Home / Hizmetlerimiz / DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK PROJE YÖNETİMİ

1998 yılından günümüze kadar kamu kurum kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalara başta vergi mevzuatı olmak üzere uzmanlaşmış olduğum alanlarda sistemlerinin kurulmasına, bu alanlara yönelik projelerin planlanıp, uygulanmasına, takip edilip değerlendirilmesine yönelik danışmanlık ve proje yönetimi hizmetleri vermekteyim.

 • Vergi uygulamaları (geçici vergi, kurumlar vergisi, dönem sonu işlemleri)
 • Vergi suç, cezaları ve kanunlarımıza göre kurtulma yolları,
 • Kar ve vergi planlama,
 • Mali ve vergisel denetim,
 • Mali tablo analizi
 • Finans kurumlarına yönelik fizibilite ve denetim çalışmaları
 • Kayıt dışı ekonomi ve çözüm yolları,
 • Kara para, yolsuzluk
 • Muhasebe (genel muhasebe, ileri muhasebe, sektörel muhasebe uygulamaları)
 • Şirket işlemleri (kuruluş, birleşme, bölünme, tasfiye, yabancı ortaklı işlemler, şekil değişikliği)
 • Elektronik ticaret,
 • İş mevzuatı uygulamaları,
 • Sermaye piyasasına açılma, halka arz,
 • Şirket tahlili ve yönetim süreçleri
 • Şirket yeniden yapılanmaları
 • Teşvik mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • Ticari bilirkişilik…

Alanlarında ihtiyaç analizi yaparak çözüm önerilerini ortaya koymakta ve firmaların sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktayım.