Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / İşsizlik Ödeneği Almada Süre Var mıdır?

İşsizlik Ödeneği Almada Süre Var mıdır?

nevzat-erdag-493-issizlik-odenegi

İşsizlik Ödeneği Nedir?

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu‘na göre; işsizlik sigortası kapsamında bir iş yerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak kaydıyla işsizlik sigortasından yararlanabilmektedirler.

İşsizlik ödeneğini hak etmek için ne kadar çalışılmalı?

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53’üncü maddesine göre; hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süreyle işsizlik ödeneği verilir.

İşsizlik ödeneği ne zaman ödenir?

İşsizlik ödeneği her ayın sonunda işsizin kendisine ödenir. İlk işsizlik ödeneği ödemesi ise ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. Sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez.

İşsizlik ödeneği alırken işe girip tekrar işsiz kalırsan durum ne olacak

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işsizlik sigortasından ödenek alıp, haklarını tamamen kullananlar. Sonrasında işe girip 600 günlük prim ödeme süresini tekrar tamamlarlarsa yeniden işsiz kaldıklarından tekrar ödenekten yararlanma hakkını kullanabilirler

Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder

İlk işsiz kaldığında hak ettiği (6-8-10 aylık) işsizlik ödeneklerini tamamen alan birisi ise yeniden işsizlik ödeneği hak edebilmek için (işsizlikten sonraki) işe girme tarihinden itibaren en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi gerekir.

4447 sayılı yasa 50. Maddesi bu husus şu şekilde açıklamıştır;

Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hakettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

Bu maddeye açıklama: işsizlik maaşının hak edildiği ilk işten ayrılıştan sonra kanunun öngördüğü şartlardan olan sigortalılık süresinin sıfırlanmasıdır.

İşsizlik maaşı tek defaya mahsus bir ödeme değildir. Şartlarının oluşması durumunda defalarca ve hatta sınırsız sayıda ödenebilir. Ancak unutulmaması gereken, işçinin ilk işsizlik maaşını hak ettiği tarihten sonra ikinci işsizlik maaşını alabilmesi için “bu iki tarih arasında” en az 600 gün primi doldurması gerektiğidir.

Yani her işsizlik maaşı hak edildiğinde, işsizlik maaşının temel şartı olan en az 600 prim günü şartı sıfırlanmakta ve baştan başlamaktadır. Yine en az 600 prim gününü dolduran ve işten ayrılan bir işçi de, diğer şartlara da sahipse, elbette ikinci kez ya da defalarca işsizlik maaşı alabilir.

Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırlarsa, daha önce hak ettikleri sürelerini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam edeceklerdir.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalırlarsa, sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği alacaklardır.

Örneğin;

09.06.2012 tarihi ile 27.07.2015 tarihinde bir firmada çalıştım ve işten çıkarıldım. 8 aylık işsizlik maaşı bağlanan bir işsiz  7 ay maaş aldıktan sonra yeni iş bulup işsizlik maaşımı dilekçe vererek durdursa,

13.08.2015 tarihinde girdiğim son firmadan ise 28.11.2016 tarihinde çıkarılsa. son firmada 461 gün prim ödemiş olacak. işkura başvurduğunda 600 iş gününü doldurmadığı  için işsizlik ödeneği bağlanmaz.

Eğer son iş yerinde 600 gün prim ödeyip işten çıksaydı, o zaman yeniden işsizlik ödeneği hak edecek  ve 600 güne karşılık 180 gün işsizlik ödeneği alacaktı. Ama son çalıştığı yerdeki primleri 461 gün. Bu durumda bu son çalışmanla işsizlik ödeneğine hak kazanamayacak.

Bu durumda , geçmiş dönem aldığın 8 aylık işsizlik ödeneğinden arda kalan 1 aylık işsizlik ödeneğini alabilecek.

Bundan sonrası için 461 gününü 600’e tamamladığında (yani son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olduğunda) yeniden 180 günlük işsizlik ödeneğine hak kazanacak.

İşsizlik ödeneği ile ilgili şu makalelerimiz de dikkatinizi çekebilir:

İşsizlik Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken Tüm Hususlar

İşsizlik Maaşı Alabilir miyim?

 

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Yabancılara Sağlık Hizmetleri İle Birlikte Verilen Rehberlik, Danışmanlık Hizmetlerin Vergilendirilmesi

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğünün 23.01.2023 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir