Ana Sayfa / Kanunlar / Borçlar Kanunu / Yeni Borçlar Kanunumuz da Kefillik ve Kefalet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Kanunumuz da Kefillik ve Kefalet Sözleşmesi

res5-300x200Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumuna kefillik denir, Birinin borcunu ödeyeceğine ilişkin olarak üçüncü bir kişinin alacaklıya güvence vermesi ise kefalettir.Eşinizin rızası olmadan kefil olamam gibi birçok değişikliği içeren bu konuyu ayrıntılı olarak açıklayacağım.

Kefalet sözleşmesi ise kefilin borcun ödenmemesi durumunda alacaklıya karşı borcu üstlenme sorumluluğu yükleyen bir sözleşmedir. Kefilin sorumluluğu yapılan sözleşme ve borçlar kanunundan kaynaklanmaktadır. Bildiğiniz gibi borçlar kanunumuz 04.02.2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak değiştirilmiş uygulaması ise 01.07.2012 tarihinde başladı.

Değişen borçlar kanunumuz birçok konuda değişiklik yaptığı gibi kefalet konusunda da köklü değişiklikler getirdi bu yazımda yeni borçlar kanunumuza göre kefalet konusunu açıklayacağım.

Yeni Borçlar Kanunumuzun “Özel Borç İlişkile­ri” başlıklı ikinci kısmındaki on beşinci bölümde kefa­let sözleşmesi kefilin sorumluluğu kefalette eşin rızası gibi birçok konu yeniden düzenlenmiştir.

Kefalet sözleşmesi nedir?

Yeni Borçlar Kanunun 581. MaddesindeKefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Şeklinde tanımlanmıştır.

Kefalet sözleşmesinin Koşulları nelerdir?

I. Asıl borç

bduzeniYeni Borçlar Kanunumuzun 582. Maddesinde;  Kefalet sözleşmesi, mevcut ve geçerli bir borç için yapılabilir. Ancak, gelecekte doğacak veya koşula bağlı bir borç için de, bu borç doğduğunda veya koşul gerçekleştiğinde hüküm ifade etmek üzere kefalet sözleşmesi kurulabilir demektedir.

Yanılma veya ehliyetsizlik sebebiyle borçlunun sorumlu olmadığı bir borç için kişisel güvence veren kişi, yükümlülük altına girdiği sırada, sözleşmeyi sakatlayan eksikliği biliyorsa, kefaletle ilgili kanun hükümlerine göre sorumlu olur. Aynı kural, borçlu yönünden zamanaşımına uğramış bir borca kefil olan kişi hakkında da uygulanır.

Kanundan aksi anlaşılmadıkça kefil, bu bölümde kendisine tanınan haklardan önceden feragat edemez şeklinde açıklanmıştır.

II. Şekil

Yeni Borçlar Kanunumuzun 583. MaddesindeKefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe  geçerli olmaz demektedir. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.

Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşullarına bağlıdır. Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler. Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz.

III. Eşin rızası

Yeni Borçlar Kanunumuzun en çok tepki ve yorum alan 583. Maddesindeeşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez.

Kefaletin türleri nelerdir?

1. Adi kefalet

Borçlar Kanunumuzun 585. MaddesindeAdi kefalette alacaklı, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemez. Ancak, aşağıdaki hallerde doğrudan doğruya kefile başvurabilir:

1. Borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alınması.

2. Borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkânsız hâle gelmesi veya önemli ölçüde güçleşmesi.

3. Borçlunun iflasına karar verilmesi.

4. Borçluya konkordato(İflas anlaşması; Bir şirketin borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi ve bunu ilan etmesi ve sonrasında alacaklıların alacaklarını belli bir plana göre tahsil edebilmeleri için kendi aralarında bir anlaşma yapmaları.) mehili verilmiş olması.

Alacak, kefaletten önce veya kefalet sırasında rehinle de güvence altına alınmışsa, adi kefalette kefil, alacağın öncelikle rehin konusundan alınmasını isteyebilir. Ancak, borçlunun iflasına veya kendisine konkordato mehili verilmesine karar verilmişse, bu hüküm uygulanmaz.Sadece açığın kapatılması için kefil olunmuşsa, borçlu aleyhine yapılan takibin kesin aciz belgesi alınmasıyla sonuçlanması veya borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkânsız hâle gelmesi ya da konkordatonun kesinleşmesi durumlarında, doğrudan doğruya kefile başvurulabilir. Sözleşmede, bu durumlarda alacaklının, önce asıl borçluya başvurmak zorunda olduğu kararlaştırılabilir.

2. Müteselsil kefalet

Borçlar Kanunumuzun 586. Maddesinde kefil, müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehinini paraya çevirmeden kefili takip edebilir. Ancak, bunun için borçlunun, ifada gecikmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması gerekir. Alacak, teslime bağlı taşınır rehin veya alacak rehini ile güvenceye alınmışsa, rehinin paraya çevrilmesinden önce kefile başvurulamaz. Ancak, alacağın rehinin paraya çevrilmesi yoluyla tamamen karşılanamayacağının önceden hakim tarafından belirlenmesi veya borçlunun iflas etmesi ya da konkordato mehili verilmesi hallerinde, rehinin paraya çevrilmesinden önce de kefile başvurulabilir.

3. Birlikte kefalet

Borçlar Kanunumuzun 587. Maddesinde birden çok kişi, aynı borca birlikte kefil oldukları takdirde, her biri kendi payı için adi kefil gibi, diğerlerinin payı için de kefile kefil gibi sorumlu olur.

Borçluyla birlikte veya kendi aralarında müteselsil kefil olarak yükümlülük altına giren kefillerden her biri, borcun tamamından sorumlu olur. Ancak, bir kefil, kendisiyle birlikte daha önce veya aynı zamanda müteselsilen yükümlü bulunan ve Türkiye’de takip edilebilen bütün kefillere karşı takibe girişilmiş olmadıkça, kendi payından fazlasını ödemekten kaçınabilir. Bir kefil, bu hakkı, diğer kefillerin kendi paylarını ödemiş veya ayni güvence sağlamış olmaları durumunda da kullanabilir.Aksine anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borcu ödeyen kefil, kendi paylarını daha önce ödememiş olmaları ölçüsünde, diğer kefillere karşı rücu hakkına sahiptir. Bu hak, borçluya rücudan önce de kullanılabilir.

Alacaklı, kefilin aynı alacak için başka kişilerin de kefil olduğunu veya olacağını varsayarak kefalet ettiğini biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, bu varsayımın sonradan gerçekleşmemesi veya kefillerden birinin alacaklı tarafından kefalet borcundan kurtarılması ya da kefaletinin hükümsüz olduğuna karar verilmesi durumunda kefil, kefalet borcundan kurtulur.

Birbirlerinden bağımsız olarak aynı borç için kefil olanlardan her biri, kefalet borcunun tamamından sorumlu olur. Ancak, borcu ödeyen kefil aksine anlaşma olmadıkça, diğerlerine toplam kefalet miktarındaki payı oranında rücu hakkına sahiptir.

4. Kefile kefil ve rücua kefil

Borçlar Kanunumuzun 588. maddesinde alacaklıya, kefilin borcu için güvence veren kefile kefil, kefil ile birlikte, adi kefil gibi sorumludur.

Rücua kefil, kefilin borçludan rücu alacağı için güvence veren kefildir.

 

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Bazı Stopaj Oranları Artırıldı !

1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete‘de bazı stopaj oranlarında değişiklik yapan “193 …

19 yorumlar

 1. SAYIN YETKİLİ BİR VARLIK ŞİRKETİNDEN ARADILAR ,2004 YILINDA BİR ŞİRKETE BANKADAN ALMIŞ OLDUĞU 5000 TL KREDİ İÇİN ŞAHSİ KEFİL OLMUŞTUM.BU ŞİRKETİN O ZAMAN DURUMU ÇOK İYİ İDİ,ANCAK 2005 YILINDA KAPANDI.BORCUN KALAN KISMININ ÖDENMEDİĞİNİ BİLMİYORDUM.BU GÜN YANİ 25.09.2013 TARİHİNDE ARADILAR.BU FİRMAYI AKBANK 2005 YILI SONUNDA KANUNİ TAKİBE KOYMUŞ BİR SONUÇ ALAMAMIŞ.BANA BU GÜNE KADAR HİÇ BİR BORÇLA İLGİLİ TEBLİĞ GELMEDİ,ŞİMDİ İSE GEL ANLASALIM 8000 TL ÖDE KAPATALIM DİYORLAR,YENİ KANUNA GÖRE BENİM KEFİLLİĞİM HALA DEVAM EDİYORMU,NE YAPMALIYIM LÜTFEN ACİL BİLGİ VERİNİZ

  • Mehmet bey merhaba,
   Kefaleten sorumluluklarınız yasa öncesinden kaynaklandığı için halen devam etmektedir varlık şirketi alacağı devraldığı için şuanki alacağın sahibidir fakat size önerim varlık şirketi ile pazarlık edin faizi indirtip ana parayı taksitlendirerek ödeyin bunu yapıyorlar çünkü

 2. Sayın yetkili ben devlet memuru olarak çalışmaktayım. 2013 kasım ayında Denizbank’ tan 3,500 kredi çeken bir arkadaşıma kefil olmuştum. Krediyi çeken arkadaş krediyi ödemeyerek yurt dışına kaçtı. Şimdi banka beni arayarak kredinin belli bir oranını ödemem gerektiğinden falan bahsetti. Elimde kredi herhangi kefillik yada kredi sözleşmesi de yok. Acaba kefillikte ödenmesi gereken oran ne kadardır, ne yapmam gerekir ve asıl borçlu yurtdışına kaçtığı için ödememe gibi bir hakkım olabilir mi?

  • mehmet bey merhaba,
   bankada imzaladığınız kredi sözleşmesinin bir suretini alıp bir hukukcuya göstermenizi öneririrm

 3. sayın yetkili,ben esnafım 2014 yılında esnaf bir arkadaşıma kefil oldum 30.000 tl kredi aldı ve kredisi gününde ödedi ve borcu kalmadı daha sonra aynı bankadan gene kredi kullanmış ama ben kefil olmadım şimdi borcunu ödemediğinden banka benim kefil olmadığım bu krediyi benden talep ediyor.200 bin borcu var bana 30 bin tl sini senden tahsil edeceğiz diyolar bankaya baş vurdum bana genel kefilliğiniz var diyolar bana böyle bir bilgi verilmemşti nasıl bi yol izlemeliyim bana yardımcı olurmusunuz.

  • Merhaba Kemal bey,
   bu husus hukuki itiraz ve işlem gerektiren bir konu önerim hızlı bir şekilde ticaret hukuku konusunda çalışan bir avukatla temas kurarak onun yönlendirmesi ile hareket edin

   • Sayın yetkili 2011 veya 2012 yıllarında kamu görevini yürütürken hatır için Şeker Bank da 15.000Tl. yada 17.000 Tl. Arıcılık kredisi için kefil oldum.
    Kredi 1 yıllıktı. 1.yıl sonuna kadar ödenmesi gereken kredi.
    İlgili borçluların kredi borçlarını ödeyip ödemediği konusunda hiç aklıma bile gelmemişken kefil olduğumu dahi unuttum.
    Şubat 2016 yılında kamudan emekli oldum.
    Adıma o tarihe kadar ilgili banka tarafından ne telefon nede uyarı yazısı gelmedi. yani bilgi almadım evrak imzalamadım.
    Şeker Bank kefilliğini taşıdığım dosyayı 2014 yılında VARLIK ŞİRKETİ ne devir etmiş.
    Gerçek borçlu 08/04/2016 tarihinde trafik kazası sonucu vefat etti.
    Aradan beş(5)altı (6) sene geçmiş 09/12/2016 tarihinde VARLIK ŞİRKETİ benden kefil olmam nedeniyle 56.000Tl olarak alacağını istemekte.
    Şimdi çok kötü durumdayım ne yapacağımı bilmiyorum.Lütfen bana yol gösterin .

    • Dursun bey merhaba,
     kefillikte asıl borçlu gibi sorumlusunuz hukuki olarak fakat borcunuzun varlık yönetim şirketine devredildiğini yazmışsınız size önerim bu şirketle görüşüp kefaletten dolayı borçlu olduğunuzu belirtin borçu ödeme niyetinizi belirterek borcun rakamında makul bir geri çekme yaptırıp taksitlendirin varlık şirketi ile bu pazarlığı yapabilirsiniz ödediğiniz borç için vefat eden asıl borçlunun varislerine rucu etme şansınız var

 4. Merhaba
  eşim işe girişte 50 bin tl senet imzalamıştı ve bu senette memur kefil olarak kardeşimin imzası var.eşim işten istifa etti ve şirket seneti kullanarak haciz yazısı gönderdi eşime ve kardeşime. Avukat ile görüşmeler yaptık yapılandırma için haber beklerken eşimin maaşında farklı bir haciz olduğu için kardeşimin görev yaptığı kuruma maaş haciz yazısı ulaştı.aynı gün eşim istanbula gitti ve avukat ile birlikte kartal acra dairesinde yapılandırma yapıldı.Avukat eşime artık tek sorumlu eşim olduğunu söylemiş.ödemelerde aksaklık olduğunda hapis yolu olduğunu bile söylemiş.şimdi benim sorum şu memur kefil yapılandırma sırasında yoktu eğer ödeme de aksaklık olursa kefile tekrar haciz yazısı gider mi? kerdeşimin kefil olduğunu seneti istediğinde eşimin de imzası olduğu için senet i alamadık.yapılandırma sonrası kefili ilgilendiren bir durum var mı?

 5. Selam Nevzat bey,
  Annem teyzeme kefil olmuş. Teyzemin borcuda firma tarafından avukata devredilmiş. Avukatlık bürosu her ay %6 dosyaya temerrüt faizi uyguluyor. Her ay ödenilen 100 tl tutar bir anlam ifade etmiyor borç 4000 tl an itibariyle. Annem şubat ayında vefat etti. Kefilliği 2 yıl öncesine dayanıyor. Ben mirasçısıyım. Sorumluluğum nedir evladı olarak.Teyzem ödemediği zaman kendisine icra takibi yapılıp sonra sıra banamı gelir. Ayrıca dosyaya uygulanan %6 faiz yasal mıdır bunla ilgili kanuni bir hakkımız bulunmamaktamıdır. Yardımlarınızı beklemekteyim teşekkürler.

  • Cem bey merhaba,
   Ben bir hukukcu değilim bir hukukcu daha detaylı bilgi verebilir size fakat bilgim dahilinde şunu söyleyebilirim annenizin vefatından sonra veraseti kabul etti iseniz borçtan mesul olursunuz ve varis olarak ödediğiniz borçu rucu hakkınız var

 6. merhaba sayın yetkili eski eşimle başımızdan bi olay geçti ve senete imza attık ben kefillik imzası attım ve eşimden ayrıldım ve ikimize birden icra geldi ama o sigartalı işinden girdi cıktı yaptığı için 2 sene icra benim maşımdan kesiyor ve işten ayrıldım tazmınatımada icra el koydu bu durumda napmalıyım şuanda asıl borçlu sigortalı işte çalışıyor ben şimdiye kadar kesilen paraları geri alabilirmiyim kefillikten kurtula bilirmiyim bilgilendirirseniz sevirim

  • Ersin bey merhaba,
   kefil asıl borçlu gibi sorumludur kefil olarak ödediğiniz bedelleri asıl borçluya rucu edebilirsiniz önerim bir avuklatla görüşün

 7. Merhaba sayın yetkili nafaka borcumdan dolayı cezaevine girdim bi arkadas 6binlira yatırdi borcun kalanınada kefil olup senet imzalamış ve aylık 1400tl taksite böldürmüş bunlardan haberim yok ve ben ceza ewinden cıktıktansonra avukatla görüşmüş arkadaş istersen paranı geri iade edip kefilliğini iptal ederim demiş bu işin gerceği nefir

  • Merhaba Seçkin bey sorularınız bir avukatın cevaplamasının daha doğru olacağı sorular bir hukukcuya danışmanızı öneririm

 8. GÜLTEKİN TUNAR

  MERHABA NEVZAT BEY.
  BEN BİR ARKADAŞA KEFİL OLDUM.
  BEN İKİNCİ KEFİLİM.ÜÇ TAKSİT OLARAK KREDİ ÇEKİLDİ BANKADAN.İLK TAKSİTİ YATIRAMADI VE BEN İKİNCİ KEFİL OLARAK İLK TAKSİTİ YATIRDIM VE BANKADANDA BU ŞEKİLDE DEKON ALDIM.ŞİMDİ İKİNCİ TAKSİT GELDİ FAKAT ONU DA YATIRACAK DURUMU YOK.BENİMDE YATIRACAK DURUMUM YOK.BENİM BANKA İLE BİR TİCARETİM VAR VE HASAPLARIMDA BU BANKADA BAN ÇEK VEREMEYİZ DİYORLAE BUNDAN SUNRAKİ SÜREÇ NE OLUR BEN İLK TAKSİTİ YATIRDIĞIMDAN DOLAYI BANA BU SÜREÇTE NE OLUR.BU KONU HAKKINDA BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.

  • Gültekin bey merhaba,
   Sorunuz hukuki bir soru bir hukukcuya danışmanız daha doğru olur fakat size yardımcı olmak adına bildiğim kadarı ile cevap vereyim
   Kefil olarak kullanılan krediden müteselsilen sorumlusunuz sadece asıl borçlu sizin yerinize yeni bir kefil sunar bankada kabül eder ise bu kefaletten kurtulursunuz ödemiş olduğunuz krediden dolayı asıl borçluya rucu edebilir ondan tahsil edebilirsiniz ama bu sizin diğer taksitlerdeki sorumluluğunuzu bitirmez önerim asıl borçlu ile görüşerek borcun ödenmesini sağlayın yoksa bu mesuliyetten kurtulamayacvaksınız

 9. iyi günler 2009 yılında güvenip akbank kredisine kefil oldum şimdi tarih 21.06.2019 benim kefilligim hala gecerlimi
  bu yüzden işyeri açmamda engelmi ki bu kişi emekli maaşı kredi çekdigi zamanda alıyordu ne yapabilirim

  • Ali bey merhaba,
   Ben hukukcu değilim ama bildiğim kadarı ile sorunuzu cevaplayayım Bir gerçek kişi ( gerçek kişinin tacir olup olmaması önemli değildir) tarafından verilmiş olan her türlü kefalet ( adi ve müteselsil olması fark etmeksizin), buna ilişkin sözleşmenin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.siz 10 yıllık süre zaman aşımını geirmişmişmidiri merak ediyorsunuz ama zaman aşımını kesen bir durum olup olmadığının kontröl edilmesi gerekir kredinin yenilenmesi,takibi vs

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir