Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / Sosyal Güvenlikte Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Şartı Nedir?

Sosyal Güvenlikte Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Şartı Nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesiyle ikametgahı Türkiye’ de olan tüm vatandaşlar genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Bu yazımızda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sağlık hizmetlerinden faydalanma şartlarını kısaltarak şu şekilde özetleyebiliriz:

Yurt içinde sağlıktan yararlanma şartları?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2012 yılında hizmete açılan Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) programı sigortalılar ile sigortalıların bakmakla yükümlüsü konumundakiler ve hak sahiplerinin genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli olan aktivasyon işlemlerinin çok kısa sürede ve tamamen otomasyona dayalı olarak yapılmasını sağlanmıştır.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları nelerdir?

Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunan sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için;

– Sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün Genel Sağlık Sigortası prim ödeme gün sayısının olması,

– 4/b sigortalılık statüsüne tabi olan Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcun bulunmaması veya 60 günden fazla borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş olması, şarttır.

Genel Sağlık Sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkanların genel sağlık sigortalısı olduğu tarihten itibaren 30 gün içinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde, toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması şartı aranmaz.”

 • 4/a ve 4/b ye göre sağlık hizmetlerinden faydalanma halleri hangi durumlarda aranmaz?
 • 18 yaşını doldurmamış olan kişiler,
 • Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler,
 • Trafik kazası halleri,
 • Acil haller,
 • İş kazası ile meslek hastalığı halleri,
 • Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarda yukarıda sayılan şartlar aranmaz.
 • Genel Sağlık Sigortasından faydalanma şartları nelerdir?

– 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılık statüsüne tabii olan genel sağlık sigortalıları, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle Genel Sağlık Sigortasından yararlanırlar.
– Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru 1 yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.
– Bu durumda, 4/b sigortalıları için prim ve prime ilişkin borçlarının olup olmadığına bakılmayacak ve bu haktan bakmakla yükümlü kişiler de yararlanacaktır.

Eğitimine devam eden çocuklarda sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri nasıl olmaktadır?

Lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.

Son işinizde 30 günden az çalıştınız sağlık hizmetlerinden istifade edemeyecek misiniz?

Sigortalı Hesap Fişi Nedir Hangi Hallerde Doldurulur;

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları” başlıklı 67 inci maddesinde, “…genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması, …şarttır” denmektedir.

Yeni işe başlayan sigortalı işçinin veya mevcut sigortalılığı bulunduğu halde bulunduğu ay içerisinde çalıştığı iş günlerinin sistemde görünmesi için yine aynı ay içerisinde verilen ve SGK sistemine yüklendiği an sigortalının hizmet gününe ek ilave edilmesine yarayan bildirge türüdür.

Normal olarak sigortalıların çalıştıkları aya ait bildirgeler cari dönem olarak bir ay sonra Aylık Prim ve Hizmet Belgesi olarak SGK very tabanına bildirimi yapılır. Aynı zamanda işten ayrılan güvencelilerin ve hak sahiplerinin sakatlık, ölüm ve yaşlılık güvencelerinden bağlantı yapılması maksatı ile, APHB’nin işveren tarafından süre açısından kuruma gönderilmemiş ise en son durum gösterilmek üzere işveren tarafından bu belge düzenlenebilir.

Sigortalı hesap fişi nasıl girilir?

Sigortalı hesap fişi girişi için bilgisayarınızdan www.sgk.gov.tr adresini açıyoruz, daha sonrasında E-SGK seçeneği ile E-BİLDİRGE menüsüne tıklıyorsunuz karşınıza gelen E- bildirge giriş sayfasında sisteme kullanıcı adı ve şifrelerimiz ile giriş yapıyoruz. E – bildirge sistemine giriş işleminden sonra, sigortalı hesap girişi yapılarak bildirimde bulunabilirsiniz.

Sigortalıların hastalık ve analık sigortası kollarından sağlık yardımı alabilmesi ile sigortalıların ölümü veya son çalışmalarının Kurumca hemen bilinmesi gereken diğer hallerde “Sigortalı Hesap Fişi Provizyon ve Diğer”,

– İşten ayrılarak tahsis talebinde bulunan sigortalılar için de “Sigortalı Hesap Fişi Emeklilik”, menüleri kullanılarak sigortalı hesap fişi bilgilerinin girişi yapılacaktır.

Sigortalı hesap fişi ile ilgili dikkat edilecek şeyler nelerdir?

 1. Söz konusu uygulama hastalık ve analık sigortaları ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primleri ödenenler için geçerli olacaktır.
 2. İşverenlerce sigortalı hesap fişi bilgilerinin bilgisayara girilmesinden sonra her türlü denetim ve kontrol için, istenildiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere bu konuda üretilecek barkodlu belge çıktı olarak alınabilecektir
 3. Sigortalı hesap fişinin girişi yapıldıktan sonra aynı gün içerisinde belgede hata yapıldığının anlaşılması halinde, söz konusu belge işveren tarafından “Hesap Fişi İptali” menüsü seçilerek yeniden düzenlenebilecektir.Sigortalı hesap fişinde yapılan hatanın sonradan fark edilmesi halinde ise silme işlemi, aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi sonuna kadar iş-yerinin bağlı bulunduğu sigorta il/sigorta müdürlüklerince yapılacaktır. İşverenlerden bu konuda dilekçe ve ekinde hatalı düzenlenen sigortalı hesap fişinin birer örneği istenilecektir.
 4. İnternet ortamında verilen sigortalı hesap fişindeki bilgiler ile aylık prim ve hizmet belgesindeki bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi onay ekranında işverene uyarı verilecek, buna rağmen aylık prim ve hizmet belgesindeki bilgilerin doğruluğu onaylanıyor ise belge kabul edilecektir.
 5. Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal verilme süresi sonunda sigortalı hesap fişi ile belgenin uyumsuz olduğunun tespit edilmesi halinde, hastalık ve analık sigortaları provizyon işlemleri için “po00”, emeklilik işlemleri için “bb00” sistemlerinden liste alınabilecektir.
 6. Sigortalı hesap fişinde sahtecilik yapıldığının sonradan tespiti halinde yersiz olarak yapılan sağlık giderleri ve aylık ödemelerin işverenlerden temini cihetine gidilecek ve sahteciliği yaptığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu açısından gerekli işlemin yapılması için suç duyurusunda bulunulacaktır.
 7. E-Bildirge kapsamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet ortamında veren işverenlerin Sigortalı Hesap Fişini de internet ortamında verebilecekleri hususunda Kurumumuz web sayfasında gerekli duyurular yer alacak olup, sigorta il/sigorta müdürlüklerimizce de bilgilendirme amaçlı duyuru metinleri hazırlanarak, işverenlerin görebilecekleri yerlere asılacak, ayrıca, yerel yazılı ve görsel basın organları aracılığı ile de gerekli duyuruların yapılması sağlanacaktır.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası Nedir?

Vergi Usul Kanununda belirlenen kurallara göre iş ve işlemlerini yapma mecburiyeti olan mükelleflerin bu kurallara …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir