Home / SORUN SÖYLEYELİM

73 comments

 1. Sayın erdağ,25 çalışanı olan bir ford yedek parça ve özel servis hizmeti veren şahıs firmayız. Mali müşavirimiz varken de danşmanlık hizmeti alabiliyormuyuz.

  • Öncelikle web sitemi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim.
   Mali müşavirlik hizmeti dışında danışmanlık almanız elbette mümkün benim bu şekilde yönetim danışmanlığı verdiğim birçok firmam var.
   Saygılarımla,

 2. hisse devrinin sgk ya bildirlme zorunluluğu varmıdır?

  • 1-ŞİRKET AÇISINDAN
   5510 sayılı kanunun 86-89 maddeleri olan prim belge ve alacakları ve sorumluluk kısmına göre şirket tüzel kişiliği ile beraber şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve müdürleri müteselsil sorumludur ve kanun maddelerinde 87,88,89.maddelerde açıkça yazar ve bu kapsamda eğer bir değişiklik varsa bunun tabiki bildirilmesi gerekir hem 5510 kapsamında cezalar açısından sorumluluk hemde 6183 sayılı kanun kapsamında sorumluluk açısından hisse devrinin şirketce sgk ya bildirlmesi gerekir bildirlmeme halinde uygulanacak cezanın tutarı konusunda mevzuatta acıklık yok

   2-ORTAK AÇISINDAN
   hisse devrinin tescil tarihinden itibaren 10 gün içinde EK-5 formu ile bildirilmemesinin müeyyidesi 5510-102.Maddeye göre 1 asgari ücret.
   5510/102.maddesi
   g) 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için aynı
   maddenin üçüncü fıkrasında, 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır. Şeklindedir
   yani hisse devirleri hem şirket hemde hise devralan ve devreden açısından sgk ya bildirilmedir

 3. Nevzat Bey,
  -Ltd’nin adi şirkete dönüştürülmesi (artı ve eksileri),
  -yeni kurulacak yabancı sermayeli bir KOBİ şirketi için yeni TTK dikkate alınarak en uygun şirket yapısının (ltd, adi şirket gibi)ne olabileceği konularında sizden destek alabilir miyiz?

  • Merhaba Kazım bey,
   LTD şti adi şirkete dönüştürmeyi Temmuz ayında yürürlüğe girecek yeni ticaret yasasından dolayı istiyorsanız size tavsiyem bir süre bekleyin.
   Çünkü; yeni ticaret kanunun uygulaması ile ilgili tebliğ,genelge vs gibi yayınlanacak 28 alt hukiki dayanaktan henüz hiçbiri yayınlanmadı, ayrıca kanunda değişiklikler olup olmayacağı konusundada henüz net bir şey yok bu yüzden bir süre beklemekte fayda var. Bu cevap ikinci sorunuz içinde geçerlidir. Fakat şuanki mevcut durumda ne olur diye soruyorsanız bunu bana tekrar bildirirseniz hafta içinde bunu ayrıntılı olarak açıklarım.
   saygılarımla,

   • Nevzat Bey,
    Yanıtınız için teşekkür ederim. Son cümlenize istinaden aşağıda bazı sorularımı sıralamaktayım. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

    -Ltd, Adi Şirket’e dönüştürülebilir mi yoksa yapılacak işlem Ltd’yi kapatmak ve yeni bir şirket olarak Adi Şirket’i kurmak mıdır?
    -Ltd’ye kayıtlı gayrımenkul, otomobil, bilgisayar, mobilya Adi Şirket üzerine geçirilebilir mi?
    -Adi Şirket banka hesabı açabilir mi, tahsilatlar Adi Şirket hesabına mı ortağın şahsi hesabına mı yapılır?
    -Ortak adına kayıtlı otomobilin satınalma bedeli (aracın bedeli+ÖTV+KDV) Adi Şirket’in gideri olabilir mi?
    -Ortak adına kayıtlı otomobilin masrafları (bakım, lastik, benzin, sigorta) Adi Şirket’in gideri olabilir mi?
    -Ortağın iş gereği yapacağı masraflar, seyahat masrafları Adi Şirket’in gideri olarak kaydedilebilir mi?
    -Ltd ortağı gibi Adi Şirket ortağı şirketten bir huzur hakkı, maaş alabilir mi?
    -Ortağın mülkü olan ofisin Adi Şirket tarafından kullanılması karşılığı Adi Şirket ortağa kira ödeyebilir mi?
    -Adi Şirket hangi defterleri tutmak zorundadır?
    -Adi Şirket karı hangi vergiye tabidir?

    • Sorularınızı maddeleyerek kısa cevap vermeye çalışacağım ama konular ile ilgili yasal mevzuatın esas olduğunu unutmayın lütfen
     1.Ltd, Adi Şirket’e dönüştürülebilir mi yoksa yapılacak işlem Ltd’yi kapatmak ve yeni bir şirket olarak Adi Şirket’i kurmak mıdır?
     Bilindiği üzere genel olarak şirketler, mevzuatta iki temel gruba ayrılırlar. Bunlardan birincisi adi şirketler, diğeri ise ticaret şirketleridir. Bu ayırımın en önemli özelliği adi şirketlerin 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda (B.K. Mad. 520 – 540) , ticaret şirketlerinin ise Türk Ticaret Kanunu içersinde düzenlenmiş olmasıdır Buna göre ltd şti tasfiye edip adi şirket kurulabilir nevi değişikliği yapılamaz
     .
     2.Ltd’ye kayıtlı gayrimenkul, otomobil, bilgisayar, mobilya Adi Şirket üzerine geçirilebilir mi?
     Adi şirket tüzel kişiliğe sahip olmadığından, üçüncü kişilerle ilişkilerinde bağımsız bir varlığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla adi şirket, kendi adına hak ve borç iltizam edemez, davacı veya davalı olamaz. Şirket adına hareket eden ortağın, diğer ortakları, alacaklı veya borçlu haline getirebilmesi, ancak temsil hükümlerine göre mümkündür. Fakat ltd bulunan tüm varlıklar faturalanarak adi şirkete devredilebilir.
     3.Adi Şirket banka hesabı açabilir mi, tahsilatlar Adi Şirket hesabına mı ortağın şahsi hesabına mı yapılır?
     Adi şirketlerin kurulması hiçbir kayda ve formaliteye tabi değildir. Yazılı veya sözlü bir anlaşma ile kurulabilirler. Kural olarak adi şirketin yönetimi, bütün ortaklara aittir. Bu yetki bir veya birkaç kişiye devri kararlaştırılabilir. Banka hesapları ortaklık adına açılabileceği gibi yetki verilen ortak adına da açılabilir ticari tüm işlemler bu hesaplar üzerinden yürütülebilir
     4.Ortak adına kayıtlı otomobilin satın alma bedeli (aracın bedeli+ÖTV+KDV) Adi Şirket’in gideri olabilir mi?
     Ticari faaliyet ile ilgili harcamalar gelir vergisi kanununda sayılan indirilebilecek giderler gider olabilir araç ile alakalı harcamalar aracın maliyetine eklenerek amortisman yolu ile giderleştirilir
     5.Ortak adına kayıtlı otomobilin masrafları (bakım, lastik, benzin, sigorta) Adi Şirket’in gideri olabilir mi?
     Araç ortaklık adına kayıtlı ise ticari faaliyette klullanılan arac giderleri indirim konusu yapılabilir
     6.Ortağın iş gereği yapacağı masraflar, seyahat masrafları Adi Şirket’in gideri olarak kaydedilebilir mi?
     İş ile alakalı giderler indirim konusu yapılabilir
     7.Ltd ortağı gibi Adi Şirket ortağı şirketten bir huzur hakkı, maaş alabilir mi?
     Adi şirket ticari şirketler gibi huzur hakkı veremez ancak ortaklık sözleşmesinde bir ücret ödemesi belirtilmiş ise gelir vergisi kesilerek beyan edilip ödenebilir
     8.Ortağın mülkü olan ofisin Adi Şirket tarafından kullanılması karşılığı Adi Şirket ortağa kira ödeyebilir mi?
     Ortaklığa mülkiyetin kiralanması halinde kira ödeyebilir
     9.Adi Şirket hangi defterleri tutmak zorundadır?
     10.Adi Şirket karı hangi vergiye tabidir?
     Adi ortaklıklar vergi uygulamasında bağımsız bir birim ve muhatap olarak kabul edilmemiş, ortaklarının ortaklık faaliyetinden elde ettiği kazanç, Gelir Vergisine tabi tutulmuştur. Ortaklığın yasal defterleri, ortakların şahsına bağlı olarak tutulur. Yani yasal defterlerin tasdikinde, ortaklık unvanı ile birlikte tüm ortakların adları da belirtilir Gelir vergisi kanununda tanımlanan defterler tutulur işletme defteri ile başlanır her yıl beyan edilen hadleri aşması Halide defter türü bilanço usulüne geçebilir

 4. İnternet sitenizde Sn.Kazım Bengi’nin 25.nisan 2012 tarihli sorularına verdiğiniz 26 nisan 2012 tarihli cevabi yazınızın 7.maddesinde belirttiğiniz
  ” ancak adi ortaklık sözleşmesinde bir ücret ödemesi belirtilmiş ise gelir vergisi kesilerek beyan edip ödenebilir ” açıklamanız ile ilgili aşağıda belirttiğim ortaklık yapımız hakkında değerlendirmelerinizi rica ediyorum.
  5 ortaklı bir adi ortaklık kuruluş aşamasındayız.Ortakların biri emekli ve çalışamayacak durumda.Diğer 4 ortak çalışarak emeklerini ortaya koyacak.Adi ortaklık genel hükümlerine göre ortaklar işyerinde maaşlı olarak çalışamaz hükmünden hareketle,burada oluşacak adaletsizliğin önüne geçmek amacı ile adi ortaklık sözleşmesinin kar ve zarar paylaşımı maddesine şu hükmü ekledik.
  İşletmeye emeğini koyan ortak var ise ,aylık olarak bir emek tutarı belirlenir.4 kişi için belirlenen bu emek tutarı önce diğer giderler gibi ortak gider olarak düşülür, bakiye tutar 5 e bölünerek ortaklara dağıtılır.Ortak başına düşen kara; emek koyan ortak ise, ortak giderden düşülen aylık emek tutarı ilave edilir ve bulunan bu tutar gelir vergisine konu matrah olarak belirlenir.

  • 6098 sayılı yeni borçlar kanunumuzun 18. Bölümü adi ortaklıklara ayrılmıştır. Sözleşmenizi hazırlarken bu bölümü okumanızı tavsiye ederim Kanunun 622. Maddedesinde “ortaklık kazançları paylaşmakla yükümlüdür ibaresi bulunmakta” yine 643. Maddede ise ortaklık yapılan giderlerden sonra bir şey artarsa, bu kazanç, ortaklar arasında paylaşılır şeklinde tanımlanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda
   Adi ortaklık sözleşmesinde
   GELİR PAYLAŞIMI
   başlığı ile bir madde ekler yukarıda bahsettiğim borçlar kanunu maddeleri ile ilişkilendirerek mailinizde belirttiğiniz kar dağıtımını tanımlarsanız ortaklık sözleşmesi gereği ödemeler sorun olmayacaktır.
   ayrıca Önerim ortaklık sözleşmesine
   AVANS ALIMI
   Başlıklı bir madde daha ekleyerek te kar dağıtımında mahsup edilmek üzere ortaklara her ay… TL avans ödenebilir gibi bir madde ilede her ay bir ödeme yapabilme şansı yakalamış olursunuz.

   • SAYIN ERDAĞ CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM.
    ADİ ORTAKLIK KURULUŞ AŞAMASINDA KARŞILAŞTIĞIMIZ AŞAĞIDA YAZILI SORUNLAR HAKKINDA DA AYRICA GÖRÜŞLERİNİZİ RİCA EDİYORUM.
    1-ABC DENİZCİLİK DEF VE ORTAKLARI
    ÜNVANI İLE BİR ADİ ORTAKLIK KURDUK.VERGİ DAİRESİ ÜNVANI SADECE DEF VE ORTAKLARI OLARAK KABUL VE TESCİL ETTİ.DOĞRUSU NE OLMALIDIR.
    2-ADİ ORTAKLIK ADINA YAPTIRACAĞIMIZ KAŞE,ANTETLİ KAĞIT VE FATURADA
    ABC DENİZCİLİK DEF VE ORTAKLARI
    KULLANIRSAK SORUN TEŞKİL EDERMİ.
    3-ADİ ORTAKLIĞIN ORTAKLARININ TAMAMININ HİSSEDARI OLDUĞU LTD ŞİRKETİN ADRESİ (YÖNETİM OFİSİ) AYNI ZAMANDA ADİ ORTAKLIĞIN ADRESİ (YÖNETİM OFİSİ )OLARAK VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİLEBİLİRMİ .( vergi dairesi kabul etmedi.başka bir ofis kiralamak zorunda kaldık.)
    4-NOTER TARAFINDAN ONAYLANAN ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN TEMSİL VE İLZAM BÖLÜMÜNDE KLASİK İMZA SİRKÜLERİNDE YAZILI METNİN BENZERİNİN YER ALMASI(5 ortaktan 2 kişiye yetki verilmesi )DURUMUNDA TÜM RESMİ VE ÖZEL KURUMLARDA KABUL GÖRÜR MÜ.YOKSA TÜM ORTAKLARIN İMZASI MI ARANIR.

    • 1-Adi ortaklıklarda sadece ortaklardan birinin ünvanı geçer bu diğer ortağın görünmediği anlamına gelmez. GİB Bilgisayar kaydında ortaklık sözleşmeniz vardır. Dosyanızada zaten ortaklık sözleşmesi verdiğiniz için mevcuttur

     2-Açılışta ortaklık sözleşmesinde ortaklık ünvanı ne yazıldı ise o ünvanda basılı belge yaptırmakta sorun olmayacaktır

     3-Aynı adreste birden fazla tüzel kişilik faaliyet gösterebilir yalnız her tüzel kişiliğin bağımsız bir bölümü olmak zorunda eğer sizin adresiniz tek bağımsız bölümden oluşuyor ise kabul etmeyebilir

     4-Ortaklığı temsil bölümümünde ortaklardan biri veya bir kaçına ortaklık sözleşmesi ile yetki verilmiş ise yetkiş verilen kişilerin ortaklığı temsilen imza beyanı çıkartmaları yeterlidir.

 5. Merhaba Nevzat bey. Geçen sene açılmış olan ltd şirketimizi iflasdan dolayı faaiyeti dondurmak zorunda kaldık. tasviye işlemlerinde bayaa bir masraf gidiyor. O parayıda şimdi karşılayamayız. Bu nedenle faaliyeti dondumak zorunda kaldık. Benim sorum : Limited şirketini , normal şahış şirketine çevirebilirmiyiz. Böylece kapanış işlemleri daha kolay ve masrafsız olacaktır. Boyle bir duyum aldık. Aslı varmıdır ?

  Teşekkür ederiz

  • T.T.K.’nun 152’nci maddesine göre; “Bir ticaret şirketinin diğer bir ticaret şirketi nev’ine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça yeni nev’e ait kuruluş merasimine tabidir. Böylece yeni nev’e çevrilen şirket eskisinin devamıdır.” Denilmektedir. ticaret kanununda sermaye şirketlerinin nevi değişikliğine müsade edilmiş fakat ltd şirketin sermaye şirketi olması sebebi ile şahıs işletmesine çevrilmesi mümkün değildir. Ancak ltd şirket ticaret kanununda tanımlanan prosödürle tasfiyeye sokulup yeni şahıs şirketi kurulabilir. sanırım sizin duyumlarınız yeni ticaret kanununda şirketlerin ve ortakların durumunun ağırlaştırılmış olmasından dolayı şirketi kapatıp adi ortaklık veya şahıs firması yolunda oluşan kanaatin yansıması ama yeni ticaret kanunun alt genelge tebliğ vs hukiki dayanakları açıklanmadan bu tür bir işlemide ben doğru bulmuyorum.

 6. 657’ya tabi memurum eğitim üzerine birweb sitem var, içinde ufak tefek reklamlar da var. 657’ye bağlı memurun bu şekilde kendi adına kayıtlı web sitesi olması hukiki olarak yasak mıdır?

  • Merhaba,
   sorunuzun cevabını sitemizde seri yazılar bölümünde bilişimde vergi linkindeki makalelerde bulabilirsiniz. Fakat yinede burada kısaca yazayım web sitesinden reklam geliri elde ediyorsanız vergi mükellefi olmak zorunluluğunuz vardır, vergi idaresinin tespiti halinde cezalı işlemlerle muhatap olabilirsiniz. Bu arada devlet memuru olmanız vergi mükellefi olmanıza gelirlerinizi beyan etmenize engel değil bu konudada sitemizde bir makalem var devlet memurlarında şirket ortaklığı başlıklı ordan ayrıntıları okuyabilirsiniz
   saygılarımla,

 7. http://www.makaleci.com/son-yasal-degisikliklere-gore-devlet-memurlarinda-ticaret-yapma-ve-sirket-ortagi-olma.html'deki yazınızda memurların ticaret yapma konusunu ele almışsınız.Burda belirttiğinize göre memurlar memurlukları dışında;1-anonim şirket ortağı olabilir.2-limited şirket ortağı olabilir.3-kitap yazıp telif ücreti alabilir.4-dergi çıkartabilir.5-makale yazabilir.6-insanî veya sosyal amaçlı gönüllü çalışma yapabilir.7-mahkemelerde bilirkişilik ve yeminli tercümanlık yapabilirler.Bunların dışında memurlar ticaretle ilgili ve ticaret dışında başka bir iş yapabilirler mi?

  • Merhaba,
   657 sayılı devlet memurları yasasının 28. maddesinde Memurlar “Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz” ibaresinden anlaşılan direk tacir olmalarını gerektiren işler yapamayacaklarıdır.

 8. Merhaba Nevzat Bey

  E-ticaret ve adi ortaklık konusunda bir kaç soru sormak istiyorum.

  Diyelim ki adi ortaklık yaptık ve e-ticarete basladık. Adi ortaklıkla e-ticaret yapılır mı?Birde adi ortaklık olması bankadan sanal pos vs alma islemlerini engeller mi? Avantajları ve dezavantajları nedir? cunku yeni kurulan bir sirket icin banka pos vermiyor diye biliyorum.bir gecmisimizin mi olması gerekiyor?

  Tesekkurler

  • Merhaba Süleyman bey,
   e ticaret bir ticaret şeklidir bunun için vergi mükellefiyet şeklinizin şirket,adi ortaklık veya şahıs işletmesi olmasının farkı yoktur şahıs işletmesi ilede adi ortaklıklada şirket yolu ilede ticaret yapabilirsiniz hiçbir engel yoktur sadece vergilendirme boyutunda şirket ile şahıs işletmelerinin farklılıkları vardır.
   Şöyleki; şirketler kurumlar vergisi mükellefidir ve vergi oranı %20 dir şahış işletmeleri, gelir vergisi mükellefidir vergi oranı standart değil kademelidir
   10.000 TL’ye kadar 15%
   25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası 20%
   58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL), fazlası 27%
   58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL), fazlası 35% şeklinde vergilendirilir diğer vergi türlerinde tüm vergi oranları aynıdır.

 9. nevzat bey merhabalar efendim
  sizden bir konuda bilgi istiyorum…
  x inşaat firmasının temizlik hizmetlerini yapan x firmanın elamanları temizlik firmasının kendi bünyesinde sigortalı… fakat temizlik firması işi taşeron firma sözleşmesi ile yapıyor… burda temizlik firması taşeron olarak gösterilince ne gibi avantaj ve dezavantajları oluyor… direkt firma olarak gösterilmesinin taşeron olarak gösterilmesindeki farklar nelerdir.
  Hülya gökce

  • Gökce hanım merhaba,
   sormuş olduğunuz sorulara bilgiye hemen ihtiyaç duyabileceğiniz düşüncesi ile çok ayrıntıya girmeden aşağıda kısaca cevap veriyorum.
   Taşeronluk Nedir?
   Taşeronluk (Alt-Müteahhitlik, Alt-Yüklenicilik, Alt-Üstlenicilik) bir alt-sözleşme ilişkisidir. Taşeron, bir firmanın işçilerinin bir başka firmanın (ana firmanın) üretim mekânında, ana firmanın işinin bir kısmını yapmasıdır. Yani fiili olarak ana firmanın kadrolu işçilerinden farksız çalışırlar ama yasal olarak farklı bir firmaya bağlıdırlar. İki çeşidi vardır. Ana firmayla sürekli çalışan taşeronlara iç taşeron denir, dış taşeron ya da kapasite taşeronu ve uzmanlık gerektiren işlerin taşeronu ise ihtiyaç halinde ayrı olarak anlaşmalı çalıştırılır.
   Firmalar ihaleye katılır ihaleyi alan şirket temizlik işlerini kendi işçileri yapar. İşçiler tamamen firma ile sözleşme imzalar. İhaleyi veren ile alakaları yoktur. Özlük haklarını yasal haklarını taşeron firmadan alır. Şirket bir anlamda aracıdır. Temizlik elemanı örneğin hastanede çalışırken hastane veya devletin sözleşmeli elemanı değil şirketin sözleşmeli elemanıdır. Bu nedenle taşeron firma sgk da geçici mahiyette dosya açar ve ihale süresi bitince dosyayı kapatır ve işçilerin işine son verir. SGK asgari işçilik kontrolü sonucunda işverenin denetimini yaparak dosyayı işlemden kaldırır. Bu yazdıklarımdan sonra sorunuza dönecek olursak
   Temizlik firması taşeron olarak gösterilince ne gibi avantaj ve dezavantajları oluyor… Direkt firma olarak gösterilmesinin taşeron olarak gösterilmesindeki farklar nelerdir.
   Temizlik firması taşeron olarak gösterilmesinin firmaya en büyük avantajı çalışan personelin özlük haklarıdır tüm özlük haklardan taşeron mesuldür. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği açısından da mesul olan taşerondur. Fakat çok yakın bir tarihte birkaç ay önce Türk Patent Enstitüsünde çalışan taşeron firmaya ait işçiler çıkarılmış ve bu kişiler dava açmıştı. Ankara 6.İş mahkemesi taşeron uygulamasının hukuka aykırı olduğu ve bu işçilerin taşeron firmanın değil asıl işveren olan Türk Patent Enstitüsünün işçileri olduğuna ve haksız yere işten çıkarıldığına karar vermiştir Şimdi dikkat edeceğimiz hüküm şu taşeron uygulamasının hukuka aykırı olduğu ve çalışanların asıl işverenin işçileri olduğuna karar verildiği hükmüdür. Kamu olsun özel olsun alt işveren üst işverenin asıl işini yaparsa burada işveren üst işverendir. Taşeronluk kabul edilmez
   Temizlik firması böyle bir durumda nasıl bir yöntem uygulamalı ve hangi sözleşme metnini imzalamalı
   Bu durumda temizlik firmasının iş sözleşmesinde personel özlük hakları oluşması halinde bunun işverene yansıtılacağına dair bir maddeyi sözleşmeye koyabilir sözleşme metni konusunda mali müşavirinizden destek alabilirsiniz fakat benim önerim bu tür bir sözleşmenin mali, müşavire bırakılmayıp iş hukuku konusunda iyi bir avukata hazırlatılması

 10. Ben Şerife Benli’nin eşiyim Afyon bölgesindeki yatırım için sizden gerekli bilgileri aldık teşekkür ederiz bu projelerimizden bir tanesi idi diğer projelerimizde Antalya bölgesinde turizm otelciliği üzerinde çalışmalar yapacağız bu bölgemizede hibe desteli kredi varmı bunu öğrenmek istiyoruz ilginize teşekkür ederim Namık BENLİ GAZİANTEP

  • Merhaba,
   Antalya yeni teşviklerde 1. bölge olarak belirlenmiş yani en az en düşük teşviklerin verildiği bölge fakat buna rağmen bu bölgedede vergisel teşvikler,yatırım indirimi,sigorta işveren hissesi desteği var bunun dışında kültür ve turizim bakanlığının tahsişsleri konusunda projeniz onun turizme katkısı vs gibi başka unsurlarada bakmak lazım fakat o bölgede bildiğim kadarı ile hibe desteği yok

 11. Merhaba, Yeni Türk Ticaret Kanununun ağır şartları nedeniyle limited şirketten şahıs şirketine dönmeyi düşünüyoruz. Ancak bu durumda limited şirket üzerine kayıtlı bulunan gayrimenkulun tapuda alım satım harcı ve vergisi doğuyor. Aslında fiili durumda bir satış olayı yok ortada. Sadece statü değişikliğinden kaynaklanan bir devir olayı söz konusu. Bu durumda olan binlerce şirket olduğu bilinmekte. Bu durumda ödenecek alım satım vergileri ile ilgili olarak tanınan herhangi bir istisna var mı? Ya da yeni TTK ile tasfiye olarak şahıs şirketine dönecek mükellefler için bir kereye mahsus gayrimenkul devirleriyle ilgili bir istisna yapılması düşünülmekte midir. İyi çalışmalar.

  • Merhaba,
   ltd şti üzerindeki menkul gayrimenkul vs nin yeni kurulacak şahış işletmesi veya adi ortaklığa devrini mevcut vergi ve ticaret yasamız nevi değişikliği olarak kabul etmediği için satış olarak görülmekte ve bu yüzden bahsettiğiniz vergi,resim ve harçlar ile muhatap olmaktayız. Bu durum yeni ticaret yasasında alt hukiki kaynaklarda(tebliğ,genelge,yasa değişikliği vb) gibi düzeltlecekmi bilmiyorum fakat bildiğimiz bir şey var yeni, ticaret kanunumuz ile alakalı 3 tüzük 9 yönetmelik 13 tebliğ ve bazı yasalarda değişiklik yapılması gerekiyor. Bunları hiçbiri bu tarihe kadar yayınlanmadı toplumun tepkisini çeken konuların yeni ticaret yassında revize edileceği kanaatindeyim.Sorunuzun devamında bu devirlerle alkalı istisna varmı diye sormuşsunuz; mevcut vergi sistemimizde bahsettiğiniz devirler ile alakalı istisna bildiğim kadarı ile yok

 12. Nevzat bey merhaba
  Rizenin pazar ilçesinin hemşin köyünde dedelerden kalma bir tarihi konağımız var bu konağı yaptırıp burayı yerli ve yabancı turiste açmayı düşünüyoruz
  bu bağlamda bizim alabileceğimiz hibe kredisi varmıdır.varsa nasıl bir prosedür işlemektedir.cevabınız için şimdiden çok teşekkürler….

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı vatandaşların tescilli eserlerinden gerçekten korunmaya değer bulduğu takdirde 30-40 bin lira arasında hibe olarak destek verdiğini biliyorum. Ayrıca kültür varlıklarının korunması ve kazandırılması çerçevesinde bu tür bir proje farklı destek hibe ve krediler bulabilir. Bunun için ilk yapmanız gereken yeriniz için düşündüğünüz değişiklikleri ve sağlayacağüı faydayı belirten bir fizibilite ve proje oluşturarak Kültür ve Turizim bakanlığına müracaat etmektir.

 13. İş Sağlığı ve güvenliği ve işyeri hekimliği alanında şahıs firması açmak istiyoruz. şahıs firması açabilirmiyiz, yoksa illaki şirket kurmak zorundamıyız, eğer şahıs firması oluyorsa illaki belgeli birisi olması şartmıdır.iyi günler

  • iş sağlığı,iş güvenliği ve işyeri hekimliği serbest mesleği gerektiren bir iş koludur. Bildiğiniz gibi serbest meslek erbabları bir konuda uzmanlaşmış(mali müşavir,doktor,avukat vb) kişilerdir yapacağınız iş yeni yasa ile konusunda uzmanlar tarafından yetki almak kaydı ile icra edilebilecek bir konudur o yüzden belgeli olmak zorunluluğu vardır işin mükellefiyet boyutu ise; bu konuda bireysel çalışıyorsanız serbest meslek erbabı olarak şahıs işletmesi ile gelir vergisi mükellefi olarak, birden fazla aynı işi yapan kişi ile çalışacaksanız şirket kurarak kurumlar vergisi mükellefi olarak bu işi yapabilirsiniz

 14. Serdar Yıldırım

  Merhaba Nevzat Bey Bir Web Sitem var ve aylık olarakta 800 lira ile 1200 lira arasında google adsense reklam kazancım var bu kazancın vergilendirilmesi nasıl olacak vergi vermek için ne yapmam lazım.

  • Merhaba,
   bilişim sektörünün vergilendirilmesi ile alakalı epey bir makale yazdım aşağıda verdiğim linkten bunları ayrıntılı şekilde okuyabilirsiniz fakat kısaca özetleyeyim google adsense den aldığınız kazanç süreklilik arz ettiği için ticari kazanç niteliğindedir gelir vergisi mükellefi olarak vergi dairesi kaydı yapmanız ve aldığınız paralar için fatura kesip vergisini ödemeniz gerekir google bu faturaları kabul etmese bile siz kesin vergi mükellefi olmazsanız ciddi yaptırım ve cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
   http://nevzaterdag.com/bilisim-sektorunde-vergi/

 15. serdar yıldırım

  Nevzat Bey peki firma olmayan kişiler ne yapacak gider pusulasımı düzenlemek gerekiyor.

  • Serdar bey merhaba,
   Geliriniz düzenlilik arz ediyor ise gider pusulası olmaz vergi dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti açtırıp fatura yaptırarak fatura keseceksiniz

 16. Nevzat bey merhabalar
  ben geçen sene çıkan yasadan dolayı hem vergi hemde bağkur borcumu taksitlendirdim ancak çeşitli nedenlerden dolayı hiç ödeme yapmadım çıkan bu yasa ile anladığım kadarı ile vadesi geçmiş taksitlerimi gecikme bedeli ile beraber ödersem taksitlendirmem devam edecek

  sadece şu noktayı kavrayamadım
  temmuz-ağustos eylül ve ekim aylarına denk gelen taksitler nasıl ödenecek
  bunlarıda mı toplam 31 ekim 2012 ye kadar mı ödeyeceğiz yosa vadesi geldiğinde mi ödeyeceğiz

  birde vadesinde ödeyeceksek o zaman vergi ve sgk gidip 31.ekime kadar olan toplam borcumu çıkaracağız bu konuda bana bilgi verirseniz sevinirim

  • Hakan bey merhaba,
   Yasanın çıktığı tarihe kadarki 26.06.2012 vadesi geçmiş borçları 4 ay içersinde öderseniz Hazirandan sonraya denk gelen taksitleride ödeme vadesinde ödemeye devam ederseniz yapılandırmanız bozulmamış oluyor. İlgili kurumlardan geçmiş borçlarınızı çıkartıp faizini hesaplatarak ödeme yapmanızı öneririm

 17. Yeni TTK ‘a göre LTD.ŞTİ. nasıl tasfiye edebiliriz ?

  • Yeni ticaret kanununda bildiğimiz tasfiye şartları değişmemiştir yeni ttk ya göre
   Limited şirket aşağıdaki hâllerde sona erer:
   a) Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle.
   b) Genel kurul kararı ile.
   c) İflasın açılması ile.
   d) Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde.
   (2) Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından birinin şirketin feshini istemesi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdürleri dinleyerek şirketin, durumunu Kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler, buna rağmen durum düzeltilmezse, şirketin feshine karar verir.
   (3) Haklı sebeplerin varlığında, her ortak mahkemeden şirketin feshini isteyebilir. Mahkeme, istem yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine ve davacı ortağın şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme hükmedebilir.
   (4) Fesih davası açıldığında mahkeme taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir.
   (5) Sona ermenin sonuçlarına anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır.

   • Ltd.Şti.ne eşim ve ben ortağız.2005 yılında Maliyece yoklamalar sonucu kapatıldı. bu durumda hangi şıklara göre hareket etmemiz gerekli.

    • Merhaba Fikret bey,
     vergi kaydınız ve ticaret sicil kaydınız iki ayrı işlemdir vergi dairesinin resen kapanış yapması ticaret sicili ilgilendirmez yeni ticaret kanununda ki resen kapanış şartlarını taşıyor iseniz ticaret sicil müdürlüğünüze bir dilekce ile müracat edip şirketinizin kapatılmasını(resen kapanışı beklemeden) talep edebilirsiniz

 18. öncelikle bu güzel site için tşkkürler bir kaç sorum olucak bnm kendime ait bir web sitem var ve üniversite öğrncisiyim. bu sitemdn kendime gelir elde ediyorum ve hiçbir vergide ödemiyorum ödeyememde şöyle anlatıyım benim sitemde bir oyunun oyun içi parasının alım satımını yapıyorum oyuna göre hiçbir maddi değeri yok ve tamamen oyunculardan toplayarak alıyorum haliyle hiçbiride fatura kesemiyor şimdi ben bu oyunculara paralarını banka hesaplarına göndererk yapıyorum yani bnm hesaplarımda girdi cıktı cok fazla oluyor asıl önemli kısmı 10 tl aldığım bir ürünü 11 tl den satıyorum yani %18 e vursam zarar etmiş oluyorum ama bu devlet tarafından full kar olarak görülüyor. benzer siteler hesaplarını kıbrıs kaynaklı acıyorlar ben suclumuyum veya başıma bir iş gelirmi kaş yapalım derken gözü cıkarmak istemiyorum ve nasıl bir yol izleyebilirim. tavisyelerinizi öğrnemek istiyorum bu devlette öğrnci cebine haşlık koyyor diye hayatımın zehir olmasını istmiyorum şimdiden teşekkkürler.

  • Sevgili Hasan merhaba,
   Türkiyede web kaynaklı gelirlerin vergiye tabi olduğunu sitemde birçok makalede yazdım fakat senin durumununu tekrar analiz edecek olur isek süreklilik arz eden web tabanlı bir ticaret yapıyorsunuz ve vergi mükellefiyetin yok vergi idaresinin bunu tespiti halinde kayıtdışı mükellef muamelesi görecek ve faaliyette bulunduğun sürede vermen gereken beyannameler ,ödemen gereken vergiler açısından cezalı işlem göreceksin.
   Önerim en kısa sürede vergi mükellefiyeti açtır alışlarını faturalı yapamıyor isen gider pusulası ile belgelendirerek giriş yap satışlarınıda faturala kdv yi yük olarak görüyorsun ama kdv yük değildir faturta kesince + kdv diyeceksin satışınıda buna göre yapacaksın kazancın 1 tl nin de vergisini vereceksin doğru olan ve sana zarar vermeyecek olan bu bu secenek dışında her yöntemle uzun vadede sıkıntı yaşarsın

 19. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Kişiye ait şirkette ikinci bir şahıs ile Adi Ortaklık Olur mu? Oluyorsa bile Milli Eğitime bu ortaklığı bildirmeleri gerekir mi? Bildiğim Kadarıyla Milli Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kişilerin kendi aralarında ortaklığın Gerçek Ortaklık olması gerektiğini belirtiyor. Bu konuda bilgilendirir misiniz?

  • Merhaba Mehmet bey,
   sorunuzun 2 açıdan cevaplanması gerekiyor 1. si milli eğitim mevzuatı 2. vergi mevzuatı
   milli eğitim mevzuatına baktığımızda
   Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesine göre; “1) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda valilikçe açılması uygun görülen kurumlardan;
   a) Okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına kurum açma izni valilikçe,
   b)Okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte Bakanlığa gönderilir. Uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni Bakanlıkça
   verilir…”
   buradan şahış işlletmesi veya adi, ortaklığı sınırlayan bir hal görülmemektedir
   2. si vergi mevzuatı açısından baktığımızda kuruluş merasimine uyarak gerekli bildirimlerde bulunmanız halinde vergi mevzuatı açısındanda sorun teşkil edecek bir durum yoktur
   bildirim mevzuuna gelince mükellefiyet şekli veya nevi açısından değişiklikler ilgili kurumlara bildirilmek zorundadır.

 20. mustafa kaynarca

  Sayın Nevzat bey,
  İyi günler iyi çalışmalar dilerim.Benim sorum şu,ben bir devlet memuruyum internetten satış yapabilirmiyim yani çeşitli yastık dizayn edip bunu internetten satabilirmiyim? satış yapabilmek için ne gibi şartlar gerekir,
  bana yardımcı olursanız çok sevinirim,her şey için çok teşekkürler.

  • Merhaba Mehmet bey Bahsettiğiniz e ticaret ticari bir konu ticari faaliyette bulunan kişilerinde vergi mükellefi olma zorunlulşuğu vardır Sizin devlet memuru oluşunuz buna engel çünkü;devlet memurları şirket ortağı olabilir fakat doğrudan ticaret yapamazlar vergi mükellefiyetinizi kendi adınıza değil de eşiniz veya bir yakınınız adına açar iseniz o zaqman ticari faaliyette bulunabilirsiniz vergi mükellefi ve ticaret odasına kayıt yaparak mükellef olan kişi adına e ticaret,ihracat yapabilirsiniz.

 21. yengem 4 öğretmen arkadaşıyla dersane yi limidet şirket olarak açtılar kendileri memur olduğu için babamın vekaketi ve diğer ortak yakınlarının vekaleti ile dersane 2002 yılında acıldı 2 yıl sonra hisse alacağız diye bir vekalet daha istendi.babama 1 ay önce şirketin sgk borcu ödenmediği için ödeme emri geldi.babam ticaret sic. şirketin 1 yıl 2 ay önce tasviyeye girdiğini ama halen tasviye olmadığını icra memuru olarak atanan abiminde şirketi kendi üzerine aldığı duyumuna ulaştı sizee sorum şu bu borç amme alacağı olduğu için 2008 çıkan yasa gereği şirket or.malvarlığı haciz edilebiliyor muş fakat bizden 2008 den önceki borç neden talep ediliyor kanun geriye işlerliği varmı birde önce şirket ve müdüründen müdür hepsinden sorumlu ortaklar hissesi oranında sgk bizi buluyor bunun bir çözüm yolu nedir babam vekaleti kullanan yengemin iyiniyet karinesini kötüye kullandığını ıspat edip aylığını haciz eddirebilir mi müdürün eşide öğretmen onunda aylığı haciz ettirilebilir mi şahıs işletiyorsa önceki amme alacağı tahsil ettirilebilir mi

  • Merhaba Feride hanım,
   sorunuzdan anladığım kadarı ile yengeniz babanızın vekaleti ile babanızı ya şirket müdürü veya hissedarı yapmış sgk dan ödeme emri ancak şirket müdür veya ortaklarına gelir. Babanızın şirketteki pozisyonu tam olarak nedir? bunu öğrenin 2008 yılının borcu hala babanıza geliyorsa bunun iki sebebi olabilir
   1- vergi dairesine bildirim yapılmadığı için hala müdür veya ortak görnüyor
   2- Bildirim yapıldı ise vergi dairesinde hatalı işlem söz konusudur. verdiğiniz bilgiler ile çok rahat bir açıklama yapamıyorum daha sıhhatli ve net bilgi aktarırsanız daha doğru bilgi aktarabilirim.
   saygılarımla,

 22. Merhabalar, yazılarınızın çoğunu okudum sorularımın bir çoğuna cevap buldum. Çok çok teşekkür ederim.

  Ben internet üzerinden kendi yazdığım kitapları satarak ve öğrenci ilanı verip evimde özel ders verebileceğim bir iş kurmak istiyorum. İlerleyen dönemlerde de eğitim danışmanlığı ve yazdığım test kitaplarını tamamladığım zaman(uzun zaman sonra) bu kurmayı planladığım şirket adına yayınlamayı düşünüyorum. Sitemi açtım, ama henüz reklama ve yayına vermedim.

  1) Bunu vergilendirmek için şahıs şirketi mi kurmalıyım? Vergi mükellefiyeti ayrı bir durum mu? Yani nasıl bir yol çizmeliyim?

  2) Tek kişi olarak çalışmayı düşünüyorum. Muhasebeci ile çalışmam şart mı?

  3) Home ofice olarak çalışmayı düşündüğümde ailemle kaldığım için onlara kira ödediğimi belgelendirmem önceden yeterli oluyormuş. Yeni ticaret kanunu gereğince de bu aynı şekilde mi?

  4) Bir avukattan prosedürler hakkında danışmanlık almama gerek var mı?

  Tekrar teşekkürler..

  • Şeyma hanım merhaba,
   Güzel mailiniz için teşekkür ederim sorularınız uzun cevap gerektirdiği için burada yazmıyorum mail adresinize cevabi mail olarak gönderdim.
   saygılarımla,

   • Sayın Erdağ,

    Bir çok soru işaretlerim çözümlendi. Ne kadar teşekkür etsem az.. Duyarlılığınız için tekrar teşekkür ederim.

    İstanbul’da imişsiniz. Sizinle nasıl iletişime geçebilirim?

 23. Merhaba,
  Almanyada yasiyorum ve Makine Mühendisligi okuyorum. Türkiyeye yatirim yapmak istiyorum ve cok iyi tanidigim Alman Dostlarim var, bi Arkadasim bana hep diyor ki gel beraber bi Rüzgar Türbini dikelim, bende yasalari bilmedigim icin , size sormak istedim.Türkiye Chumuriyeti bu türlü yatirimlari nasil destekliyor ve oradan kazanilan energi kaca satiliyor.

  • Merhaba Yavuz bey;
   Enerji sektörü öncelikli teşvik kapsamında sektörlerdendir tabi yatırım yapacağınız bölgenin bölgesel sektörleri ayrıca incelenmelidir. Enerji yatırımlarına teşvik enerji bakanlığınca hazırlanan prosedür ve ilgili kanuna göre yatırımcıya biyogaz, güneş enerjisi, rüzgar paneli, elektrik enerjisi v.b gibi konulara yönlenmesi halin de teşvik ve hibe verilmektedir. Kalkınmanın en önemli lokomotiflerinden biri olan enerji sektöründe, jeotermal ve madencilikle alakalı yatırımlara çok önemli teşvikler veriliyor. Nükleer güç santrallerine, Yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz su, rüzgâr, güneş, jeotermal gibi kaynaklara, Bunların yerli üretimlerinin her birinin ayrıca teşvik edildiğini bilmenizi isterim. Yani yurt dışından getirirseniz alacağınız para farklı, Türkiye’de üretmeniz halinde alacağınız para farklı. Yerli üretimi teşvik açısından enerji sektörünün çok iyi takip edilmesi lazım. Aynı zamanda enerji verimliliğiyle alakalı projelerin hem kalkınma ajansları tarafından hem de bakanlık tarafından çok ciddi şekilde teşvik edildiğini bilmelisiniz. Bu konuda söyleyebileceğim son söz ise Herhangi bir yatırımın 7–8 yılda kendini döndüren bir yatırım haline gelmesine rağmen Enerji verimliliğindeki en kötü proje 2 yılda kendini amorti edebiliyor.
   Ayrıca; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Türkiye’de elektrik enerjisi üretimi ile satışı faaliyetlerinin rekabetçi serbest piyasa koşullarında gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile kurulmuş olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) enerji sektöründeki faaliyetlerin düzenlemesinin yanı sıra piyasa katılımcılarının denetiminden de sorumludur. Bu tür elektrik üretim tesislerinde üretilen enerji, üretildiği yerde tüketilmeyip Bakanlık ile Otoprodüktör Sözleşmesi ve Elektrik Satış Anlaşması (ESA) yapılarak devlete satılabilir.

 24. Merhaba;
  Nevzat bey Adi ortaklık şirketlerinde ortaklardan birisi adi ortaklığın alt taşeronu olabilir mi?

  • Merhaba kad bey,
   öncelikle kanunlarımız adi ortaklığa nasıl bakmş söyleyeyim
   Borçlar Kanunumuzun 620. Maddesinde “Âdi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.
   Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tâbi âdi ortaklık sayılır.”
   Şeklinde tarif edilmektedir.
   Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2. Maddesinin 8. Fıkrasında ise konuya iş ortaklığı olarak yaklaşılmakta dır. Buna göre “İş ortaklıkları: Yukarıdaki fıkralarda yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez.”
   şimdi sorunuza gelecek olursam yaptığı iş gereği ortaklığa alt taşeronluk yapması sorun olmaz sadece vergi kanunları açısından ilişkili kişi statüsüne gireceği için faturalamaları emsallerin altında kesmemesi gerekir
   Bütün bu açıklamalar ışığında Adi Ortaklığı “ iki yada daha fazla şahıs ya da tüzel kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir gaye için birleştirmeleri durumunda oluşan ortaklık ” olarak tarif edebiliriz

 25. Merhaba iyi gunler.. 2. El araba alım satım işiyle ilgileniyorum. Yılda 3 aractan fazla alım satım yapıldıgında vergıye tabi olucagım için 2 ortaklı bir limited şirket kurmak istiyorum. Alım satım satım işlerini şirket üzerinden yapabilir miyim ? bu bana nasıl bır avantaj saglar ? aracları şirket adına mı almalıyım yoksa sahıs adına mı bu konuda bana yardımcı olabilirseniz cok sevinirim.

  • Özgür bey merhaba,
   şahıs adına alım satım yapmak sizi ilerde vergisel sıkıntılara sokabilir önerim şirketleşerek şirket üzerinden alım satım yapmanızdır. Bu hususu hangi ilde ikamet ediyorsanız orda bulacağınız bir mali müşavirle ayrıntılı görüşün.

 26. İş ortaklığı beyannamesinde yer alan “Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğu” ibaresinden hareketle pilot ortak,

  a) Tek başına, diğer ortağa haber vermeden iş ortaklığı adına bankada hesap açabilir mi ve bu hesapta tek başına tasarruf işlemlerinde bulunabilir mi?

  • Merhaba Nazım bey,
   ortaklık sözleşmesinde ortakların görevleri ve yapabilecekleri tanımlanmış ise yetkilendirilebilen ortak hesap açıp işlem yapabilir bu tanımlama yoksa yazılı izin olmadan ortaklık ile ilgili işlemler yapamaz

 27. Merhaba Nevzat Bey;

  Ben devlet memuru şahıs şirketi açabilir mi veya ortak olabilir mi bunu öğrenmek istiyorum. Eğer ki evet ise imza yetkisini kullabilir mi ? Ben elektrik mühendisiyim , bir şahıs şirketi açmak üzereyim . Şu an memur değilim ama olma şansım var ona göre bir yol çizeceğim. Şirket mühendislik hizmetleri veren bir şirket olacak ve SMM imza yetkimi kullanacağım. Eğer ki memur olursam vaziyet ne olur ? Bu ilişkiyi öğrenebilir miyim ?
  Teşekkür ederim.

  • Yasin bey merhaba,
   sorunuzun cevabı 657 Sayılı Devlet memurları kanununun 28 .maddesinde açıklanmış ilgili madde şöyle;
   Madde 28 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15.05.1975 – 1897 S.K./1. md.)
   Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Ek cümle: 08/08/2011 – 650 S. KHK./38. md.) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.
   (Değişik fıkra: 08/08/2011 – 650 S. KHK./38. md.)(*) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın dışındadır.
   Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

 28. Sayın Nevzat bey,

  Bilanço usulüne tabi şahıs işletmelerinde işletme ile ilgisiz şahsi banka hareketlerinin işlenmesi mecburimidir.

  İşlenmesini öneriyorsanız hangi hesapları tavsiye ediyorsunuz.

  Saygılarımla

  • Merhaba ,
   Ticari faaliyette kullanılmayan şahıs hesaplarının işletmeye dahil edilmemesi gerekir fakat bu hesaplarda oluşan fon satış karlarını mali tablolara dahil etmeniz gerekir

   • Üstat

    Ticari banka hesabında bazen şahsi işlemler olabiliyor (ev tel, kkartı ödemesi vb.) bunları kaydetmiyorum.bilançodaki banka bakiyesini banka extresindeki rakamı aşmayacak şekilde bırakıyorum.

    Saygılarımla

 29. merhaba nevzat bey ben 25.01.2017 tarihinde iş yerimden istifa ederek ayrıldım bana ayrılış anımda mufakkatname imzalatıldı 27.01.2017 tarihinde insan kaynaklarına yolladığım mail ile alacaklarımı kanunu haklarıma göre yatırmalarını ve bordro etmelerini hatırlatıcı kanun maddeside içinde bulunan bir mail yolladım
  işveren taraf 04.02.2017 tarihinde maaş ve alacak ödemelerimi yaptı fakat fazla çalışma saatlerimin karşılığını kanuni hakkım olan 1.5 katı olarak yerine getirmedi ! insan kaynaklarını aradığımda bana ödemenin eski kanuna göre yapıldığı gibi bir açıklama yapıldı bordrom şahsi mail adresim yerine şirkete ait bir maile gönderilmiş mağaza personelleri taradından bana ulaştırıldı imzasız ve sadece bilgilendirme amaçlı yollanmıştır

  sorum şudurki bahsi geçen şirket hakkında ödememi kanuni olarak yerine getirmedği için şikayet hakkım varmıdır vetarafıma imzalatılan mufakkatname bu şikayete engelmdir ?
  iyi akşamlar

 30. Merhaba nevzat bey biz 4 kardeş babadan kalan (miras yoluyla) arsamızı kat karşılığı müteahhite verdik kat karşılığı inşaat sözleşmesini yaptıktan 6 sonra bize kalacak daireler ticari olarak satmaya karar verdik ve vergi dairesine ortaklık kaydı yaptık. inşaat bittikten sonra müteahhit her birimize ayrı ayrı fatura kesti şimdi bu ayrı ayrı kesilen faturaları ortaklık işletmemize kaydedip kdv sini indirm konusu yapıp sonradan sattığımız daireleri ortaklık adına fatura kesebilirmiyiz. yaptığımız işlemde bir hata var mı.

  • Veysel bey merhaba,
   GVK uyarınca adi ortaklıklar, ortaklarından ayrı bir tüzel kişilik olarak değerlendirilmez. Bu nedenle adi ortaklıkların ortaklarının her biri gelir vergisi bakımından ayrı ayrı mükellef olarak kabul edilmiştir.
   KDV Açısından Adi Ortaklıklar
   Katma Değer Vergisi uygulamasında adi ortaklıklar bağımsız işletme birimleri olarak ayrı vergi mükellefiyetine sahiptir. Buna göre, adi ortaklıklarca defter tutma, belge düzenleme, muhafaza ve ibraz ödevleri ile beyanname verme ve vergi ödeme gibi mükellefiyetlerin ortaklardan ayrı olarak yerine getirilmesi, ortaklığın Katma Değer Vergisi ile ilgili hesaplarının, ortakların varsa şahsi işletmelerindeki işlemlerden ayrı yapılması gerekmektedir.

 31. Merhaba Nevzat Bey,

  Mühendislik hizmeti veren mükellefiyeti serbest meslek olan bir şahıs işletmem var. Bu işletmeyi nevi değişiklikle limited şirkete çevirebilir miyiz?

  • Merhaba Emre bey,
   Burada iki yöntem vardır bunlar şöyledir
   1) Dönüşüm;
   Bir ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüştürülmesinde 6102 Sayılı Kanun’un 180 ve müteakip maddeleri ile Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ilişkin hükümler uygulanır.
   Esasında bir ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüştürülmesi, şahıs işletmesi sahibinin pay sahibi olduğu yeni bir sermaye şirketinin kurulmasını ve “Öz Varlık Tespit Raporu” ile belirlenen tutarın yeni kurulacak olan şirkete ayni sermaye olarak konulması anlamına gelir. Yeni kurulacak sermaye şirketi şahıs işletmesini aktif ve pasifi ile bir kül halinde devralır. Bütün borç ve yükümlülüklerinin yanında şahıs işletmesinin haklarına da sahip olur.
   Ancak burada söz konusu şahıs işletmesinin Ticaret Odasında kaydı bulunmalıdır. Aksi taktirde ticaret sicilde herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu ise ferdi işletmenin oda kaydı gerçekleştirilmelidir.
   2)Aç/Kapa
   Şahıs işletmesi kapatılarak tüzel kişilik şirket kurulabilir

 32. Nevzat bey merhaba şahıs adi ortaklıklı %50 %50 2 ortaklı işletmemde diğer ortağım benden habersiz benim hissemi de üzerine geçirmiş kapanış yapıp kendi üzerine geçirmiş benim imzam olmadan bu şekilde işlemi nasıl yapabilir

  • Selma hanım merhaba,
   Muhtemelen imzalar taklit edilerek yapılmış olabilir önerim hisse devri yapmadı iseniz bir hukukcu ile görüşüp haklarınızı savunun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir