Ana Sayfa / Makaleler / Şirket Ortaklarının Şirkete Borçlanmaları

Şirket Ortaklarının Şirkete Borçlanmaları

res12-300x200Türk Ticaret kanunumuzdaki son değişiklikler ile şirket ortaklarının şirkete borçlanması konusu yeniden düzenlenmiştir bu bölümde bu bölüm ile ilgili değişiklikleri okuyabilirsiniz

 1. 6335 sayılı kanunun 15. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 358 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 358- (1) Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.”

Kanun maddesini netleştirerek açıklayacak olursak; Yeni TTK’ nın en çok eleştiri alan düzenlemelerinden biri; Anonim şirketlerde ve limitet şirketlerde, iştirak taahhüdünden doğan borçlar hariç, pay sahiplerinin şirkete borçlanmasının yasaklanmış olmasıydı. Ancak, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış olan bir işlemden doğan ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi tutulan işlemler borç yasağının kapsamı dışındaydı Borçlanma yasağına ilişkin düzenlemeleri de, mevcut kanunun, şirket ortaklarının şirkete borçlanmasını tamamen yasakladığını, ancak bu konuyu şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarının belirli şartlar altında önü açıldı.

Bu konuda iki unsurun aranıyor

 • ·         Bunlardan birincisi, ortakların, sermaye taahhüdünden doğan vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması.
 • ·         İkinci şart ise şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olması

bu koşullar varsa şirket ortağının, şirkete nakdi olarak borçlanabilecek.

Mevcut kanunda yönetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının şirkete nakit olarak borçlanmalarının yasak olduğunu ve bu yasağı korudular limited şirketlerde de ortakların ve müdürlerin şirketten borçlanabilmesinin, anonim şirketlerle aynı şartlara tabi Yapılması öngörülen yeni düzenlemeyle bu borç yasağı kaldırılmamakla birlikte önemli ölçüde yumuşatılmıştır.

Anılan yasak “pay sahipleri sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz” şekline dönüştürülmüştür.

Bu düzenlemeye aykırı hareket edilmesi halinde daha önceki yasa maddesine göre ortakların üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması (Md 562- En az ceza tutarı 300 gün x 20 TL= 6.000 TL en yüksek ceza tutarı 730 gün x 20 TL= 73.000 TL olmaktadır) öngörülmüşken, yapılan değişiklik uyarınca, ortaklar yerine şirketin bu cezaya muhatap olması benimsenmiştir.

Anılan yasak yeni borçlanmalar için 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren başlayacaktı. Bu düzenlemede bir değişiklik yoktur. Eski borçlanmaların ise 3 yıl içinde, 1 Temmuz 2015 tarihine kadar nakden ödeme yapılarak kapatılması gerekmekteydi. Ancak,6335 sayılı kanunun 47. Maddesi  ile 6103 sayılı Türk Ticaret kanunun uygulaması hakkındaki kanunun 24. Maddesi  eski borçlanmaların 3 yıl içinde kapatılmasına ilişkin madde kaldırılmıştır.

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Kurumların Vergisi Oranı Yüzde Yirmibeş

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrasında (2023 yılı ve izleyen …

2 yorumlar

 1. 6335 47.madde ile 6103 sayılı kanunun 24. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. ltd.şti. ortakların şirkete olan borçları ile ilgili en son 6335 sayılı kanundan sonra gerek tebliğ olsun gerek tüzük gerek yönetmelik bunlarla ilgili bir değişiklik varmı ?? acaba 01.07.2015 tarihi kaldırıldı diye biliyorum bununla ilgili cezayi yaptırım sorumluluk ile ilgili son durum nedir acaba

  • Merhaba Süleyman bey mesajınıza geç cevap verdiğim için özür dilerim sorunuz benide biraz araştırmaya sürekledi teşekkür ederim Türk Ticaret kanununda değişiklik yapan 6335 sayılı yasaya ilişkin ikincil mevzuatın tamamı aşağıdadır
   saygılarımla,

   İKİNCİL MEVZUAT

   I- YÖNETMELİKLER

   1. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (RG: 28 Ağustos 2012 – 28395)
   2. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik – (RG: 28 Ağustos 2012 – 28395)
   3. Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik – (RG: 28 Ağustos 2012 – 28395)
   4. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik – (RG: 28 Kasım 2012 – 28481)
   5. Bağımsız Denetim Yönetmeliği – (RG: 26 Aralık 2012 – 28509)

   II- TEBLİĞLER

   1. Kâr Payı Avansı Hakkında Tebliğ (RG: 9 Ağustos 2012 – 28379)
   2. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ – (RG: 29 Ağustos 2012 – 28396)
   3. Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ – (RG: 29 Ağustos 2012 – 28396)
   4. Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ – (RG: 29 Ağustos 2012 – 28396)
   5. Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ- (RG: 19 Ekim 2012 – 28446)
   6. Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ – (RG: 30 Ekim 2012 – 28453)
   7. Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ – (RG:15 Kasım 2012 – 28468)
   8. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ – (RG:19 Aralık 2012 – 28502)
   9. Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ – (RG:29 Aralık 2012-28512)
   10. Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ – (RG:30 Aralık 2012-28513)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir