Home / Makaleler / Uyarılar Kıdemsiz İşten Ayrılmama Sebep Olur mu?

Uyarılar Kıdemsiz İşten Ayrılmama Sebep Olur mu?

145Sn. Hocam
Ben çalıştığım iş yerinde 1 yılda 2 adet uyarı aynı konudan aldım. Ve başka konuda bir uyarı aldım. 2011 Ağustos ile 2012 Eylül arasında oldu. Uyarı ve İhtar aynı nitelikte mi ?
Bu uyarıların kıdemsiz işten ayrılmama sebep olur mu?
Bu uyarıların sonunda SSK dan 15 yılı doldurduğuma ve 3600 günü geçtim için yazı alırsam yine de tazminatımı alabilir miyim ?
Kaç ihtar yada uyarıdan işten çıkartılırım.?
İhtar ve Uyarılarda zaman aşımı var mı ?
İlginize teşekkür ederim.

Banu S…

Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı :

Banu Hanım Merhaba,

İş Yasasında uyarı cezası diye bir ceza yoktur. Bu tür disiplin cezaları iş yerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmelerinde veya iş yerinde iş sözleşmesinin eki niteliğindeki iç yönetmeliklerde (personel yönetmeliği gibi) bulunmaktadır ve hangi hallerde hangi cezaların verileceği belirtilmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki yapılan bu tür düzenlemelerde  yasaya aykırı olamaz, Bu kısa bilgiden sonra Konuyu iş kanunumuz açısından inceleyecek olursak ;İş Kanunumuzun 109. maddesinde “Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir.” Demektedir.Yine İş kanunumuzun 19. Maddesinde” İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır”iş kanunun 25. Maddesinde işverenin hangi hallerde işçinin hizmet akdini fesih edebileceği açıklanmıştır.

Bu sebepten dolayı  uyarı ve ihtarların da yazılı olarak işçiye tebliğ edilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Aynı zamanda, yazılı bildirim yapılması ispat hukuku açısından da önemlidir. İş Kanununda uyarı ve ihtar vermeden önce savunma alınma yönünde zorunlu bir hüküm bulunmamakla birlikte, işçinin uyarı konusu olay hakkında savunması alındıktan sonra uyarı ve ihtarın verilip. Uyarı ve ihtara konu olan olayın doğru, gerçek olması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu fiil iş görme borcuna veya iş yeri düzenine aykırı bir nitelikte bulunmalıdır. İşveren keyfi bir şekilde uyarı veya ihtar cezası veremez. Keyfi nedenlerle verilen uyarı ve ihtarın da hiçbir geçerliliği yoktur.Fakat iş kanunumuzda işverene hizmet akdini fesih yetkisi veren maddeler açısından baktığımızda yüksek yargı kararları karşımıza çıkmaktadır bu konuda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2007/15713 sayılı kararında işçinin uyarılmasına rağmen benzer davranışlarla iş yeri düzenini bozucu fiillerini devam ettirmesi halinde iş akdinin geçerli veya haklı nedenlerle feshedilebileceğine hükmedilmektedir. Kararın açıklaması şöyledir;  “Somut uyuşmazlıkta, davacının iş yerinde iş yeri kurallarına aykırı davrandığı ve bir kısım verilen görevleri yerine getirmediği, hakkında tutanak tutulduğu, uyarıldığı anlaşılmaktadır. Davacının bu davranışlarının iş yerinde olumsuzluklara yol açtığı ve iş sözleşmesinin davalı işveren açısından sürdürülmesi olanağının kalmadığı, davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenler bulunduğu sabittir” şeklindedir

Bu açıklamalardan sonra sorularınıza şöyle cevap verebilirim

Uyarı ve ihtarlara istinaden sözleşmenin feshinde tazminat alır mısınız?

1475 Sayılı İş Kanunumuz 4857 sayılı iş kanunu ile değiştirilmiş bahsedilen kıdem tazminatı konusu anlatılan 14.maddesi hariç  tüm maddeleri kaldırılmıştır. Yeni  4857 sayılı İş Kanununda bu 14. maddenin uygulanması geçici maddelerle  desteklenmiştir. 1475 sayılı İş Kanunumuzun 14.maddesinde, kıdem tazminatından bahsedilmektedir. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi yasada öngörülen durumlarda birisi ile sona eren ve belirli süre kıdemi bulunan işçiye veya işçinin ölümü halinde mirasçılarına işveren tarafından ödenmesi gereken, işçinin çalışma süresine ve ücretine göre belirlenen parasal haktır.

Kıdem tazminatının ödenmeyeceği durumlar

 1. İşçinin çalışma süresi 1 yılın altında ise kıdem tazminatı ödenmez.
 2. İşçi işi kendi isteği ile bırakıyorsa kıdem tazminatı ödenmez.

Ancak;

 • İşçi işi askere gitmek, emekli olmak için bırakıyorsa kıdem tazminatı ödenmelidir.
 • Kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içerisinde işi kendi istekleri ile bıraksalar dahi kıdem tazminatı hak ederler.
 1. İş sözleşmesi işveren tarafından kanunun 25. maddesindeki;
 • Sağlık nedenleri, zorlayıcı nedenler, gözaltına alınma veya tutukluluk hali gibi nedenlerden dolayı fesh edilirse işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
 • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması ve buna benzer nedenlerden iş sözleşmesi fesh edilirse işçiye kıdem tazminatı ödenmez.
 1. İş sözleşmesi işçi ve işverenin anlaşması suretiyle sona erdiriliyor sa kıdem tazminatı söz konusu değildir.
 2. Belirli süreli iş sözleşmelerinde sözleşmenin süresinin sona ermesi halinde kıdem tazminatı ödenmez.

Bu uyarıların sonunda SSK dan 15 yılı doldurduğuma ve 3600 günü geçtim için yazı alırsam yine de tazminatımı alabilir miyim.?

İşveren yukarıda saydığım gerekçelere istinaden işten çıkışınızı vermemiş ise sgk dan kıdem tazminatı hakkettiğinizi gösterir yazıyı göstererek iş akdinizi fesih ederek tazminatınızın ödenmesini talep edebilirsiniz.

 

Başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışalım.

 

About nevzaterdag

Check Also

Yeni Kıdem Tazminatı Sistemi Nasıl Olacak ?

  Benzer Yazılar11. Kalkınma Planı Neleri Kapsıyor?Corona Virüsü Küresel, Mücadelemiz Ulusaldır!Corona Virüsünden Dolayı İşçi Çıkarana …

146 comments

 1. bana 2 tane ihtar gönderildi 1. ci ihtar işe habersiz gelmediğim diyerekden imza istendi savunma yapmadan imzaladım üstelik bana savunma yapmam gerekdiğini dahi bildirmediler.üstelik iş yerimin haberleri olmasına rağmen haber verdiğim kişi yani muhasebeci yi yandaş alarak benimle uğraşılıyor.2. ihtar da kurban bayramı dönüşü işe habersiz olarak qeç kalınması diyerekden bana ulaşdı bunu görünce sinirlenerek imzalamadan gönderdim insan kaynakları çalışanını gönderdim.çünkü ustamdan tutun en üst kademe ye kadar haber gönderiyorum randevum var işe geç geliceğim diye haberleri olmasına rağmen keyfi olarak ihtar gönderiyorlar “ki” işe tam gün dahi qelmemezlik durumu yok insanlık halide olabilir işe qeç kalınabilir sürekli olmamak kaydıyla tabiki buna dahi ihtar göndereceklerinden eminim internet sitelerinde okuduğum kadarıyla keyfi olarak ihtar ın bi qeçerliliği yoktur diye yazıları okuyorum.buna binayen beni psikolojik olarak etkilemektedir haklı olarak yapsalar bu işi sesimi çıkarmam bu yapdıkları kanıma dokunuyor.

  • Merhaba Murat bey,
   Öncelikle yaşadığınız nahoş durumlar için üzüldüğümü belirtmek isterim. İş kanunumuz işverene belirli hallerde işcinin hizmet akdini fesih yetkisi vermiştir bunlardan biri 25 maddenin II. bölümünde geçen g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.Halidir sanırım sizi bu durumda değerlendirmek istiyorlar Bu durumlarda yapmanızı önerdiğim şey yazılı olarak izin almadan işten ayrılmayın ayrılırsanızda bir sağlık kıuruluşundan o gün için rapor beyan edin işvereniniz mutlaka ihtarları bir gerekceye dayandırarak çektiği için keyfi olarak düşünmeyin bundan sonraki süreçlerde sıkıntı yaşamamanız için yukarıdaki izin veya rapor önerimi dikkate alın ayrıca iş kanunun 24. maddesi işciye bir hakta vermiştir
   c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse… Bu durumun ispatlanması halinde işci haklı sebeple iş akdini fesih edebilir demektedir.

   • Zeynep Baltoprak

    Nevzat Bey Merhaba ben bir banka personeliyim ve şubede gişede çalışan bir arkadaşımın akrabası kredi işitiyor diye personel yakını olduğuniçin kredi girdim ve kredi onaylandı ama kullandırdığı kişiyi hiç görmedim başka bir arkadaşım beni uyardı ve işin içinden farklı şeyler çıktı ben iş yeri teyidi mi SGK dökümünü hepsini yaptım kızın iş yerine gidip ıslak imzaları tekrar aldım krediyi ödüyor ama durum teftişe bildirildi.ben kişiyi görmeden krediyi kullandırdığım için uyarı ya da ihtar alır mıyım daha önce farklı bir sebepten ihtarım var sizce işten çıkarılır mıyım iş yerinde de son derece başarılı bir personelim

    • Zeynep hanım merhaba,
     sorunuzun cevabı çalıştığınız kurum ve onların hukuki prosedürleri ile ilgili bu soruya cevap verebilmek için bankanızın ilgili yönetmenlik ve tebliğlerine bakmak lazım o yüzden size açık bir cevap veremeyeceğim.

 2. ÖZLEN SÜROĞLU

  iyi aksamlar nevzat bey. bi bayan olarak çalıştığım iş yerinde sabah saat 6:30 da başlıyor öleden sonra 15.00 de cıkıyorum. bi spa merkezinde çalışıyorum ve yazılan şiftlerimiz çok zor günde dokuz bucuk saat çalışıyorum bazen saat 15:de gidiyor aksam 11 de çıkıyorum ve ertesi gün tekrar sabahcı 6:30 da işe çağırıyorlar. iş yerim varupa yakasında ben anadolu yakasındayım. iş yerimdeki müdürüme bu şartlarda gelemicem artık dedim istifanı yaz ver dedi 1.5 yıldır çalışıyor hakklarımızı almam için nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

  • Merhaba özlem hanım iş kanunumuz63. maddesinde işcinin haftalık çalışmasını 45 saat olarak belirlemiştir. yine iş kanunumuzun 41. maddesinde fazla çalışmada işcinin onayı alınması gerekir denmektedir.69. maddede ise gece 20.00 den sonraki çalışmalar gece çalışmasıdır tanımlaması yapılmıştır.
   Yazdıklarınızdan stresli,dengesiz çalışma saatleri ve sürekli fazla mesai ile çalıştığınızı anlıyorum iş kanunumuzun 24. maddesi işciye derhal fesih hallerini tanımlamıştır bu maddede
   I. Sağlık sebepleri:
   a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. demektedir.
   Bu size yukarıdaki maddeleri gerekce göstererek iş akdinizi derhal fesih hakkı verir.
   Fakat ben bu durumu işvereninizle konuşmanızı kıdem tazminatınızı alarak ayrılmak istediğinizi söylemenizin doğru olacağını öneririrm.İşvereninizce tazminatınız verilmeden işten ayrılmanız istenirse o zaman noterden haklı sebeple fesih ihbarnamesi çekerek tazminatlarınızı ödenmesi talep ederek işten ayrılabilirsiniz.

 3. iyi çalışmalar … ben özelgüvenlik görevlisiyim ve 2 yıldır aynı iş yerinde güvenlik firması adına bi fabrıkıda gorev yapıyorum askeri ücret alıyorum ama işim gereği normal çalışma saatim 8 saatten daha çok fazla mesaimi elden veriyolarlar ama verilen miktar bile normal çalısma saat ücretinden düşük yol parası vermeleri gereken para 5 lira iken 3 lira veriyorlar … fazla mesaimi bodroya yansıtmıyolar askeri ücret yani 8 saatten yatırıyorlar ve imza attırıyorlar vede bayramlarda resmi bayramlarda çalışıyoruz misal günlük 30 tl ye denk geliyor normal çalışma +30 tl veriyorlar bayram mesaisi vermek zorunda iken şikayet etmek istiyorum hakkımızı yiyorlar nasıl bi yol uygulamalıyım şimdiden teşekkurler

  • Fatih bey merhaba,
   Anlattığınız bu durumu öncelikle işvereninize söyleyerek hakedişlerinizin ödenmesini talep edebilirsiniz veya bunları noterden göndereceğiniz ihtarname ilede yapabilirsiniz bu durumlar aynı zamanda iş kanununa göre size haklı fesih hakkıda verir fakat ihtar cekmeniz işverenin tepkisine sebep olup işten çıkarma riskinide düşünürseniz ona göre bir yol belirleyebilirsiniz eğer işten çıkarılma riskini alacaksanız önerim bir hukukcu ile görüşerek ihtarnameyi ve sonraki süreçleri onunla yürütün

   • Merhaba;

    Calistigim is yerinde utetim bolumunde calisan personellerden mesaiye kalmayan arkadaslari isten cikariyorlar. Son is arkadasimi cikarirken gecmis doneme ait 3 adet tutanak tutarak tazminatsiz isten cikaracaklarini soylediler boyle bir sey mumkun mu? Iscilerin mesailere kalma zorunluluklari var mi? Yardimci olursaniz cok sevinirim..

    • kanunun 41. maddesi açık işveren çalışanları fazla mesaiye bırakabilmesi için çalışanların onayının alınması gerekir İş Kanunu fazla mesai yaptıracak işverenin işçisinden onayın Yönetmelik onayın yazılı olması gerektiğini söylüyor. Bu nedenle işçilerin özlük dosyalarında fazla mesai yapılmasına rıza gösterdiğine dair onayın bulunması gerekiyor.fazla mesai de zorlama olmaz kalmaya bilirsin

 4. merhaba nevzat bey geçen bir yazı yazmıştım ve cevabınız üzerine avukata gittim ve aldığım maaş ssk eksik yatıyor senelik izinlerim verilmiyor ve resmi tatillerde çalıştırıyorum mesai ücretimi vermiyorlar diye avukatım bir dilekçe yazdı ve noterden bu dilekçeyi çektim iş yerine.bugün ihtar postayla geldi avukatım direk işi bırak çalışma biz ihdar çektik ve haklarımızı istedik dedi iş yerine gitmene gerek yok dedi tek taraflı fesih ettik tazminatını alacağım dedi,peki bu noterden çektikten sonra 8 hafta çalışmam lazım değilmi benim..bu iş yerinde 3 yıldır çalışıyorum günlük iki saat erken çıkıp 8 hafta o iş yerine gitmem lazımmı yoksa avukatın dediğini yapıp iş yerine gitmeyeyimmi cevabınızı mail atarsanız en kısa zamanda çok sevinirim SAYGILARIMLA

 5. 4 arkadaş cumartesı gunu mesaı sattı 2de bıttıgı halde mesaii kalmadık dıe ihtar gondermısler neymıs bı hak talep edemezmışiz izinsız terkmıs soz dınlememkmıi tazmınat hakkı yok denılıyr bu knu hakklkıdnda bılgı vermsıınz

  • Naim bey merhaba sorunuza şehir dışında olduğum için geç cevap verebildim özür dilerim.
   Cumartesi günü mesai saatleriniz içinde ise işe izinsiz gelmeniz veya mazewret beyanında bulunhmamanız işveren açısından ifadenizin alınması sebebi olabilir fakat bir kez işe gelmediniz diye işinize son veremezler ancak işveren 4857 sayılı İş Kanunun 25.Maddesinin II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bendinin (g) alt bendine dayanılarak karar verebilir.
   ”İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.”
   Açıklamak gerekirse;
   1.)İşçi İzin almadan yada haklı ,geçerli,inandırıcı bir sebebe dayanmadan,
   2.)Ardı ardına 2 İşgünü ihlal etmesi,
   3.)Bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatili gününden sonra başlayan ilk iş günü,
   4.)Bir ay içinde arka arkaya olmadan üç iş günü işe gelmemesi,
   Bu şartlar karşısında işveren haklı nedenle iş akdi feshini gerçekleştirebilir. bu süreçlere uymadan işcinin iş akdinin feshi gecersiz fesih olacaktır dava edilmesi halinde işci lehine kararlar cıkacaktır

 6. Merhaba Nevzat Bey;

  İyi çalışmalar diyerek sözüme başlamak istiyorum çalıştığım şirkette sevkiyat sorumlusuyum depo kontrollerinde biten ürünlerde eksik olduğunu fark ettim bir üst amirime bildirdiğim de bana geri dönüş sevkiyatı yanlış yaptığım ve müşteriye fazla gönderim yaptığımı müşteride bunu kabul etmediğini yada malzemenin bir şekilde kaybolduğu ve sorumluluğunda bana ait olduğunu söyledi bu yüzden de yazılı tutanak tutulması gerektiğini beyan etti.Kamera kayıtlarından ne kadar malzeme gönderildiği belli olmamasına rağmen ve müşteri ben irsaliyede ne yazıyorsa onu aldım demesine rağmen tutanak imzalatıyorlar bu tutanağın kanunda geçerliliği nedir tutanağın altına nasıl bir savunma yazmalıyım yada tutamağı imzalamalı mıyım ? Kaç tutanaktan sonra işleme koyma hakları ardır bu durumla sıkça karşılaşmaktayız. ilginiz için teşekkürler…

  • Fuat bey merhaba,
   Bir firmada depo sorumlusu olarak çalışmak zimmet için yeterli değildir dopodaki ürünler size zimmet karşılığı verilmiş ve şimdi yapılan sayım sonucunda zimmetinizde eksik olduğu tespit edilmiş ise işveren bu eksikliği sizden talep edebilir fakat bu şekilde değilse eksikliği sizden talep edemez tutanakta yapılması için önce fiili ürün eksiğinin varlığı tespit edilmelidir neye görew eksik var yapılacak tutanağa durumu açıkca yazmanızda fayda var işveren bu durumu gerekce göstererek işinize son vermek istersede bana tekrar danışın

   • Merhaba Nevzat bey;

    Ben size ihtarnameyi olduğu gibi yazıp sizden nasıl bir yol izlemem gerektiğini öğrene bilir miyim?

    İHTARNAME

    Çalışmakta olduğunuz ……. firmasında …… tarihinde ……firmasına yaptığınız sevkyatta 8001 referanslı biten ürün 5000 adet 10.000 tl kayıp olduğu tespit edilmiştir.

    Bu olayda araştırmalar neticesinde çalışma işleyişini etkileyen ihmalkarlık ve kayıtsızlık sonucu işi gerçekleştirirken ekonomik tehlikelere sebep veren tedbir ve ihtiyat eksikliği suçu tespit edilmiştir.

    İç tüzük madde 45’de yer alan ” suçlar bölümünde yer alan hususa aykırı davrandığınız kanaat getirilmiş olup …. tarihinde yazılı uyarı almanıza kanaat getirilmiştir. 2011 yılında benze bir konu ile ihtar çekilmesine rağmen ihmalkarlık tekrarlanmıştır.Bu 2. İhtarınız olmaktadır.Bu davranışınızın tekrarı ve benzer davranışlar göstermeniz halinde iş akdinizin feshedileceğini ihtaren bildiririz…

    Nevzat bey ihtar bu malzemenin depo olmadığını sevkiyat günü değil bir hafta sonra ben depo kontrolü sonucunda tespit ettim ve bildirdim.tutanakta yazan ihmalkarlık ve kayıtsızlık söz konusu bile olamaz çünkü bizim iş yükümüz hem çok hemde kontrol mekanizmamız yok ayrıca o gün yapılan sevkiyatta irsaliyede ne yazıyorsa müşteri ben o kadarını teslim aldım diyor.Kamera görüntülerinde de hiç bir net bilgi elde edilemiyor. Bundan dolayı ben nasıl bir yol izlemeliyim ihtarnameyi imzalamalı mıyım yada nasıl bir savunma yazmalıyım?

    İlginiz için teşekkürler…

 7. Nevzat bey merhaba;
  iş kanunu 25. maddede mazeretsiz 3 iş günü göreve gelmeme halinde işveren haklı fesih edebilir deniyor. Biz günde 9 saat çalışarak 45 saatmizi 5 günde dolduruyoruz. İşveren ısrarla cumartesi de gelmemizi istiyor. Fakat mesai ücreit ödemiyor. Bunu da “sözleşmenizde 270 saate kadar mesai yaptırılır ve ücreiti maaşa dahildir.” şeklinde dayatıyor. 1. cumartesi gelmedim. Diğer cumartesileri de gitmeyeceğim. İşten kıdem tazminatsız atabilir mi işveren. cumartesi işgünü kapsamına girmekte midir? iyi çalışmalar..

  • İlhan bey merhaba
   4857 sayılı iş kanunun 41. maddesi fazla çalışmayı anlatmöış
   burada;
   “işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

   Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

   Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

   Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.” demektedir işveren fazla çalışma yaptırabilir İşçiye günde en fazla 3 saat ve yılda en fazla toplam 270 saat fazla mesai yaptırabileceği hükmü, işçiyi korumak düşüncesi ile işveren için getirilmiş bir yükümlülüktür.

 8. Nevzat bey merhaba;
  Öncelikli olarka bilgilendirmeniz için teşekkür edeirm. İş kanunu 41. maddede fazla çalışmada işçinin onayı gereklidir.şeklinde bir ifade yer almaktadır. Aynı şekilde Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 01.10.2010 tarihli ve 2008/35338 Esas, 2010/26673 kararında “fazla mesialerde işçinin onayını almak zorunludur” şeklinde işçi lehine bir karar vardır. Ayrıca ben 3 cumartesi üst üste fazla mesiaye gelemesem 25. madde gereğince işverenin haklı fesih hakkı doğar mı? Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkürler…

 9. merhaba Nevzat bey ben 8 yıldır bir markette çalışmaktayım 4 yıl panik atak hastalıgı nedeniyle ilaç kullandım hastalagım piskolojik oldugundan en ufak streste yineleyebiliyor işimde stresli bir iş yönetici baskısı cok fazla hastalıgım tekrarlamış vaziyette zaten ama ben ilaç kullanmamak için direniyorum işimden oldukça sogudum ve ayrılmak istiyorum hastalıgımla alakalı rapor aldıgım takdirde işimden tazminatımı alarak ayrılma şansım sizce ne olabilir bana yol gösterebilirseniz cok sevinirim degerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim

  • Hasan bey merhaba,

   4857 sayılı iş kanunumuzun 24. maddesi İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını anlatmıştır bu maddenin
   I. Sağlık sebepleri bölümünün a bendi şöyle demektedir;

   a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
   Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin
   feshedebilir Durumunuzun bu maddeye girebilmesi için devlet hastanesinden alacağınız durumu anlatır rapor ile haklı fesih yapabilir tazminat talep edebilirsiniz işveren ödemez ise dava konusu yapabilirsiniz.

 10. iyi çalışmalar,
  Elemanım sabah gelip ben işe gitmiyorum dedi.Son zamanlardaki disiplinsiz davranışlarından dolayı muhasebeye gönderdim.Muhasebede izne ayırmasını ve noterden disiplinsiz davranışlarından dolayı ihbar edeceğimizin bilgisini verdim.Arkadaş izin belgesini imzalamadan gitmiş ertesi gün bize tazminatla ilgili ihbarname göndermiş.Bizde disiplinsiz davranışları için gönderdik.Noterden 1 hafta içinde cevapta vermedi.Bizde sözleşmesini feshettik.Bir sürü yalan dolan şey yazıp belirtilen tarihten sonra cevap vermiş.Ne yapmalıyız.

  • Ahmet bey merhaba,
   İşcinin işten çıkışını 25. maddeye göre haklı sebeple fesih yaptı iseniz bahsettiğiniz durumları ispatlayıcı belge veya şahitleriniz varsa işci dava konusu yapabilir bu durumdada haklı fesihi ispatlamanız halinde çok sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum fakat size önerim iş hukuku alanında çalışan bir avukatla görüşüp bundan sonraki süreci onun kontrolünde götürün.

 11. merhaba,kolay gelsin,ben bir gıda firmasında market elemanı olarak çalışmaktayım,geçen günlerde mağazanın birinde herhangi bir üründe reyonda tarihi geçmiş bir ürün bulmuş şefimiz ve bu konuda tutanağımı tuttu ve savunammı istedi bende işimden olmamak için savunamamı yazıp verdim ve şimdi çok kaygılıyım acaba bu tutanağı beni işten çıkarmak için kullanabilir mi
  yada işten çıkardığıında konu yargıya gittiğinde bunu delil olarak kullanıp tazminatımı ve ihbarımı vermeyebilir mi.en önemliside tutulan bir tutanağın geçerlilik suresi varmıdır varsa ne kadar suredir.cunku fürmada yaklaşık 2.5 yıldır çalışıyorum ve ilk defa tutanak yedim.aslında firmanın o kadar cok urunu var ki hepsini takip etmek bayağı güc bunu onlarda biliyor ancak bu günlerde firmadan ayrılanlar ve cıkanlar cok oldu ve hepsi tazminatını ve tüm haklarını aldılar,bu tutanak işide bundan sonra başladı acaba tazminat vermemek için mi böyle yapmaya başladılar diye düşünüyorum.cevap yazarsanız cok sevinirim.teşekkurler.kolay gelsini

  • sedat bey merhaba,
   iş kanunumuz işcinin çalışma işverenin ücret ödeme görevini tanımlamış işveren işciye iş sözleşmesinde tanımladığı işcinin imzalayıp kabul ettiği işleri tam ve doğru yapmak görevidir.Uygulamada görevini yapmayan işcinin durumunu tespit etmek, uyarmak amacı ile tutanak veya ihtar verilebilir. Bu ilk ihtar herzaman hizmet akdinin feshine gerekce anlamına gelmez Fakat iş kanunun 25. maddesindeki sebeplerden birinin oluşması halinde bu tutanak gerekce gösterilerek iş akdi fesih edilebilir bu maddeye göre fesih yapılırsa işveren kıdem ödemeyebilir fakat sizin için tutulan bu tutanak kanaatimce fesih sebebi olamaz yüzlerce ürün içinde birinin kontrolünü atlamanız ihmal olamaz o yüzden rahat olmanızı daha dikkatli çalışmanızı öneririm

 12. Merhaba ben 3 yildir bir işyerinde gorev yapmaktayım 1 defa bir konuda ihtar aldim. 3 adet farkli konulardada savunma verdim. Ve 1 defada sozlu uyarildim sozlu uyarildigim konuda gorevimi eksikyapmaktan savunmami aldilar simdi bu savunmadan bir ihtar durumu olursa istenmi cikarirlar yoksa 1 ihtar dahami verirler yani kac ihtar alirsam isten cikarilirim saygilar

  • Orhan bey merhaba,
   Şu sayıda ihtar alırsanız iş akdiniz fesih olur diye bakmamak lazım burda önemli olan ihtarların konusu işi yapmamak,işletmeyi zarara uğratmak veya iş güvenliğini tehlikeye atmak gibi ihtar konularında işveren bunu gerekce gösterip tek ihtardada iş akdini fesih edebilir. Fakat basit konulardaki ihtarlarda ihtar konusunun sürekliliği davranışlarda değişim gibi unsurlar işverenin tavrını belirleyecektir siz sorunuzu çok açık yazmadığınız için çok net değerlendirme yapamıyorum kusura bakmayın

   • Nevzat bey ben bolumde duyuru asilan panoya bir arkadasimin kufurlu yazi yazmasindan dolayi bende ona küfür yazdim bunu tespit ettiler 2mizede savunma yazdirdilar ben yazmadim diye inkar ettim arkadsim ise sucu kabul edip inkar etmedi arkadasima doğru dan ihtar verildi bana ise savunmamin yetrli olmadığını ön görerek yazili ihtar i kabul ediyorum yazip zorla imzalattilar imzalamazam iş akdimi fes edeceklerini soylediler ilk ihtarim bu oldu. Aradan 6 ay gecti şef im bana kafayi takti ve oparator markasi olmayan bir ürünü tespit edip bana bunu sen yaptin daha oncede seni uyardik neden böyle yapıyorsun diye i. Kaynaklarina gönderdi onlarda bana seni kameradan tespit ettkk sen markalama yapmamissin dediler benden savunma istediler bemde israrla ben her gelen ürüne markalama yaptim markasiz urun gondermedim isaretli olan urunun kontrolünü diger gurup gonderdigini ve bu isaretli urunun markalama kontrolunu yapmadan nasolsa markali diye alip urun paletine koydugumu belirtir sekilde savunma yazdim altinada not dustum sizi tespit eettiginiz kameradaki goruntu isaretli urunleri koyarken olup olmadigina dikkkatli analiz yapmanizi arz ederim yazdim 1 hafta gecti aradan hala bir ses cikmadi bundan sonra bu konuda ihtar alma gibi bir durum soz konusu olurmu ollursada is akdimi fesh ederlerrmi ihtar verirlersede imzalayimmi yardimlarinizi bekliyorum

 13. selam sayin hocam.
  Ben ozel bir firmada makina operatoru olarak 3yildir calisiyorum ve bu sure icin de hic sikinti ve her hangi bir davranis bozuklugum olmadi askere gitmeme 2 ay kala,isyerinden bir arkadasla aksam paydosunda tartisip kavga ettik ama oyle ciddi bir kavga olmadi bunu ogrenen mudurum ertesi gun beni isten cikardi ve ihtar ,uyari ve yazili olarak savunmami almadan ve fesih nedeni yazili olarak sunmadilar ,aksama kadar paronun gelmesini bekledim benimle gorusmek dahi istemediler ben israr edince gorusme talebim kabul edildi ve yine dogru durust aciklamama musade etmediler ,hemen acele tutanak tuttular ,okum ve itiraz ettim imza atmadim yanlis ve usuluz oldugu icin ayrica diger calisani cikarmadilar son olarak isyerinde bu zaman zarfinda bir suru kavga oldu hatta benim tartismamin ertesi gunu yine iki isci tekme tokat kavga ettiler ,onlar hakkinda hic bir islem yapilmadi ,ve bizi asla bu konularda uyari yapilmadi ben calisma bakanligina sikayet ettim ve ihtarname verdim beni daha sonra arayarak tehtit ettiler su an durumum ne olacak ve ne yapmaliyim cevabinizi ivedi olarak bekleyecegim tesekkur ederim

 14. merhabalar ,bana gelen mail tam olarak budur ve kesinlikle keyfi bir maildir ..
  Gün içerisinde özel telefon görüşmeleri,sigara ve çay molalarının süresinden fazla istismar edilerek
  Kullandığınız tespit edilmiştir.Bu ilk uyarı olarak tarafınıza bildirilmiş olup 3.uyarıda iş akdinizin fesih
  edileceği pazarlama müdürünüz …… tarafından bildirilmiştir.
  Dikkatinize!

  benim cevabım ise;
  Günde birkaç kere ailem ile görüşmemin anormal olduğunu düşünmemekteyim, herkes kadar sigara içmekte ve çayımı yerinde içmekteyim. Herhangi bir çay molası kullanılmamaktadır ..

  yani iş yerinde ki yöneticim benim ile uğraşmaktadır. burada korkulacak bir durum var mıdır ?

  • Gökce hanım merhaba,
   işyerinizde bir personel yönetmeliğiniz veya işverence size bildirilmiş işletmede uyulacak kurallar bildirimi var ise öncelikle ona bakmak lazım müdürünüzün ihtarındaki haklılık açısından fakat bunlar yok ise genel iş kuralları ve işyerinde genel uygulanan kurallar esas olacaktır sorunuzda bu hususlar çok açık yazılmadığı için ayrıntılı cevap veremiyorum fakat bu hususlar iş akdinin feshi için yeterli değildir işverenin bunun uyarılşara rağmenh tekrarlandığını ispatlaması gerekirki iş akdini fesih edebilsin

   • selam.
    ben tolga isyerinde 3 yıldır çalısıyorum.yaklasık 2 senedir düzgün maaş alamıyoruz ve ssk larımız 1sene oldu askeri üçretten gösreriliy .daha önçe maaş üzerinden yatardı simdi aşkeri üçretten. bankaya aşkeri üçret yatıyor geri kalanı elden veriliyor. su an bankaya yatmıyor 7 veya 8 aydır daha önçe böyle oldu üç maaşı aynı gün ler içinde yatırdılar..işyerinin durumları bozuk olduğu için iişmini değistireçeklerdi bize girdi çıktı yapmışlar 3 ay önçe . ve ben 2 hafta önçe montaja gittiğim bir fabrikada tutanak tutuldu bana ..bayramda patron para vermedi bende yanına gidip para istedim yok dedi ………. bayramdan sonra beni işten çıkısımı veriyor…bu tutanağı söylüyor ve beni tehtik ediyor ..bunu siçiline isletirim diyor..bana hiç para vermeden işten çıkarıyor…ne yapmalıyım.yardımçı olun lütfen..

    • Tolga bey merhaba,
     anlattığınız durumlarda birçok sebeple haklı sebeple iş akdinizi fesih edebilirmişsiniz ama yapmamışsınız bu durumda işe iade ve kıdem ve hakedişlerinizi talep etme hakkınız var size önerim elinizdeki bilgi ve belgeler ile bir iş hukuku avukatı ile görüşerek hukuki yollarla mücade edin

 15. merhabalar…
  öncelikle sorularımızı ücretsiz ve her hangi bir beklentiniz olmadan, bu denli candan ve sorumlu vatandaş kimliği ile cevapladığınız için teşekkür eder ömrünüzün uzun, mutlu ve huzurlu geçmesini temenni ederim.

  hocam soruma gelince;
  yaklaşık bir ay önce işime çalıştığım şirket tarafından son verildi.haklı bir neden göstermeksizin ve hiç bir tutanak ya da uyarı niteliğinde yazılı bir beyanda bulunmadan, şahsım telefonla aranarak “yarın mağazaya gitmene gerek yok işine son verdik” diye bir açıklama yapılarak işime son verildiği açıklandı.yaklaşık 4,5-5 ay çalışma sürem oldu.bir defasında çalışma arkadaşlarımdan birisi ile iki defa tartışma yaşadım ama kavga mahiyetinde olan bir tartışma değildi hiç bir fiziki temas olmadı iki medeni ve demokratik insan olarak tartıştık ve sonunda anlaştık fakat mağaza sorumlusu bu denli tartışmamamız gerektiğini bize sözlü olarak beyan etti devam etmesi durumunda bölge satış sorumlusuna aktaracağını iletti yazılı tutanak tutulmadı.her zamanki gibi işime devam ettim.bu olaylardan yaklaşık bir ay sonra arandım ve haber verildi.akabinde maaşımla birlikte ihbar tazminatı da hesabıma yatırılmıştı fakat işsiz kalmıştım.üstelik de haksız yere.hala bir iş bulamadım bu yüzden şirketin bu tutumu zoruma gidiyor mahkemeye gitme kararı aldım.avukata göstermek ve dava açmak için sözleşmemin bir nüshasını istedim fakat biz bu iş yerinde sözleşme imzalamadık şirket yöneticisi “şirket binasının ve mağazanın farklı şehirlerde olduğu için bizden imza alamadıklarını, sözleşmede imza alınmaması yüzünden her hangi bir yaptırım ve ceza ile karşılaşabilir miyiz diye avukata sormam lazım” diyerek sözleşmemin nüshasını yollamadı.ben mahkemeye giderek işe dönüş hakkı talep etmek istiyorum.fakat sadece 368 tl işsizlik ücreti alıyorum ve maddi durumum gerçekten berbat bu yüzden eğer kaybedeceğim ve bana ters dönebilecek bir durum olur mu?bana bu konuda her hangi bir tavsiyeniz ve desteğiniz söz konusu olur mu?lütfen ivedilikle yanıtlarsanız beni çok memnun etmiş olursunuz.şimdiden emeğiniz ve bana ayırdığınız zaman için teşekkür ederim.
  iyi çalışmalar…

  • Yasin bey merhaba,
   güzel sözleriniz için teşekkür ederim faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana,
   İşe iade davası açabilmeniz için gerekli şartlar şöyledir,
   1-4857 sayılı İş Kanununa göre, iş güvencesinin kapsamına giren işçinin iş sözleşmesini, süreli fesih bildirimiyle fesheden işveren, feshi “geçerli bir nedene” dayandırmak zorundadır.
   2- İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde neden gösterilmediği veya gösterilen nedenin geçerli olmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 1 ay içinde İş Mahkemesinde dava açabilir. Bir aylık süre, hak düşürücü süre olduğu için, bu sürenin dışında dava açılması mümkün olmadığı gibi, hakim hak düşürücü sürenin geçirilip geçirilmediğini dikkate almak zorundadır.
   3-İşçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi, işe iade davası açabilmesi için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte iş yerinde en az 30 işçi çalıştırılması gerekir. 30 işçi sayısının belirlenmesinde, belirli süreli, belirsiz süreli, tam süreli, kısmi sureli, daimi veya mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışanların tamamı dikkate alınır. Ancak, alt işveren işçileri bu sayının dışında tutulur.
   4-Bazı işçilerin iş güvencesinden yararlanabilmesi için iş yerinde çalışan sayısına bakılmaz. Örneğin, Basın iş yerinde çalışan basın işçileri çalışan sayısına bakılmaksızın iş güvencesi kapsamındadırlar. Diğer yandan, iş yerinde sendikal faaliyette bulunduğu veya sendika üyesi olduğu için iş akdi feshedilen işçiler ile iş yerinde sendika temsilcisi bulunan işçiler sayıya bakılmaksızın iş güvencesi kapsamındadırlar.
   5-İş güvencesi kapsamından yararlanmanın bir diğer şartı, fesih bildiriminin yapıldığı tarihte aynı işverene ait iş yeri veya iş yerlerinde çalıştığı sürenin en az 6 ay olmasıdır. 6 aylık sürenin tespitinde, fasılalı geçen sürelerin birleştirilmesi gerekir.
   6-İş güvencesi kapsamından yararlanmak için aranan son şart, iş sözleşmesinin “belirsiz süreli” olmasıdır. “Belirli süreli” iş sözleşmesi ile çalışan işçiler iş güvencesi kapsamında olmadıkları için işe iade davası açamazlar. Çünkü bu işçiler daha işin başında sözleşmenin ne zaman sona ereceğini bilirler. Hemen belirtelim ki, belirli süreli iş sözleşmesi istisna olup çoğunlukla işin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli olduğu durumlarda uygulanır. Asıl olan iş sözleşmesinin belirsiz süreli olmasıdır. İşe iade davasının 1 ay içinde açılması, iş mahkemesinin ise 2 ay içinde davayı sonuçlandırması gerekir. 1 ay içinde de temyiz işlemi sonuçlanmalıdır. Kanun koyucu işe iade davalarında “seri muhakeme” usulünü seçerek işçi mağduriyetlerinin önüne geçmek istemiştir. Dava sonucunda feshin geçersiz olduğuna ve işçinin işe iadesine karar verilmişse, – İşçinin 10 gün içinde işe başlamak üzere işverene müracaat etmesi gerekir. Aksi halde feshin geçerli olduğu kabul edilir. – İşçinin 10 gün içinde başvurması halinde, işveren işçiyi 1 ay içinde işe başlatmakla yükümlüdür.

 16. merhaba ben 80 dairelik binada apartman görevlisi olarak çalışıyorum yönetim son günlerde benimle çok uğraşıyor bizim koridor taşları çıkmayan kirler var kaç defa dememe rağmen bana sen temizlik yapmıyosun diye baskıda bulunuluyor ben de temizlik yaptığım halde taşlar çıkmayan kir olduğu ve benim yaptığım iş görünmediğini söylüyorum ve onlar temizlik yapmadığımı benim yalan söylediğimi diyorlar şahitlerim var diyorum sen yalancısın diyorlar ve aynı yönetim bana bugüne kadar alacağım yoktur diye imza atmamı istediler ve ben hukuken işi bırakmadan bunlara ne yapabilirim

  • Yılmaz bey merhaba,
   apartmandan alacaklarınız ve haklarınız var ise alacağım yoktur yazısı vermenizi önermem fakat maaşlarınız ve hakedişleriniz tam ödeniyor ise o zaman kıdem vs haklarım saklı kalmak kaydı ile maaşlarımı aldım gibi bir yazı verebilirsiniz işten çıkaracaklar isede tazminatınızı ödemek zorundalar

 17. merhaba nevzat bey
  10 yıldır özel bir bankada çalışmaktayım 1yıl içerisinde 2 defa yazılı savunma verildi 3 adet svunmada işten çıkarılırmıyım?işten çıkartılsam tazminat alabilirmiyim ?
  saygılarımla

  • Ersin bey merhaba,
   savunma konularınızın iş akdinin feshinde önemlidir İşverence haklı feshi gerektirecek bir konu ise tazminat ödemeden çıkarabilirler fakat bu tarz birşey değilse tazminat ödemek zorundalar

 18. Merhaba Nevzat Bey,

  Öncelikle içtenlikle soruları yanıtladığınız için çok teşekkürler. Ben yaklaşık 2 yıldır
  bir reklam ajansının pazarlama departmanında çalışmaktayım. Son 8 aydır şirket yeniden yapılandırma içerisinde olduğu için, yaptığımız işin niteliği, aldığımız primler ve mesai saatlerimiz değiştirildi. Örneğin aylık müşteri arama limitleri eklendi bu nedenle daha çok telefon görüşmesi yapmaya başladım, daha fazla performans karşılığı daha düşük prim alabildiğimiz bir sistemle çalışmaya başladım ve mesai saatim 1 saat uzatıldı, haftalık 45 saatlik yasal süreç içinde çalışıyorum. Sistem değişirken birçok eski personel çıkarıldı ve yerine yenileri alındı, hakkımızda yeni personele kötüleme yapıldı ve sürekli yetersiz olduğumuz vurgulandı. Yaklaşık 1 ay önce işveren işyerinde cep telefonunu masa üstünde tutmamamız, telefonu mesai saatlerinde kullanmamamız, sigara molasına belirlenen saat dışında çıkmamamız ile ilgili bir kağıt imzalattı. Bunun üzerine geçen cuma işe geç kalma durumum ve telefonumu masa üzerimde tutup zamanımı boşa harcamam ile ilgili ihtar verildi. İşe geç kalmam 2 ayda 9 gün ve maksimum 15 dk, işverene bilgi verilerek yapılan geç kalmalar. İhtarnamemde işe geç kalmayı alışkanlık haline getirdiğim söyleniyor. Telefonumu ise sürekli masa üstünde tuttuğum ve beni meşgul ettiği söyleniyor. Benden yazılı ve sözlü savunma isteniyor. Şirkette tüm arkadaşlarımın telefonu masa üzerinde ve herkes telefonunu kullanıyor. Ben özelliklle imzadan sonra kullanımımı minimuma indirdim. Dolayısıyla bu kullanımım işimi de aksatmıyor. Yine de imzaladığım kağıt benim için bir tehdit oluşturur mu bu haksızlık karşısında nasıl bir ispat isteyebilirim. İşyeri kameralarla izleniyor, iş telefonlarımız dinleniyor ve bilgisayarlarımız izleniyor. Dolayısıyla sürekli gözetleniyoruz ve bu durumda sürekli bir huzursuzluk hissi oluşturuyor. Bu durumda ihtar için nasıl bir savunma yapabilirim ya da haklı sebeplerle çıkış yaparak kıdem tazminatımı alabilir miyim?

  • Merhaba,
   İşveren işte uyulacak kuralları size yazılı beyan etmiş sizde bu kuralları imzalayarak kabul etmişsiniz .Şimdi kabul ettiğiniz kurallar iş sözleşmenizin bir parcası durumundadır bu durumda işveren kurallara uymadığınız için sizden savunma alabilir başkalarınında bunu yapıyor olması sizi bağlamaz Çalışma ortamının takip edilmesi mobing kapsamına girermi çok emin değilim bu konuda bir hukukcuya danışmanızı öneririm.

 19. merhaba nevzat bey. Uyarı ve ihtar aynı niteliktemidir . mesai saati dısında ücretsiz egitim zorunlulugu varmı. Bize yazılan uyarı ihtar ve tutanak bunları imzalamak zorundamıyız imzalamzsak ne gibi sonuzlarla karsılasırız .

  • Harun bey merhaba,
   Uyarı ve ihtar iş hukuku uygulamasında aynı anlamda kullanılmaktadır iş sözleşmenizde eğitim alma ve bunun işverenin belirleyeceği zaman ve sürede ibaresi var ise veya alınacak eğitim işiniz için gerekli zorunlu ise buna uymak zorundasınız böyle birşey yoksa uymak zorunda değilsiniz ihtarı imzalamasanız bile işveren şahitlerle imzadan imtina ettiğinizi beliten tutanak tutmuşsa siz imzalamasanız bile size yapılmış ihtar niteliği taşır

 20. Merhaba nevzat bey öncelikle yardımıza ihtiyacım var,22 yaşındayım,ben e-ticaret lojistik sektöründe çalışıyorum ve şirketin içinde taşeron firma var ve ben taşeron firmadayım 2.5 yıldır ,lakin hiç huzurum yok psikolojik olarak yorgunum mutsuzum 7-24 hep iş stresi var aklımda gerçekten yapamıyorum güzellikle konuştum olmadı hep kendin bırak git diyorlar en azından kıdemi verin dedim olmadı öyle olmuyor böyle olmuyor.. şirketin krumsallaşmasından baya etkin rol aldım büyük zorluklar fazla mesailer vs çok yıprandım en azından bişeyler alıp gitmek istiyorum tazminat yüzünden işyerinden çıkamıyorum,e öyle oluncada içten içe yıpranıyorum…şimdi ben bedensel olarak çalıştığım için sol el bileğimde küçük bir şişlik var iş kaynaklı,doktor ciddi değil ama dikkat et dedi şimdi bu durumda noterden haklı sebeple fesih ihbarnamesi ile tazminat alabilirmiyim ? ne yapmam gerekiyor kime bildirmem gerekiyor ve neler gerekiyor ?olmazsa başka bir yol var mı ?illa iş göremez raporumu olmalı sağlık nedeniyle tazminat alabilmek için? şimdiden teşekkür ederim cevabınızı bekliyorum

  • Onur bey merhaba,
   kıdem haketmenizin yolu iş kanunun 24. maddesinde belirtilen haklı sebeplerden biri ile sizin haklı fesih yapmanız veya işverenin işten çıkartmasıdır söylediğiniz gerekcelerden hiçbiri bana göre bu haklı fesih unsurlarına uymamaktadır

 21. NEVZAT BEY MERHABA SİZİN DEĞERLİ BİLGİNİZE İHTİYACIM VAR BEN TANINMIŞ BİR MARKETTE ÇALIŞIYORUM ÇALIŞTIĞIM REYON’DAN 2 ADET İKAZIM VAR NEDENİ : ( SON TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNÜ REYONDA BULUNDURMAKTAN ) BU GÜN BİDE İŞ TERİNDE DEPOCU ARKADAŞ TARAFINDAN TAHRİK EDİLİP ARAMIZDA TATSIZLIK OLDU ( KAVGA ) MAĞAZA YÖNETİCİSİ SAVUNMA İSTEDİ VE BENİM MAĞAZA İÇİNDEKİ KAMERA GÖRÜNTÜMÜN FOTOĞTAFINI ÇEKTİ BU KONULARDAN 2 İKAZ BİR SAVUNMA İLE İŞ FESHİ UYGULANABİLİRMİ SAVUNMA VE İKAZLAR ZAMAN AŞIMINA UĞRARMI TEŞEKKÜRLER

  • Emre bey merhaba,
   uyarı ve ikazın sayısı değil işle ilgisi önemlidir bahsettiğiniz sebepler işverene haklı fesih hakkı verir

 22. MERHABALAR NEVZAT BEY
  BENİM ÖGRENMEK İSTEDİĞİM 4 YIL KADROLU ÇALIŞMAKTA OLAN BİR İŞÇİ, HİÇ DAHA ÖNCE İHTAR UYARI BİLE ALMAMIŞKEN İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ YOKSA İHTAR VEYA UYARI MI ALIR .İŞYERİNİ ZARARA VEYA KAVGA HIRSIZLIK GİBİ ŞUÇTAN HARİÇ DURUMLARDA İŞVERENİN İHTAR VERMEDEN ÇIKARMA HAKKI VAR MI?
  ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER…

 23. nevzat bey merhabalar;
  Büyük bir şirkette çalışmaktayım iş mevzuatımızda ve yapılan sözleşmelerimizde konu belirtilmemesine rağmen haksız kazanç elde etmekle suçlanmaktayım konuyu kısaca anlatmak gerekirse 1500 kişilik bir müşteri portföyüm var müşterilerin sorunları,satışları,firmadan gitmeleri herşey benim üstümde portföy yöneticiliği yapıyorum. Turkiyenin her yerinde çözüm ortaklarımız bulunmakta ve onlar vasıtasıyla da satışlarımız müşterilerilere ulaştırılmakta.müşteriden gelen talep karşılığı yaptığım yönlendirmede hem satışı yapan saha ekibi hem de ben yönlendirdiğim için kendim birim ücreti kazanmaktayım iş mevzuatımızda bunun aksini belirten bir hüküm olmadığı halde geçen ay brüt 16 lira için bu ay brüt 32 tl için tüm primim (700 Tl )kesildiği gibi 2 defa yazılı uyarı aldım.İş kanununda belirtildiği gibi yüz kızartıcı suç,hırsızlık gibi bir durum söz konusu olmamasına rağmen işverenin yapmaya çalıştığı şey tam olarak budur .İş kanununda ve işyeri tüzüğünde yazılı uyarı sebebi olduğu belirtilmediği halde yaşadığım bu durumla ilgili kıdem tazminatsız işten atılabilir miyim?Desteğiniz ricasıyla teşekkürler

  • Reyhan hanım merhaba,
   işletmenizin personel yönetmeliği tüm çalışma şartlarını ve kuralları anlatıyor olmalı fakat yönetmelik kanuna ters olamayacağıda bildiğiniz gibi esastır. Anlattığınız sebeplerin hiçbiri ihtar veya haklı fesih gibi gelmedi bana size şahsi önerim durumun ihtar almanızı gerektiren bir sebep olmadığı ve verilen ihtar veya yapılacak hizmet akdi feshinin yasal olmadığını yazılı olarak işverene veya temsilcilerine bildirin mutlaka alındı tasdikli bir nüshasını tarafınıza alın dilerseniz bu durumu noter vasıtası ilede yapabilirsiniz işverence ihtarlar gerekce gösterilip iş akdiniz fesih edilirse işe iade ve dava konusu yapabilirsiniz

 24. Hocam beni aydinlatabilirmisiniz bu konu hakkinda.cok saolun.

 25. Merhabala4
  Haksiz yere is yerimin insan kaynaklarindan yazili uyari aldim. Itiraz hakkim var midir izlemem gereken yol nedir?

  • Banı hanım merhaba,
   yazılı uyarı almanız sonucu hizmet akdiniz fesih edilecekse durumu ihtarla insan kaynaklarına bildirin

   • Hocam merhaba ,

    Bir hukuk bürosunda arama bölümünde 4 senedir calısanım , daha once olmayan bir uygulama baslatıldı ölcümlerininin sağlıklı olup olmadıgı bile belli olmayan bir program üzerinden alınan arama sayım sonuclarına göre bir akşam aniden atılan 100 görüşmenin altında kalanlardan yazılı savunma alınacak yazısı gönderildi . şimdi bizden savunma istenirse ne yapılmalıdır ?

    not: iş sözleşmesinde arama adet i olarak bi taahüt yok , tazminatsız cıkarılışa neden olurmu

    saygılar

    • Murat bey merhaba,
     iş sözleşmenizde sayı taahüdü yok işverenin personel yönetmeliği gibi yazılı bir deklarasyonuda yok ise iş akdinizi bu gerekce ile sonlandıramazlar

 26. Nevzat Bey merhaba ben 4 yıldır çalıştığım yazılım şirketinden işimle alakalı yaptığım hatalı kayıtlardan dolayı uyarı cezası aldım ve savunma yazmam istendi. Sonuç itibariyle haksızlığa uğradığımı düşünüyorum ve ilk kez başıma böyle bir olay geldiği için savunmamı nasıl yazacağımı ve kendime nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. Bana bu konuda yardımcı olursanız çok memnun olurum….

  • sibel hanım merhaba,
   savunma almak demek iş akdinin feshi değildir savunmanızı yazın durumu olduğu gibi anlatarak kişisel hatanızın olmadığını belirtin

 27. Öncelikle bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Benim sorunum ; 1.5 yıldır özel bir şirkette operasyon bölümündeyim 2 ayrı konudan haksız ihtar aldım ve baskı ve yıldırma ile istifaya zorlanıyorum. Hatta ”sen istifanı yazılı ver biz kıdem tazminatını ödeyeceğiz. ” diyebildiler. ayrıca 2 resmi tatil ve son olarak da 1 ocak fazla mesai ücretim tarafıma ödenmedi. Bu durumda ne yapabilirim beni aydınlatırsanız sevinirim.
  saygılarımla

  • kerem bey merhaba,
   öncelikle ihtarlara yazılı olarak evrak kayıttan gecen dilekce veya noterden cevap verin aynı ihtarda işten çıkarılışınızın sözlü beyanına istinaden hakedişlerinizin ve kıdeminizin banka hesabınıza ödenmesini talep edin

 28. Merhaba
  öncelikle vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederim
  Benim sorum
  4 yıldır bir şirkette çalışıyorum. son 7 ayda kalite kontrolde üretim için. hatalı gönderilen malzemeyi
  tamamen dalgınlıkla ve boyle bir hatayı istemeyerek etiketi olmayan malzemeyi montaja gonderdim
  montajda hata çıktı benden savunma isteniyor bu konuda neler olabilir nasıl bir yol izlemem gerekir ilk defa savunmam
  isteniyor
  şimdiden sağolun

  • Merhaba,
   savunma istenmesi hemen akabinde yaptırım anlamına gelmez savunmanızı verin bunun kasten olmadığınıda belirtin

 29. Mrb hacam bir magazada mudur yardimciligi yapmaktayim.ve bana 1 ay icinde 2 kez ihtar verildi.sebepleride su sekilde.1, ihtar.vardiya saatimi doldurmadan yani iki saat once cikmam.not her erken ciktigim gun mudurumuzden izin aldim.2.si.hafta sonu 1 gun ise gelmemem.not mudur izinli.depa kismina yabanci kisi sokmam.bunlarla ilgili bana tutanak tutuldu.2.ihtarim ise ayni seyleri farklilastirarak bana tekrar ihtar yazilmis.dedigim gibi her yaptigim sey mudur izniyle yaptim.bunuda merkezimize soyledigimde bu bizi ilgilendirme dediler.bunlar bu sekilde.en son dun magazama gelen bir yaziyla artik cok doldum.gelen ihtar bu uaziklari ihtarlari tek bir ihtar yaparak bu ayki primimin yuzde 50 sini ceza olarak benden kesiceklermis.daha yaziya imza atmadim.benim ne yapmam gerwkiyor ne olur bana yardimci olun.

 30. Üstadım ;

  Türkiyenin iyi bir firmasında şef olarak çalışmaktayım .2 ay önceki bir olay için bende savunma isteniyo ve savunma tarih zaman kimler arasında olduğu yazılmıyo .savunmada bunların olmadığını savunmaya yazıyorum müdürüm tehtih yoluyla değiştirmemi istiyo ve ilk yazdığım savunmanın bir kopyasıda bende insan kaynaklarından buna iyi ve kotu hala bi cevap gelmedi sizce sonuç ne olur .ilginize teşekkür ederim.

  • Cihangir bey çok açık yazmamışsınız o yüzden net cevap veremiyorum fakat genel durumu yazayım
   savunma demek işcinin akdini fesih anlamına gelmez durumunuzu ve savunma konunuzu daha ayrıntılı yazarsanız daha rahat cevap verebilirim

 31. Merhaba..
  hocam 3 yıldır bir işyerinde çalışmaktayım.. 6.15 olan çıkış saatımız 7 ye kadar uzatıldı ve herhangı ek bır ucret almadan 45 dakıka daha fazla çalışmak zorunda kaldık ancak hamılelıgımden dolayı ıkı ay sonunda yasal çalışma saatıme gerı dondum arkadaşlarım 7ye kadar aynı şekılde çalışmaya devam edıyorlardı.. 1 yıl sonunda işyerim iş arkadaşlarıma ve bana iş saatının uzaması ıle ılgılı ek sozleşme ımzalanmadıgı ıcın odeme yapmak zorunda kaldı hatta ben doğum ıznınde olmama ragmen 1 gun sıgorta odeyıp banada ödeme yapılmış..arkadaşlarım iş giriş çıkış saatlerını belırten evrakları ımzalamışlar şu anda hıcbır ucret almadan 45 dk fazla çalışıyorlar ben sut ıznınde oldugum ıcın erken cıkıyorum..sut ıznım bıtınce ımzalamadıgım halde 7 ye kadar çalışmak zorundamıyım..6.15 te ekranımı kapatıp çalışmazsam ne olur işten atılırmıyım atılırsam tazmınatlarımı alıesma
  zaman ayırdıgınız için teşekkür edıyorum

  • Esma hanım merhaba,
   işin gereğinden dolayı fazla mesai yapmak zorunlu ise kanunun belirlediği ölçülerde işveren bunu yapabilir fakat mutlaka bunun karşılığı fazla mesai ücretini ödemek zorunda fakat fazla mesaiyi İşçi izin vermediği bir fazla çalışma yapmaya zorlanamamakta ve işçinin izninin bulunmadığı fazla çalışmayı yapmadığı gerekçesiyle işveren tarafından iş sözleşmesinin sona erdirilmesi Yargıtay kararlarıyla haksız fesih olarak kabul edilmektedir. Buradan, işçinin muvafakat etmediği bir fazla çalışmaya gelmemesinin/kalmamasının işverene haklı fesih nedeni teşkil etmediği ortaya çıkmaktadır. Aynı durum, fazla sürelerle çalışma için de aynen geçerli bulunmaktadır

 32. Nevzat bey merhaba
  Ben otomotiv sektorunde 20 ay musteri iliskileri sorumlusu olarak calistim. Servis ve satis musterilerinin memnuniyet ve sikayetleri ile ilgileniyordum ve musteri aramasi yapiyordum. Fakat satis muduru resepsiyonu desteklememi istedi. İs yogunlugum oldugunu ve baskasini yonlendrmesini belirttim. İsrarla ve sert sekilde resepsiyona gecmemi istedi bende o an refleks olarak yulsek sesle tamam geciyorum dedim fakat resepsiyona gittigimde beni odasina cagrdi ve neden bagiriyosun dedi. Bende islerimi anlattim. Ben sana neden aramalarini yapmiyorsun diyormuyum dedi. Bunun ustune bende servis bolumune de baktigm icin o islerimnde cok yogun oldugunu ve baskasini da yonlendrebilecegni belirttim. Ben senin gecmeni istiyorum isini yapmayacaksan cik git dedi bunun ustune gitmeyecegimi isimi yaptigimi Resepsiyon yuzunden boyle diyorsaniz birdaha resepsiyona gecmeyecegimi belirttim. Cunku resepsiyonist degilim ve benim disimda 6kisi daha destekleyebilcek durumda. Calistigim sure boyunca da surekli olarak destekledim ve o gun cok yogun olmamdan dolayi gecemeyecegmi belirttim. Bu yasanan olay ustune savunma yazmami istediler ve mudure saygisizca davrandigima dair savunmaya belirtmisler. Bende durumu anlattim ve bu durumu kabul etmedgmi belirttim. Ardindan ertesi gun yine resepsiyon desteklememi istediler gelemeyecegimi soyledim. Hemen ardindan idari islerden gelen kisi odamin icinde bagira bagira oraya gecmemi istedi bende gecmeyecegimi belirttim. Bunun ustune esyalarini topla servise in gorevini degstiriyoruz dedi. Gorev degisikligini kabul etmedgimi soylememe ragmen iniceksin diye bagirdi. Daha sonrasinda bana gorev degskligine dair kagit imzalatmaya calistilar imzalamadim gorevimde kalmak istiyorum dedim. Servis bolumunde kalite kontrol isinde calisacagmi servis muduru belirtti fakat kalite kontrol isi teknik bilgi isteyen arabalara yapilan ve yapilacak islemlerin tespitinin yapildigi alandi bunun icin yapamayacagmi da soyledim. Kabul etmiyorsan cikariyoruz dediler. Bu olayin ustune de 25 / 11 den cikisimi vermisler. Cikis belgesinde benim imzam yok 4.gun mail olarak atildignda gordum. Bu durumda haklarimi dava acarak alabilirmiyim.
  Simdiden tesekkur ederim.

  • Ebru hanım merhaba,
   Dava acabilirsiniz bu husus birçok okuyucumun da sorunu olduğu için daha kapsamlı olarak yarın web sitemden yazdığım makalemden ayrıntılarını okuyabilirsiniz

 33. Merhaba ben is yerinde bir yildan calisiyordum iş yerinden yakin akrabam hastalandigi icin izin istedim ve izin verilmedi ve ucgun ise gitmedim gittigimde ise cikisimi verdiler verdikleri kagitlari imzalamadim ve bana is akdinin fesih bildirimi diye bir sey yolladilar bana. İs yerimde ben ciktiktan sonra tutanak tutmuslar. Tutanak ne icin tutulmus olabilir tazminak talep edebilirmiyim veya tazminat talep etmemem icin bana goz dagi vermek icin mi tutanak tutuldu.yardimci olursaniz sevinirim tesekkurler.

  • Merhaba iş kanununa göre 3 gün üst üste işe gitmezseniz iş veren iş akdini sonlandırabilir tutanakta bu durumun tespiti içindir 1 yılı tamamladı iseniz işten çıkışınızdan sonra tazminatınız hesaplanıp verilmelidir

 34. Merhaba ;
  4 yıldır kurumsal bir firmada çalışıyorum. 2 tane uyarım var. Şuan en ufak Bi hatamda 3. Uyarıyı verip sözleşmemi fesh edebilirler.
  Bu uyarılarının Bi bitiş süresi felan yokmudur?
  Aynı şirkette yıllarca çalışsam da bu uyarılar duracak mıdır?

  • Merhaba Fatoş hanım,
   tutanak meydana gelen somut bir olayı daha sonra kanıtlayabilmek bakımından tespit etmek, kayıt altına almak anlamıma gelir.
   Meydana gelen olayda işçinin bir kusuru söz konusu ise somut olayın niteliğine göre işçiye ihtar verilir.
   İhtar mekanizması işverenler tarafından ileride işçinin benzer davranışları devam ederse kendisinin daha önce de uyarıldığını kanıtlamak bakımından önem arz eder. Çünkü işveren işçisini ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar dışında derhal (tazminatsız) işten çıkaramaz.

   İş Hukuku’nda Geçerli sebeple Fesih denilen hallere dayanarak yapılan fesihlerde ise işveren işçisinin bu tür davranışları daha önce de gerçekleştirdiğini kanıtlamak zorundadır. İşte bu nedenle uyarı işverenlerce sıkça başvurulan bir yöntemdir. Verilen bir uyarının geçerlilik süresinde ise bir sınır yoktur. Tutanak için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Ancak ortada işçinin derhal haklı sebeple işten çıkarılmasını gerektiren bir kusur varsa burada 6 iş günlük bir zaman aşımı söz konusudur. Yani işveren işçiyi olayın öğrenildiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde işten çıkarabilir.

 35. Merhaba ismin, Şener.

  Benim iznim 29.08.2016 pazartesi tarihinde bitti ama koordinatörüm bana dedi ki 3 gün daha yani çarşambaya kadar daha dinlen benden haber bekle ama bu süreçte içerden ve şirketten bir alaçağım kalmamıştır bu 3 günlük süreçte bana yazılı bir izin kağıdı da vermemiştir 3 gün içerisinde iş hakkımı 3 tutanak ile fesh edebilirmi?
  3 sene 6 aydır mağaza müdürlüğü yapıyorum bu firmada.

  not : ben kendi avukatıma noterden vekalet vereceğim ve iktar çekeceğim iş çıkışım için ve maaş kıdem vs ödenmesi için sizce izlediğim bu yol doğrumudur yada başka bir yolu varmıdır?

  • Merhaba Şener bey,
   izin gibi hususları sözlü yapmamak lazım mutlaka yazılı mail mesaj vs almakta fayda var ama yapabileceğiniz yazdıklarınız yani doğru

 36. merhaba ;

  ben bir bankada çalışıyorum ve basarı vitrini yanı satış odaklı puanlarım 1 yıldır aşırı hedeflerden dolayı tutmuyor bundan dolayı bana uyarı yazısı geldi sizce imzalarsam tazminatımı alabilir miyim? 5 yıllık personelim.bankamız küçülmeye gittiği için sürekli personel çıkarıyor sizce bu bahane edilebilir mi ?

  saygılarımla

 37. Merhabalar kolay gelsin özel bir şirkette 3. yılıma girmiş bulunmaktayım kısa bir süre önce evlendim çalıştığım süre zarfı içerisinde maaşıma asgari ücretin yükselmesi ile birlikte zorunlu olarak yükseltildi. İş verenim ile bu konu ile alakalı çoğu kez görüştüm her seferinde maaş ile alakalı bana gelmeyin deyip konuyu kapatıyor.
  Sabah 9 akşam 9 çalışıyorum mesai yok özel günlerde izin yok maaşa hiç bir artırım yok en ufak bir konuda benden savunma tutanak alınmak isteniyor, bu evlilik nedeni ile işten çıkabileceğimi düşündükleri için mi bu şekilde oluyor nasıl bir yol izlemeliyim kafam çok karışık sskmda bi kaç kez girdi çıktı yapıldı hangi durumlar tazminatımı riske atar bana bilgi verebilir misiniz.
  Kolay gelsin

  • Tuba hanım merhaba,
   iş kanunumuza göre Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile (Evlilik sebebi ile) iş akdini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatı ödenir.İbaresi bulunmaktadır. İşinizde sorun yaşıyorsanız bu hakkınızı kullanarak kıdeminizi almanızı sonrasında çalışmak istiyorsanız tekrar sözleşme yaparak devam etmenizin sizin faydanıza olacağı kanaatindeyim

 38. Merhabalar,

  Özel bir şirkette 14 aydır uzman olarak çalışmaktayım.Yaklaşık 1 ay önce bir yazılı uyarı verildi. Bu uyarıda geçmişten gelen bir kaç ufak tefek hatalar toplanmış ve tertipsiz düzensiz çalışmaktasın diyerek bitirilmiş haketmediğim bir uyarıydı.
  1 senem geçti işten çıkartılmak istendiğim takdirde kıdem ve ihbar verilememe durumu olur mu? Olur ise nasıl bir yol ile hakkımı aramamı önerirsiniz.
  teşekkürler

  • Volkan bey merhaba,
   verilen ihtara mutlaka yazılı cevap verin işveren haklı fesih yapmayı düşünüyor ise tazminat vs vermeden çıkartacaktır fakat bu durumda dava haklarınız mevcuttur

 39. Merhaba, ben özel bir bankanın genel müdürlüğünde 3 yıl 2 aydır çalışmaktayım. Bankanın dönem dönem fazla mesaileri olmakta ve bunu zorunlu kılmaktalar (fazla çalışma ile ilgili muvafaktname alıyorlar) ancak fazla mesai (fazla süreler ile çalışmalar da dahil) ücret ödemiyorlar. Yakın zamanda bununla ilgili eğer fazla mesai ücreti ödenmeyecek ise fazla mesai yapmayacağımı yöneticilerime belirttim ve aynı gün “yöneticinizin talimatlarını zamanında yerine getirmediğiniz, mesai saatlerine riayet etmediğiniz ve işinizde gereken gayret ve özeni göstermediğiniz görülmüştür” şeklinde bir uyarı yazısı aldım.

  Bu yazıda belirtilen hiçbir ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Bankaya giriş ve çıkışlarımız kartlı sistem ile kayıt altında bulunmaktadır ve böyle bir durum söz konusu değildir. Tarafıma verilen en son performans notum 100 üzerinden 90’dır. “Yöneticinizin talimatını yerine getirmediğiniz” ifadesi ise tamamen muallak ve belirsiz bir ifade olup, hiçbir somut olaya dayanmamaktadır.

  Sorum şu; yukarıda belirtildiği şekilde tamamen mesnetsiz bir uyarı ile iş akdim tazminatsız feshedilebilir mi? Bu yazıda belirtilen hususların gerçeği yansıtmadığını kanıtlamam halinde manevi tazminat alabilir miyim? Ayrıca daha önce yapmış olduğum ve ücretini almadığım fazla mesailer ile ilgili bir hak arama imkanım var mıdır? (Fazla mesai ile ilgili atılan mailler bulunmakta)

  Şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba Metin bey,
   bahsettiğiniz hususları ispatlamanız halinde fazla mesai ücretlerinizi almak için dava açabilirsiniz mesnetsiz bir gerekce ile işten çıkartılırsanız yine işe iade davası açma hakkınız bulunmaktadır

 40. Merhabalar özel sektörde aynı firmada 5yil çalıştım ve sonunda is yerindeki arkadasimin evleneceğim insanı yoldan çıkarmaya çalışması ve deliller gittiğim halde firma hicbirsey yapmadı beni o insanla aynı ortamda çalıştırmaya devam ettiler evlilik tazminatimi alıp cikmamam için surekli yazılı uyarilarlar mobing uygulandı 2ay önce daha fazla dayanamayıp istifa ettim dava açsam tazminatımi alabilirmiyim acaba şimdiden teşekkürler

  • Burçin hanım merhaba,
   istifa rıza beyanıdır istifa edip ayrıldıktan sonra izin,mesai vs gibi devam eden alacağınız dışında talepleriniz gecersizdir

 41. Barış Türkeri

  Nevzat Bey Merhabalar;

  1,5 yıldır bir otel işletmesinde resepsiyonist olarak görev almaktayım,çalışma şartalarımda veya maaş ödemesinde herhangi bir sıkıntım yok lakin işverinimle (işletme müdürü) ilgili sıkıntılarım mevcut.sürekli yaptığım her hatada savunmamı istiyorlar,örnek verecek olursam kara listede bulunan bir misafiri kontrol etmediğim için 1 gece konaklaması için içeri almam,başkasına ait oda kartını oda sahibinin arkadaşına vermem onayı olduğu halde vs gibi,en sonda yıllık izin talebinde bulunmama rağmen olumsuz dönüş yaptılar kavga gürültü bir şekilde iznimi aldım ve iş verenim bana sürekli bu tutanaklarla seni tazminatsız işten çıkartırım gibi sözler sarfediyor.böyle bir şey yapabilirmi nasıl bir yol izlemeliyim. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  • Barış bey merhaba,
   iş sözleşmenizde yapacağınız işler size açık şekilde belirtildiği halde yapmamış iseniz bunlar süreklilik arz ediyorsa (bunun ölçüsüde tutulan tutanaktır) işveren bunları gerekce gösterip hizmet akdinizi fesih edebilir.
   Önerim işinizde daha dikkatli olmanız ve bundan sonra gelecek işvceren hareketine göre bir tavır takınmanızdır

 42. merhaba,

  Ben 10 yıldır aynı şirkette çalışmaktayım. şimdiye kadar herhangi bir yazılı ve ya sözlü bir uyarı almamıştım. Yeni yönetim kadrosu ile sanırım eski personellere yönelik bir yaptırım uygulanma hedefindeler.. anlatacağım üzere 2 kere aynı durumdan savunmamı aldılar. 1. yöneticime sms yolu ile bir işimin olduğunu işe anca öğleden sonra gidebileceğimi söylemiştim fakat çalıştıgım yere ortalama 2 saat lik bir mesafede çalışmam dan ötürü, işimin uzaması ile gidememiş bulundum. (yazılı savunmam alındı) direk olarak kasıtlı bir olmadığını yazıp imzaladım.. 2. savunmam ise bayram tatili nin 3. günü işyerine gitmem gerekirken giymeyip tefonumun arza sebebinden dolayı bildiremememdir. fakat isyerinde personel ilişkileri departmanından eşimi arayan arkadaşa gelemeyeceğimi öğle vaktinde bildirmişimdir. (ayrıca normalde bayram izinlerinde çalışmak ve ya çalışmamak elimizdedir,, çalışan personel mesai bedeli aldığından bende ilk başta çalışmak istemiştim fakat eşim in hamile olması ve kendini iyi hissetmemesinden ötürü gitmemiş bulunmuştum) sonuçta ortalama 2 ay içerisinde 2 Kere savunmam alınmıştır.. üzerinden 1- 1,5 ay geçtikten sonra (bugun) operasyon müdüründen, insan kaynakları departmanından yazılı ihtar alacağımı öğrendim. nasıl bir yol izlemem gerekmektedir? acil geri dönüşünüzü rica ederim..

  Teşekkürler.

  • Mehmet bey merhaba,
   bir ay içersinde izinsiz bir gün işe gitmemiş olmanız bunun ertesi ay tekrarlanması fesih sebebi olamaz insan kaynaklarının ihtarını görüp sonra bir eylem geliştirin

 43. Nevzat Bey Merhaba,

  İş yerimde 5 yıl 4 aydır çalışmaktayım. İş yerim Üsküdar ilçesinden Sarıyer ilçesine 2014 yılında taşındı. İkametim olan Pendik ilçesinden Sarıyer ilçesine gelmek bir hayli zamanımı almaktadır.Son 1 ay içerisinde işe trafik nedeniyle 10dk -1 saat arasında geç geldim. Bu sebepten dolayı işverenim savunmamı istedi ancak bu savunma içerisinde “ödevli olduğunuz işleri yapmamakta ısrar etmeniz nedenine dayalı olarak iş akdinize haklı nedenle son verileceğini” yazmışlar. Bu fesih sebebi olabilir mi? İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum.Nasıl bi savunma yazmalıyım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba Yılmaz bey,
   işe geç gelmenizden dolayı değilde “ödevli olduğunuz işleri yapmamakta ısrar etmeniz ” gerekcesi ile haklı fesih yapabilirler tabi bu durumun ispatlanması gerekir

 44. 01.04.2015 Tarihinden beridir aynı işyerinde çalışmaktayım yani 2 yılımın dolmasına yaklaşık 1 ay var. Çalıştığım işyerinde çıkartılmak istenen kişilere çeşitli yaptırımlar ve zorlamalar oluyor. Kardeşimde aynı işyerinde çalışıyordu sağlık nedenlerinden dolayı rapor alıyordu bunun gibi bir kaç kişide rapor aldığı oluyordu. Üretim şefi ile bir konuşmamızda bana ”’Burada mı rahatsız oldun sen ? – Evet Buraya sen sağlam raporuyla girmedinmi ? -evet
  Yani burdamı rahatsızlandın ? -evet O zaman neden çalışıyorsun? Herkes ağır yük kaldırır” gibi konuşmalar yaptı. Bölüm ustamızda ” Dün niye gelmedin hastaneye gittim raporun varmı yok emar sonuçlarımı almaya gittim neden izin kağıdı yazdırmadın dediğinde daha önceden ben hastaneye gideceğimi söylemiştim. Sende xxx Kişi gibi yapıyorsun onu çıkardık senin sonunda onun gibi olacak dedi bende çıkartın o zaman dediğimde bana istemiyorsan çık git dedi. Bu tür konuşmaların bende video kaydı var yani kanıtlayabilirim. Bu mobbing yapmak olmuyormu işçiyi zorlamak isten soğutmak olmuyormu. Normalde Bir yetkili şunu demesi gerekirdi neden dolayı rahatsız oluyorsun bakalım çözüm bulalım başkasıda rahatsızlanmasın sağlığınız bizim için önemli diyeceği yere bu şekilde konuşuyorlar. Ben 16.02.2017 çarşamba günü işe gitmediğimde bana tutanak yazıldı ve ardından ihbarname yazıldı. Ama ihbarnamede 2857 sayılı iş kanunun 25. 2-g ve h bendine göre yazıldığı ve benim bunu tekrarlamam sonucu tazminatsız işten çıkarılacağım yazıyor. Benim şu an ayağımdan dolayı doktora gitmem gerekiyor ve yaklaşık bu rahatsızlığı 6 aydır yaşıyorum. Mecburen doktor sorunlu bölgeyi tedavi edecek ve ben ayakkabı giyemeyeceğim. Ayağım iyileşene kadar da bana istirahat raporu yazması gerekiyor. Çalıştığım iş yeri sırf metal üzerine yani hafif yada vücuda zarar vermeyecek birşey yok. Özellikle çalıştığım bölüm asit vb. kimyasallarla dolu. Ben rapor alsam bu benim hem kıdem tazminatımı hem ihbar tazminatımı etkilermi. Çünkü topalallayarak yürüyorum ve gün geçtikçe ağrısı artıyor.

  Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.

  • Uğur bey merhaba, yargıtay cinsel tacizle ilgili izinsiz video kaydını bir davasında gecerli delil kabul etti fakat sizin durumunuzdaki kayıt delil olurmu bir hukukcuya sormak gerekir. İşten dolayı sağlığınız bozuldu ise bu durumu belirten sağlık raporu ile başka bir bölüme alınmanızı talep edebilirsiniz bu yapılmaz ise fesih hakkınızı kullanabilirsiniz. yazdıklarınızdan işinizden soğuduğunuzu anlıyorum size önerim bir iş hukuku avukatı ile temas kurarak süreçlerinizi danışıp onun yönlendirmeleri ile hareket etmenizdir.

 45. hocam yazdigim konuya cvp alamadim

 46. Merhaba ben size birşey danışmak istiyorum. Kurumsal bir ayakkabı mağazasında satış personeli olarak çalışıyorum 23 mayıs da 2 yılım doluyor. Son zamanlarda satışlarım biraz düştü ve şirket bana aralık ayında bir tutanak gönderdi. Tutanakta ekim kasım aralık ayındaki performans dusuklugumden dolayı olduğu yazıyordu imzaladım savunmamı yaptım. Dün yani 24 şubat günü bir tutanak daha göndermişler onda da kasım aralık ocak ayındaki performans dusuklugumden dolayı olduğu yaziyo fakat daha önceki tutanakta zaten kasım ve aralık ayıni yazmislardi tekrar aynı ayları bana gerekçe gösterme hakları var mı ve şubat ayında performansım gayet iyiyken dün tutanak yollamaları normal mi? Ayrıca şöyle bir durum da var eylülde evlenecegim ve düğünüm olduğunu biliyorlar beni tazminatsiz çıkarmaya çalışıyorlar 3 tutanak da tutulsa tazminat vermeme durumları olur mu? Şimdiden çok teşekkür ederim

 47. hocam bir isletmede 4yildir calisiyorum her hafta siftimi degistiriyor bir hafta 1-9 diger hafta 24-08 çalıştırıyor bu konu ne yapmaliyim ve gece siftinde calisirken sabah gelen yonetici cikis saatim sekizde bana is verdi bende vardiya bitisi nedeniyle yapmadim tutanak tutulmuş insan kaynaklari ihtar vermis imza atmaliliyim ne yapmaliyim bu tutanak lar icin belli bir sure varmi ornek benim haberim yok ayin yedisinde tutanak tutuluyor benden ayin 22sinde savunma isteniyor.

 48. merabalar ben özel hastanede doktor asistanı olarak görev yapıyorum 10 yıldır çalışıyorum cumartesi günü mesaini bitimine 10 dakika kala acil işim çıktı postaneye yetişmem gerekiyordu çıktım çıktığım esnada idari birimden kimse olmadığı için izin alamadım personellerin çıktığını görünce bende çıktım bunun üzerine bana tutanak tuttular 3 tutanaktan sonra hiç bir hak talep etmeden çıkarılıyormuşum ve davada açamazmışım bununla ilgili bilginiz var mı

  • Mehtap hanım birkez işden erken ayrılmanız halinde tazminatsız fesih yapamazlar bu durum süreklilik arz ederse bunu işveren fesih sebebi kullanabilir
   Yargıtay verdiği kararlarda işçinin davranışlarından doğan geçerli sebebi şu şekilde tanımlamıştır: “4857 sayılı Kanun’un 18. maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler,işçinin aynı Kanun’un 25/ II. maddesinde öngörülen ve işverene derhal fesih yetkisi tanıyan haklı sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan, işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlardır.” (Yargıtay, 22. HD, 03.04.2012, E. 10209, K. 6210) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20.maddesinin ikinci fıkrasına göre geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.
   Birçok kez yazılı ihtar ve ikaza rağmen işçinin sürekli işe geç kalması çalışma ilişkisinin işveren açısından çekilmez bir hal alması nedeniyle iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-h maddesine göre ”işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi” nedeniyle haklı nedenle fesh edilebilecektir.Böyle bir durumda kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işçinin fesih işlemi gerçekleştirilebilecektir.

 49. Eniştem bir markette gece bekçisi olarak çalışıyordu. Ayın 30 günü hiç izinsiz ve aksam8 sabah 8 ama maddi durum sebebinden katlanıyordu. Çok yorucu bir işti. Uzun zamandır aynı işi yapıyordu takribi 10 12 yıl kadar. Son altı ay içinde 3 kez gece patronu uğrayıp uyuyorsun diye ihtar yazmıştı. Dünde tazminatsız işten pat diye çıkartmış . Senin üç ihtarın var demiş tazminat vermeden haber vermeden çıkartmış bu normalmidir. Eğer normal değilse nasıl bir yol izlenir. Tesekkür ederim.

  • İşveren gerekce ile iş akdini fesih etmiş
   yapabilecekleri
   1- işe iade davası açabilir
   2- haklarını izin mesai talep edebilir
   3- dava durumununa göre kıdem talep edebilir. önerim bir iş hukuku avukatı ile görüşüp süreci onunla yürütün

 50. Merhaba kolay gelsin ben 11 yıldır çalıştığım sektörden tazminatsız çıkarttılar sebebi olarak 2008/. 2011 / 2013 / 2014 yazılı savunmam var 2014 sözlü uyarı bu svunmaların geçerliliği ne kadar 2017 de Bir pazar mesaisine gelemiyecegimi mazeretimi yazarak söylediğim halde çıkışımı verdiler 2011 de savunma var dedikleri yok onlar yanlış yazmışlar 2008 ile 2014 yaklaşık aynı konu hakkında savunma birde beni işten çıkartmadan önce sabah çektiler ispiyonculuk yapmamı istediler bende kimsenin ismini vermeyince akşam arayıp isim varmı dediler bende yok deyince 3600 den yararlan tazminatını al dediler benimde SSK girişim 2000 den deyince işine son veriyoruz dediler 25 maddenin 2 Bendi H kararı ile çıkarmışlar hukuk yolu ile tazminatımı alabilirmiyim cevaplarsaniz sevinirim hoşçakalın Osman

  • Osman bey merhaba,
   geçmiş dönemlerde tutulan tutanaklar gerekce gösterilerek iş akdinizin sonlandırılması gerek yokken pazar günü mesaiye çağrılmanız tek başlarına bana göre haklı fesih sebepleri olarak görülmüyor.Durum Anlattıklarınızdan ibaretse dava açmanızda fayda var fakat önerim önce bir iş hukuku avukatına tutanakları götürerek inceletin sonra dava konusu yapın

 51. öncelikle çalışma koşullarımı anlatayım hafta içi 9-6 arası çalışıyorum cumartesi günü çalışmıyorum.

  işyeri benden saat 7’de iş yerinde olmamı ve benim tarafımdan yapilmis bir site işini müşterinin kendi sitesine entegre edilmesi gerekiyor tabi bu işlemi sadece ben değil departmanımdakilerde yapabilmekte. ben saat 7’de kalktıgım için iş yerine o saate gelemicemi soledim evde yapmamı istediler uyanır uyanmaz bu işlerle meşgül olmak istemiyorum dedim. işveren de 40saat çalışıyoruz 45saat doldurmuyoruz yani serbest çalışma saati politikamiz var bundan dolayı ben bir işverenim ve verdigim işi yapmıyorsun diyerek hakkında tutanak tutulacak dendi ne yapmam gerekir. tutanak sanırım işin yapilmasini istedikleri gün olan 28 mart günü hazırlancak. bu durumdan dolayı tazminatsiz işten çıkarılabilirmiyim ve 40 saat çalışıyoruz diye işveren benim istedigim saatime bu şekilde iş verebilir mi? ne yapmam gerekir yardımcı olurmusunuz? “25 maddedeki h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi” bu madde ile suçlanabilirmiyim

  • Hüseyin bey merhaba,
   sorunuzu cevaplamadan şu bilgiyi aktarayım
   Denkleştirme çalışması nedir?
   Denkleştirme çalışması, “yoğunlaştırılmış iş haftası” olarak da bilinen bir esnek çalışma türüdür. Buna göre işçinin çalışma süresi iki aylık ya da toplu iş sözleşmesinde bu yönde hüküm varsa dört aylık bir zaman dilimi içinde çalışılan günlere ya da haftalara farklı olarak bölünmektedir. Böylece işçi, kimi günler ya da haftalar daha az kimi günler ya da haftalar daha uzun sürelerle çalıştırılmakta, ancak haftalık çalışma süresi iki ya da dört aylık zaman diliminin ortalama olarak hesaplanmaktadır.
   Bu yolla işveren işin yoğun olduğu günler ya da haftalarda işçiyi daha uzun süreli çalıştırma, işin az olduğu günler ya da haftalarda gerektiği kadar çalıştırma imkânına sahip olmaktadır. İşveren bu yolla işin yoğun olduğu günlerde yapılan uzun süreli çalışmalar için işçiye fazla çalışma ücreti ödeme külfetinden kurtulmuş olmaktadır.
   Bu durum İş Kanunu’nda da açıkça ifade edilmiştir: Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. (İŞ K. 41/1)Özetle bahsedecek olursak; iş yoğunluğunun olduğu dönemlerde işçisinin çalışmasına ihtiyaç duyan işveren, 2 ayı geçmemek üzere (toplu iş sözleşmesi ile 4 aya kadar arttırılabilir) işçisine denkleştirme çalışması yaptırabilir. işletmenin genelinde düşük mesai uygulanırken işveren sadece bir kişiden bunu istemesi nin yolunu iş kanunu şöyle tanımlamış Denkleştirme uygulaması açısından İş Kanununda yer alan bir diğer sınırlama ise,işverenin denkleştirme çalışmasını uygulayabilmek için işçinin muvafakatini almak zorunda olmasıdır. 4857 sayılı Kanunda denkleştirme çalışmasının uygulanması için
   işveren ve işçi arasında yapılacak anlaşmanın ne şekilde (yazılı veya sözlü) olacağı belirlenmiş değildir. Ancak ispat vasıtası olması açısından anlaşmanın yazılı olmasında fayda vardır.
   Bu açıklamadan sonra
   1-işveren denkleştirme çalışması isteyebilir fakat işci onayı gerekir
   2-Tutanak tutyulabilir işin yapılmaması için makul sebep var ise savunmada bu yazılabilir
   3-Bu gerekce ile işveren iş akdini sonlandırabilir bu durumdada dava yoluna gidilebilir

 52. İyi çalışmalar Nevzat bey. Diger arkadaşlar gibi bende vaktinizi istiyecem. Şimdiden teşekkürler yardımcı görüşleriniz için.
  5 senedir bilindik büyük bir gıda magazacılık sektöründe (super market )kasiyer olarak çalışıyorum. Bu süre zarfında yöneticimizin 2 sene öne değişmesi ile çok fazla savunma almaya başladım. Diger arkadaşlarda aynı zaman da alıyor. Olur olmaz ufak olaylara dahi. Sürekli seni işten çıkartırım gibi sözler sarf ediliyor. Benim çalışmam negatıf etki yaptıgını düşünüyorum kasada duygusal oldum. Son zamanlarda müşteri şikayeti çok olmaya başladım. Müşteri beni haksızca azarlıyor ve bende bagırmaması için kıbarca söylüyorum,kendimi savunmama sinirlenen müşteri beni ezemeyen müşteri abartarak demediğim şeyleri ekleyerek şikayet ediyor. İş yeride bu sebebten üzerime çok gelip son şikayet hakkın seni işten atıcam bu son gibi çok morelimi bozucu konuşmalar yapıyor. 4 hafta önce 2 sevgili oldugunu düşündüğüm müşteri geldi kasama(18 -19 yaşlarında) ufak buyutulmuyecek bir konudan çok fazla üzerime geldiler kartı onume pat diye ses gelecek şekilde fırlattılar. Sonrada benim nazikce lutfen hareketlerinize dikkat edin bu kartı böyle fırlatamazsınız demem üzerine şikayet ettiler. Hem yöneticiye hemde kagıda hatta genel merkezede . Şikayetinde demediğim birçok eylemi eklediler. Şikayeti uzatıp 1 saat oldu magazadan çıkmadıgını görünce diger kasiyer arkadaşın kasasından sigara alırken (şimdi işi bırakıp bu kızı dövsem ne olur ) diye bir iç geçirdim sessiz sakin kızgın olmadan ve kızın gerçekten duyması için demedim. fakat kız 3 kasa öteden duydu ve bagırıp şikayeti buyuttu beni ahlak kutusuna şikayet etmiş. Disiplin kurulu yapıldı ve bana dün ihtar verdiler. Okudum anladım yazıp imzaladım. Sürekli magazaya geliyor şikayet yazan iki genç sevgili . Reyon arasından bana bakıyor, arkadaşlarımın kasasından bakıyor başka arkadaşı ile kasamdan geçiyor. Ben işimde pozitif sakin yapılı güleryuzlu biriydim tüm herşey o kadar çöktürdü ki beni işimden ve 20 bin tazminat hakkımdan olacakmısım diye endişe duyuyorum surekli. İşten çıkmam bir müşterinin durduk yere beni şikayet edip iftira atmasına baglı hatta ufak bir şikayet gelse buyutecek durumdalar. Sizce ne yapmalıyım. Tazminatımı alıp işten çıkamıyorum haklı gerekçe olarak ne yapabılırım. Sizce ben ihtar almayı hak ettim mi? Söylediğim o laf ahlak sucu mu 25. maddedeki . İyi niyet kurallarına uymadıgımı belirtmişler ihtar yazısında. Lutfen dış göz olarak bana bir fikir sunun. Teşekkürler

  • Pınar hanım merhaba,
   anlattıklarınızı dikkatle okudum anlaşılan yoğun bir stres altında çalışıyorsunuz fakat işveren açısından yapılanlar usülüne uygun 4857 sayılı iş kanunumuzun 25 maddesinde
   h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
   ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi halleri işverene haklı fesih hali verir bahsettiğiniz söz ve davranış bu iki maddeyede sokulabilir ve işci haklı fesih yapılabilir ama işveren bunu yapmak yerine size ihtar vermeyi tercih etmiş açıkcası durumu değerlendirdiğimde yapmanız gereken işinizi kaybetmemek için daha dikkatli olmak biraz daha toleranslı davranmak veya mümkünse işinizin değiştirilmesini işveren veya temsilcisinden talep etmektir.

 53. Merhaba Nevzat bey.öncelikle bizleri bu konularda aydınlattığınız için teşekkür ederim.tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir firmada 3.5 yıldır çalışmaktayım.araç sürüş esnasında 1.5 yıl önce telefonla çocuğumun rahatsızlığını öğrenmek için ailemle telefon görüşmesi yaptığım için iş güvenliğini ihlal etmekten savunmam alındı ve bana uyarı verildi.şimdi ise gizli takip yapılarak tekrar fotoğraf çekilerek telefonla görüşme yaptığım için savunma yazdım.benim sorum bu şekilde davranılarak tazminatsız olarak iş akdim işveren tarfından sona erdirilebilirmi.veyahutta ne kadar sürede kaç savunmayla işten fesih yapılabilir.bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.ihale bitiş süresi yaklaştığı için bu konuda baya hevesliler.yardımcı olursananız sevinirim.teşekkürler

  • Merhaba Erdem bey,
   İş Kanununun 25. maddesinin ikinci bendinin h fıkrası gereğince ‘işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi’ halinde işveren lehine haklı nedenle fesih hakkı doğar. Bu hükmün kapsamına işçinin yasadan, toplu iş sözleşmesinden, iş akdinden, iç yönetmelikten yani tüm çalışma koşullarından doğan iş görmeye ilişkin yükümlülükleri girer.
   İşveren lehine derhal fesih hakkının doğumu için işçiye önce görevini yerine getirmesi konusunda bir hatırlatmanın yapılmış olması zorunludur. Fıkrada hatırlatmanın yazılı yapılması öngörülmemiştir. İşçiye görevinin hatırlatıldığını, uyuşmazlık sırasında ispatlamakla yükümlü olan taraf işverendir.
   diğer bir husus;
   İş Kanunun 25. maddesinin ikinci bendinin ı fıkrasına göre ‘İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması’ haklı fesih nedenidir.
   Bu hususta Yarğıtayın 9.HD 9.4.1992 T. 1991/16257 E. 1992/3937 Kararında;
   İşçi daha önce görüldüğü gibi özen borcunun bir gereği olarak işçi sağlığını ve iş güvenliğini tehlikeye düşürmekten kaçınmak zorundadır. Nitekim Yargıtay’a göre, ‘yanıcı maddeyle çalışan arkadaşının yanında sigara yakarak yaralanmasına yol açan işçinin iş güvenliğini tehlikeye düşürmüş olması nedeniyle iş akdi 25/2, ı uyarınca haklı nedenle feshedilir’.

 54. Merhaba nevzat bey,
  Bir makyaj markasında görevli bir satış personeliyim. Daha önce planlamadığım, düşünmediğim bir şekilde olan bir olayı anlatmak istiyorum. Müşterilerimden birinin puanını bir anlık dürtüyle kendim için kullandım ve sonrasında pişman olup aldığım ürünleri attım. Bu durum tespit edilmiş ve savunmam istendi. Disiplin kuruluna sevkim söz konusu. Bu olaydan ötürü çok pişman olduğumu, daha önce bu durumu hiç yaşamadığımı, bu olayı kesinlikle plana dayalı yapmadığımı ifade ettim. İşimi kaybetmek istemediğimi söyledim. Yazılı uyarı veya ihtar alabilirsin yahut işten çıkarılabilirsin dedi. İşten çıkarılmak istemiyorum nevzat bey. Bundan sonraki süreç nasıl olacak ve kendimi nasıl ifade edebilirim ? Bu durumu kendime yediremiyorum ve günlerdir rüyalarıma giriyor. Benim yapabileceğim bir şey değildi. Kendimi çok kötü hissediyorum. 5 yıldır bu sektördeyim ve en ufak hata yapmadım. Bu hatamdan dolayı da çok üzgünüm ve işimi kaybetmek istemiyrum. Bundan sonraki süreç nasıl olur ? Lütfen cevabınızı bekliyorum.

  • Hayriye hanım merhaba,
   bahsettiğiniz vakada İş sözleşmesinin bildirimsiz olarak feshedilebilmesi için İş Yasası’nın 25.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin gerçekleşmiş olması koşulu bulunmaktadır.Buda işverene fesih hakkı verir fakat sizin işletmeniz bunu kınamayla gecerse bu işverenin sizin lehinize insiyatifidir.
   İşveren tavrı belli olduktan sonra temas kurarsanız duruma göre sizi yönlendirebilirim.

 55. rb ben 4 sene bir işyerinde calistim ve 4 sene yilik iznimi vermedi bende mahkemeye verdim mahkeme günü belli oldu ve ben şimdide bana verdiği maaşı bodroda az gösterdiği için vermek istiyorum elimde kanıt olmadığında dava açtığımda bunu ekleyemedim ve şimdi 2014 te bankadan kredi çekmiştim ve banka maaşım az gösterildiği için vermemişti bende patrondan gerçek maaşımı gösteren bir kağıt ve imza sürgüsü almıştım ve bankaya verdim şimdi banka bana aslını değil ama çıktısını verdi buna dayanarak yeni belgeler koyabilirmiyim dosyaya şimdiden tşk.

  • Murat bey merhaba,
   hakedişlerinizin ödenmemesi için açtığınız davaya düşük maaşıda eklemeyin onun için ayrı dava açın

 56. Merhaba hocam ben özel bir sektörde 10 yıldır çalış maktayım ve burası vardiyalı 3 vardiya diye geçiyor ve biz sadece 2 vardiyasını kullanıyoruz 15:00 ile 23:00 arası vede 23:00. İle 07:00 arası çalışmaktayız ve burada yoğun olarak mesai yapıyoruz sorgusuz zorla 15:00 işe başladığımızda sabah 07:00 çıkıyorduk ve gene aynı gün 15:00 işbaşı yapıyorduk birde bölüm dışı işler yapıyoruz benim 10 yıllık maaş bodrom duruyo bunu mahkemeye versen olurmu vede bizim iş sözleşmemizi bize vermiyorlar istediyimiz taktirde. Buarada iş sözleşmemiz toplu iş sözleşmesi. biz 5 kişi sendikaya yazıldık ama şirkette sendika Yok normalde bize sendikanın bir yararı olurmu. Bununla ilgili bir yardım istiyorum lütfen çok teşekkürler.

  • Merhaba Erhan bey,
   4857 sayılı iş kanunumuzun 8. maddesinde sözleşme konusu anlatılmış 99 maddesinde ise 8. Madde de belirtilen belgeyi
   vermeyen işveren hakkında, bu durumdaki her işçi için idari para cezası uygulanacağını hüküm altına almıştır ” İş Yasasının 8. maddesinde
   de bu belge; Süresi bir yıl veya daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı yapılması zorunludur. demektedir bu durumda işvereninizden bu maddeleride bahsederek yazılı olarak iş sözleşmenizin süresini talep etmenizi öneririm.
   4857 sayılı iş yasasının 69. maddesi vardiya halinde çalışmayı düzenlemiştir Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.
   Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir.
   İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez.
   Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.
   Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz..demektedir. işverenin buna uyması yasal zorunluluktur işvereniniz buna uymuyor ise direk iş akdinin feshi değil de öncelikle bu durumun düzeltilmesini talep etmeniz daha uygun olur bu yazılı uyarılarınıza cevap verilmiyorsa size önerim bir iş hukuku avukatı ile görüşmeniz ve bundan sonraki süreci onun yönlendirmesi ile yapmanızdır

   • Merhabalar Nevzat bey öncelikle ilgi ve alakanız dan dolayı çok teşekkür ederim.. ben 300 kişilik bir özel sektör de çalışmaktayım ve bu şirkette sendika Yok biz 5 kişi sendikaysa yazıldık. Bizi işken çıkartırsalar sendikanın bize ne gibi yararı olur.

    • Erhan bey merhaba,
     işveren sizi sendika üyeliği sebebi ile işten çıkartması hususunda 5237 sayılı TCK’nin 118. maddesini de hatırlatmak da fayda var ; “Bir kimseye karsı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı baska bir davranılsa bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

 57. Merhaba
  Ben bir iş yerinde 1,5 yıldır çalışıyorum 2 tane uyarım var. 2 ay sonra da nikah kıyıp nikah tazminatımı almak istiyorum. Herhangi bir sıkıntı ile karşılaşırmışım? Uyarılardan dolayı tazminatımı alamama durumum olur mu ?

  • Merhaba Nurgül hanım,
   uyarılarınızın türü önemli neden uyarı aldığınızı bilmeden yorum yapmak doğru olmaz fakat hala çıkışınızı yapmamışlarsa şu ana kadar sorun yok demektir. Bundan sonra daha dikkatli olun uyarı almadan iki ayı geçirin evlilik kıdem almanızı gerektiren bir durumdur bundan istifade edin

   • Ben tekstilde çalışıyorum işletme bölümünde proses olarak vardiyalı dokumacılar kumaşta hata yapmış biz görmeyince öyle dokunmuş hatalı kumaşlardan dolayı tutanak yazıldı ve maaşlarımızdan 2 günlük kesildi ikisinde böyle idi tutanakların

 58. Merhaba Nevzat bey ilgileriniz için teşekkürler. İzin almaksızın 1 gün işe git mesek bir problem olurmu

 59. İzmirden Merhaba,
  Nevzat bey bu gün karşılaştığım bir durum var işyerinde toptancı olan bir alışveriş mağazasında çalışıyorum ve bir ay önce internet üzerinden ikinci el arızalı bir telefon satmak için ilana koydum ve bir ay on gün önce alıcı arkadaş geldi ve arızalı telefonu benden aldı bende parasını aldım. Ama bu alışveriş mesai saatleri içerisinde oldu ve güvenlik kamerasının önünde alışverişi tamamladık . Çünkü ben bu konun işten çıkarılma durumuna geleceğini bilmiyordum. Ayıp lı birşey olsa yada bu durumun böyle olacağını bilsem kesinlikle yapmazdım. Bugün savunma istediler ve bende durum ne ise doğruları yazdım şimdi beni işten çıkartabilirler mi ? Yada yarın önüme bir kağıt koyarlar ise ne yapmayalım. Yedi yıldır çalışıyorum tazminatımın yanmasını istemiyorum. Sizden ivedilikle cevap bekliyorum.
  Saygılarımla,
  Halil

  • Halil bey merhaba,
   yaptığınız iş süreklilik arz eden veya işinizi savsaklamanızı gerektiren bir husus değil ihtara rağmen durumun devamı işverene haklı fesih hakkı verir

 60. Merhaba nevzat bey calistigim isyerinde mesai saati icinde kavga ettik bana yumruk atti kufur etti ben sakin kaldim isyerinden savunmamiz istendi verdik onu kovdular bana ihtarname imzalattilar ihtarda kavga etmek kufurlesmek yaziyor 2kisi sahitle tespit edilmistir birdaha tekrarlaraaniz is akdiniz feshedilir diye ihtarname imzalattilar ornek vericek olursak olduda istmeden oldu böyle bir sey hayat ne getitir bilemeyiz ciksim yapsalar ihbar kidem tazminatimi alabilirmiyim 15aydir ayni yerde valisiyorum savunmam da yumruk yedim gozum morardi darp edildim haksiz yere diyerek 1kisiyide sahit gosterdim bu olay gibi benzerlerinde fesihde isyeri yeri tarafindan tazminat hakkim varmi cvlarsaniz cok teşekkür ederim

  • Hüseyin bey merhaba,
   işveren işyeri, kurallarına uyulmaması iş kanunundaki diğer haklı fesih hallerinde haklı fesih hakkını kullanabilir. İşverence haklı fesihte tazminat ödenmez

 61. Merhaba Nevzat bey Yen’i tazminat düzenlemesine göre Bu yasa kabul olursa yani (ben bir iş yerinde 2 yıldır çalışıyorum bu yasa kabul edilirse Şuan’a kadar olan tazminatlarımız fona mı geçer yoksa iş yeri bize ödeyecek mı ?

 62. merhaba nevzat bey fikirlerinize cok ihtiyacim var ben 1 hafta once bir bayan arkadasimla agiz munakasasi yaptim ve asansorun onunde elimle omuzunu iterek git surdan dedim bana haket ettigi icin is yeri beni isten kidemsiz tzminatsiz cikartiyor arkadasimda darp raporu almis polise sikayet etmis beni mahkememiz var is yeride bugun bana noterden bir kagit gondermis ne yapmam lazim

  • Umit bey merhaba,
   işçinin işverenin başka bir işçisine sataşması halinde bu feshin geçerli olacağına iş kanununu 25/2 maddesi yanında yargı kararlarıda bulunmaktadır Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 23.02.2009 tarihli 2008/12809E., 2009/3211 sayılı kararına göre;
   “İşçinin, işverenin başka bir işçisine sataşması 25/II, d hükmü uyarınca haklı fesih nedeni sayılmıştır. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir.(Dairemizin 26.05.2008 gün ve 2007/37481 Esas, 2008/12505 Karar sayılı ilamı).
   Burada dikkat etmeniz gereken bir hususta arkadaşınızın davacı olması ceza kanunu açısından degerlendirilecektir benim size önerim geç kalmadan bir avukatla görüşün

 63. Merhabalar iş yerimle alakalı şöyle bir problemim var yanıtlarsanız çok sevinirim ;
  2 senedir bir gözlükçüde çalışmaktayım ve işe girdim gireli bölüm müdürümle aramız iyi değil performansımda bir sorun olmadığı halde memnun olmadığını belirtip 2 senedir herhangi bir zam yaptırılmasına engel oldu ( 2 senedir asgari ücret almaktayım) son bir kaç ayda ise devamlı her konuşmamızda kafamda burda çalışmayı bitirmiş olduğumu mesailere kalmadığımı (ücretsiz) belirtip istifamı vermemi isteyip durmakta bende memnun değilse kendisinin çıkış işlemlerini yapmasıni gerektigini belirtmekteyim. Ve işe başlama saatimiz olan 8 den 10-20 dakika şeklinde geç kalmaktayım aslında ben değil şirketteki 40 kişiden yarısından fazlası bu şekilde gelmekte ve bu sebeple herhangi birine yazılı ihtar veya işten çıkarma gibi bu durum yapılmadı ancak 1.12.2017 günü geç kaldığım için azılı savunmam istendi ve savunmamı yaptım ancak bana verilen yazılı bi ihtar tutanak bulunmamakta aynı zamanda askerlik görevimin olduğunu ve aöf son sınıf ögrencisi olduğumufa bilmekteler tazminatsız işten çıkarmak istemekteler bu hafta muhtemelende öyle olacak izlemem gereken yol sizce ne olmalı ?

  • Merhaba anlattığınıza göre bir kez işe geç geldiğiniz için tutanak tutulmuş bu tek başına işverenin haklı fesih yapması için yeterli değildir buna rağmen işten çıkışınız yapılırsa hukuki haklarınızı kullanabilirsiniz

   • Bir kez geç kalmadım daha öncede geç kaldım ama bu diğer personellerinde 15–2 dakka rutin şekilde geç kalmalarıyla aynı şartta bugüne kadar kimse açısından sadece bana karşı bi yaptırım

    • Şuan işçi sözleşmesi imzalatmak istiyorlar herkese bu sözleşmeye göre geçmiş tarihe bi yaptırım yapabilirlermi dünden öncrki geç kalmalar vs

 64. Merhabalar 11 ay 22 gün asgari ücretle alıştığım isyerinden hiçbir yazılı uyari veya savunma almadan mesaiye geç kaldığım, giriş çıkış saatlerini ilgili kağıda yazmadığım. (kağıtta ismim hiçbir zaman olmadı.) Müşteri şikayetleri aldığım ve müşteriyle olumsuz beden dili kullandığım. (savunma uyarı almadım) mağazada 1 buçuk saat dilimi içinde telefonla ilgilendiğim (isim gereği telefon kullanmak zorundayım) mağaza kurallarına uyumadığım gerekçesiyle iş feshi aldım ve kağıdı imzaladım. 1 yılimin dolmasına 1 hafta kala işten çıkarıldım. İse geri dönüş veya tazminat içiin arabulucuya veya mahkemeye basvursam leyhime sonuç alabilir miyim? Lütfen yardımcı olabilir misiniz

  • Filiz hanım merhaba,
   işverenin beyan ettiği gerekcelerin büyük bölümü işverenin haklı fesih hakkının olduğu konular fakat bunların ispatlanması gerekir ki haklı fesih gerekcesi oluşsunEğer ugradığınız durumun haksılık ve tarafgir olduğunu düşünüyorsanız iki yola gidebilirsiniz
   1-Arabulucuya müracat;Bildiğiniz gibi işçi ve işveren alacakları, işe iade talepleri de dahil olmak üzere iş hayatındaki tüm anlaşmazlıklarda dava şartı, arabuluculuk kapsamına alındı. Yani taraflar mahkemeye değil de önce arabulucuya başvurmak zorunda. Anlaşmazlık Arabuluculukta çözülemezse taraflar mahkemeye gidebilir.
   2-Arabuluculukta sorununuz çözülemezse dava konusu yapabilirsiniz

 65. Merhaba hocam
  Ben kurumsal bir markette mağaza sorumlu yardımcısı olarak çalışmaktayım. Toplam çalışma sürem 3 yıl 2 ay dır. Bana 5 ay evvel son kullanma tarihi geçmiş ürünü reyon da bulamayıp kaldıramadığımdan dolayı ağırlaştırılmış ihtar imzalattilar. (Toplamda 1500 kalem ürün den fazla olan bir magaza da çalışmaktayım. Daha öncede son kullanma tarihi geçmiş olan ürünleri de bize kendi paramızla satın aldırıyor lardı.) Bu ağırlaştırılmış ihtar name de savunma yok sadece imza atılıyor.. Bu şekilde işten çıkartılırsam tazminat alabilir miyim..

  • Arif bey merhaba,
   yazdıklarınızdan anladığım işveren kıdem vermeden çıkartmak için haklı fesih sebebi olabilecek unsurları oluşturuyor.Şirkette bir evrak kayıt sistemi varsa durumunuzu dilekce ile açıklayıp bunun görevi ihmal olmadığını belirtin evrak kayıt sistemi yoksa savunmanızı noterden gönderini öneririm

 66. Iyi gunler nevzat bey ilgi alakaniz icin cok tşk ederim. Benim sorunum 12 yildir ayni firmada calisiyorum cnc tezgahlarinda islemeciyim bizim ara ara islerimiz bitiyor 2 gunluk bos kaliyoruz bu boslukda bizim bolumun sefi beni farkli bir bolumde hic egitimi almadim bir yerde calistirmak istedi gecisi olarak bende gidecegim yer bolum degisikligi ve tehlikeli oldugundan kabul etmedim akabinde bana gitmedim icim ihtar yazmislar ve benden savunma istediler bende ne yasandiysa savunmami yazdim imzaladim bundan sonraki surec nasil olur beni tekrar bosluklarda. Farkli bolume gonderirlerse gitmelimiyim yoksam gitmememmi gerek ve tazminatsiz beni bu sebepden cikara bilirlermi simdiden cevapiniz icin tsk ederim

  • Kerim bey merhaba iş değişikliği işcinin onayı olmadan yapılmaz tutanak tutulması sizin iş akdinizi fesih edecekler anlamına gelmez rahat olun

 67. ……….de calısıyorum 1saatlık mola hakkımız var ofıste otururken ust amırıme yakalandım ve savunmamı aldı molamı kullanıyorum desemde savunmamı alıp ımzaladım persone ıkıtane daha savunma aldı toplam üçtane ve ben bır bucuk yıl oluyor bu sırkette calısalı 8 ay sonra da askere gıdıcem askere gıderken bu savunmalar onume cıkarmı tazmınat almamı engellermı
  İyi günler hocam

  • Oğuzhan bey,
   izin saatinizde tutanak tutulması haklı fesih sebebi olamaz iş kanununda belirtilen feshi gerektiren hallerden biri oluşmalı askere gidiş tarihinizde hala sigortalı iseniz yani bu tutanaklar gerekce gösterilerek işinize son verilmemişse hakedişlerinizi alabilirsiniz

nevzaterdag için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir