Ana Sayfa / Gündemden / Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğunu Biliyor musunuz?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğunu Biliyor musunuz?

nevzat-erdag-459-mesleki-yeterlilik-belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğunu Biliyor musunuz?

6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan kanunla 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişikliklere göre; Tehlikeli ve Çok tehlikeli işlerde çalıştırılan belli iş gruplarına yönelik “Mesleki Yeterlilik Belgesi” zorunluluğu getirilmiştir. 2015 yılında kabul edilen yasanın uygulanması 25 Mayıs tarihinden itibaren başlandı.

Özellikle; inşaat, enerji, metal, elektronik, otomotiv sektörlerine yönelik çeşitli Yeterlilik Belgeleri aranmaktadır. 25 Mayıs’tan itibaren gerekli belgelere sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaklar.

Peki, Belge Nasıl Alınacak ?

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenebilirler.

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür. Bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dahilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Ücretini Kim Ödeyecek?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Masrafları Hangi Şartlarda Devletçe Karşılanıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25.05.2015 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 no’lu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda Bakanlıkça 2016/1 no’lu ikinci tebliğ 24.03.2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dahil edilmiştir. Yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. 

Kimler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Olabilir?

MYK tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için ilgili yeterlilikte Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına (YBK) başvuru yapabilir (Adayların sınav ve belgelendirme süreçleri YBK’lerce yürütülmekte olup, sürece ilişkin ayrıntılar YBK’lerce belirlenerek adayların erişimine sunulur ). Başvuruyu alan YBK, söz konusu yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre sınav ve belgelendirme başvurularını değerlendirir.

Başvuruları uygun bulunan adaylar, başvuruda bulundukları ulusal yeterlilikte yer alan esaslar doğrultusunda sınav ve/veya diğer ölçme yöntemlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kişiler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Kişi birden fazla ulusal yeterlilik için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olabilir mi?

Ulusal Yeterlilik Sistemi, kişilerin birden fazla ulusal yeterlilikte belge sahibi olabilmelerini mümkün kılmaktadır. Kişi kendisini geliştirerek ya da halihazırda sahip olduğu diğer alan(lar)da bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlayarak, yatay ve dikey geçişlerle farklı ulusal yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkanına sahiptir.

Hangi mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olunabilir?

Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler dışındaki tüm meslekler 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamına girmektedir.

Kanuna göre mesleki yeterlilik şartı aranmayacak belgeler nelerdir?

  • Mesleki Yeterlilik Belgesi
  • Ustalık Belgesi
  • Mesleki Eğitim Lise Diploması (mezun olduğu alanda çalışanlar için)
  • Üniversite ve Yüksekokul Diploması (mezun olduğu alanda çalışanlar için).

Hangi belgeler geçerli değil?

  • Mesleki eğitim kurslarından alınan belgeler
  • UMEM ve İŞKUR kurslarından alınan belgeler
  • Çıraklık ve Kalfalık belgeleri

Belgesiz çalışanlar için cezai yaptırım nedir?

Denetimler iş müfettişlerince yapılacaktır. Kanuna göre belgesiz çalışan her bir çalışan için; işveren veya işveren vekillerine 500 TL idari para cezası kesilecektir.

Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Sıra No : Yeterlilik Adı
1 : Ahşap Kalıpçı
2 : Alçı Levha Uygulayıcısı
3 : Alçı Sıva Uygulayıcısı
4 : Alüminyum Kaynakçısı
5 : Bacacı
6 : Bacacı
7 : Betonarme Demircisi
8 : Betoncu
9 : Çelik Kaynakçısı
10 : Direnç Kaynak Ayarcısı
11 : Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli
12 : Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
13 : Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
14 : Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
15 : Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
16 : Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
17 : Duvarcı
18 : Endüstriyel Boru Montajcısı
19 : Hidrolik Pnömatikçi
20 : Hidrolik Pnömatikçi
21 : Isı Yalıtımcısı
22 : Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli
23 : İnşaat Boyacısı
24 : İskele Kurulum Elemanı
25 : Kaynak Operatörü
26 : Makine Bakımcı
27 : Makine Bakımcı
28 : Makine Bakımcı
29 : Otomotiv Elektromekanikçisi
30 : Otomotiv Mekanikçisi
31 : Otomotiv Montajcısı
32 : Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı
33 : Panel Kalıpçı
34 : Plastik Kaynakçısı
35 : Seramik Karo Kaplamacısı
36 : Ses Yalıtımcısı
37 : Sıvacı
38 : Su Yalıtımcısı
39 : Tünel Kalıpçısı
40 : Yangın Yalıtımcısı
41 : Asansör Bakım Ve Onarımcısı
42 : Asansör Bakım Ve Onarımcısı
43 : Asansör Montajcısı
44 : Asansör Montajcısı
45 : CNC Programcısı
46 : CNC Programcısı
47 : Metal Sac İşlemeci
48 : Metal Sac İşlemeci

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Yenilenen SMMM Sözleşmelerinde Damga Vergisi Ödenir mi?

488 sayılı Damga Vergisi Kanunumuzun 1. maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir