Ana Sayfa / Bilişim / Cep Telefonunuza Gelen Reklam Mesajlarından Bıktınız mı ?

Cep Telefonunuza Gelen Reklam Mesajlarından Bıktınız mı ?

nevzat-erdag-340-reklam-mesajiSaat ve zaman mevhumu olmayan tanıtıcı reklam mesajları hepimizin sorunu. Bu hususta düzenlemeler yapan bir kanun, resmi gazetede yayınlandı. Sizde yerli yersiz gelen bu mesajlardan usandıysanız, bu yasa ile alakalı aşağıdaki kısa bilgilendirmelerim dikkatinizi çekebilir.

Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında 6563 sayılı bu kanun 05.11.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Ancak kanun 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kanunda elektronik araçlarla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme hizmeti sunanlara yönelik bazı yükümlülükler getirildi. Bu kanun ile elektronik hizmet alıcısının, satın alacağı mal ya da hizmeti tanıyabilmesi ve onu yanıltabilecek bilgilerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Kanun, istenmeyen elektronik postalara ilişkin de önemli düzenlemeler içeriyor.

Kanunda öne çıkan maddeler ise şöyle:

 • Bilgi verme yükümlülüğü

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun 3. maddesinde hizmet sağlayıcıları, elektronik iletişim araçlarıyla sözleşmenin yapılmasından önce, alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgileri sunacak. Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtecek.
Alıcının, siparişini elektronik iletişim araçlarıyla vermesi halinde; hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödenecek toplam bedel de dahil, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlayacak. Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını elektronik iletişim araçlarıyla teyit edecek. Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulacak.

 • Sipariş

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun 4. maddesinde elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlere bazı kurallar getirdi. Bu kurallar:

 1. Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlar.
 2. Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit eder.
 3. Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır.
 4. Hizmet sağlayıcı, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar.
 5. Tarafların tüketici olmadığı hallerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler.
 • Ticari Elektronik İleti Gönderme Şartı

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun 6. maddesinde ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi halinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

 • Alıcının Ticari Elektronik İletiyi Reddetme Hakkı

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun 8. maddesinde

 1. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir.
 2. Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.
 3. Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.
 • Aracı Hizmet Sağlayıcıların Yükümlülükleri

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun 3. maddesinde (1) Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 • Kişisel Verilerin Korunması

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun 10. maddesinde hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı:
a) Bu Kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur.
b) Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz.

 • Cezai Hükümler

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun 12. maddesinde kanundaki yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da şartları uygulamayanlar, 1000 ile 50 bin lira arasında değişen idari para cezalarına çarptırılacağı belirtilmiştir.

 • Cep telefonunuza gelen mesajları istemiyorsanız onayınızı kaldırın

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanunun geçici 1. maddesinde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında, bu kanun uygulanmaz demekte. Cezai şartların uygulanabilmesi için kurumlara verdiğiniz onayı kaldırmanız gerekir.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir