Home / Tag Archives: ticari kazanç

Tag Archives: ticari kazanç

Çiftçinin Kendi Ürettiği Balın İnternetten Satışında Vergi

Arıcılık yaparak  bal üretimi yapan bir takipçimizin, ürettiği bal, polen, arı sütü, propolis ve bal mumunu tanıdıklarınıza ve akrabalarına sattığınızı belirterek üretiminizin fazla olması nedeniyle söz konusu ürünleri kendinize ait olmayan internet sitelerinde satması halinde vergiye tabi olup olmayacağını sorması üzerine  bu durumun vergi kanunlarımız açısından durumunu inceleyerek bu makalede …

Read More »

Basit Usule Geçme Şartları

Basit Usule Geçme Şartları Yeniden Düzenlendi 6322 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 7. Maddesi ile 193 sayılı gelir vergisi Kanunun 46 ıncı maddesinin altıncı fıkrası 31.05.2012 tarihinde değiştirilmiş basit usule tabi olma şartları şu şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Read More »

Web, Grafik Tasarım ve Tanıtım Hizmetlerinin Vergilendirilmesi

Bir yere bağlı olmadan evimde web ve grafik tasarım, program yazılım, reklam ve tanıtım hizmetleri işi yapıyorum, bu faaliyetlerim vergiye tabi midir? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 inci maddesinde; “Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmüne yer verilmiştir.

Read More »

Şirket Tarafından Öğrencilere Verilen Burslar

Şirketler ve şahıslar adına Türkiye’de veya yabancı ülkelerde okutulan veya staj gören öğrencilere yeme, içme, konaklama ve eğitim masraflarını karşılamak üzere verilen burslar; bazı koşulların varlığı halinde gelir ve kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınabilmektedir. Belirlenen koşulları taşımayan eğitim ve öğrenim burslarının masraf yazılması mümkün değildir. Gelir Vergisi Kanunumuzda …

Read More »