Son Haberler

Etiket Arşivi: Doğum Borçlanması

Torba Yasa ile SGK Kanunumuzdaki Değişiklikler

Nisan 2014’e Kadarki SGK Borçları Yapılandırılabilir Yasanın geçici 60. Maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunumuza aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir: 30.04.2014 tarihi öncesine ait SGK prim ve diğer borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek, borç asılları enflasyon oranında güncellenerek 2 ayda bir ödenmek şartıyla 18 taksite kadar ödenebilecektir. Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili fıkralara göre belirlenen ... Devamını Oku »

Doğum Borçlanmasında Yargıtay Kararı

5510 sayılı kanunla getirilen doğuma dayalı borçlanma hakkının, kanunun yürürlüğünden önceki doğum olaylarına uygulanmasını engelleyen bir düzenleme bulunmamaktadır. Geçmişte hizmet akdine dayalı olarak zorunlu sigortalılık tescilinin yapılmış olması, bu haktan yararlanılabilmesi için yeterlidir. Bu tip borçlanmalarda, doğum öncesi sigortalılığın herhangi bir süreye tabi tutulamayacağı gözetilmelidir. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2011/270 Esas Numaralı, 2011/8973 İçtihat Kararında Uyuşmazlık, öncelikle 5510 sayılı Kanunun ... Devamını Oku »