Ana Sayfa / Gündemden / Asgari Ücret Neden Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden İstisna Tutuldu?

Asgari Ücret Neden Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden İstisna Tutuldu?

Asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutulması ve katma değer vergisi istisnalarına ilişkin Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7349 Sayılı Kanun 25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Kanun ile aşağıdaki değişiklikler yapıldı:

1- Kanunun 1. Maddesi ile, Vergiden muaf esnafa ilişkin hükümlerin yer aldığı Gelir Vergisi Kanununun 9. Maddesinin 1.fıkrasının 9 numaralı bendinde yapılan değişiklik ile, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı veya cephelerinde kurdukları yalnızca bir üretim tesisinde ürettikten elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasının, son kaynak tedarik şirketine satılması durumundaki muafiyet şartlarının düzenlendiği  mezkur bentteki üretim tesisisinin kurulu gücünün azami 10 kW olması şartı 25.12.2021 itibariyle uygulanmak üzere 25 kW olarak değiştirildi.

2- Kanun 3. Ve 4. Maddesi ile, 01.01.2022 tarihi itibari ile Asgari ücretin vergilendirilmesinde yapılan değişiklikle asgari ücretli olarak çalışanların ücretleri gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edildi.

3- Kanunun 2. Maddesi ile, 01.01.2022 tarihi itibari ile Hizmet sözleşmelerinde aylık asgari ücret karşılığı çalışacağı belirtilen hizmet erbabından, ücret sayılan ödemeleri toplamı ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarı aşmayanların ücretleri gelir verisinden istisna edilmiştir.  Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır. 01.01.2022 tarihi itibari ile uygulanacak.

4- Kanunun 5.maddesi ile, Katma Değer Vergisi Kanunun 13. Maddesinde yapılan değişiklik ile “Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler” 25.12.2021 tarihi itibari ile Katma Değer Vergisinden istisna tutuldu.

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Bazı Stopaj Oranları Artırıldı !

1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete‘de bazı stopaj oranlarında değişiklik yapan “193 …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir