Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / Düşük Ücretle Bordroda Gösterilen İşçi Ne Yapabilir?

Düşük Ücretle Bordroda Gösterilen İşçi Ne Yapabilir?

180İstihdamın bu denli sorun olduğu ülkemizde iş bulduğuna sevinen çalışanlarımız sigortalılık konusunu ne yazık ki yeterince önemsemiyor. Ülkemizde sigortalılık zorunlu bir kavram olmasına karşın işverenle işe giriş esnasında pazarlık yapıp “sigortaya ödeyeceğin parayı bana ver” diyen, işe girmek için düşük ücretle bordroda gösterilmeyi kabul eden çalışanımızın sayısı azımsanmayacak kadar çok.

Bunun yanında hak ve sorumluluklarını bilmek konusunda bilinçsiz çalışanlarımızın da çok olduğunu biliyoruz. Ancak tüm çalışanlarda bu tür tepki vermiyor. Tabi ki konuya itiraz eden ve bu nedenle iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak sona erdiren ve hatta konuyu yargıya taşıyan çalışanlarımız da var.

Peki  İşçi Acaba Bu Durum Karşısında Ne Yapabilir?

Bu sorunun cevabını bu makalemizde tüm ayrıntıları ile anlatarak bu konunun iş kanunumuz ve yasalarımız açısından durumunu tespit edeceğiz.

Yasalarımızda Ücret

İşçi ve geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler için hayati öneme sahip olan ücret çalışanın iş görme ediminin karşısında, işverenin de ücret ödeme borcu olarak doğmaktadır. Ücret, işçi ve geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler için arz ettiği önem sebebiyle, 2709 sayılı Anayasamızın 55. Maddesin de Ücret emeğin karşılığıdır denerek tanımlanmış ve devamında “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” tanımlaması ile güvence altına alınmıştır.

4857 sayılı İş Kanunumuzun 32. maddesinde ise “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.”

Bu hükümde her şeyden önce ücretin işçi tarafından yapılan bir işin karşılığı olduğu belirtilmiştir.

Ancak günümüzde bu kurala istisnalar getirilmiş ve bazı hallerde işçinin bir çalışma karşılığı olmaksızın ücret talep edebileceği kanunla kabul edilmiştir.

Hangi Hallerde Çalışmadan İşçiye Ücret Ödenir?

 • İşçilere zorlayıcı nedenlerle çalışmadığı günlerde (İş Kanunu. 24 / III, 25 / III),
 • Hafta tatilinde ( İş  Kanunu. 46 ),
 • Milli bayram ve tatil günlerinde ( İş Kanunu. 47 ),
 • Yıllık ücretli izinlerde ( İş Kanunu. 57 )

Bir iş karşılığı olmaksızın ödenen bu tür ücrete “sosyal ücret” adı verilmektedir. Kanunen belirlenen bu durumlar dışında çalışmayan işçiye işverenin ücret ödemesi söz konusu olamaz.

Bu tespitlerimizden sonra Uygulamada  sıkça rastladığımız bordroya yansıtılmayıp düşük gösterilen (yüksek ücret aldığı halde asgari ücretle bordroda gösterilen fark maaşı elden ödenen) ücret konusunu iş kanunumuz ve diğer ilgili yasalarımız ışığında inceleyelim:

Bordroda Düşük Ücret Gösteren İşverene Ne Gibi Yaptırımlar Var?

Vergi Usul Kanunumuzu Açısından:

İşverenin düşük ücretle düzenlediği ücret bordrosu naylon fatura gibi işlem görmekte şöyle ki; 22 Ocak 2008 tarihinde Meclis’te kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayınlanan 5728 sayılı Yasa ile Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi değiştirildi.

Değişen Düzenlemeye Göre:

Muhteviyatı (kapsamı) itibariyle, yanıltıcı belge düzenleme sayılan gerçeğe aykırı bordrolar nedeniyle, işveren hakkında (Anonim şirketlerde yönetim kurulu hakkında) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek (VUK Md. 359/a-2).
Ayrıca, bununla da yetinilmeyecek, ücretin vergisi de, üç kat ceza ve gecikme faizi ile birlikte istenecek. Tabi sigorta primi de cezalı olarak istenilecek.

Bu maddeye göre muhteviyat itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi kaçakçılık sayılıyor. Ücret bordrosu da bir belgedir, çalışanı asgari ücretli gösterip, daha fazla maaş ödeyen bir işveren yanıltıcı belge düzenlemiş gibi cezalandırılacak.

4857 Sayılı İş Kanunumuzu Açısından:

İş Kanunumuzun 24-II e bendi “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,” diyerek işçiye haklı nedenle derhal fesih hakkı tanımaktadır. 24. maddesinin  e fıkrası da işçinin bu nedenle işten derhal ayrılmasına ve birikmiş kıdem tazminatını da talep etmesine olanak sağlar.

Yargı Kararlarımız Açısından:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi. E.8001-K.12296 nolu kararında

“İşçinin çalıştığı süreye ait sigorta primleri tamamen ödenmemiş veya gerçek ücretine göre noksan ödenmiş ise, davacı işi kabul etmemekte ve iş akdini feshetmekte haklı olur. Böyle olunca da ihbar tazminatı alamaz ise de, kıdem tazminatına hak kazanır”  demiştir. Görüleceği üzere yüksek yargıda konuyla ilgili işçinin lehinde karar vermiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/1414 nolu kararında  işçinin ücretinin sunulan belgelerden ziyade yaptığı işe ve işçinin pozisyonuna bağlı olarak değerlendirmiş meslek odalarından  o mesleğin piyasa rayici olan ücretleri istenerek buna göre karar oluşturmuştur.

Yargıtayın  İçtihatları Birleştirme Kurulu 07.10.1953-8/7 Kararında Bir akdin şekil ve şartlarını tayinde, iki tarafın gerek sehven gerek akitteki hakiki maksatlarını gizlemek için kullandıkları tabirlere ve isimlere bakılmayarak onların hakiki ve müşterek maksatlarını aramak lazımdır” hükmü ile muvazaayı tanımlamış,

Devletin vergi ve sigorta primi alacağını daha az ödemek için işveren ile işçi arasında yapılan anlaşmalar muvazaalı işlem olup başından itibaren geçersiz olduğunu belirtmiştir.

Düşük Ücretle Bordroda Görünmenin İşçiye Ne Zararı Var?

 1.  İşçi bordroda düşük ücretten gösterildiğinde her şeyden önce bu emeklik dönemi geldiğinde alacağı emekli maaşına olumsuz yansıyacaktır. Bilindiği gibi sosyal güvenlik kurumları artık emekli maaşı saptarken genel ortalamayı (tüm çalışma süresi) esas almaktadır.
 2.  İşçinin Sosyal güvenlik kurumlarından  hastalık ve raporlu olunan dönem süresince alacağı geçici iş göremezlik ödeneği ve işsiz kaldığında (hak kazanırsa) Türkiye İş Kurumundan alacağı işsizlik sigortasından alacağı işsizlik sigortası da bordroda beyan edilen ücret üzerinden yapılmaktadır.
 3. İşçi bordroda gerçek ücretten düşük gösterildiğinde yine kıdem ve ihbar tazminatı brüt ücret ve eklentileri baz alınarak hesaplandığından ortaya önemli kayıplar çıkacaktır. Bunun dışında işçinin çalışma gün sayısının eksik beyan edilmesi de benzer kayıplara yol açacaktır. Her şeyden önce emeklilik ve SGK prim gününe bağlı olarak kazanılan bazı haklar bakımından işçi önemli  kayıplara uğrayacaktır
 4. İşçi bakımından önem arz eden bir  diğer konuda  iş sözleşmesinin sona eriş biçimine bağlı olarak  gerek eksik gün gösterilmesi ve gerekse ücretin düşük gösterilmesi ayrı ayrı sorunlara neden olacaktır. Eksik gün gösterildiğinde işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanabilmesi bakımından gerekli olan süreye ulaşması güçleşebileceği gibi tazminata esas ücreti de etkilenecektir.

Ücreti düşük gösterilen işçinin tüm bu ödemeleri bu düşük ücretten yapılacağından ortaya ciddi bir kayıp çıkmaktadır. Görülebileceği gibi bu konunun yaratacağı olumsuzluklar saymakla bitmiyor.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Borç Yapılandırma Yasası Önemli Hususlar 3

7440 Sayılı Yasa ile birçok alanda düzenleme yapıldı daha önceki makalelerimizde detaylarını açıklamıştık. Bu makalemizde …

195 yorumlar

 1. tacettin yurtseven

  ben düşük maaş gösteriliyorum ama elimde net maaş 3000 tl dir diye maaş yazısı antetli kaşeli imzalı olarak var ben hangi kuruma gidip şikayette bulunabilir ve geriye dönük bu firmayı nasıl cezaya sokabilir,geriye dönük eksik yatan ssk pirimlerimi nasıl tahsil edebilirim saygılarımla tacettin yurtseven 05313263531 05314919154

  • Tacettin bey merhaba,
   Elinizdeki yazı şirketin imza yetkilisi tarafından imzalı ise çalışma bakanlığı il müdürlüğüne ve iş kura yazılı şikayette bulunarak sigortasız döneminizin tespit edilerek eksik kaybınızın telafisini talep edebilirsiniz.

 2. nevzt by ben bir şirkette 2,5yıldan beri çalışıyorum asgari ücret alıyorum parayıda elden nakit alıyorum bnim sigorta günlerimi eksik gösteriyorlar yani 1 ay 30 gün ise bn 15 gün gösteriliyorum ne bodro veriyorlar nede bildirgeye imza attırıyorlar halen orada çalışıyorum bn bu geçmiş gnleri nasıl tahsil edebilirim veya almam için ne yapmam lazım

  • Merhaba Beyhan hanım,
   sigortanız eksik ödeniyorsa gün kaybınız oluyorsa alo 170 hattına şikayette bulunabileceğiniz gibi iş kurada şikayette bulunabilirsiniz iş müfettişlerinin incelmesinde bu durum tespit edilirse işverene cezalı olarak geriye doğru eksik günleriniz tamamlattırılır

  • Avukat bey merhabalar.
   Şakir Atalay ben.
   2014 eylül ayından bu zamana kadar aktif olarak bir evde makam şoförüyüm patronumun şirketi üzerinden 8322.06 makam şoförü koduyla sigortam yatıyor ve fakat işe başladığım günden bu zamana kadar asgari ücretten prim yatırılıyor geti kalanı zarfın içinde elden veriliyor. Bunun yanı sıra çoğunlukla izin günlerimde resmi tatillerde ve bayram tatillerinde bile çalışıyorum ve herhangi bir ek ücret almıyorum. Özel şoför olduğum için gece mesaileride oluyor ama mesai ücreti vermiyorlar. Şu anda aktif olarak çalışırken ne yapabilirim. Saygılarımla iyi çalışmalar

   • Merhaba Şakir bey,
    öncelikle bir düzeltme yapayım ben avukat değilim iş hukuku uzmanıyım. sorunuzun açıklamasını makalemde aslında yazmıştım ama kısaca şunu söyleyeyim
    öncelikle işvereninizle durumunuzu paylaşıp mesai düşük maaş gibi durumlardan dolayı oluşan kaybınızı söyleyerek düzeltilmesini talep etmeniz bence daha doğru eğer buna yanaşmazlarsa o zaman çalışan olarak haklarınız için hukuki süreçlere müracat edebilirsiniz
    bunlar nelermidir
    haklı fesih yapmak, arabulucuya müracat ederek hakedişlerinizi talep etmek,arabulucuda sonuç alamzsanız dava konusu yapmak gibi

 3. Nevzat bey merhabalar.

  ben 2007 yılından bu yana bir şirkette çalışmaktayım maaşım 1200 tl fakat bodrom 890 tl olarak görünüyor. geriye kalan 310 tl yi elden veriyorlar. Bu olayı nasıl kanıtlayabilirim, halen çalışmaktayım. İşten ayrılmak istiyorum nasıl bir tazminat hakedebilirim. yasal olarak tazminat davası açabilirmiyim.

  • Uğur bey merhaba,
   yüksek maaş aldığınızı ispatlamanın yolu diğer çalışan ifadeleri veya fark için imzaladığınız bir belge var ise bunun ile yapılabilir Bu nu ispatlarsanız bu haklı fesih sebebidir bu durumdada gercek maaşınızdan tazminat talep edebilirsiniz

  • Ben şuanda 2500 artı 289 lira agi ile çalışıyorum ama maaşım brüt olarak askeri ücretten az bı fark ile gosteriliyor hesapladigim da 3447 lira brüt yatması gerekiyor ama 2900 lira brüt yatıyor belgemiz yok ama işyerinde iş arkadaşlarım şahit ne yapabilirim

   • Merhaba,
    işverenin asgari ücretin bürütü 2.558 tl üstünde gösteriyor bu durumda eksiklik düşük maaş göstermeden dolayı bu durumu ispatlayabiliyorsanız kanuni haklarınız kullanabilirsiniz ama şahit ifadeleri ve belgelerinizi bir avukata gösterip onun nezaretinde fesih işleminizi yapmanızı öneririm

 4. Bir kamu kurumunda 4857 e tabi personel olarak işçi statüsünde çalışmaktayım. size sormak ve bilginizden istifade etmek istediğim bir hususta yardımınıza ihtiyacım var.
  Şöyle ki;
  çalıştığım kurumdan geçirdiğim bir ameliyat dolayısıyla geçici olarak iş görmeklik raporu alarak ilk etapta 45 gün sonrasında da 27 gün süreyle çalışmama ara vermek zorunda kaldım. ilk iş görmeklik ödeneğimi normal aldım yani şöyle diyeyim günlük çıplak ücretime oranla (51 TL) bakıldığında normal aldım diyorum.bunda problemim yok.
  sonrasında kurum 27 gün raporlu olduğum ay içerisinde benim ücretimi asgari ücretten göstermiş ve prim ödememi az yapmış sgk ya.normalde çıplak ücretim 51 tl iken sgkya gittiğimde çıklak ücretimi oradaki memur hesapladı ve 30 tl gibi br rakam çıkardı. kurum ücretini düşük göstermiş dedi.o 27 gün için ben 950 tl para aldım. tolu iş sözleşmesi gereği kişi aldığı işgörmeklik ödeneğine ait banka dekontunu 10 gün içinde kuruma ibraz eder ve aldığı para çıplakücreti*raporlu gün sayısı ndan düşük ise aradaki fark kurum tarafından ödenir diyor. fakat kuruma ben bunu bahse konu sürede ibraz etmem rağmen zamanında ibraz etmediğim gerekçesi ile ödeme yapılmadı. dava acarsan 550 lira para alırsın ugrastıgına deymez dediler. açıkçası durumun bir devlet dairesinde yaşanması beni oldukça sinirlendi. mevzuatıda tam bilmediğimden ve üzerinden 1,5 sene geçmiş olan bu durum için ne yapabilirim? ve kurum aynı şekilde uygulamalarını başka arkadaslarımızada yapıyor. pirimlerini düşük ödüyor asgari ücretli gibi.
  10 günün üzerinde raporlu olan herkezin primlerini asgari ücretli gösteriyor. böyle bir hakkı varmı kurumun?
  acaba bu hakkımı alabilirmiyim,süre aşımı olmuşmudur?

  sizi sorunlarımla muhatap ederek yorduğum için kusuruma bakmayın fakat bu hususta gerçekten yardımıza ihtiyacım var. mevzuattı okuyup anlamaya kendimi orada bir yere koymayasorularımın cevaplarını aramaya çalıştım fakat işin içinden çıkamadım.
  yardımcı olursanız beni ziyadesiyle çok memnun etmiş olacaksınız.
  saygılarımla çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

  • Emrah bey merhaba,
   kurumunuzun raporlu dönemde düşük ücretle göstermesi hukuki değildir alacaklarda zaman aşımı süresi vardır ama bu duruma göre değişen ölçülerdedir size önerim bir abukata danışarak eylem planı yapın ve dava konusu yapın

 5. Nevzat Bey Merhaba
  30 Aydır aynı işyerinde çalışmaktayım maaşımız personel azlığından dolayı tamamı elden ödeniyor.Fakat maaşımız net 1400 tl iken ssk hizmet dökümünde asgari ücretten ödeniyor olarak gözüküyor..Herhangi bir banka için net aldığım maaş üzerinden maaş yazı aldığımda ne gibi haklarım olur yada nerelere şikayet edip hakkımı isteyebilirm.

  İyi çalışmalar..

  • Ergin bey merhaba,
   yargıtay kararlarında sadece banka için alınan maaş yazısının çokta maaşınızın o olduğu noktasında bağlayıcı olmadığını görüyoruz yüksek maaş aldığınızın düşük ücretle gösterildiğinizin ispatı gerekir bu ispat ifadede olabilir belgede işkur veya alo 170 hattı şikayet hattıdır

 6. ahmet şatıroğlu

  ben bir şirketin yurtdışı şantiyesinde 1 yıl 15 gün çalıştım.işkur a gönderilen sözleşmemde maaşım 550 dolar gözüküyordu.Son 3.5 aylık maaşımı ve kıdem tazminatımı alamadığım için çalışma bakanlığına şikayet ettim.bir süre sonra şirketin avukatı maaşımın 1750 dolar olduğunu izin parası kıdem tazminatı alcağım olduğunu yazı ile işkur a bildirmiş olup en kısa sürede haklarımın ödeneceğini beyan etmiş.5 ay bekledim.bir ödeme olamayınca iş mahkemesine verdim .ancak ücretlerimi alamadığımdan bahisle istifa ettim 1. kıdem tazminatımı alabilirmiyim?2:yeterli sayıda şahit dinletebilirsem mesai ücretlerimi alabilirmiyim?

  • Ahmet bey merhaba istifanızı maaşlarınızı alamadığınız için haklı fesih şeklinde yaptı iseniz kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz

   • ahmet şatıroğlu

    Öncelik le 2 gün gibi kısa bir sürede yanıt verdiğiniz için teşekkür eder,iş yaşamınızda başarılar dilerim

 7. huseyın sevınç

  merhaba nevzat bey
  ben 23 aydır aynı ısyerınde calısmaktayım bugune kadar maas bordro verıp ımzalattırmadılar ve gostermediler calısma gunum 26 gun ve gunluk 11 saat olup 1200 tl alıyorum bugun aldıgım maas pusulamda 22 gun 176 saat 1.025.00 tl odedıgını fark ettım ısyerımden kredı cekecem 1200 tl yazdırsam ımzalatsam bana ıspat olurmu ve ısten fesh olurmuyum yada tazmınat hak edrmıyım

  • Hüseyin bey merhaba,
   maaş yazıları banka adına ise yargıtay kararlarında sadece bunların ispatlayıcı olmadığını görmekteyiz fakat bunlar dışında gercek maaşınızı ispatlayan başka belge veya şahidiniz söz konusu ise bu durum işcinin haklı fesih sebebidir o durumda tazminatlarınızı talep edebilirsiniz fakat size önerim böyle birşey yapacaksanız mutlaka bir hukukcuya danışarak hukuki gerekenleri yapın

 8. meraba ben 7 yıl bir şirkete pazarlama görevli olarak çalıştım askari üçret ve pirimlen çalışıyodum noktalarımdan biri battı şirket bu nokta nın hesabını çarime işledi yıllarça ne maaş alabildim nede sigorta yaptılar o hesaptan dolayı beni mahkemeye vermişler güveni kötüye kullanmadan dolayı ben neyapa bilirim şimdi

 9. bir işletmede sorumlu yönetici olarak noterde yapılımış resmi sözleşmem var. fakat sözleşmemde gösterilen ücretin yarısına çalışıyorum ve sigortamda resmi sözleşmeye göre yatırılmıyor. resmi sözleşmemdeki ücretimi alamadığım için istifa edersem herhangi bir hakkım olurmu? geriye dönük maaş farklarını alabilirmiyim?

  • sevcan hanım merhaba,
   okuduğunuz makalemde belirtildiği gibi düşük maaş haklı fesih sebebidir eğer resmi sözleşmedeki maaşın formalite olduğu yönünde bir sözleşme yoksa işverenle aranızda ödenmeyen maaşları talep edebilir haklı fesih yapabilirsiniz fakat bunu maaşınızı resmi olarak ispatlamanız gerekir

 10. ben bir şirkette 10 yıldır çalışıyorum. maaşları aldığımızdan düşük gösteriyorlar. gerçek maaşı gösterir yazı istedim vermediler.şikayet eden arkadaşlar oluyor hatta mahkemeye verenler de oldu. bir şekilde haksız duruma düşürülüyorlar ve maliyeden arıyorlar hakkınızda şikayet var şu gün teftişe geleceğiz diye(onlarda o güne işi kılıfına sokuyor). maaşı elden verdiklerinde imzalattıkları evrakı vermiyorlar. Ispatlamak babında
  gizli kamera ile patronu ve muhasebecileri konuşturup ve elden maaş verirken ki görüntüleri delil olurmu
  çünkü şahit işi çok zor.daha öncekileri gören hiç kimse şahitliğe yanaşmıyor. saygılar.

 11. Merhaba Nevzat Bey,

  Bende bir şirkette yaklaşık 4,5 yıldır çalışıyorum.
  Firmada yaklaşık 40 kişi çalışıyor ve herkes asgari ücretten sigorta primi alıyor. Banka anlaşması sonucunda asgari ücret üzeri kısım kendi hesabımıza kendimiz para yatırıyormuşuz gibi gözüküyor. Benim sorum bu durumun ispatında herhangi bir şahit bulamadığımızda çalışan 40 kişinin tekniker-mühendis ve üst yönetim ünvanına sahip kartvizitleri olan çalışanların hepsinin asgari ücretli gözükmesi yapılan herhangi bir denetimde delil sayılmaz mı ?
  Teşekküler.

  • Merhaba Gökhan bey,
   herkesin hesabına her ay düzenli aynı rakamların yatırılmasıda düşük maaş ödendiğine işaret eder müdüründe işcininde asgari ücretle gösterilmeside buna işaret eder şirketin genel kontrolünde iş müfettişi buna dikkat eder

 12. selamlar nevzat ben özel bir şirkette yaklaşık 9 yıldır çalışıyorum ancak ay sonuna kadar çalışmak kaydıyla ay sonu işten çıkarılıyorum benim sormak istediğim asgari ücret brüt 1020 tl ben 1300 tl maaş alıyorum artı 99 tl çocuk yardımı benim tazminatımı gerçek maaş üzerindn değilde asgari ücret üzerinden öderseler ne yapmam gerek aldığım maaş üzerinden almam için ne yapmam gerek ihbar v.s tazminatı alabilirmiyim teşekkür ederim.

  • Bayram bey merhaba,
   Öncelikle durumunuzu işvereninizle konuşmanızı sulh ile çözüm üretmenizi öneririm çözüm bulamazsanız işkura şikayette bulunabilir veya dava konusu yapabilirsiniz

 13. Merhaba,
  bir yakınım mart 2012 de emekli oldu ve aynı işyerinde 2013 eylül sonuna kadar çalıştı.
  bu şirketten girişi haziran 2007 emeklilik sebebi ile gösterilen çıkışı ise mart 2012 ortası
  emeklilik sonrası da bu şirkette çalışmaya devam etti. (kendisine tazminatı ödenmedi)
  kendisine mobbing uygulandı ve istifaya zorlanıyor. Bu arada da 2008 den bu yana ona verilen net maaş 4.000 tl olmasına rağmen hizmet dökümlerinde daha düşük olduğunu -1900 tl civarı-görüyorum.
  Şu anda kendisine tazminatı hesaplamışlar (1900 tl üzerinden). Hizmet dökümlerinden gördüğüm kadarı ile resmide gösterilen maaşlar değişken. İşyerinden bordrolarını talep ettik ama vermemek için çeşitli bahaneler uyduruyorlar.Bu bilgileri (fazla mesai, resmi ve dini bayram hakları gibi)ve kendisine nelerin ödendiğine dair ayrıntı bilgilerine başka nereden ulaşabilirim? Bir de maaşının eksik gösterildiğini nasıl kanıtlayabiliriz? Bilgilerinizi rica eder, teşekkür ederim.

  • Merhaba,
   Yakınınız Yaşlılık aylığı almak için kuruma başvurduğunda, bu başvuru ve/veya emekliliğe hak kazandığına dair yazıyla birlikte işverene iş akdini emeklilik sebebiyle feshettiğini söylemeliydi. Kıdem tazminatını alıp, sözleşmeyi tasfiye ettikten sonra ise yeni bir iş sözleşmesiyle çalışmaya başlayabilirdi.Fakat bu yapılmamış bu durumda çalışma süresi devam eden kıdem şeklindedir
   iş kanunumuzda işcinin haklı fesih hallerinde sizin bahsettiğiniz aşağıdaki sebepler olduğunu iddia etmektesiniz
   1-maaşı düşük göstermek
   2-mobbing uygulaması bunlar sizin iddianız olduğu için ispat yükümlülüğüde size aittir düşük maaşı veya mobbing i şahit ifadeleri ile ispatlayabilirsiniz düşük maaş içinde açıktan elden ödenen veya bir bankatya başka isimle yatan para makbuz,dekontu var ise bununla ispatlayabilirsiniz maaş dökümünü yakınınız e devlet şifresi ile girip sgk dan gün ve prim dökümü ile alabilir

   • iş akdinin emeklilik sebebi ile bittiği konusu işyerine söylenmiş ve 21 mart 2012 tarihi itibari ile çıkışı yapılmış. sgdp dökümü de alındı ssk dan (19 nisan 2012 girişli görünüyor)
    ancak hiçbirinde gerçek maaştan yatmamış. maaş farkı elden ödeniyor ve herhangi bir makbuz yakınıma verilmemiş.
    Bilgilerinizi istediğim konular:
    1-bu kişi turizm sektöründe çalışıyor ve günlük çalışma saati asgari 12 saat ve haftalık izin kullanmadı.Benim bildiğime göre aylık 225 saatin üzeri fazla mesai olarak hesaplanmalı. Buna göre aylık 135’er saat fazla mesaisi bulunmakta. sgk dökümlerinde gösterilen maaşlar bilgime göre artış göstermeli. (birinde düşük diğerinde yüksek, bir sonrakinde düşük gösterilmiş)Ve de Kurban bayramı, ramazan bayramı, 29 ekim, 30 ağustos, yılbaşı, 23 nisan ve 19 mayıs gibi resmi tatil günlerinde çalışmış olduğu için bu farkların da verilmesi gerekmez mi? İşyerinden 2007 den bu yana olan her ayın bordrolarını istedik ama vermiyorlar.
    Çünkü bunları da işyerinden talep edeceğiz ve gerekirse noterden bu hesaplamaları yapıp ihtar çektireceğiz (gerekli dökümleri alamadığımız için hesabım sağlıklı olmayacak -bazı resmi günleri göstermiş olabilirler)Bu tatil günlerindeki farkların da yansıtılıp yansıtılmadığını bordro alamadığımızdan başka nereden temin edebilirim? (Ya da benim bordroları görmeden çıkarttığım hesap ile dava açabilir miyiz?)
    2-gerçek maaşı konusunda ise elden ödenen farklar ile alakalı olarak kendilerine herhangi bir makbuz verilmemekte. herhangi bir dava açılma söz konusu olduğunda kaç kişi şahit gösterilmeli? Bu şahitlerin hepsi aynı otel çalışanı mı olmalı? işyerinin alış veriş yaptığı firma yetkilileri de şahit gösterilebilir mi?
    3-işletme resmi kayıtlara göre hesapladığı tazminat tutarını Ekim ayı içerisinde yakınımın hesabına yatırılacağını belirtmiş. Bu süre dolmadan benim hesapladığım miktarları (fazla, mesai, resmi tatiller, haftalık izin ücretleri gibi) ve primlerin gerçek maaşından değil de daha düşük miktardan yapılarak kişinin maddi kaybına sebep verdiklerine dair ihtar yazısını noterden göndermemizi önerir misiniz?
    Vereceğiniz bilgiler için şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılarımla,
    Not:Yakınım1980 li yılların sonlarından bu yana orada özveri ile emek verdiği için haklarının hepsini almasını istiyorum.(aradaki yıllarda işletme farklı şirketlere kiralanmış olsa da bahsettiğim yakınım o işletmelerle de çalışmıştı. 2007 den itibaren bina sahipleri kendileri işletmekte)

 14. dilek kolamuç

  merhaba,19 yıldır aynı işyerinde çalışmaktayım.işveren aynı olmak kaydıyla birkaç kez isim değişiklği oldu. günüm doldu.işveren ile bir tartışma esnasında, çıkışımı verin demem üzerine, işverenim son 3 yılımın maaş bordsorunu ve hesap pusulasını çıkarttırdı.(son 3 yıl önce yine isim değişikliği olmuştu)
  tahmin edeceğiniz üzere,bordrolar asgari ücret üzerinden. aldığım maaş daha fazla..elden nakit ve 250 tl lik sodekso almaktayım.(sodekso fazlalılığı da maaş bordrsuna eklenmeli mi? evet ise burdan ispatlayabilirim) 1 yıl önce 9 yıllık bir çalışanımız işten ayrıldı. onun bana yapacağı şahitlik geçerli olur mu? ben bu evrakları imzalarsam, bunlar üzerinden tazminat alırım. ama sanırım işveren tazminatımı ödememek için de çaba sarfedecektir. 3 yıllık bordoyu imzalamak istemiyorum.bunu imzalatmakte kesin bir amacı var..ne yapmamı önerirsiniz. teşekkürler..

  • Dilek hanım merhaba,
   işyerinde çalışan sayısı 10 kişinin üzerinde ise maaşlar bankadan ödenmeli ve bu durumda ücret borrosunu maaşı aldım diye imzalamaya gerek kalmamakta fakat bunun altında ise ücret bordrosu her ay maaş ödemesinde imzalatılmalıdır. İsim değişikliği şirket olaerak yapıldı ise şirketler önceki pğersoneli sözleşme ile özlük haklarınıda devralmadı ise diğer işverenler ayrı ayrı değerlendirilir aynı şirkette çalışmış görülmezsiniz bunu kontrol edin eski çalışanlar şahit olabilir

 15. Nevzat bey merhaba,

  Ben bir iş yerinde 1.5 sene kadar çalıştım maaşım 06/2013 tarihine kadar asgari ücretti. İşveren 06/2013 ayı maaşımı 1000 tl yaptı ama sigortam eksik yatmaya devam etti. Ayrıca 1000 tl maaşımın asgari ücretli kısmı bankaya yatıp geri kalanını elden aldığıma dair imzaladığım kağıtlar elimde mevcuttur. Diğer bir konu ise ücret pusulasında mesai saatim 225 saat görünüyor fakat ben 240 saat çalıştım. Bu konular da ne gibi bir yol izlemem gerekir bilgi verirseniz sevinirim.

  • Ömer bey merhaba,
   işvereninize maaşınızın tam gösterilmesi ve hakettiğiniz mesainin tam ödenmesini sözlü ve yazılı olarak bildirmenizi öneririm durum düzeltilmezse işkura şikayet hakkınızı veya dava açma hakkınızı bir avukatla görüşerek kullanabilirsiniz

   • 30/09/2013 tarihi itibariyle sigorta çıkışım verildi ve kendi isteğimle istifa ettim. Sözlü ve yazılı olarak bildirsem dahi ödeme yapacağını hiç sanmıyorum. Çünkü kendisi de bazı patronlar gibi parayı çok sever 🙂 .

    Bir de bu ücret bordrolarının bir tanesini imzalayıp oraya veriyorduk bunun sonucu etkilemesi gibi bir durum söz konusu olur mu ?

    Teşekkür ederim

 16. merhaba. bir şirkette 14/09/2009 – 06/07/2013 tarihleri arasında çalıştım. 6 temmuz tarihinde haklı bir gerekçe gösterilmeden işime son verildi. kıdem tazmınatım ve çıkış tazmınatım ödenmedi. işkur a basvurdum. işkur beni haklı buldu ve paramın ödenmesi konusunda iş yerine yazı gönderdi ama buna rağmen şirket benim paramı ödemiyor. iş mahkemesine vermeyi düşündüm bir avukatla konuştum. işyerinin limited şirket olması nedeniyle mahkeme sonuna kadar çalıştığım işyerinin kapanma durumu olması nedeniyle kazansam bile parayı alamıyacağım söylendi. 2010 yılında 4 ay tam süreli çalışmama rağmen sigortam 15 gün üzerinden yatırıldı. bunun sonrasında telafisi yapılacağı söylenmesine rağmen yapılmadı. birde maaşım 1.000.0 tl olmasına rağmen bankaya asgari ücret üzerinden yatırılıyordu. üstünü elden alıyorduk. bunun için sadece bir deftere imza atıyorduk makbuz veya herhangi birsey verilmiyordu. tazmınatlarım ve sigorta günlerim ile ilgili nasıl bir yol izleyebilirim. şimdidem teşekkürler

  • Fatoş hanım merhaba,
   avukatınıza açılaçak davadan dolayı alacaklarınızın kazanmanız halinde muhafazası için tahdit koydurma konusunu hatırlatın

 17. selam yazılanları okudumda burda arkadaşların dertlerıne mağlesef cözüm göremedım bunları bizlerde biliyoruz iş kura gidip iş mahkemelerine vermeyi bilmediğimiz birşeyler söyleyinki bizde bunlerı öğrenelim avukat beyyyyy

  • Mustafa bey merhaba,
   Öncelikle düzelteyim ben Avukat değilim sorulan sorulara bila bedel bilgim dahilinde cevap vererek faydalı olmaya çalışıyorum uyarınız içinde teşekkür ederim bundan sonra daha farklı çözüm öneren cevaplar verme yönünde gayret sarfedeceğim

 18. eskiden şirketlere ansızın maliyeden gelip denetleme yaparlardı calışanlara soru sorarlardı ama mağlesef bu gunumuzde böyle bir uygulama yok iş verende istediği gibi oynuyor olan yine işciye yine calışana oluyor kimseye birşey olduğu yok

 19. 30/09/2013 tarihi itibariyle sigorta çıkışım verildi ve kendi isteğimle istifa ettim. Sözlü ve yazılı olarak bildirsem dahi ödeme yapacağını hiç sanmıyorum. Çünkü kendisi de bazı patronlar gibi parayı çok sever ..

  Bir de bu ücret bordrolarının bir tanesini imzalayıp oraya veriyorduk bunun sonucu etkilemesi gibi bir durum söz konusu olur mu ?

  Teşekkür ederim

 20. öncelikle merhabalar nevzat bey.
  yaklaşık 15 aydır çalıştığım işyerinde ssk primimin gerçek maaşımın üzerinden yatmıyor olması ve şu an işyerinde yaşamış olduğumuz sorunlardan dolayı baskı altına alınarak istifaya zorlanmam yani mobbing uygulaması ile istifaya zorlanıyorum. ssk primlerinin eksik yatmasından ötürü istifa ettiğim zaman tazminat hakkı kazanabilirmiyim ? elimde şu an için belge yok fakat şahitlerim var. şimdiden teşekkürler…

  • Merhaba,
   düşük maaş makalede okuduğunuz gibi işcinin haklı fesih sebebi olabilir tabi ispatlamanız kaydı ile

 21. Merhabalar Nevzat Bey.

  5 yıldır aynı iş yerinde çalışmaktayım. Şuan için 950 tl maaş almaktayım. (1300 tl brüt) Fakat askeri ücretten gösteriliyorum. Ve zorunlu olarak bodro İMZALATIYORLAR. yoksa işsiz kalma tehlikesinden dolayı mecbur imzalıyoruz. Mesleğim gereği evraklara erişim hakkım var.

  Şöyleki: 1-2 senelik herhalde excel dosyaları var elimde ve tüm işçilere ait ELDEN ALINAN – BANKAYA Yatan adında bir excel çalışma formu. Bu form delil olarak sunulabilir mi? ( Mühür imza gibi birşey yok bu excellerde fakat rakamlar net olarak araştırılırsa 1-1 doğru oldu görülebilir )

  5 Yıldır Pazartesiden – Cumaya kadar 8:30 6:00 Cumartesi günleri : 08:30 – 15.00 Saatleri arası çalışmaktayım yemek molası 30 dakika ben fazlamı çalışıyorum yoksa normal mi? ( Süresiz sözleşmeli işçiyim )

  Fazla çalışıyor isem aradaki farkları + BODROLARI imzalama rağmen delil sunarsam ( Excel Forumlarını )
  Sigorta primlerim düşük gösteriliyor ve 31 çeken aylarda 30 gün maaşı alıyorsam İŞTEN ÇIKMA Hakkım doğar mı ve tazminat almaya hak kazanabilirmiyim. ( Özellikle Bodro imzalamam sorun teşkil eder mi)

  • merhaba,
   İş Kanunu 68.maddesine göre; Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;
   a- Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,

   b- Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

   c- Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir. buna göre ara dinlenmeleriniz tam kullandırılmakta fakat benim hesaplamamda haftalık 51 saat çalışıyorsunuz oysa iş kanununa göre haftalık çalışma 45 saattir burada fazla çalışma söz konusudur
   excel tablolarının olması şirketi bağlayıcı değildir onlarda kaşe imza olması gerekir veya bilgilerin şahitler veya bankaya gayri resmi yatan para dekontları ile ispatı gerekir aldığınız maaşlar 30 gün üzerinden aylık verilir 31 günde 30 gün alırken 28 gündede 30 gün almaktasınız artık günler maaşı değiştirmez fakat maaşınızı düşük aldığınızı ispatlamanız halinde bu haklı fesih sebebi olabilir

 22. Nevzat bey,
  işverenim, bir süre önce tarihi belli olmamakla birlikte gelir düşüşünden ötürü iş yerini kapatacağını sözlü olarak sohbet esnasında tarafıma bildirdi. Çalışmakta olduğum şirket Limited şirketidir, maaşım asgari ücretten gösteriliyor, ama resmi dışında kalan kısım şirket sahibinin kendi hesabından resmi ücretin yattığı hesaba yatırılıyor. Tüm bu bilgilerin ışığında sormak istediğim soru şu; işsizlik sorunundan dolayı şirket kapanana kadar çalışmak zorundayım, ama kapanmadan noter aracılığıyla ihtar çekip duruma göre dava açıp avukatın alacakları kazanmam halinde muhafazası için tahdit koydurması bana ne kazandırır. Şirket adına olan araçlar haczemi girer?
  Saygılarımla

  • Berk bey merhaba,
   işverenin şirketi kapatması tasfiye,iflas erteleme, mahkeme kararı yolu ile olabilir bu durumda alacakların takipleride değişmektedir durumunuzu bir avukata danışmanızı öneririm.

 23. Merhabalar; ben özel sektörde bir yılı aşkındır çalışıyorum.maaşım normalde 1100 olmasına rağmen sigortada askeri ücretten gösteriliyor.Şuanda 7buçuk aylık hamileyim ve doğum iznine ayrıldığım zaman devlet bana askeri ücret üzerinden ödeme yapacak bu durumda aldığım maaşın çok altında bi maaş almış olacağım.Bu durumda ne yapmam gerekiyor.Teşekkürler…

  • Arzu hanım merhaba,
   durumunuzu işvereninize bildirip kaybınızın telafisini isteyebilir veyaiddialarınızı ispat imkanınız var ise makalemde belirttiğim yasal yollara müracaat edebilirsiniz

 24. Anlıyorum ;peki son bir ay brüt ücretten gösterilirse maaşım bir değişme olur mu?

 25. merhaba nevzat bey:
  ben özel sektorde yaklaşık 11 aydır çalışıyorum iş sözleşmesinde işten ayrılırken ihbar sureni çalışmazsan 10000 tl cezası var demişlerdi ve ben ona imza atıp atmadıgımıda tam olarak bilmıyorum öğle bırsey yapabilrmi sektor ceza uygularmı
  birde ben aylık ortalama 220 saat çalışıyorum genelde gece nobete kalıyorum yaptıgım mesai ucretlernı şimdiye kadar vermediler bodromdada mesai gösteriliyomu bilmiyorum çünkü bodro vermiyolar ben bunu nasıl ispat edebilirim aylık şhiftlerimin aslı bizde yok imzalı olanlarıda gosterılmıyo ne yapmalıyım teşekkürler.

  • Cem bey merhaba,
   yeni borçlar kanununa göre cezai şartlar işciyi bağladığı gibi işverenide bağlayacak şekilde karşılıklı olmalı tek taraflı bir ceza söz konusu ise bu madde gecersizdir.
   işveren her ay maaş ve hakedişlerinizi gösterir bir belgeyi size vermek zorunda bunu talep edin

 26. Nevzat bey merhaba

  Ozel sektorde bir limited sirketinde yaklasik 2yildir calismaktayim. Maaslar dusuk gosteriliyor ve ilk basta elden tamamlaniyordu. Son 1 senedir maas hesabima , elden odenen meblagda firma sahibinin sahsi banka hesabindan duzenli olarak havale olarak yatiyor. Oncelikle banka hesabim bir kanit teskil edermi ve konuyla ilgili nasil bir yol izleyebilirim ?

  Saygilar

  • Kemal bey merhaba,
   işverenin şahsi hesabından düzenli olarak aynı bedellerin ödenmesi maaş olduğuna ispat olabilir sorunuz bunu kullanarak işten ayrılmakmı tam anlayamadım öyle ise makalede belirttiğim gibi düşük maaş üzerinden sgk ödemeleri yapıp yüksek maaş vermek hizmet akdinin haklı fesih sebebidir

 27. merhaba nevzat bey maaslarimiz asgari ücretten gösteriliyor fazlası elden veriliyor zarf içinde zarfin üzerinde kaç para maaş aldığımız mesailerimiz bankaya yatan hepsi yazıyor belge yerine geçer mı

  • Ali, bey merhaba,
   zarf üzerine yazılan lar tek başına ispat hükmünde olmaz başka ispatlayıcı belge veya şahitiniz varsa dava ve talep konusu yapabilirsiniz

 28. Öğle arası ders yapmak istemiyorum. Bu benim yasal hakkım değil mi?

  • Funda hanım merhaba,
   iş kanunun 68. maddesi ara dinlenme saatlerini tanımlamış madde şöyle,
   ünlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;

   a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,

   b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

   c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,

   Ara dinlenmesi verilir.

   Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.

   Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir.

   Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.

   Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

 29. Hasta olduğum için bugün dershaneye gitmedim. Raporum yok. Bir hastaneye gitsem en az 30-35 muayene ücreti alacaklar. Raporum olmadığı için bugünkü derslerimi maaşımdan keser mi?

  • Funda hanım merhaba,
   kullanılmamış izniniz var ise bugünki işe gitmeyişinizin yıllık izninizden sayılmasını talep edebilirsiniz yok ise rapor beyan etmez

 30. İş Kanunu’na göre haftalık çalışma saati 45 ise seninle anlaşmamız 52-53 saat nasıl diyebiliyor? Sözleşmede 52-53 saat yazısını görebilir miyim dediğimde de köpürüyor. Nasıl bir vicdansızlık anlayamadım.

  • Funda Hanım merhaba,
   sanırım iş yerinizle sıkıntınız var iş kanununa göre 63. maddede Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. denmektedir bu sürenin üzerinde çalışıyorsanız bu fazla çalışmadır işveren bunu fazla çalışma ücreti olarak beyan edip ödemek zorundadır bunu hatırlın yasal haklarınız olduğunuda unutmayın

 31. Eğer bir iş yerinden memnun değilsek ve o iş yerinde çalışmak istemiyorsak işi bırakma hakkımız var mı? Bu yüzden bize dava açabilirler mi?

 32. Hastayım dediğim halde müdür telefon açıp beni azarlıyor! Kafanıza göre gelmemezlik yapıyorsunuz diyor. Hastalık,insanın elinde olan keyfi bir durum değil dedim.

 33. Soru-cevap bölümünde olan soruların cevabı nerede oluyor? Bulamadım.

 34. Nevzat Bey Merhabalar,

  Kısa bir sorum olacak.Yanıt verebilirseniz çok sevinirim.
  İşten ayrılan biri ,normalde yüksek maaş aldığı halde sigortayı asgari ücretten yatıran işvereni Çalışma bakanlığına bildirmeyi düşünse ve şikayet edemeden işveren kasıtlı olarak firmayı başka birinin üzerine devretse yada firma iflas kararı aldırırsa süreç nasıl işler ? Böyle bir durumda nasıl ve kimden hak iddia edilebilir.Teşekkürler

  • Arif bey merhaba,
   çalıştığınız dönem yasal sorumluluktan devreden girişimci sorumludur iflas kararı olsa bire dava konusu yapılır dava kazanılır ise şirketin mal varlığına rucu edilebilir bu tarz bir durumunuz söz konusu ise bir hukukcu ile temas kurmanızı öneriririm

 35. Nevzat Bey merhaba,

  Ben bir mühendisim işverenimiz maaşımızın yarısına yakınını elden veriyor, bununlada yetinmiyor son dönemde gecikme ve henuz verilmmeiş maaşlarımız yanında 45 saaten fazla çalıştırıyor ve fazla mesaide odemiyor, itiraz edince de bağırıyor ve mobbing ile başka departmana sürme vb. gibi yontemler uyguluyor ben artık bu insanların yanına kalmasın isitiyorum, nereye nasıl şikayet edebilirim ve sahit ya da başka birşey yapmam lazım mı , su an bir kişi şait bulabiliyorum.

  Değerli yorumlarınızı rica ederim.

  Saygılar,

  • Merhaba,
   işverenle alkalı şikayetlerinizi alo 170 hattına yapabileceğiniz gibi sgk müdürlüğünede yapabilirsiniz

 36. Merhabalar iyi çalışmalar. Ben yukarda tüm yazılanları okudum. Benim şöyle bir sorum olcak yaklaşık 3 senedir çalıştığım iş yerinde ilk girdiğimden beri asgari ücret üzeri maaş alıyorum fakat sigortam asgari ücretten yatıyo bi gıda mühendisi 4 de elemanız hepimizin asgari gözüküyo fakat mükendisle ben fazla maaş alıyoruz az kişi olduğundan elden alıyoruz maaşları. Ben bu durumu nasıl kanıtlayabilirim. İşi bırakmayı düşünüyorum izlemem gereken yol nedir lütfen yardımcı olunuz saygılar.

  • Hakan bey merhaba,
   yüksek maaş alıp bordroda düşük gösterilmeniz halinde durumun ispatı gerekir ispat şahit ifadesi veya ödeme yazısı olabilir bu durumda haklı fesih yapabilirsiniz veya dava konusu yapabilirsiniz

 37. merhaba nevzat bey,
  eşim özel bır muayenehanede 7 senedır calısıyor.doktorun hastası çok fazla oldugu için haftanın 6 gunu mesai sabah 8 de başlıyor aksam da 8 ile 9 arası bitiyor..maaşı iyi olduğu için borclarımız bıtesıye kadar ıdare etmeye calısıyoruz ama artık bu tempo eşimi cok yıpratıyor.eşimin maaşı asgarı ucretın cok uzerınde olmasına ragmen yıllardır hep asgarı ucretten gosterılıyor.senelık ızın senede sadece 5 gun kullandırılıyor.rapor almak yasak.izin istemek yasak. bu durumda eşim tazmınatını nasıl alabılır ve maaşının asgarı ucretten cok daha fazla oldugunu nasıl ıspat edebılır
  tesekkurler

  iyi çalışmalar

  .

  • Mert bey merhaba,
   bu bahsettiğiniz gerekcelerin hepsi haklı fesih sebebi olabilir bu durumları ispatlayabilmesi halinde eşiniz durumu ihtarname ile işverenine bildirip hizmet akdini fesih edebilir fakat önerim öncelikle işverenle konuşup durumun düzeltilmesini talep etsin bu şekilde işindende olmamış olur durumda değişiklik olmaz ise fesih veya hukuki şikayet hakkını kullanabilir

 38. Sayın Nevzat Bey

  Öncelikle sanal ortamda böyle bir bilgilendirici site ile insanları bilinçlendirdiğiniz için şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Cevaplarınızın tamamını okuyamadım kusura bakmayın belki aynı cevabı defalarca farklı kişilere yazmışsınızdır.

  1 yıldır bir firmada çalışmaktayım. ben dahil diğer çalışanların tamamı toplam 1030 TL üzerinden ücretlendirilmektedir, bordroya bu şekilde yansıtılıyor. Ancak biz bu ücretten fazlasını alıyoruz ve ben hariç diğer personeller maaşlarını elden alıyorlar. Ben ise şirketin banka hesabının benim adıma çıkarttığı, genelde şirket içi ödemeler için nakit gerektiğinde kullandığım atm kartı ile maaşımı almaktayım. Maaş alırken herhangi bir belge vb. imzalamıyoruz. Maalesef yazınızın başında da belirttiğiniz üzere iş bulmakta sıkıntı çektiğimiz için iş akdi sözleşmesi imzalarken okumadan imzaladık. Şimdi bu sözleşmedeki şartları bilmediğim ve işverenden de bunu talep edemeyeceğim için bir çıkmazdayım. Bu sözleşmeyi görmeden -ki muhtemelen en düşük en kötü şartları ihtiva eden bir sözleşmedir- nasıl bir yol izleyebilirim? Genel olarak talep edebileceğim haklarım nelerdir? İşverenin bu kanunsuz işleminden dolayı ona uygulanacak yaptırım ve benim kazanabileceğim haklarım nelerdir?

  Saygılarımla

  • Murat bey merhaba,
   güzel sözleriniz için teşekkür ederim
   öncelikle çalışan olarak işverenden imzaladığınız iş sözleşmesinin suretini talep edebilirsiniz işveren bunu vermek zorunda yüksek maaş aldığınızı ispatlayabilirseniz bu size haklı fesih hakkı verir yani kıdeminizi talep ederek hemen işten ayrılabilirsiniz fakat bu demek işsiz kalmanız demek bunu yapmak yerine işverene maaşlarınızın tam gösterilmesi talebinde bulunabilir gerekirse bunu noterden yazılı yapabilirsiniz bu uyarılarınıza rağmen değiştirmezse o zaman fesih hakkınızı kullanabilir veya işkur ve çalışma bakanlığına şikayette bulunabilirsiniz

 39. Merhaba Nevzat bey,

  Öncelikle çalışanları burada bilinçlendirdiğiniz için teşekkür ederim.
  Ben iki konu hakkında sorum olucak.

  1-) Çalıştığım .. A.Ş iş akdimi grup şirketi olan … Ltd.şti. ne devredecek, bunu yaparken şirket avukatı tarafından hazırlanan protokolle göre tüm hak ve alacaklarım diğer şirkete devir olacak ve iki şirket yetkililerine ve birde bana imzalatılacağı söylendi. Fakat ben bu duruma razı değilim ve işten ayrılmayı düşünüyorum. Eğer ki Bu Protokol bana imzalatılmadan SGK da nakil işlemim gerçekleşirse Noterden bu konuya istinaden iş akdimin feshini Göndersem kıdem tazminatımı alabilir miyim?

  2-) Ben şuanda fiilen ltd.şti. de çalışmaya başladım, benim bu itirazmı üzerine SSK mı Ltd. e nakletmezler ise bu defa da; SGK da gösterilen ücretim 1.000 TL ancak bunun katı kadar ücret alıyorum. Mesai kalıyoruz ve bunların yıllardır ücretleri ödenmiyor Bu iki konuyu sebep göstererek çalışırken bir ihtarmı çekmeliyim, yoksa İhtarda iş akdimi feshi ediyorum desem, mahkeme vs. durumunda haksız duruma düşermiyim?

  Not: Elimde şirket yetkilisi tarafından imzalı olan fiili ücretlerin yer aldığı diğer personlellerinde isminin ve imzasının olduğu liste var, ayrıca yetkillerce imzalı mesai formalarıda mevcut

  Şimdiden cevabınız için teşekkürler.

  • sertaç bey merhaba,
   1- iş akdinizde bahsettiğiniz durum var ise tüm haklarınız ile devri kabul etmişseniz bu devire itiraz edemzsiniz fakat akdinizde bu durum yoksa
   bu durumda yüksek yargının bir kararı durumunuzu açıklamaktadır
   Hizmet akdi devri, işçi, işveren ve hizmet akdini devralan işveren arasında gerçekleşen, işçinin bundan böyle devralan işverene hizmet vermesini öngören ve geçici iş ilişkisi kapsamında olmayan ve devir esnasında kurulması gereken üçlü ilişkiyi ifade eder. İşyeri devrinden farkı, işverenler arasında işyerini devri yönünde bir işlem olmamakta ve işçi bir işverene ait işyerinden diğer işverene ait işyerine nakledilmektedir. Hizmet akdi devri, üçlü bir hukuki ilişkidir. Devreden ve devralan işverenler ile işçi arasında hizmet akdi devri konusunda iradelerin birleşmesi şarttır. İşçinin bu ilişkiyi kabul etmemesi halinde uygulama, işverence işçinin iş koşullarının değiştirilmesi olarak da değerlendirilemez. Zira, işçi işverenin bir başka işyerine değil, ayrı bir işyeri olan diğer bir işverene gönderilmek istenmektedir. İşverenin işçinin iradesi olmaksızın bu uygulamaya gitmesi ve işçinin de kabul etmeyerek diğer işverene ait işyerinde işbaşı yapmaması, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi olarak kabul edilmelidir. (9. Hukuk Dairesi 2007/41042 E., 2008/15622 K.)

   2-İkinci sorunuz 1. sorunuz ile çelişmekte fiili işyerine geçmeniz rızayı gösterir fakat düşük maaş veya mesainin ödenmeemsi ayrı bir konudur bu konuda hukuki haklarınız mevcuttur

 40. Nevzat Bey Merhaba,
  3 yıl 8 aydır özel bir şirkette ön muhasebe görevlisi olarak, çalışmaktayım. Sabah 7:30 Akşam ortalama 20:00 de işten çıkmaktayım. Mesai ücretlerinin karşılığı verilmemektedir. Bunun dışında maaş ödemeleri 2,5 yıl boyunca asgari ücretten gösterilmiştir 1 sene 4 aydır normal aldığım üzerinden gösterilmiştir.. 2,5 yıllık süre zarfında gayri resmi bordroların orjinalleri tüm personel imzalamış şekilde elimde mevcuttur. Tek taraflı fesih ve kıdem tazminatımı eski çalışan personellerden tanık yaptırarak, alabilrmiyim. Peşinen teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

  Saygılarımla.

  • Özlem hanım merhaba,
   hizmet akdinin haklı feshini gerektiren hallerden düşük maaş mesailerin ödenmemesi halleri sizin durumunuza uymakatdır bu durumları ispatlamanız halinde haklı fesih yapma imkanınız vardır ayrıca haklı fesih sonucu tazminat ve mesai ücretleriniz ödenmez ise dava konusuda yapma şansınız var
   size önerim öncelikle işvereninizle durumunuzu görüşüp mesai ve sgk kayıplarınızın karşılanmasını talep edin duruma müdahale edilmemesi halinde bir avukatla görüşerek onun nezaretinde fesih işlemlerinizi yapabilirsiniz

 41. BURAK DEMİRCİ

  Nevzat Bey merhaba,
  Yaklaşık 5 aydır yabancı sermayeli bir şirkette günde 9.5 saat çalışmak dayım. Fatura kesmemek ve benim maaşımı banka üzerinden 2.000 tl yatırıp bodro da yarısını göstermek gibi usulsuzluk lerine şahit oldum şikayetçi olmam halinde ne gibi cezaya uğrarlar ve benim ne gibi bir kazancım olur.Çok teşekkürler

  • Burak bey merhaba,
   sorunuzun 2 karşılığı var
   1-vergisel eğer firma kayıtrdışı çalışıyor bu şekilde vergi kaçırıyor ise belgeleyerek şikayetinizde vergi idaresi bunu tespit eder ve ceza keser ise siz İhbarın değerlendirilmesi sonucunda vergi inceleme elemanının yazdığı inceleme raporuna göre tahakkuk eden (noksan bildirilen) verginin % 10’u nispetinde ikramiye ödenmesine karar verilir. İkramiyenin 1/3’i verginin tahakkuku kalanı ise tahsilinden sonra muhbire ödenir.
   2-düşük maaa çalışmanızı belgelendirebilirseniz işveren ciddi sgk cezalarına muhatap olur bunda sizin kazancınız; bu gerekce ile arılmanız halinde ihbar tazminatınızı tale edebilir ve düşük primlerinizin düzetilmesini isteyebilirsiniz

 42. Nevzat bey merhabalar,

  Benimde bu konuda bilgi birikiminize ihtiyacım var. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  Şuan çalıştığım yerde 8 buçuk yılımı doldurdum. eçtiğimiz 4 ay hariç ondan önceki yıllarda ücret hep düşük yatırılıyordu. Dört ay öncesine kadar düsük ücret yatırıldığı gerekçesiyle işyerinden bazı kişiler tazminaz talep etti ve ayrıldılar. Daha sonrada ücretler yüksek yatırılmaya baslandı. Şuan 4 ay gecmis durumda. Geriye dönük olarak gerekçe göstererek tazminat alma hakkım var mı acaba?

  Elimde imzalı bir belge yok. Fakat bilgisayardan çıkış alınmış maaş, ikramiye vesairenin ne kadarının bankaya nekadarının elden verildiğinin yer aldığı kağıtlar var.

  Nasıl bir yol izlemeliyim. Yardımcı olursaniz çok sevinirim

  Şimdiden tesekkür eder
  iyi çalışmalar dilerim

  • Murat bey merhaba,
   düşük ücretle çalıştırıldığınızı öğrendiğiniz tarih itibarı ile durumu ispatlamak şartı ile hizmet akdinizi fesih hakkınız doğar fakat mutlaka gercek maaş ve ödenenin ne olduğunun şahitler veya ispatlayıcı belgeler ile ispatlanması gerekir

 43. Nevzat bey merhaba Bir iş yerinde 5 yıldır çalışıyorum tane hesabı yükleme yaptığımdan her ay aldığım maaş değişiyor iş yeri 1364 brüt maaş bodroda gösteriyor.Acak biz netmaaş 1700-2000tl arası maaş alıyoruz. Kalan parayı zarfın içinde elden veriyorlar sizce ne yapmamlazım. Çıkışımızı istedik tazminatımızıda vermiyorlar.sayğılarımla.

  • mAHMUT BEY MERHABA,
   ÖNCELİKLE İŞVERENLE KONUŞUPĞ GERÇEK MAAŞINIZDAN SİGORTANIZIN GÖSTERİLMESİNİ TALEP EDİN DEĞİŞTİRMEZ İSE ALO 170 HATTINA VEYA SGK YA ŞİKAYET DİLEKCESİ VEREREK TESPİT YAPILMASINI GERÇEK MAAŞTAN GÖSTERİLMESİNİ SAĞLAYABİLİRSİNİZ

 44. Merhaba,

  Ben 02.01.2008 yılından beri avukatlık bürosunda çalışmaktayım.Son aldığım maaş tutarı 1.700,00-TL. Ama asgari ücretten gösterilmekte. Elimde en son kasa defterine 1.400,00-TL olarak yazılı olan fotokopiler mevcut. Kasa defterindeki maaş yazılarının altında da işverenin imzası mevcut. Ayrıca sgk dan da 3600 gün olarak emekli olmam için yazımda elimde.İşverenimden 1.700,00-TL nin brütü üzerinden tazminatımı isteyeceğim.Lakin vermiyceğini düşünüyorum.Birde işverenim bir avukat..Açıkcası buda beni zorluyor.Nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz.

  • seda hanım merhaba,
   size önerim öncelikle patronlarınızla sulh yolu ile anlaşarak ayrılmanız bu mümkün olmayacak ise 15 yıl 3600 gün üzerinden kıdeminizi talep edebilirsiniz bu durumda resmi maaşınız üzerinden kıdeminiz hesaplanır fakat bahsettiğiniz belgeleri kullanarak dava konusu yapabilir kıodem farkları ve maaş düşüklüğünden kaynaklı kaybınızı talep edebilirsiniz

 45. Merhaba. Ben sektorde lider olan bir restorantta motorlu kurye olarak calisiyorum. 40 gun once isyerinin paket servisini yaparken trafik kazasi gecirdim ve ayagim kirildi. Hastaneye gittik ayagim alciya alinidi ve toplamda 40 gun rapor aldim. Isyerim is kazasi olarak bildirimde bulunmadi. Su anki durumum isyerim rapor bitince tazminatimi vererek isime son vericek. Benim sorum soyle. Birincisi aldigim maas ile sgk da gorunen ayni degil. Sgk da dusuk. Tazmiminatim hangisi uzerinde hesaplanicak. Maasimin sgk da gozukeni bankaya yatiyor digerini elden zarf icerisinde veriyorlar. ikinci sorum ben is kazasi gecirmeme ragmen bildirim yapilmadi ve is goremezlik parasinida dusuk alicam burda hakkimi nasil ariyabilirim. Cevap verebilirseniz memnun olurum. Iyi calismalar

  • Eren bey merhaba,
   hastanede tutulan tutanakta iş kazası yazıldı ise durumu sgk ya bildirin
   kıdeminiz resmi maaşa göre ödenecektir fakat durumunuzu işverene bildirip kıdeminizi gercek maaştan hesaplamasını ve ve sgk bildirimini düzeltmesini isteyin bu yapılmaz ise yasal haklarınızı kullanmanızı öneririm

 46. asim günaydın

  Nevzat bey merhabalar;
  Ben bir kamu kurumun da ozel sirket adina calisiyorum calisan sayimiz 10 kisiden az oldugu icin maasi elden veriyorlar ancak sadece 1 ay istisnai olarak maasimiz bankaya yatirildi.Suan 22 ay oldu ise baslayali ve bugun istifa yazdirip butun haklarimi aldim diye imza attirmak istediler ben ve bir arkadas itiraz ettik ve istifa yazmadik ayrica sirket bordroda aldigim maas dan daha dusuk ucret gosteriyor simdi ne yapmami tavsiye edersiniz.tesekurler…

  • merhaba,
   istifaya zorlandığınızı bildirmişsiniz önerim noterden düşük maaş, ile sigortada gösterildiğinizi bu husustaki hıukiki haklarınız saklı kalmak kaydı ile işten çıkışınızın işverence yapılıp hakedişlerinizin banka hesabınıza ödenmesini talep edin bu olmaz ise bir hukukcu ile temasa gecerek onun nezaretinde süreci götürün

 47. Merhabalar nevzat bey ben 6 sene bir işyerinde çalıştım net maaşım 4 bin liraydı ancak 6 sene boyunca tabandan yani asgari ücretten yatmış sgk primlerim ben bunun farkına çok geç vardımdurumun farkına vardım düzeltiricez dediler uzadı bende stifa ettim dava açtım fazla mesai ve tazminat davam 1.5 sene sürdü sonuçlandı ancak 6 senenin son dört ayını 2 ayını 5862 liradan yani gerçek brüt rakamdan yatırmışlar sıkıntı olmasın diye ancak mahkeme hayatın olağan akışına aykırı olması bakımından lehte karar verdi ve sadece 71 bin fazla mesailerim 22 bin lirada tazminatım çıktı bu durumda ben mahkeme kararı ile ve dilekçe ile sgk ya ihbardamı bulanacağım geriye dönük düzenle yapıllırmı?

  • Ugur bey merhaba,
   evet geriye doğru düzeltme mümkündür sgk incelemesinde bu durum tespit edilirse mahkeme kararlarınız sgk için önem arzeder onlarıda dilkeceniz ekinde sunun

 48. Nevzat Bey Merhabalar, Ben aynı iş yerinde 8 senedir çalışmaktayım, işe ilk girdiğimde sigorta primim aldığımın maaş üzerinden yatmaktaydı o günden sonra primim de hiç bir değişiklik olmadı yani 8 senedir aynı oranda sigorta primim yatmaktadır, (dökümlerde mevcuttur) çoğu arkadaşımda aynı durumda, tazminat alabilmem için haklı fesih için bu bir belge olabilir mi ? şu anda primimiz asgari ücrete yaklaştı ama aldığımız maaş farklı, siz bu maaşı alıyorsunuz diyede mecburen belgeyi imzalamak zorunda kalıyoruz bu konuda ne yapabiliriz teşekkür ederim.

  • Murat bey merhaba maaşın artırılmaması haklı fesih sebebi değildir fakat düşük maaşla çalışmak haklı fesih sebebi olabilir fakat bu durumu ispatlamanız gerekir

 49. Ahmet Karamanlı

  Nevzat Bey harcadığınız emek için öncelikle teşekkürler..Benim şöyle bir sorum olacak..Bir önce ki iş yerimde 45 günlük çalışırken bir iş kazası geçirdim..Kaza sonrası ssk primlerimin düşük gösterilmesi sonucu iş göremezlik ücretim asgari ücretten ödendi.Durumu 170 ve 150 nolu de4vlet şi,kayet hattlarına bildirdim.Fakat bir sonuç çıkmadı..Sadece fazla mesai ücretlerimi alabildim o kadar..İşverenin ssk primimi düşük gösterdiğini ispatlamak için hesabıma yatırdıkları ücretin banka dekontlarını ilgili S.G.M ne bir dilekçe ile bildirdim.Ancak denetmen olarak atanan memur sadece maaş alacağıma bakmış.Bana da iş mahkemesine ücret tespiti davası aç diyerek resmen sırtını döndü..Ücret tespiti davası için de pek değerli hukukumuz 500 tl dosya masrafı yatırmazsam davaq başvurusunu kabul etmiyormuş..Bu durumda ben iş verenlerim hakkın da ”evrakta sahtecilik,yasal boşluklardan kötü niyetle yararlanarak devletten vergi kaçırmak,beni ve devleti zarara uğratmak” v.b gibi nedenlerle suç duyurusunda bulunabilirmiyim..Birlikte çalıştığım iş arkadaşlarımda iş verenden değişikl biçimlerde zarar gördüler,bu yüzden şahitlik yapacaklarını umarak bu soruyu soruyorum..Şimdiden teşekkürler..Sağlıcakla..

  • Ahmet bey merhaba,
   öncelikle yaşadıklarınız için üzgünüm Allah acil şifa versin sorunuzun cevabına gelecek olursak düşük maaş konusunu makalemde ayrıntılı anlatmıştım size önerim öncelikle işverenle sulh yolu ile zarara ugradığınız kaybınızın telafisini talep eden bir konuşma yapın buna rağmen zararınız telafi edilmez ise yasal yollara başvurabilirsiniz idda ettiğiniz şeyleri şahitler veya belge ile ispatlamak şikayetci siz olduğunuzda sizin sorumluluğunuz olacaktır eğer bunu sağlayabilirseniz ozaman şikayette bulunun aksi durumda dava açsanız davayı kaybetmeniz halinde işverenin haklı sebepleri ortaya çıkacak karşı davalarla muhatap olma ihtimali ile karşı karşıya kalacaksınız

 50. 700 gün yani yaklasık 2.5 yıldır bi işyerinde sgklı olarak çalısmaktayım ssk asgari ücretle gösteriliyor aylık net maasım 2500 tl ve bunu belgeleyebiliyorum hafta sonu ve her gün 12 saat calısıyorum cumartesi pazar günleri çalısıp izin günümüz hafta içine 1 gün olarak aktarılıyor ve maasımız herhangi bi bankaya yatmayıp tamamı elden asgeri ücret görünen bi belge imzalandırılarak veriliyor yol ve yemek bayram veya resmi tatil gbi bi hakkım yok şuan işten ayrımak istiyorum yeni iş kurmayı planlıyorum bi tazminat alabilirmiyim ve yaklasık ne kadar tutar bilgileriniz için tesekkürler

  • Mehmet bey merhaba,
   anladığım kadarı ile işyerinizde 10 kişinin altında çalışan var çünkü 10 kişi üstü çalışanı olan firmalar bankadan ödemek zorunda şikayetlerinizi sigorta müdürlüğüne yapabileceğiniz gibi işkura veya alo 170 hattınada yapabilirsiniz ayrıca iş kanunundaki haklı fesih hakkınızıda kullanabilirsiniz bunun için bir hukukcu ile görüşüp fesih işleminizi onun nezaretinde yapmanızı tavsiye ederim.

 51. Nevzat bey merhaba, 34 aydır çalıştığım şirket aylık net 4.000.-tl olan ücretim üzerinden değil,1.500.-tl üzerinden sigorta primi yatırmış.Bunu birikmiş bordroları imzalarken farkettim.Birkaç tanesini imzaladım,diğerlerini imzalamayı reddettim ve bu hususun düzeltilmesini talep ettim.Doğal olarak yoğun bir mobbing uygulaması başlattı şirket sahibi.
  Bu arada 1.500.-tl ücret şirket hesabından havale edilir iken,bakiye olan 2.500.-tl ise patronun şahsi hesabından son ,yaklaşık 20 aydır düzenli olarak banka hesabıma yatırılmış.
  İşimi kaybetme korkusuyla geçmişte eksik yatırdığı ücretlerimi de alamadım.En son tartışma neticesinde,”işimi yapmamın engellenmesi ve şirket içinde kariyerimin hiçe sayılması” durumunu protesto ettim ve alacaklarım ve hak kayıplarımın telafi edilmesini istedim”. Noter kanalıyla 15 yıl ve 3600 gün prim ödemeyle ilgili yasaya istinaden kıdem tazminatımın ,net 4.000.-tl ücretim üzerinden hesaplanarak tarafıma ödenmesini istedim.SGK’dan istifa nedeniyle bildirimde bulunulmuş.Düzenli olarak patronun şahsi hesabından bakiye ücretimi havale yapması delil kabul edilir mi?
  Saygılarımla.

  • Cengiz bey merhaba,
   kişisel hesaptan yapılan aynı oranda düzenli ödemeler delil teşkil eder ödeme yapılmaz ise bir avukatla görüşerek dava konusu yapmanızı öneririm.

 52. merhaba ,
  şuan çalışmakta olduğum işyeri yaklaşık 1 yıl önce eski patronumdan devren satın aldılar. eski patronum ile yaklaşık 7,5 yıl çalıştım. yeni patron ilede 1 yıl dolmak üzere. benim maaşım 1900 tl lakin pirimim asgari ücretten yatıyor. bankaya asgari ücret kalan kısmı ise elden veriliyor. sadece 2 aylığım tam tutar olarak bankaya yatırıldı. diğerleri elden verildi. herhangi bir imzalı kağıt yok. sadece her ay kime ne kadar elden verilecek ne kadarı bankaya yatacağına dair listeler var elimde. ama imzalı değil. sadece kendi el yazısı ile liste. son 2 haftadır ise inanılmaz derecede baskı altındayım. istifaya zorluyor. ama bunu yanlızken yapıyor. tazminat vermemek için istifaya zorluyor. (çek git-işine gelirse-ben patronum yersen kardeşim- vs vs ) gibi davranıyor. psikolojim inanın bozuldu. şimdi ben 8 yıllık haklarımı öldürmek istemiyorum. maaşımızın bir kısmını elden ödediğime dair şaitlerim var. bunlarla ben tazminatımı hakedebilirmiyim. yani mahkeme şahitleri delil olarak kabul edermi?

  • Ahmet bey merhaba,
   işverenin devri halinde işci ile devir protokolü imzalanması gerekir böyle birşey yapılmadı ise sizde eski işveren çıkış yapıp yeni işveren giriş yaparak devam etti ise sadece son işverende çalıştığınız dönem kıdeminiz söz konusu olabilir size önerim durumunuzu sgk dan kontrol edin bu durum varmı
   düşük maaş konusu tüm Türkiyenin sorunu sadece sizin değil işveren sgk primleri yüksekliğinden maliyetlerin artmasından şikayet edip düşük maaş gösteriyor işci iş imkanını kaybetmemek için buna rıza gösteriyor fakat emeklilik durumunda daha düşük maaş alma gibi birçok handikaplada karşı karşıya kalıyor şikayet durumunda mahkemeler şahit ifadelerini kabul ediyor yüksek maaş aldığınızı şahit ifadeleri ile ispatlar iseniz kıdeminizi gercek maaştan alma şansınız olabilir

   • işverenler arası satış noter kanalı ile oldu. herşeyiyle devraldım gibi bir devir sözleşmesi. işçiler ile devir yapılmadı. direk sigorta giriş ve çıkışı yapıldı. ama yenilenen sözleşmelerde “kurum devrinden dolayı” şeklinde ibare konularak sözleşme yenilendi.

 53. özgür volkan doğan

  nevzat bey merhaba arkadaşlara gerçekten sıkılmadan çok açıklayıcı cevaplar vermişsiniz çok sağolun umarım banada bi fikiri verirsiniz.Ben özel bi işyerinde 6 kişilik bir personeli olan bi iş yerindeyim 9 yıldır burda çalışmaktayım bu iş yerinde sigortam asgari ücretten yatmakta maaşım 2300 tl ama sigortam asgariden yatıyor sigortamın aldığım maaştan olmasını şirket sahibinden talep ettim ama kim kime veriyo özgür deyip başından salıyor. Bu arada ben 1450tl konut kredisi ödemekteyim bankaya yüksek yaaş yazısı aldım bu belgenin aslı var imzaalı ve kaşeli bu evrak acabaa kanıt sayılırmı ve bu iş yerinden ayrılmak istiyorum tazmınat hak edermiyim? ne gibi bir yol izlemeliyim umarım banada yardımcı olabilirsiniz hoşçakalın…

 54. özgür volkan doğan

  Nevzat bey merhaba ,

  Makaaleyi okudum.ben maaşımı elden alıyorum . maaş aldığıma dair hiç bir evrak şimdiye kadar imzalatılmadı bana.

  makalede maaş yazısı tek başına yeterli değil deniliyor . Fakat kasım 2012 yılına da işverenden aldığım bodromda var . Bodromda da maaşım yüksek görünüyor.

  Bu evraklar benim için yeterli olmaz mı ?Ayrıca evrakların tarihinin önceki yıllar olması bir şey fark ettirir mi ?

  En önemlisi ben asgari ücretin üzerinde 1450 tl kredi ödüyorum .bu durum kredimi ve evimi geçindirecek kadar para aladığımın isbatı olmaz mı sizce ?ek gelirim de yok . bu en büyük delillerden biri değil midir ?

  teşekkür ederim .

 55. Selamlar, benim şöyle bir sorunum var, işverenim sgk pirimlerimi asgariden yatırıyor ve bordro imzalatıyor işe girerken pirimi asgariden yatıracağını ve nasılsa son 5 yıla bakarak hesaplandığı için benim açımdan sorun olmayacağını söylemişti ben 10 yılı aşkın bir süredir bu iş yerinde çalışmaktayım ve aldığım maaş net olarak 1280+ asgari geçim indirimi + yemek parası… Yeni kanuna göre tüm çalışılan süreye bakılacağı konusu gündeme getirildiğinde bunu yapamayacağını söyleyerek bize örnekler veriyor işte falanca banka bile böyle yapıyor ve benzeri şeyler öne sürerek bunu yapamayacağını işimize gelirse diyerek ve peşinden işinize gelmezse kapı orası tarzında sözlerle zora sokuyor. Vermiş olduğu maaş miktarlarını masasındaki bir defterde kendi el yazması ile kayıt altında tutuyor fakat kimse ile herhangibir şekilde paylaşmıyor ve asgari ücret bordrosu imzalatıyor… Bu durum hakkında ne yapılabilinir? Bu durumu nasıl ispatlayıp kayıp pirim miktarlarımın sgk ya ödenmesini sağlayabilirim acaba ? Bu defter delil olarak kullanılabilinirmi? Bu kayıtları elde etme konusu sıkıntı olurmu ? Ne yapılabilinir acaba? Teşekkürler

  • Fatih bey merhaba,
   sgk da ispat belge veya ifadeye dayanır düşük maaş aldığınızı iddia ediyorsanız bunu ispatlamanız gerekir ispat yüksek maaş aldığınızı beyan edecek çalışan personel olabileceği gibi yazılı belgelerde olabilir

   • peki bahsetmiş olduğum defter delil teşkil edermi? Birde ssk bordromda iş kodum yönetici pozisyonunda 1212.43 dü sanırım… bu koda görede maaş tespiti yaptırabilirmiyim acaba… Nitekim bu pozisyonda asgari ücretle 10 yılı aşkın süreyle birinin çalıştırılamayacağıda aşikar bir durum…

 56. Nevzat bey öncelikle böyle bir yardımda
  Bulunduğunuz için teşekkür ederim

  Ben 01 03 2013 tarihinden bu yana özel bi
  Şirket’te diğer koruyucu güvenlik elamanı
  Olarak çalışıyorum maaş bordromda asgarî ücretli olarak gözüküyor ve hafta tatili yapmadığım halde hafta tatili gösteriliyor
  Ayrıca sekiz saat gösterilip oniki saat çalışıyorum fazla mesai ücreti ödenmiyor
  Sosyal haklarımda ödenmiyor tek taraflı fesih yoluna gidebilirmiyim

 57. Nevzat bey merhaba ,

  Makaaleyi okudum.ben maaşımı elden alıyorum . maaş aldığıma dair hiç bir evrak şimdiye kadar imzalatılmadı bana.

  makalede maaş yazısı tek başına yeterli değil deniliyor . Fakat kasım 2012 yılına da işverenden aldığım bodromda var . Bodromda da maaşım yüksek görünüyor.

  Bu evraklar benim için yeterli olmaz mı ?Ayrıca evrakların tarihinin önceki yıllar olması bir şey fark ettirir mi ?

  En önemlisi ben asgari ücretin üzerinde 1450 tl kredi ödüyorum .bu durum kredimi ve evimi geçindirecek kadar para aladığımın isbatı olmaz mı sizce ?ek gelirim de yok . bu en büyük delillerden biri değil midir ?

  teşekkür ederim .

 58. Merhaba Nevzat bey,
  Ben iki gün önce istifa ettim istifa dilekçemde hiçbir sebep belirtmedim. maaşımın yarısını elden alıyorum yarısı bankaya yatıyor. 2011 yılında GMY tarafından imzalanmış maaşımın tamamını gösteren bir belge var elimde. imzası sirkülerde var. bugün çıkışım için imza atacağım. kıdem yada ıhbar alamıyorum kendım ıstıfa ettıgım ıcın. haklarımı aldım diye bir imza atarsam sonrasında dava acabılır mıyım, hem prımlerımın odenmesı hemde tazmınat alabilmek ıcın? açıl gerı donus yapabılırsenız sevınırım. ona gore hareket edecegım. tşk ederim yardımlarınız için.

 59. Nevzat bey merhaba ;
  Öncelikle bu konu hakkında değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için Size teşekkür ederiz.
  Yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı bir işletmede yim. İşveren bize söylediği maaşımızı aslında her ay 15 saat mesai göstererek ödüyormuş. Bunu her ay bize vermeden imzalattıkları ancak biz imzalanan detayların bulunduğu kısmı bir kağıt parçasıyla kapattıklarında farkettim. Yani ben 1200 TL Ye anlaştıysam bunun 15 saati her ay mesai olarak yatıyor. Günlük imza föyümüze 08:00 giriş 16:30 çıkış olarak imza atıyoruz. Altında da 1 saat öğlen istirahati ve gün içinde 30 dakika da ara istirahat verdiği yazıyor. VE veriyorlar da. Ancak bazen de eksik yatan maaşımızı elden veriyorlar. 1200 TL olarak bildiğimiz maaş aslında 980 TL civarı oluyor yani. Ama bize 1200 TL Ye çalıştığımız söylüyorlar. Sizce burada bir hukuksuzluk varmıdır. İlginiz için teşekkür ederim.

  • Merhaba Ahmet bey,
   maaşı düşük gösterip mesai ekleme işini neden yapıyorlar anlamadım fakat sonuçta sizin bir kaybınız yok aldığınız maaş üzerinden prim ödenmekte

 60. Hocam iyi günler maçlarımız düşük gosterilerek elden para veriliyor vergi dairesine şikayet etsek ne olur

  • zeki bey vergi dairesine şikayet size fayda sağlamaz işveren tespiti hali,nde ceza yer fakat sizin sigortanıza faydası olmaz işverenle sgk nın tam ödenmesini talep edin bu yapılmazsa sgk ya belgeleyerek bildirirseniz sgk tespitinde düşlük pirimler ek beyanla bildirilir ve işveren eksik ödemeleri, ödemek zorunda kalır tabi benim size önerim öncelikle işvereninizle konuşup bundan sonra düzeltmesini talep edin ekmek yediğiniz yerede zarar vermemek lazım

 61. mustafa karakaya

  merhaba nevzat bey ben 1000tl,ye çalışıyorum ama banka hesabıma 700tl yatırılıyor.asgari ücret net 891tl.size sorum bankaya 700tl yatırıldığına göre benim sigorta prim günüm eksikmi yatırılıyor.eğer eksik yatırılıyor ise bu işveren için yasal bir durummu?değilse ben yasal olarak nasıl hakkımı arayabilirim.

  • Mustafa bey merhaba,
   asgari ücretten az ödenmesi kısmi süreli çalıştırılıyor olabileceğinizi gösterir bu yüzden sigortadan prim dökünüzü çıkarttırıp kontrol etmenizi öneririm

 62. Birol bey merhaba,
  sorularınızı aşağıda cevaplıyorum
  1-Dava aşamasında yükselen ve inene primler bilirkişi için ölçü olabilir eğer dava konusu yaparsanız yüksek maaş aldığınızı sadece prim dökümü değil şahit veya başka ispatlayıcı şeylede ispatlamanızı öneririm
  2-size önerim sgk yazısını aldığınız son maaşıda yazarak buna göre kıdem talebinizi noterden ihtarla talep edin
  Fakat

 63. Vergi kaçırmayan maaşı düşük göstermeyen şirketmi varya

 64. Merhaba Nevzat Bey
  Soruları ve cevapları okudum, ancak hep maaş yüksek bodroda düşük, benim sorum ise tam tersi.
  Bir Kamu Kurumunda özel hizmet alımı olarak çalışıyorum, maaşımız asgari ücretin %30 fazlası ve günlük 13 lira yol ve yemek ücreti olarak bodroda gözükmekte, ama şirket banka maaş kartlarını alıp, 800 tl gibi komik rakamlar ile maaşı elden ödüyor, tabi emekliler bu paraya çalıştığı için bizler zor durumda kalıyoruz.
  Bu durum karşısında ne yapmamız gerekir. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

  • mehmet bey merhaba,
   bordrodaki maaşı ödemek zorundalar düşük ödemeleri ispatlamak kaydı ile dava konusu yapıp fark maaşlarınızı talep edebilirsiniz fakat size önerim durumunuzu bir avukata danışıp sonra dava konusu yapın

 65. özel bir maden sirketinde aylık 1500 tl maas artı pirim çalışıyorum maas bordomu 900 den göstermişler mas farkımı yine bankadan alıyordum ve elimde evrak olarakta şirketten gelen maas ve pirim ekstrası olarak mail var bu delil olurmu

  • Merhaba Hasan bey bunlar delil olur bunları kaynak göstererek bir avukata danışıp dava acarsanız kayıplarınızı talep edebilirsiniz ayrıca bu sebep haklı fesih sebebide olabilir

 66. merhabalar nevzat bey,
  özel bir şirkette 22 yıl makina mühendisi (imalat müdürü ) olarak çalıştım 2013 yılında emekli oldum.bağlanan maaş dan dolayı işvereni mahkemeye verdim.gerçek maaşım 3.250 tl ama ssk ya 1.200 tl gösterildi.mahkeme ücret tesbitini reddetti. bende temyiz mahkemesine gittim.makina mühendisi asgari ücretten gösterilebilirmi .ssk nasil böyle bir şeye izin verebilir.bununla ilgili yargıtayın emsal bir kararı varmı. yargıtaydan nasıl bir karar çıkabilir. yardımlarınız teşekkürler

  • merhaba Mehmet bey, İş davalarının neredeyse hepsinde işçi ve işveren arasında aylık ücretin miktarı konusunda anlaşmazlık çıkmaktadır. İşçinin elindeki veya elinde olmayan ama işveren de olan tüm bu belgelerin ise kendi aleyhinde olması halinde işçinin gerçek ücretinin mahkeme tarafından yapılacak bir araştırmayla tespit edilmesi gerekecektir.Uygulamada iş mahkemeleri aynı veya benzer işyerinde çalışan işçiler ifadeleri ile işçinin gerçekte almış olduğu ücreti yargıç huzurunda belirtmiş olsa dahi, işçilik alacaklarında ücret konusunda taraflar işçi ve işveren arasında bir uyuşmazlık olduğu takdirde, mahkemece işçinin bağlı olduğu meslek kuruluşundan emsal ücretin sorulması usulü ile yapılmaktadır.Kararların meslek odalarından emsal ücret alınarak verilmesi gerektiği yönünde YARGITAYIN onlarca kararı vardır bunlardan bazıları aşağıdadır
   meslek kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.
   22. HD. 2013/3971 E. 2013/26794 K. 26.11.2013
   22. HD. 2013/12629 E. 2014/15159 K. 29.05.2014

 67. Selam nevzat bey ben 10 aydir 20kisilik bir firmada calisiyorum bodro verilmiyor ve sigorta asgari ucret uzerinden gosteriliyor bugun 170 sikayette bulunduk iki arkadas buyuk bir ihtimal ben yeni oldugum icin isten cikartilacagim cikartildigim takdirde haklarim nedir ve ne yapmami onerirsiniz .suan net maasim 1900arti agi

  • merhaba,
   6 aylık personel bile olsanız işverenin sizi düşük maaşla çalıştırmasını gerektirmez dava konusu yaptığınızda düşük maaşla çalıştırıldığınızı ispatlamanız halinde mahkeme düşük dönemlerin reel seviyeye getirilmesi kararı verebilir buda işveren açısından ciddi maliyetlere mal olacaktır. Ne yapmak istediğinize karar verdikten sonra durumu işverenle konuşmanızı öneririm.

 68. Nevzat bey merhaba
  ben 6 sene özel bir firmada çalıştım ve yüksek maaşla çalışırken,sigortalarımızı asgari ücretten gösterdiler. Asgari ücretleri bankaya yatırıp geri kalan ücreti elden ödedikler.ben bu şirketten kendi isteğimle ayrıldım ve ayrılalı 5 yıl oldu.bu şekilde işverenin yaptıklarının suç olduğunu öğrendim.çıkarkende tazminat vesaire bişey almadım.aynı şekilde işten çıkan bi arkadaşım daha var.geriye dönük haklarımızı alabilirmiyim.

  • recai bey merhaba makalemdede ayrıntılı belirttim düşük maaşla çalıştığınızı ispatlamanız halinde dava konusu yapabilirsiniz davayı kazanırsanız işveren düşük maaşlı dönemleri düzeltmek zorunda kalır

 69. Nevzat bey merhaba,
  ben …………….Şirketinde 1 ay çalıştım. Öğrenciyim okuyorum bi yandan. İşe 21 haziranda giriş yaptım, ilk girdiğim gün bana bizim şirketimiz haftasonları cumartesi 1 pazar 1 olmak üzere toplam 8 aile getirirsem devremülk satmak için tam maaş alacağımı yani askeri ücret alacağımı eğer 8 aile getiremezsem onun yarısını alıp çıkarılacağımı söyledi. benimle 1 aylık bir sözleşme yaptılar part time şeklinde çalıştığımı gösterdiler. ama ben salıdan cumaya sabah 10 akşam 7 çalışıp haftasonları da boluya yapılacak olan otelimize götüreceğimiz ailelerle beraber çalışmaya tanıtım yapmaya gittim. pazartesi de tatilimiz vardı. bende bunu kabul ettim en azından başarılı olamazsam, 650 tl alıp çıkarım dedim. 21 haziran 2016da işe başlayıp 18 temmuz 2016 da işten ayrıldım ve bu süreçte benden istedikleri 8 aileyi yapamadım. bunun sonucunda ben onlardan 650 lira gibi bi ücret bekliyordum. bugun iş çıkışım için dilekçe vermeye ve paramı almaya gittiğimde benim sigortamı 25 gün değil de 10 gün yapıldığını ayrıca bana ödenecek olan tutarın 370 lira olduğunu gördüm. ben neredeyse orda 25 gün çalıştım, sözleşmede part time yazdığı halde gelmezsek işe ücret alamayacağımızı söyledikleri için tam zamanlı çalıştım. ayrıca bana söylenen 650 lirayı da alamayıp sadece 370 tl alabildim. bu durumda sizce ne ypmalıyım? 20 yaşındayım öğrenciyim diye beni kandırabileceklerini düşündüler ama ben hakkımı aramak istiyorum. çalıştığımın parasını alıp ayrıca sigortamın tam olmasını istiyorum. mahkemeye verirsem bana şahitlik edecek en az 5 kişi bulunmakta ve bu 5 kişide benimle aynı durumda hakettikleri parayı alamadılar. çalışan bir başka arkadaşımda 8 aile yapmasına rağmen 1300 lira değil de 650 lira aldı. müdürümüz ben size en başta 8 aile yapan 650 alıp yapamayan alamaz dedim dedi. halbuki orada 8-9 kişiyiz hepimiz mi 8 aile getirirsek 1300 lira alacağımızı mı anladı yoksa adam mı öyle dedi. ben hakkımı savunmak için neler yapmalıyım lütfen bana yarımcı olun.

  • Merhaba Sena hanım,
   firma i,le part tıme iş sözleşmesi yapıpo devamlı çalışmanız hatalı olmuş bu yüzdende ödemenizi sözleşmeye göre yapıyorlar bu durumda alo 170 hattına sgk müdürlüğüne şahit ifadelerinizle şikayette bulunabilirsiniz(ama dilerseniz bu durumu önce işverenle konuşarak hakkınızı almayı deneyin)

   • Tesekkur ederim ilk once yanitladiginiz icin. Evet kabul etmememiz gerekiyordu fakat bize ise 5 dk bile gec kaldigimiz zaman kiziyorlardi kim bilir part seklinde calissak ne yaparlardi. Dediginiz gibi Alo 170i aradim bana orada kanitlayabilirseniz bu dediklerinizi sikayetinizi olusturacagim ama ilk once gidip gorusup halledebilirsem gerek kalmayacagini soylediler. Bugun gidecegim gorusmeye eger hakkimi vermezlerse, bende sikayet surecimi apartmanin kamerasiyla, sahitlerimle baslatacagim.

 70. Merhaba ben 3 yıldır aynı firmada çalışıyorum bu firma asgari ücretle gösteriyor asgari bankaya yatıyor yarısını elden alıyorum ama tuhafıma giden bişey var her defasında 25 gün çalışmışlugın var bayram tatiline çıktık geldik 17 gün çalışmışlığın var pazar günü tatili ni kesiyor mu kafam karıştı ne yapmam gerekiyor kolay gelsin

  • Gürhan bey merhaba,
   eksik günün nedeninin sorun aylık sgk bildirimi 30 gün olmalı
   düşük maaşınızın tam gösterilmesini işvereninizden talep etmenizi öneririm uyulmaz ise düşük maaş aldığınızı ispatlayabiliyorsanız ilgili kurumlara(sgk müdürlüğüne,alo 170 hattına) şikayet edebilirsiniz

 71. kolay gelsin

  .şimdi benim size şöyle bir sorum olacak 17.08.2015 tarihi iş başı yaptım 19.09.2015 sigorta başlatmış 18.12.2015 işten ayrıldım ve benim 2 aylık ücretimi ödemedi benim maaşım 2.500 tl 2 aylıgım 5.000tl yapıyor ve ben icra takibi başlattım 170 yaptıgım şikayette bana gelen sonuc 2 aylık ödeme yapmadıgı işkur tarafından onaylı yazılı bir kagıt geldi ama o kagıtta asgari ücret üzerinden 2.450 tl civarında hakkım görünüyor bu 2 aylık sigortamı düzelttirmem için ne gibi bir çözüm önerirsiniz. ŞİMDİDEN ÇOK TŞKLER

  • merhaba,
   sgk ücret ödenmediği ile ilgili tespit yapmış sgk sız çalıştığınızın tespiti yönünde bir tutanak var ise bununla işveren o dönem beyannamesini düzeltmek zorundadır ama sanırım sgk sız çalışma tespiti yapılmamış bu durumda o dönemi işveren ancak isterse cezalı primleri ödeyerek düzeltir

 72. Merhaba nevzat bey ben 16 yil boyunca ozel sektorde calistim sirket is yapmadigi icin kuculme yolu ile hepimizin isine son verdi hicbir tazminat odemedi dava actik ve davayi real ucretten acti avukat, cunku maaslar bankaya dusuk yatiyordu sirket uzerinde mal varligi gozukmedigi icin hic birsey alamadik simdi ben sgk ve cikarildigim firmaya sigortami dusuk odendigi icin dava acabilirmiyim ve sonuc sizce nasil olur cunku real maasimiz davadan dolayi bilir kişiden onaylandi lutfen cevap yazarsaniz sevinirim tesekkurler

 73. Merhabalar,

  Sizden bir konuda yardım rica edeceğim.

  3 Yıl 1 aydır bir işletmede çalışmaktayım, aylık 3500TL ücret + %4.5 satıştan prim olarak anlaşmıştık ve bu şekilde maaşımı düzenli alıyorum.

  Fakat geçen kredi başvurusu için Bankaya gittiğimde Asgari ücretli olduğum için kredi veremeyeceklerini söylediler ve kredi çıkmadı.
  Sonrasında nasıl olur vs derken öğrendim ki girdiğim günden beri Asgari ücretli gösterilmişim.

  Hemen Patronum ile görüştüm ve aradaki zararımı karşılamazlarsa Mahkemeye gideceğimi belirttim, kendileri de aman mahkemeye filan gitme biz hesaplayalım aradaki fark neyse sana verelim dediler.
  Ancak bu olanlardan sonra güvenim kalmadı tabii, ben de hesaplamak istiyorum ama nasıl hesap edeceğim bilemedim?

  Maaş+ prim çalıştığım için primlerde hesaplanır mı?
  Primlerimle beraber girdiğim günden beri maaş ortalamam 7300TL ye denk geliyor net ücret.

  Hesaplamayı yaparken 7300TL üzerinden mi yapacağım yoksa 3500TL üzerinden mi?

  Birde Sgk farkı na muhtasar farkını da ilave edecekmiyim?

  Ben şu şekilde hesapladım, doğru mu bilemedim;

  Sgk Farkı ve Muhtasar farkı x çalıştığım ay sayısı olarak topladım.

  Tam olarak hangi kalemleri toplayıp hangi rakamı talep edeceğim bilemedim.

  Konuyla ilgili olarak yardımcı olursanız sevinirim.

  Saygılarımla,

  Hasan Yılmaz

 74. 36 aydır bir GSM firmasında saha teknisyeni olarak çalışıyorum, sektorum tehlikeli ise girmekte 2000+300 maaşım var sigorta asgariden yatmakta çalışma düzenini 7/24 hafta tatilsiz ben ihbar ve kıdem tazminatı alıp ayrılmak istiyorum bu işte yıllık izin hiç kullanmadim 3 yıllık iznim durmakta. Ayrıca bu yılki zam farkını vermediler. 400 tl zam yaptılar ama daha henüz yatmadi 10 aydır esk maasdan yatıyor. Haklı fesih sebebimidir. Teşekkürler.

  • Hakan bey 7/24 diye bir mesai kavramı olamaz bunu ispatlayabilirseniz haklı fesih sebebi olabilir ayrıca hakettiğiniz izinlerin kullandırılmaması haft6a sonu izni verilmemesi fazla çalışmaların mesaiye tabi tutulmamasıda haklı fesih sebebi olabilir fakat tüm bu iddiaların ispatlanması gerekir bunları ispatlayabilirseniz size önerim kendiniz fesih yapmadan bir hukukcu ile feshi yapın

 75. Merhabalar…
  calıştığim ısyerini elden para verdikleri için mahkemeye verdim. fakat söyle bi durum var ; elden parayı kişisel hesap uzerinden bankadan yatırıyorlardı. bu parayı havale eden kişide o firmanın bir işcisiydi. yaklasık 1 yıl böyle devam etti para yatırmaları… (ayrıca benim gibi 50 kişiye yatırıyordu bu gayriresmi para)

  banka dekontlarını mahkemeye delil olarak sundum.
  kimse tanık olmak istemedigi için arkadaslarımın whatsap kayıtlarını delil olarak sundum.

  karsı tarafın bu kadar rahat olmasını saglayan durum nedir? davamda basarısız mı olurum?

  • Murat bey merhaba,
   davanızda bilirkişi incelmesi muhtemelen olacaktır ve hakimde o rapora göre karar verecektir çalışan bir işci hesabından sürekli aynı miktarlarda başka işcilere para transferi örtülü kayıtdışılıktır bana göre bilirkişi bunu değerlendirecektir

 76. Nevzat Bey merhaba;
  30/09/2016 da işime son verildi. fakat hep oyalıyorlar. 170 i aradım şikayet ettim. tazminatımı sigortada yatan üzerinde alabilirsiniz dedi. elimde 2425 lira maaş aldığıma dair açıklamasında maaş + agi’dir yazan dekontlar var fakat 1500 liradan gösteriyorlardı.
  hakkımı nasıl arayabilirim.
  Teşekkürler…

  • Ömer bey merhaba,
   düşük maaş aldığınızı belgeleyebiliyorsanız
   iki şey yapabilirsiniz
   1-işvereni sgk müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz
   2-dava konusu yapıp düşük ücretten dolayı kayıplarınızı talep edebilirsiniz

 77. merhabalar nevzat bey bir işyerinde çalışmaktayım şirketin bilgi işlem sorumlusuyum iş yeri düşük ücretten bodro gosteriyor sistemler benim elimde olduğu için cari hesap ekstremi aldım işe giriş tarihimden çıkış tarihime kadar ektrede maaşımı net olaraka yazıyor bankaya yatırılan nakit ödenen şeklinde muhasebe programından pdf olarak aldım ve pdks programındanda giriş çıkış mesailerim hepsinin dökümünü aldım iş yerinde elden maaş ödemesi için bankaya yatan ücret sonrası kalan tutarın ödemesi için sistemden çıktıları ben veriyordum geriye dönük tüm çıktılarıda aldım ekstre de de zaten gözüküyor bu durumda mahkeme yoluyla ihbar ve kıdem tazmınatımı ve geriye dönük sigorta primlerimn düzeltilmesi için nasıl bir yol izlemeliyim ve bunların sonucunda davayı kazana bilirmiyim ayrıca iş yerinden benimle birlikte ayrılan arkadaşlarımda var bu durumda bana şahitlik yapacakbirden fazla arkadaşım var aynı durumda cevabınızı dört gözle bekliyorum.

  • Emre bey merhaba,
   aldığınız dökümanlar düşük ücretle çalıştırıldığınızı ispatlabiliyorsa önemli fakat düşük ücretle çalıştığınızı şahitlerle ispatlayabiliyorsanız eksik ödenen primlerin düzeltilmesi hususunda sgk müfettişlerinin tespiti veya açaçağınız davayı kazanmanız gerekir.Okuduğum bu tür davalarda ispat hususunun mahkemelerce dikkate alındığını görüyorum

 78. Merhabalar,
  1 yıl çalıştığım firmada 6 ay düşük sgk primi 6 ay gerçek ücretten sgk primi yatırıldı. İşten istifa edip ayrıldım. İstifa ederken dilekçemde bunu belirtmeden istifa ettim. ayrıldığım şirketle aynı tarzda iş yapan bir firmada göreve başladım. 1 ay sonrasında bu şirkete hizmet tespiti davası açtım. Dava kabul oldu ve 3 ay sonra duruşma olacak. İş sözleşmemde, rakip firmada 1 yıl çalışamaz ve eğer eğitim almışsa aldığı tarihren itibaren 1 yıl içinde ayrılırsa şirkete bu ücreti ödeyecektir diye ibare var. geçtiğimiz gün elime tebligat ulaştı ve bu şirket bana ihtar göndermiş, ihtarda rakip firmada çalışmayı hemen bırakmamı ve eğitim giderleri olan ücreti hemen ödememi aksi halde dava açacaklarını bildirmişler.. Şimdi size sorum şu olacak; SGK primimin düşük yatırılmasından dolayı şirketten istifa etmem haklı bir gerekçe olduğunu ve bundan dolayı rakip firmada çalışabileceğimi, eğitim giderlerini de ödemek zorunda olmadığımı duymuştum. Bunun hukuki boyutu hakkında bilgi edinmek istiyorum. Lütfen cevap verir misiniz

  • Merhaba Kadir bey,
   yazınızda normal şartlarda istifa ettiğinizi yazmışsınız yani haklı fesih yapmamışsınız sonra hizmet tespit davası açmışsınız bu husus ile sözleşmenizdeki cezai şarta istinaden işverenin ihtarı farklı bir konudur iş sözleşmenizde cezai şartlar karşılıklı olarak belirtilmişse bu husus sizi bağlayacaktır iş sözleşmenizin bir iş hukuku avukatınca incelenmesinde fayda var

 79. Merhaba Nevzat Bey
  1967 doğumluyum ve 1996 yılında çalışmaya başladım.4 yıl özel bir şirkette yüksek bir maaşla çalışdım ve evlendim.1 yıl sonra kayın validemin şirketinde işe başladım.16 yıl aralıksız çalıştıktan sonra eşimdem ayrılınca işden çıkartıldım.Bana gösterdikleri askari ücretli bordrolarını da imzalattılar ve haklarımı verdiler,ancak ben çok daha yüksek maaş alıyordum.15 yıl aynı maaşı almam zaten normal değil bunun farkındayım ancak daha yüksek maaş aldığımı nasıl ıspatlıyabilirim?elimde sadece 4000 tl.lik son maasımın bankaya yatırılmış belgesi ve 15 yıllık kredi kartı extreleri var.Ortalama 8.500 tl.lik kredi kartı ödemelerimi gösteriyor,ıspatlarsam bana ortalama maddi getiri konusunda fikir verebilirmisiniz?

  • Merhaba Alp bey,
   makalede okumuşsunzudur düşük maaş bir iddiadır bunun idda eden tarafından ispatı gerekir
   ispat noktasında şahitler,maaş durumunu gösterir belgeler ispat aracı olacaktır fakat başka geliriniz olmadan yaşam standardınızın maaş üstünde olduğunu ispatlamanızda açaçğınız tespit davasında etkili olabilir size önerim bir iş hukuku avukatına danışarak elinizdeki belgeler var ise ona inceletin

 80. merhabalar ben 15 yıldır aynı işyerinde çalısıyorum 4 ay sonra emekli olucam maaşım 2500 tl 1300 küsürü yanı asgarisi bankadan yatıyo gerı kalanı elden alıyorum. anladıgım kadarıyla bu benım herseyımı etkılıyıcek ben emeklılıgımı 2500 tl uzerınden yaptırmam ıcın ne yapmam lazım (ses kaydı isbat sayılırmı)

 81. Merhaba Nevzat Bey,

  Benim durumum biraz farklı. Şöyle ki, çalıştığım kurum işe girerken anlaştığım ücreti banka hesabıma düzenli olarak yatırıyor. Ancak bordroda bunun bir kısmı ücretim bir kısmı da fazla mesai ücreti gibi gösteriliyor.
  1) ispatlamam mümkün mü? Her ay aynı miktarda mesai gösterilmesi bana mümkün gibi hissettiriyor.
  2) bu durumda istifa etmem tazminat almamı sağlar mı?

  • Ali bey merhaba,
   Düşüncemize göre fazla çalışmaların ücrete dahil edilmesi uygulaması, fazla çalışma ücretlerinin azaltılmasına yönelik bir gereksinimden ortaya çıkmıştır ve hukuki bir dayanağı yoktur. Bu yolla temel ücret daha düşük tutulmuş olmakta ve içinde bir miktar fazla çalışma da ödenmek suretiyle işçilik maliyetleri azaltılmaktadır. Üstelik temel ücret daha düşük olduğunda kıdem ihbar ve izin de dahil olmak üzere diğer işçilik alacaklarının işverene maliyeti de azalmış olmaktadır.Fazla çalışmanın ücret içinde ödenmesini öngören sözleşme veya personel yönetmeliği ile benzeri kaynaklarda yer alan kuralların genel işlem koşulu halini alması halinde de Türk Borçlar Kanunu’nun 20 ve devamı maddeleri hükümleri uyarınca yazılmamış sayılması ihtimali bulunmaktadır. Ücret bordrosunda gercek maaşınızın düşük gösterildiğini ispatlama şansınız olur ise bu size haklı fesih hakkı verebilir. Fakat mutlaka ispat unsurlarının hukukun kabul ettiği şekilde olması gerekir

 82. Merhabalar ben özel şirkette 4 yıldır çalışmaktayım. ilk yıllarda asgari ücret üzerinden sigortam yatıyordu. şimdi ise maaşım tam yatıyor. Size sorum aylık 2500 tl alıyorum fakat bordroda 1200 tl veya 1300 tl si fazla mesai olarak gösterilmekte. sizce bu durumda ne yapmalıyım. fazla mesai yapmıyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

 83. Merhaba
  2002 şubatından bu yana aynı iş yerinde 15 yılı geçgin çalışmaktayım.emekliğime 6 ay kaldı bodrom askeri üçret maaşım 2000 tl.net maaşımı elden alıyorum tamamını bu güne kadar ne bodro ne izin için hiç imza atmadım.izinleri toplu kullanmıyorum bazen 1 bazen 2 ihtiyaca göre her işi yapıyorum hamallık,tamircilik,aşçılık,şöförlük aklınıza ne geliyorsa.ama ispatlama imkanım yok küçük bir işletme burası ikde suriyeli çalışıyor malum kaçak.zamanında çok uğraştım maaş bodromu yükselt diye yapmıyor. ne önerirsiniz.

  • Mehmet bey merhaba,
   düşük ücretle çalıştığınızı ispatlayabilme şansınız varsa hizmet tespit davası konusu yapabilirsiniz veya sgk müfettişleri incelemesinde bu durum tespit edilirse yine işveren eksik beyanları düzeltmek zorunda kalabilir

 84. Yaklaşık 6 aydır bir yerde çalışıyorum. İşe girerken sabah 8 akşam 6 dendi.Asgari ücret maaş,kağıtları imzaladım başladım işe.3 Gün sonra çalışma saati sabah 8 akşam 7 oldu,1 hafta sonra sabah 8 akşam 8 oldu cumartesi pazar tatil.Hesabıma yatan parada 1400 oldu el mahkum çalıştık.Kredi çekmek için maaş bordrosunu istedim maaş bordrosu asgari ücretten düşük niye böyle dediğimde izin yapmışsınız,rapor almışsınız diyor.Bankada asgari ücretten düşük olduğu için kredi vermiyor.İlk iş deneyımım.Bu şartlarda çalışan herkesin Allah yardımcınız olsun zaten işide bıraktım.İşçi hakkını nerede aracak belli değil bi ton kanı manıt neyin kanıtı.Geçirin vatandaşa gitsin.

  • Burak bey merhaba,
   Eski işvereninizce haksızlığa uğratılmışsınız haklı olabilirsiniz fakat sosyal güvenlik sisteminin bazı kuralları var ve bu kurallar herkese eşit uygulanmalıdır. Fakat sorun şurada oluşuyor 18 milyon sigortalı için sistemi çalıştırmaya çalışan 30-40 bin devlet memuru onların büyük bölümüde özveri ile çalışıyor. Bu durumun farkında olan bazı kişilerin çıkarları için bunu kullanması her işverenin aynı olduğu anlamına gelmez. Haksızlığa ugradığınızı düşünüyorsanız ve bunu ispatlayabiliyorsanız hakkınızı aramaktan geri durmayın bakın Hz. Ali der ki: Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. Allah yardımcınız olsun

 85. Merhaba
  Öncelikle daha önceden toki toplu konutlarında teknik personel olarak görev yapıyorum. Suan özelleşti yani resmiyetten ayrılıp vatandaşa devir oldu. Devirden önceki süreçte 2 ayrı etaba kısmi olarak görev yapıyordum. Diğer etapta kıdem ve ihbar tazminatımı ödeyip çıkardılar. Şuan çalıştığım etaptan ihbar tazminatımı alamayıp tam süreli olarak işime dewam ettim. Ama şuan blok görevlisi yani kapıcı olarak 1510 tl maaş alıyorum ben dordromdada belli. Yani teknik personel olduğum için asgari ücret +min %30 max %100 aralıktalarında maaş Almam gerektiğinizde farkındayım. Bu konuda ne yapmam gerek.
  Bir ikinciside daha önceki sistemde elektrik su doğalgaz haklarımız vardı suan onlar kaldırılmış durumda kapıcı arkadaşlarında dahil bu konuda nasıl bi ilerleme yapmamız gereklidir

  • Mehmet bey merhaba,
   işvereniniz iş sözleşmenizdeki görevinizin altında bir görev veriyor maaşınızıda sözleşme dışında düşük ödüyor ise yasal haklarınızı kullanabilirsiniz öncelikle durumu işverene yazılı bildirip düzeltilmesini talep edin düzeltilmemesi veya yazılı düzeltilmeyeceği beyanı oluşursa o zaman hukuki süreçlere müracat hakkınızı kullanabilirsiniz

 86. mustafa yılmaz

  Merhabalar 5 buçuk senedir bir firmada çalışmaktayım aldığım maaş üzerinden sigortam ödenmemektedir, askeri olan kısım bankaya yatmakta kalanı elden almaktayız son 2 yıldır ise elden aldığımız maaşı 2 3 ay geriden hep ödemektedirler,günde 8 saat yerine 12 saat çalışmaktayım belirli öğlen arası tatilimiz yok resmi tatillerdede çalışmaktayız böyle bir durumda firmayı mahkemeye versem kazanma şansım ne olur , daha öncedende sigortasını yatırmayan bir arkadaşımızın mahkemesi devam etmektedir , elden maaş aldığıma dair watsaapdan yazışmalarımız ve şahitlerimiz bulunmaktadır , ve mesleğimden ötürü askeri ücretten fazla aldığıma dahil dosya mevcut şimdiden cevabınız için teşekkür ederim…

  • Mustafa bey merhaba,
   iddia ettiğiniz hususları ispatlama şansınız var ise bunları ispatlayan belgelerle bir iş hukuku avukatına gidip süreci onun nezaretinde yönetmenizi öneririm

 87. 3500 TL taşerondan maaş aldığım halde ana firma asgari ücretli pirimi yatırıyordu 45 gün çalıştığım işten ayrılmak isteyince son 15 günlük ücretimin asgari sini alabileceğimi kalanını da 15 gün önce işi bırakacağınmı söylemediğim için alamıyacagımı söylediler ve kavgalı bir şekilde işten ayrıldım ne yapacak bilirim bu firmanın ceza almasını istiyorum

  • Serdar bey merhaba,
   2 aylık deneme süresinde işten ayrılmışsınız fakat ihbar öneli kadar çalışmanız gerekirdi işveren sanırım 15 günlük maaşınızı ihbar öneli kadar çalışmadığınız için kesmiş fakat bu sizin düşük maaşla çalıştırılmanızı gerektiren bir durum değil fakat maalesef ülkemizde sigorta maliyetlerini düşürmek için bir çok firma bu yolu kullanmakta siz maaşınızın bildirilewnden yüksek olduğunu şahit veya belge ile ispatlama şansına sahipseniz sgk müdürlüğüne dilekce ile şikayette bulunabilirsiniz ama bunu ispatlama şansınız yoksa şikayetinizden bir sonuç çıkmayabilir

 88. Merhaba;

  Benim annem bir özel okulda Hostes olarak çalışmakta. Kendisi aracı firma ile 500 tl ye anlaşmış.Fakat E devlette ödenen tutar bürüt 1777, küsür..
  Fakat Annem 500 tl alıyor ( Bankaya yatıyor )
  Bu durum normal midir ?
  Ya da ne yapılması daha uygun olur.

  • Merhaba Eda hanım ,
   işcinin asgari ücret altında çalıştırılşması yasaktır yazdıklarınızdan annenizin düşük ücretle çalıştırıldığı halde asgari ücretle sigortası bildirildiğini anlıyorum maaşının asgari ücretten ödenmesini talep etmesini ödenmez ise durumu sgk müdürlüğüne veya alo 170 hattına bildirmenizi öneririm

 89. Maaş Bodrum’da ödenen para 748,71 tl yazıyor fakat maaş hesabıma yatan para 635 tl ben bunu yenı farkettım suan elımde 3 ayın maaş bordrosu var bunun ıcın ne yapmalıyım 5 senedır bu sırketteyım eskı ayların maaş bordrolarını merak edıyorum

  • Merhaba,
   bahsettiğiniz husus asgari ücretin altında ücret alıp asgari ücretten sigortalı göstermek ise eksik ödenen bedelleri talep şansınız olabilir

 90. Merhaba nevzat bey ben sezonluk bir yerde calismaktayim maasimizi elden aliyoruz fakat gecenlerde calistigim isyerinin muasebicisi maas bodrosunu getirdi ve vben gizliden baktim askeri ucret ile gosteriliyor ama benim aldigim maas iki kati ve hic iznimiz yok bayram tatilimiz yok ve gunde 14 saat calisiyoz haftanin yedi gunu ben gecen yillada boyle bir sorunla karsilastim sikaatte bulundum ama zararli ben oldum issiz kaldim simdi ben bu calistigim yeri sikaat edersem yine isten cikarilcam budurumda bizim netur bir hakkimizvar tesekkurler

  • levent bey merhaba,
   yaşadığınız durum malesef ülkemizin kanayan yaralarından biri hak kaybına uğramamak istiyorsanız öncelikle düşük maaşla çalıştırılma,mesai ödenmeme gibi durumları ispatlamanız gerekir eger bunları yazılı veya şahitlerle ispatlayabilirseniz şikayetinizde lehinize sonuçlar alırsınız fakat bu durumda işverenin işten çıkartma riskinide düşünmek gerekir

 91. Nevzat bey mrb
  yaklaşık 15 yıldır aynı şirkette çalışıyorum 5 yıl öncesine kadar maaşımın tamamı bankadan yatırılıyordu. Sigorta askeri ücretten görünüyor fakat maşımız fazla idi askeri ücret750 ise maaşımız 1500 tl idi.Son 5 yıldır sigortamız ne kadar yatıyorsa o kadar maaş yatırıyor bankaya kalanı elden veriliyor.Ben ileriki zamanlarda bu hakkımdan faydalana bilirmiyim. bankada geçmiş yıllara ait doküman alsam bu delil olurmu. geçmiş yıllara ait eksik yatan sigorta primimi ödettirebilirmiyim. zaman aşımı varmı bu işlerde.teşk

  • Semih bey merhaba,
   bahsettiğiniz durumu ispatlayabilirseniz ödenmeyen primlerin ödetilmesi için ihtar çekebilir sgk ya şikayette bulunabilirsiniz

 92. Nevzat bey merhaba. Ben özel bir şirkette 7 yıldır çalışıyorum. Girişte ücret sözleşmesi vs. Hiçbirşey imzalanmadı. Net maaşım asgari ücretin 1000 tl kadar üzerinde. Heray maaşı aldığımıza dair asgariden görünen bordro imzalatıyorlar. Elden aldığımız kısım için hiçbirşey imzalamıyoruz ve belge verilmiyor. İşverenden Sigortamın tam ücretten yatırılmasını talep ettim ancak hiçbir şekilde kabul etmedi. Ben de bu durumda işten ayrılmak istiyorum.Tazminatımı talep edeceğim . Elimde herhangi bir belge yok. Hakkımı vermemesi durumununda sadece şahitle lehime sonuç çıkar mı?Şimdiden teşekkür ederim.

  • Perihan hanım merhaba,
   düşük maaşla gösterilme haklı fesih sebebidir fakat bunu iddia eden ispatlamalıdır şahitlerle bunu ispatlayabilirseniz açaçağınız davada şansınız olacaktır.
   ama önerim işten ayrılacaksanız öncelikle bu durumu noterden ihtarla bildirir haklı fesih yapıp kıdeminizi isteyin ödenmemesi halinde dava açın

 93. İyi günler benim sigortam asgari ücret üzerinden gösteriliyordu fakat net maaşım 2500 tl birde prim alıyordum fakat maasım bu durumda kimi ay 4500 kimi ay 5000 olyordui.maaşımdan kalan parayı zarf içinde elden teslim alıp imza vs istemiyorlar primide patronumuz 10 15 gün sonra kendi hesabından havale ediyordu. Bu durumu sadece ski çalışan ifadeleri ile kanıtlayıp ve şahsın banka hesabından yapmış olduğ ödemelerle kanıtlayıp hakkımı arayabilir miyim? Teşekkürler birde işten çıkartıldım ve ihbar ve kıdemim asgari ücret üzerinden hesaplanıp yattı.

 94. Nevzat bey merhaba,
  Yaklaşık 12 yıl kadar mağaza müdürü olarak çalıştığım bir firmadan sigortam aldığım ücret üzerinden yapılmadığı için maaşımı ve primimi zamanında alamadığım için resmi tatillerde çalıştığım ve karşılığını alamadığım için fazla çalışma saatlerinin mesai ücretlerinin ödenmediği için haklı sebeple ayrıldım ve dava açtım dava 4 yıl sürdü ve sonuçlandı. Haklı görüldüm ve tazminat almaya hak kazandım fakat geçmişe dönük düşük yatan sigorta ücretlerimin gerçek tutarlar üzerinden yatırılması istiyorum bunun için yargı yolu açık mıdır nasıl bir yol izlemeliyim.
  Teşekkürler…

  • 5510 sayılı kanuna uygun olarak işveren, çalışanını sigorta başlangıç tarihinden önce işe giriş bildirgesi ile kuruma bildirmekle yükümlüdür. Yasaya göre işveren işçinin sigorta primini aldığı gerçek ücret üzerinden tam ve eksiksiz olarak ödemek zorundadır. Eksik yatırılan ya da hiç yatırılmayan primlere karşı işçinin iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Sigortalı çalıştığı işte 1 yılını doldurup sigorta primi eksik yattığı için ayrılırsa, kıdem tazminatını alma hakkı vardır. Fakat işçi sözleşmeyi feshettiği için ihbar tazminatı alma hakkı yoktur. Sigorta primi eksik yatanlar, hiç yatmayanlar ya da düşük ücretten gösterilen çalışanlarkonuyla ilgili şikayetlerini Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bilgi Hattı’nı arayıp dile getirebilirler. Bunun sonucunda kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları işyerine gelecek ve kendi mevzuatlarınca soruşturma yapacaktır. Elinizde belge olması yararınızadır. Ücret ödenirken imzalanan dökümanlar, ödeme makbuzları, bordrolar bu belgelerdendir. Bu belgelerle sigorta primlerinin eksik bildirildiği anlaşılırsa ücretler düzeltilecek, ayrıca işverene gecikme cezası, gecikme zammı ve idari para cezası verilecektir.
   Ayrıca hizmet tespit davası hakkınızda mevcuttur

 95. Nevzat bey şimdiden alakanıza teşekkür ediyoru. uluslararası eveşyası taşıyan bir firmada 17 yıl çalıştım bu 17yılın 15 yılı avrupaya diger zamanlar Türkiye de benim madur oldugum konular, 2015 yılı ve öncesi maaşlarımız asgari ücretten yattı diger farklar malum elden verildi. 15 yıllık yurtdışı harcirahlarım günlük 35 auro dan bize ödendi.yaptıgım işe gelince tırşoförlüğü ve taşınan yükün paketlenmesi,demonte edilmesi,Hambaliyesi bu verilen 35 auro şahsi masraflarımız içinde toplam kazanç <ne kalırsa< 02 10 2017 tarihinde emekliliğe hak kazandım Son 21 ayım aldıgım maaşın tamamını AĞİ dahil 2100 tl den yatırdılar. Emekli maaşım 1300 tl yani firmam 15 yıl beni asgari üçretten çalışıyor gösterdi bunun banka dökümleri ve elden aldıgım maaş farklarının bikaç evragı var.Ayrıca 35 auro verdiğine dair hiç bir beyanı yok bu konuda neyapabilirm, yardımlarınız için TŞK

  • Ömer bey merhaba,
   makalemdede yazdığım gibi düşük ücretle çalıştırıldığınızı ispatlayabiliyorsanız önerim bir iş hukuku avukatı ile görüşüp hukuki süreçlere gidebilirsiniz

 96. Nevzat bey alakanizdan dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Benim sorunum e devletten baktığımda sgk primi aldığım maastan dusuk yatmış ne yapabilirim saygılar sunuyorum.

  • Alpaslan bey merhaba,
   düşük maaşınızı e devletten farkettiyseniz
   1- e devlet görüntüsü ile yazılı(noter vveya evrak kayıttan gecirilecek dilekce) ile işvereninize sorun durumun düzeltilmesini isteyin
   2-Durum ihtarınıza rağmen düzeltilmiyorsa
   2-1 haklı fesih yapabilirsiniz
   2-2 sgk müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir