Home / Tag Archives: Doktorlarda Yazıhane

Tag Archives: Doktorlarda Yazıhane

Doktorların Şirketlerinde Vergi Düzenlemesi Yapıldı mı?

15 Şubat 2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan, 11 no.lu ”Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile önemli bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden biri de özel hastanelere şirket kurarak hizmet veren doktorların, kestikleri faturalarda uygulanan tevkifatın kaldırılmasıdır. Bu makalemde bu değişikliği kısaca …

Read More »

Devlet Memuru Doktorlar, Muayenehane Açabilir mi?

6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının, Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanunla, 5258 sayılı Aile hekimliği kanununda bazı değişiklikler yapılarak, memur ve akademisyenlerin dışarıda çalışıp gelir elde etmelerine yönelik bazı sınırlamalar getirilmişti. Bu düzenleme özellikle serbest muayenehane açma hakkına sahip olan …

Read More »