Ana Sayfa / Yayınlar / Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların yaşam kalitelerini iyileştirir ve sağlık koşullarını tedavi ederek, insanların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olurlar.

Sağlıkla ilgili mesleklere genel olarak ”kutsal” denilse de bu söz, özellikle de hekimlik mesleği için kullanılan yaygın bir sıfattır. Hem herkesin peşinen kabul ettiği bu söylem olan ”Hekimlik kutsal bir meslektir” sözü ahlaki bir varlık olarak insan bilim, sanat, kültür ve teknik gibi insani değerleri ortaya koyma, gerçekleştirme olanağını taşıdığı için değerlidir. Bu değerin ifadesi de insanın sahip olduğu onurdur. Hekimlik onur sahibi bir varlık olan insanın değerini koruyan, koruması beklenen bir meslektir. Bu mesleğin uygulayıcıları olan hekimler de ”insanın değerini” bilmeli ve her zor durumda, insanın değerini koruyan eylemi keşfetmelidir.

Tıp eğitiminin uzun ve meşakkatli; doktorluğun ise zor ve yorucu bir meslek olduğunu hepimiz biliyoruz bütün dünyanın yaşadığı pandemi döneminde gördük ki sahada hastalık taramalarını yapan, hastanelerde canla başla çalışan isimsiz kahramanlar; yine sağlıkçılar. Mesleklerinin kutsal bir sorumluluk olduğunu gösterdiler.

Hekimliğin insanı sevmeden yapılamayacağını uzun çalışma saatleri ve ağır nöbetler nedeniyle doktorların kendilerine ve ailelerine dahi yeterince zaman ayıramadıklarına şahit oluruz.

Üstelik şiddet olayları tehdit altında görev yapmaya çalışan doktorlardan en üst düzey verim beklenir savaşlar da, pandemi de, doğal afetlerde de doktorların en ön safta olduğunu her zaman görürüz.

Sağlıklı hayat, insanın vazgeçemeyeceği Anayasa ile güvence altına alınmış en temel hakkıdır. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplumun en önemli unsuru olup, önce insan anlayışının benimsediği günümüzde, herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması büyük önem taşımaktadır. İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi, tüm toplumların en önemli hedefidir. Bu nedenle doktorluk mesleği önemini hiçbir zaman kaybetmemiş, kutsal bir meslek olarak kabul görmüştür.

Sosyal devlet olmanın gereği olarak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması, hepimizin ortak amacıdır. Hayatın her alanında olduğu gibi tıp alanında da bilimsel gelişmeler yaşanmış, yüzyıllar boyunca devam eden geleneksel tıp yöntemleri yerini modern tıbba bırakmıştır. Modern tıp alanındaki gelişmeler Cumhuriyetin kuruluşu sonrası hızlı bir şekilde devam etmiş, bugün gelinen noktada sağlık alanında ki verilere baktığımızda, bazı eksikliklere rağmen ülkemizin de önemli bir noktaya ulaşmış olması beni ziyadesi ile memnun etmektedir.

Dünyanın en zor ve en onurlu görevlerinden birini yapan, kendisini ”insana hizmet” ilkesine adamış doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın bütün çabası vatandaşlarımıza aynı standartlarda, etkili, kaliteli, eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak, hastalarımızı en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmaktır. Doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımız bu amaç doğrultusunda insan hayatını her şeyin üstünde tutarak karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen kutsal ve onurlu mesleklerini büyük bir özveri icra etmektedir.

Ülkemiz için bu kadar önemli bir kurum olan doktorluk mesleğini icra edenler, bağımlı çalışarak, kendileri vergi mükellefi olarak veya şirketleşerek yasal sorumlulukları yüklenmektedirler.

Bildiğiniz gibi Cumhuriyet kurulduktan sonra meclis toplandığında ilk kabul edilen yasa; vergi yasası olmuştur. Yani bizim bir numaralı yasamız vergi ile ilgilidir. 1980’den bu yana vergi yasalarında yüzlerce kez değişiklik yapılmış, halen de yapılmaya devam edilmektedir.

Önümüzdeki süreçte de farklı yeni değişiklikler bekliyoruz. Buna rağmen, mükellef grubumuz içinde doktor mükelleflerimizin vergisel sorumluluklarını tam anlamı ile bilmiyor olmaları bize gelen sorulardan açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

Ayrıca bilindiği gibi; 01.01.2018 tarihinden itibaren serbest meslek erbapları için zorunlu defter beyan sistemi getirilmiştir. Bu sistemde;

Tüm giderler tek tek ayrıntıları ile tüm gelirler de yine ayrıntıları ile beyan edilecektir.

Bu da; artık serbest meslek erbaplarında Gelir İdaresi’nce sistematik olarak vergi kontrolü yapılabilme imkanı vermiştir.

Bu sebeple; artık serbest meslek erbabı olarak faaliyet gösteren doktorlarımızın akıllarına gelebilecek vergi ile alakalı tüm sorulara cevap olacak ve 01.01.2018 tarihinden itibaren serbest meslek erbapları için zorunlu defter beyan sisteminden dolayı risklerle karşı karşıya kalmamaları için,

Şirketleşerek veya ücret karşılığı çalışarak hizmet veren doktorlarımıza rehber niteliği taşımasını düşünerek bu çalışmayı hazırladık.

Kitap Künyesi
  • Yayınevi : Platon Hukuk
  • Boyut : 16*23.5
  • Sayfa Sayısı : 267
  • Baskı : 1
  • Basım Tarihi : MAYIS 2024
  • Kapak Türü : Karton Kapak