Ana Sayfa / Gündemden / Borç Yapılandırma Yasasının Kapsamı 1

Borç Yapılandırma Yasasının Kapsamı 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7440 sayılı kanun Resmi gazetede yayınlandı.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olarak tanımlanan yasayla, vatandaşların vergi dairelerine hangi türden olursa olsun gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kamuya olan tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor.

Kanunun Kapsamı Özetle Şöyledir:

 • 7256 ve 7326 sayılı Kanunlara göre yapılandırılan ve ödemesi devam eden alacakları da kapsayacak şekilde, kesinleşmiş alacaklar için yeniden yapılandırma hükümlerinin uygulanması,
 • İhtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma imkanı getirilerek bu aşamalardaki alacakların bir an önce Hazineye intikalinin sağlanması,
 • Matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,
 • İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenlemeler yapılarak işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi ile kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,
 • Bazı Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Odalarına olan borçların yapılandırılması,
 • Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnasının tutarı artırılmaktadır.
 • Şüyuun izalesi yoluyla yapılan taşınmaz satışlarında, her bir devir ve iktisap işlemi için devir ve iktisap sayısına bakılmaksızın her bir taşınmazda devreden ve devir alanlardan birer adet asgari maktu harç alınması sağlanmaktadır.
 • Orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun şartlarla üretilmesini teminen TOKİ tarafından 2023 yılı sonuna kadar yeni çıkılacak ihaleler ile ilgili olarak bu ihalelerde TOKİ’nin almış olduğu ihale kararları ve TOKİ ile yükleniciler arasında düzenlenen sözleşmelere damga vergisi istisnası sağlanmaktadır.
 • Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış hâlinde olan malların ithaline ilişkin olarak ithalatın yapıldığı vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar ödenen katma değer vergisinin, ithalatın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilmesi imkânı getirilmektedir.
 • Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında ve teşvik kapsamında çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanına verilen yüzde yetmiş beşe kadar artırma yetkisi yüzde yüze çıkarılmaktadır.
 • Şirket birleşme ve devirlerinin desteklenmesi amacıyla iştirak hissesi alımı nedeniyle yüklenilen finansman giderlerinin devir sonrasında da kurum kazancının tespitinde indirimine imkân tanınmaktadır.
 • Amatör sporcuların yetiştirilmesi amacıyla amatör spor faaliyetleri ve alt yapı yatırımlarının desteklenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Kanunda yer alan yapılandırma ve diğer detayları Borç Yapılandırma Yasasının Detayları 2 ve Borç Yapılandırma Yasasının Detayları 3 başlıklı makalelerimizden ulaşabilirsiniz.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirim Kısıtlaması

24/11/2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir