Home / Finans / Finansı Doğru Yönetmenin Önemi Nedir?

Finansı Doğru Yönetmenin Önemi Nedir?

215Günümüzde finans yönetimi her şirket için önemli rol oynamaktadır. Planlarda hedefler sayısal olarak belirlendikten sonra, bu hedeflere etkin biçimde ulaşmak için izlenmesi gereken politikaların saptanması, alternatif politikalar arasında seçim yapılması, yönetimin görevleri arasındadır. Finans yöneticisinin, özellikle finansman, fiyat, üretim ve yatırım politikalarının saptanmasında önemli görev ve katkıları vardır.

Firmaların karar alması  firmanın faaliyet sonuçları, firmanın hedeflerinin gerçekleştirilmesi katkılarının ve sorumluluklarının saptanabilmesi için, finansal verilerin geliştirilmesi ve analiz edilmesine gerekli bulunmaktadır.

Yönetme, önemli ölçüde, bütçe, bütçe uygulaması, bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu gibi finansal raporlama araçlarına dayanır. İyi bir finansal raporlama sisteminin sağlayacağı sürekli bilgi akışı, üst düzeydeki yöneticilere daha sağlıklı karar alma, yetki delege etme ve kendilerine bağlı alt kademeleri daha etkili bir şekilde yönetme ve denetleme olanağını verir.

Kontrol ve değerlendirme, finansal analiz tekniklerinin kullanılmasını ve çeşitli bölümlerin performansını, değerlendirmek için standartların geliştirilmesini gerekli kılar. Denetim ve değerlendirme için yöneticilerin yapacakları dolaysız perakende gözlemler yeterli değildir; bu gözlemler, kesinlikle, finansal raporlarla sağlanacak bilgilerle tamamlanmalıdır. Finansal analiz yapılmadan, uygulama sonuçları önceden saptanmış standartlarla karşılaştırılmadan, etkili bir denetim ve değerlendirme yapılmasına olanak yoktur.

Sonuç olarak, yöneticilerin aydınlatıcı bir finansal raporlama sisteminin sağlayacağı bilgi akışının, firmanın çeşitli faaliyetleri arasında eş güdüm sağlanmasında ve firmanın hedeflerine ulaşmasında önemli rolü vardır.

 

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir