Ana Sayfa / nevzaterdag

nevzaterdag

Yabancılara Sağlık Hizmetleri İle Birlikte Verilen Rehberlik, Danışmanlık Hizmetlerin Vergilendirilmesi

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğünün 23.01.2023 tarih 84974990-130[KDV-4-İ-14001-2019/37]-… sayılı özelgesinde Bakanlığına bağlı hastanelerde Türkiye’de yerleşik olmayan kişilere tedavi ve ameliyatlarının yapılması için konaklama ve ulaşım gibi konularda rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri verileceği, hastanelerde yapılan tedavi ve ameliyat faturalarının şirketiniz adına …

Devamını Oku »

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı!

07.09.2023 tarihli ve 32302 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) ile; 15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı Kanunun 9. maddesi ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 44. madde uyarınca, 6/2/2023 tarihinde …

Devamını Oku »

Orta Vadeli Program (OVP) Ne Getirdi ?

Orta Vadeli Program (2024-2026)’ın Onaylanması Hakkında Karar 06 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazetenin 32301 sayısında 7597 karar numarası ile yayınlandı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2024-2026)”ın onaylanmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16. maddesi gereğince karar verilmiştir. 5018 …

Devamını Oku »

Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin Yapılan Teslimlere Sağlanan KDV İstisnası

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) 07/09/2023 Tarihli Ve 32302 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.  Tebliğ ile, Afetzedelere bağışlanacak konutların inşasına ilişkin yapılan teslimlere sağlanan KDV istisnasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, Taşınmaz Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklikler, İndirimli Orana Tabi Finansal Kiralama İşlemlerine …

Devamını Oku »

Merkez Bankasının Kur Korumalı Hesaplara İlişkin Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) dün tarihli kararında vurgulanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları başladı. Bu kapsamda, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Tebliğ şöyle; Para Politikası Kurulu’nun 20 Temmuz 2023 tarihli kararında makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa …

Devamını Oku »

İrsaliye Ve Faturada Karekod Bulundurma Zorunluluğu !

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-belge sistemi üzerinden yapılan 17 Şubat 2023 tarihli duyurularda; 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı elektronik belgelerde ve internet üzerinden yapılan satışlarda e-irsaliye örneği yerine “Karekod” bulundurulması zorunluluğu getirildiğini açıklamıştır. Bu kapsamda internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, satışa konu malın yanında bulundurmak …

Devamını Oku »

İndirimli Gelir Stopaj Oranı ve Döviz Pozisyon Raporu Bildirimi

Devamını Oku »

7456 Sayılı Torba Kanun İle Değişen Vergiler

7456 Sayılı Kanun’un, TBMM’ye sunulan teklif metni 15 maddeden oluşmaktaydı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı değişikliklere uğrayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 31 madde ve iki geçici madde şeklinde kabul edilerek yasalaşmış ve bugünkü tarihli R.G’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişen vergiler şunlardır:

Devamını Oku »

İkinci El Araç Fiyatlarına Düzenleme Geldi!

“İkinci el araç fiyatları sınırlamamı geldi?“ sorusu Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından gündeme geldi. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 06/07/2023 Tarihli ve 32240 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı. 30331 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği’ne göre …

Devamını Oku »

Dikkat, KDV Oranları Değişti !

KDV Oranı Ve Birçok Hususta Değişiklik Yapıldı! Son günlerde yapılan yasal değişikliklerle ticari hayatımızı etkileyecek birçok önemli konuda değişikliğe gidildi bunları aşağıda sizlerle paylaşıyoruz lütfen değişikliklere dikkat edin değişiklik tarihlerini atlamayın

Devamını Oku »