Home / Bilişim / Web de İşin Yapıldığı Yer Sunucusunun Bulunduğu Yer midir?

Web de İşin Yapıldığı Yer Sunucusunun Bulunduğu Yer midir?

140Merhabalar,

Konu ile ilgili yazının için teşekkürler. Soruda bazı bilgi eksikleri olması nedeniyle birkaç düzeltme yapmak isterim.

Öncelikle Türk Google reklam yayıncıları merkezi ABD de değil, irlanda da bulunan Google Ireland LTD ile çalışmaktadırlar. Google Ireland ise kendi reklamlarını değil ziyaretçinize ve içeriğinize göre anlaşmalı olduğu dünyanın her tarafından olabilecek müşterilerinin reklamlarını yayınlamaktadır, bir anlamda web sitenizin ilgili alanını kiralayıp sizinle ortak olmaktadır. Siz hiçbir müşterisiyle muhatap olmamakta, ödemenizi de bu anlamda Google den onun belirlediği şekilde almaktasınız.

Ayrıca, reklam veren şirket, vergisini veriyor. Google, Amerikada veya İrlanda’da mükellef ise orada da vergisini veriyor. Google, Türkiye ‘de vergi mükellefi olsa zaten bize ödemeleri yaparken vergi mükellefi olmayanlar için, vergiyi kaynakta keser..gerçi siz, şirketler için bir anlatım yapmış olsanız da vergi mükellefi olmayanlar için en azından durumun kurallara uygun olduğunu düşünmekteyim

asıl o değilde, sizin sitenizden örnek vererek gideceğim;

misal
ikimizde Türk vatandaşıyız, Türkiye’de yaşıyoruz. Ben vergi mükellefi değilim, Sizde vergi mükellefi değilsiniz, Ben size para veriyorum, sitenizin sol tarafında kendi sitemin reklamını yapmanızı istiyorum. Böyle bir durumda vergi kanunu neyi önermektedir. Keza bugün webmaster forumlarına baktığınızda, para karşılığı reklamını yaptırandan tutunda, para karşılığı makale yazanlara kadar vergisiz çalışan çok geniş bir yelpaze mevcut..

İkincisi ise web sitelerinde reklam hizmetinde yararlanma kimin tarafından yapıldığı, web sitesinin hizmetinin sunucusunun bulunduğu yerde mi yoksa şirketin bulunduğu yerde mi gerçekleştiği, web sitelerinde ülke uzantısı yoksa (com.tr gibi) belirli bir ülkeye bağlanıp başlanılamayacağı konusu bana kalırsa izaha muhtaçtır. Bence web siteleri yayınını global, reklam hizmetini ise müşterisine yapmaktadır, İşin yapıldığı yer ise web sunucusunun bulunduğu yer kabul edilmelidir.

Konu ile ilgili diğer bir makaleniz web sitesi reklam gelir-giderlerinde vergi ile bu makale arasında biraz farklılık var fakat hangisinin daha güncel olduğunu ne yazık ki anlayamadım. Bu anlamda bizi aydınlatırsanız sevinirim.

Tunç [divider style=”dashed”]

Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı :

Merhaba Tunç   Bey,

Öncelikle düzeltme uyarınız için teşekkür ederim. Fakat soru öyle geldiği için düzeltmeden Google reklam yayıncıları merkezinin ABD de değil, irlanda da bulunan Google Ireland LTD olduğunu bildiğim halde soruyu olduğu gibi aldım.

Fakat burada önemli olan Google’un ABD veya İrlanda’da oluşundan ziyade Türkiye’de bulunan bir web sitesinin reklam geliri almasıdır.Durumu tekrar vergi kanunlarımız açısından ve Maliye bakanlığının bu konuda verdiği özelgeler ışığında değerlendirecek olursak

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuz Türkiye’de yerleşmiş olan tam mükellef ve gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği belirtilmiştir.Burada sizin belirttiğiniz (web de İşin yapıldığı yer ise web sunucusunun bulunduğu yer kabul edilmelidir) düşüncesine aslında cevap vermektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır demektedir. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almıştır.

37 inci maddesinde ise, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir. Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir.

Ancak, bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.Yani Gelir vergisi açısından web sitesinden elde edilen gelir süreklilik arz ediyor ise ticari gelir olarak nitelendirilecektir. Web sitesinden dolayı alacağınız reklam geliri süreklilik arz ettiği ve kazanç getirici olmasından dolayı da ticari kazanca girmektedir
Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun “Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Mahsubu” başlıklı 123 üncü maddesinde, tam mükellefiyete tabi mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergilerin, Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirileceği, indirilecek miktarın gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olması halinde, aradaki farkın dikkate alınmayacağı hüküm altına alındıktan sonra, yurtdışında ödenen vergilerin indirilebilmesi için:

1. Yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması;

2. Yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesi; gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, web sitesindeki reklam gelirlerinin  ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ve reklam alımı sonucu elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançlara ilişkin hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Öte yandan, Geliri elde edenin Türkiye’de yerleşik olmanız halinde tam mükellefiyet esasında vergilendirilerek yurt içinde ve yurt dışında elde ettiğiniz kazancın tamamını beyan etmeniz gerekmektedir. Bu kazanç nedeniyle yurt dışında şahsi gelir vergisi ödenmesi halinde bu vergilerin, ödendiğinin Kanunda belirtilen şekilde tevsik edilmesi gerekir. Tevsik edilen bu vergiler burada tahakkuk eden vergilerden mahsup edilebilir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesine göre işlemler Türkiye’de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanun’un 6/b maddesine göre, Türkiye’de yapılan, değerlendirilen veya faydalanılan hizmetler Türkiye’de ifa edilmiş sayılacaktır denmektedir. Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır.Kanun’un 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir. Diğer taraftan ödenen bu verginin aynı dönemde 1 no.lu KDV beyannamesinde genel hükümlere göre indirim konusu yapılması mümkündür.

Sorunuzun devamında belirttiğiniz “webmaster forumlarına baktığınızda, para karşılığı reklamını yaptırandan tutunda, para karşılığı makale yazanlara kadar vergisiz çalışan çok geniş bir yelpaze mevcut” Bu konuda haklısınız ben bu hususu kayıt dışı ile ilgili makalelerimde birçok kez vurguladım Hatta vergi idaresindeki değişimin farkında mısınız makalelerimde de Türkiye’nin en hızlı değişen ve gelişen kurumunun Maliye olduğunu belirtmiştim. Diğer yandan genel olarak Türkiye Cumhuriyetinin bütçesine baktığımızda bütçenin %93 ‘lük bölümünün vergi gelirlerinden oluştuğunu da görmekteyiz. Buradan şunu çıkarmamız gerekir vergi ülkemiz için çok önemli ayrıca ciddi bir kayıt dışılık söz konusu bunu kontrol edecek kurum belli Maliye bakanlığı Peki maliye neden kontrol etmiyor diyebilirsiniz? Maliye bu kontrolün tüm alt yapısını yaptı ve çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmekte bahsettiğiniz kayıt dışılıkların önümüzdeki süreçte birçoğunun kontrol altına alındığını ve bu işlemleri yapanların cezalandırıldığını hep birlikte göreceğimizden emin olabilirsiniz.

Başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışalım.

 

About nevzaterdag

Check Also

Naylon Faturaya Vergi Kanunlarımızın Ve Yargının Bakışı(2)

Naylon faturanın iki ayağı bulunmaktadır; 1- Düzenleyici; ilk sahte belgeyi düzenleyen, kayıtlı veya kayıtsız bir …

3 comments

 1. Merhaba Nevzat Bey,

  Soruma cevabınız için teşekkür ederim. Web sitelerinin reklam gelirleri ile ilgili uzunca zamandır araştırma yapmaktayım, kurumlar&gelir vergisi konusunda Türkiyedeki bir şirketin vergi vermesi kesin bir gerçek, bu konuda tartışma ihtiyacı benim açımdan yok fakat KDV yönünden hem AB nin reklamcılık ile ilgili müşterinin yerini kabul etme anlayışı hem de hizmet ihracatı şartları açısından kafamda uygun gibi görünse de yine de çok kesin olarak emin değilim. Birden fazla mali müşavir arkadaşla bu konuyu tartışsak da bilgi olarak eksik kaldıkları için tam bir neticeye ulaşamadık.

  Gelir&kurumlar vergisini bir kenara bırakarak konuşmaya devam edecek olursak, KDV açısından Google Adsense reklamları özelinde ve VAT ödemeyen ve Türkiyede ofisi bulunmayan yurtdışı müşteriler genelinde web sitelerinin yurtdışı reklam gelirleri KDV den hizmet ihracatı kapsamında muaf mıdır? Hizmet ihracatı şartları kapsamında benim kanaatim şudur:

  1) Hizmet Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
  Evet, Türkiyede Google Ireland LTD nin ofisi bulunmamaktadır .

  2) Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.
  Faturalar yurtdışındaki müşteriye kesilmektedir

  3) Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
  Google’dan ödeme çek olarak alınabilmektedir. TL olarak EFT ödemesi alanlar bu kurala uymamaktadırlar.

  4) Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.
  Burası en çetrefilli konu. Bizim verdiğimiz hizmet web sitesi yayını mı yoksa reklamcılık hizmeti mi? Biz hizmeti web sitemize giren kullanıcılara mı vermiş sayılırız yoksa bize reklam veren müşteriye mi? Kanaatim şudur ki ücretsiz dağıtılan bir gazeteye seri ilan verdiğimde gazete bana ilanımı yayma hizmeti verir, gazetesini ücretsiz dağıttığı kişilerden para kazanmaz, parayı benden kazanır dolaysıyla müşterisi ve işi bu anlamda benimdir. Aynen bunun gibi web siteleri Google özelinde müşterileri hiç tanımadan reklam alanlarını Google ye vermektedir, bu anlamda müşterisi Google’dır Hizmetten yararlanan da yurtdışındaki müşteridir.

  • Tunç bey merhaba; bu gelirlerin vergilendirilmesi konusunda zaten hemfikiriz. Burada takıldığımız konu Kdv konusu idi, burada verdiğiniz örnek son derece uygun olmuş ve yerine oturmuştur. Bu konuda Nevzat Erdağ üstaddan da bir yorum beklemekteyim. Ayrıca şöyle bir ayrımada gidecek olursak, reklamlarımız com.tr üzerinde yayınlanırsa Kdv doğabilir mi? Kaldı ki yayınlanırsa bunu nasıl takip edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. cenk@batursmmm.com

   com ile com.tr arasında ne fark var ?

   1 – com uzantılı isimler yurtdışı üzerinden tescil edilirler. İlk gelen alır sistemi geçerlidir.

   com.tr uzantılı isimler ise ODTÜ üzerinde tescil edilirler.

   2 – com uzantılı isim tescillerinde belge gerekmez.

   com.tr uzantılı isim tescillerinde Ticaret Sicil Kaydı , Oda Kaydı ya da Marka Tescil belgesi ya da Marka Başvuru Belgesi gereklidir.

   3 – com isimlerin transferinde ismi alan kişinin onayı gereklidir.

   com.tr uzantılı isimlerde ise ismin sahibi olan kurum ODTÜ’ye yazılı bir belge göndermesi durumunda ismi transfer edebilir.

 2. Merhaba Nevzat Bey,

  Google reklamları için vergi konusunda şöyle bir açıklaması var:

  “Bu durumda, ödemeleriniz, İrlanda yasaları çerçevesinde kurulan bir şirket olan Google Ireland tarafından yapılır. Google ile yaptığınız anlaşmanın şartları uyarınca, sağlanan hizmetler karşı tarafın ödemesine tabidir. Bu nedenle, 2006/112/EC Konsey Direktifi’nin 196. Maddesine göre KDV, alıcı şirket olan Google Ireland tarafından karşılanacaktır.”

  Biz de gümrük birliğine bağlı olduğumuz için bu konu bu şekilde kesin olarak belirlenebilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir