Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / Basın İş Kanununda Yıllık Ücretli İzin

Basın İş Kanununda Yıllık Ücretli İzin

nevzat-erdag-314-basin-yillik-izin Basın İş Kanunu, yıllık ücretli izin sürelerini günlük mevkutede çalışanlar ile günlük olmayan mevkutede çalışanlar için ayrı ayrı düzenlemiştir. Günlük mevkutede çalışanlar için en az 1 yıl çalışmış olması kaydıyla, her yıl için 4 hafta ücretli izin öngörülmüştür. Yargıtay 9. HD, T 28.02.2001, E 2000/228, K 2001/3606 no’lu kararın da : hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için bu süre 6 haftadır denmektedir.

Yargıtay 9. HD, T 13.02.2001, E 17440, K 2151 no’lu kararın  (m.21/1) da ise;

Günlük olmayan mevkutelerde çalışanlar için ise, her 6 aylık çalışılan süre için 2 hafta ücretli izin verileceği yazılıdır (m.21/1). İzin hesabında gazetecilik mesleğinde geçirdiği sürenin esas alınacağı da ayrıca düzenlenmiştir. İzin alacakları günlük % 5 fazla ödemeye tabi değildir. İzin hakkından feragat edilemez.

Basın İş Kanununda yıllık izin süreleri hafta esasına göre belirlendiğinden yıllık izin sürelerinin tespitinde yıllık izin dönemine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin izin süresine eklenmesi mümkün değildir. İzin alacağı ile ilgili bir fark da, Basın İş Kanununun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Gazeteciye yıllık iznini kullandırmayan veya kullandırdığı halde izin müddetine ait ücreti ödemeyen işveren, izin müddetine tekabül eden ücretleri gazeteciye iki katı olarak ödemek yükümlülüğündedir. Konu hakkında Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin T 05.04.2001, E 1793, K 5582 nolu karar kararı da bulunmaktadır.

Haftalık İzin

Her 6 günlük fiili çalışmayı mütaakıp gazeteciye 1 günlük ücretli dinlenme izni verilmesi mecburidir. Gazetecinin vazifesi devamlı gece çalışmasını gerektirdiği hallerde hafta tatili 2 gündür.

Birinci fıkra hükmü dışında gazeteci, çocuğu dünyaya geldiği zaman 3; eşi veya çocuğu, anası veya babası öldüğü zaman 4; çocuğu evlendiği, kardeşi, büyük anne veya büyük babası veya torunu öldüğü zamanlar 2 gün olağanüstü ücretli izine hak kazanır. Bu izinler senelik izinden sayılmaz.

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Yabancılara Sağlık Hizmetleri İle Birlikte Verilen Rehberlik, Danışmanlık Hizmetlerin Vergilendirilmesi

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğünün 23.01.2023 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir