Home / Bilişim / İnternet Üstünden Danışmanlık Hizmetlerinde Vergi

İnternet Üstünden Danışmanlık Hizmetlerinde Vergi

278-300x200[1]Dijital  dünya sayesinde ülke  sınırlarının kalktığını görmekteyiz.  Artık firmalar internet üzerinden Türkiye’den yurt dışındaki firmalara danışmanlıklar verebilmektedir. Bu durumda tabiî ki aklımıza bu tür firmaların aldıkları bedellerin durumunun vergi ve kanunlarımız açısından  nasıl olması gerektiğini getirmekte. Bu makalemizde bu konuyu kurumlar vergisi ve katma değer vergisi kanunu açısından açıklamaya çalışacağım.

I- Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 1. maddesinde kurumlar vergisine tabi kurumlar sayılmış olup, aynı kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrasında;  “Kanunun 1. maddesinde sayılı kurumlardan kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 6. maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verdiğimiz hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; internet yoluyla danışmanlık yapan şirketler tarafından yurt dışındaki firmalara verilen ” Danışmanlık” hizmeti faaliyeti nedeniyle yurt dışından elde edilen kazancın, genel esaslar çerçevesinde ilgili dönem kurumlar vergisi matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu danışmanlık hizmeti faaliyeti nedeniyle elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen; yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

II- Kdv Kanunu Yönünden

KDV Kanunumuzun 1. ve 6. maddelerine göre, Türkiye’de gerçekleşen mal teslimleri ile Türkiye’de ifa edilen veya yurt dışında ifa edilmekle birlikte Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabidir. Bu teslim ve hizmetlerin yabancı firmalara yapılması bu durumu değiştirmez.

Öte yandan, KDV Kanununun 11/1-a maddesi ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV den istisna edilmiştir.

Kanunun 12/2. maddesi ile 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümü uyarınca, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için;

  1. Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
  2. Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,
  3. Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve
  4. Hizmetten yurt dışında faydalanılması

şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Buna göre, internet yoluyla danışmanlık  hizmetleri, yurt dışındaki firmanın yurt dışındaki faaliyetlerine yönelik olması durumunda KDV Kanununun 11. ve 12. maddeleri ile konuyla ilgili genel tebliğlerdeki açıklamalar kapsamında KDV den istisna olacaktır. Ancak söz konusu danışmanlık hizmetlerinin yurt dışındaki firmanın Türkiye’de yürüteceği faaliyetlerine yönelik olması durumunda bu hizmetler genel esaslar çerçevesinde KDV ye tabi tutulacaktır.

 

About nevzaterdag

Check Also

Mücbir Sebepin İşçinin İş Görmesini İmkânsız Hale Getirmesi

      Benzer YazılarMuhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Bilinmesi GerekenlerÇalışan İsterse Bayram Tatilini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir