Home / Makaleler / IPA 2 Kapsamında Mali Yardımlar

IPA 2 Kapsamında Mali Yardımlar

IPA II NEDİR ?

Katılım Öncesi Yardım Aracı – IPA I’in  2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde mali yardımların çerçevesini oluşturan beş bileşeni korunarak mali yardımlara yön verecek beş politika alanına dönüştürülmüştür. Bu beş politika alanı içinde ise çeşitli başlıklar altında sektörler ve alt-sektörler belirlenerek Avrupa Birliği Bakanlığı ile birlikte konuyla ilgili Bakanlıkların sorumluluğuna verilmiştir. İlgili sektör ve alt-sektörler altında yer alan proje faaliyetleri sektör sorumlusu kurumlar tarafından koordine edilecektir. IPA-II Dönemi (2014-2020) dönemini kapsamaktadır.

IPA- II Altında Yer Alan 5 Politika Alanı

  1. AB Üyeliğine Geçiş Süreci ve Kapasite Geliştirme:

Bu politika alanında, AB müktesebatının benimsenmesi, politik ve ekonomik ölçütlerin yerine getirilebilmesi amacıyla kurumların kapasitelerinin artırılması, ilgili birimler arasında eşgüdüm ve işbirliğinin geliştirilmesi ile yararlanıcı ülkenin çeşitli müktesebat başlıkları altında müktesebatı uygulamaya yönelik kurumsal kapasitesini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bakanlığımızca AB fonları ile geliştirilebilecek projelerin büyük bölümü bu politika alanı altında yer almaktadır. Bu başlık altında, Yönetişim ve Kamu Yönetimi, Sivil Toplum, Müktesebata Uyum Desteği, Birlik Program ve Ajanslarına Destek, Yargı, Temel Haklar, Göç ve İltica, Entegre Sınır Yönetimi ve Organize Suçlarla Mücadele alanlarında destekler verilmektedir.

  1. Bölgesel Kalkınma:

Bu politika alanında, aday ülkelerin, bölgeleri arasındaki gelişmişlik farklılıklarını gidermeleri, özellikle ulaştırma ve çevre alanında projeler geliştirmeleri amaçlanmakta ve ulaştırma, çevre (su, atık su ve hava kalitesi konuları), enerji (yenilenebilir ve enerji verimliliği konuları), eğitim, sağlık altyapıları ve bilişim teknolojileri dahil KOBİ’ler desteklenmektedir.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı) hava kirliliği emisyonu ile ilgili olarak bu alanda faaliyette bulunabilirler.

  1. İstihdam, Sosyal Politika ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi:

Bu politika alanın amacı, aday ülkeleri Avrupa İstihdam Stratejisi ve Lizbon Stratejisi çerçevelerinde Avrupa Sosyal Fonuna hazırlamak, bu amaçla uygun yapıları ve sistemleri kurmaktır. Bunlar yapılırken Topluluğun istihdam, kadın-erkek eşitliği, sosyal içerme ve eğitim alanındaki ilkelerinin gözetilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, istihdama erişim, sosyal içerme, insan sermayesine yatırım (eğitim-sağlık) gibi alanlardaki faaliyetleri desteklenmektedir.

  1. Tarım ve Kırsal Kalkınma:

Bu politika alanında, tarımsal işletmelere destek verilmesi, tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve üretici birliklerine teknik destek verilmesi amaçlanmaktadır.
Balıkçılık ve su ürünlerinin denetimleri konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma politika alanında faaliyette bulunabilir.

  1. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği:

Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği politika alanında,  yararlanıcı ülkenin diğer yararlanıcılar ile veya üye devletlerle bölgesel, bölgelerarası ve sınır ötesi işbirliği konularını desteklenmektedir.

Bu başlık altında, Avrupa’nın iç sınırları arasındaki işbirliği kastedilmekte olup AB ülkelerinin 3. ülkelerle olan sınır ilişkileri kapsam dışındadır. Çeşitli projeler aracılığı ile AB’nin sınırdaş ülkeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi, sınır bölgelerinde istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması, çevre, halk sağlığı ve organize suç örgütlerine karşı mücadele konusunda işbirliği yapılması, etkin ve güvenli sınırlar oluşturulması hedeflenmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından, bu beş politika alanını kapsayacak biçimde aday ülke önceliklerini belirleyen Ülke Strateji Belgesi hazırlanmaktadır. Ülke Strateji Belgesi, 2014-2020 yıllarını kapsayacak biçimde Genişleme Stratejisine ilişkin politik önceliklerin karşılanmasında IPA fonlarının Yararlanıcı Ülke tarafından nasıl kullanılacağını anlatmakta ve ilerlemeler ile kaydedilen gelişmelerin ölçülmesine yönelik yardım temelli hedefler, araçlar ve göstergeleri tanımlamaktadır. Ayrıca, Ülke Strateji Belgesinde, 2014-2020 dönemi boyunca yıllara göre politika alanlarına ayrılmış göstergesel tahsisatlar ile farklı politika alanları altında desteklenecek öncelikli sektörler yer almaktadır (ihtiyaç ve kapasite analizleri, ülke stratejileri, donörlerin yaklaşımlarına bağlı olarak).

2016 yılın Nisan ayında finansman sözleşmesi imzalanan IPA 2 programının plan hazırlıklarının sürdüğünü, bu yıl içinde kurumsal düzeyde bazı projelerle ilgili kaynak sağlamaya başlanabileceğini bakanlıkça belirtildi. Özel sektör-sivil toplum örgütlerini de içeren bileşenler için ise 2018 yılı içinde proje teklif çağrılarının yayınlanmasını hedefleniyor. IPA 2014-2020 2. dönemi finansman anlaşması 2016 yılında imzalandığı için 2025 yılına kadar devam edecek. Çalışma Bakanlığı ilgili dairesi Sektörel Operasyonlar Programı kapsamındaki eğitim, istihdam ve sosyal politika alt sektörlerinden sorumlu olarak tahmini 500 milyon euro tutarındaki yardım fonunu yönetecek.

Çalışma Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi IPA 2 programının tanıtımı için bir basın toplantısı yaptı. Toplantıya AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Müsteşar François Begeot da katıldı.

IPA 2 öncelikleri

IPA 1 uygulamasının başarıyla tamamlandığını belirten Daire Başkanı Burak Çağatay Doğan, IPA 2’nin birinci bölümden temel farklılığının 5 olan bileşen sayısının 9’a çıkarılması olduğunu vurguladı. Doğan, hibe proje teklif çağrılarının ihale birimi olarak detaylarının önceden açıklanamamakla birilkte IPA 2 programının öncelikli alanları olan eğitim, istihdam, sosyal politika, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve sosyal içerme alanlarında proje çağrılarının yayımlanacağını belirtti. Doğan, her bir bileşen için 100’er milyon euro tutarında eşit miktarda fon ayırmayı istediklerini kaydetti.

 

About nevzaterdag

Check Also

Dijital Mecralara Kontrol Getiren Yasa Yayınlandı

Benzer YazılarAnayasa Mahkemesinden TİB’in Yetkilerine DüzenlemeEyvah Facebook Profilim Kopyalandı. Ben Şimdi Ne Yapacağım ?Yurt Dışından …

One comment

  1. Güzel bir makala olmuş elinize saglık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir