Ana Sayfa / Gündemden

Gündemden

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirim Kısıtlaması

24/11/2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim ve korunma önlemleri dolayısıyla ödenen KDV için indirim kısıtlaması getirilmiştir. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararında; İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar …

Devamını Oku »

Yeni Torba Yasa Komisyondan Geçti!

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 24.11.2023 tarihinde Türkiye Büyük millet meclisine sunuldu. Kanun teklifi komisyonda görüşülüp yeni eklemelerle son halini aldıktan sonra komisyonda kabul edildi. Şimdi; Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüp yasallaştırılacaktır. Kanun teklifinin Gerekçesinde Kanun Teklifi ile ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak …

Devamını Oku »

Şirketler İçin Öngörülen En Az Esas Sermaye Tutarı

Resmi gazetenin 25 Kasım 2023 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren. 24 Kasım 2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Anonim şirketlerin en az sermaye tutarı 250.000 TL’ye; Limited şirketlerin en az sermaye tutarı50.000 TL’ye; Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin en az başlangıç sermayesi 500.000 TL’ye yükseltilmiştir. Böylece, …

Devamını Oku »

Teknokent Projelerin Satışı Ve Kiralanmasından Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi

Teknokent merkez adresinde yazılımı gerçekleştirilen projelerin, satışı ve kiralanmasından elde edilen kazançların kurumlar vergisinden ve bu projelere ait teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olup olmadığı ile söz konusu kazancın kurumlar vergisi istisnasından yararlanacak kısmının tespitinde, Ar-Ge merkezindeki personel maliyetlerinin nitelikli harcama veya toplam harcama tutarına dahil edilip edilmeyeceği T.C. Hazine …

Devamını Oku »

Almanya’daki Şirketten Temin Edilen Hizmetlere Tevkifat Yapılır mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 11.01.2023  tarihli 62030549-125[30-2015/595]-52129 sayılı özelgesinde bu husus şu şekilde izah edilmiştir: “Hizmet Sözleşmesi” kapsamında Yurtdışın ‘da mukim firmadan aldığı “konsept geliştirme ve ilgili aktiviteler, stand organizasyonu/nakliye sözleşmelerinin akdedilmesi, alan hizmetlerinin idare edilmesi de dahil olmak üzere …

Devamını Oku »

Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi

Nakdi sermaye artışı faiz indirimi, Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ı maddesi kapsamında sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımları için bir teşvik uygulamasıdır. Yeni kurulan veya nakit sermaye artıran şirketlerde, konan veya artırılan nakit sermaye üzerinden, TCMB faiz oranın %50’sine isabet eden kısmı kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Hesaplanan indirim tutarı kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi …

Devamını Oku »

Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin Sağlanan KDV Düzenlemeleri

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) 07/09/2023 Tarihli ve 32302 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.  Tebliğ ile, afetzedelere bağışlanacak konutların inşasına ilişkin yapılan teslimlere sağlanan Kdv istisnasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, Taşınmaz Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklikler, İndirimli Orana Tabi Finansal Kiralama İşlemlerine …

Devamını Oku »

Yabancılara Sağlık Hizmetleri İle Birlikte Verilen Rehberlik, Danışmanlık Hizmetlerin Vergilendirilmesi

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğünün 23.01.2023 tarih 84974990-130[KDV-4-İ-14001-2019/37]-… sayılı özelgesinde Bakanlığına bağlı hastanelerde Türkiye’de yerleşik olmayan kişilere tedavi ve ameliyatlarının yapılması için konaklama ve ulaşım gibi konularda rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri verileceği, hastanelerde yapılan tedavi ve ameliyat faturalarının şirketiniz adına …

Devamını Oku »

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı!

07.09.2023 tarihli ve 32302 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) ile; 15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı Kanunun 9. maddesi ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 44. madde uyarınca, 6/2/2023 tarihinde …

Devamını Oku »

Orta Vadeli Program (OVP) Ne Getirdi ?

Orta Vadeli Program (2024-2026)’ın Onaylanması Hakkında Karar 06 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazetenin 32301 sayısında 7597 karar numarası ile yayınlandı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2024-2026)”ın onaylanmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16. maddesi gereğince karar verilmiştir. 5018 …

Devamını Oku »