Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / Refakatçi İzni

Refakatçi İzni

209Hocam Merhaba,

Bir konuda bilgi rica edecektim. Bir yakınımın midesin de  tümör var tedavi görmesi lazım. Bakacak kimse olmadığı için eşi bakacak. Ancak eşi de …… kolejinde çalışıyor. İzin alma sorunu var. Kanunda bu durumlarda refakatçi izni veya benzeri bir izin var mı?

Yardımınızı rica eder,

iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla 

Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı :

4857 Sayılı İş yasasında Refaketçi İzni

4857 Sayılı  iş yasamızın 74. Maddesinde geçen   kadın işçinin doğum sonrası talep edebileceği 6 aylık ücretsiz izin dışında  işçi bakımından  yasal bir ücretsiz izin söz konusu değildir.

Çalışma yaşamımızda sıkça karşılaştığımız bir uygulama olan ücretsiz iznin zorlama yolu ile karşı tarafa dayatılması iş yasamız açısından mümkün değildir. Bu nedenle gerek işçi ve gerekse işveren bakımından ücretsiz izin ancak karşılıklı anlaşma yoluyla uygulanabilir.

İşçi, işverenin kabul etmemesine karşın ücretsiz izine ayrılmaya kalkarsa iş kanunun 25. maddesinde işverene verilen haklı fesih sebebi durumu doğacaktır.  Bu konuda  Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin. 17.01.1991 tarih 9343Esas 199 sayılı kararında

Hasta olan çocuğunu her gün aşıya götüreceğinden bahisle 6 ay ücretsiz izin talebini işverenin kabul etmeyerek çocuğunu hastaneye götürmek için zaman, zaman kendisine izin verilebileceği işçiye bildirilmiştir.

Bunun üzerine işçinin işe gelmemesi işveren açısından hizmet akdini derhal fesih etme hakkını doğurur.”

Görüldüğü  gibi Yargı da işçinin geçerli bir mazeret öne sürse dahi işverenin rızası olmaksızın ücretsiz izine çıkamayacağını açık bir biçimde ifade etmektedir.

Devlet Memurlarında Refakatçi İzni

Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar kanun ve  yönetmelik uyarınca düzenlenir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “ hastalık izni” başlıklı değişik 105 inci maddesinde durum şöyle açıklanmıştır:

3 Ay Ücretli Refakat İzni

 “…Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”

* Refakat izni için “bakmakla yükümlü olunması” şart koşulmamıştır. Sadece anne, baba, eş ve çocuk için, tedavisinin uzun süreceğinin bir sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi yeterli görülmüştür.

* 3 aya kadar refakat izni verilecektir.

* Bu süre bir katına uzatılabilecektir.

* Refakat izni sırasında memur maaşını alacaktır. Madde metnin “izin verilir” şeklinde düzenlenmiştir. Aylıksız izin demediği için memura maaş verilecektir.

* Yine madde metni “verilir” şeklinde düzenlendiği için idarenin bu izinde takdir hakkı bulunmamaktadır.

Refakatten Dolayı Aylıksız İzin

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108. Maddesinde;

“A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.”

Hasta olan memura, 105. maddenin son fıkrası uyarınca refakat izni verilmektedir. Eğer bu izin süresi yetmez ise, istek halinde memura 18 aya kadar aylık izin verilebilir. Madde metni “verilebilir” şeklinde düzenlendiği için bu konuda idarenin takdiri esastır. Bu izin için yine sağlık kurulu raporu gerekmektedir.

Saygılarımla,

Başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışalım.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Organizasyon İşinde Gider Pusulası Ödemelerinde Stopaj

Organizasyon İşinde Gider Pusulası Düzenlenerek Yapılan Ödemelerde Stopaj Var mı? Konuya vergi mevzuatımız açısından ayrıntılı …

69 yorumlar

 1. Merhaba
  Devlet memurlarına verilecek refakatçi iznini gösteren yönetmelik ve maddeyi bulamıyorum. Yardımcı olur musunuz? Ben bir devlet üniversitesinde Arş. Gör. olarak çalışıyorum. Annem kanser ve bakıma muhtaç. Yönetimle sıkıntı yaşamamak adına yardımınıza ihtiyacım var.
  Sevgi ve sağlık dileklerimle

  • Merhaba,
   Öncelikle annenize acil şifalar dilerim.
   657 sayılı devlet memurları kanunun aşağıdaki maddeleri sanırım size kaynak olarak yeter
   HASTALIK VE REFAKAT İZNİ:MADDE 105-(Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete – 6111/107 md.)Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.657 DMK 105.Madde HASTALIK VE REFAKAT İZNİ:Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”

 2. Hayırlı günler . iyi Çalışmalar .
  657 sayılı devlet memerları kanunun 105 maddesinin son satırındaki’
  ‘Ayrıca.memurun bakmakla yükümlü oldugu veya memur refakat etmedigi takdirde hayatı tehlikeye girecek ana.baba.eş.ve cocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalıgının bulunması hallerinde. bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla .aylık ve özlük hakları korunarak. üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”
  Benim Annem kanser hastası bulunduğumuz yerde tadavi imkanları olmadıgından sık sık Ankaraya tedaviye gidilmesi gerekiyor. Ankarada hastanede tedavi bazen 1 gün sürüyor bazen 3 yada 5 gün sürdügü oluyor . üç ay iznin parca parca kullanılıp kullaılamayacagı hakkında bilgilendirilirsek memnun olurum bununla ilgili bir düzenleme varmı teşekkürler iyi calışmalar

  • Mehmet bey merhaba,
   öncelikle hastanıza Allahtan acil şifalar diliyorum
   sorunuz üzerine yasa ve izin yönetmeliğini tekrar gözden geçirdim 657 sayılı yasaya baktığımızda sizinde alıntı yaptığınız 105. maddede mazeret izni ve süresi tanımlanmış fakat izin yönetmeliğindede yasadada iznin parçalar halinde kullanılması ile ilgili bir tanımlamaya rastlamadım
   mazeret izni ile ilgili duruma baktığımızda;
   1- Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde

   2-Bu iznin kullandırılması sağlık kurulu raporuna bağlıdır.

   3-Önce izin 3 ay olarak kullandırılır, sonra sağlık kurulu raporuyla bir kata kadar uzatılabilir.(3+3)
   Yorumum kaynakların incelenmesinde iznin bütün halinde kullanılacağı anlaşılmakta fakat yasanın birçok başka maddesinde bir ibare dikkat çekmekte (birim amirinin muvafakati )şahsi düşüncem bu özel durumda kurum amirinin insiyatifi yetkisi dahilinde olabilir

 3. ali hakan yatgın

  Sayın Erdağ: Polis Memuruyum Ayrıca Emniyet Sen kurucu üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanıyım DMK105. Madde son fıkra ile ilgili bir ilk yaşadım;
  Annem Ağır bir kalp ameliyatı oldu ve %97 engelli raporu mevcut buna istinaden hastane bana önce 3 ay sonrada 3 ay uzatmak suretiyle refakat raporu verdi ve izne ayrıldım iznimin bitmesine 20 gün refakat iznim süresince bir dönem şehir dışında bulunduğum idare tarafından tesbit edildiğinden ilgili hastaneye refakat etmediğim yönünde bilgi verilmiş ve hastane annemin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirmekle beraber refakat etmediğim tesbit edildiği gerekçesiyle raporu iptal etmiş, bu iptal işlemine istinaden de kurumum beni işe başlatmıştır İlgili iznin iptali mümkünmüdür? hukuki midir? ayrıca anneme refakat etmekteyim bu konuda annemin bilgisine başvurulmamıştır. İdari mahkemede kurumum ve ilgili saglık kuruluşu aleyhine dava açacagım ne tip argümanlar kullanmam gerekir bilgi veririseniz sevinirim

  • Ali Hakan bey merhaba,
   sitemdeki teknik bir sorundan dolayı sorulara cevap geç cevap vermek zorunda kaldım bundan dolayı özür dilerim.
   Sorunuz bir hukukcunun cevap vermesi gereken bir bilgi gerektiriyor fakat ben bilgim dahilinde düşüncelerimi paylaşayım sizinle
   Refakat İzni yasada 6 Aya Kadar (3+3) Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde

   1-Bu iznin kullandırılması sağlık kurulu raporuna bağlıdır.

   2-Önce izin 3 ay olarak kullandırılır, sonra sağlık kurulu raporuyla bir kata kadar uzatılabilir.denmektedir burda amaç hastanın refaketcisine bu imkanı sağlamaktır fakat refaket izni kullanıp refaket etmemeniz durumunda iptal edilen izinde şahsi düşüncem mahkemeye sunacağınız refaket etmemenize sebep makul ve ispatlanabilir sebep önem arzedecektir ayrıca refaketen eşlik etmediğiniz süre dışındaki refaketiniz de ispatlayıcı unsurlarla belitilmesi refaketci izninin kötü niyetle ihlal edilmediğinin göstergesi olacaktır enteresan ve farklı bir vaka konu ile alkalı yargı kararı bakacağım bulabilirsem sizinle paylaşırım

 4. selamun aleykum benım esim nıde timörunden amelıyat oldu ve yogun bakımda tedavisi halen surmektedir ama ben bır fabrıkada işci olarak calısıyorum bu izinden yararlanmama için ne yapmalıyım su an ucretsiz izin kullanıyorum bana yardımcı olun luften no 0530 247 62 35

  • Yakup bey merhaba,
   Öncelikle eşinize Allahtan şifa diliyorum,
   İş Kanunu’na göre sgk lıya refakat izni adı altında bir düzenleme yok refaket izni devlet memurları için düzenlenmiş, Ancak işverenden ücretsiz izin talep edebilirsiniz. İşveren uygun görürse size ücretsiz izin verebilir.

 5. slm eşim hamile ağır sancılar çekiyor ve evde bakım istiyor refagat izni alabilir miyim

  • Ömer bey merhaba,
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 107 maddesi ile değişik 105 üncü maddesinin son fıkrasında refaketci izni düzenlenmiştir fakat bu sadece devlet memurları içindir

   “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”hükmü yer almaktadır.
   Söz konusu hükümde;
   Memura kimler için refakat izini verileceği şu şekilde düzenlenmiştir:
   1-Bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
   2-Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden biri için

   Memura hangi hallerde Refakat izni verileceği ise şu şekilde düzenlenmiştir:
   1-Ağır bir kaza geçirmesi
   2-Tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde,
   (Bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şarttır.)
   Refakat izni ne kadar süre ile verilebilir.
   1-Üç aya kadar izin verilir.
   2-Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

 6. OSMAN ÇALIŞKAN

  SAYIN NEVZAT BEY,

  9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TEŞHİSİ KONDU. BU DURUMDA SÜREKLİ TAKİP VE KONTROL EDİLMESİ GEREKİYOR. EŞİM KAMU HASTANESİNDE DEVLET MEMURU HEMŞİRE OLARAK GÖREV YAPIYOR. BENDE TSK’DE GÖREV YAPIYORUM. İŞİM DOLAYISIYLA ANLIK GELİŞEN VE UZUN SÜREBİLEN (TOPLAMDA YILDA 4-5 AY) GÖREVLER NEDENİYLE EVDEN AYRI KALIYORUM. EŞİM AYDA ORTALAMA 7-8 NÖBET TUTUYOR. BEN EVDE OLMADIĞIM ZAMANLARDA ÇOCUKLARA BAKACAK BİR AİLE YAKINIMIZ YOK. AYRICA HASTANEDE HİÇ MAZERETİ OLMADAN NÖBETSİZ BÖLÜMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELER VAR. HASTANE YÖNETİMİNE EŞİMİN NÖBETSİZ BİR BÖLÜMDE ÇALIŞMASI İÇİN DİLEKÇE VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ. BU DURUMDA YASAL BİR DAYANAĞIMIZ VARMI? CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİZ.

  • Gece postası, 4857 sayılı İş Kanununun 69’uncu maddesinde belirtilmiştir. Burada Kadın işçinin eşi de işin postalar halinde yürütüldüğü
   aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise, kadın işçinin talebi halinde gece çalışması eşinin çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir demektedir bunu kullanarak eşinizin gece mesailerine kalmamasını talep edebilirsiniz.
   Ayrıca Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların 01.10.2008 tarihinden sonraki dönemlerde prim ödeme gün sayılarının 4’te 1’i hem prim gün sayılarına eklenir, hem de emeklilik yaşından indirilir. buda eşinizin erken emekli olmasını sağlayabilir

 7. Merhaba benim anneme meme ca teşhisi konuldu ve kemoterapi görūyor.benim sorum bu refakat iznini almak için annemin hastanede yatması mı gerekiyor yoksa sadece hastalıgını doktor raporu ile belgelememiz yeter mi.ben devlet memuruyum

  • Esra hanım merhaba,
   refaketci izni devlet memurları için uygulanan bir durumdur siz öyle iseniz hastanede yattığı dönemde doktor raporu ile refaketci izni kullanabilirsiniz

 8. zülküf güler

  nevzat hocam merhaba. öncelikle insanları aydınlattığınız için teşekkürler. benim sıkıntım şu. ben tsk da görevli subayım. anneme aralık 2013 de meme ca teşhisi konuldu. ben de aralık ayında raporla 3 ay refakat izni aldım. şu an tedavisi devam etmekte ve ben tekrar aylıklı 3 ay refakat izni almak istiyorum. öncelikle bu mümkün müdür? ikinci sorum ise şöyle. bizim tsk izin yönetmeliğinde personelin isteği üzerine 6 aya kadar aylıksız refakat izni verilir ibaresi varken devlet memurları kanununda ise aynı hastalığın devam ettiğinin raporla sabitlenmesi durumunda tekrar aynı koşullarda 3 ay refakat izni verilir ibaresi var. yani ben arada kaldım. üçüncü sorum da şu . ben 3 aylık refakat iznini aralık 2013 de aldım ve mart 2014 de bitti. takvim yılı değiştiği için 2014 de tekrar aylıklı 3 ay refakat izni alabilir miyim.. sorularımı yanıtlarsanız çok makbule geçmiş olacak. şimdiden saygılar ve allah razı olsun.

  • Zülküf bey merhaba,
   İş yoğunluğum sebebi ile bir süre sitemden soru cevaplamayacağım fakat sizin sorunuza kısa cevap yazmadan gecemedim
   Öncelikle annenize acil şifalar dilerim refaket izni devlet memurları için gecerlidir siz emekli sandığına tabisiniz makalemde belirtiğim gibi anne, baba, eş ve çocuk için, tedavisinin uzun süreceğinin bir sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi kaydıyla refaket izni 3+3 olarak uygulanabilir TSK kanunu çakışma olması halinde devlet memurları kanunundaki hükümleri uygular.Kaldıki Bir hususta kanun hükmü var ise o konuda yönetmelik farklı bir açıklamada bulunmuşsa esas alınması gereken kanun hükmüdür 3. sorunuzu yasadada yönetmeliktede açık olarak göremedim fakat şahsi kanaatim refaket izni yıllara göre verilen değil duruma göre verilen bir izin olduğu için yıl değişmesi önemli değildir hastane raporu ile 3+3 kullanabilirsiniz

 9. Nevzat Bey annem beyin kanaması geçirdi ve 30 gündür yoğun bakımda bilinçı kapalı yatıyor. refakat iznine esas teşkil edecek kurul raporu için müracaat ettim fakat nüroloji doktoru annemin durumunun belli olmadığını ve yoğun bakımda yattığından refakatçiye ihtiyacı olmadığını ve rapor düzenlemeyeceğini söyledi. Ben 657′ ye tabi çalışıyorum cevaplanmasını istedim sorum yoğun bakımda yatan annem için kurul raporu alabilirmiyim bunun yasal dayanağı varmıdır cevaplarsanız sevinirim …

  • Polat bey merhaba,
   Öncelikle annenize Allahtan acil şifalar diliyorum
   Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde
   Refakat iznine ilişkin esaslar şöyle belirtilmiş
   MADDE 10- (1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;
   a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
   b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,
   ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.
   (2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas
   teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği
   takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel
   nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.
   Yukarıda alıntı yaptığım yönetmelik refaket izni için refaketi gerektiren sebepten bahsetmiş yogun bakım bu sebeplere girmemektedir bu yüzden refaket raporu almanız mümkün değil

 10. merhabalar
  işim kamuda hemşire olarak çalışıyor ben ise aynı yerde taşeron olarak çalışmaktayım yaklaşık 4 sene kadar
  eşim ile tüp bebek tedavisine başlayacağız benim sorum şöyle ki
  bu tüp bebek tedavisi sırasında benimde eşimin yanında olmam gerekiyor ki ayrıca benimde sprem örneklerini vermem de gerekiyor kısacası bu durumda benim rekat iznimi olmam gerekiyor yoksa rapor veya izin mi almam gerkiyor

  • merhaba,
   refaket izni kamu çalışanları için gecerli siz ssk lı taşeronda çalıştığınız için refaket izni değil ücretsiz izin talep edebilirsiniz

 11. Merhaba. 4 yasında bir yılı aşkındır losemi tedavisi goren oglum var. Eşim işçi ben ise Adalet Bakanlığına bağlı olarak adliye de zabıt katibi olarak çalışan personelim. 2014 yılı içerisinde 3+3=6 aylık refakat izni kullandım. 2015 yılı içerisinde de tedavimiz devam ettiği için tekrar refakat izni kullanmam mümkün mü?Bugün itibariyle görüştüğüm Sağlık Bakanlığına bağlı memur olarak çalışan hemşire arkadaşım yine aynı hastalıktan dolayı geç yıl kullandığı gibi bu yıl da oğlunun lösemi tedavisi için refakat izni aldığını söyledi, bakanlık olarak farklı kurumlara bağlıyız, bu sebeple benim raporumu kabul etmemeleri reddetmeleri mümkün mü?Çok acil olarak yanıtlarsanız sevinirim. İyi günler..

  • merhaba, öncelikle oğlunuza Allahtan acil şifalar diliyorum sorunuzun cevabı ise şöyle
   2011/2226 sayılı “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Madde10-4 bendi şöyle der
   “Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak vcrilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.” refakat izni düzenlemesi ise “eşlik etme zorunluğu” başlıklı 27 ici maddede yer almaktadır. Bu maddede şu hüküm yer almaktadır.
   “Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir yukarıda belirtilen süreden fazla refaket gerekmesi halinde doktor raporu ile ücretsiz izin verilebilir

 12. Nevzat Hocam merhaba.Bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışıyorum. Annem için sağlık raporu alarak refakat izni kullanacağım. 3 aydan sonra izinin uzatılması için sanırım yeniden bir sağlık raporu gerekiyor. Benim sorum şu: yeniden alınacak raporun aynı hastaneden mi alınması gerekiyor? Yaklaşık 3 ay sonra farklı bir şehire gitme durumumuz var ve annemi de götüreceğim. Gittiğim şehirden rapor alıp refakat iznimi uzatabilir miyim? Teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar diliyorum.

  • Merhaba,
   Öncelikle annenize acil şifalar diliyorum. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda “ Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç memuriyet mahallindeki ve hastalığın sevkinin yapıldığı sağlık hizmet sunucularından alınması zorunludur.” Şeklinde yer almaktadır. Hastalığın tedavisinin yapıldığı sağlık kurumu tarafından başka bir ilde tedavi olması gerekmektedir şeklinde belirtmesiyle tedavisi için başka bir ile gidilebilir ve mazeret izni bu şekilde uzatılabilir. Konu ile ilgili detaylı bilgiyi çalıştığınız kurumun ilgili birimiyle görüşmeniz gerekmektedir.
   Saygılarımla,

 13. Merhaba Nevzat Bey, polis memuruyum babam koah, kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği hastası şuan hastanede nefroloji bölümünde yatmaktadır. 3 aylık Refakat izini almak istiyorum fakat nefroloji bölümü belirtilen hayati tehlikesi mevcuttur yazamam diyor.Babam ayağa kalkamıyor nefes almakta zorlanıyor yattığı bölüm veremem diyor neyapmam lazım ve yatan hastaya refakat raporu çıkarta bilirmiyim. Birde ilçe devlet hastanesinden il deki araştırma hastahanesine sevk edildi ve sevk edilen araştırma hastanesinde yatarak tedavisi devam etmektedir. Sevk eden ilçe devlet hastahanesinden refakatli heyet raporunu çıkarta bilirmiyim.

  • Yüksel bey merhaba, öncelikle babanıza acil şifalar dilerim Devlet memurlarına verilecek refakat iznine 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde yer verilmiştir. Bu maddede; “….memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla(yattığı hastane hangisi ise o hastaneden), aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” hükmüne yer verilmiştir.

 14. Merhaba nevzat bey, annem diyaliz hastası ve çalıştığım yer dışında ikamet ediyor yüzde doksan özürlü raporu var. Tedavi gördüğü hasteneden refakat için sağlık kurulu raporu aldım raporun karar kısmında bakılmazsa hayati tehlike bulunduğu sürekli bakım gerektiği hastanın rahatsızlığının süreklilik arzettiği gibi ibareler var fakat haftada 3 gün diyelize girmekte ve gidiş gelişlerinde 3 ay refakat etmesi uygundur yazmışlar. Çalıştığım yerle annemin tedavi gördüğü yer arasında 1100 km mesafe var kurumum biz seni nasıl haftanın üç günü gönderelim böyle rapor olmaz diyor.Benim ne yapmam gerekli 3 ay diye belirtilmiş raporum var . Kurumum bunu reddedebilir mi? Göreve mi başlamalıyım yoksa raporluyum gelmem mi demeliyim?

  • Merhaba Fatih bey sigortalımı yoksa Devlet memurumu olduğunuzu belirtmemişsiniz ben Devlet memuru olduğunuz düşüncesi ile sorunuzu Devlet personel başkanlığının (03/11/2011-20337) sayılı görüş yazısı ile şu şekilde açıklayacağım ;
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” hükmü yer almaktadır.
   Diğer taraftan, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Refakat iznine ilişkin esaslar” başlıklı 10 uncu maddesinde, “1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;
   a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
   b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,
   ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.
   (2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.
   (3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
   (4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
   (5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
   (6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur.” hükmü yer almaktadır.
   Bu itibarla, Devlet memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre refakat izninin üç aya kadar verileceği, gerekli görülmesi hâlinde üç aylık sürenin aynı koşullarda bir katına kadar uzatılacağı mütalaa edilmekte olup, söz konusu iznin haftada bir gün veya ayda dört gün gibi parça parça kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

 15. Devlet memuruyum Nevzat bey. Rafakat raporu olarak aldım kurul raporunu 3 ay süreyle refakati uygundur değilde 3 ay süreyle gidiş gelişlerde refakati uygundur yazmış raporu yazan görevli karar kısmına.Diyaliz hastaları haftada 3 defa günaşırı diyalize gitmekte bu belirtilmiş raporun üst kısmındaki ilgili doktor tarafından o görevlide raporun altına karar kısmına gidiş gelişlerinde demiş ama 3 ay tirefakati uygundur refakat edilmediği taktirde hayati tehlikesi vardor sürekli yakın bakım gerekir ibareleri mevcut. Benim kurumun gidiş gelişlerde kısmına itirazı var böyle kabul edemeyiz diyorlar siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapmalıyım?

 16. İyi akşamlar Nevzat Bey 4-b li personel 3 ay ücretli refakatci izni kullanabiliyo mu hastane raporu vermesi durumunda (ben babam için sordum bakımıyla uraşmak için)

  • Merhaba,
   Öncelikle “bakmakla yükümlü oldukları” kavramına açıklık kazandırılması gerekmektedir. Bu kavram 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Tedavi Yardımı başlıklı 209’uncu maddesi içerisinde yer almaktadır. Bu madde şu şekildedir: “Devlet memurları ile herhangi şekilde bir sağlık yardımından yararlanmayan eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve ikiden fazla dahi olsa aile yardımına müstehak çocuklarının, hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır. Ancak tedavi giderleri ve yol masraflarının ödenebilmesi için, tedaviye resmi tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır”

   Aynı ibare, 657 sayılı Kanunun 210 uncu maddesinin birici fıkrasında da yer almaktadır. Yine 210’nuncu maddenin son fıkrasında yer alan “209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır.” hüküm gereğince Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur. Kanundan sonra bu yönetmeliğe bakılamktadır.

   Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği tedavi yardımından kimlerin yararlanacağını ve tedavinin usul ve esaslarını belirlemiştir. Adı geçen yönetmelikte de, “bakmakla yükümlü oldukları” kavramı yer almaktadır. Yönetmeliğin “tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (c) bendinde “Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan ana, babası,” hükmü yer almaktadır. Maddede “ve” bağlacı kullanılmış olup, bakmakla yükümlü olunanların herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmaması gerektiği düzenlenmiştir.

   refakat izni olarak bahsedilen düzenleme ise “eşlik etme zorunluğu” başlıklı 27 ici maddede yer almaktadır. Bu maddede şu hüküm yer almaktadır.

   “Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Bu takdirde ödenmesi gereken yatak ücreti, sağlık kurumunca düzenlenecek faturada gösterilmek ve belge eklenmek suretiyle, ilgili kurumca ödenir. Hasta özel sağlık kurumunda tedavi edilir ve giderler hasta tarafından bu sağlık kurumuna ödenirse, alınacak fatura ve belge ilgili kuruma verilerek bedeli kurumdan alınır.
   Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik eden kimseye de, memurun bağlı olduğu kurumca, “Harcırah Kanunu” hükümleri dairesinde yolluk ve gündelik verilir. Hasta bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince belirli bir araç ile gönderiliyorsa, eşlik edenin yollukları da aynı madde hükümleri uyarınca ödenir. ”

   Yukarıdaki hüküm tümüyle devlet memurunun veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin tedeavi edilmesine ilişkindir. Bu husus yönetmeliğin 40’ncı maddesinde “”Her Devlet memuru, tedavi yardımından yararlanabilecek eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarını gösterir bir beyanname vermekle yükümlüdür. (Örnek 6).” şeklinde kayıt altına alınmıştır. Dikkat edileceği üzere bu halde iki tane eşlik ettirme müessesesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi hasatanın yanında kalma hali, diğeri ise başka bir yere gönderilem hallerine münhasıdır. Burada teknik olarak belirtmemiz gereken husus ise şudur: Ortada bir izin değil görevlendirme olduğudur.

   Bu itibarla bakmaya mecbur olunmayan anne ve baba için refakat ile görevlendirilmeye ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

   Ancak, babasının rahatsızlığını 657 sayılı Kanunun 108 inci maddede belirtilen şekilde belgelendirmesi halinde 6 aya kadar aylıksız izin alabileceği, bu hususun devem etmesi halinde de bir altı ay daha aylıksız izin kullanılması mümkün bulunmaktadır.

 17. Merhaba
  devlet memuru olan Ablam lösemi teşhisinden uzun süre hastanede tedavi görecek. Bende devlet memuruyum adıma yazılı 3 aylık refakatçi sağlık kurul raporunu bir üst yazı ile ayın 11 inde kurumuma sundum. 12 sinden itibaren refakatçi olarak hastanede kalmaktayım. Kurumum yazı işlerinden arandım ve personel yetersizliği sebebiyle rapora izin veremedikleri yönünde yazı yazıyorlarmış bana bilgi verdiler. İş yerim Karabük’te ben Samsun’da hastanedeyim şuan. Sorularım 1- ben yazı elime geçince ne yapmalıyım. 2-yapacağım şeye göre görevime geri dönmeliyim. 3- ayın 11 ile kurumun yazısı elime ulaştığı andaki sürede ne izninde diye gözükeceğim. 4- ben ablamı asla bu durumda yalnız bırakmam. Ekmeğimden de olmak istemiyorum. SAYGILAR.

  • Merhaba Asuman hanım,
   Öncelikle kardeşinize Allah tan acil şifalar diliyorum bilgim dahilinde sorularınızın cevabını şu şekilde verebiliyorum
   yönetmeliğin 10. maddesinde Refakat izni verilebilmesi için,
   a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
   b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,
   ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.(Refakat izni için verilecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakm bakım gerekip gerekmediği belirtilmeli)
   Benim önerim
   1-kardeşinize bakacak kimsenin olmadığını
   2-kurul raporunda refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunduğunu belgeleyerek kurumunuza bildirin bu durumda personel eksik gerekcesi ile bir kişinin hayatıyla oynayamazlar

 18. nevzat bey merhaba,
  657’ye tabi devlet memuruyum. babam beyin kanaması sonucu felç geçirdi ve şu an yatalak. onun bakımı için refakatçi olmak durumundayım. babamın yatalak olduğuna dair raporu var. refakatçi raporu almak için ne yapmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim

  • Merhaba Semra hanım ,
   Öncelikle babanıza Allahtan acil şifalar dilerim.
   Devlet memurlarına verilecek refakat iznine 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde yer verilmiştir. Bu maddede; “….memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” hükmüne yer verilmiştir.

 19. İyi günler hocam. Devlet memuruyum görev yaptığım il dışında yaşayan annem için refakat izni çıkarılabilirmiyim annemin yanımda ikamet etmesi şartı varmı. Ayrıca annem 89 yaşında ve yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon şeker hastalığı var. Bu evde refakatçi izni çıkarılabilmek için yeterlimidir. Selamlar

  • Merhaba Ahmet bey,
   Devlet memurlarına verilecek refakat iznine 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde yer verilmiştir. Bu maddede; “….memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” hükmüne yer verilmiştir. Görüleceği üzere, Kanun metninde dönem ibaresi geçmemektedir. Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre, refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin yer alması gerekmekte olup, bahsi geçen hususlardan birini içermeyen sağlık kurulu raporuna istinaden Devlet memuruna refakat izni verilemez.

 20. ben devlet işyerinde sgk elemanı olarak çalışıyorum anne için refakat izni kullanma hakkım varmı diye öğrenmek istiyorum bunun için ne yapabilirim

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 107 maddesi ile değişik 105 üncü maddesinin son fıkrasında “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”hükmü yer almaktadır.
   Mezkur hükümde refakat izninin, kimler için verileceği, hangi hallerde verileceği, ne kadar süre izin verileceği, iznin şartları taşıyanlara verilmesi zorunlu bir izin olduğu ve izin süresince de mali haklara dokunulmadan izin verileceği düzenlenmiş bulunmaktadır.
   Bununla birlikte, 657 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanun ile değişik 108 inci maddesinin (A) bendinde “Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.”ifadesi yer almaktadır.

 21. İYİ GÜNLER HOCAM kamu bankasında GÜVENLİK GÖREVLİSİYİM ÖNCEDEN TAŞERONDUK 01.01.2016 TARİHİ İTİBARI İLE KADROYA GEÇTİK YANİ BANKANIN ELEMANI OLDUK EŞİM HAMİLE DOĞUMA 10 15 GÜN KALDI İŞİM VE İKAMETGAHIM ANTALYA DA İKAMETGAH ETMEKTEYİM EŞİMİN DOĞUMU İSTANBULDA OLACAK NEDEN DİYE SORACAK OLURSANIZ BEBEĞİN KALP DAMARLARI TEDS OLUŞMUŞ DOĞUM SONRASI 3- 5 GÜN İÇİNDE AMELİYAT OLACAK RİSKLİ BİR AMELİYAT BU AMELİYTIDA ANTALYADA YAPAN DOKTOR BULAMADIK EŞİM HASTANEYE YATMADAN DOĞUMA 3-5 GÜN KALA REFEKATÇI İZNİ ALABİLİRMİYİM YAKLAŞIK 1 AYDIR İSTANBULDA EV KİRALADIK ORDA DURUYOR DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI YANINDA OLMAM GEREK SİZDEN ACİL YARDIM CVP BEKLİYORUM

  • Ahmet bey merhaba,
   öncelikle doğacak yavrunuza Allahtan acil şifa diliyorum.
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 107 maddesi ile değişik 105 üncü maddesinin son fıkrasında “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”hükmü yer almaktadır.
   Mezkur hükümde refakat izninin, kimler için verileceği, hangi hallerde verileceği, ne kadar süre izin verileceği, iznin şartları taşıyanlara verilmesi zorunlu bir izin olduğu ve izin süresince de mali haklara dokunulmadan izin verileceği düzenlenmiş bulunmaktadır.
   Bununla birlikte, 657 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanun ile değişik 108 inci maddesinin (A) bendinde “Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.”ifadesi yer almaktadır.

 22. Sorum şu ; memurun 3+3 olan refakat izni ile ilgili degil .Hastamizin Hastanede yat digi surece yanında kaldığımız izin tek hekim imza si ile verilen refakatci durum bildirir raporu geçerli midir. Memurun bu hakkı varmıdır.

  • Merhaba Abdullah bey,
   57 sayılı Devlet Memurları Kanununun ? hastalık izni? başlıklı değişik 105 inci maddesinin son fıkrasında “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”hükmü yer almaktadır.

   Bu madde hükmünde; refakat izninin, kimler için verileceği, hangi hallerde verileceği, ne kadar süre izin verileceği, iznin şartları taşıyanlara verilmesi zorunlu bir izin olduğu ve izin süresince de mali haklara dokunulmadan izin verileceği düzenlenmiştir.

 23. Merhaba hocam benim annem 4.evre karaciger kanseri ben ogretmenim doktordan tek hekim imzali raporda hastaligi ayrintili yaziyor sorum su doktorun hayati tehlikesinin oldugunu yazmasi gerekli mi bide annemin evde tedavi olursa rapor alabilir miyim

  • Sevgili hocam öncelikle annenize Allahtan acil şifalar dilerim.
   Devlet memurlarının mazeret izninin nasıl olması gerektiğini ve şartları 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde yer verilmiştir. Bu maddede; “….memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” hükmüne yer verilmiştir.

   Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer verilen “aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz” hükmünde geçen “dönem” ifadesinden Devlet memurunun kullandığı refakat izni sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kalan dönemin anlaşılması gerekmekte olup, söz konusu dönemde aynı kişi ile ilgili olarak başka bir Devlet memurunun refakat izni kullanması mümkün değildir.

   Yine bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında yer verilen “Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.” hükmünde geçen altı aylık sürenin ise “yılda altı ay” olarak düşünülmemesi gerekmekte olup, söz konusu sürenin “memuriyet süresi boyunca altı ay” olarak anlaşılması gerekmektedir.

   Refakat izninin parça parça kullanılması mümkün müdür?

   Devlet memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre refakat izninin üç aya kadar verileceği, gerekli görülmesi halinde üç aylık sürenin aynı koşullarda bir katına kadar uzatılması mümkün olup, söz konusu iznin haftada bir gün veya ayda dört gün gibi parça parça kullanılmasına ilişkin madde metninden bir hükmün çıkarılması mümkün değildir.

   Refakat izni verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda bulunması gereken hususlar nedir, ?

   Devlet memuruna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca verilen refakat izninin başlangıç tarihinin sağlık kurulu tarafından verilen raporun(tek doktor raporu değil heyet raporu demiş) tarihinin esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir.
   Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre, refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin yer alması gerekmekte olup, bahsi geçen hususlardan birini içermeyen sağlık kurulu raporuna istinaden Devlet memuruna refakat izni verilemez.

 24. Iyi aksamlar nevzat bey ben askerim babam sol tarafina felc vurdu kalp pili takildi beyninde olasan kan pirtisi yuzunden sol tarafi felc ugradi ve bi tanede abim var yuzde 92 engelli raporuda var refakatci izni raporu almam gerek gorev yaptigim birligimde istediler nasil alabilir ozel hastanede yatti babam simdi evde ama kalkamiyo annemin tek 2 engelliye bakcak gucu yok ne yapabilirim

  • Onur bey merhaba,
   öncelikle babanıza acil şifalar dilerim Allah yardımcısı olsun .
   Babanızın yattığı hastaneden babanızın bakıma muhtac olduğunu gösterir mazeret raporu alabilirsiniz bu raporla refaketci iznini kullanabilirsiniz. Rapor ayrı bir husus mazeret izni değil rapor alarak babanıza bakmak istiyorsanız baglı bulunduğunuz sağlık biriminden ancak rapor alabilirsiniz fakat önerim yasa ile tanımlanan mazeret izni 3 aydır bunu kullanmanız

 25. İyi günler hocam,babam özel hastanede tedavi görmekte özel hastane refakatçi raporu düzenleyebilir mi ve bu rapor kurum tarafından kabül görür mü.Teşekkürler.

  • Merhaba Adem bey özel hastane tarafından verilen refaketci raporu gecerli değildir kamu hastanelerinden heyet tarafından verilen raporlar ile refaketcilik gecerli olur

 26. mrb nevzatbey ben sözleşmeli memurum babam felçli ve kalp pili takılması için hastaneye yatış yapıldı refakatçi izni alabilirmiyim tşkrler

  • Özkan bey merhaba,
   sözleşmeli personel sözleşmeleri önem taşımaktadır sizin sözleşmenizde bu haklar nasıl tanımlanmış personel departmanınızdan öğrenirseniz uygulama ona göre yapılacaktır

 27. sayın hocam 6 yaşların da hiç görmeyen duymayan konuşmayan %98 ağır engelli oğlum var , eşim hamile ve ilk gebelik erken oldu , şimdi gebeliğinde daha dikkat etmeye çalışıyoruz , oğlum görmez duymaz konuşmaz yemek vermezsen yemez su vermezsen içmez tamamen muhtaç biri bakmazsa düşünün ne olur , eşim oğlumu özel eğitime götüremez ve evde bakamaz hale geldi refakat izni alabilirmiyim

  • Adem bey ALLAH yardımcınız olsun,size güç ve sabır versin,
   bildiğiniz gibi refaket izninde hastane raporu gerekmektedir fakat çocuğunuzun doktoru ile durumu paylaşarak heyet raporu alabilirseniz idari amirinizin onayı ilede mazeret izni kullanabilirsiniz

 28. Nevzat Bey öncelikle bilgilendirmelerinizden dolayı teşekkür ederim.
  Refakat fiziksel engeli bulunanlar için de zorunlu olabiliyor. Yürüyemeyen yani kendi başına okula veya eğitim göreceği mekana tekbaşına gidemeyen merdiven v.b durumlarda destek almadan hayatını sürdüremeyen çocuğunun eğitimi döneminde bakmakla mükellef olan 657 SDMK tabii anne veya baba bu izinden yararlanabilir mi? ilgi ve bilgilendirmenizden dolayı şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba,
   Güzel sözleriniz için teşekkür ederim sorunuzu ayrıntılı bir makalemde yazmıştım aşağıda makale linkini bulabilirsiniz.
   https://www.nevzaterdag.com/engelli-cocugu-olan-calisanin-haklari/

   • mrb nevzat hocam öncelikle iyi akşamlar. ben kamu kurumunda çalışan bir memurum…yeni doğmuş bebeğim spina bfida teşhisiyle hastanede yoğun bakıma alınıp amelıyat oldu..ve yogun bakımda yattıgı sürece eşim tarafından beslenmesi gerekiyordu. tabı yenı dogum yapmış eşim için hastaneye gidip gelmek zor oldugu için bende hastaneden bebegimin yogun bakımda yattıgına ve beslenmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğine dair hastaneden kurul raporu aldım…sonra bu raporu kuruma verip 3 aya kadar refekat izni verimesini istedim ..sağolsun amirlerim onay verdi …refakat iznimin 2. ayında bebegım yogun bakıman taburcu edildi..bende taburcu olduguna dair tekrardan hasataneden yazı alarak kurumuma ilettim..fakat idari kısımdaki görevli arkadas bebegın yogun bakımdan çıksa dahi bu ıznımı sonuna kadar kullanacagımı söylemiştir..ve ayrıca senın aldıgın bu rapor refakat izni degil sıhhi izin diyerek refakat izni sayılmadıgını söylemiştir…ben arastırdım bulamadım böyle birşey…bütün bu sonuçlardan araştırdıgım kadar refakat izni oldugunu gördüm..ama yinede size bir danışayım istedım …ceveplarsanız azami dercede sevinirmm..

    • Emre bey merhaba,
     heyet tarafından verilen izin sıhhi izin olamaz bakmakla mükellef olduğunuz çocuğunuz için refaket amacı ile verilmiştir. Kurumunuzdada buna göre işlem yapılmalıdır
     Refakat izni verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda bulunması gereken hususlar ,
     Devlet memuruna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca verilen refakat izninin başlangıç tarihinin sağlık kurulu tarafından verilen raporun tarihinin esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir.
     657 sayılı yasanın 105.. maddesinde veizin yönetmeliğinde ;
     İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır
     Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre, refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin yer alması gerekmekte olup, bahsi geçen hususlardan birini içermeyen sağlık kurulu raporuna istinaden Devlet memuruna refakat izni verilemez.

 29. Sn.Nevzat ERDAĞ bey Babam Refakat izni hakkında BİR SORUM OLACAKTI Ben babamın rahatsızlığı dolayısıyla gerekli isterleri tamamlayarak kurumumdan halihazırda 3 ay ücretli refakat izninde bulunan bir memurum. Edindiğim bilgilere göre : 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü uyarınca, Devlet memurlarının hastalanmaları durumlarında verilecek raporların usule ve esaslarını düzenlemek üzere 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
  Anılan Yönetmeliğin “Refakat iznine ilişkin esaslar” başlıklı 10 uncu maddesinde “(1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;
  a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
  b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.
  (2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi halinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.
  (3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
  (4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
  (5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
  (6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur.”denilmektedir.
  Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Aylıksız izin” başlıklı 108 inci maddesinin (A) bendinde “Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.”denilmektedir.
  Babamın rahatsızlığı şu anda biraz düzeltme gösterdiği için iznimi tamamlayıp tekrar işime geri dönmek istiyorum. Fakat Babam tekrar rahatsızlandığı takdirde toplam 6 ay olan ücretli iznin kalan 3 ayını kullanmam için bir engel bulunmakta mıdır. Yukarıdaki bilgilerde 3 aylık izin gerekli olduğu takdirde bir katına kadar yani 3 ay daha uzatılır demektedir. Süre uzatmadan 3 ay sonunda geri dönmem durumunda kalan 3 aylık ücretli izin hakkımı yitirme durumum meydana gelir mi ? Bana vakit ayırdığınız için şimdiden Teşekkür eder ve Saygılarımı sunarım İyi Çalışmalar.

  • Mehmet bey merhaba,
   Devlet personel başkanlığının sorunuza benzer bir soruya verdiği .(16/04/2012-6938) sayılı görüşü şöyle;
   – Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer verilen ‘aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz’ hükmünde geçen “dönem” ifadesinden Devlet memurunun kullandığı refakat izni sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kalan dönemin anlaşılması gerekmekte olup, söz konusu dönemde aynı kişi ile ilgili olarak başka bir Devlet memurunun refakat izni kullanamayacağı,
   – Mezkur Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında yer verilen “Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.” hükmünde geçen altı aylık sürenin ise “yılda altı ay” olarak düşünülmemesi gerekmekte olup, söz konusu sürenin “memuriyet süresi boyunca altı ay” olarak anlaşılması gerektiği,mütalaa edilmektedir.6 aylık süreye kadar kullanıma olanak verilirken bunun aralıklarla veya tek seferde kullanılması açıklanmamış ama maksimum süre belirtilmiş

 30. Merhabalar Nevzat Bey.
  Benim de danismak istedigim ve benim gibi bircok arkadasin da kafasinda soru isareti birakan bir durum var.
  Annem kanser hastasi ve tedavi goruyor. Buna bagli olarak 3 ay refakat izni kullandim. Duruma gore uc ay daha uzatmak istiyorum. Sorum șu ki biz uc kardesiz ve ucumuzde farkli kurumlarda devlet memuruyuz.
  Ben annemin kanser tedavisi icin 6 aylik refakat iznimi kullanirsam. memur olan diger kardeslerim bu haktan (refakat hakki) mahrum mu kalir? Yani ozetle kizkardesimde benim iznim bittikten sonra validem icin refakat izni kullanabilirmi?
  Simdiden tesekkur ediyor iyi calismalar diliyorum.

  • Fatma hanım öncelikle annenize acil şifalar dilerim
   sorunu8za gelecek olursak 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü uyarınca, Devlet memurlarının hastalanmaları durumlarında verilecek raporların usule ve esaslarını düzenlemek üzere 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.Anılan Yönetmeliğin “Refakat iznine ilişkin esaslar” başlıklı 10 uncu maddesinde ” Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun özellikleri anlatılmış burada ;
   (3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
   (4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.demektedir.

 31. Mrb Nevazat Bey
  Ben askeri personelim eşim epilepsi hastası ve aynı zamanda 6.5 aylık hamile bu durumda refakatcı izni kullanabilir miyim ? Çok acil !!!!!

  • Mehmet bey merhaba,
   öncelikle eşinize acil şifalar diliyorum. Doğacak çocuğunuzun size ve eşiniz sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.
   sorunuza dönecek olursam.
   Devlet memurlarına verilecek refakat iznine 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde yer verilmiştir. Bu maddede; “….memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” hükmüne yer verilmiştir.
   Refakat izni verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda bulunması gereken hususlar
   Devlet memuruna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca verilen refakat izninin başlangıç tarihinin sağlık kurulu tarafından verilen raporun tarihinin esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir.
   Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre, refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin yer alması gerekmekte olup, bahsi geçen hususlardan birini içermeyen sağlık kurulu raporuna istinaden Devlet memuruna refakat izni verilemez.

 32. selamun aleykum hocam size bir sorum olacakti. benim kizkardesim ssp hastasi ve yatalak bakma muthaç annem yasli olduğu için bakamiyor ama kizkardesimin bakicisi olarak bakici maaşı aliyor. benim sorum su Ben ogretmenim annem bakici Maaşı almasina rağmen Ben kizkardesim için refakat izni alabilir miyim.

  • Zeynep hanım merhaba,
   Devlet memurlarına verilecek refakat iznine 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde yer verilmiştir. Bu maddede; “….memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” hükmüne yer verilmiştir. sorunuzun mevzuatta tam karşılığını bulamadım Bakıcı olarak annenizin bakması mazeret iznine engel olmayacağı kanaatindeyim sağlık raporunda bakıma muhtaclığı belirtilmişse başka biri refaket izni kullanmıyorsa siz kullanabilirsiniz diye düşünüyorum

 33. Nevzat Bey iyi çalışmalar dilerim refakat izni ile ilgili araştırmalar yaparken sizin değerli bilgilerinize rastladım benimde bir kaç sorum olacaktı. Annem kanser hastası ve uzun zamandır tedavisi devam ediyor fakat annem yeterli bakım olmadığından bir türlü iyileşme gösteremiyor ben farklı bir şehirde görevli memurum Annem başka bir şehirde tedavi görüyor Erkek kardeşim de annemle aynı şehirde fakat ilçede öğretmenlik yapıyor anneme daha çok göz kulak olmak için hastaneye götürebilmek için ilçeden ile tayin istiyor bunun için annemin bulunduğu hastaneden tayin için bakıma muhtaçtır tek başına hayatını devam ettiremez ibaresi taşıyan rapor alacak
  Şimdi sorum şu :
  1)bu refakat izni sayılıyor mu ? Yoksa tayin için olduğundan başka bir izine mi giriyor ?
  2)Eğer refakat izni sayilir ise Ben anneme bakmak için nasıl bir izin alabilirim?
  3)Kardeşimin alacağı izin refakat izini değilse bulunduğum şehirde bir devlet hastanesi bana refakat izni için heyet raporu verir mi?

  Sorularımı yanıtlarsaniz size minnet duyarım çünkü kafamız çok karışık yardım edecek yol gösterecek kimsemiz yok inanın sıkıntı içindeyiz şimdiden teşekkür ederim.

  • Esra hanım merhaba,
   sorularınızın yanıtı şöyle;
   1- alınan rapor bakıma muhtaçlık tespitidir bu rapora isti,naden devlet memuru refaket iznine müracat edecek
   2-3 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ? hastalık izni? başlıklı değişik 105 inci maddesinin son fıkrasında “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. demekte burada görüldüğü gibi rapor size değil yakınınıza verilecek o rapora istinaden siz refaket iznini rapora istinaden kurumunuzdan talep edeceksiniz

 34. Cumaali Demiryel

  Kanser hastası eşime Refakat izni için sağlık kurulu ücret istiyor. Sağlık kurulu raporu almak için ücret edemek zorunlu mu? Zorunlu veya değilse hangi yasa ve yönetmelik uygulanır.

  • Merhaba Cumaali bey,
   Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 26.09.2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerin Sağlık Muayenelerine Dair Yönetmelikte 29/12/2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Yönetmelik Değişikliği” ile değişiklik yapılmıştır.

   10.08.2015 tarihli ve 2015.5409.1243 Sayılı Bakanlık Makam Oluru ile revizesi yapılan Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinin (KSHST) Ek-2 “Diğer İşlemler” başlıklı bölümünde yer alan sağlık raporları için alınacak ücretler. Tek Hekim Sağlık Raporu için; Sağlık Bakanlığı Fiyatı 50 TL, Üniversite Fiyatı 75 TL, Sağlık Kurulu Raporu için ise; Sağlık Bakanlığı 200 TL, Üniversite Fiyatı 300 TL olarak belirlenmiştir.
   Söz konusu Fiyat Tarifesinin Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasların. Sağlık Kurul Raporlarının Ücretlendirilmesi başlıklı 6 ncı maddesinde aşağıdaki hükümler yer almaktadır;
   a)Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) sevk belgesi düzenlenerek gönderilen hak sahiplerinin Sağlık Kurulu raporlarına ait giderleri. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine göre SGK’ya fatura edilir.
   b)SGK’nın ödeme kapsamında bulunmayan ve/veya özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor ücretleri (ehliyet raporu, işe giriş başvurusu vb.) ile bu durumların tespitine yönelik düzenlenen rapor ücretleri kişilerden (istisna tutulan kişiler hariç) talep edilir.
   c)Sağlık raporları için belirlenen fiyatlar paket fiyat olup, kişilerden ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.
   d)Sağlık kurulu raporu almak için başvuran kişilerin, tüm polikliniklerde muayenelerinin tamamlanmaması ve/veya raporun düzenlenmemesi halinde yapılan işlemler; hizmet başına ödeme yöntemi ile (muayene ücreti ve yapılan tetkikler) % 10 indirimli olarak ücretlendirilerek fatura edilecektir. Ancak toplam tutar hiçbir zaman Sağlık Kurulu raporu için belirlenen paket ücreti geçemez.
   e)Kurumun ödeme kapsamında bulunmayan ve/veya özel amaçla kullanılacak durum belirtir raporlar için (ehliyet raporu, işe giriş başvurusu vb.) kişilerin katılım payı ödememesi bakımından. MEDULA’dan hasta takip numarası/ provizyon alınmayacaktır.
   f)Sağlık kurulu kararma; hasta, yasal temsilcisi veya çalıştığı kurum tarafından itiraz edildiği takdirde; aynı sağlık kurumu veya sevk edildiği sağlık kurumunca ilk müracaat gibi değerlendirilerek ücretlendirilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir