Ana Sayfa / Gündemden

Gündemden

TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Tebliği

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/9) Yayımlanmıştır. RG-05.04.2024/32511 Tebliğ ile yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31/3/2024, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 30/6/2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı …

Devamını Oku »

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/8) RG 6.4.24-32512 Tebliğ ile, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında değişiklik yapılmıştır. 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’in …

Devamını Oku »

2023 Kurumlar Vergisi Beyan Süresi Uzatıldı!

2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile Ba-Bs formlarının verilme, e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri uzatıldı. (26.4.2024- VUK: 167-2024/5) İlgili VUK Sirkülerine göre;

Devamını Oku »

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Sunan Yerlerde KDV Oran Uygulamasına İlişkin KDV Tebliğ Taslağı Yayınladı

Gelir İdaresi Başkanlığınca, yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerde KDV oran uygulamasına ilişkin “51 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ” yayınlanmıştır. Bilindiği üzere, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan …

Devamını Oku »

Kurumların Vergisi Oranı Yüzde Yirmibeş

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrasında (2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemleri kurum kazançlarına uygulanmak üzere) “Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye …

Devamını Oku »

Elektrik Motorlu Binek Otomobillerinde Matrah Düzenlemesi

18/11/2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 tarife pozisyonundaki “Sadece elektrik motorlu olan” binek otomobillerinden motor gücü 160 kW’ı geçmeyenlerde uygulanan ÖTV oranına esas teşkil eden matrahta artış yapılmıştır. Böylece motor gücü 160 …

Devamını Oku »

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)

Yolcu Eşya / Tehlikeli Madde Taşımacılığı Terminal İşletmeciliği Kargo

Devamını Oku »

Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar

Çek Defterlerinin baskı şekline ve bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarın belirlenmesine ilişkin tebliğ ’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ 27/01/2024 tarih ve 32442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Devamını Oku »

İcra Yoluyla Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitler

İcra Yoluyla Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellendi ! 23.01.2024 tarihli 32438 sayılı Resmî Gazete’de İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ ile 08.03.2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların …

Devamını Oku »

KDV Tevkifat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı!

            

Devamını Oku »