Ana Sayfa / Kanunlar / Konutta Düşen KDV İade Alınabilir mi?

Konutta Düşen KDV İade Alınabilir mi?

nevzat-erdag-482-konutta-kdv-iadesi

08.09.2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan düzenleme ile 31.03.2017 tarihine kadar geçerli yeni KDV oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Metrekare Birim Metrekare Değeri KDV Oranı
150 m2’den büyük %8
150 m2’den küçük Büyükşehir olmayan yerlerde %1
150 m2’den küçük Büyükşehirlerde 0-499 TL arası %1
500 TL ve üzeri %8

Tabi basında çıkan haberler birçok okuyucumuzun kafasında aldığım eve ait ödediğim KDV’yi iade alabilirim düşüncesi oluşmuştur. Fakat, bu bakanlar kurulu kararındaki hükümler yayınlanma tarihinde uygulamaya girmiştir. Bundan önceki dönemleri etkilemeyecektir.

Aldığı konut için banka kredisi kullananlar için şunu hatırlatmakta fayda var bankalar verdiği kredi için KDV hesaplamaz, BSMV hesaplar. BSMV, konuttan bağımsız olarak verilen kredi için alındığı için bir iade hakkı da doğmamaktadır.

Ancak, konut alımında KDV inşaat firması müteahhit tarafından sizin adınıza düzenlenen faturada gösterilerek tahsil edilir. Ne kadar KDV ödediğinizi firmanın düzenlediği faturada görebilirsiniz.
Tüm bu anlattıklarımdan sonra şunu söyleyebiliriz: konut kredisi KDV iadesi vergisinin yanlış hesaplanmasında söz konusu olur. İstisna veya muafiyet olduğu halde KDV hesaplanırsa veya yanlış oranda (%1 yerine %8  veya %18 gibi) vergi hesaplanırsa iade alınabilir.

KDV İade nasıl alınır?

KDV Genel Uygulama Tebliğinin, (I/C-1.1.2.) “Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi” başlıklı bölümünün üçüncü ve dördüncü paragraflarında fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, öncelikle satıcı tarafından alıcıya iade edilecektir demektedir. Alıcının indirim hakkı bulunan mükellef olmaması durumunda, satıcının söz konusu fazla veya yersiz KDV tutarını alıcıya ödediğini gösterir bir belge ile vergi dairesine başvurması gerekmektedir. Alıcının indirim hakkı bulunan bir mükellef olması durumunda ise, satıcının fazla veya yersiz KDV tutarını alıcıya ödediğini gösterir belgeye ek olarak, alıcının fazla veya yersiz KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle düzeltme yaptığının alıcının vergi dairesinden alınacak bir yazıyla tevsiki de istenecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla fazla ve yersiz uygulanan vergi, söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek yazıya istinaden vergi dairesi tarafından yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda alıcıya iade edilir. Söz konusu yazının genel bütçeli idarelerde söz konusu tutarın tahsil edildiği ve gelir hesaplarına aktarıldığı, diğer idare, kurum ve kuruluşlarda ise beyan edilerek vergi dairesine ödendiğini tevsik etmesi gerekir açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre; öncelikle yanlış vergi hesaplayan inşaat firması alıcıya vergiyi iade edecektir.

İade ettiğine dair belgeyle birlikte beyannamesini düzelterek vergi dairesine başvurur. Böylelikle fazla tahsil ederek vergi dairesine yatırdığı vergiyi, vergi dairesinden iade alabilecek veya başka vergilerine mahsup edebilecektir.

Dolayısıyla konut alan kişiler eğer verginin yanlış hesaplandığını düşünüyorsa müteahhitte başvurmalıdır. Eğer inşaat firması iadeyi kabul etmezse yasal yollara başvurulması mümkündür. Tüketici hakem heyetine başvurulabileceği gibi dava açma yoluna da gidilebilir. Dava vergi mahkemesine değil adli yargı mercilerine açılmalıdır.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası Nedir?

Vergi Usul Kanununda belirlenen kurallara göre iş ve işlemlerini yapma mecburiyeti olan mükelleflerin bu kurallara …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir