Ana Sayfa / Gündemden / Şehit Yakınlarına Devletin Sağladığı İmkanlar

Şehit Yakınlarına Devletin Sağladığı İmkanlar

nevzat-erdag-404-sehit-destekleriVatan için canlarını seve seve feda eden Mehmetçiklerin, arkada bıraktığı yakınlarının maddi sıkıntıya düşmemeleri için devletimiz birçok maddi destek sağlıyor.

Ancak, Türkiye’de gazi ve şehit ailelerinin, devlet tarafından kanunlarla belirlenen ve uygulanan haklar konusunda tam olarak bilgi sahibi olmaması, maalesef onların bu haklardan tam olarak yararlanamamasına neden olmaktadır.

Bu durumun düzeltilmesi için devletçe pilot uygulaması başlatılan ve geliştirilme aşamasında olan “Gazi ve Şehit Aileleri Bilgi Bankası Projesi” ile tüm Türkiye’deki gazi ve şehit ailelerinin, herhangi bir kamu kurumuna başvuru yapmaksızın sahip oldukları haklardan otomatik olarak yararlanabilmeleri sağlanacaktır.

Sosyal Güvenlik Mevzuatımızın Şehit Yakınlarına Sağladığı İmkanlar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunumuz ve 5434 sayılı emekli sandığı kanunumuz; harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerle hayatını kaybeden ya da harp, vazife malulü olanların, dul, yetimlerine ya da kendilerine SGK tarafından aylık bağlanmasını esas olan tarihten geçerli olmak üzere, başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme yapılmasını öngörmektedir.

İlk ödeme, maaşa bağlanma tarihi ile o yılın Aralık ayı sonuna kadar geçen süre için yapılır. Ay farkları yıllık miktarın on ikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır. Malulün ölümü halinde, en son yılda aldığı pay tutarının beş katı bir defaya mahsus olarak dul, yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir ve kesilir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunumuz ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunumuz hükümlerince; harp, vazife malullüğü gerektiren sebeplerle hayatını kaybedenlerin eşleri ile herhangi bir işte çalışmayan ve ebeveyninden dolayı bağlanan aylıktan başka geliri olmayan çocukları ile anne ve babalarına, SGK tarafından “Ücretsiz Seyahat Kartı” verilir. Bu kart sahipleri yurt içinde Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, denizyolları şehir hatlarında, belediyeler/belediyeler tarafından kurulan şirketler ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ve şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

Askerlik Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirmekteyken hayatını kaybedenler ile maluliyet aylığı almasını gerektirecek şekilde malul olanların anne/babasının talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silahaltına alınmaz veya silahaltında ise terhis edilir.  Yine Terörle Mücadele Kanunu kapsamında; hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne/babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silahaltına alınmaz ve silahaltındakiler istekleri halinde terhis edilir.

Bunların dışında; şehit yakınlarına yönelik olarak Terörle Mücadele Kanunu Ve Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında sağlanan yardımlarda bulunmaktadır.

Bu yardımları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ölüm yardımı ve harcırah ödenmesi (Erbaş/Er hariç),
 • Nakdi tazminat ödenmesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) aylık bağlanması,
 • SGK tarafından emekli ikramiye ödenmesi (erbaş/er hariç),
 • SGK tarafından emsal aylık bağlanması,
 • SGK tarafından kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine tabi tutulmaSGK tarafından 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenmesi (erbaş/er hariç),
 • SGK tarafından ek ödeme yapılması,
 • SGK tarafından öğrenim yardımı yapılması,
 • Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaması,
 • Ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma,
 • Kardeş/çocuklarının askerlik hizmetlerinden muaf tutulması (erbaş/er, yedek subay için),
 • Kira bedelinin devlet tarafından ödenmesi (erbaş/er hariç),
 • Faizsiz konut kredisi verilmesi ve taksitle ev alınması,
 • Şehit çocuklarının parasız yatılı öğrenciliğe alınması,
 • Şehit çocuklarının orta dereceli özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanması,
 • Şehit çocuklarının yükseköğrenim kredi yurtlar kurumuna (YURTKUR) bağlı yurtlardan, yükseköğrenim kredilerinden öncelikle yararlanması,
 • Şehit çocuklarına YURTKUR tarafından karşılıksız burs verilmesi,
 • Şehit çocuklarından yükseköğretimde katkı payı alınmaması,
 • Şehit yakınlarından birine (eş, çocuk, kardeş) istihdam(iş) hakkı verilmesi,
 • Şehitlerden intikal eden silahlar ile malullere ait silahlardan, silah bulundurma ve taşıma yetki belgelerinin vergi ve harç muafiyeti,
 • Mesken Vergisi muafiyeti,
 • Gelir Vergisi indirimi,
 • Gümrük Vergisi muafiyeti,
 • Elektrik enerjisi ücret indirimi,
 • Su ücret indirimi,
 • Hususi Damgalı Pasaport verilmesi,
 • Devlet memuru olarak görev yapan şehit yakınlarının atanması ile şehit eşi öğretmenlerin yer değiştirmeleri,
 • Şehit çocuklarının ilköğretim ve ortaöğretim okullarına elektronik ortamda kayıt yaptırmaları,
 • Şehit yakınlarının “ 18 Mart Şehitler Günü”nde İdari İzinli sayılmaları,
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce sayısal oyunlar bayiliği ruhsatı verilmesi,
 • İlk destek yardımı ödenmesi,
 • Devlet Övünç Madalyası verilmesi,
 • Şehit çocuklarının askeri okullara öncelikle alınması,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanma.

Ülkesi için şehadet mertebesine ulaşan Mehmetçiğin yakınlarına sahip çıkmayı temel görev gören devletimizin, kısaca saydığım imkânlar dışında, silahlı kuvvetlerimiz gibi birçok kamu kurumumuzun,  Mehmetçik Vakfı gibi ve birçok sosyal kurumumuzun da ayrıca sağlamış olduğu destek ve imkânlar bulunmaktadır.

Şehit, gazilerimize ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına karşı devletimiz gibi hepimiz birinci derece sorumluyuz. Onların varlığı ile hepimiz yataklarımızda güven içinde uyuyoruz. Ne kadar yanlarında olsak da azdır.

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

KDV Tevkifat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı!

             Benzer YazılarMALİ TABLOLAR VE TEK DÜZEN HESAP PLANITorba Yasada Bilişimi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir