Ana Sayfa / Bilişim / İnternet Sitelerinde İmzaladığınız Sözleşmeler Geçerli Ve Vergiye Tabii midir?

İnternet Sitelerinde İmzaladığınız Sözleşmeler Geçerli Ve Vergiye Tabii midir?

273-300x200[1]Elektronik ticari faaliyetler veya sunulan hizmetlere ilişkin müşterilerle elektronik ortamda oluşturulan “Üyelik Sözleşmesin” de; sayfanın alt kısmında yer alan müşteri tarafından sözleşmenin okunduğu ve şartların kabul edildiğinin beyan edildiği, onay kutucuğunun işaretlenmesi suretiyle mal veya hizmet alımını neticelendirmek için oluşturulan ve elektronik ortamda saklanan sözleşmelerin damga vergisi ve borçlar kanunumuz açısından getirdiği yükümlülük ve sözleşmelerin geçerliliği bu haftaki makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Damga Vergisi Kanunumuz Açısından Değerlendirme

Damga Vergisi Kanunumuzun 1. maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği;

3. maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hükmüne bağlanmıştır. Kanuna ekli (1) sayılı tabloda da belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hususu düzenlenmiştir.

Elektronik İmza Kanunumuz Açısından Değerlendirme

Elektronik İmza Kanunumuzun 1. maddesinde kanunun amacının, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemek olduğu;

2. maddesinde, bu kanunun elektronik imzanın hukuki yapısını, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzanın kullanımına ilişkin işlemleri kapsadığı;

3/b maddesinde, elektronik imzanın başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade ettiği;

5. maddesinde de güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurduğu hükme bağlanmıştır.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunumuz Açısından Değerlendirme

Borçlar Kanunumuzun 17. maddesinde, kanunda şekle bağlanmamış bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde yapılması kararlaştırılmışsa, belirlenen şekilde yapılmayan sözleşmenin tarafları bağlamayacağı, herhangi bir belirleme olmaksızın yazılı şekil kararlaştırılmışsa, yasal yazılı şekle ilişkin hükümlerin uygulanacağı; 14. maddesinde, yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunmasının zorunlu olduğudur.

Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinlerin de yazılı şekil yerine geçeceği;

15. maddesinde, imzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılmasının zorunlu olduğu, güvenli elektronik imzanın da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağı hususları düzenlenmiştir.

Buna göre, Damga Vergisi Kanununun konusunu teşkil eden Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlardan manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulanlar da, belgenin elektronik imza kullanılmak suretiyle düzenlendiği anda vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan üyelik sözleşmelerinden; taraflarca  5070 sayılı Kanunda tanımlanan elektronik imza ile imzalanan belli parayı içerenler damga vergisine tabi olacak, 5070 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan elektronik imza ile imzalanmamış olanları ile bu imza ile imzalanmış olmakla birlikte belli parayı içermeyenler damga vergisine tabi olmayacaktır. Borçlar Kanunumuz açısından ise sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunmasının zorunlu olduğu veya aşağıdaki belirtilen enstrümanlardan biri ile teyit edilmesi gerektiği belirtilmiştir

  • Elektronik imza veya
  • İmzalı bir mektup,
  • Asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf,
  • Teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ile gönderilip saklanabilen metinler

Belirtilen şekilde yapılmayan sözleşmelerin tarafları bağlamayacağı belirtilmiştir.

 

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Borç Yapılandırma Yasası Önemli Hususlar 3

7440 Sayılı Yasa ile birçok alanda düzenleme yapıldı daha önceki makalelerimizde detaylarını açıklamıştık. Bu makalemizde …

Bir yorum

  1. Çok güzel ve bilgilendirici bir yazı olmuş. Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir