Home / Bilişim / Google Reklamlarının Web Sitesinde Yayınlanmasının Vergi Boyutu

Google Reklamlarının Web Sitesinde Yayınlanmasının Vergi Boyutu

137Bir okurumuzdan gelen Google firmasının reklamını şirketine ait web sitesinde yayınlaması dolayısı ile yurt dışındaki firma tarafından yapılan ödemelerin vergi mevzuatı açısından durumu sorulmuş bende bu yazımda bu konuyu vergi mevzuatımız açısından gelir idaresinin görüşlerini de esas alarak ayrıntılı inceleyeceğim.

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunları Yönünden

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

 • 1. maddesinin ikinci fıkrasında, kurum kazancının, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu,
 • 6. maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki  hükümlerinin uygulanacağı,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

 • 37. maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu,
 • 38. maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, işletmedeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile Gelir Vergisi Kanununun 40. ve 41. maddeleri hükümlerine uyulacağı, hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, web sitenizde yayınlanan reklamlarından dolayı ABD’de mukim Google firması tarafından Şirketinize yapılan ödemelerin Şirketiniz açısından ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve söz konusu ödemelerin tahakkuk tarihi itibarıyla, ilgili döneme ilişkin kurum kazancınızın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu Yönünden

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

 • 229. maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,
 •  231. maddesinin 5. fıkrasında, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen  faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, şirketinize Google firmasına Türkiye’de verilen reklam hizmetleri karşılığında anılan Kanun’un 229 ve 231. madde hükümlerine göre fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden

3065 sayılı KDV Kanununun,

 • 1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai  faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,
 • 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin vergiden istisna olduğu,
 • 12/2. maddesinde ise yurt dışındaki müşteri tabirinin, ikametgahı, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği ve bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

Hüküm altına alınmıştır.   26 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde yapılan açıklamalara göre ise hizmet ihracında katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için aşağıda sıralanan dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunlu tutulmuştur.

1-      Hizmet Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

2-      Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

3-      Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.

4-      Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

137

Buna göre, Google firmasının reklamlarını Şirketinizin web sitesinde yayınlamak suretiyle vermiş olduğunuz reklam hizmetleri, hizmet Türkiye’de ifa edildiğinden ve hizmetten Türkiye’de yararlanıldığından genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi bulunmakta olup, Google firması adına düzenleyeceğiniz faturada işlem bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplamanız gerekmektedir.

Diğer taraftan, yurt dışındaki firma söz konusu hizmetten Türkiye’de yararlandığından verilen hizmetin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek KDV’den istisna tutulması da mümkün bulunmamaktadır.

Özetleyecek olursak; Google Reklamlarının Web Sitesinde Yayınlanmasının sonucu Türkiye’de faaliyet gösteren bir vergi mükellefi şirket veya şahıs işletmesi

1-      Vergi Usul Kanuna göre fatura düzenlemesi gerekmektedir,

2-      Kurum kazancınızın tespitinde dikkate alınmalı,

3-      Faturada işlem bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplaması gerekmektedir.

About nevzaterdag

Check Also

Kadın Çiftcileride Kapsayan Kırsal Kalkınma Destekleri Geldi

  Yürülük Tarihi Karar, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek. Benzer YazılarKırsal Kalkınma Desteklerini KaçırmayınKayıt Dışı …

14 comments

 1. Benim sitemin ziyaretçileri yurt dışından geliyor, dolayısıyla kazançlarımda yurt dışı kaynaklı.
  şirket açmadığım sürece vergi vermeme gerek bir durum var mı?
  Teşekkürler

 2. Merhabalar,

  Konu ile ilgili yazının için teşekkürler. Soruda bazı bilgi eksikleri olması nedeniyle birkaç düzeltme yapmak isterim.

  Öncelikle Türk Google reklam yayıncıları merkezi ABD de değil, irlanda da bulunan Google Ireland LTD ile çalışmaktadırlar. Google Ireland ise kendi reklamlarını değil ziyaretçinize ve içeriğinize göre anlaşmalı olduğu dünyanın her tarafından olabilecek müşterilerinin reklamlarını yayınlamaktadır, bir anlamda web sitenizin ilgili alanını kiralayıp sizinle ortak olmaktadır. Siz hiçbir müşterisiyle muhatap olmamakta, ödemenizi de bu anlamda Google den onun belirlediği şekilde almaktasınız.

  İkincisi ise web sitelerinde reklam hizmetinde yararlanma kimin tarafından yapıldığı, web sitesinin hizmetinin sunucusunun bulunduğu yerde mi yoksa şirketin bulunduğu yerde mi gerçekleştiği, web sitelerinde ülke uzantısı yoksa (com.tr gibi) belirli bir ülkeye bağlanıp bağlanılamayacağı konusu bana kalırsa izaha muhtaçtır. Bence web siteleri yayınını global, reklam hizmetini ise müşterisine yapmaktadır, İşin yapıldığı yer ise web sunucusunun bulunduğu yer kabul edilmelidir.

  Konu ile ilgili diğer bir makaleniz http://www.makalemarketi.com/internet-ve-online-isler/e-ticaret/3108-web-sitesi-reklam-gelir-giderlerinde-vergi.html ile bu makale arasında biraz farklılık var fakat hangisinin daha güncel olduğunu ne yazık ki anlayamadım. Bu anlamda bizi aydınlatırsanız sevinirim.

 3. Aydınlatıcı bilgilendirme için teşekkürler.

 4. Merhaba,
  öncelikle google Türkiye ödemelerini, irlanda üzerinden yapmaktadır, bunu düzelteyim 🙂

  ayrıca, reklamveren şirket, vergisini veriyor. google, amerikada veya irlanda’da mükellef ise orada da vergisini veriyor. Google, Türkiye ‘de vergi mükellefi olsa zaten bize ödemeleri yaparken vergi mükellefi olmayanlar için, vergiyi kaynakta keser..

  bkz. adhood, bir türkiye reklam şirketidir. google adsense gibi çalışmaktadır. ancak ödemeleri yaparken, mükellef olmayanlar için vergiyi kaynakta keser..

  gerçi siz, şirketler için bir anlatım yapmış olsanızda vergi mükellefi olmayanlar için en azından durumun kurallara uygun olduğunu düşünmekteyim 🙂

  asıl o değilde, sizin sitenizden örnek vererek gideceğim;

  misal
  ikimizde türk vatandaşıyız, türiyede yaşıyoruz.ben vergi mükellefi değilim. sizde vergi mükellefi değilsiniz. ben size para veriyorum, sitenizin sol tarafında kendi sitemin reklamını yapmanızı istiyorum. böyle bir durumda vergi kanunu neyi öngermektedir. keza bugün webmaster forumlarına baktığınızda, para karşılığı reklamını yaptırandan tutunda, para karşılığı makale yazanlara kadar vergisiz çalışan çok geniş bir yelpaze mevcut..

 5. web sitemde ufakta olsa gelir elde etmek için adsense koydum. Şimdi ne olacak.

 6. iyi günler kazanmaya çalıştığım küçük meblağlardanda vergi vermem gerekir mi ? örneğin 50 -100 $

  • Osman bey merhaba vergi mükellefi iseniz bu kazançlarda vergiye tabidir fakat mükellef değilseniz istisna dahilinde olan bu meblaglar için vergi ödemeyeceksiniz

   • İyi günler ben öğrenciyim bu yolla gelirime katkı sağlamak istiyorum ancak okumuş olduğum bu yazılar beni tereddüte düşürrüyor.

    • Osman bey merhaba,
     beyan sınırını aşmayan düşük gelirleriniz var ise sorun yaşamazsınız ama beyan sınırını aşan gelir söz konusu ise beyana tabi olmanız veya vergi mükellefi olmanız gerekir

     • Beyan sınırını nereden öğrenebilirim benim elde etmeye çalıştığım gelir aylık 40-50 dolar. teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir