Son Haberler

Refakatçi İzni

209Hocam Merhaba,

Bir konuda bilgi rica edecektim. Bir yakınımın midesin de  tümör var tedavi görmesi lazım. Bakacak kimse olmadığı için eşi bakacak. Ancak eşi de …… kolejinde çalışıyor. İzin alma sorunu var. Kanunda bu durumlarda refakatçi izni veya benzeri bir izin var mı?

Yardımınızı rica eder,

iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla 

Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı :

4857 Sayılı İş yasasında Refaketçi İzni

4857 Sayılı  iş yasamızın 74. Maddesinde geçen   kadın işçinin doğum sonrası talep edebileceği 6 aylık ücretsiz izin dışında  işçi bakımından  yasal bir ücretsiz izin söz konusu değildir.

Çalışma yaşamımızda sıkça karşılaştığımız bir uygulama olan ücretsiz iznin zorlama yolu ile karşı tarafa dayatılması iş yasamız açısından mümkün değildir. Bu nedenle gerek işçi ve gerekse işveren bakımından ücretsiz izin ancak karşılıklı anlaşma yoluyla uygulanabilir.

İşçi, işverenin kabul etmemesine karşın ücretsiz izine ayrılmaya kalkarsa iş kanunun 25. maddesinde işverene verilen haklı fesih sebebi durumu doğacaktır.  Bu konuda  Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin. 17.01.1991 tarih 9343Esas 199 sayılı kararında

Hasta olan çocuğunu her gün aşıya götüreceğinden bahisle 6 ay ücretsiz izin talebini işverenin kabul etmeyerek çocuğunu hastaneye götürmek için zaman, zaman kendisine izin verilebileceği işçiye bildirilmiştir.

Bunun üzerine işçinin işe gelmemesi işveren açısından hizmet akdini derhal fesih etme hakkını doğurur.”

Görüldüğü  gibi Yargı da işçinin geçerli bir mazeret öne sürse dahi işverenin rızası olmaksızın ücretsiz izine çıkamayacağını açık bir biçimde ifade etmektedir.

Devlet Memurlarında Refakatçi İzni

Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar kanun ve  yönetmelik uyarınca düzenlenir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “ hastalık izni” başlıklı değişik 105 inci maddesinde durum şöyle açıklanmıştır:

3 Ay Ücretli Refakat İzni

 “…Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”

* Refakat izni için “bakmakla yükümlü olunması” şart koşulmamıştır. Sadece anne, baba, eş ve çocuk için, tedavisinin uzun süreceğinin bir sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi yeterli görülmüştür.

* 3 aya kadar refakat izni verilecektir.

* Bu süre bir katına uzatılabilecektir.

* Refakat izni sırasında memur maaşını alacaktır. Madde metnin “izin verilir” şeklinde düzenlenmiştir. Aylıksız izin demediği için memura maaş verilecektir.

* Yine madde metni “verilir” şeklinde düzenlendiği için idarenin bu izinde takdir hakkı bulunmamaktadır.

Refakatten Dolayı Aylıksız İzin

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108. Maddesinde;

“A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.”

Hasta olan memura, 105. maddenin son fıkrası uyarınca refakat izni verilmektedir. Eğer bu izin süresi yetmez ise, istek halinde memura 18 aya kadar aylık izin verilebilir. Madde metni “verilebilir” şeklinde düzenlendiği için bu konuda idarenin takdiri esastır. Bu izin için yine sağlık kurulu raporu gerekmektedir.

Saygılarımla,

Başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışalım.

Beğen Paylaş

Pinterest

24 yorum

 1. Merhaba
  Devlet memurlarına verilecek refakatçi iznini gösteren yönetmelik ve maddeyi bulamıyorum. Yardımcı olur musunuz? Ben bir devlet üniversitesinde Arş. Gör. olarak çalışıyorum. Annem kanser ve bakıma muhtaç. Yönetimle sıkıntı yaşamamak adına yardımınıza ihtiyacım var.
  Sevgi ve sağlık dileklerimle

  • Merhaba,
   Öncelikle annenize acil şifalar dilerim.
   657 sayılı devlet memurları kanunun aşağıdaki maddeleri sanırım size kaynak olarak yeter
   HASTALIK VE REFAKAT İZNİ:MADDE 105-(Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete – 6111/107 md.)Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.657 DMK 105.Madde HASTALIK VE REFAKAT İZNİ:Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”

 2. Hayırlı günler . iyi Çalışmalar .
  657 sayılı devlet memerları kanunun 105 maddesinin son satırındaki’
  ‘Ayrıca.memurun bakmakla yükümlü oldugu veya memur refakat etmedigi takdirde hayatı tehlikeye girecek ana.baba.eş.ve cocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalıgının bulunması hallerinde. bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla .aylık ve özlük hakları korunarak. üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”
  Benim Annem kanser hastası bulunduğumuz yerde tadavi imkanları olmadıgından sık sık Ankaraya tedaviye gidilmesi gerekiyor. Ankarada hastanede tedavi bazen 1 gün sürüyor bazen 3 yada 5 gün sürdügü oluyor . üç ay iznin parca parca kullanılıp kullaılamayacagı hakkında bilgilendirilirsek memnun olurum bununla ilgili bir düzenleme varmı teşekkürler iyi calışmalar

  • Mehmet bey merhaba,
   öncelikle hastanıza Allahtan acil şifalar diliyorum
   sorunuz üzerine yasa ve izin yönetmeliğini tekrar gözden geçirdim 657 sayılı yasaya baktığımızda sizinde alıntı yaptığınız 105. maddede mazeret izni ve süresi tanımlanmış fakat izin yönetmeliğindede yasadada iznin parçalar halinde kullanılması ile ilgili bir tanımlamaya rastlamadım
   mazeret izni ile ilgili duruma baktığımızda;
   1- Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde

   2-Bu iznin kullandırılması sağlık kurulu raporuna bağlıdır.

   3-Önce izin 3 ay olarak kullandırılır, sonra sağlık kurulu raporuyla bir kata kadar uzatılabilir.(3+3)
   Yorumum kaynakların incelenmesinde iznin bütün halinde kullanılacağı anlaşılmakta fakat yasanın birçok başka maddesinde bir ibare dikkat çekmekte (birim amirinin muvafakati )şahsi düşüncem bu özel durumda kurum amirinin insiyatifi yetkisi dahilinde olabilir

 3. Sayın Erdağ: Polis Memuruyum Ayrıca Emniyet Sen kurucu üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanıyım DMK105. Madde son fıkra ile ilgili bir ilk yaşadım;
  Annem Ağır bir kalp ameliyatı oldu ve %97 engelli raporu mevcut buna istinaden hastane bana önce 3 ay sonrada 3 ay uzatmak suretiyle refakat raporu verdi ve izne ayrıldım iznimin bitmesine 20 gün refakat iznim süresince bir dönem şehir dışında bulunduğum idare tarafından tesbit edildiğinden ilgili hastaneye refakat etmediğim yönünde bilgi verilmiş ve hastane annemin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirmekle beraber refakat etmediğim tesbit edildiği gerekçesiyle raporu iptal etmiş, bu iptal işlemine istinaden de kurumum beni işe başlatmıştır İlgili iznin iptali mümkünmüdür? hukuki midir? ayrıca anneme refakat etmekteyim bu konuda annemin bilgisine başvurulmamıştır. İdari mahkemede kurumum ve ilgili saglık kuruluşu aleyhine dava açacagım ne tip argümanlar kullanmam gerekir bilgi veririseniz sevinirim

  • Ali Hakan bey merhaba,
   sitemdeki teknik bir sorundan dolayı sorulara cevap geç cevap vermek zorunda kaldım bundan dolayı özür dilerim.
   Sorunuz bir hukukcunun cevap vermesi gereken bir bilgi gerektiriyor fakat ben bilgim dahilinde düşüncelerimi paylaşayım sizinle
   Refakat İzni yasada 6 Aya Kadar (3+3) Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde

   1-Bu iznin kullandırılması sağlık kurulu raporuna bağlıdır.

   2-Önce izin 3 ay olarak kullandırılır, sonra sağlık kurulu raporuyla bir kata kadar uzatılabilir.denmektedir burda amaç hastanın refaketcisine bu imkanı sağlamaktır fakat refaket izni kullanıp refaket etmemeniz durumunda iptal edilen izinde şahsi düşüncem mahkemeye sunacağınız refaket etmemenize sebep makul ve ispatlanabilir sebep önem arzedecektir ayrıca refaketen eşlik etmediğiniz süre dışındaki refaketiniz de ispatlayıcı unsurlarla belitilmesi refaketci izninin kötü niyetle ihlal edilmediğinin göstergesi olacaktır enteresan ve farklı bir vaka konu ile alkalı yargı kararı bakacağım bulabilirsem sizinle paylaşırım

 4. selamun aleykum benım esim nıde timörunden amelıyat oldu ve yogun bakımda tedavisi halen surmektedir ama ben bır fabrıkada işci olarak calısıyorum bu izinden yararlanmama için ne yapmalıyım su an ucretsiz izin kullanıyorum bana yardımcı olun luften no 0530 247 62 35

  • Yakup bey merhaba,
   Öncelikle eşinize Allahtan şifa diliyorum,
   İş Kanunu’na göre sgk lıya refakat izni adı altında bir düzenleme yok refaket izni devlet memurları için düzenlenmiş, Ancak işverenden ücretsiz izin talep edebilirsiniz. İşveren uygun görürse size ücretsiz izin verebilir.

 5. slm eşim hamile ağır sancılar çekiyor ve evde bakım istiyor refagat izni alabilir miyim

  • Ömer bey merhaba,
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 107 maddesi ile değişik 105 üncü maddesinin son fıkrasında refaketci izni düzenlenmiştir fakat bu sadece devlet memurları içindir

   “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”hükmü yer almaktadır.
   Söz konusu hükümde;
   Memura kimler için refakat izini verileceği şu şekilde düzenlenmiştir:
   1-Bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
   2-Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden biri için

   Memura hangi hallerde Refakat izni verileceği ise şu şekilde düzenlenmiştir:
   1-Ağır bir kaza geçirmesi
   2-Tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde,
   (Bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şarttır.)
   Refakat izni ne kadar süre ile verilebilir.
   1-Üç aya kadar izin verilir.
   2-Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

 6. OSMAN ÇALIŞKAN

  SAYIN NEVZAT BEY,

  9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TEŞHİSİ KONDU. BU DURUMDA SÜREKLİ TAKİP VE KONTROL EDİLMESİ GEREKİYOR. EŞİM KAMU HASTANESİNDE DEVLET MEMURU HEMŞİRE OLARAK GÖREV YAPIYOR. BENDE TSK’DE GÖREV YAPIYORUM. İŞİM DOLAYISIYLA ANLIK GELİŞEN VE UZUN SÜREBİLEN (TOPLAMDA YILDA 4-5 AY) GÖREVLER NEDENİYLE EVDEN AYRI KALIYORUM. EŞİM AYDA ORTALAMA 7-8 NÖBET TUTUYOR. BEN EVDE OLMADIĞIM ZAMANLARDA ÇOCUKLARA BAKACAK BİR AİLE YAKINIMIZ YOK. AYRICA HASTANEDE HİÇ MAZERETİ OLMADAN NÖBETSİZ BÖLÜMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELER VAR. HASTANE YÖNETİMİNE EŞİMİN NÖBETSİZ BİR BÖLÜMDE ÇALIŞMASI İÇİN DİLEKÇE VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ. BU DURUMDA YASAL BİR DAYANAĞIMIZ VARMI? CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİZ.

  • Gece postası, 4857 sayılı İş Kanununun 69’uncu maddesinde belirtilmiştir. Burada Kadın işçinin eşi de işin postalar halinde yürütüldüğü
   aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise, kadın işçinin talebi halinde gece çalışması eşinin çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir demektedir bunu kullanarak eşinizin gece mesailerine kalmamasını talep edebilirsiniz.
   Ayrıca Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların 01.10.2008 tarihinden sonraki dönemlerde prim ödeme gün sayılarının 4’te 1’i hem prim gün sayılarına eklenir, hem de emeklilik yaşından indirilir. buda eşinizin erken emekli olmasını sağlayabilir

 7. Merhaba benim anneme meme ca teşhisi konuldu ve kemoterapi görūyor.benim sorum bu refakat iznini almak için annemin hastanede yatması mı gerekiyor yoksa sadece hastalıgını doktor raporu ile belgelememiz yeter mi.ben devlet memuruyum

  • Esra hanım merhaba,
   refaketci izni devlet memurları için uygulanan bir durumdur siz öyle iseniz hastanede yattığı dönemde doktor raporu ile refaketci izni kullanabilirsiniz

 8. nevzat hocam merhaba. öncelikle insanları aydınlattığınız için teşekkürler. benim sıkıntım şu. ben tsk da görevli subayım. anneme aralık 2013 de meme ca teşhisi konuldu. ben de aralık ayında raporla 3 ay refakat izni aldım. şu an tedavisi devam etmekte ve ben tekrar aylıklı 3 ay refakat izni almak istiyorum. öncelikle bu mümkün müdür? ikinci sorum ise şöyle. bizim tsk izin yönetmeliğinde personelin isteği üzerine 6 aya kadar aylıksız refakat izni verilir ibaresi varken devlet memurları kanununda ise aynı hastalığın devam ettiğinin raporla sabitlenmesi durumunda tekrar aynı koşullarda 3 ay refakat izni verilir ibaresi var. yani ben arada kaldım. üçüncü sorum da şu . ben 3 aylık refakat iznini aralık 2013 de aldım ve mart 2014 de bitti. takvim yılı değiştiği için 2014 de tekrar aylıklı 3 ay refakat izni alabilir miyim.. sorularımı yanıtlarsanız çok makbule geçmiş olacak. şimdiden saygılar ve allah razı olsun.

  • Zülküf bey merhaba,
   İş yoğunluğum sebebi ile bir süre sitemden soru cevaplamayacağım fakat sizin sorunuza kısa cevap yazmadan gecemedim
   Öncelikle annenize acil şifalar dilerim refaket izni devlet memurları için gecerlidir siz emekli sandığına tabisiniz makalemde belirtiğim gibi anne, baba, eş ve çocuk için, tedavisinin uzun süreceğinin bir sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi kaydıyla refaket izni 3+3 olarak uygulanabilir TSK kanunu çakışma olması halinde devlet memurları kanunundaki hükümleri uygular.Kaldıki Bir hususta kanun hükmü var ise o konuda yönetmelik farklı bir açıklamada bulunmuşsa esas alınması gereken kanun hükmüdür 3. sorunuzu yasadada yönetmeliktede açık olarak göremedim fakat şahsi kanaatim refaket izni yıllara göre verilen değil duruma göre verilen bir izin olduğu için yıl değişmesi önemli değildir hastane raporu ile 3+3 kullanabilirsiniz

 9. Nevzat Bey annem beyin kanaması geçirdi ve 30 gündür yoğun bakımda bilinçı kapalı yatıyor. refakat iznine esas teşkil edecek kurul raporu için müracaat ettim fakat nüroloji doktoru annemin durumunun belli olmadığını ve yoğun bakımda yattığından refakatçiye ihtiyacı olmadığını ve rapor düzenlemeyeceğini söyledi. Ben 657′ ye tabi çalışıyorum cevaplanmasını istedim sorum yoğun bakımda yatan annem için kurul raporu alabilirmiyim bunun yasal dayanağı varmıdır cevaplarsanız sevinirim …

  • Polat bey merhaba,
   Öncelikle annenize Allahtan acil şifalar diliyorum
   Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde
   Refakat iznine ilişkin esaslar şöyle belirtilmiş
   MADDE 10- (1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;
   a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
   b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,
   ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.
   (2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas
   teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği
   takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel
   nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.
   Yukarıda alıntı yaptığım yönetmelik refaket izni için refaketi gerektiren sebepten bahsetmiş yogun bakım bu sebeplere girmemektedir bu yüzden refaket raporu almanız mümkün değil

 10. merhabalar
  işim kamuda hemşire olarak çalışıyor ben ise aynı yerde taşeron olarak çalışmaktayım yaklaşık 4 sene kadar
  eşim ile tüp bebek tedavisine başlayacağız benim sorum şöyle ki
  bu tüp bebek tedavisi sırasında benimde eşimin yanında olmam gerekiyor ki ayrıca benimde sprem örneklerini vermem de gerekiyor kısacası bu durumda benim rekat iznimi olmam gerekiyor yoksa rapor veya izin mi almam gerkiyor

  • merhaba,
   refaket izni kamu çalışanları için gecerli siz ssk lı taşeronda çalıştığınız için refaket izni değil ücretsiz izin talep edebilirsiniz

 11. Merhaba. 4 yasında bir yılı aşkındır losemi tedavisi goren oglum var. Eşim işçi ben ise Adalet Bakanlığına bağlı olarak adliye de zabıt katibi olarak çalışan personelim. 2014 yılı içerisinde 3+3=6 aylık refakat izni kullandım. 2015 yılı içerisinde de tedavimiz devam ettiği için tekrar refakat izni kullanmam mümkün mü?Bugün itibariyle görüştüğüm Sağlık Bakanlığına bağlı memur olarak çalışan hemşire arkadaşım yine aynı hastalıktan dolayı geç yıl kullandığı gibi bu yıl da oğlunun lösemi tedavisi için refakat izni aldığını söyledi, bakanlık olarak farklı kurumlara bağlıyız, bu sebeple benim raporumu kabul etmemeleri reddetmeleri mümkün mü?Çok acil olarak yanıtlarsanız sevinirim. İyi günler..

  • merhaba, öncelikle oğlunuza Allahtan acil şifalar diliyorum sorunuzun cevabı ise şöyle
   2011/2226 sayılı “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Madde10-4 bendi şöyle der
   “Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak vcrilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.” refakat izni düzenlemesi ise “eşlik etme zorunluğu” başlıklı 27 ici maddede yer almaktadır. Bu maddede şu hüküm yer almaktadır.
   “Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir yukarıda belirtilen süreden fazla refaket gerekmesi halinde doktor raporu ile ücretsiz izin verilebilir

 12. Nevzat Hocam merhaba.Bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışıyorum. Annem için sağlık raporu alarak refakat izni kullanacağım. 3 aydan sonra izinin uzatılması için sanırım yeniden bir sağlık raporu gerekiyor. Benim sorum şu: yeniden alınacak raporun aynı hastaneden mi alınması gerekiyor? Yaklaşık 3 ay sonra farklı bir şehire gitme durumumuz var ve annemi de götüreceğim. Gittiğim şehirden rapor alıp refakat iznimi uzatabilir miyim? Teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar diliyorum.

  • Merhaba,
   Öncelikle annenize acil şifalar diliyorum. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda “ Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç memuriyet mahallindeki ve hastalığın sevkinin yapıldığı sağlık hizmet sunucularından alınması zorunludur.” Şeklinde yer almaktadır. Hastalığın tedavisinin yapıldığı sağlık kurumu tarafından başka bir ilde tedavi olması gerekmektedir şeklinde belirtmesiyle tedavisi için başka bir ile gidilebilir ve mazeret izni bu şekilde uzatılabilir. Konu ile ilgili detaylı bilgiyi çalıştığınız kurumun ilgili birimiyle görüşmeniz gerekmektedir.
   Saygılarımla,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Pinterest
EmailEmail
PrintPrint