Home / Tag Archives: Basın İş Kanunu

Tag Archives: Basın İş Kanunu

Gazetecilerin Yıpranma Hakkı

Gazeteciler, 2008 Ekiminden önce yıpranma hakkından yararlanıyorlardı. Ancak, Ekim 2008 tarihinden itibaren gazetecilerinden yıpranma hakkı alındı. Alınan bu haklar, 2013 Ocak ayında bazı değişiklikler ile gazetecilere geri verildi. Getirilen değişikliklerin  bir kısmı gazetecilerin lehine iken, yapılan değişikliğin bir kısmı da gazetecilerin aleyhine oldu. Fiilî hizmet süresi zammı veya yıpranma zammı diye …

Read More »

Basın İş Kanununda Ücretin Ödenme Şekli

4857 sayılı İş Kanununa tabi işçilerde ücret çalışıldıktan sonra ödenmekte, ancak aksine sözleşme yapılabilmektedir. Fakat, Basın İş Kanunu madde 14 uyarınca kararlaştırılan ücret her ay peşin olarak ödenir. Kıdem, İhbar Tazminatında Esas Alınacak Ücret Basın İş Kanununda kıdem ve ihbar tazminatında ücretin şekli belirtilmemiştir. Fakat konu hakkında yargı kararlarına baktığımızda Yargıtay 9. …

Read More »

Basın İş Kanunu Açısından Sözleşme ve Fesih

Basın İş Kanununa Göre Sözleşmenin Şekli ve Niteliği Basın iş sözleşmesinin kurulması genel olarak iş sözleşmesinin kurulması ile benzerlik göstermektedir. Ancak Basın İş Kanununun 4. maddesinde yazılı sözleşme yapma zorunluluğu getirilmiştir. Kanun’da “yazılı sözleşme yapma mecburidir” ibaresi ile yer bulmaktadır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  13.02.1964 tarihli, 562 Esas 761 Nolu kararında  …

Read More »

Basın İş Kanununda Yıllık Ücretli İzin

Basın İş Kanunu, yıllık ücretli izin sürelerini günlük mevkutede çalışanlar ile günlük olmayan mevkutede çalışanlar için ayrı ayrı düzenlemiştir. Günlük mevkutede çalışanlar için en az 1 yıl çalışmış olması kaydıyla, her yıl için 4 hafta ücretli izin öngörülmüştür. Yargıtay 9. HD, T 28.02.2001, E 2000/228, K 2001/3606 no’lu kararın da : hizmeti …

Read More »

Basın İş Kanununda Kıdem Tazminatı Hak Kazanma Koşulları

Kıdem tazminatı iş sözleşmesine bağlı çalışan işçilerin çalışma ilişkisinden doğan alacaklarıdır.  İşçinin ancak belli yasal koşulların gerçekleşmesi halinde ve sözleşmenin sona ermesi ile kazandığı bu hakla ilgili düzenlemeler konusunda da her iki kanun arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. İşçinin Ölümü İşçinin ölümü, iş sözleşmesinin olağan sona erme şekillerinden biridir Kıdem tazminatı, …

Read More »

Çalışanın Ücretinin Banka Kanalı ile Ödenmesi Yeterli midir?

Yasal mevzuatımıza göre; 10 kişinin üzerinde çalışanı olanlar ücretleri açılacak özel ücret hesabına yatırmak zorundadır. Kanunlarımıza göre ücret kavramı şu şekilde açıklanmaktadır:  Anayasanın 55/1 maddesinde ücret, “ücret emeğin karşılığıdır.” 4857 sayılı İş Kanunun 32. maddesinde  “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya 3. kişiler tarafından sağlanan ve para ile …

Read More »

Basın İş Kanunda Gazetecilerde Kıdem Tazminatı

5953 sayılı Basın İş Kanununa tabi olarak çalışan gazetecilerin kıdem tazminatı hakları gerek kazanım koşulları gerekse de hesaplanması bakımından 1475 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre ciddi farklılıklar göstermektedir. Fakat bu farklılık gazeteci (işçi) lehine bir nitelik göstermektedir. Kıdem tazminatı, çalışanların işverendeki hizmet ve emeklerinin, işçinin …

Read More »