Home / Tag Archives: Sat Kirala

Tag Archives: Sat Kirala

Sat Kirala Sisteminde Vergi

Bildiğiniz gibi 12.07.2013 tarihinde yayınlanan 6495 sayılı bir kanun ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda değişiklik yapılarak bu şirketlere sat kirala diye konuştuğumuz (finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu …

Read More »

Bir Vergi Avantajı Sat ve Geri Kirala

İşletmelerin aktifine kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin, finansal kiralama şirketlerine satıldıktan sonra tekrar geri kiralanması işlemine sat ve geri kiralama denir. Bu şekilde satış ve kiralama işlemi ile finansal kiralama şirketine satışı gerçekleştirilen iktisadi kıymetler, kiralama süresi sonunda tekrar kiracıya devredilmektedir. Kurumlar vergisi mükellefleri için 6495 sayılı “Bazı Kanun ve …

Read More »