Ana Sayfa / Bilişim / Doğrudan Satış Kuralları

Doğrudan Satış Kuralları

nevzat-erdag-405-dogrudan-satis

Doğrudan Satış Nedir ?

Herhangi bir doğrudan satış şirketi tarafından istihdam edilsin ya da edilmesin, satış temsilcisi, dağıtıcı, distribütör ve benzeri adlarla hareket edenlerin, bir mal veya hizmeti kendi evlerinde ya da perakende satış yerleri kullanılmaksızın, tüketicinin ev veya iş yaşantısını sürdürdüğü mekânlar gibi iş yeri dışında, tek veya çok katmanlı satış yöntemleriyle tüketicilere sunulmasını öngören pazarlama sistemidir.

Doğrudan Satış Şirketi Kimdir?

Mal veya hizmetlerin pazarlanması için doğrudan satış sistemini kullanan satıcı veya sağlayıcıdır. Doğrudan satıcı ise; bu sistem içerisinde satış temsilcisi, dağıtıcı, distribütör ve benzeri adlarla hareket edenleri ifade eder.

Doğrudan Satışlara İlişkin Temel Esaslar

 1. Doğrudan satış şirketlerinin kullandığı sistemin, sisteme yeni kişiler kazandırmaktan ziyade mal veya hizmetlerin tüketicilere satışını esas alması gerekir.
 2. Sistemde yer alanların elde ettiği kazanç, ağırlıklı olarak sisteme yeni kişiler kazandırılması ve bu sayede oluşan komisyon, prim, teşvik, ödül ve benzeri isimler altında nitelendirilen menfaatlerin dağıtılması üzerine kurulamaz.
 3. Doğrudan satış şirketleri, hızlı zengin olma fırsatları gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatler gibi sistemle ilgili yanıltıcı bilgiler veremez. Baskı kurma, aldatma, rahatsızlık verme ve bunlara benzer yollarla kişileri sistemedahil olmaya zorlayamaz.
 4. Doğrudan satıcı olarak sistemedahil olmak isteyenlerden, işe başlamaları ya da işe başladıktan sonra sistemde kalabilmeleri için giriş aidatı, başlangıç paketi, yenileme ücreti, aidat ve paket ücreti gibi herhangi bir isim altında bedel alınamaz.
 5. Doğrudan satıcılar, hiçbir masraf ve cezai şart ödemeksizin sistemden ayrılma hakkına sahiptir. Doğrudan satıcıların sistemedahil oldukları tarihten itibaren altmış gün içerisinde sistemden ayrılması halinde, doğrudan satış şirketleri, doğrudan satıcıların elinde bulunan ve kullanılmamış tüm malları geri almak,; söz konusu malların bedelini ise on dört gün içerisinde iade etmek zorundadır.
 6. Doğrudan satış şirketleri, gerek kendileri, gerekse doğrudan satıcılar tarafından yapılan satışlarla ilgili olarak bu yönetmelikte yer alan hükümlere uymak zorundadır.
 7. Yetki belgesinin doğrudan satış şirketi tarafından alınması yeterlidir. Doğrudan satıcıların ayrıca yetki belgesi alması gerekmez.
 8. Doğrudan satış şirketleri, 5 inci maddenin birinci fıkrası ile 7nci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilere ilaveten, doğrudan satıcının adı veya unvanı ile iletişim bilgilerine de yer vermek, doğrudan satıcılar ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
 9. Doğrudan satıcılar tarafından yapılan satışlarda, 18 inci maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesinden doğrudan satış şirketleri sorumludur.
 10. Doğrudan satış şirketleri on sekiz yaşından küçükleri, fiil ehliyetine sahip olmayanları, şirketin ortağı ve yöneticileri ile çalışanlarını doğrudan satıcı olarak sistemedahil
 11. Doğrudan satış şirketleri, doğrudan satıcıların yapmış olduğu her türlü doğrudan satış faaliyetinden müteselsilen (birlikte)

Bu yönetmelikle; Network Satış kuralları da belirlendi. Bu konuyu aşağıdaki linkten “Network Satış Usul Ve Esasları Belirlendi” makalemde okuyabilirsiniz.

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir