Ana Sayfa / Makaleler (sayfa 6)

Makaleler

Tütün Ve Alkol Ürünlerinin İzlenmesine Yeni Düzenlemeler Getirildi!

 

Devamını Oku »

Üreten Ev Hanımında Vergi Muafiyeti ve Sigorta

Gelir vergisi kânunumuzda düzenlenen şekli ile “Esnaf Muaflığı” kavramını ve bu günümüzde özellikle ev hanımlarının aile bütçesine katkı için evlerinde yaptıkları el ürünü yiyecek, giyecek, süs eşyası gibi ufak tefek işlerini elden veya internet üzerinden satmalarından dolayı vergi mükellefi olmadan çalışmaları Bana gelen sorularda özellikle bayanlar artık evlerinden bir takım …

Devamını Oku »

Şirketlerde Gayrimenkul Alımına Ait Kdv’nin İndirimi Mümkün müdür?

Olaya vergi mevzuatımız açısından bakacak olursak:  

Devamını Oku »

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Esaslar

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31880 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Devamını Oku »

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edilebilir mi?

Engelli sağlık kurulu raporuna; engellinin kendisi, velisi, vasisi veya raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer, itiraz dilekçesi ve ilk engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu …

Devamını Oku »

Yurt Dışındaki Firmadan İnternet Üzerinden Alınan Hizmetin Vergi Durumu

KDV Kanununun 1 /1. maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin,  1 /2. maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu 4 /1. maddesinde hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve …

Devamını Oku »

Eşiniz Adına Yatan Gayrimenkulünüzün Kirasının Vergisini Kim Ödeyecek?

 

Devamını Oku »

Evde Hasta Bakıcı Ve Hemşire İçin Ödenen Ücret Vergiye Tabi midir?

Evinde hasta bakıcı ve hemşire çalıştıranların söz konusu kişilere ödemedikleri ücretlerin gelir vergisinden istisna olup olmadığı hususu mevzuatımız açısından incelendiğinde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuzun 61. maddesinde, “Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen …

Devamını Oku »

Web Reklam Gelirlerinde Vergi Var mı?

“Yapılan ödemeler ile komisyon ve masraflar üzerinden fatura düzenlenmesi gerekmekte” tanımlaması yapan Vergi Usul Kanunu’muzun 231/5 maddesine  rağmen, Google Adsense geliri elde edenler, fatura düzenlemek zorunlu kılındığı halde, bu gelirleri için  fatura düzenlenmemeleri halinde,  yine aynı kanunun 344. maddesinde ayrıntılı anlatılan vergi zıyaı, yani vergi kaçıran durumuna düşme ile muhatap olacaklardır. …

Devamını Oku »

Şirketlerde Bağımsız Denetime Tabi Olma !

Anılan Karar’da şirketlerin bağımsız denetime tabi olma durumları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Devamını Oku »