Home / Gündemden / Teknik İflasa Erteleme Geldi !

Teknik İflasa Erteleme Geldi !

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ 15 Eylül 2018 Cumartesi 30536 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Türk Ticaret Kanununa göre “Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde Teknik İflas Söz Konusu olabilmektedir.”

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, henüz ödenmemiş döviz yükümlülüklerinden doğan kur farkı nedeniyle, şirketler borca batık olmayacak veya sermaye kaybı kapsamına alınmayacak. Ticaret Bakanlığının “6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliği” ne göre ticari iflas maddesi olarak bilinen “sermayenin kaybı ve borca batık olma durumunu” düzenleyen maddeyle ilgili düzenlemeleri içeren tebliğe, kritik bir geçici madde de eklendi.

Buna göre,
1 Ocak 2023 tarihine kadar, kanunun 376. maddesi kapsamında şirketlerde sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsinden yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilecek.

About nevzaterdag

Check Also

Sosyal Medya Kullanımı Hizmet Akdinizin Haklı Fesih Sebebi Olabilir

  Benzer YazılarBen Değil Biz Olabilmenin KudretiDöviz Kuru Döviz Kurşunu Haline mi Geldi?Ülkemizin Yerli Markalarına …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir