Home / Finans / Sat Kirala Sisteminde Vergi

Sat Kirala Sisteminde Vergi

nevzat-erdag-334-sat-kiralaBildiğiniz gibi 12.07.2013 tarihinde yayınlanan 6495 sayılı bir kanun ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda değişiklik yapılarak bu şirketlere sat kirala diye konuştuğumuz (finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile) işlem yapma imkanı getirildi.

Bununla beraber bahsettiğim 6495 sayılı  bu kanun Katma değer vergisi ve kurumlar vergisi kanunlarımızda da değişiklik getirildi.

KDV Kanunumuz Açısından 

Sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla, diğer istisnalar başlıklı 17. maddesine 02.08.2013 tarihinde yürürlüğe girmek kaydı ile finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara istisna getirildi.

Kurumlar Vergisi Kanunumuz Açısından 

Kurumlar vergisi kanununun istisnalar başlıklı 5.  maddesine bir ekleme yapılarak; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı kurumlar vergisinden istisna edildi.

Bu bilgi ışığında  leasingle  KDV ödenerek alınan gayrimenkulün şimdi sat kirala yöntemi ile işlem görmesi durumunda KDV açısından durumu şöyle olmalıdır:

Finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile;

  • Kiralanmaya konu taşınmazların finansal kiralama şirketine satılması,
  • Satan kişilere kiralanması ve devri, işlemleri KDV’den istisnadır.

Yukarıda belirtilen istisna “kısmi istisna” niteliğinde olduğundan, gayrimenkulün satıp geri kiralanması işlemlerinde, kiracı tarafından gayrimenkulün ilk alımı sırasında yüklenilen KDV’lerin indirim konusu yapılmaması gerekir. Bu KDV’nin alım aşamasında indirilmiş olması durumunda ise (bu 4 yıl önce alınmış bile olsa) satış döneminde; beyanname üzerinde, hesaplanan KDV’ye ilave edilmek suretiyle düzeltilmesi ve karşılığında kanunen kabul edilmeyen gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekir.

Diğer taraftan kurumlar vergisi yasasında istisna kazançlara ilişkin giderlerin kurum kazancından indirilemeyeceğine ilişkin bir düzenleme yer alıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi gayrimenkulün finansal kiralama şirketine devri dolayısıyla sağlanan kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna olduğundan, gider veya maliyet unsuru olarak kayıtlara alınan katma değer vergilerinin  kanunen kabul edilmeyen gider olarak matraha ilave edilmesi gerekir

Özet: X firmasının sabit kıymeti, sat kirala yolu ile işleme tabi tutulabilir. İndirilen KDV, yukarıda bahsettiğim şekilde  KDV beyanında ilave kdv olarak alınıp; aynı zamanda da bu tutar kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi matrahına eklenir.

About nevzaterdag

Check Also

Yeni Kıdem Tazminatı Sistemi Nasıl Olacak ?

  Benzer Yazılar11. Kalkınma Planı Neleri Kapsıyor?Corona Virüsü Küresel, Mücadelemiz Ulusaldır!Corona Virüsünden Dolayı İşçi Çıkarana …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir