Ana Sayfa / Kanunlar

Kanunlar

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirim Kısıtlaması

24/11/2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim ve korunma önlemleri dolayısıyla ödenen KDV için indirim kısıtlaması getirilmiştir. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararında; İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar …

Devamını Oku »

Teknokent Projelerin Satışı Ve Kiralanmasından Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi

Teknokent merkez adresinde yazılımı gerçekleştirilen projelerin, satışı ve kiralanmasından elde edilen kazançların kurumlar vergisinden ve bu projelere ait teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olup olmadığı ile söz konusu kazancın kurumlar vergisi istisnasından yararlanacak kısmının tespitinde, Ar-Ge merkezindeki personel maliyetlerinin nitelikli harcama veya toplam harcama tutarına dahil edilip edilmeyeceği T.C. Hazine …

Devamını Oku »

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında Son Durum Nedir?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, TL cinsinden USD, EUR ve GBP kurunun vade sonunda faiz oranından daha fazla artması durumunda kur farkı koruması sunan rekabetçi bir mevduat ürünüdür. Hepimizin bildiği gibi  KKM hesaplarında büyük bir birikim var ve bu birikimin bir bölümünün bile dövize yönelmesi büyük bir risk oluşturabilir. Bu …

Devamını Oku »

Almanya’daki Şirketten Temin Edilen Hizmetlere Tevkifat Yapılır mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 11.01.2023  tarihli 62030549-125[30-2015/595]-52129 sayılı özelgesinde bu husus şu şekilde izah edilmiştir: “Hizmet Sözleşmesi” kapsamında Yurtdışın ‘da mukim firmadan aldığı “konsept geliştirme ve ilgili aktiviteler, stand organizasyonu/nakliye sözleşmelerinin akdedilmesi, alan hizmetlerinin idare edilmesi de dahil olmak üzere …

Devamını Oku »

Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi

Nakdi sermaye artışı faiz indirimi, Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ı maddesi kapsamında sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımları için bir teşvik uygulamasıdır. Yeni kurulan veya nakit sermaye artıran şirketlerde, konan veya artırılan nakit sermaye üzerinden, TCMB faiz oranın %50’sine isabet eden kısmı kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Hesaplanan indirim tutarı kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi …

Devamını Oku »

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı!

07.09.2023 tarihli ve 32302 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) ile; 15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı Kanunun 9. maddesi ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 44. madde uyarınca, 6/2/2023 tarihinde …

Devamını Oku »

Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin Yapılan Teslimlere Sağlanan KDV İstisnası

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) 07/09/2023 Tarihli Ve 32302 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.  Tebliğ ile, Afetzedelere bağışlanacak konutların inşasına ilişkin yapılan teslimlere sağlanan KDV istisnasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, Taşınmaz Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklikler, İndirimli Orana Tabi Finansal Kiralama İşlemlerine …

Devamını Oku »

7456 Sayılı Torba Kanun İle Değişen Vergiler

7456 Sayılı Kanun’un, TBMM’ye sunulan teklif metni 15 maddeden oluşmaktaydı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı değişikliklere uğrayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 31 madde ve iki geçici madde şeklinde kabul edilerek yasalaşmış ve bugünkü tarihli R.G’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişen vergiler şunlardır:

Devamını Oku »

Dikkat, KDV Oranları Değişti !

KDV Oranı Ve Birçok Hususta Değişiklik Yapıldı! Son günlerde yapılan yasal değişikliklerle ticari hayatımızı etkileyecek birçok önemli konuda değişikliğe gidildi bunları aşağıda sizlerle paylaşıyoruz lütfen değişikliklere dikkat edin değişiklik tarihlerini atlamayın

Devamını Oku »

Kur Korumalı Hesap Kazançlarının Avantajları

     

Devamını Oku »