yapmam sorun teskil eder mi maliyeye takilir miyim takilirsam kac para cezalar olur. Hergun mu cekmeliyim parayi tek sefer olarak mi. Utopya yada cilginciftlik gibi siteler turk siteleri hatta bi sitenin vergi dairesinde sanirim burosu varmis. O sitelerde parayla sanal inek yada meyve alip saat basi fln topluyosunuz sonra zamanla daha cok bitki alip uretimi genisletysnz sonra gunluk o sut puanini yada meyve puanini paraya cevirip gerck para olarak aktariyosunuz. Cevabiniz icin tesekkurler turkuyede sayili insalardansiniz Allah islerinizi rast getirsin

  • Ali bey merhaba,
   sorunuza iki açıdan bakmak lazım,
   657 sayılı devlet memurları kanununa göre yaptığınız iş gelir getiren iş olduğu için yasak tespiti halinde bu kurumunuzla sorun yaşamanıza sebep olabilir
   ikinci boyutu vergi boyutu; süreklilik arz eden ticari gelirler beyana tabidir öncelikle vergi mükellefi olmanızı gerektirir elektronik ticaretin kontrolü noktasında bu paralar tespit edilirse vergi idaresi sizi resen mükellef yapar bu durumdada verilmeyen beyanlar,ödenmeyen vergi gibi bir sürü sorumlulukla karşı karşıya kalırsınız

 144. Merhaba Nevzat Bey,

  1.4.1996 tarihinden beri yazılı olmayan, karşılıklı güvene dayalı anlaşma gereği aylık NET maaş karşılığı çalışmaktayım. Ekonomik şartlar gereği şirket 2017 yılında net maaştan bürüt maaşa geçmek istiyor (daha ocak maaşlarımızı almadık). Bu durum haklı fesih sebebi midir?

  • Merhaba,
   İşe alınırken işverenle yazılı veya sözlü iş sözleşmesi yapmışsınızdır. Orada ücret konusunda size ödenecek rakam net üzerinden mi yoksa brüt üzerinden mi belirlendi? Eğer dediğiniz gibi net üzerinden anlaşıp işveren onu brüte çevirip sizi zarara uğratıyorsa kanımca bu sözleşmede esaslı değişiklik yapma konusuna girer. Böyle bir değişikliği sizin 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul etmemeniz durumunda işvereniniz başlangıçta anlaşılan şartları değiştiremez. Yine de değiştirir ve sizinle uzlaşma yoluna gitmezse ücret ve tazminat haklarınız saklı kalmak üzere haklı nedenlerle işyerinden ayrılabilirsiniz.Ama böyle bir durum ile karşılaşırsanız hizmet akdinizi fesih etmeden bir hukukcu ile görüşmeniz öneririm

 145. Nevzat bey merhaba,

  9 senedir Dubai’de faaliyet gösteren bir inşaat firmamız var. Şirketin tamamı kardeşimin üzerine.(6 ay önce babamdan kendisinin üzerine devir yaptık.) Dubai’de devam ettirdiğimiz işlerimizin yanı sıra iş makinalarımızın bir kısmını getirip Türkiye’de de çalışmak istiyoruz ve burada bir şube açmayı planlıyoruz. Ana fşrma sahibi TC vatandaşı olduğundan bizim şube açmamızda herhangi bir engel bulunuyor mu? Eğer açabiliyorsak, şubenin temsile yetkili olan kişisi yine kardeşim olabilir mi yoksa bir başkasının olması mı gerekiyor? (Temsile yetkili olan kişinin inşaat mühendisi, işletme mezunu vs. özel bir sıfatı olması gerekir mi?)

  Teşekkürler..

  • cihan bey merhaba,
   Dubaide Tüzel kişilik olarak kurulan şirketin Türkiyede şubesinin açılması mümkündür Şubenin temsile yetkilisinin Türk olması sorun olmaz Şubede kullanılacak makina ve aksam Türkiyede iş almanız halinde geçici kabul rejimine göre getirilip yasada tanımlanan sürelerde burda kullanılabilir

 146. Merhabalar benim kızım 19 yaşında isitme ve zihinsel engel raporu var isitme %49 zihinsel %50 toplam %74 kurul raporu var ben hemşire olarak çalışmaktayım acaba erken emeklilik ve vergi indiriminden yararlanabilirmiyim?

 147. hayırlı akşamlar ben yüzde 59.9 dan malülen emekliyim şimdide ak ciyer kanseri oldum kemoterapi alıyorum raporumu yenileyip eşimin bana bakması ve bakım parası almak istiyorum emekli olunduğum için yeni rapor emekli maşımda sıkıntı çıkarmı teşekkürler

  • Merhaba Derviş bey,
   öncelikle Allahtan acil şifalar vermesini diliyorum engellilik durumunuzu tespiti için alacağınız yeni raporla durumunuzun tekrar değerlendirilmesini talep edebilirsiniz

 148. Merhaba Nevzat Bey,

  Devlet üniversitesinde araştırma görevlisiyim. Üç sorum var, bunların kanuna uygunluğunu araştırıyorum ancak fakülte sekreterinden dahi doyurucu bir bilgi alamadım.

  1. Piyasaya yönelik bir elektronik kitabı AppStore ve Google Play Market’de ücretli olarak yayınlayacağım. Dolayısıyla Google ve Apple’dan ödeme alacağım. Bu alacağım ödemeleri SGK’ya bildirdiğim takdirde herhangi bir sıkıntı var mı? Çünkü bildiğim kadarıyla devlet memurlarının ek iş yapmasına yönelik kısıtlar var.

  2. Mevzubahis kitabı kendim bin adet bastırıp, web sitemden satmayı düşünüyorum. Faturası bir arkadaşımın şahıs firması üzerinden kesilecek.

  3. Youtube’da ders videoları hazırlayıp reklam modeli ile para kazanmayı düşünüyorum. Burada kendi adımı kullanırsam ve para kazandığım takdirde kanuna aykırı bir durum oluşuyor mu?

  Aslında sorularımın özeti şu: bir araştırma görevlisi kendi adını kullanarak ürettiği ürünlerden internet ortamında para kazanırsa sıkıntı olabilir mi?

  Yardımınız için teşekkürler.

  • Merhaba Ahmet bey,
   Sorularınızın cevaplarını ayrı ayrı aşağıda vereceğim
   1- Devlet Personel Başkanlığı’nın 29/03/2010 tarihli ve B.02.1.DPB.0.12.-647.02-5574 sayılı görüşünde de “…Devlet memuru olarak görev yapan personelin dergide “bir hizmet akdine bağlı olarak” köşe yazarlığı yapamayacağı ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Basına bilgi veya demeç verme” başlıklı 15 inci maddesine aykırılık teşkil edecek nitelikte bilgi açıklamamak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser çıkarabilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.
   2-1. Soruda telif hakkına izin verilen devlet memurunun kendisinin internet vs üzerinden kendisinin satış yapması telif olmaktan çıkar ticari faaliyete girer fakat basılan kitabı vergi mükellefi birinin satması bu kapsamda değildir
   3-Memurların ticaret ve kazanç getirici bir işte çalışabilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28’inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; memurlar, Türk Ticaret Kanunu’na göre (tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, Memurların internet sitesinden reklam türünde gelir elde etmelerinin, Devlet Memurları Kanunu’nun 28’inci maddesinde yer alan yasak kapsamında olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca; memurların mesai saatleri içinde internet sitesini yürütmesinin çalıştığı kurum tarafından tespit edilmesi durumunda disiplin cezası ile karşı karşıya kalabileceklerini de belirtmek istiyorum
   https://www.nevzaterdag.com/google-adsense-reklam-gelirlerine-vergisel-bakis/

 149. Merhabalar Nevzat bey;
  Ben 657 hemşire olarak görev yapmaktayım çocuğum %50 zihinsel %45isitme %4görme toplam %76 sağlık kurul raporu var ancak ağır engelli değil kendi işini kendisi yapıyor çalışan anne olarak müracaatta bulunsam 2008 yilinda çıkan erken emeklilik yasasindan bende yararlanabilirmiyim

  • Merhaba Çiğdem hanım,
   yasada “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” denilmektedir.

 150. sayın nevzat bey Ülkenin en büyük firmalarında görev yapan olarak görev yaptığım A firması aynı isim ile çalışanlarını her haklarının kendinde olduğunu söylerek B firmasına çalışmaya mecbur bırakıyor çalışma şartları saat ulaşım olarak benim önceki çalışma şeklime uymuyor ve bu değişikliği bize yazılı olarak bildirmiyorlar bu şartlarda çalışmak istemiyorum fakat kanunen hangi haklara sahibim işe gitmezsem nolur geçici bi süre için sözleşme imzaladan çalışırsam nolur bir sürü soru işaretleri işyeri gerekli açıklamaları hiç yapmıyorlar bi kumapasın içinde olduğumuzu düşünüyorum malum işçi için kimse bişey düşünmez kendi çıkarları gözetir bu şartlarda tazmınatlarımı alarak işten ayrılmak istiyorum nasıl bir yol izleye bilirim çok acil yanıtlarsanız sevinirim teşekkürler

  • Merhaba Ayşegül hanım,
   işyerinin devri işyerinin tamamının veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmelerine bağlı bütün hak ve borçların hukuki bir işleme dayalı olarak, iş sözleşmesinin tarafı olan işverenden başka bir işverene geçmesi ve işyerinin bu ikinci işverenin yönetiminde faaliyetini sürdürmesi olarak tanımlanabilir
   Şirket devirlerinde işçinin onayı gerekiyor mu?
   İşçinin onay vermesi Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen bir düzenlemedir.Şirket devirlerinde işçinin devre onay vermesi gerekiyor. Onay vermediği zaman bildirim süresi sonunda işyerinden işçi ayrılabilir.
   Şirket devrinde devre onay vermeyen işçi tazminat alabilir mi?
   Şirket devrinde işçi şirket devrine onay vermeyerek işten ayrılırsa tazminat alamaz. İşçi onay vermemekle işten kendi isteği ile çıkmış oluyor. Burada işverenin iş sözleşmesini sona erdirme ile ilgili bir iradesi bulunmuyor.
   İşyeri devredilen işçi iş sözleşmesini fesh edebilir mi?
   Devredilen işyerinde çalışan işçiler, işyerini devralan işverenin sevk ve idaresinde çalışmaya devam ederler. İşyerinin devri işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Dolayısı ile işçiler biz iş sözleşmesini eski işverenle yaptık yeni işverenle sözleşme yapmadığımız için iş sözleşmemizi fesh ediyoruz diyemezler. İşçilerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.

 151. Merhabalar Nevzat Bey,
  Yabancı bir şirketin Türkiye’deki şubesinde çalışıyorum. Bu şirketin Türkiye’deki şubesinin kapatılması durumunda tazminat hakkımız bulunuyor mu ? Şirketin ana bayisi Amerika’da. Ama sadece Türkiye’deki şube kapatılacak. Bu durumda ne haklarımız bulunuyor acaba ? Şimdiden teşekkürler ve iyi akşamlar..

  • Ahmet bey merhaba,
   Sorunuza benzer bir hususta yargıtay 7.Hukuk Dairesinin kararı var kararda bu husus şöyle tanımlanmış; Taraflar arasında fesih tarihi itibariyle işverence otuz veya daha fazla işçi çalıştırılıp 1 çalıştırılmadığı ve dolayısıyla davacının iş güvencesi kapsamında kalıp kalmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesidir.

   Uluslararası çalışan ve birçok ülkede işyeri açan bir kuruluşun açtığı işyerini bulunduğu ülke mevzuatına göre kurması ve bu şubenin ayrı bir tüzel kişilik alması, aynı iş kolunda birçok işyeri olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle uluslararası çalışan ve Türkiye’de şubesi ya da acentesi bulunan şirketler bakımından Türkiye’deki işyerinde çalışan işçi sayısının az olduğu gerekçesi ile o işyerlerinde çalışan işçilerin iş güvencesinden yoksun bırakılması yasanın gerekçesine ve ölçülülük ilkesine uygun olmayacaktır. İŞ kanunda tanımlanan tüm haklarınızı kullanabilirsiniz

 152. Yurtdışında birşirkete 18 ay sürecek bir danışmanlık hizmeti sunmam sözkonusu, ödemeler üçer aylık dönemlerde olacak. Geçmiş yazılarınızdan tam yorum yapamadım. Yıllık gelir vergisi beyannamesi vermem yeterli midir (bu ücret kapsamında mıdır, yoksa serbest meslek mi). Yoksa muhasebeci tutup aylık defter, gecici vergi vs. olması gerekir mi?

  • Merhaba Haluk bey,
   iş merkezi yurt dışında bulunan firmaya verilen hizmetin
   * Müstakil bir organizasyon yapısı içinde yerine getirilmesi , (işyeri, telefon, internet ağı, bilgisayar),
   * Anılan firmanın başarıyla tamamlanan işler için tarafınıza ödeme yapması,
   * Şahsınız üzerinde doğrudan bir kontrol ve müeyyide uygulama imkânının bulunmaması
   Gibi unsurlar söz konusu ise, mesleki bilgi ve ihtisasa dayanan, şahsi mesainiz ile gerçekleştirdiğiniz söz konusu danışmanlık hizmetinin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilecektir. Bu şekilde elde edilen gelirinizin de serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
   Bunun tek istisnası yukarıda da bahsettiğim yurt dışındaki firma ile çifte vergilendirme anlaşması var ise bu anlaşma dâhilinde yurt dışındaki firma sizin sigortalarınızı da ödüyor ise o zaman Türkiye’de banka hesabınıza yatan para serbest meslek kazancı gibi olmayıp vergiden muaf olacaktır.
   Özetle Danışmanlık vereceğiniz ülkeyle çifte vergilendirme anlaşmasını inceleyin orada vergilendirilmiyorsa süreklilik arz eden geliriniz için mükellefiyete geçmeniz gerekeceği kanaatindeyim

 153. Nevzat bey merhabalar.
  Şirket olarak yaklaşık 2 milyon bir sermaye ile İstanbul’da özel okul (anaokulu+ilkokul+ortaokul) kurmak istiyoruz.
  Elimizde arsa yada bir bina henüz yok.
  Acaba kurmak istediğimiz bu özel okul için herhangi bir teşvik – hibe alabilir miyiz?

  • Merhaba Burak bey,
   istanbula nakti teşvik yok fakat teşvik belgesi kapsamında ayni teşviklerden faydalanabilirsiniz

 154. Merhabalar,

  Benim yazdığım kitapların yurtdışında satışına başlanılacak. Türkiye de satışı olmayacak. Bu gelirlerin vergisiyle ilgili bir sorum var. Gördüğüm kadarıyla, gelir vergi kanunu madde 18 e göre yazarlar vergiden muaf tutuluyor. Doğrumudur? Bir de buradan elde ettiğim gelirler ile ilgili defter tutma veya beyanname verme gibi zorunluluklarım varmı?

  Yardımınız için teşekkürler.

  Ahmet Koru

  • Merhaba Ahmet bey,
   5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren eser sahipleri ile bunların kanuni mirasçılarının, eserleri üzerindeki haklan ifade etmektedir.

   Kanunun birinci maddesinde eser; “sahibinin hususiyetini taşıyan ve aşağıdaki hükümler uyarınca ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulü” olarak ifade edilmiş olup, ikinci maddesinde de dil ve yazı ile anlatılan ilim ve edebiyat eserleri sayılmıştır.
   Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde de telif hakkı kazancı elde eden kişi ve bunların eserleri sayılmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamında telif hakkı kazançlarının vergiden istisna edilmiş ise de; aynı kanunun 94/2-a maddesi uyarınca gelir vergisi tevkifatına tabi olacağı belirtilmiş olup, tevkifat oranı ise Bakanlar Kurulunca ödeme yapılan tutarın % 10’u nispetinde olduğu kararlaştırılmıştır. Ayrıca tevkifat tutarının % 10 tutarında da fon kesintisi yapılması mecburidir.

   Telif kazancı elde eden serbest meslek erbabının devamlı faaliyeti halinde vergi dairesine bir dilekçe vererek Katma Değer Vergisi yönünden sorumluluk müessesesinden yararlanacağını bildirmesi gerekmektedir.
   Bu durumda KDV, ödemeyi yapan kurum veya kuruluş tarafından 2 nolu katma Değer Vergisi Beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir. 2 nolu KDV beyanname ile KDV ödemesinde bulunan kişi veya kurum ödediği KDV’ni kendi faaliyetine ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir.

 155. 2014 yılında alo 170’i arayıp yapılan ihbardan sonra mahkeme şuanki tarihte ses kayıtlarına ulaşabilirmi.Daha doğrusu 3 yılda ses kayıtlarımı silinmişmidir yoksa hala tutuluyomudur kesin bilgi aryıyorum yaardımcı olursanız sevinirim teşekkkürler.

 156. Nevzat bey merhaba

  22/04/1970 doğumluyum. 08/04/1992 den 24/09/1993 e kadar 4A sigortalı olarak çalıştım. o tarihten bugune kadarda 4C li olarak çalışıyorum. iş yerimin hesaplarına göre 2019 yılında emekli oluyorum. sgk sitesini hesabına göre 2018 yılında emekli oluyorum. alo 170 i arayıp sordum iş yerim sigorta başlangıcını 1992 yılından başlatması gerekmezmi diye 170 deki ilgili bu tarihi işyerinin belirleyebilecegini belirtti. bu durumun kesin bir kuralı yokmudur. ilk sigortalı olma tarihim sigortallık başlangıç tarihim olması gerekmezmi? Nevzat bey ne zaman emekli olabilirim? saygılarımla

 157. Nevzat bey

  çok teşekkür ediyorum.

  iyi çalışmalar

 158. Nevzat bey tekrar merhaba

  Yukarıdaki soruma ilave olarak bir şey öğrenmek istiyorum. 1996 yılında 90 gunluk ucretsiz doğum izni kullanmıştım bu yüzden 23/5/2002 tarihinde 3600 gunluk sureyi dolduramıyorum. 3600 gün dolmadığı için emekliliğim 1 yıl uzamış olabilirmi? toplamı 3520 gun yapıyor. bu 90 günlük süreyi doğum borçlanması yapabilirmiyim yaparsam 1996 yılına dahil olup 3600 gunu tamamlayıp emekliligimi 1 yıl öne çekebilirmiyim? doğum borçlanmasını minumum rakamdanmı yapmalıyım? saygılarımla

 159. Merhaba.
  Ben halihazırda çalışırken yeni bir iş için başka bir işyerine müracaatda bulundum.
  Yeni işyeri beni belirli bir zaman sonra is görüşmesi için cep telefonumdan aradı.
  Ben de belirtilen günde is görüşmesine gittim.
  Görüşme neticesinde işe alınacağım ve gerekli evrakları hazırlamam için bana liste verildi.
  Ben ilk önce eski çalıştığım yerden kidem tazminatli istifa ederek ayrıldım.
  Evraklarımı hazırlayıp işbaşı yapmam için yeni işyerine teslim ettim.
  Yeni işveren benim eğitimden geçip öylelikle işbaşı yapabileceğimi söyledi.
  Ancak daha sonra işveren benim işe alınmamın sözkonusu olmadığını söyledi.
  Bu durumda ne yapabilirim?

  • Merhaba Orkun bey ,
   yaptığınız bu görüşmelerden sonra işe alındığınızı ispatlayan iş sözleşmesi veya sgk başlangıç bildirgesi var ise hak iddia edebilirsiniz fakat bunu ispatlayan bir belge yok ise işe alındığınızı ispatlamadan açaçağınız davalarda çok şansınız olmayacağı kanaatindeyim

 160. Merhaba;

  Ben 13 yaşındayken 1994 yılında annem ve babam boşandı ve annemle kaldık, o tarihten sonra babamı hiç görmedik. 20 yaşımdayken 2002 tarihinde babam vefat etmiş fakat biz hiç görüşmediğimiz için vefat ettiğinden çok sonra haberimiz oldu. Mirası red falanda yapamadık bu yüzden herhangi bir mirasta almadık. Şimdi aracımı vizeye sokmak icin internet vergi dairesine girdim. Aracımın üzerinde Şirinyer vergi dairesi tarafından haciz konulmuş. Bu konuda ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz?

  • Murat bey merhaba,
   reddi miras yapmadı iseniz babanızın borcu veraseten size geçmiştir bu durumda hukuki olarak yapabilecekleriniz için bir avukat ile görüşmenizi öneririm

 161. Merhaba Nevzat bey.iyi çalışmalar. Ben 5 yıldır bankacılık sektöründe çalışmaktayım. Sektörde mobbing fazlasıyla var. Ve mesai alamamaktayım. Noterden ihtar çekeceğim. Haklarımı alabilir miyim? Yardımlarınızı rica ederim

  • Merhaba Hatice hanım ,
   Mobbing konusu iş hukukunda yeni bir kavram fakat yargıtayın bu konuda birçok kararıda mevcut sorunuzu mobbing unsurlarını ve iş sözleşmenizi inceleyerek cevaplamak gerekir fazla mesailerin ödenmemesi belgelendirilmesi halinde kanuni alacak olabilir bu durum içinde belgelerinizin incelenmesi gerekir önerim iki konu ile alakalı da bir iş hukuku avukatı ile görüşmeniz onun incelemeleri sonucunda ilerlemenizdir

 162. Nevzat Bey ben 1 yıl 4 aydır kurumsal bir markette çalışmaktayım .Fakat yıllık iznimin 15 günlük tamamı verilmedi. Yani 1 haftalık iznimi kullandım diğer 1 haftalık iznimi istediğim halde kullanmama izin verilmedi.Bunun için ne yapmam gerekiyor hangi yasal yollara basvurabilirim.

  • Merhaba Ayten hanım,
   Yıllık izin süresi, işçi ve işverenin anlaşması şartıyla en fazla 3’e bölünerek kullanılabilir. Yıllık iznin parça parça kullandırılması halinde bölünen sürelerden bir bölümünün 10 günden az olmaması gerekmektedir. Yani işyerinde 3 yıldır çalışan bir işçinin 14 günlük yıllık izni, 10 gün, 2 gün ve 2 gün olmak üzere bölünebilir. Bu noktadaki amaç, yıllık izinlerin işveren tarafından fasılalarla verilerek işçinin sürekli dinlenme hakkının engellenmesidir. İşverenin yıllık izni 3’ten fazla parçaya bölmesi mümkün olmadığı gibi, bir bölümünü de 10 günden az kullandırmak istemesi kanuna aykırıdır.

 163. Merhabalar ben ogrenim kredimi 2016 yilinda ertelettim odemem 2017 ekim ayinda baslayacak fakat simdi sigortam odeniyor ertelettemem kesilip borcumu odemem mi gerekir yoksa suresi doldugunda yani ekim 2017 demi odemeye baslayacagim tesekkürler.

 164. Merhaba Nevzat bey,

  Firmamıza vergi dairesi tarafından haksız res’en terk kararı uygulandı. Sözlü itirazlarımız dikkate alınmadı. Yazılı olarak yaptığım itirazda anayasal ticaret hakkımızın ihlal edildiğinden bahsettim. Adres tescil evraklarımız talep ediliyor. Burada anayasal hakkımızı gasp ediyorlar. Bunu ortadan kaldırmak yerine bir şarta bağlamak hakkı var mı? Beyanname vermemiz hala engelleniyor. Buna karşılık veremediğimiz beyannameler için usulsuzluk cezası çıkartılıyor. Maliyenin bu yaptığı suç değil midir? Bir çeşit yıldırma taktiği. Evet sonuçta vergi borcumuz var ama bir yere kaçtığımız da yok. Piyasanın durumu da malum. Yıldırma ( mobbing) de suç. Maliyeyi bu konuda ne şekilde durdurabiliriz.

  • Merhaba Aytekin bey,
   Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işi bırakma, vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona erdirilmesini ifade eder.
   Vergi Usul Kanunu’nun 160.maddesine 5228 sayılı kanunun 6.maddesiyle eklenen fıkralarla 31.07.2004 tarihinden itibaren gayrifaal duruma düşmüş mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının terkin edilmesi yetkisi ilgili vergi dairelerine verilerek 21.12.2004 tarih ve 2004/13 Seri No’lu Uygulama İç Genelgesi ile de uygulamaya yön verilmiştir.Eğer sizin firmanız bu duruma düştü ise vergi dairesi gayrifaal duruma getirir ve beyanname veremezsizin Bu durumda yapmanız gereken faal olduğunuzu belirtir bir dilekçe vergi dairesine vermektir vergi dairesi durumun tespitini yoklama ile yapmakta faal olduğunuz tespit edilirse mükellefiyetiniz aktif hale getirilmektedir.

 165. Mrh hocam Ankarada kurumsal firmada çalışıyorum ailevi sebeblerden dolayı samsuna taşınmak zorundayız geçiş için dilekçe yazdım 1 aydır her yok belki 1 sene belki 2 sene sonra çıkar diyorlar istifa etsem tazminat alirmiyim

  • Merhaba Emre bey,
   adresinizin değişmesi haklı fesih sebebi değildir bu durumda ayrılışınız istifa gibi işlem görür ve kıdem alamazsınız

 166. merhaba kefil olarak ödediğim parayı kefil olduğum kişiden talep etme hakkım var mı ve zamanaşımı süresi var mı teşekkürler

  • Merhaba Meral hanım,
   Rücu hakkı başkasına ait borcu yerine getiren kişinin mal varlığında meydana gelen kaybı gidermeye yönelen tazminat niteliğinde bir talep hakkıdır. Davacının mal varlığındaki eksilme ödeme tarihinde gerçekleşmiştir. Davacı, ödeme tarihi itibariyle fiil ve faili bildiği gibi zarar da tam anlamıyla gerçekleşmiştir. Davanın niteliğine göre zamanaşımının başlangıç tarihi zarara neden olan haksız faili tarih olmayıp sonucu doğan zararın zarar görene ödediği tarihtir. Çünkü ortaya çıkan zararı ödeyen kişi ancak bu ödeme tarihinden sonra talep edebilme hakkına kavuşur ve bu süre bir yıldır.Esas Bu husus yargıtay hukuk genel kurulunun 2012/1814 sayı2013/715 numaralı kararındada belirtilmiştir.

 167. Merhaba Nevzat Bey,

  2014 Yılında açmış olduğum firmamda serbest bölgeye yaptığımız işlerde kdv siz fatura kesmekteydik, malzeme alışlarımız kdv dahil şeklindeydi.
  Muhasebecimiz bu durumla ilgili kdv iadesi alabileceğimizi veya vergiden mahsup edebileceğimizi söylemişti fakat iş yoğunluğundan ilgilenmemiştim.

  2014 sonu gibi firmayı kapattım ve bir miktar vergi borcum kaldı ödeyemediğim. Bu kdv alacağına karşı başvuruda bulunarak vergi borcuna mahsup edebilme gibi bir durumumuz olabilmekte midir?

  Vereceğiniz bilgiler için şimdiden çok teşekkür ederim.

  • KDV Kanunu’nun 11/1-a maddesi ile “…yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler…” KDV’den istisna edilmiştir.
   Her ne kadar bu istisna hükmünün uygulanabilmesi için, hizmeti alan müşterinin Türkiye dışında olması şartı aranmakta ise de, mal ihracatında serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar, yurt dışında bulunan firma sayıldığına göre, hizmet ihracı açısından da serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar “… yurt dışındaki müşteriler” olarak kabul edilmelidir.Firmanızın devreden KDV si var ise o dönem beyannamelerine düzeltme talep ederek serbest bölge satışlarınıza iade talep edebilirsiniz.Bu durumu vergi dairenize veya mali müşavirinize danışmanızda fayda var

   • Merhab Nevzat bey,

    Yaptığımız işlerden sadece 1 tanesi bölge içinde bir fabrikaydı, diğer işlerimin tamamı serbest bölgenin kendisine yani kurumun kendisine kesiyorduk.

    Vergi dairesine uğrayamadığımdan detaylı bilgi edinememiştim biraz araştırma sonucu kdv kanununun 29. Ve 32. Maddesine göre tam istisna kapsamında olan durumlarda iade talep edilebilir gibi bilgi vardı.

    Firma kapanışından sonra iade talep edilip edilemeyeciğiyle ilgili bilgi edinememiştim konuyla ilgili pazartesi gidip görüşücem inşallah faydalanabilirim.

    Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim.

 168. Ben bir grafik tasarımcısıyım.İnternetten web sitemi acıp karvizit,broşür,magnet,el ilanı vb. şeyler tasarlayıp; eğer müşteri isterse anlaşmalı matbaaacımdan baskılarıda alarak satış yapmak istiyorum. Vergi mükellefi olur muyum ? Şirket açmak gerekir mi ? Eğer vergi mükellefi isim ve şahıs şirketi açmam gerekirse neler yapmam gerekiyor? Sanal kuruluş olarak normal reklam şirketlerinden ne gibi farkı vardır? Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  • Merhaba Sevda hanım ,
   yapmayı düşündüğünüz iş ticari faaliyettir bu sebeple vergi mükellefi olmanız gerekir. Bunun şekli size kalmış(şahıs olarak veya şirket)

 169. Merhaba 71 yaşında babam var kamyonculukla geciniyordu 40 bin tlye yakın vergi borcu var yapılandırma yaptık şimdi kamyon eskidi yenisini almak için hurdaya satalım dedik vergi dairesinden hacizli diye sattirmiyor önce yeni kamyon alıp haczi onun üstüne aktarabilirmiyiz yada babam calisamazsa alın hurda kamyonu beni mükellef likten çıkarın borclari istemeyin diyebilirimı hiç bir malı mülkü yada emekliliği sosyal güvencesi yok ben yardımcı oluyorum ne yapabilirim bir yol gösterirsiniz Teşekkür ederim

  • Merhaba Kürşat bey,
   yeni arac alıp haczin yeni araca aktarmasını talep edebilirsiniz bunu vergi idaresi genelde kabul etmekte fakat araç almayacakasanız borcuda ödeyemiyorsanız hacizli aracın satışı ve borca mahsubunu talep edebilirsiniz.

 170. ben tskda astsb olarak çalışırken adi malül olarak tsk dan emekli oldum uyum bozuklugu teşhisi ve altında da silah kullanmasında tıbben sakınca vardır yazıyor şimdi özel güvenlik teklifi aldım silahlı lisans alacagım aceba silah ruhsatı alabilir diye rapor alsam sgk ve emekliligim açısından problem teşkil edermi teşekkürler sn nevzat erdag

  • Merhaba Nejdet bey,
   SGK sizi adi malül aylığı bağladıktan sonra dilediğiniz zaman dilediğiniz kadar özel sektöre ait işyerlerinde sigortalı olarak kısa adı SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödeyerek çalışabilirsiniz hem de emekli aylığını almaya devam edebilirsiniz. Veya yine dilerseniz işyeri-dükkan açabilirsiniz bu durumda da aldığınız malullük aylığı SGK tarafından yüzde 15 eksik ödenir.
   Emekli sandığına bağlı adi malüllerde durum
   657 sayılı Devlet memurları Kanununda Devlet memurunun genel haklar içinde sayılan emeklilik hakkı ile ilgili 19 uncu maddesinde “Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır.” denilmektedir. Memurların emeklilikleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile düzenlenmiştir.Malülen emekliliğe ilişkin hükümleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 44 ila 65 inci maddelerinde yer almaktadır.
   TSK Çalışanlarında durum
   Türk silahlı kuvvetleri (TSK) kapsamında adi malullük şartları ile normal malulen emekli edilen kişiler arasında bazı farklılar vardır.
   Bunlardan en önemlisi normal şartlarda maluliyet aylığı bağlanan kişiler, malulen emekli edildikten sonra tekrar bir işte çalışamazlar, çalıştıkları tespit edildiklerinde ise, bağlanan malulen emeklilik aylıkları kesilir. TSK’dan ise “görev yapamaz sağlık raporu ile adi malul olan kişiler, sosyal güvenlik primi (SGDP) ödeyerek çalışabilir, veya bir iş yeri açabilirler ve aylıkları kesilmez. Bununla birlikte TSK’dan görev malulü olan kişiler dilemeleri halinde dışardan prim ödeyerek, yada aktif olarak çalışarak ikinci bir emeklilik hakkı da kazanabilir. Sosyal güvenlik açısından TSK çalışanları diğer kurum çalışanlarına göre çok daha avantajlıdır.

 171. Merhaba
  2013 senesinde 30 kişiden az çalışanı olan bir firmada işe başladım. Son iki senedir çaycılık, ön muhasebe tarzı aklınıza gelecek her işi bana yaptırıyorlar. İstifa etmediğim sürece bu böyle gidecek. Sigortada iş kolum satınalma uzmanlığı. Muhasebe yaptırıldığına dair yazışmalarım ve kanıtlarım var . Tatil günlerinde çalıştırıyorlar. Çok çaresizim istifa edersen et diyorlar ancak mecburen tüm işleri verilen yapıyorum. Ayrılırsam haklarım ne olur ne şekilde kıdem alabilirim? Noterden ihtar çekersem bana kötü davranırlar işe gelmezsem de o zamanda işe gelmiyor diye göstermezler mi?

 172. mrb nevzat bey 05-01-2007 tarihinden beri aynı şirkette çalışmaktayım benim size sorum şu şimdi bu şirkete ortak gelecek bu durumda benim tazminat hakkım varmıdır..
  cvp için şimdiden tşk ederim

  • Ahmet bey merhaba,
   İş Kanununun 6. Maddesinin 5. Fıkrasında; devreden veya devralan işverenin iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden
   dolayı feshedemeyeceği, devir olayının işçi yönünden haklı sebep oluşturmayacağı belirtilmiştir. (Devreden ve devralan işverenin ekonomik ve teknolojik
   sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır) Söz konusu maddeye göre, işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devredilen işyerinde mevcut olan iş sözleşmeleri sona ermeyip, bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçeceğinden, işçi işyerinin devri ile birlikte kıdem tazminatına hak kazanamaz.

 173. Merhaba Nevzat bey benim size bir sorum olacak. Ben amazon sitesine kayıtlı bir üyeyim. Amazon satış ortaklığı programıyla ürün satışı yapmak istiyorum. Söz konusu malların satışı yurt dışı kaynaklı olacak. Yani ülkemizden satış yapmayacağım. Bunun için ödemem gereken vergi ücreti nedir ? Bu işi yapmadan önce ne tür işlemler yapmam gerekir ? Maliyeye ticaret sicil kaydı falan mı yaptırmam gerekiyor ? Sorularımı cevaplarsanız sevinirim.

  • Merhaba,
   Maliye Bakanlığı elektronik kâr kаnаllаrını kullanarak gelir elde edіlmesі durumunda, ilgilileri “fiili olarak işуeri kurmuş” gibi değerlendіrmektedir.Bu gelirler Türkiyeye gelmesi halinde vergi sistemine tabi olacak ve vergilendirilecektir.Bunun nasıl olacağı ile alakalı web sitemizde bilişim bölümünde birçok makalemiz bulunmaktadır o bölümü incelerseniz faydalı olacaktır.

 174. 11 yıl kamuda memur olarak çalıştım. Kasten yaralama suçundan 5 yil hüküm giydim ve cezaevinde yattıktan sonra şu a özel sektörde iyi bir maaş ve yüksek sgk primi alıyorum. Sormak istediğim memurken benden kesilen emekli sandığı kesintileri ne olacak devroluyor mu

  • Merhaba Ayhan bey,
   farklı sosyal güvenlik kurumlarındaki hizmetlerinizi birleştirebilirsiniz.SGK hizmet birleştirme işleminden yararlanmak için öncelikli olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
   Başvuruyu alan kurum, ilgilinin diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini ve kendi mevzuatına göre gerekli tahsis belgelerini temin eder.

 175. Merhaba Nevzat bey yardımlarınız için teşekkür ve tebrik ederim
  Sorum şöyle;
  Çelik malzemesi almıştık 1.500.000 TL ve alımda 270.000 TL KDV indirimi yaptık
  Bu malzeme için takdir komisyonu hurda olarak tespit etti ve 180.000 TL değer tespitinde bulundu ve biz bu malzemeyi 180.000 TL ye hurda olarak KDV siz sattık
  Bu durumda, hurda olarak sattığımız bu malzemenin alımında indirmiş olduğumuz 270.000 TL kdv yi beyan edip ödememiz KDV Kanunu Madde 30/A ye göre gerekir mi?
  270.000 TL alımda indirdiğimiz kdv beyan edip ödemelimiyiz?
  Değerli cevabınızı bekliyorum Saygılar

  • Merhaba Okay bey,
   KDV Kanunu’nun 30-a maddesin de yer alan indirilemeyecek katma değer vergisi içerisinde Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi, indirilemez hükmü yer almaktadır. Bu durumda KDV’den istisna tutarak sattığınız bu mallar için zamanında yüklendiğiniz ve indirdiğiniz KDV’leri
   KDV madde 30/a gereği iptal etmelidir.İptal edeceği bu KDV’ler ise yine KDV Kanunu madde 58 gereği gider olarak dikkate alınabileceği kanaatindeyim.

 176. Merhaba Nevzat bey;
  şimdi işyerinde çalışan bir personel var başka bir iş daha bulmuş şimdi bu işyeri benden muvafakatname istedi orada çalışabilmesi için bu muvafakatname nasıl bir şey olacak yardımcı olabilirmisiniz ? birde ordada çalışması yasal değil mi her ikisi toplamı 30 günü geçmemek şartı ile

  • Merhaba Cem bey,
   çalışanınızın ilk iş yeri asıl işverendir sigorta mevzuatına göre bir kişi iki farklı yerde sigortalı çalışabilir fakat asıl işveren izni ile asıl işveren izni olmadan çalışmak asıl işveren için haklı fesih sebebi olabilir muvafakatname asıl işverenin bizim açımızdan ikinci işte çalışmasında sakınca yoktur diye vereceği onaylı bir yazı olacaktır
   Bu konuda aşağıdaki linkte verdiğim makalemde size faydalı olacaktır.
   https://www.nevzaterdag.com/iki-yerde-sigortali-calismanin-sartlari-nelerdir/

 177. iyi çalışmalar benim sorum şöyle: 2005 yılında kurulmuş olan ve 2006 yılında vergi dairesi tarafınca resen terk olmus limited şirketin %20 hissadarı olmaktayım ,% 80 hissadarı ve yonetıcılıgı diger sahısda sırket 2005 yılında kurulmus 2006 yılında vergi dairesi tarafından resen terk olmuş ve ticaret odasındanda 2015 yılında af yoluyla tıcarı sıcıl kaydı sılınmıs ve bu sırkettın vergı borcundan dolayı payıma dusen % 20 borcum oldugu ve buyuzden doblo aracımda hacız uygulamsı var ve arcımı satamıyorum ve zor durumdayım nasıl yapmalıyım yardımcı olursanız sevınırım 18 yaındayken bı yakınıma yardımcı olmak ısteme sebebımle aldıgım sorumluluk bugun basıma bunalrı getırdı lutfen yardımcı olun

 178. Merhaba Nevzat bey ben iki sene önce meme kanseri gecirdim ve diyabet tiroid hastasıyım bir sene öncemalulenemekli oldum altı ay önce maasim kesildi bir hafta öncede mesenadan ameliyat oldum size sorum mahkemeye baş vursam haklarimi tekrar alabilirmiyim

 179. İş kanunu madde 24e dayanarak sağlık nedeniyle iş akdimi feshetmek ve kıdem tazminatımı alarak işten ayrılmak istiyorum ancak şartları gerçekleştirip gerçekleştiremediğim konusunda tereddüt yaşıyorum.
  Ankilozan spondilit yani iltihaplı romatizma hastasıyım.İşe girmeden önce de bu rahatsızlığım vardı.Bu hastalık tamamen iyileşmesi mümkün olan bir hastalık değil ve şu an yaptığım iş itibariyle sürekli ağır yük kaldırmak zorunda kalıyorum.Hastalığımın ilerlemesine yol açtı.Doktordan işe devam etmemin sağlığım açısından tehlike oluşturduğuna dair rapor aldığım takdirde iş akdimi haklı sebebe dayanarak feshetme imkanım olacak mıdır?
  İşin niteliğinden kastedilenin tam olarak ne olduğu,işe girmeden önce hastalığın bilinmesinin durumumu etkileyip etkilemeyeceği ve alacağım rapor için hangi doktordan ne tarzda bir rapor almam gerektiğini anlayabilmiş değilim.Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler…

  • Merhaba Oğuzhan bey,
   Şu sebeplerin varlığı halinde işçi ihbar öneli tanımaksızın derhal sözleşmeyi fesih imkanına sahiptir.
   1-İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması: Fesih öncesi işçi kural olarak kendi sağlık sebebini gösteren rapor sunmalıdır. Raporun tam teşekküllü bir hastaneden heyet raporu olarak alınması gerekir.
   2-İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması: İşçinin birlikte çalıştığı işveren veya başka bir işçinin iş ile bağdaşmayan hastalığa tutulması halinde işçi rapor alma imkanına sahip olmadığından sözleşmeyi derhal eylemli olarak feshedebilir. Fesih sebebinin yerinde olmadığını işveren ispatlamalıdır.

   Sağlık sebepleriyle feshin haklı görülebilmesi için rahatsızlığın tam teşekküllü devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden alınan raporla tespit edilmesi gerekir.

 180. Merhaba Nevzat Bey, şirketi geçici faaliyet durdurma kararı aldık , bunun için sgk ya nasıl bir dilekçe yazmamız gerekiyor örneklerini bulamadım internette yardımcı olabilirmisiniz ?

 181. Merhaba Nevzat bey

  Ben aynı işyerinde 8 yıldır çalışıyorum ve 2 çocuk annesiyim fakat son 1 yıldır şirkete çocuklarımın bakımı konusunda sıkıntı yaşadığımı ve tazminatli çıkış talebiyle ilgili destek beklediğimi belirtiyorum fakat talebim olumlu karşılanmadı istifa edebileceğim belirtildi 2014 yılında yürürlüğe giren ve 150 ve üstü kadın çalışanı olan isyerlerinin kreş açma zorunluluğu olduğu yönetmeliği yeni öğrendim.Şirkete kreş talebini ilettigimizde cezayı ödüyorum kreş acmayacam cevabı aldık.Şimdi bunda kaynaklı haklı fesih yapıp bütün haklarımı alabilir miyim bunun için yapmam gereken işlemler nelerdir bilgi ve destek alabilirmiyim şimdiden teşekkürler
  İyi çalışmalar

  • Ayşe hanım merhaba,
   “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” ile işverenin kreş açma yükümlülüğü düzenlemiştir. Yönetmeliğin 15. Maddesine göre
   “Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların bırakılması ve bakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.”
   İşverenin kreş açma zorunluluğunu yerine getirmemiş ise, kadın işçiler bu yükümlülüğün yerine getirilmesini işverenlerinden isteyebileceklerdir. Ancak bu talebe rağmen işveren bu yükümlülüğünü yerine getirmemekte ısrar etmekte ise de kadın işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilecektir. İş sözleşmesini haklı nedenle fesheden kadın işçi doğmuş ve doğacak tüm işçilik alacaklarını tahsil yoluna gidebilecektir.

   Bu konuda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015/5175 E. 2016/19971 K. Sayılı ve 14.11.2016 tarihli kararının gerekcesinde şöyle demiştir:
   4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinde işçinin haklı fesih halleri düzenlenirken (II) bendinin (f) alt bendinde son cümle olarak “yahut çalışma şartları uygulanmazsa” şeklinde ifadeye yer verilerek, çalışma koşullarının uygulanmaması durumu işçinin haklı fesih nedenleri arasında yerini almıştır.

 182. Merhaba Nevzat Bey
  Değerli bilgi ve yönlendirmelerinize acil ihtiyacım var.31/052107 tarihinde işyerimin yaşadığım şehirdeki şubesi işletmesel kararlar neticesinde kapanması nedeniyle 6 kişi işsiz kaldık Yaşadığım şehirde başka şube yok am Türkiyede yaklaşık 45 tane daha şubesi var.Kidem ve ihbar tazminatlarımızı aldık ama ani şekilde içten çıkarıldığımız için çok ciddi manevi travma yaşadık ve çok zor durumda kaldık işe iade davası açsak kazanma şansımız ne olur Verdiğiniz cevap doğrultusunda bu gün son gün dava açacağım bilginize
  Saygılar

  • Merhaba ,
   sorunuzu geç gördüm kusura bakmayın,
   işverenin fesih gerekcesi şehirdeki şubenin kapanması aynı şehirde başka şube yok ise haklı fesih sebebidir. Açılacak davada kararın nasıl olacağı konusunda yorum yapmak doğru olmayacaktır fakat bu sizin işe iade davası açmanıza engel değildir. Dava sürecinde durum bilirkişi raporu ile ayrıntılı incelenecektir akdin feshi gerekmeyebilrid kararı çıkarsa işveren çalıştırmak veya bir bedel ödemek zorunda kalacaktır

 183. Merhaba Nevzat bey, bir kamu kurumunda kadrolu işçi olarak görev yapmaktayım. 20 gün önce Doğum yaptım, kurumuma ne gibi belgeler götürmem gerekiyor Doğum yardımı ve süt parası alabilmek için. Ayrıca Doğum iznim gittikten sonra biriken yıllık izinlerimi kullanmak istesem bir sorun olurum? Ayrıca 6 ay ücretsiz izin dışında diğer izin haklarım neler.. Yardımcı olursanız çok sevinirim.. Teşekkür ederim..

 184. Merhaba nevzat bey benim bir sorum olacaktı 2014 yılında mal aldığımız bir firma sahte belge kullanmış özel esaslara tabi olmuş 2017 haziran 10 da vergi dairesin den şirketimize bir yazı geldi 2014 yılında söz konusu firmadan aldığımız ürünlerin faturasını kdv tutarının hesaplardan çıkartılmasını istediler irsaliyeli faturamız olduğu halde çıkarmak zorunda bırakıldık buda bize 85.000 tl civarı bir vergi çıkardı. 7020 sayılı yasaya görede taksitlendirme yapamadık vadesi 30,07,2017 dolacak bu kadar parayı ödeyemiyeceğiz hehangi başka bir yasadan faydalanabirmiyiz acaba taksitlendirmenin başka imkanı varmı teşekkür ediyorum

  • Merhaba Mehmet bey,
   2016/2 sayılı tahsilat iç genelgesi yayımlanmıştır.
   1. Bu iç genelgeden anlaşıldığına göre Vergi Dairesi başkanlıkları ve müdürleri, mükelleflerin borçlarını tespit etmeye yetkilidir.
   2. Vergi dairesi başkanlıkları ve müdürleri mükelleflerin borçlarını tecil etmeye yetkilidir.
   3. Aynı yetkililer mükelleflerin borçlarını taksitlendirmeye, taksit zaman ve şartlarını tesbit etmeye yetkilidir.
   4. Katma Değer Vergisi borçları da 6 ayı geçmeyecek şekilde , azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilebilir.

 185. Nevzat bey merhabalar;
  Benim soyle bir durumum var.2014 yilinda calistigim kurumdan askerlik sebebiyle ayrildim fakat askere gitmeme 2 gun kala ailevi sebeplerden tecil ettirmek zorunda kaldim.Gecen iskura farkli bir sebepten gittogimde askerlikten dolayi is yerimin kayit actirdigini belirttiler.bende bunun uzerine durum belgesi ile muracatt ettim.yuksek lisans yaptigimdan dolayiHala tecilim devam ediyor. Iskurdaki memurlarin kafasi karisti ve normalde daha erken olsaydi odeme olurdu ama su durumda bizde muallakta kaldik dediler .Sizce bu odemeyi alabilirmiyim .cunku is yerime askerlik belgelerimi tamamen vermistim ve sonrasinda 8 ay hic bir yerde calismadim

  • Muhammeed bey merhaba,
   İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 4üncü maddesine göre; muvazzaf askerlik nedeniyle hizmet akdi sona erenler için işverenler İAB düzenleyecek ve bu durumda olan sigortalı işsizlerin terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde İşkur’a başvurmaları halinde işsizlik ödeneği işlemleri başlatılacaktır.Bu halde; askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi askere gidecek ve görevini tamamladıktan sonra İşkur’a başvuracaktır. Terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde İşkur’a başvurulması halinde, bu kişiye işsizlik maaşı bağlanacaktır. bu şart yerine getirilmemişse sizinki gibi müracat edilip askere gidilmemişse bu haktan istifade edilemez

 186. Merhaba ben 2yıldır guda firmasında müdür yardımcısı olarak görev yaptım genellikle kasada çalışıyordum belli zaman aralıkla müşterinin aldığı ürünün girişini kasaya yapmadım kısacası fiş kesmedim alınan ücretide kasaya koyuyorum bu sebepten hırsızlıktan işten çıkarıldım tazminatsız ne yapmam gerek yardımcı olurmusunuz

 187. Nevzat bey mrb.. benim çocuğun Akdeniz ünv inşaat mühendisliği ni kazandı.. ben şuan 700 TL işsizlik maaşı alıyorum… Yurt başvurusu yapacağız. Babanın gelirini soruyorlar.. işsiz mı demek lazım? Yoksa işsizlik maaşı olan 707 TL mı belirtmek lazım?

  • Merhaba,
   işsiz demeniz gerekiyor işsizlik maaşı bir ücret geliri değil yaşamınızı idame ettirmek için devletin verdiği katkıdır

 188. merhaba nevzat abi bn asker olmak istiyorm ola bilirmiyım yaşım 18 01.01.1999 olabilirsem bana yardımcı olursanız cok sevinirim

  • Sevgili Ali kardeşim henüz askerlik çağına girmemiş olmana rağmen askere gitme arzun beni mutlu etti askerlik kanununa göre durum şöyle
   “Askerlik yaşı belirlenirken nüfus kayıtlarında yer alan yaşa göre belirlenir. Askerlik yaşı her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak kırk bir yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününe kadar sürer. Bu kapsamda, askerlik yaşı 20 yaşında başlamaktadır.”bunun haricinde yaş büyütme gibi durumlar ile nüfus yaşı değiştirilebilir

 189. Nevzat Bey Merhaba,

  Babam adına bir şey sormak istiyorum.2016 Yılında emekli oldu. Ve şuan iş sebebi ile Bulgaristan’da ikamet etmekte. Bulgaristan’da şirket açarsa veya çalışırsa emekli maaşım kesilir mi?

  Teşekkürler.

  • merhaba Ersin bey,
   01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olup emekli olanlar; yurtdışında ister sözleşmeli, ister sözleşmesiz ülkelerde çalışmaları halinde maaşları kesilecektir. 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olup, 01.10.2008 öncesi emekli olsun ya da 01.10.2008 sonrası emekli olsun yurtdışında çalışmaya başlaması halinde emekli maaşları kesilmeyecektir. Bu durumun tek istisnası ise, sözleşmeli ülkede çalışılırken o ülkeyle yeni sözleşme yapılır ve sözleşmede “çalışıldığında maaş kesilir hükmü” bulunursa bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra çalışmaya başlayanların maaşları kesilecektir.

 190. İyi günler,

  İşyerimde bir personel sağlık nedenleriyle işten çıkmak istiyor ve kıdem ve ihbar tazminatlarını ödememi istiyor. Bu tazminatları ödemem zorunlu mudur? Kendisinden nasıl bir rapor istemeliyim?

  • Merhaba ,
   işci işin gereklerinden veya işletmenin gereklerinden dolayı sağlık sorunları yaşıyor bunun değiştirilmesini talep ettiği halde değişmiyorsa haklı fesih hakkına sahip olabilir bu durumda sağlık sorunlarının iş veya işletmeden kaynaklı olduğunun sağlık raporu ile ispatlanması gerekliliği işciye aittir

 191. Merhaba ben 2016 mayıs ayında özel bir şirkette çalışırken işyeri açtım bagkurumu başlatmadım Mayıs sonu işten ayrıldım ve 2017 mart ayında başka bir işyerinde başladım şuan dogumiznine ayrıldım ben Doğum parası alabilirmiyim?sgk ödendi ama Bağ-Kur’a hiç kayıt açtırmadım /Teşekkürler

  • Esma hanım merhaba,
   açılan işyeri kapatılmış vergi dairesi kapanış tutanağınız var ise bagkurla sorun yaşamaz sgk dan doğum ödeneği alabilirsiniz

 192. Merhaba Nevzat bey, benim sorum şu kızım 18 aydır bir mağazada çalışıyor işinden işyeride ondan çok memnun fakat eşiyle boşanma aşamasında boşandığında orada yaşaması mümkün değil bizim yanımıza dönecek haliyle…. adres değişikliği gösterdiğinde iş yerin seni çıkartmak zorunda o zaman tazminat ve işsizlik sigortası hakedersin demişler bu ne kadar doğru yada tazminatını ve işsizlik sigortasını alabilmesi için ne yapması nasıl bir yol izlemesi lazım…. Çok teşekkür ederim

  • Merhana Nihal hanım,
   Kızınıza Allah yardımcı olsun adres değişikliğinde işveren hizmet akdini sonlandıracak ise o zaman kıdem tazminatı hakkı doğar işveren işten çıkarttığı için eğer diğer şartlarda tamamlanıyorsa ( Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,) işsizlik maaşıda alabilir

 193. Nevzat bey merhaba,

  2 ortaklı limited şirketiz.ortaklardan biri başka bir şirkette sigortalı olarak görünüyor.diğer ortağıda bağkurdan çıkarıp başka şirkette sigortalı gösterebilirmiyiz. Teşekkürler.

  • Sema hanım merhaba şirket ortakları başka yerde sigortalı çalışabilir bu durumda boşluk verinceye kadar sigortalılık devam eder boşluk halinde bagkur a gecer ortağın çalışmadığı halde başka bir yerde sigortalı çalışıyor görünmesi yasal bir yol değildir sosyal güvenlik kurumunun tespiti halinde ödenen sigortalar iptal edileceği gibi bagkur borcunuzda oluşur

 194. Nevzat bey merhaba,
  Öncelikle teşekkür ediyorum soruma cevap verdiğiniz için size bir sorum daha olacaktı. Benim Babam sgk dan emekli ve vefat etti annem maaşını alıyor şu an Annemim babasıda vefat etti oda sgk dan emekli onun maaşınıda alabilirmi acaba.

 195. Nevzat Bey Merhaba. Özel bir şirkette mühendis olarak çalışıyorum. 1 Eylül itibariyle şirket, tüm çalışanlarını, bizden habersiz diğer bir grup şirketinin bordrosuna geçirmiş. Tüm haklarımız eski bordrodaki gibi devam ediyor. Kümülatif vergi matrahı da Ağustos ayından taşınmış, yani baştan başlatılmamış ve üst dilimden vergi ödemişiz. Bu gibi, hakların baki kaldığı grup şirketler arası bordro geçişlerinde kümülatif vergi matrahının sıfırlanması gerekir mi? Yasal dayanağı nedir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. İyi Çalışmalar.

  • Merhaba Burak bey,
   İlgisiz işverenler arasında pek mümkün olmamakla birlikte, özellikle holding veya grup şirketi yapılanmaları içerisinde, işçinin veya iş ilişkisinin devri mümkündür. Örneğin bir grup şirketi, bir üretim bandını veya pazarlama bölümünü yahut Ar-Ge birimini grubun bir başka şirketine devretmesi durumunda, oralarda çalışanları da doğal olarak diğer şirkete aktarmaktadır.
   Bu gibi uygulamalarda, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemekte, buna karşılık söz konusu işçinin hakları yeni işveren şirket tarafından yazılı şekilde taahhüt edilmektedir.
   Bu gibi durumlarda devreden ve devralan şirket yetkili temsilcilerince RE’SEN DÜZENLEME NOTER TAAHHÜDÜ tanzim edilmektedir. BU TAAHHÜTNAMEDE:

   · İşçinin/işçilerin ……(A) Şirketinde …. yıldır çalıştığı, buna karşılık …….YTL kıdem tazminatına hak kazandığı,

   · Bu şirketteki işin …….. şekilde son verilip (A) ve (B) şirketlerinin müşterek iradeleriyle (B) şirketinde çalıştırılmaya başlandığı,

   · (A) şirketindeki çalışmalar nedeniyle hak edilen kıdem tazminatının ödenmesinden (A) ve (B) şirketlerinin müştereken ve müteselsilen borçlu ve sorumlu oldukları,

   · Bu tazminatın şimdilik her iki şirketçe de ödenmeyeceği ve (B) şirketindeki kıdem süresinin, (B) şirketindeki kıdem süresine ekleneceği, kıdem tazminatının bu eklenmiş haliyle hesaplanarak ödeneceği, (emeklilik,ölüm, tazminatlı fesih gibi) keza ihbar tazminatının hesabında ve yıllık ücretli izinlerin hesabında da (A) şirketindeki çalışma süresinin dikkate alınacağı,

   · İleride iş akdinizin 4857 sayılı yeni İş Kanunun 25. maddesindeki işverenin haklı nedenle feshi için bir neden ortaya çıkması ya da hangi nedenle olursa olsun işçinin istifa etmesi halinde dahi (A) şirketindeki kıdem tazminatının ödeneceği ve bundan her iki şirketin borçlu ve sorumlu oldukları,gibi esaslı unsurları içeren bir taahhütnamenin işçiler için yeterli iş güvencesi sağlayacağı için olası işçi-işveren uyuşmazlıklarının baştan önlenmesi mümkündür. Bu uygulama, Borçlar Kanunu’nun 320. maddesine göre mümkündür.

 196. Merhaba Nevzat bet ben size daha öncede yazmıştım sağolun cevaplamıştınız…. benim kızım boşandı şimdi yanıma dönmek zorunda bizim yaşadığımız yerde çok fazla iş olanağı yok turistik yer çünkü… ben kendim çalışamıyorum evim kira dulum o yüzden bi müddetde olsa kızımın işsizlik maaşı alabilmesi çok iyi olur… işsizlik maaşını alacak gerekli şartlar mevcut ama çalıştığı iş yeri çıkışını vermiyor işsizlik maaşı alabilmesi için sanırım onların çıkartması lazım… kendi istifa ederse alabilirmi çok teşekkür ederim saygılar

 197. Merhabalar Nevzat Bey Daha once de sorularıma yanıtlar vermiştiz bu gun yapılan operasyonda malıyede 130 kısı goz altına alındı bu anormalce vahşıce kesılen vergı cezalarında onların parmagı oldugunu bılıyorum bundan sonra ne olacak neler yapılabılır efendım.

 198. merhaba NEVZAT bey size şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum 2009 yılının şubat ayında ortağı olarak bulunduğum bir şirketi usüllere uygun bir şekilde devr ettik ama vergi dairesi tarafından devr tarihinden sonraki dönemleride kapsayan bir borç listesi çıkarıldı itiraz ettim geç itiraz etmekten dolayı red ettiler mahkeme yoluna başvurmamı söylediler mahkemeye başvurdum mahkemede geç itirazdan dolayı red etti ve istinaf mahkemesine başvurdum şirketi yasal usüllere göre devr edip ticaret sicil gazetesinde yaymlanmasına rağmen devr ettiğim tarihten sonraki dönemlerden mesulmüyüm sizce mahkemeyi kazanırmıyım teşekkür ederim

 199. Merhaba Nevzat Bey,
  Öncelikle bilgilendirici yazılarınız ve çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Bir limited şirkette bir dönem şirket ortağı bir dönem de müdür olarak yer aldım. Hissem ise her iki dönemde de sembolik olarak 100 TL karşılığı 1 hisse idi. Şirketin amme borçları nedeniyle benim ortak bulunduğum döneme dair hissem oranında, müdürlük dönemim için de tamamı dikkate alınarak tarafıma ödeme emirleri gönderildi. Aynı sebeple haciz uygulamasına da maruz kaldım. Şirket halihazırda aktif durumda. Ancak alacaklı idare genel uygulamada da görüldüğü gibi borçlar için benim de aralarında olduğum eski ortak ve müdürlere başvurmakta. Bu durumda benim ödemek durumunda kaldığım kısımlarla ilgili şirkete ya da şu anki şirket müdürüne rücu etme durumum nasıl gerçekleşebilir. Şirket adına yaptığım ödemeleri tahsil edebilir miyim? Bu aşamada konuyu en az zararla kapatabilmek adına amme alacaklısı nezdinde yapabileceğim (şirkete ya da mevcut sorumlulara yönlendirebilmek vb.) herhangi bir girişim ve işlem bulunmakta mıdır?

  Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

  • Özkan bey merhaba,
   şirket için ödediğiniz amme borçları için rucu edebilirsiniz fakat benim önerim mutlaka vergi hukuku alanında çalışan bir avukatla temasa gecerek onun yönlendirmesi ile işlem yapın
   ayrıca bu konuda bir yargıtay kararı okudum ekte gönderiyorum size faydalı olacaktır
   TC. YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ Esas :2008/14085 Karar:2010/7336 Tarih:24.06.2010
   Bir sermaye şirketi türü olan limited şirketlerde ortaklar açısından sınırlı sorumluluk ilkesi geçerlidir. Ortağın asıl borcu, taahhüt ettiği sermayeyi ödemektir. Sermaye borcunu tam olarak yerine getiren ortağın sorumluluğu sona ermektedir. Türk Hukukunda ortaklar, limited şirketin borçlarından şahsen sorumlu değildirler. Başka bir ifade ile limited şirket, iki veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup, iktisadi konularda faaliyet gösteren, ortaklık borçlarından sadece ortaklığın malvarlığı ile sınırlı olarak sorumlu bulunduğu, esas sermayesi muayyen ve bu sermaye ortakların sermaye paylarının toplamına eşit olan ortaklıktır. Ortakların sorumluluğu sadece ortaklığa karşıdır ve esas sermaye payı ile sınırlıdır. İlke olarak kanun, ortaklarla limited şirket alacaklıları arasında bir ilişki kurmamış, alacaklılara gereğinde ortaklara başvurma imkanını tanımamıştır. Bu ilkenin üç istisnası vardır. Birincisi, TTK.nun 532/f.3 maddesindeki açığı kapama yükümü, ikincisi selef sıfatıyla sorumluluk (TTK.529, 530 ve 531 maddeleri) ve üçüncüsü ise kamu borçlarından ortakların sorumluluğudur.
   Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un 4369 sayılı Yasa ile değişik 35. maddesi, limited şirket ortaklarının, şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olacağını ve bu Kanun hükmüne göre takibe tabi tutulacağını hükme bağlamıştır. Ortağın anılan bu borcu, onun limited şirkete karşı taahhüt ettiği veya ödediği sermaye borcundan ayrı, bağımsız bir borçtur. Sorumluluk, sermaye payı oranıyla sınırlıdır. Fakat, bahse konu borcun doğabilmesinin ön koşulu, amme borcunun limited şirketten tahsil imkanının bulunmamasıdır. Başka bir anlatımla, amme borcunun muhatabı şirketten tahsili yoluna gidilmesine rağmen, bunun tahsilinin mümkün olmaması halinde ortakların sorumluluğu söz konusu olur. Kamu borcundan dolayı ortakların sorumluluğu, belli koşulların varlığında sermaye miktarı ile değil, sermaye payları oranında olup, davacı ortağın ödediğini iddia ettiği bu kalemlere ilişkin borcun tamamının amme alacağı olup olmadığı, borcun kaynakları, ödemeler anındaki limited şirketin mali durumu, aktif ve pasifleri, uyuşmazlık konusu borçların ödendikleri tarihlerde borçların asıl muhatabı şirketten tahsil imkanı olup olmadığı, davacının bu borçları hangi koşullarda ödediği, limited şirketteki payını devreden davalı ortağın ortak olduğu döneme ilişkin vergi borcundan dolayı vergi dairesine karşı sorumlu tutulmasına dair Danıştay kararlarının, hisse devir sözleşmesi ile payını devreden ortağa karşı açılacak rücu davasında da aynen uygulanıp uygulanamayacağının tartışılması gerekirken, bu konularda bir araştırma yapılmadan yazılı şekilde davanın kısmen kabulü doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.

 200. Merhaba Nevzat bey; bir kamu kurumunda 13 yıldır kadrolu işçiyim, 14 haziran 2017 de Doğum yaptım, Doğum iznimi kullandıktan hemen sonra biriken senelik izinlerimi kullanmaya başladım. 2018 Ocak ta iznim bitecek ve iş başı yapıcam. Öğrenmek istediğim, kurumuma dilekçe verdiğim taktirde yarım gün yani oğlum ilköğretim çağına gelene dek yarım gün çalışma hakkım varmı? Bir de 6 ay ücretsiz izni doğum izni biter bitmezmi kullanmam gerek? Yani şu an senelik iznim bittiğinde de bu 6 ay ücretsize devam edebiliyormuyum öğrenmek isterim.. Şimdiden teşekkür ediyorum..

 201. İş yeri benim üstüme vergi memur geldi adres bildirimi yapıldı.nişanlım benim haberim olmadan dükkanın sahibi şirketin muhasebecisi ile kira sözleşmesi yapmış adını imzasını atmış benim tc ve vergi numaram bilgilerimi vermiş.benim hiç birşeyden haberim yok ..kirayı nişanlım ödemeyince 27 bin liralık icra kağıdı benim adıma geldi . imzam veya vekaletim yok bu nasıl oluyor anlamadım.itiraz dilekçesi verdim icraya.ama karşı tarafın avukatı bana itiraz ettiğim için suç duyurusu açacakmış.dükkan benim üstüme diye nasıl böyle birşey olur anlamadım.ne olacak şimdi.nişanlım bana dükkanı kiraladığını benimle hiç bir alakası olmadığını söylemişti.

 202. Nevzat Bey Merhaba ;

  Çalıştığım firma mimarisi ve konumu gereği çok soğuk var olan klimanın yapılması konusunda yada değiştirilmesi konusunda defalarca işverene talepte bulunduk fakat sonuç alamadık. Klima yapılıncaya dek işe gelmeme hakkımız var mıdır? çünkü çalışmakta zorlanıyoruz.

  • Emine hanım merhaba,
   İşverenlerin sıcak ve soğukla ilgili asgari standartları sağlaması gerekir, “Bununla ilgili net bir standart yok. Ancak makul işyeri ortamına göre makul sıcaklığın olması gerekiyor. İşçilerin uygun sıcaklık altında çalışmayı talep etme hakkı Aynı iş güvenliği tedbirleri gibidir. Eğer sağlanmıyorsa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikayette bulunabilir. İklim koşullarını sağlanmadığı durumda, çalışmama hakkının kullanımı konusunda durum biraz tartışmalı. Ancak açık alanda çalışan ya da sıcağın/soğuğun etkisini net biçimde hisseden işçiler çalışmama hakkını kullanabilir. Fakat büro ortamı için bu hak tartışmalıdır
   Fakat çalışma koşullarında değişklikte işçiye fesih hakkı verebilir İşçinin çalışma koşullarının değiştirilmesinin tespiti için öncelikli olarak işçinin mevcut çalışma koşulları tespit edilmelidir. Nitekim işçi aleyhine bir değişikliğin varlığının tespiti için bu husus şarttır. Peki çalışma koşulları denildiği zaman önemsenecek hususlar nelerdir ?
    İşçinin iş görme borcu
    İşverenin ücret borcu
    İşin nasıl ve ne şekilde görüleceği
    İşin nerede görüleceği
    İşyeri çalışma yönetmeliği vb işyeri uygulamaları
    Yıllık izin süreleri
    Çalışma saatleri
    Primler
    Dinlenme ve tatil
    Sosyal yardımlar vb.
   Yukarda sayılan hususlar ve bunlara benzer iş yeri uygulamaları çalışma koşullarının bütününü oluşturmaktadır. Nitekim yukarıda sayılan hususlar gerek Anayasa ile koruma altına alınmış gerekse de İş Kanunu ile düzenlenmiş hususlardır.

 203. Nevzat bey merhaba
  12 mart 2004 ten beri calismaytayim mayis 2010 yilinda girdi cikti yapilarak eskisiz bi sekilde isime devam etmekteyim simdi isten cikarilmak uzereyim fakan son 120 gun eksiksiz calisilmis diye bir sey var bu sure icinde benjm 13 gunluk bir hastalik raporum var bu rapor issizlik maasi almama bi etkisi olabilirmi.
  Birde isten isveren deilde kendi istegimle ayrilip hic gun kaybetmeden farkli bir isyerinde sigortali olarak ise baslasam ve burdan da 1 ay calisip isveren tarafindan isten cikarilsam issizlik maasi alabilirmiyim tesekurler.

  • İbrahim bey merhaba,
   sorunuzun birinci bölümü için aşağıdaki linkteki makalemi okuyabilirsiniz
   https://www.nevzaterdag.com/issizlik-odenegi-almada-sure-var-midir/
   ikinci bölümü için ise istifa eder başka bir işe girerseniz yasa tanımlaması şöyle;4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu‘na göre; işsizlik sigortası kapsamında bir iş yerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak kaydıyla işsizlik sigortasından yararlanabilmektedirler.

 204. Merhabalar bana işsizlik ödeneği çıkmış cahilliğime verin daha önce böyle bişey başıma gelmedi .İşi bırakalı 4ay geçti ve ben e devşdevlete gezinirken işsizlik ödeneği merakımdan bi baktım benim ekim kasım aralık ocak ayı ödemeleri her ayın sonunda çıkıyor ama gün sayıları eksik 4aylık ödemede yanmışmı oluyor talep edebiliyormuyum geriye dönük ve daha ilk defa çekincem ay sonu verirmi PTT 30iş gününü aştığım için başvurum geç olmuş oluyor.napmam gerek yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin

  • Merhaba,
   4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu‘ na göre; işsizlik sigortasıkapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak kaydıyla işsizlik sigortasından yararlanabilmektedirler.
   Bu şartların sağlanması halinde 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün,1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.
   Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı devam ederken işe girer ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden, yeniden işsiz kalırlarsa dahî işsizlik ödeneği alma hakları devam eder. Ancak burada bahsedilen işsizlik ödeneği hakkının en başından itibaren yeniden doğması değil, kaldığı yerden hak edilen ölçüde ödenmeye devam etmesidir.

   Hizmet akdinizin sonlandırılmasından itibaren yani işten ayrıldığınız günden itibaren ki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine veya internet üzerinden iskur.gov.tr adresine girerek başvurunuzu yapmalısınız. (İnternet üzerinden başvuru yapacaksanız ilk olarak İş arayan kaydı yapmalısınız)
   30 günü geçirmeniz durumunda başvuru yapamazsınız diye bir şey yoktur. Başvuru yapabilirsiniz ama toplam kazandığınız işsizlik maaşı süresinde hak kaybına uğrarsınız.
   Örnekle açıklayalım; Bir aksilik oldu ve işten ayrıldıktan 40 gün sonra başvuru yapmak aklınıza geldi. Bu durumda 10 gün geçirmiş oluyorsunuz. Başvuru yapmanızda herhangi bir problem yoktur. Aynı şekilde internetten veya En yakın İş Kurumu biriminden başvurunuzu yapınız. Başvurunuz sonucunda eğer işsizlik maaşı almaya hak kazanmışsanız 10 gün daha az maaş alırsınız. 6 ay işsizlik maaşı almaya hak kazanmışsanız 10 gün geç başvurduğunuz için 5 ay 20 gün işsizlik maaşı almaya hak kazanırsınız

   • Tşk ederim Nevzat bey mayıs 2017 işi bıraktım 5ay sonra karıştırırken e devleti adıma cv doldurulmuş buldum işsizlik ödeneği sorgulamada iKT ve İÖ yazıyor başvurum geç olduğu için ekimden 8gün saymış kasım 30 gün aralıktan 30 gün saymış ocaktan 19 gün görünmesi normalmi ve PTT çekebilirim anlamına geliyor

 205. Merhaba Nevzat Bey, 10 ay çalıştığım bir kuruluştan kendi isteğimle istifa ettim.İlk işe başladığımda ikamet ettiğim şehirde işveren tarafından anlaşılan lüks bir otelde 15 günlük eğitim süresince (otelde kalınması şartıyla)grup halinde eğitim verildi. Ayrıca işverenle yaptığım sözleşmede göreve başladıktan sonra 5 yıl içinde istifaen ayrıldığı takdirde tarafıma verilen eğitim ve konaklama bedelini tebliğinden itibaren 15 iş günü içinde ödemeyi kabul ve taahhüt edeceğime dair madde var.Ancak bu maddenin tek taraflı olarak belirlenen bir genel işlem koşulu olması sebebiyle eğitim verilen yerde konaklama yapılmasının şart koşulmasının geçersiz olduğunu bu nedenle konaklama kapsamındaki tutarın benden istenemeyeceğini düşünüyorum.Dava açmak sonuç getirebilir mi?

  • Merhaba Mehmet bey,
   Maktu tip sözleşmelerle kendisine dayatılan koşulları kabul edecek ya da bu mal veya hizmetten mahrum kalacaktır. Bu kötüye kullanımları önlemek amacıyla 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 20 ile 25. maddeleri arasında genel işlem şartlarına ilişkin bazı düzenlemeler getirilmiştir.
   İmzalanan bu sözleşmenin birlikte karşı tarafın her bir maddeyi teker teker inceleyip onayladığının ispat edilmesi halinde genel işlem şartlarından bahsedilemeyecektir
   Türk Borçlar Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca “genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz.” Dolayısıyla bir sözleşmede karşı taraf aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümlerin varlığı halinde bunların dürüstlük kurallarına aykırı konulup konulmadığına bakılacaktır. Dürüstlük kuralına aykırı olarak konduğu anlaşılan koşullar yazılmamış sayılacaktır. Hükmün dürüstlük kuralına aykırı olup olmadığı ise somut olayın niteliğine göre tespit edilecektir

 206. Merhaba Nevzat bey, benim sorumu da cevaplarsanız çok sevinirim..

 207. Merhaba Nevzat bey,kardeşim et balık kurumunda veteriner olarak çalışmaktaydı.9 gün önce ailevi sebeplerden istifa edip ilçe tarımda sözleşmeli veteriner olarak işe başladı .Size sorum istifa ettiği et balık kurumuna geri dönme imkanı olurmu,bunun bir yolu var mıdır?

  • Merhaba Eda hanım,
   Et ve Balık Kurumu 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu unvanı ile Ticaret Bakanlığına bağlı bir İktisadi Devlet Kuruluşu olarak kurulmuştur. 1990’lı yıllara kadar 35 iş yeri ile faaliyetini sürdüren Et ve Balık Kurumunun bu güne kadar toplam 18 işletmesinin satışı yapılmış, 5 adedi de bedelsiz olarak resmi Kurumlara devredilmiştir.Kardeşiniz bu kamu iktisadi kuruluşunda 657 ye tabi çalışıyor ise durum şöyledir
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesinin üçüncü fıkrası, “657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmünü getirerek, diğer personel kanunlarına tabi personelden, kendi istekleriyle görevinden ayrılmış olanların mezkûr Kanuna tabi kurumlardaki kadrolara atanma imkânı sağlanmıştır.
   Bu çerçevede, iki yıl süreyle çalışmış ve kendi isteğiyle sözleşmelerini feshetmiş olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının memur ve görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara, ilgili kurum veya kuruluşun takdiri ve açıktan atamaya ilişkin prosedürün yerine getirilmesi suretiyle atanabilmeleri mümkün bulunmakta olup, ilgili mevzuat çerçevesinde atamanın yapılmasının başvuruda bulunulacak kurum veya kuruluşun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.
   Sözleşmeli veya sigortalı olarak çalışıyorsa istifa sonrası işveren uygun görürse iade mümkündür

 208. Merhaba, 3 yıldır ticaretle uğraşıyorum,son sene sıkıntılarımız vardı ve 30 kasım 2017 de çeklerim yazıldı,firmalarla uzlaşma yoluyla çeklerimizi toplamaya başladık ancak zor duruma girme sebebimizde sıkıştıkça çektiğimiz kredilerdi…yaklaşık 5 tane bankada kredimiz var sadece bir tanesinde babamın kefilliği var,babamın kefil olduğu banka borcunu her ay düzenli ödemeye devam edeceğim fakat şöyle bir korkum var diğer bankalar babamın bana kefil olduğu banka hareketlerini görüp babamdan borçlarımızı almaya çalışırlar mı? ya da babamın evine hiçbirşekilde kefil olmadığı bankalar haciz koymaya kalkışır mı?

  • Merhaba Cansu hanım,
   Sorunuz bir hukukcunun cevaplaması gereken bir soru fakat size yardımcı olmak adına bilgim dahilinde şunları söyleyebilirim
   Sizin borçlarımızdan dolayı, kefaletleri yoksa ailenin bir sorumluluğu olamaz.
   Ancak, ailenin yanında yaşıyorsan yani aynı evi paylaşıyorsan, bu seni ve aileni zora sokabilir. Çünkü, senin de evde bulunduğun sırada eve gelen bir haciz memuru, o evdeki eşyaları senin olarak kabul edip, haciz edebilir. elbette bunun aksini dava açarak ispatlayabilirsin, ama buna karşı önceden tedbir almak daha mantıklı.

 209. Sayın Nevzat Bey,
  14/10/1998 tarihinden buyana, yaklaşık olarak 20 yıldır devlet memuru olarak görev yapmaktayım.
  05/12/2016 tarihinde; geçirdiğim iki kriz neticesinde (C71.9) Beyin Malign neoplazmi tanısıyla A. Ü. Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındım. Akabinde ise 08/12/2016 tarihinde sağ frontal kraniotomi, sağ frontal kitlenin prasstotal tümör eksizyonu duraplasti operasyonu yapıldı. Tedavim 11/01/2017 tarihinden itibaren de radyasyon onkolojisi ve onkoloji bölümlerinde devam etmekte olup, olumlu seyir izlemektedir. Söz konusu tarihten buyana da sıhhi raporum devam etmektedir. Malulen emekli olabilmem için gerekli şartlar, izlemem gereken prosedür, ayrıca; hastalığım için hangi hastaneden özür raporu alabileceğim ve hastalığımın özür oranı hakkında bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Saygılarımı ve teşekkürlerimi sunarım.

  • Merhaba Ali bey,
   Sigortalı olarak göreve başladıktan sonra çalışma gücünün en az %60’ını veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olan memurlar, kendilerinin ya da kurumlarının isteği üzerine, Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından memur hakkında düzenlenecek raporlara istinaden, SGK Sağlık Kurulunca yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde, malul sayılmaktadırlar.
   Malullük aylığı bağlanacak olanlar
   Malul sayılan memurlardan;
   **En az 10 yıl yıldan beri sigortalı olup 1800 gün prim bildirilmiş olanlar,
   **Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olup 1800 gün prim bildirilmiş (sigortalılık süresi şartı aranmadan) olanlar
   herhangi bir yaş şartı aranmadan malullük aylığı almaya hak kazanırlar.
   Maluliyet başvurusu ve sağlık raporu
   Malullük aylığı bağlanması için gerekli sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını taşıyan memurlar, başvurularını bir dilekçe ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkez Müdürlüğüne yaparlar.
   Memurların çalışma gücü veya meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar “Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir.
   Bu Yönetmeliğe göre; Sevk üzerine sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından memur hakkında düzenlenecek raporda, maluliyet talebine esas teşkil eden hastalık ya da arızalarının ayrıntılı muayenesi sonucu ile muayene bulguları ve dayanağı sonuçlar belirtilmekte, ayrıca raporun karar kısmında memurun çalışma gücü kayıp oranından ya da maluliyet oranından söz edilmeyerek “Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecektir.” ibaresine yer verilmesi gerekmektedir.

 210. MeRhabalar, nevzat bey,

  ben işyerimde satış yapmakta iken işi biraz büyüteyim dedim internete girdim sosyal sitelerden birinde bir siteden dükkan açtırdım internet üzeri, bazı ürünlerde fatura kestim bazılarında ise kesmeyi unuttum geçenlerden unuttuklarımı hesapladığımda biraz biriktiğini 200 yakın bazen ben kesmemmişim bazen eleman kesmemiş, interneti biraz karıştırınca usulsuzluk cezası 210 tl olduğunu gördüm şimdi ne yapacağımı bilmiyorum ? internetteki dükkanı kapatsam diyorum çözüm olurmu ? veya bana bir çözüm yolu önerirseniz sevinirim işlerde eskisi gibi değil borç harç içindeyim ne yapacağımı bilmiyorum bana yardımcı olmanızı istiyorum.

  • Murat bey merhaba,
   satışlarınızı faturalamanız gerekirken unutarak fatura kesmemeniz tespiti halinde vergi ziyaı cezaları ile karşılaşmanıza sebep olabilir.
   Bu durumda;
   1- fatura kesmediğiniz dönemlere fatura kesip ilgili ayın beyannamelerine düzeltme vererek cezalı ödeme yapabilirsiniz
   2-düzeltme vermeyip zaman aşımı süresinde tespit yapılması halinde cezalı ödeyebilirsiniz.

 211. Barış Tunçkol

  MERHABA

  1998 yılında iş yeri açtım
  2007 yılında da kriz nedeni ile dükkanımı kapatmak zorunda kaldım
  o tarihten beridir hiç ticari faaliyette bulunmadım
  vergi borçlarımın zaman aşımına uğraması gerektiğini beklerken
  zaman aşımını kesen durumlar olduğunu öğrendim
  yine 2012 yılından beri kullanmadığım ama içinde 6 tl bakiye kalmış banka hesabıma sürekli olarak e haciz tatbik edilmekte ve zaman aşımı sürelerini uzatmaktalar
  bu yüzden bende yıllardır elim kolum bağlı ticari faaliyet yürütememekteyim.
  bu vergi borcu zaman aşımına yada aciz vesikası durumuna girmesi için ne yapmam lazım yada nasıl bir yol izlemem lazım saygılarımla

 212. Merhaba Nevzat Bey Benım Bır Sorum Olacaktı.

  Internet Üzerinden Onlıne Bir Oyun Oynamaktayım. Oynadıgım Oyun Üzerinden Bır Kısı İle Ozelden Sohbet ve Bu Sohbetın Icerıgı Konusundan Oyundan Lanet(Ban) Yedım .Benım Sormak Istedıgım Oyun İçindede Olsa Özelımde Bir Kişi İle Konuşmam Admınler (Yetkılıler ) Tarafından Okunması Yasalmıdır..?

 213. Merhabalar nevzat bey benim sizden öğrenmek istediğim KYK geri ödemeli kredi aldık biryık kullandık ekim ayında iptal ettik fakat topluca geri ödemek istiyoruz fakat sistem açılmıyor ödeyemiyoruz iki aydır ATM den giriyoruz kyk sitesi devamlı kapalı bakımda bunu bir şekilde nasıl ödeyebiliriz yardımlarınız için teşekkürler

  • İsmail bey merhaba,
   Toplu ödeme yapabilirsiniz internet bankacığında bunu yapamıyorsanız banka şubesinden yapın ama önce borcunuzun erken ödeme indirimini hesplattırın
   ERKEN ÖDEMELERDE NASIL BİR İNDİRİM SÖZ KONUSU?

   Kurumumuzdan, normal öğrenim sürenizce almış olduğunuz öğrenim ve/veya katkı kredisinden doğan borçlarınızın tamamını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden itibaren birinci yıl içinde öderseniz anaparadan değil sadece Türkiye İstatistik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlardan doğan borçlarınızdan % 30; ikinci yıl içinde öderseniz % 20 erken ödeme indiriminden yararlanabilirsiniz.

 214. zeynep yılmaz şimşek

  nevzat bey merhabalar ben yüzüncü yıl üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. kızım 1 yaş üç aylık doğum iznimi kullandım daha sonra süt iznimi kullandı ve bebeğim bir yaşına girince tam gün çalışmaya başladım. kızım mikrosefali doğdu ve şuan yaşıtları gibi oturma yürüme ve konuşma gibi eylemleri yapamıyor. bunun için fizik tedavi alması gerekiyor fakat izin alma noktasında sorun yaşıyorum yarım gün izin alsam bana yetecek böyle bir hakkımız var mı? fizik tedavi almazsa gelişme kaydedemeyeceğiz ve bebeğim yatağa bağımlı hale gelecek. teşekkürler

  • Merhaba Zeynep hocam,
   konuyu açıkladığım sitemde birkaç makalem vardı ama sizin için özetlemeye çalışayım tekrar
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, fiili çalışmaya bağlı olan ödemeler dışındaki malî ve sosyal haklarına dokunmaksızın memurlara bazı mazeretlerinden dolayı izin kullanabilme hakkı tanımıştır.
   30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu ve 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan kamu çalışanlarına kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin günlük bakımını yapması için izin verilmesi ile söz konusu çalışanların mesai saatleri dışındaki vardiya görevinden muaf tutulmasına ilişkin hüküm bulunmaktadır.
   Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde, memurların hastalanmaları halinde verilecek hastalık izinleri ile memurlara verilecek refakat izinleri; değişik 108 inci maddesinde ise, memurların bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerini sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri şartıyla verilecek aylıksız izinlerle, bazı durumların gerçekleşmesi halinde verilecek aylıksız izinlerin süre ve esasları hükme bağlanmış olup, mezkur Kanunda Devlet memurlarına bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin günlük bakımını yapması için izin verilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer taraftan, 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu ve 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında; “2009 Yılı Toplu Görüşme sürecinde Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulunduğu Konfederasyonlar arasında mutabakata varılan konularla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, aşağıda belirtilen hususlara riayet edeceklerdir
   – Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almakta olup, söz konusu hükümde kamu çalışanlarına engelli aile bireyinin günlük bakımını yapması için izin kullanımında gerekli kolaylığın sağlanacağı ifade edilmekle birlikte, ilgililere günde ne kadar süre ya da ne şekilde izin verileceğine dair bir düzenleme yer almamaktadır
   2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin,
   Kamu çalışanının mezkur Genelge hükmündeki haklardan yararlanması için engelli aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunu ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesinin zorunlu olduğu, – Kamu çalışanının görev yaptığı veya ikamet ettiği il sınırları içerisinde ikamet eden engelli eş, anne, baba ve çocukları için mezkur Genelge hükmünden faydalanmasının mümkün olduğu, – Kamu çalışanlarının engelli aile bireyinin günlük bakımını yapması için mesai saatleri içinde izin kullanması hususunda gerekli kolaylığın kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması gerektiği, – Mezkur Genelge hükmü uyarınca verilen iznin günde kaç saat verileceği hususunun kamu çalışanının engelli aile bireyinin engel durumu, engelli aile bireyine yapılacak bakımın niteliği, personelin konumu gibi çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmesinin uygun olacağı, – Mezkur Genelge hükmünden yararlanma şartlarına sahip kamu çalışanının mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulması gerektiği, mütalaa edilmektedir.
   Tüm Bunlardan sonra önerim;
   öncelikle çocuğunuzla alkalı bakmıa muhtaç olduğuna dair hastane raporu alın buna istinaden mazeret izninlerinden istifade edin

 215. Mustafa Kemal KARA

  İyi günler Nevzat Bey. 657’ye tabi emekli sandığına bağli Devlet memuru iken Van İline 2.şark görevi çıkması nedeniyle 19/08/2017 tarihinde kendi isteğim ile Antalya İlinde görevli iken emekli oldum. Kurumundan tarafıma yapilan tebligte Antalya İlinde emekli olmam halinde emekli dilekçesini vererek 1 ay sonra ilisigimin kesilecegini veya 15 gunluk meyil kudretini kullanarak Van İlinde göreve başlayarak emekli olabileceğimi bildirilmiştir. Ailemin Antalya da ikamet etmesi, çocuklarımın Antalya İlinde öğrenim görmeleri nedeniyle Antalya İlinde kalmayı tercih ederek 1 ay senelik izine ayrıldım ve izin hitami 19/08/2016 tarihinde ilişik keserek emekli oldum. 68 gün senelik iznimden sadece 2015 yilina ait 34 günlük iznimi kullandım. Geriye kalan 2016 yilina ait senelik iznimi kullanamadim. Kullanamadığım izin ücretini alma imkânın veya dava açma hakkım varmı. Çünkü bana Antalya İlinde ilişik kesersen ancak 1 ay izin kullanabileceğimiz belirtildiginden bir aylık iznimi kullanabildikleri,diğer iznim ise kaldı.

  • Merhaba Mustafa Kemal bey,
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102. maddesine göre devlet memurlarının yıllık izin süreleri:
   a. Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün,
   b. Hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür.
   Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilmektedir.
   Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

 216. Çağrı Yıldız

  Merhaba hocam . Ben engelliyim engelli yardımı ( 2022) alıyorum 3 ayda 1 . Ben Kasım ayında sigortalı bir işe girdim . Aralık ayının 8. günü maaşım yattı ama çekmeye korktum . Sigortalı olunca çekilmez dediler faiziyle geri ödersin dediler. Sizce ne yapmalıyım

  • Merhaba ,
   Malulen emekli olanlar aylıkları kesilmeden tekrar çalışamayacakları için çalışmaları halinde malullük aylıkları kesilir ve emekli olmayan sigortalılardan kesilen kısa vadeli sigorta kolları olan iş kazası, meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası ve emeklilik hesabında dikkate alınan uzun vadeli sigorta primleri olan malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primleri kesilir. İşten ayrılmaları halinde ise ödedikleri primlerde dikkate alınarak emeklilik maaşları tekrardan hesaplanır.
   Ancak özürlü olduğu için yaşlılık aylığı bağlanan kişi tekrar çalışmak istediğinde yaşlılık aylığı kendi tercihine göre ya kesilir yada kesilmeden çalışmaya devam edebilir. Eğer tercihini kesilmesinden yana kullanırsa malul aylığı alanların çalışmasında olduğu gibi tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışır ve tekrar aylık talebinde bulunduğunda yaşlılık aylığı, ödediği primlerde göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanarak bağlanır. Eğer tercihini aylığı kesilmeden çalışmak yönünde kullanmışsa bu defa yaşlılık aylığı almaya devam eder ve çalışmasından dolayı aldığı ücreti üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesilmek şartıyla çalışabilir.

 217. MeRhabalar, nevzat bey,

  Aşağıdaki soruyu sordum ancak demeyi unuttuğum bişey daha var Bizim dükkan Basit usule göre işlem yapmaktayız, basit usule göre ne yapmak lazım yardımcı olursanız sevinirim

  ——
  ben işyerimde satış yapmakta iken işi biraz büyüteyim dedim internete girdim sosyal sitelerden birinde bir siteden dükkan açtırdım internet üzeri, bazı ürünlerde fatura kestim bazılarında ise kesmeyi unuttum geçenlerden unuttuklarımı hesapladığımda biraz biriktiğini 200 yakın bazen ben kesmemmişim bazen eleman kesmemiş, interneti biraz karıştırınca usulsuzluk cezası 210 tl olduğunu gördüm şimdi ne yapacağımı bilmiyorum ? internetteki dükkanı kapatsam diyorum çözüm olurmu ? veya bana bir çözüm yolu önerirseniz sevinirim işlerde eskisi gibi değil borç harç içindeyim ne yapacağımı bilmiyorum bana yardımcı olmanızı istiyorum.

 218. Oktay kızıltepe

  Nevzat bey merhaba 2013 yılından beri bir firmada çalışıyorum maaşım asgari ücretten yüksek olmasına rağmen asgari ücretlik kısmı bankaya yatıyor geri kalan kısmını elden alıyorum ihtarname ile işten ayrılıp tazminat için dava açmayı düşünüyorum size sorum yasalarda haftalık çalışma saati 45 saat fakat biz molalar düşüldükten sonra 47,5 saat çalışıyoruz fazladan her hafta 2,5 saat çalışıyoruz ve fazla mesai ücreti almıyoruz bu fazladan çalışma saatlerini açacağım davada talep edebilirmiyim şahitlerim var şimdiden teşekkürler

 219. Merhaba nevzat bey.ben yabanci uyrukli inşaat muhendisiyim.16 yildir turkiyede yasiyorum burdan mezun oldum ve eşim de türk vatandaşı.evlilik uzerinden gecen ay vatandaşlik basvurusunda bulundum ve çıkmasını beklemekteyim. 1 yil once bir insaat firmasina ise basladim.calisma izni almalari icin israrlarim hic fayda etmedi hep alcaz diye oyaladilar en son da almadilar ben de gecimimi saglamak icin calismaya devam ettim.bana calistigim şantiyede seni denedil memnun kaldik bir sonraki santiyede calisma iznini alip devam edecez dediler.ben elimdeki projeyi teslim ettim ama şimdi benim 2 aylik maaşımı vermiyorlar ve sunan elimizde iş yok diye işime son verdiler.bu durumda ne yapmam lazim cok magdur oldum sgk ya sigortasiz calistigim icin gitsem benim vatandaşliga geçme sürecimi olumsuz etkiler mi? Calistigim sure icerisinde bu firmaya calıstigimi her ay firma hesabindan hesabima şantiye ve maaş ödemesi aciklamalarla yatan paralarla ispatlayabilirim

  • Merhaba Aydın bey,
   Uluslararası İşgücü Kanunu 22. maddesi uyarınca; yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
   Ayrıca aynı zamanda sigortasız ve SGK’ya bildirilmeden çalıştırılıyor olacakları için 5510 Sayılı yasada yer alan cezalara da muhatap olacaklardır.
   Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesinden dolayı brüt asgari ücretin iki katı;
   İşçinin sigortasız çalıştırıldığı her ay için asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmemiş olması nedeniyle brüt asgari ücretin 2 katı tutarında para cezası uygulanır.Çalıştığınızı ispatlamanız şartı ile yapacağınız şikayette işveren çezalı duruma düşecektir ayrıca haketti iseniz izin,fazla mesai,kıdem gibi alacaklarınızıda talep hakkınız doğabilir

 220. Merhaba Nevzat bey,
  Firmamız yurtiçi ithalatçı firmadan iplik aldık bununda bedelini de yarısı peşin kalanı mal gümrüğe gelince ödedik. Mal gümrüğe gelince de bunun masraf ve vergilerini biz ödedik ve malı gümrükten çektik. İthalatçı firma bana kdv siz fatura kesti (235 16/1-c transit ve gümrük antrepo rejimi diye açıklama ile istisnaymış) bende kalan tutarı ödeyerek ona olan borcumu bitirdim. gümrük çekimlerini biz yaptığımız için beyannamede gönderici/ihracatçı firma wellknown diye yurtdışı firması alıcı ise bizim ünvan yazıyor. Ek bilgilerde bu malı bize satan firmanın bize kesmiş olduğu faturanın tarih ve numarası yazılı şimdi benim sorum form ba da bana kdv siz fatura kesenin yani yurtiçinde almış olduğum firmayı mı bildireceğim yoksa beyannamede yazan firmayı mı? gümrük beyannamesinde kdv matrahı ile bana kesilen ithalatçının fatura tutarları farklı bu konuda yardımcı olur musunuz?

  • Harun bey merhaba,
   Yurtiçinden firmanın sizin adınıza ithalat yapması olayında size kestiği fatura mal millileşmeden kesildi ise kdv siz olarak kesilecektir fakat mal millileştikten sonra kesildi ise o zaman ithal edilen ürünün size satışı söz konusudur o zaman kdv li fatura kesilmesi gerekir .
   Fakat yazdıklarınızda açık olmayan husus
   gümrük beyanında satıcı yurtdışı tamam
   fakat alıcı bölümü ithalatcı firma değil sizin firmanız bu durumda ithalatcı firma bu ticari sürece dahil değil yurtdışı firmada gümrük beyanını si,ze açmış faturasınıda size kesmiş olmalı konu ile ilgili dilerseniz arayabilirsiniz

 221. MURAT BEY MERHABA
  GEBZEDE İŞE İADE DAVASINI KAZANDIM
  ÇALIŞTIGIM FIRMA TAŞÖREN FİRMAYDI
  İŞTEN CIKARILDIGIMDA HALA DEVAM ETMEKTEYDI FAKAT ŞIMDI AYNI YERDE İŞ YAPMIYOR VE BANA
  İZMİRDE ÇALIŞMAM İÇİN TEBLIG GONDERDI
  KURULU DUZENIM VAR KOCAELI NERE İZMİR NERE BIRI 7 YASINDA DIGERI 8 AYLIK IKI COCUGUM VAR EŞİM GEBZEDE CALISIYOR NASI BIR YOL İZLEMELIYIZ

  • Merve hanım merhaba,
   öncelikle iş sözleşmenizin ilgili maddeleri incelenmeli ve şirketin varsa imzaladığınız personel yönetmeliğine bakılmalı buralarda görev değişikliğini kabül edeceğiniz beyan edilmiş ise bu durumda işveren bildirimde bulunarak görev yerinizi değiştirebilir fakat bu maddeler yok ise o zaman;
   İşçinin çalışmış olduğu görevinden başka bir göreve alınması, görev tanımının kapsamının genişletilmesi veya çalışma şartlarının ağırlaştırılması ile işçinin aleyhine bir durum oluşması ve işçinin bu durumdan rahatsız olması durumuna İş Kanunu’nun 22. maddesi ‘Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi’ ’başlığında yer verilmiştir.
   4857 sayılı iş kanununun 22.maddesinde;
   “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

   Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.”

   İşçinin rızasının yazılı olması yasal yükümlülüktür.

 222. Merhaba ben 8 aydır işsizim işten çıkarıldım ve işsizlik parasınn son ayınıda almış oldum ve bir aylık hamileyim doğum parası alabilmem için ne yapmalıyım bir yıl içinde doksan gün sigortalj olmam gerekiyormuş beni bu konuda aydınlatırmısınız ne yapmam gerekiyor

  • Naz hanım merhaba,Evladınızın hayırlı ve sıhhatli olmasını dilerim

   Doğum yardımı gerçekleşen doğumlar için Türk vatandaşı olan ya da mavi kart sahibi olan her kadına tek seferlik olarak ödenen nakdi bir destektir.
   Doğum yardımı başvurusu için,
   canlı doğumun gerçekleşmesinden sonra bağlı olduğu nüfus idaresi müdürlüğüne gidilerek KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) üzerinden kayıt işleminin yapılması gerekmektedir.
   Daha sonra Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması ve imzalanıp şahsen iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla başvurunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yapılacak olan başvurular, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmetler Merkezlerine yapılmalıdır.Doğum yardımı şartları çok fazla olmamakla birlikte genel olarak doğum yapan tüm kadınlara verilmektedir. 2019 yılı için doğum yardımı almak isteyen bir kadının uygun olması gereken şartlar şu şekildedir;Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olunması gerekmektedir.
   Doğum gerçekleşmiş ve bebeğin sağ olması gerekmektedir.
   Yukarıda sıralanan şartlara uygunluk sağlayan her kadın doğum yardımı ödeneğinden faydalanabilmektedir.Devletin vermiş olduğu çalışmayan kadın doğum yardım ödeneği;

   Birinci çocuk için 300 TL,
   İkinci çocuk için 400 TL,
   Üçüncü çocuk ve üzeri için ise 600 TL’dir.
   Sürekli karıştırılan doğum yardımı ve çocuk parası, devlet tarafından verilen iki farklı yardımdır. Çocuk parası, çocuklar belli bir yaşa genele kadar 3 ayda bir verilmekte iken doğum yardımı tek bir sefere mahsus olarak verilmektedir. Doğum yardımı 2019 yılında da verilmeye devam edecektir. Doğum yardımı başvurusu doğum gerçekleştikten sonra ve bebek sağ ise yapılabilmektedir.
   AYRICA;
   Mama ve bez yardımı, çocuk parası kapsamında verilen yardımlardan bir tanesidir.
   Süt parası diğer adıyla emzirme ödeneği, yeni bebek sahibi olan anne ve babalara verilmektedir.

 223. nevzat bey iyi çalışmalar..işsizlik maaşı hak ettım ve ılk ay aldım fakat işkur resmi sitede iş buldum ve karşı tarafı aradım fakat ihtiyaç kalmadığını söyledi ve bende işkur sayfasından red ettim fakat bu yanlışlkıla butona basmak oldu.işkura gittim durumu izah ettim yapılcak bişey yok denıldı ve maaşım kesildi.birdaha aynı işyerini aradım konustum fakat aynı gün içinde yayınlanan iş ilanı aynı gün sadece bir kaaç saat ilanda duruyor ve ben ortada kaldım tekrar nasıl bir mücadele veripte işsizlik haketmiş biri olarak tekrar alabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim SAYGILAR..

  • Arif bey merhaba,
   Bir kişinin işsizlik sigortasından maaş alabilmesi için iki şart vardır.
   Bunlardan ilki işten ayrılma nedeninin kanunda belirtilen nedenlerden biri olmasıdır. İşverenin işten çıkarttığı kişiler işsizlik maaşı alabilirler.
   Ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı için işveren tarafından işten çıkartılan kişiler işsizlik maaşı alamaz.
   İstifa edenler de işsizlik maaşına hak kazanamaz.
   İşsizlik maaşı alırken işe giren kişi, bu işinden istifa ederek ayrılsa bile daha önce hak etmiş olduğu işsizlik maaşını almaya devam edebilir.Yani İşsizlik maaşı alan bir kişi maaş alma süresi tamamlanmadan yeni bir işe girerse hak kaybına uğramaz.

 224. Merhaba maasima haciz geldi ve o iş yerimden cikartildim, şimdi başka bir işteyim ben icra gelmeden bu borcu ödemek istiyorum buna ılımlı yaklaşırlar mi yoksa yeni iş yerime maaş haczi gelirmi

  • Merhaba Ahmet bey,
   maaş haczinize konu borcu icra dairesinden ödeyerek haczi kaldırısanız yeni iş yerinize bununla alakalı bir yazı gelmez

 225. Merhaba,
  5 yıl bir işyerinde kesintisiz çalıştıktan sonra evlilik nedeniyle işten ayrıldım.aynı gün boşluk vermeden başka bir işe başladım.3 aydır da burda çalışıyorum.ekonomik kriz nedeniyle bu ay sonu işten çıkışım verilecek.son 120 günde hiç boşluğum yok.işsizlik maaşı alabilir miyim?

  • Merhaba,
   Sorunuzun bu konuda sorusu olanlarada fayda sağlaması için ayrıntılı cevaplıyorum
   Öncelikle evet siz işsilik maaşı alabilirsiniz
   İşsizlik Ödeneğinin Tanımı
   Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.
   İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları
   1-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
   2-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
   3-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
   4-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
   Son 120 günde kesinti sayılmayan haller
   Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,
   Hastalık,
   Ücretsiz izin/aylıksız izin
   Disiplin cezası
   Gözaltına alınma,
   Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
   Kısmi istihdam,
   Grev,
   Lokavt,
   Genel hayatı etkileyen olaylar,
   Ekonomik kriz,
   Doğal afet,
   Fesih tarihinde çalışmamış
   Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
   Kısa çalışma ödeneği
   Yarım çalışma ödeneği nedenleriyle hizmet akdi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır.

   Bununla birlikte, 18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olup olmadığına ve eksik gün nedenlerine bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir.

   İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler
   İşsizlik Ödeneği
   Genel Sağlık Sigortası Primleri
   Yeni bir iş bulma
   Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi
   İşsizlik Ödeneğinin Süresi
   Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
   600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
   900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
   1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

   İşsizlik Ödeneği Miktarı
   Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
   işsizlik Ödeneği Alırken Yapılması Gerekenler
   İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;
   ikamet adresinin değişmesi,
   herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
   yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
   silahaltına alınılması,
   yurtdışına çıkılması,
   bir işte çalışmaya başlanması veya
   mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,
   hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir.
   İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

 226. Merhaba ben işsizlik maaşı almak istiyorum ama üzerime kayıtlı ev.araba ve ticari araç var bi sıkıntı çıkarır mı bunlar işsizlik maaşı için

 227. Nevzat Bey Merhaba,

  Ben KGF den çekmilmiş olan bir krediye kefil oldum. Krediyi çeken firma şuanda krediyi ödeyemiyor. Banka bana ulaşarak kredi ödenmediği için sizden tahsil edicez dediler. Ben kefil olurken o zaman maaşım asgari ücret olarak gözüküyordu ve benim üzerimde hiç bir mal olmamasına rağmen 250.000 TL krediye kefil olarak kabul ettiler bana bankada %15 lik kısmına kefilsiniz demişlerdi. Şimdi ise paranın tamamını sizden tahsil edicez diyorlar.

  Şimdi size sorum şu,

  Banka benim başka bankadaki hesaplarıma bloke koyabilirmi. Borsada hisse senetlerim var bunlara haciz koyabilirmi.

  Kefil olduğum dönemde bekardım ama şuanda evliyim eşimin üzerinde 2 adet ev mevcut eşimin üzerindeki mallara haciz koyabilirmi.

  Bu konudaki yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba,
   Sorunuzu bir hukukcu daha doğru cevaplayacaktır ama bildiğim kadarıyla size yardımcı olmak adına cevaplayayım
   1-imzaladığınız kefalet sözleşmesini incelemek gerekir genel kredi kefalet sözleşmesi ise borcun tamamından mesul olacaksınız
   2-Kefalletten dolayı doğrudan sorumlu olduğunuz için tüm mal varlıklarınız üzerine banka haciz koyabilir
   3-Evlikten önceki eşinizin edinimleri haczedilemez fakat evlilik sonrası edinimler müşterektir ve sizin payınız haczedilebilir

 228. Merhaba,
  2014 yılında açtığın dava 2019 yılında kesinleşti. İşsizlik maaşı alacağım (3 aylık). Ancak ödeme 2014 asgari ücreti üzerinden mi yoksa 2019 asgari ücreti üzerinden mi hesaplanacak. 2014 yılına göre hesaplanacak ise aradaki kayıp için bir şey yapılabilir mi?
  Teşekkürler.

  • Merhaba Ali bey,
   Ücret Alacağı İş Hukukumuzda “İşçi Ücreti” yani “İşçi Maaşı” 4857 Sayılı Kanunun 32 – 62 maddeleri arasında ve 6098 sayılı kanunun 401 – 412 maddeleri arasında işçinin hizmet göre edimine karşılık olarak işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.
   Yasada bu konu şöyle açıklanmış;
   ► Para ile ödenir.32/1. Madde
   ► Bono ve kıymetli evrakla ödeme yapılamaz. 32/3. Madde
   ► Kişiler tarafında da ödenebilir.32/1. Madde
   ► Kural olarak türk lirası ile ödenir. Yabancı para ile ödemesi kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre türk parası ile ödenebilir.32/2. Madde
   ► Kural olarak işyerinde veya banka hesabına ödenir.32/2. Madde
   ► En geç ayda bir ödenir. Bu süre toplu ve bireysel iş sözleşmeri ile kısaltılabilir fakat uzatılamaz. 32/4. Madde
   ► İş sözleşmesi sona erdiğinde işçinin ücreti ve menfaatlerinin tamamının ödenmesi zorunludur. 32/5. Madde
   ► Ücret ödemesi meyhane ve benzeri eğlence yerlerinde ve perakende mal satışı yapılan dükkan ve mağazalarda buralarda çalışanların ücretleri hariç olmak üzere ücret ödemesi yapılmaz.32/6. Madde
   ► Ücret Alacaklarında Zamanaşımı Süresi 5 yıldır. 32/7. Madde
   Tüm bunlardan ödemenin karar tarihinde geçerli asgari ücret üzerinden yapılması gerektiği anlaşılıyor fakat verilen kararda ücretin ödeneceği asgari ücret belirtilmiş ise o zaman kararda belirtilen ücret esas alınır

 229. Merhaba nevzat bey 18aydir aynı işyerinde çalışıyorum
  Maaş 3000tl asgari olan kısmı bankaya yatıyor geri kalan kısmı elden veriliyor sigorta birimim asgari ücretten gözüküyor bu şartlar altında işten ayrılırsam kıdem ihbar ve diğer alacaklarimi alabilir miyim hangi yolu izmemen gereklidir saygılarımı sunarım

 230. Merhaba Nevzat Bey,
  7 aydır aynı iş yerindeyim. yumurtalık rezervi azlığı sorunundan dolayı normal yolla hamile kalamıyorum, tüp bebek tedavisi görmem gerek , yaşımdan dolayıda riskli gebelik grubuna giriyorum. hem sağlığımı tehlikeye atmamak hemde iş yerinde görevimi aksatmamak adına kendi rızamla tedavi öncesi ayrılmak istiyorum.iş yerimin istifamı kabul etmeme gibi bir durumu olurmu? teşekkürler

  • Lale hanım merhaba,
   öncelikle acil şifa dilerim.
   iş sözleşmenizin fesih şartlarına bakmak lazım ama istifanızı yazılı bildirip ihbar öneli kadar çalışmanız halinde sözleşmede bağlayıcı bir durum yoksa ayrılabilirsiniz

   • Nevzat bey yanıtınız için teşekkürler. Sözleşmede bağlayıcı madde yok. ben ihbar süremde çalışmayı kabul ediyorum. İstifayı noterden mi göndermem gerek

 231. Merhaba Nevzat Bey, çok ufak bir sorum olacaktır. Maaşların ödenmemesi (2 aydır ve verilen sürenin dolması) halinde haklı fesih üzerinden dava açılabiliyor fakat istirahatli olma (sgk raporlu) halinde ihtarname çektirebiliyor muyuz? Yoksa raporun bitmesini mi beklemek gerekiyor ihtarname çektirebilmek adına?
  Şimdiden teşekkür ederim,
  İyi çalışmalar..

 232. merhaba hocam, ben hastanede muayene kabul komisyonundayım ve yaklaşık 5 aydır komisyon ücretimi almadığımı farkettim. Geçmiş ücretleri geri alabilirmiyim acaba?

  • Merhaba Merve hanım,
   İş sözleşmenizde tanımlanmış bir komisyon ücreti var ise bu bordrolarınıza yansıtılmadı ise bunu talep edebilirsiniz.Ödenmemesi halinde hukuki haklarınızı kullanabilirsiniz

 233. Merhabalar Nevzat bey
  işyerimizde çalışan 17 yaşını doldurrmuş ve çıraklık merkezine kaydı yapılmış bir arkadaşımız var.
  Arkadaşıımız ocak 2019 da mahallesinde düşmüş ve kolunu kırmıştı.bizde 15 gün gelmediği için ücretini kestik.
  o tarihte henüz çıraklığa kayıt yapılmamıştı.ben araştırdım ancak hiçbir yerde bilgi bulamadım.bu arkadaşımızın velisinin iddasına göre başına iş dışında herhangi birşey geldiği zaman 54 gün işe gelmeme hakkı varmış aynı zamanda da ücretini de ödemeliymişiz. konuya açıklık getirebilirseniz beni büyük bir yükten kurtarmış olacaksınız hergün kapımda çünkü bilgi aldınız mı diye.

  teşekkür ederim şimdiden

 234. mustafa türkcan

  merhaba, ben özel sektörde çalışan bir işçiyi benim maliyeye borçum var maliye maaşıma bloke koymuş benim maaşımda zaten icra kesintisi var maliye müdürünle konuşmaya gittim bankadaki maaşının tamamını keseriz dedi veşuan hiç param yok ne yapmalıyım bana yardımcı olurmusunuz

  • Merhaba,
   Banka hesabınız maaş hesabı ise 1/4 üne haciz konulabilir ondada hacizler sıraya konulur fakat hesabınız normal hesap ise tamamına haciz konulabilir bu durumda borcunuzu yapılandırarak hacizi kaldırtmanız en mantıklı yol olur

 235. Emir Yiğit KÖSE

  Merhaba, Ben bilgisayar oyunlarının anlık turnuvalarının düzenlendiği bir site kuruyorum.Yaptığım sistem oyunculardan 2-3 lira gibi para toplayıp topladığım paranın %65 ini kazanan oyunculara veriyor. %35 civarında da bana kalıyor. Ne kadar vergi ödemem gerekiyor? Ödülü kazanan oyuncular vergi kapsamına tabi tutulmaması için kaç paraya kadar ödül dağıtabilirim? TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN.

  • Emir bey merhaba,
   yaptığınız işin hukuki boyutunu bir bilişim hukukcusuna danışmanızı öneririm.Ama vergi boyutu ile alkalı şunu söyleyebilirim yaptığınız iş süreklilik arz ettiği için vergi mükellefi olarak her tahsilatınız için fatura kesmeniz gerekir web sitemizde bilişim bölümünde bu konu ile lakalı ayrıntlı makaleler var onlarıda okuyabilirsiniz

 236. merhabalar benim bağkur üzerinden 2011 yılına ait vergi borcum bulunmakta devletin vermiş lduğu yapılandırma hakkıyla o şelikde borçlarımı ödüyorum şuanda bir işyeri açma düşüncem var tekrardan bu borçları varken iş yeri açabilir miyim şimdiden teşekkür ederim ?

  • Merhaba Duygu hanım,
   Bagkur borcunuzun olması ve bunu yapılandırmış olmanız yeni bir işyeri açmanıza engel değil işyeri açtığınız tarih itibarı ile aktif sigortanız başlar borçlarınızı öderken aylık bagkur primide ödemeniz gerekir

 237. hocam merhaba, iş yerinde üst’ün ya da ast’ın yazışmalarda Bey/Hanım gibi unvanları yalnızca bir kişiye karşı kullanmaması mobbing kapsamında değerlendirilebilir mi? bir dayanağı var mı?

  • Merhaba,Herkesin önünde bağırıp çağırma veya azarlama (kişiyi yanına çağırırken herkesin önünde hiç saygı ifadesi kullanmadan doğrudan ismini bağırarak söyleme)veya herkese hanım,bey tanımlamaları ile hitap ederken bir kişiye bunun yapılmaması Kişilerarası İlişkilerde Temel Psikolojik Yıldırma Biçimleri olabilir ama diğer şartlar yapılış gerekcesi hakaret veya küçük düşürme amaçlımı yapılıyor,hitabette süreklilik varmı gibi unsurlarda hep birlikte değerlendirilerek bu tavrın mobing olup olmadığı degerlendirilebilir

 238. hocam maaşımdan icra kesintisi yapıldı ama işverenim ödemeyi icra dairesine ödemedi iş akdimi haklı sebep fesih edebilir miyim. işveren icra ödemesi maaş ile aynı gün yatırmak zorunda değil mi teşekkür ederim.

  • Merhaba,
   2004 Sayılı İcra İflas Kanunu madde 357: “ İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alâkadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmayanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır.”
   Madde 367: “İcra veya iflâs dairelerinin borçlunun mevcuduna dair isteyeceği bütün malûmatı hakikî ve hükmî her şahıs derhal vermeğe ve talep halinde mevcudu bu dairelere teslime mecburdur”

 239. Iyigunler nevzat bey isyerimde ihbar imzalatildi bitis tarihi 30 haziran 2019 bugun mudurum gelip sigortadan 19 haziranda cikartip 20 haziranda tekrar alicakmis ve tazminatimida vericeklermis anladigim kadariyla isverenim isin dvminin belli olmamasindan oturu bole birsey yapioyor eger gris cikis yaptirmassam karsilacagim durum nedir kagitlari imzalarsam mi daha iyi yoksa imzalamasam mi

  • Merhaba Baran bey,
   işyerinizde bir sorun varsa kıdeminizi alıp çalışmak sizin faydanızadır izin kullanımı açısında aynı işyerinde çalışılan süre toplamlarına göre izin hesplandığı için bir kaybınız olmayacak fakat işyeri kapanır veya başka olumsuz bir durum oluşursa hakettiğiniz tazminatıda alamama durumunuz olabilir fakat işsiz kalmamak adına işveren önerisini yazılı almanızı öneririm

 240. Hocam merhaba,ben emniyet genel mudurlugu bunyesinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapmaktayim.oglum %99 ağır engelli yatağa mahkum hayatini surdurmekte.egm engelli yakini olan personel hakkında bir genelge olduğunu duydum bu genelgeden faydalanabilirmiyim.bu konu hakkinda bilgilendirmenizi rica ediyorum.saygilarimla.

 241. Nevzat Bey merhaba,

  Öncelikle böyle bir bölüm yarattığınız için teşekkür ederim. Ben 2015 yılında haksız yere işten çıkarıldım ve 2018 yılında davamı kazandım. Ama davam sonuçlanmadan bir yıl kadar önce davalı olduğum firma benim çalıştığım şubesini kapattı ve dava sonucumdan önce de tüm şubelerini kapattı. Paramı tahsil edemedim. O süreçte ortağı olan ve aynı marka altında (Ben X isimli firmada çalışıyordum, ancak bu süreçte Y firması ve Z firması da bu üç firma ortak olarak bir markayı temsil ediyordu farklı şubelere sahip olarak, daha doğrusu şöyle … Hotel markasına sahip 3 ayrı firma, biz her firmada ihtiyaç olması durumunda çalışıyorduk ama ben X firmasında sigortalıydım ve X firması kapandı) ben de işten çıktığımda böyle bir ihtimali göz ardı ettiğim için yalnızca X firmasına dava açmıştım. Y ve Z’den tahsil alma şansım olur mu ? Benden 2 yıl kadar sonra toplu şekilde X firmasından çıkartılan işçiler Y ve Z’yi de dava ettiği için X olmasada bu iki firmadan ödeme alıp davalarını kapattılar. Şuan mağdur durumdayım, ne yapabilirim bilgi rica ediyorum.

  • Erdi bey merhaba,
   x firmasından alacağınızın ilk muhatabı x firmasıdır fakat x firması y z firmalarınında ortağı ise(firma olarak) payı oranında rucu hakkınızı kullanabilirsiniz bu durumu bir avukatla konuşmanızı öneririm

 242. merhaba. hamile bir bayanım hamile kaldığımı öğrendikleri an işyerindeki yöneticiler biz hamile bayan çalıştırmıyoruz senide işten çıkaracağız diyerek 4 ay boyunca sürekli üzerime gelip beni baskı yoluyle istifaya zorladılar bu süre zarfında bir kaç defa düşük tehlikesi geçirdim ama yılmadan beni işten çıkarma politikası uyguladılar. en nihayetinde kocam devreye girerek orta yolu bulmaya çalıştı ve kocamı ölümle tehdit ettiler. şimdi ise ben 3 ay boyunca sağlık sorunum nedeniyle rapor aldım şuan doğum iznindeyim. beni aradılar ve 09.05.2019 tarihli yasa gereği ile beni işten çıkarabileceklerini söyleyip yine tehditvari kelimeler kullandılar. hem işten çıkarıp hem tazminat vermeyecekler ve işkur üzerinden işsizlik ödeneği alamayacağım bir şekilde iş maddesi ile çıkarıp mağdur edeceklermiş. benim aldığım rapormayıstan önceydi 2 ayı 1 ayı mayıs ayı idi. beni geçmişe yönelik raporlarımı gerekçe göstererek çıkarma durumları nedir. lütfen yardımcı olur musunuz ? şimdiden çok teşekkür ederim