Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / Gazetecilerin Yıpranma Hakkı

Gazetecilerin Yıpranma Hakkı

Gazeteciler, 2008 Ekiminden önce yıpranma hakkından yararlanıyorlardı. Ancak, Ekim 2008 tarihinden itibaren gazetecilerinden yıpranma hakkı alındı. Alınan bu haklar, 2013 Ocak ayında bazı değişiklikler ile gazetecilere geri verildi. Getirilen değişikliklerin  bir kısmı gazetecilerin lehine iken, yapılan değişikliğin bir kısmı da gazetecilerin aleyhine oldu.

nevzat-erdag-380-gazetecilerde-yipranma

Gazetecilerin Lehine Olan Değişiklikler:

  • Fiili hizmet zammı kadar süre prim gün sayısına ilave ediliyor
  • Maaş bağlama oranı prim gün sayısı esas alınarak belirlendiğinden, maaş bağlama aşamasında maaş miktarına olumlu bir katkı yapacaktır.
  • Fiili hizmet zammının yarısı kadar bir süre yaş haddinden de indirilecektir (Ancak yaş haddinden indirilecek süre  fiili hizmet zammının hem yarısı olacak hem de hiç bir şekilde 3 yılı geçemeyecektir.).
  • Önceki düzenlemede sadece sigortalılık süresine ilave mümkünken yeni düzenlemede prim ödeme gün sayısına da ilave yapılabilecek Bu durumda emekli maaşı hesaplanırken ilave edilen gün sayısı da dikkate alınacak. Yani bir gazetecinin emekli maaşının, ödediği prim gün sayısına yıpranmadan elde edeceği günlerin de eklenmesiyle hesaplanacak.

Gazetecilerin Aleyhine Olan Değişiklikler

  • Yaştan yapılacak indirimde bu sürenin ancak yarısı, yani 2,5 yıl hesaplanacak.
  • 2008 sonrası işe başlayan bir gazeteci emeklilik yaşı için en fazla 2,5 yıl indirim alabilecek
  • 2008 öncesi 5 yıl yıpranma alan basın kartına sahip olan bir gazeteci, sınır 5 yıl olduğu için artık 2008 sonrasına ilişkin ilave yıpranma alamayacak.

Diğer Hususlar nelerdir?

  • Tazminatını alıp emekliliğini dışarıdan bekleyen basın kartına sahip gazeteciler geriye dönük ödeme yapabilecek. Yaştan dolayı emekli olamayanlar, primlerini ödedikleri takdirde 2008 – 2012 arasındaki 6 ay 8 günlük yıpranmayı alarak daha erken emekli olabilecek.
  • 30.04.2013 tarihine kadar, SGK tarafından istenen belgelerle birlikte Kuruma müracaat edip belirtilen Nisan sonuna kadar geriye doğru müracaatta bulunanların 01.10.2008 – 01.01.2013 tarihleri arasındaki süre için de yıpranma hakkından yararlandılar Fakat belirttiğim süre içinde müracaat etmeyenler bu haktan yararlanma şanslarını kaybettiler.

Fiilî hizmet süresi zammı veya yıpranma zammı diye anılan husus 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunumuzun 40. maddesinde özetle şu şekilde anlatılmaktadır

Çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu iş yerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 Gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, sigortalının kapsamdaki iş yerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır. Hesaplanan fiili hizmet süresi zammı, beş yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere; yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Belirtilen yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için sigortalıların en az 3600 gün belirtilen iş yeri ve işlerde çalışmış olmaları şarttır.

5510 Sayılı Yasada Gazetecilere İlişkin, Yapılan İlave Değişiklik Tablosu:

Değişiklik maddesi Kapsamdaki İşler/İşyerleri Kapsamdaki  Sigortalılar  Eklenecek Gün sayısı
16) (Ek: 10/1/2013-6385/ 15 md.) Basın ve gazetecilik Basın Kartı Yönetmeliğine göre mesleğinde basın kartı sahibi olmak  suretiyle fiilen çalışanlar 90
17) (Ek: 10/1/2013-6385/ 15 md.) Türkiye Radyo-Televizyon Basın Kartı Yönetmeliğine göre mesleğinde basın kartı sahibi olmak  suretiyle  Türkiye Radyo Televizyon kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar 90

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası Nedir?

Vergi Usul Kanununda belirlenen kurallara göre iş ve işlemlerini yapma mecburiyeti olan mükelleflerin bu kurallara …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir