Ana Sayfa / Vergi

Vergi

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Nedir?

Kanunen kabul edilmeyen giderler, işletmelerin ticari faaliyetleri kapsamında çeşitli nedenlerle katlandıkları, vergi matrahından düşülmesine izin verilmeyen gider ve maliyetlerdir. Bu kavramı daha kısa ve net bir ifadeyle; vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan indirilemeyecek giderler şeklinde tanımlayabiliriz. Kanunen kabul edilmeyen giderler, firmanın faaliyet alanı, türü ve hacmine göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle …

Devamını Oku »

Kurumların Vergisi Oranı Yüzde Yirmibeş

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrasında (2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemleri kurum kazançlarına uygulanmak üzere) “Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye …

Devamını Oku »

2024 Yılı Trafik Cezaları Ne Oldu?

Trafik idari para cezası karar tutanaklarının düzenlenmesinde tahsilinde ve takibinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 31/01/2024 Tarih ve 32446 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

Devamını Oku »

Tercümanlık Faaliyetinin Vergilendirilmesine Özelgelerle Bakış

Tercümanlık faaliyeti ne şekilde vergilendirilecektir? Sorusu müşterilerimizin de bize çok sorduğu bir sorudur bu soruyu  Gelir Vergisi ve Katma değer vergisi açısından ayrı ayrı inceleyerek kanunlarımızın ve kanun koyucunun bakışını doğru anlayabiliriz bizde bu makalemizde bu bakış açısın ile konuyu inceleyeceğiz

Devamını Oku »

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirim Kısıtlaması

24/11/2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim ve korunma önlemleri dolayısıyla ödenen KDV için indirim kısıtlaması getirilmiştir. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararında; İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar …

Devamını Oku »

Yeni Torba Yasa Komisyondan Geçti!

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 24.11.2023 tarihinde Türkiye Büyük millet meclisine sunuldu. Kanun teklifi komisyonda görüşülüp yeni eklemelerle son halini aldıktan sonra komisyonda kabul edildi. Şimdi; Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüp yasallaştırılacaktır. Kanun teklifinin Gerekçesinde Kanun Teklifi ile ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak …

Devamını Oku »

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında Son Durum Nedir?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, TL cinsinden USD, EUR ve GBP kurunun vade sonunda faiz oranından daha fazla artması durumunda kur farkı koruması sunan rekabetçi bir mevduat ürünüdür. Hepimizin bildiği gibi  KKM hesaplarında büyük bir birikim var ve bu birikimin bir bölümünün bile dövize yönelmesi büyük bir risk oluşturabilir. Bu …

Devamını Oku »

Araç Şarj Hizmetine İlişkin Vergi Uygulamaları

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 551) 07/10/2023 Tarihli Ve 32332 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.  Bu tebliğ ile, Vergiye uyum düzeyi ile vergi güvenliğinin artırılması amacıyla elektrikli araçlara kablolu veya kablosuz elektrik enerjisi aktarımı yapmak üzere lisans alan şarj ağı işletmecisi tarafından uygulanan şarj hizmetine ilişkin bilgiler ile bu …

Devamını Oku »

Almanya’daki Şirketten Temin Edilen Hizmetlere Tevkifat Yapılır mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 11.01.2023  tarihli 62030549-125[30-2015/595]-52129 sayılı özelgesinde bu husus şu şekilde izah edilmiştir: “Hizmet Sözleşmesi” kapsamında Yurtdışın ‘da mukim firmadan aldığı “konsept geliştirme ve ilgili aktiviteler, stand organizasyonu/nakliye sözleşmelerinin akdedilmesi, alan hizmetlerinin idare edilmesi de dahil olmak üzere …

Devamını Oku »

Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin Sağlanan KDV Düzenlemeleri

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) 07/09/2023 Tarihli ve 32302 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.  Tebliğ ile, afetzedelere bağışlanacak konutların inşasına ilişkin yapılan teslimlere sağlanan Kdv istisnasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, Taşınmaz Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklikler, İndirimli Orana Tabi Finansal Kiralama İşlemlerine …

Devamını Oku »