Ana Sayfa / Kitaplar

Kitaplar

İş Hukukunda Önemli Konular 2

Yargı kararları ışığında yeniden düzenlenip genişletilen kitapta Patron işime son verdi ne yapacağım diyen çalışanında,İşcim işi bıraktı gitti ne yapmalıyım diyen işvereninde iş hukuku açısından bilmesi gereken her husus yargı kararları ve kanunlarımız ışığında kısa öz olarak anlatılmıştır. Baskı Yılı: 2015 Sayfa Sayısı: 327 Yayınevi: Bilge Yayınları

Read More »

Bilişim Sektöründe Vergi

Kitap Türk vergi sisteminin yasal kaynaklarını ölçü alarak vergi sistemi açısından bilişimin vergilendirilmesi konusunda kaynak ve yol gösterici bir çalışma olacak detaylı incelemeleri okuyucu ile paylaşıyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri çağımızın vazgeçilmezlerinden olmasıyla birlikte vergilendirme alanında birçok sorunun ortaya çıkması bu kitabın yazılmasının temel sebebidir.   Baskı Yılı : 2013 Sayfa Sayısı …

Read More »

İş Hukukunda Önemli Konular

Eyvah patron işime son verdi ne yapacağım? Diyen çalışandaİşçim işi bıraktı gitti diyen patronda aklındaki tüm sorulara cevap bulacağı kitap  , Hizmet akdi ve yaşanan sorunlar,işçi ve işveren hakları, Mobbing, İş sağlığı ve güvenliği,Devlet destekleri bölümlerinden oluşmaktadır. Baskı Yılı : 2013 Sayfa Sayısı : 112 Yayınevi : Bilge Yayınları    

Read More »

VERGİ İDAREMİZ VE DENETİM MÜESSESESİ

Kitapta ülkemiz bütçe gelirleri içinde önemli bir yeri olan verginin hangi birimlerce denetlenmekte olduğu, bu denetim birimlerinin yapıları, kadroları, görev ve yetkileri anlatılarak vergiye toplumsal bakış irdelenip, vergi ödemeden kaçınmanın sebepleri objektiflik içinde incelenmiştir. Türkiye’deki Denetim Uygulamaları çeşitli kanunlar açısından incelenerek “Verginin uygar bir toplum için ödenen bedel” olduğu yaklaşımı …

Read More »

ŞİRKETLER

Kitapta şirket ve ticari işletme kavramı TTK ve Vergi kanunlarımız açısından anlatılmış, şirketlere ait tüm işlemler (kuruluş, birleşme, tasfiye şekil değiştirme, holdingleşme, yurtdışı şube açma, vergi boyutu, sosyal sigortalar kurumu,bölge çalışma müdürlüğü nezdinde yapılacak işlemler, verilecek beyannameler, düzenlenecek mali tablolar vb.) tacirin ve uygulayıcının bilmesi gereken tüm konuları rehber niteliğinde …

Read More »

MARKA – PATENT BELGELENDİRME

Marka Patent ve belgelendirme konularının dünü bugünü, yapılacak işlemlerin prosedürleri anlatılmıştır. Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şöyledir; Marka İle İlgili Genel Bilgiler Markanın Tescili Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler Rüçhan Hakları Markanın Hükümsüzlüğü Tescilli Markalara Tecavüz ve Bunların Korunması Marka Başvurusu Marka Devri Nedir, Nasıl Gerçekleştirilir. Markada …

Read More »

MALİ TABLOLAR VE TEK DÜZEN HESAP PLANI

Kitapta Muhasebe mesleğinin temel konularından olan Tekdüzen hesap planı ve temel mali tablolar Mevzuat ışığında açıklamalı anlatılmıştır. Eserde örneklerle zenginleştirilmiş açıklamaları bulabilirsiniz. Kitabımızın uygulayıcı arkadaşlara faydalı olmasını dilerim. Baskı Yılı: 2006 Sayfa Sayısı: 302 Yayınevi: Arıkan Yayınları

Read More »

KAYIT DIŞI

Nasıl bir yaprak, ağacın sessiz onayı olmadan sararamazsa, bireyler de toplumun sessiz onayı olmadan suç işleyemezler. Ülkemizde ilk defa kitap içerisinde; Kayıt Dışı, Kara para ve Yolsuzluk üçlemesini bir araştırmaya sonucunda Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Kayıp ve Kaçakları; Yasa Dışı Faaliyetler, Kayıt Dışı Ekonomi ve Kara Para ile Yolsuzluk ana …

Read More »

İHRACATTA KDV İSTİSNASI VE İHRAÇ KAYITLI SATIŞ

İş çevrelerini, meslektaşlarımızı, mesleğe ilgi duyan gençleri, kısaca dış ticarete meraklı olan herkesi bilgilendirmeyi amaçlayan el kitapçıkları ile ülkemiz dış ticaretine ve gümrük sektörüne faydalı olmayı hedefliyoruz. Amacımız, yayıncılık olmayıp, mesleğimizin bilgi tabanlı bir hizmet alanı olduğunun bilinci içerisinde, çözüm ortağı olduğumuz firmalara ve genelde bütün kamuoyuna doğru, güvenilir, kullanılabilir, …

Read More »

GÜNCEL VERGİ MAKALELERİ

Yeni Türk Ticaret Kanunu Şirketlerimize Neler Getirdi? Torba Yasa Sonrası Kayıt Dışının Sakıncaları Nelerdir? Vergi İdaresindeki Değişimin Farkında Mısınız Neler Değişti? Vergi Planlaması Neden Gereklidir? Vergi Avantajlarını Kullanmanın Önemi Nedir? Bazı Kanunlarımızdaki Vergi Avantajları Ramazan Yardımları Gider Yazılabilir Mi? Şirket Tarafından Öğrencilere Verilen Burslar Gider Yazılır Mı? Son Yasal Değişikliklere …

Read More »