Ana Sayfa / Kanunlar / Vergi Denetim Kurulu İçinde Danışma Komisyonu Kuruldu

Vergi Denetim Kurulu İçinde Danışma Komisyonu Kuruldu

18.04.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7186 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228. maddesinde değişiklik yapılarak, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Danışma Komisyonu kurulabilmesine olanak sağlanmıştır.

Düzenlemeye göre Danışma Komisyonu, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gidermek amacı çerçevesinde görev yapacaktır.

Kararnamede, Danışma Komisyonunun oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarının yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüş olup söz konusu Yönetmelik 07.04.2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte yer alan düzenlemelerden mükellefleri ilgilendiren konular aşağıda özetlenmiştir.

1. Komisyonun Kuruluşu

Yönetmeliğe göre Danışma Komisyonu bir başkan ile on asıl ve beş yedek üyeden oluşmaktadır.

Komisyon Başkanı ve üyeleri, vergi müfettişliği mesleğinde en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar arasından belirlenecektir.

2. Komisyonun görevi

Komisyonun görevi, vergi incelemeleri sırasında mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütlü hususları Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının talebi üzerine görüşerek karara bağlamaktır.

Gündemin belirlenmesi

Komisyonda görüşülmek üzere gündeme alınması Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca talep edilen konular Danışma Komisyonu Başkanına yazıyla iletilir.

Kurul Başkanı, uygulama birliğinin sağlanması ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin her türlü konunun Komisyonun gündeme alınarak görüş bildirilmesini isteyebilir.

4. Danışma Komisyonu Kararları ve Sonuçları

Yönetmelikte;

Görüşülen konulara ilişkin sonuçların, gerekçeli bir kararla belli edileceği,

Kararlarda, Komisyon tarafından kabul edilmemiş karşı görüşlere de gerekçeleriyle birlikte yer verileceği,

Başkan ve üyelerce imzalanan kararların sekretarya tarafından Başkanlığa gönderileceği hükme bağlanmıştır.

Yönetmeliğe göre,

Kurul Başkanı tarafından onaylanan kararlar, onaylandığı veya onayda belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir.

Başkanlık bünyesinde kurulan komisyonlar ve Vergi Müfettişleri, onaylanan kararlar doğrultusunda işlem tesis etmek zorundadırlar.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir