Ana Sayfa / nevzaterdag

nevzaterdag

Kurumların Vergisi Oranı Yüzde Yirmibeş

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrasında (2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemleri kurum kazançlarına uygulanmak üzere) “Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye …

Devamını Oku »

Elektrik Motorlu Binek Otomobillerinde Matrah Düzenlemesi

18/11/2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 tarife pozisyonundaki “Sadece elektrik motorlu olan” binek otomobillerinden motor gücü 160 kW’ı geçmeyenlerde uygulanan ÖTV oranına esas teşkil eden matrahta artış yapılmıştır. Böylece motor gücü 160 …

Devamını Oku »

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)

Yolcu Eşya / Tehlikeli Madde Taşımacılığı Terminal İşletmeciliği Kargo

Devamını Oku »

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı!

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı Bu değişiklikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Devamını Oku »

Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar

Çek Defterlerinin baskı şekline ve bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarın belirlenmesine ilişkin tebliğ ’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ 27/01/2024 tarih ve 32442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Devamını Oku »

İcra Yoluyla Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitler

İcra Yoluyla Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellendi ! 23.01.2024 tarihli 32438 sayılı Resmî Gazete’de İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ ile 08.03.2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların …

Devamını Oku »

KDV Tevkifat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı!

            

Devamını Oku »

2024 Yılı Trafik Cezaları Ne Oldu?

Trafik idari para cezası karar tutanaklarının düzenlenmesinde tahsilinde ve takibinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 31/01/2024 Tarih ve 32446 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

Devamını Oku »

Tercümanlık Faaliyetinin Vergilendirilmesine Özelgelerle Bakış

Tercümanlık faaliyeti ne şekilde vergilendirilecektir? Sorusu müşterilerimizin de bize çok sorduğu bir sorudur bu soruyu  Gelir Vergisi ve Katma değer vergisi açısından ayrı ayrı inceleyerek kanunlarımızın ve kanun koyucunun bakışını doğru anlayabiliriz bizde bu makalemizde bu bakış açısın ile konuyu inceleyeceğiz

Devamını Oku »

Şirket Ortaklarında Bağkur Veya Sigortalı Olma Durumu

Son birkaç yılda hem şirket sahibi hem de hizmet akdine dayalı sigortalı bildirimleri bulunan kişilerin emeklilik statüleri konusunda birtakım karışıklıkların yaşadığı bilinmektedir. Yıllarca 4/a sigortalısı olarak SGK’ya bildirimi yapılmış iken konu emeklilik tahsis dilekçelerini Kuruma verilmesi ile kişilerin 4/a statüsünde bildirildikleri günlerin Kurum tarafından 4/b statüsünde değerlendirilmesiyle sonuçlanan birtakım problemlerin …

Devamını Oku »