Home / Tag Archives: Kooperatifler Nedir

Tag Archives: Kooperatifler Nedir

Yeni TTK’ya Göre Kooperatiflerde Web Sitesi Zorunluluğu

1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 1. maddesinde “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.” …

Read More »