Ana Sayfa / Kanunlar (sayfa 20)

Kanunlar

Az Tehlikeli İşlerde İş Güvenliği Uzmanı Patron Olabilecek

İşyerlerinde, işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmelik, 29.06.2015 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Yayınlanan bu yönetmelikte özetle aşağıda ki hususlar yer almakta.  

Devamını Oku »

Akıllı Yazar Kasa Zorunluluğu Haziran 2016

3 Haziran 2015 Tarihli resmi gazetede yayınlanan 451 nolu vergi usul kanunu genel tebliği ile 435 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Devamını Oku »

İzinsiz Mobbing Görüntülerini ya da Sesini Kaydetme

Mobbing’i İspatta Yeni Bir Yargı Kararı Aleni Olmayan Ortamda, Hakarete Uğrayan Kişinin Konuşmayı İzinsiz Kaydı Suç Olmaz. Çağımızın iş vebası mobbing;  gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır” diye tanımlanmaktadır. Mobbing; kültür, cinsiyet ve hiyerarşi farkı gözetmeksizin tüm iş yerlerinde ortaya çıkabilir. İş hayatında ve …

Devamını Oku »

Gurbetçilerin Borçlanarak Emeklilik Şartları 2

Bu makale, geçen hafta başladığımız Gurbetçilerin Borçlanarak Emeklilik Şartları 1 başlıklı makalenin devamı niteliğindedir.

Devamını Oku »

Gurbetçilerin Borçlanarak Emeklilik Şartları 1

Yurt Dışında Geçen Hangi Süreler Borçlandırılır? Borçlanma kapsamındaki süreler; yurt dışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerdir. “Sigortalılık süresi” deyiminden; borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış ya da çalışılmış …

Devamını Oku »

Baba Beni Sigortala !

Çocukların Anne ve Baba Üzerinden Faydalandığı Haklar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanundan önceki Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunlara göre kız çocukları evlenene kadar veya boşandıktan sonra ölene kadar anne veya babaları üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanmakta idiler. Erkek çocukları …

Devamını Oku »

Gazetecilerin Yıpranma Hakkı

Gazeteciler, 2008 Ekiminden önce yıpranma hakkından yararlanıyorlardı. Ancak, Ekim 2008 tarihinden itibaren gazetecilerinden yıpranma hakkı alındı. Alınan bu haklar, 2013 Ocak ayında bazı değişiklikler ile gazetecilere geri verildi. Getirilen değişikliklerin  bir kısmı gazetecilerin lehine iken, yapılan değişikliğin bir kısmı da gazetecilerin aleyhine oldu. Fiilî hizmet süresi zammı veya yıpranma zammı diye …

Devamını Oku »

İki Yerde Sigortalı Çalışmanın Şartları Nelerdir?

İki İşte Çalışmanın Yasal Dayanağı Halen bir işte çalışan işçi, asıl işinin yanı sıra yan iş niteliğinde olan ikinci işte çalışmak veya aynı şekilde emekli maaşının düşük olması sonucunda, ekonomik sıkıntı çeken emekli işçi tekrar çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle ülkemizde başka işte çalışma yaygınlaşmaktadır. Ancak “Başka işte çalışma” İş Kanununda düzenlenmemiştir. …

Devamını Oku »

Bulgaristan’daki Sigorta mı Buradaki Hizmetlerime Saydırabilir miyim?

Merhaba Nevzat Bey, Babam Bulgaristan’dan zorunlu göç sebebi ile Türkiye’ye gelip, Türk vatandaşı oldu. Bulgaristan’da bulunduğu zaman çalışmış olduğu süreleri Türkiye’ye getirmesi mümkün mü, cevaplarsanız sevinirim. H.E

Devamını Oku »

Ev Hizmetlerin de Sigorta

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılık konusu, 10.09.2014 tarih ve 6552  sayılı  Torba Yasa ile 5510 sayılı Kanuna eklenen bir ek madde ile ev hizmetlerinde bir veya birkaç kişi tarafından çalıştırılanların sigortalı sayılacaklarına dair yapılan düzenleme, 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortaya Bildirimleri Nasıl Yapılacak?  6552 sayılı Kanunun 55. …

Devamını Oku »